Click here to load reader

Tema 5. Climes i paisatges de la terra

  • View
    316

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Tema 5. Climes i paisatges de la terra

TEMA 9.- LA CRISI DE 1929 I LA DEPRESSI ECONMICA MUNDIAL

TEMA 5CLIMES I PAISATGES DE LA TERRASalvador Vila EsteveGeografia i Histria1r dESO

TEMA 5.- CLIMES I PAISATGES DE LA TERRA.Zones climtiques de la Terra.Climes i paisatges de la zona clida.Climes i paisatges de la zona temperada.Climes i paisatges de la zona freda.

1.- ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA.Els climes sn una combinaci dels elements del clima (temperatura, humitat, precipitacions, pressi i vents) i factors climtics (latitud, altitud i distncia al mar)ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRAZona de climes CLIDSZona de climes TEMPERATSZona de climes FREDS

LOCALIT-ZACIAl voltant de lequador, entre 0 i 30 de latitud nord i sud (mxima insolaci).Entre 30 i 60 de latitud nord i sud.Entre 60 i 90 de latitud nord i sud i en les muntanyes altes.

TEMPERA-TURESTemperatura mitjana anual superior als 20C i cap mes per baix dels 18C.- Temperatura mitjana anual entre 0C i 20C.- 4 estacions: una freda, una calorosa i dues intermdies.Temperatura mitjana anual inferior a 0C.CLIMES Equatorial. Tropical. Desrtic. Ocenic. Mediterrani. Continental. Polar. Dalta muntanya.

1.- ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA.

Activitats punt 1.- TEMPS I CLIMA.1.- Quines sn les tres grans zones climtiques en qu es divideix la Terra? Relaciona-les amb la seua latitud.2.- En quina zona climtica hi ha quatre estacions? En quina no far mai fred? En quina no far calor?3.- Quins climes creus que seran ms favorables per a la vida humana? Per qu?

Activitats punt 1.- TEMPS I CLIMA.4.- A partir del mapa dels climes del mn, indica el nom dels climes clids, temperats i freds ms importants i on es situa cadascun dels climes.

2.- CLIMES I PAISATGES DE LA ZONA CLIDA.2.1.- El clima equatorial: la selva.2.2.- El clima tropical: el bosc tropical i la sabana.2.3.- El clima desrtic: el desert clid.

2.1.- El clima equatorial: la selva.LOCALITZACI

Al voltant de lequador

2.1.- El clima equatorial: la selva.TEMPERATURES

Sempre altes (al voltant dels 25C) i regulars (molt poca amplitud trmica)PRECIPITACIONS

Molt abundants (al voltant de 2000 mm. anuals) i regulars (cap mes de sequera)

2.1.- El clima equatorial: la selva.RIUS

Cabalosos i regulars

2.1.- El clima equatorial: la selva.VEGETACI

La selva o jungla: vegetaci abundant, moltes espcies i distribuda en nivells o estrats: arbres molt alts (estrat superior), arbres de fulles grans (estrat mitj) i falgueres i mimoses (estrat inferior)

2.1.- El clima equatorial: la selva.FAUNA

Animals arborcoles (ocells, mamfers normalment xicotets, rptils i amfibis) i gran varietat dinsectes, cucs i arcnids

Vimeo. Amazonas

Activitats punt 2.1.- El clima equatorial: la selva.1.- On es localitza el clima equatorial?2.- A partir del climograma de Uaups, respon:a) Per qu diem que correspon a un clima clid?b) Quin mes fa ms calor? I ms fred? Quina amplitud trmica t?c) Quan plou al llarg de lany? Quan plou ms? I menys? Hi ha algun mes o estaci seca?d) A quin clima correspon? Per qu?

Activitats punt 2.1.- El clima equatorial: la selva.3.- Com sn els rius equatorials? Per qu?4.- Explica les caracterstiques de la vegetaci i la fauna equatorials, posant exemples del dibuix.

2.2.- El clima tropical: el bosc tropical i la sabana.LOCALITZACI

Al voltant dels trpics, envoltant les zones de clima equatorial

2.2.- El clima tropical: el bosc tropical i la sabana.TEMPERATURES

Altes durant tot lany (ms de 20C) i bastant regulars (poca amplitud trmica)PRECIPITACIONS

Dues estacions: una humida, amb pluges abundants i torrencials, i altra seca, sense quasi pluges

2.2.- El clima tropical: el bosc tropical i la sabana.RIUS

Molt irregulars: poca aigua en lestaci seca i grans crescudes i inundacions amb les pluges

2.2.- El clima tropical: el bosc tropical i la sabana.VEGETACIBosc tropical: vegetaci semblant a la selva, per menys variada i amb menys arbres i ms xicotetsBosc-galeria: es forma al costat dels rius i la vegetaci s ms espessaSabana: herba i arbustos alts, amb pocs arbres

2.2.- El clima tropical: el bosc tropical i la sabana.FAUNAAl bosc tropical gran varietat docells, insectes, rptils i mamfers (felins i primats)A la sabana destaquen els grans herbvors i predadors

Vimeo. Into the Serengeti.

2.2.- El clima tropical: la sabana.

Activitats punt 2.2.- El clima tropical: el bosc tropical i la sabana.1.- On es localitza el clima tropical?2.- A partir del climograma de Banfora, respon:a) Per qu diem que correspon a un clima clid?b) Quin mes fa ms calor? I ms fred? Quina amplitud trmica t?c) Quan plou al llarg de lany? Quan plou ms? I menys? Hi ha algun mes o estaci seca?d) A quin clima correspon? Per qu?

Activitats punt 2.2.- El clima tropical: el bosc tropical i la sabana.3.- Com sn els rius tropicals? Per qu?4.- Explica les caracterstiques de la vegetaci i la fauna de la sabana, posant exemples del dibuix.

