of 48 /48
ELS CLIMES I PAISATGES TEMPERATS Ciències Socials 3r d’ESO IES PORT D’ALCÚDIA

Els climes i paisatges temperats

Embed Size (px)

Text of Els climes i paisatges temperats

Page 1: Els climes i paisatges temperats

ELS CLIMES I

PAISATGES

TEMPERATS

Ciències Socials

3r d’ESO

IES PORT D’ALCÚDIA

Page 2: Els climes i paisatges temperats

Característiques generals

Climes temperats:

Localitzats en les latituds mitjanes: entre els paral·lels 30º i 70º aprox.

Característiques:

• Contrastos estacionals de les temperatures i les precipitacions 4 estacions

• Moderació:

• Temperatures mitjanes anuals: entre el 8 ºC i 18 ºC

• Precipitacions van de 300 mm a més de 1000 mm anuals.

Page 3: Els climes i paisatges temperats
Page 4: Els climes i paisatges temperats
Page 5: Els climes i paisatges temperats

Característiques generals

Quatre estacions ben

diferenciades:

Hivern: aquestes zones

queden sota la influència

de la massa d’aire polar.

Estiu: la massa d’aire

càlid afecta aquestes

terres temperades.

Dues estacions

intermèdies, que són la

primavera i la tardor.

Page 6: Els climes i paisatges temperats

Tipus de Climes i Paisatges

Climes i Paisatges de les zones temperades: tres

grans tipus de paisatges, exemplificats en el cas

d’Europa:

Paisatge oceànic o atlàntic

Paisatge mediterrani

Paisatge continental

Page 7: Els climes i paisatges temperats

CLIMA OCEÀNIC O ATLÀNTIC

Page 8: Els climes i paisatges temperats

Clima oceànic: Localització

Paisatges oceànics es

troben a les costes

occidentals dels continents

entre 40 i 60º de latitud, a

prop dels oceans.

A l’Hemisferi Nord comprèn

la costa occidental

d’Europa i Amèrica del

Nord.

A l’Hemisferi Sud la costa

del sud de Xile i Argentina;

la costa sud-est d’Austràlia

i Nova Zelanda.

Page 9: Els climes i paisatges temperats

Clima oceànic: Temperatures

Temperatures suaus, tant a l’hivern com a l’estiu, gràcies a l’acció reguladora de la mar.

No hi ha grans contrastos de temperatures entre les estacions: Estius tebis però no calents.

Hiverns frescos però no freds.

Mitjana de temperatures: Mes més càlid: menor als 22 ºC.

Mes més fred: no menor dels -3 ºC.

Oscil·lació tèrmica anual de 10 ºC aprox.

TEMPERATUR

A MITJANA

ANUAL:

8,75 ºC

Page 10: Els climes i paisatges temperats

Clima oceànic: Precipitacions

Precipitacions: abundants tot l’any, a causa dels vents de procedència atlàntica.

Pluviometria elevada, bastant constant i regular tot l’any (entorn 1000 mm anuals).

Precipitacions ben distribuïdes anualment, encara que amb els màxims hivernals i tardor.

PRECIPITACIONS

TOTALS ANUALS:

840 mm

Page 11: Els climes i paisatges temperats

Clima oceànic: Vegetació

Clima suau i humit afavoreix l’existència de boscs atlàntic on predominen els arbres caducifolis:

• Roures

• Faigs

• Castanyers

Prats verds pel pasturatge.

Landa en zones de boira persistent, humitat molt alta i vents molt violents. Es tracta d’una coberta de mates espinoses sense arbres.

Camps de conreu: blat de les Índies, farratges, patates, pomeres.

