of 29 /29
CLIMES I PAISATGES D’ESPANYA

Climes d'espanya

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Climes d'espanya

CLIMES I PAISATGES D’ESPANYA

Page 2: Climes d'espanya

ÍNDEX1. Per què hi ha climes diferents?

2. Zones climàtiques3.El climogramaClima atlàntic:4.1 Situació del clima atlàntic4.2 Temperatures del clima atlàntic4.3 Vegeatció del clima atlàntic4.4 FotografíaClima mediterrani litoral:5.1 Situació del clima mediterrani litoral5.2 Temperatures del clima mediterrani litoral5.3 Vegeteció del clima mediterrani litoral5.4 Fotografía

Page 3: Climes d'espanya

Clima mediterrani continental:6.1 Situació del clima mediterrrani continental6.2 Temperatures del clima mediterrani

continental6.3 Vegeatció del clima mediterrani

continental6.4 FotografíaClima d’alta muntanya o alpí:7.1 Situació del clima d’alta muntanya o alpí7.2 Temperatures del clima d’alta muntanya o

alpí7.3 Vegeatció del clima d’alta muntanya o alpí4.4 FotografíaClima subtropical àrid:

8.1 Situació del clima subtropical àrid8.2 Temperatures del clima subtropical àrid8.3 Vegeatció del clima subtropical àrid8.4 Fotografía

Page 4: Climes d'espanya

LATITUD ALTITUD PROXIMITAT AL MAR

La latitud d’una zona té gran influència sobre el seu clima i la seva meteorologia. Quan està més a prop del equador fa més calor, i quan està més a prop dels pols, fa més fred.

L’ altitud fa que quan cada vegada s’eleva més, fa que baixi la temperatura bruscament. Els climes d’alta muntanya són uns dels més freds que hi ha.

El mar suavitza les temperatures, per això hi fa menys calor a l’estiu i menys fred a l’hivern que a les zones interors.

PER QUÈ HI HA CLIMES DIFERENTS?

Page 5: Climes d'espanya

ZONES FREDES

Fa fred tot l’any

ZONES CÀLIDES

Fa calor tot l’any

ZONES TEMPERADES

Hi ha 4 estacions amb diferent temperatures

CLIMES ESPANYOLS FREDS

Clim d’alta muntanya o alpí

CLIMES ESPANYOLS CÀLIDS

Clima subtropical àrid

CLIMES ESPANYOLS TEMPERATS

Clima mediterrani litoral

Clima mediterrani continental

Clima atlàntic

ZONES CLIMÀTIQUES

Page 6: Climes d'espanya
Page 7: Climes d'espanya

Els climogrames són gràfics de doble entrada en que es presenten els valors de precipitació i temperatura en una estació meteorològica.

En l'eix d'abscisses del climograma hi figuren els mesos de l'any i en l'eix d'ordenades de la dreta l'escala de les temperatures i en l'altre eix d'ordenades, a l'esquerra, l'escala de les precipitacions.

EL CLIMOGRAMA

Page 8: Climes d'espanya

El clima atlàntic , és un tipus de clima que afecta a la Península Ibèrica. Aquest clima es troba al terç de la Península, que ocupa una bona part de Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc i la de Vall d’Aran.

SITUACIÓ DEL CLIMA ATLÀNTIC

Page 9: Climes d'espanya

Les temperatures del clima atlàntic són d’hiverns suaus i estius no gaire calorosos. No hi ha gaires diferències respecte las estacions. Les precipitacions són abundants, i es distribueixen al llarg de l’any.

TEMPERATURES DEL CLIMA ATLÀNTIC

Page 10: Climes d'espanya

VEGETACIÓ DEL CLIMA ATLÀNTIC

La vegetació del clima atlàntic hi predomina la roureda humida, la fageda i els prats. Els seus boscos són espessos, i la llum del Sol penetra, i per això al sotabosc hi creixen plantes com les falgueres i les molses, que necessiten humitat.

