Click here to load reader

Climes i paisatges de la terra

  • View
    1.437

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Climes i paisatges de la terra

  • 1. Observa el mapa de la pg. 74-75 i contesta a les preguntes... ZONA CLIDA ZONES TEMPERADES ZONES FREDESFa calor tot lanyHi ha quatre estacions amb Fa fred tot lany Quines temperatures creus que hi ha al llarg de lany? diferents temperatures CLIMES CLIDSCLIMES TEMPERATSCLIMES FREDSQuins Clima equatorial Clima QuinsmediterraniQuinsClima polarClima 3tropical 3 Clima ocenic2 Clima dalta muntanya climes?Clima desrtic climes?Clima continental climes? SITUACI... - Hemisferi Nord: Clima polar:Entre el Entre qu -Hemisferi Nord: Entre Entre el...Entre qu Cerclelnies rtic el Cercle Polar rtic i el Polar On es dnalniesTrpic de Cncer i el... Pol Nord imaginries? i el Trpic de Cncer . - Hemisferidos Entre als Sud:imaginries? Trpic de Capricorn.hemisferis? el Cercle Polar Antrtic -Hemisferi Sud: i el Pol Sud Entre qu Entre elClima dalta muntanyalniesCercle Polar Antrticen qualsevol esOn muntanya imaginries?i el Trpic de Capricorn. dna? molt alta .