Page 12: Els climes i paisatges temperats

Clima oceànic: Vegetació

Bosc Atlàntic

Page 13: Els climes i paisatges temperats

Clima oceànic: Vegetació

Bosc Atlàntic

Page 14: Els climes i paisatges temperats

Clima oceànic: Vegetació

Prats

Page 15: Els climes i paisatges temperats

Clima oceànic: Vegetació

Landa

Page 16: Els climes i paisatges temperats

Clima oceànic: Fauna

Cérvols, guineus, llops,

ratolins, ocells...

En els prats hi

pasturen la ramaderia

de bestiar vacum,

destinada a carn i llet.

Page 17: Els climes i paisatges temperats

Clima oceànic: Població

Zones atlàntiques

ramaderes: població

dispersa.

Actualment: paisatge

molt humanitzat:

ciutats importants,

zones industries, vies

de comunicació…

Page 18: Els climes i paisatges temperats

Clima Oceànic: Síntesi

CLIMA OCEÀNIC

Localització Climes de les regions temperades, a prop de les costes dels

oceans.

Temperatures Suaus tot l’any. Temperatura mitjana anual 10 ºC – 18 ºC.

Precipitacions Abundants tot l’any. Precipitacions anuals > 1000 mm.

Vegetació Bosc atlàntic, prats i landa.

Fauna Cérvols, guineus, llops, ratolins, ocells…

Població Zones atlàntiques ramaderes amb població dispersa, i

actualment paisatges molt humanitzats.

Page 19: Els climes i paisatges temperats

CLIMA MEDITERRANI

Page 20: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Localització

Zones properes a la Mar Mediterrània (Espanya, sud de França, Itàlia, Grècia...).

També a d'altres llocs de la Terra, principalment a les costes occidentals dels continents situades entre 30º i 45º de latitud (Califòrnia, Xile, Sud Àfrica, oest d’Austràlia...).

Page 21: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Temperatures

Estius calorosos i secs, per la influència de la massa d’aire subtropical.

Hiverns no són gaire freds gràcies a la influència del Mediterrani.

Temperatura mitjanes: Anual: entre 12 i 18 ºC.

Hivern: mes més fred 7 ºC.

Estiu: mes més calurós entre 20 i 26 ºC.

TEMPERATUR

A MITJANA

ANUAL:

16,83 ºC

Page 22: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani:

Precipitacions

Pluviositat escassa i

irregular durant tot l’any

(de 200 a 1000 mm).

Pluges estacionals:

abundants a la

primavera i a la tardor.

Únic clima del món que

l’estiu és l’estació seca.

PRECIPITACIONS

TOTALS ANUALS:

858 mm

Page 23: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Vegetació

Boscs mediterrani de fulla perenne: Alzinar

Pins

Surera

Arbres baixos, de tronc llenyós i fulles dures, petites i punxegudes, adaptades a l’estalvi d’aigua.

Garriga i estepa: allà on no ha pogut crèixer l’alzinar. Matoll espinós de fulla petita.

Màquia: Quan els arbres desaperixen i els matolls són menys densos, amb zones sense vegetació.

Conreus mediterranis: blat, vinya i olivera.

Page 24: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Vegetació

Bosc mediterrani de fulla perenne

Page 25: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Vegetació

Bosc mediterrani de fulla perenne

Page 26: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Vegetació

Garriga i Estepa

Page 27: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Vegetació

Màquia

Page 28: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Vegetació

Conreus mediterranis: olivera, vinya i blat.

Page 29: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Fauna

Mamífers: cabres, porcs senglars, rabosa, guineu, mostela, conill, eriçó…

Rèptils: serps, llangardaixos, sargantanes, escorpins...

Rapinyaires: àguila, falcó…

Page 30: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Fauna

Page 31: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Població

Solen ser terres molt

poblades i atreuen el

turisme.

Les ciutats creixen, i

les urbanitzacions, els

complexos hotelers,

les zones d’oci i les

carreterres envaeixen

el territori.

Page 32: Els climes i paisatges temperats

Clima mediterrani: Síntesi

CLIMA MEDITERRANI

Localització Zones properes a la Mar Mediterrànea; també a d'altres llocs

com Califòrnia i Sud Àfrica.