Page 11: Climes d'espanya
Page 12: Climes d'espanya

El clima mediterrani litoral o mediterrani típic, és propi de la zona del litoral mediterrani peninsular i l’arxipèlag balear.

SITUACIÓ DELCLIMA MEDITERRANI LITORAL

Page 13: Climes d'espanya

Les temperatures del clima mediterrani litoral són d’estius calids i hiverns suaus. Les precipitacions són poc abundants i estacionals. La majoria de precipitacions tenen lloc a la primavera, i a la tardor on solen ser més intenses.

TEMPERATURES DEL CLIMA MEDITERRANI LITORAL

Page 14: Climes d'espanya

VEGETACIÓ DEL CLIMA MEDITERRANI LITORAL

La vegetació del clima mediterrani litoral està dominat per una vegetació adaptada a la sequedat. Hi predominen els boscos d’alzines, alzines sureres, pi blanc i pi pinyer. I en les zones on no creixen boscos, hi ha formacions arbustives com la màquia i la garriga.

Page 15: Climes d'espanya
Page 16: Climes d'espanya

El clima mediterrani continental afecta a les zones interios de la Península (la depressió de l’Ebre i la Meseta Central).

SITUACIÓ CLIMA MEDITERRANI CONTINENTAL

Page 17: Climes d'espanya

Les temperatures del clima mediterrani continental són més fredes que la del litoral. La temperatura té una gran amplitud tèrmica, és a dir els valors són molts baixos a l’hivern.Les precipitacions són escasses, i es concentren a la primavera i la tardor.

TMEPERATURES DEL CLIMA MEDITERRANI CONTINENTAL

Page 18: Climes d'espanya

La vegetació del clima mediterrani continental predomina vegetació que necessita poca aigua com els arbres de fulla perenne (l’alzina carrasca, la sabina, el pi blanco i el pi pinyer). I a les zones més humides hi ha roures.

VEGETACIÓ DEL CLIMA MEDITERRANI CONTINENTAL

Page 19: Climes d'espanya
Page 20: Climes d'espanya

El clima d’alta muntanya o alpí es propi de zones muntanyoses a partir de 1.500 metres d’altitud. Aquest clima inclou als Pirineus, la serralada Cantèbrica, el Sistema Central, la serralada Ibèrica i el Sistema Bètic.

SITUACIÓ DEL CLIMA D’ALTA MUNTANYA O ALPÍ

Page 21: Climes d'espanya

Les temperatures del clima d’alta muntanya o alpí són sempre baixes, especialment a l’hivern.Les precipitacions són abundants tot l’any, a l’hivern és presenten en forma de neu a costa superiors de 2.000 metres.

TEMPERATURES DEL CLIMA D’ALTA MUNTANYA O ALPÍ

Page 22: Climes d'espanya

En la vegetació del clima d’alta muntanya o alpí, varia segons la seva altitud.Entre 1.500 metres i 2.300 metres hi ha boscos de coníferes.Entre 2.300 i 3.000 metres només creix vegetació quan la neu és fon.I superiors a 3.000 metres la vegetació queda reduïda a molses i líquens.

VEGETACIÓ DEL CLIMA D’ALTA MUNTANYA O ALPÍ

Page 23: Climes d'espanya
Page 24: Climes d'espanya

El clima subtropical àrid hi predomina en les illes Canàries, que es troba a la zona càlida.

SITUACIÓ DELCLIMA SUBTROPICAL ÀRID

Page 25: Climes d'espanya

Les temperatures del clima subtropical àrid són suaus durant tot l’any, i amb precipitaicons molt escasses.

TEMPERATURES DEL CLIMA SUBTROPICAL ÀRID

Page 26: Climes d'espanya

La vegetació del clima subtropical àrid es compon de matolls, tabaibas i cardones, on retenen l’aigua en el seu interior per resistir les llargues temporades de sequera.

VEGETACIÓ DEL CLIMA SUBTROPICAL ÀRID

Page 27: Climes d'espanya
Page 28: Climes d'espanya

LEYLAJAN

FET PER…

Page 29: Climes d'espanya

ESPEREM QUE OS AGI AGRADAT!