Click here to load reader

3r eso tema2_ELS PAISATGES DE LA TERRA

  • View
    2.062

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POWER POINT UTILITZAT EN CLASSE I ACTIVITATS PROPOSADES, AL LLARG DEL TEMA

Text of 3r eso tema2_ELS PAISATGES DE LA TERRA

  • 1. AR R E T dPSL ETEMA21 1

2. ELS PAISATGES DE LA TERRA ELS PAISATGES DE LA TERRAUnitat 2 Unitat 20.-INTRODUCCIndex general1.-ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA 2. ELS PAISATGES DEUROPA 3. ELS PAISATGES DESPANYA 4. ELS PAISATGES DE LESPANYA OCENICA O ATLNTICA 5. ELS PAISATGES DE LESPANYA MEDITERRANIA 6. ELS PAISATGES DE LESPANYA INTERIOR 7. ELS PAISATGES DALTA MUNTANYA 8. ELS PAISATGES DE LES ILLES CANRIES 1 3. 0. INTRODUCCI 0. INTRODUCCI ZONES CLIMTIQUES ZONES CLIMTIQUESFactors determinantsCaracterstiquesAltitudTrmiquesLatitudPluviomtriquesDistncia al marVegetacicondicionenPAISATGES DE LA TERRA PAISATGES DE LA TERRA 4. LATITUDALTITUDPROXIMITAT AL MARMs calor, com ms a prop de l'Equador. Ms fred, quant ms a prop dels Pols.Cada 1000 metres la temperatura baixa 6 C. A dalt de les muntanyes fa ms fred que a les valls o al costat del mar.El mar suavitza les temperatures. A la costa, menys calor a l'estiu i menys fred a l'hivern que a les zones interiors. 5. 1.-ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA 1.-ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA ZONA CLIDAZONES TEMPERADESZONES FREDESFa calor tot l'anyHi ha quatre estacions amb diferents temperaturesFa fred tot l'anyCLIMES CLIDS Clima equatorial Clima tropical Clima desrticCLIMES TEMPERATS Clima mediterrani Clima ocenic Clima continentalCLIMES FREDS Clima polar Clima d'alta muntanya- Entre el Trpic de Cncer i el Trpic de Capricorni- Hemisferi Nord: Entre el Cercle Polar rtic i el Trpic de Cncer- Hemisferi Nord: Entre el Cercle Polar rtic i el Pol Nord - Hemisferi Sud: Entre el Cercle Polar Antrtic i el Pol Sud - El clima d'alta muntanya es dna en qualsevol alta muntanya- Hemisferi Sud: Entre el Cercle Polar Antrtic i el Trpic de Capricorni 6. ELS PAISATGES DE LA TERRA ELS PAISATGES DE LA TERRAACTIVITATS COMPETENCIES: COMPETENCIES1. CLASSIFICA AQUESTS LLOCS, SEGONS EL TIPUS DE PAISATGE QUE PRESENTEN ( PAISATGES DE CLIMA CLID, TEMPERAT o FRED ): - ANTRTIDA: P - AMAZNIA: - EVERETS: - GROENLNDIA: - ANETO: - ROMA:- MOSCOU : - GRAN BRETANYA: - CARACAS: - CHICAGO: - SHARA: - AGOST2. INDICA LA ZONA CLIMTICA ( FREDA, TEMPERADA o CLIDA ) a la QUAL PERTANY , CADASCUN DAQUESTS PAISATGES: PAISATGE DE ZONES POLARS: - PAISALGE DE SELVA: PAISATGE OCENIC o ATLNTIC: - PAISATGE CONTINENTAL: - PAISATGE DE MUNTANYA: P PAISATGE DE SABANA: PAISATGE DE DESERT: 7. 1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA --- DESPRS DE LLEGIR ELS ASPECTES DEL PUNT, SEGENTS ASPECTESCOMPLETA ELS QUADRES SUBRATLLANT AL LLIBRE ELSPAISATGES DE CLIMES CLIDS --- CARACTERSTIQUESLLOCS DON SON PROPIS: TIPUS: CARACTERTIQUES DE CADA TIPUS: TIPO de CLIMA iLA SELVACARACTERSTIQUESVEGETACITIPO de CLIMA iLA SABANACARACTERSTIQUESVEGETACITIPO de CLIMA iCARACTERSTIQUESEL DESERTFAUNAPOBLES i ACTIVITATSFAUNAVEGETACIPROBLEMESPOBLACI i ACTIVITATSPOBLACI i ACTIVITATS 8. 1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA --- DESPRS DE LLEGIR ELS ASPECTES DEL PUNT, COMPLETA ELQUADRE PAISATGES DE CLIMES CLIDS PAISATGES DE CLIMES CLIDS --- CARACTERSTIQUESLLOCS DON SON PROPIS:TERRES QUE HIA HA ENTRE ELS TRPICS DE CNCER i EL DE CAPRICORN TIPUS:LA SELVA, LA SABANA i EL DESERT CARACTERTIQUES DE TIPO de CLIMA iCARACTERSTIQUESLA SELVACLIMAEQUATORIAL:T prop de 25 i P freqentsVEGETACIla SELVA:POBLES i ACTIVITATS FAUNAEXUBERANT: MOLT distribuda VARIADA: en pisos insectes, rptils i ausPROBLEMES POBLES DINDGENES, que es dediquen a la recollecci i la caaEL RETROCS DE LA SELVA, a causa de la TALA ABUSIVA DARBRES 9. Ela paisatges equatorialsGrfic de les temperatures del paisatge Equatorial. La vegetaci caracterstica s la selva o jungla. Boscos molt frondosos. Gran diversitat despcies. Arbres alts i exuberants. Fulles grans i molt verdes. Sotabosc inexistent. Gran reserva dhumitat. Pulm de la terra. 