Temperatures Estius calorosos; hiverns suaus. Temperatura mitjana anual 10

ºC – 20 ºC.

Precipitacions Poques i irregulars; sobretot a la primavera i a la tardor.

Estació seca: estiu. Precipitacions anuals: 300 – 1000 mm.

Vegetació Arbres de fulla perenne adaptats a la sequera: pins i alzines;

arbustos espinosos.

Fauna Cabres, porcs senglars, serps, guineus, llangardaixos,

sargantanes, escorpins...

Població Zones poblades per la benevolència del clima. Atreuen el

turisme.

Page 33: Els climes i paisatges temperats

CLIMA CONTINENTAL

Page 34: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Localització

Interior dels continents

de l’hemisferi nord

(Sibèria, interior dels

Estats Units, Canadà,

Àsia Central, interior

de Xina…)

En el cas d’Europa

s’estén pel centre i

l’est.

Page 35: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Temperatures

Clima rigorós amb temperatures molt contrastades: estius calorosos i hiverns llargs molt freds.

Temperatures extremes amb gran amplitud tèrmica: oscil·lacions tèrmiques de fins a 25 ºC.

Temperatures: Temperatura mitjana anual: entre

0 i 10 ºC.

Temperatura mesos més calids: per sobre dels 10 ºC.

Temperatura mes més fred: per sota dels -3ºC.

TEMPERATUR

A MITJANA

ANUAL:

7,5 ºC

Page 36: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Precipitacions

Les precipitacions es produeixen sobretot a l’estiu.

Precipitacions anuals: inferiors als 500 mm, amb màxima a l’estiu.

Precipitacions en forma de neu a l’hivern.

PRECIPITACIONS

TOTALS ANUALS:

631 mm

Page 37: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Vegetació

Taigà o Bosc de Conníferes: a les terres situades al nord. Són arbres de fulla perenne aciculifolis. Avets

Pi roig

Bedolls

Estepa: a les terres del sud, en terrenys més secs.

Bosc caducifoli s’enfila pels vessants de les muntanyes.

Praderia a les zones més fredes: planes cobertes d’herba. Praderies d’Amèrica del Nord

Pampes d’Amèrica del sud

Veldt del sud d’Àfrica

Estepes d’Europa central

Page 38: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Vegetació

Taigà o Bosc de Conníferes

Page 39: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Vegetació

Taigà o Bosc de Conníferes

Page 40: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Vegetació

Taigà o Bosc de Conníferes

Page 41: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Vegetació

Estepa

Page 42: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Vegetació

Estepa

Page 43: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Vegetació

Bosc de Caducifoli de les Muntanyes

Page 44: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Vegetació

Praderia

Page 45: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Fauna

Ós, guineu, mostela,

ren, cèrvol, llop, cavall,

llebres, ant, mussols…

Page 46: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Població

La població viu concentrada en grans pobles.

Actualment s’han modificat profundament els paisatges tradicionals: ciutats, comunicacions, explotacions mineres, les zones industrials, activitats humanes en general…

Page 47: Els climes i paisatges temperats

Clima continental: Síntesi

CLIMA OCEÀNIC

Localització A l'interior dels continents, a les regions temperades.

Temperatures Extremes (amplitud tèrmica elevada). Temperatura mitjana

anual 0 ºC – 10 ºC.

Precipitacions Estiu. Precipitacions mitjanes anuals > 500 mm.

Vegetació Diferents tipus de paisatge: taigà o bosc de conníferes, bosc

caducifoli de les muntanyes, estepa, praderia (planes cobertes

d'herba).

Fauna Ós, guineu, cèrvol, llop, cavall…

Població Població concentrada a grans pobles, però actualment el

paisatge tradicional ha estat molt modificat (zones industrials,

explotacions mineres…).

Page 48: Els climes i paisatges temperats