Click here to load reader

Els climes i paisatges temperats

  • View
    5.407

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Els climes i paisatges temperats

  • 1. ELS CLIMES I PAISATGESTEMPERATSCincies Socials 3r dESO IES PORT DALCDIA

2. Caracterstiques generals Climes temperats: Localitzats en les latitudsmitjanes: entre elsparallels 30 i 70 aprox. Caracterstiques: Contrastos estacionals de lestemperatures i lesprecipitacions 4 estacions Moderaci: Temperatures mitjanes anuals:entre el 8 C i 18 C Precipitacions van de 300 mma ms de 1000 mm anuals. 3. Caracterstiques generals Quatre estacions bendiferenciades: Hivern: aquestes zonesqueden sota la influnciade la massa daire polar. Estiu: la massa daireclid afecta aquestesterres temperades. Dues estacionsintermdies, que sn laprimavera i la tardor. 4. Tipus de Climes i Paisatges Climes i Paisatges de les zones temperades: tres grans tipus de paisatges, exemplificats en el cas dEuropa: Paisatge ocenic o atlntic Paisatge mediterrani Paisatge continental 5. CLIMA OCENIC O ATLNTIC 6. Clima ocenic: Localitzaci Paisatges ocenics estroben a les costesoccidentals dels continentsentre 40 i 60 de latitud, aprop dels oceans. A lHemisferi Nord comprnla costa occidentaldEuropa i Amrica delNord. A lHemisferi Sud la costadel sud de Xile i Argentina;la costa sud-est dAustrliai Nova Zelanda. 7. Clima ocenic: Temperatures Temperatures suaus, tant alhivern com a lestiu, grcies alacci reguladora de la mar. No hi ha grans contrastos detemperatures entre lesestacions: Estius tebis per no calents. Hiverns frescos per no freds. Mitjana de temperatures: TEMPERATUR Mes ms clid: menor als 22 C.A MITJANA Mes ms fred: no menor dels -3 C. ANUAL: 8,75 C Oscillaci trmica anual de 10C aprox. 8. Clima ocenic: Precipitacions Precipitacions: abundants tot lany, a causa dels vents de procedncia atlntica. Pluviometria elevada, bastant constant i regular tot lany (entorn 1000 mm anuals).PRECIPITACIONS Precipitacions benTOTALS ANUALS: distribudes anualment,840 mm encara que amb els mxims hivernals i tardor. 9. Clima ocenic: Vegetaci Clima suau i humit afavoreix lexistncia de boscs atlnticon predominen els arbres caducifolis: Roures Faigs Castanyers Prats verds pel pasturatge. Landa en zones de boira persistent, humitat molt alta ivents molt violents. Es tracta duna coberta de matesespinoses sense arbres. Camps de conreu: blat de les ndies, farratges, patates,pomeres. 10. Clima ocenic: VegetaciBosc Atlntic 11. Clima ocenic: VegetaciBosc Atlntic 12. Clima ocenic: VegetaciPrats 13. Clima ocenic: VegetaciLanda 14. Clima ocenic: Fauna Crvols, guineus, llops, ratolins, ocells... En els prats hi pasturen la ramaderia de bestiar vacum, destinada a carn i llet. 15. Clima ocenic: Poblaci Zones atlntiques ramaderes: poblaci dispersa. Actualment: paisatge molt humanitzat: ciutats importants, zones industries, vies de comunicaci 16. Clima Ocenic: SntesiCLIMA OCENICLocalitzaci Climes de les regions temperades, a prop de les costes dels oceans.Temperatures Suaus tot lany. Temperatura mitjana anual 10 C 18 C.Precipitacions Abundants tot lany. Precipitacions anuals > 1000 mm.VegetaciBosc atlntic, prats i landa.FaunaCrvols, guineus, llops, ratolins, ocellsPoblaci Zones atlntiques ramaderes amb poblaci dispersa, i actualment paisatges molt humanitzats. 17. CLIMA MEDITERRANI 18. Clima mediterrani: Localitzaci Zones properes a la Mar Mediterrnia (Espanya, sud de Frana, Itlia, Grcia...). Tamb a daltres llocs de la Terra, principalment a les costes occidentals dels continents situades entre 30 i 45 de latitud (Califrnia, Xile, Sud frica, oest dAustrlia...). 19. Clima mediterrani: Temperatures Estius calorosos i secs, perla influncia de la massadaire subtropical. Hiverns no sn gaire fredsgrcies a la influncia delMediterrani. Temperatura mitjanes:TEMPERATUR Anual: entre 12 i 18 C. A MITJANA Hivern: mes ms fred 7 C. ANUAL: Estiu: mes ms calurs entre 16,83 C20 i 26 C. 20. Clima mediterrani:Precipitacions Pluviositat escassa i irregular durant tot lany (de 200 a 1000 mm). Pluges estacionals: abundants a la primavera i a la tardor.PRECIPITACIONSTOTALS ANUALS: nic clima del mn que858 mm lestiu s lestaci seca. 21. Clima mediterrani: Vegetaci Boscs mediterrani de fulla perenne: Alzinar Pins Surera Arbres baixos, de tronc llenys i fulles dures,petites i punxegudes, adaptades a lestalvidaigua. Garriga i estepa: all on no ha pogutcrixer lalzinar. Matoll espins de fullapetita. Mquia: Quan els arbres desaperixen i elsmatolls sn menys densos, amb zonessense vegetaci. Conreus mediterranis: blat, vinya i olivera. 