2. Situaci: zona clida (Amaznia, Cubeta del Congo, Indonsia). Al voltant de la lnia de_________ Temperatures: molt altes durant tot lany, sobre els 25 tot lany. No hi ha oscillacitrmica perqu... __________ Precipitacions: molt abundants (superiors als 2000 mm anuals), i Temporals (no li ha estaciseca). Sn quasi diries (tempestes diries al capvespre), grcies a una forta humitat provocadaper la proximitat de corrents marins clids a la costa. Rius: molt cabalosos perqu ... _________. Vegetaci: Rep el nom de _________, i s molt abundant grcies a ... ___________. 3. Situaci:zona clida, entre els dos trpics anomenats de _________ (al nord), i de__________ (al sud). Temperatures: molt altes durant tot lany, entre 25 i 35C. Segons el mes de lany fa ms omenys calor , per amb poca oscillaci trmica entre els mesos. Precipitacions: hi ha una estaci humida amb moltes i fortes pluges., una estaci seca on noplou gens o molt poc. Rius: Cabal abundant durant lestaci de pluges., cabal escs durant lestaci seca, fins i totpoden arribar a patir estiatge (__________________?) Vegetaci: Rep el nom de Sabana, i es tracta duna enorme plana coberta dherbes, algunsarbustos i arbres dispersos de fulla caduca 4. Situaci: al voltant de les lnies dels trpics majoritriament, i al centre del continent asitic Temperatures: altes, poden arribar a 50C durant el dia, per a la nit fa fred. Gran oscillacitrmica entre el dia i la nit degut a la poca humitat existent a laire. Als deserts ms al norddsia exixteix una estaci freda ja que es troben molt allunyat de la lnia de lequador. Precipitacions: Prcticament inexistent, degut a la poqussima humitat de laire, i per tant nopermetent la formaci de nvols. Rius: no nhi ha degut a la manca de ____________. Vegetaci: En la major part s prcticament inexistent, reduint-se a la presncia de plantesmolt ben adaptades a la sequera: cactus i alguns arbustos. En algunes zones existeixen oasis amb presncia daigua, i all creix ms vegetaci. Larbrecaracterstic s la palmera. 5. Situaci: zones properes al mar Mediterrani, i tamb en altres indrets com Califrnia, Xile,Sud-frica i Austrlia. Temperatures: Hivern suaus per la presncia del ____ que modera les temperatures. Estius_________ ja que ens trobem prop de la zona clida del planeta. Precipitacions: Escasses i irregulars,. En ocasions hi ha temporades de _________ (s a dirque no hi plou gens o molt poc); i en daltres ens trobem amb grans tempestes que provocaran_________. Rius: Poc Cabal per la manca de ___________, i Cabal Irregular, s a dir que en ocasions espoden desbordar si ___________, i en daltres poden assecar-se completament i patir ______. Vegetaci: Es tracta del Bosc mediterrani, amb espcies com el pi i lalzina, que sn arbres defulla _______.Riu Ripoll En algunes zones el bosc s reemplaat per la mquia i la garriga amb presncia de matolls i herbes. 6. Situaci: regions temperades, a prop de les costes dels oceans. A la pennsula Ibrica ocupariala zona que toca al mar Cantbric i Galcia, influenciada pero loce Atlntic. Temperatures: loce suavitza i modera les temperatures: estius frescos i hiverns suaus, ambpoca oscillaci trmica entre lestiu i lhivern. Precipitacions: Pluges __________ i durant tot lany. Plou sovint de forma moderada, noproduint-se gaires tempestes. Rius: Cabal abundant a causa de ___________, i Cabal permanent perqu ______. Vegetaci: Es tracta del Bosc Caducifoli, amb espcies com el roure i el faig, que sn arbres defulla _______. En algunes zones el bosc s reemplaat per la Landa amb presncia de matolls i herbes. 7. Situaci: Es dna en enormes extensions a linterior dels continents dEuropa, sia i Amrica. Temperatures: Com que no hi ha presncia marina que moderi les temperatures ens trobem ambuna ____ _________ _______ entre lestiu i lhivern, amb estius temperats i/o calorosos, ihiverns molt freds. Precipitacions: Pluges __________ concentrant-se majoritriament a lestiu. A lhivern lesprecipitacions sn en forma slida. Rius: Cabal abundant a causa de la llargria daquests agafant aigua dels seus _______ i de lesserralades on neixen on plou de forma abundant i Cabal permanent tot i que a lestiu augmenten elseu cabal a causa de ________. Vegetaci: T dues formacions bsiques: La Taig que es tracta dun bosc de fulla perenne amb arbres de conferes, els avets. LEstepa, amb terrenys extensos dherba. 8. Situaci: Es dna a la zona freda del planeta, entre els dos cercles polars i els dos pls. Temperatures: fa molt fred. Quasi sempre per sota dels 0C. Poden arribar a 40C. Els hivernssn molt llargs, uns deu mesos. Noms a lestiu hi ha temperatures positives, amb mximes de 10Ca les zones limtrofes del clima. Forta Oscillaci trmica entre lestiu i lhivern degut a ______. Precipitacions: Molt escasses i majoritriament en forma de neu. Rius: No nhi ha. Noms a lestiu, a les zones limtrofes es formen petits rierols provinents delpoc desgel que hi ha. Vegetaci: Inexistent ja que tot el terreny es troba cobert de gel i neu: A les zones limtrofes es dna la Tundra que es tracta duna vegetaci amb molsa, lquens ipetites flors. Curiositat: el Sol de mitjanit: Als hiverns, de 10 mesos, sempre s de nit i als estius latemperatura no passa dels 10C i sempre s de dia (el Sol de mitjanit). 9. Situaci: Es dna a les serralades ms altes dels continents dEuropa, frica, sia i Amrica. Temperatures: Freda durant tot lany a causa de ________. Lhivern s llarg i moltfred, mentre que lestiu s fresc no superant mai els 10 C. Forta oscillaci trmica entrelestiu i lhivern a causa de _______. Precipitacions: Pluges molt __________ durant tot lany. Menys a lestiu les precipitacions snen forma slida. Shi troben neus perptues (neu que no es desf mai). Rius: Cabal molt abundant a causa de _______ i Cabal permanent a causa de ________.Igualment trobem Glaceres: rius de gel que baixen pels vessants de la muntanya. Vegetaci: Esglaonada depenent de laltitud. 10. Glaceres i neus perptuesRoca sense vegetaciBosc de conferes Prats i conreusBosc de fulla caduca 11. Completa el segent esquema i digues aquin clima correspon?CLIMA? Temperatures: Mitjana anual: oscillaci trmica: Pluges: CLIMA? CLIMA?

Search related