5.- A banda de la sabana, quins altres paisatges hi ha a la zona tropical. Explicals.

2.3.- El clima desrtic: el desert clid.LOCALITZACI

Al voltant dels trpics

Al voltant dels trpics

2.3.- El clima desrtic: el desert clid.TEMPERATURES

Altes durant tot lany, amb grans diferncies entre el dia (molta calor) i la nit (frescor)PRECIPITACIONS

Molt escasses (menys de 250 mm. anuals) i irregulars, amb un aire molt sec (forta evaporaci)

2.3.- El clima desrtic: el desert clid.RIUS

No hi ha rius, sin wadis que sols porten aigua quan plou

2.3.- El clima desrtic: el desert clid.VEGETACI

Vegetaci escassa i adaptada a la sequera (plantes xerfiles)

2.3.- El clima desrtic: el desert clid.FAUNA

Poca varietat i adaptada a la sequera: xicotets mamfers, rptils i insectes

Vimeo. Namib Desert.

Activitats punts 2.3.- El clima desrtic: el desert clid.1.- On es localitza el clima desrtic?2.- A partir del climograma dAdrar, respon:a) Per qu diem que correspon a un clima clid?b) Quin mes fa ms calor? I ms fred? Quina amplitud trmica t?c) Quan plou al llarg de lany? Quan plou ms? I menys? Hi ha algun mes o estaci seca?d) A quin clima correspon? Per qu?

Activitats punts 2.3.- El clima desrtic: el desert clid.3.- Per qu no hi ha rius als deserts? Qu passar quan ploga si no hi ha rius?4.- Explica les caracterstiques de la vegetaci i la fauna dels deserts, posant exemples del dibuix.

5.- Per qu viu poca gent als deserts? De qu penses que poden viure?

Activitat punt 2.- CLIMES I PAISATGES DE LA ZONA CLIDA.1.- Elabora els climogrames A, D, G i I de la taula i respon les preguntes de la pgina segent, seguint les instruccions de la fotocpia.LLOCABCDEFGHITCPmmTCPmmTCPmmTCPmmTCPmmTCPmmTCPmmTCPmmTCPmmGener167-1310912362338120-23326261-1246213Febrer165-131111332231128112-28127195-952223Mar175-11132143523781098-26126254-548234Abril181-81521637238311101-19126269450235Maig190,5-415018342213712110-812630510622310Juny200-11242223228715114052623315802442Juliol2001137259211821812152125223199623251Agost21011222619202611812551926300197823403Setembre210,5-110423512111216108-21226520148923286Octubre201-4117197422191399-10122646066422103Novembre198-8106155123111091-18727290-1612121Desembre1710-11119125223288114-20426264-1153218

Educarex. El climogramaEducarex. El climograma (Excel)

Activitat punt 2.- CLIMES I PAISATGES DE LA ZONA CLIDA.PREGUNTES CLIMOGRAMES:1.- Don s el climograma: de lhemisferi nord, de lhemisferi sud o de la zona intertropical? Per qu?

2.- A quina zona climtica es troba? Per qu?

3.- Quina s la temperatura mitjana anual?

4.- Quin s el mes ms clid? Quina temperatura fa eixe mes? Quin s el mes ms fred? Quina temperatura fa eixe mes? Quina amplitud trmica hi ha?

5.- Explica com s levoluci de les temperatures al llarg de lany.

6.- Quines sn les precipitacions totals anuals? Sn abundants, mitjanes o escasses?

7.- Explica levoluci de les precipitacions al llarg de lany.

8.- Hi ha algun mes o estaci seca?

9.- A quin tipus de clima correspon el climograma? On es localitza?

10.- Quin medi natural correspon a aquest clima? Explica tot el que spigues sobre aquest medi natural (rius, vegetaci, fauna).

3.- CLIMES I PAISATGES DE LA ZONA TEMPERADA.3.1.- El clima ocenic: el bosc caducifoli.3.2.- El clima mediterrani: el bosc mediterrani.3.3.- El clima continental: taig i estepes.

3.1.- El clima ocenic: el bosc caducifoli.LOCALITZACI

Prop de la costa, entre 40 i 60 de latitud nord i sud

3.1.- El clima ocenic: el bosc caducifoli.TEMPERATURES

Suaus durant tot lany: estius poc calorosos, hiverns frescos i amplitud trmica redudaPRECIPITACIONS

Abundants i regulars al llarg de lany, sense cap mes sec

3.1.- El clima ocenic: el bosc caducifoli.RIUS

Cabal abundant i regular durant tot lany

3.1.- El clima ocenic: el bosc caducifoli.VEGETACIBoscos caducifolis (roures, faigs,...) amb arbustos i formacions herbciesQuan el bosc desapareix, hi ha formacions de matolls (landa) o prats

3.1.- El clima ocenic: el bosc caducifoli.FAUNA

Mamfers (ssos, senglars, llops,...), aus, xicotets rosegadors,...

Vimeo. Blackforest

Activitats punt 3.1.- El clima ocenic: el bosc caducifoli.1.- On es localitza el clima ocenic?2.- A partir del climograma de Dubln, respon:a) Per qu diem que correspon a un clima temperat?b) Quin mes fa ms calor? I ms fred? Quina amplitud trmica t?c) Quan plou al llarg de lany? Quan plou ms? I menys? Hi ha algun mes o estaci seca?d) A quin clima correspon? Per qu?

Activitats 3.1.- El clima ocenic: el bosc caducifoli.3.- Com sn els rius ocenics? Per qu?4.- Explica les caracterstiques de la vegetaci i la fauna dels paisatges ocenics, posant exemple