22. Clima mediterrani: VegetaciBosc mediterrani de fulla perenne 23. Clima mediterrani: VegetaciBosc mediterrani de fulla perenne 24. Clima mediterrani: VegetaciGarriga i Estepa 25. Clima mediterrani: VegetaciMquia 26. Clima mediterrani: VegetaciConreus mediterranis: olivera, vinya i blat. 27. Clima mediterrani: Fauna Mamfers: cabres, porcs senglars, rabosa, guineu, mostela, conill, eri Rptils: serps, llangardaixos, sargantanes, escorpins... Rapinyaires: guila, falc 28. Clima mediterrani: Fauna 29. Clima mediterrani: Poblaci Solen ser terres molt poblades i atreuen el turisme. Les ciutats creixen, i les urbanitzacions, els complexos hotelers, les zones doci i les carreterres envaeixen el territori. 30. Clima mediterrani: Sntesi CLIMA MEDITERRANILocalitzaci Zones properes a la Mar Mediterrnea; tamb a daltres llocs com Califrnia i Sud frica.Temperatures Estius calorosos; hiverns suaus. Temperatura mitjana anual 10 C 20 C.Precipitacions Poques i irregulars; sobretot a la primavera i a la tardor. Estaci seca: estiu. Precipitacions anuals: 300 1000 mm.VegetaciArbres de fulla perenne adaptats a la sequera: pins i alzines; arbustos espinosos.FaunaCabres, porcs senglars, serps, guineus, llangardaixos, sargantanes, escorpins...Poblaci Zones poblades per la benevolncia del clima. Atreuen el turisme. 31. CLIMA CONTINENTAL 32. Clima continental: Localitzaci Interior dels continents de lhemisferi nord (Sibria, interior dels Estats Units, Canad, sia Central, interior de Xina) En el cas dEuropa sestn pel centre i lest. 33. Clima continental: Temperatures Clima rigors ambtemperatures moltcontrastades: estius calorosos ihiverns llargs molt freds. Temperatures extremes ambgran amplitud trmica:oscillacions trmiques de fins a25 C. Temperatures: Temperatura mitjana anual: entre0 i 10 C.TEMPERATUR Temperatura mesos ms calids: per A MITJANAsobre dels 10 C. ANUAL: Temperatura mes ms fred: persota dels -3C. 7,5 C 34. Clima continental: Precipitacions Les precipitacions es produeixen sobretot a lestiu. Precipitacions anuals: inferiors als 500 mm, amb mxima a lestiu. PRECIPITACIONS Precipitacions enTOTALS ANUALS: forma de neu a631 mm lhivern. 35. Clima continental: Vegetaci Taig o Bosc de Connferes: a lesterres situades al nord. Sn arbresde fulla perenne aciculifolis. Avets Pi roig Bedolls Estepa: a les terres del sud, enterrenys ms secs. Bosc caducifoli senfila pelsvessants de les muntanyes. Praderia a les zones ms fredes:planes cobertes dherba. Praderies dAmrica del Nord Pampes dAmrica del sud Veldt del sud dfrica Estepes dEuropa central 36. Clima continental: VegetaciTaig o Bosc de Connferes 37. Clima continental: VegetaciTaig o Bosc de Connferes 38. Clima continental: VegetaciTaig o Bosc de Connferes 39. Clima continental: VegetaciEstepa 40. Clima continental: VegetaciEstepa 41. Clima continental: VegetaciBosc de Caducifoli de les Muntanyes 42. Clima continental: VegetaciPraderia 43. Clima continental: Fauna s, guineu, mostela, ren, crvol, llop, cavall, llebres, ant, mussols 44. Clima continental: Poblaci La poblaci viu concentrada en grans pobles. Actualment shan modificat profundament els paisatges tradicionals: ciutats, comunicacions, explotacions mineres, les zones industrials, activitats humanes en general 45. Clima continental: SntesiCLIMA OCENICLocalitzaci A linterior dels continents, a les regions temperades.Temperatures Extremes (amplitud trmica elevada). Temperatura mitjana anual 0 C 10 C.Precipitacions Estiu. Precipitacions mitjanes anuals > 500 mm.VegetaciDiferents tipus de paisatge: taig o bosc de connferes, bosc caducifoli de les muntanyes, estepa, praderia (planes cobertes dherba).Faunas, guineu, crvol, llop, cavallPoblaci Poblaci concentrada a grans pobles, per actualment el paisatge tradicional ha estat molt modificat (zones industrials, explotacions mineres).