10. 1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA --- DESPRS DE LLEGIR ELS ASPECTES DEL PUNT, COMPLETA ELQUADREPAISATGES DE CLIMES CLIDS --- CARACTERSTIQUES LLOCS DON SON PROPIS:TERRES QUE HIA HA ENTRE ELS TRPICS DE CNCER i EL DE CAPRICORN TIPUS:LA SELVA, LA SABANA i EL DESERT CARACTERTIQUES DETIPO de CLIMA i CARACTERSTIQUESCLIMA TROPICAL:Televades TOT lany iLA P abundants SABANA SOLS a lestiuLA SABANAVEGETACI HERBES ALTES i escassos arbres i dispersos, FORMANT BOSCOS de GALERIA al costat dels riusFAUNA GRANS HERBVORS, com elefants, girafes, rinoceronts, tigres i panteresPOBLACI i ACTIVITATS Dedica a la RAMADERIA i lAGRICULTURA, cultivant productes tropicals, com el caf, cacau, canya de sucre, cot ... Que venen als mercats 11. Els paisatges tropicals. LestepaEls paisatges tropicals El bosc tropical s molt similar a la selva. Diversitat important despcies: caoba, bamb, cedre, noguera Frondositat, verdor i alada. Existncia de sotabosc.Els paisatges tropicals. La sabana 12. 1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA --- DESPRS DE LLEGIR ELS ASPECTES DEL PUNT, COMPLETA EL PAISATGESQUADRE DE CLIMES CLIDS --- CARACTERSTIQUESLLOCS DON SON PROPIS:TERRES QUE HIA HA ENTRE ELS TRPICS DE CNCER i EL DE CAPRICORN TIPUS:LA SELVA, LA SABANA i EL DESERT CARACTERTIQUES DE TIPO de CLIMA i CARACTERSTIQUESCLIMA DESRTIC,EL DESERTamb T elevades TOT lany i NULES PRECIPITACIONS. La SEQUEDAT DE LAIRE, explica que faa tanta calor de dia i molt de fred de nit, provocants aquest canvis LEROSI del relleuEL DESERT VEGETACIPRACTICAMENT SENSE VEGETACIPOBLACI i ACTIVITATS GRUPS DE PASTORS NMADES que viuen als OASIS, llocs on hi ha aigua i es dediquen a la pastura de ramats de cabres i camells 13. AnimalsEls deserts poden ser darena o de roques per tant lun com laltre tenen molt poca vegetaci. 14. 1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA PREGUNTES CLAUS PER LA PROVA DEL TEMA1. 2. 3. 4. 5.1. 2.DON SN PROPIS ELS PAISATGES DELS CLIMES CLIDS i QUINS SN ELS TRES TIPUS FONAMENTALS? EN QUIN CLIMA ES DONA EL PAISATGE DE LA SELVA i COM ES LA SEUA VEGETACI i PER QUIN MOTIU? A QUE ES DEDIQUEN ELS POBLES INDGENES QUE VIUEN EN LA SELVA i QUIN PROBLEMA PRESENTEN ELS MATEIXES? QUE DIFERENCIA HI HA ENTRE EL PAISATGE DE LA SELVA i LA SABANA, A NIVELL DE CLIMA i VEGETACI? QUE EXPLICA, QUE FAA EN EL PAISATGE DEL DESERT, TANTA CALOR DE DIA i MOLD DE FRED DE NIT i QUE PROVOQUEN AQUESTS CANVIS DE TEMPERATURA? ---------------------------------QUE CARACTERITZA ELS PAISATGES DELS CLIMES TEMPERATS, A NIVELL CLIMTIC i QUINS TIPUS PODEM DIFERENCIAR? EN ELS PAISATGES DE CLIMES FREDS, COM ES LA SEUA VEGETACI i QUI COMPON LA SEUA POBLACI i HA QUE ES DEDICA, LA MATEIXA? 15. 1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA --- DESPRS DE LLEGIR ELS ASPECTES DEL PUNT, COMPLETAEL QUADRE PAISATGES DE CLIMES TEMPERATS --- CARACTERSTIQUES LOCALITZACIPAISATGES de CLIMES TEMPERATSCLIMA CARACTERSTIQUESTIPUS DE PAISATGES 16. 1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA --- DESPRS DE LLEGIR ELS ASPECTES DEL PUNT, COMPLETA ELQUADREPAISATGES DE CLIMES TEMPERATS --- CARACTERSTIQUESLOCALITZACIPAISATGES de CLIMES TEMPERATSDES DE LES REGIONS CLIDES FINS A LES FREDES, DAMBDOS HEMISFERISCLIMA iCARACTERSTIQUESTemperatures i Precipitacions MODERADES i TOTS els tipus de climes presenten QUATRE ESTACIONS CLIMTIQUES, ben diferenciadesTIPUS DE PAISATGES SEGONS ELS TIPUS DE CLIMA, DISTINGIM: PAISATGE OCENIC O ATLNTIC, PAISATGE MEDITERRANI i PAISATGE CONTINENTAL 17. 1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA --- DESPRS DE LLEGIR ELS ASPECTES DEL PUNT, COMPLETA EL PAISATGES DE CLIMESLOCALITZACIPAISATGESde CLIMES FREDSQUADREFREDSCLIMA CARACTERSTIQUES--- CARACTERSTIQUESVEGETACIPOBLACI i ACTIVITATS 18. 1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA --- DESPRS DE LLEGIR ELS ASPECTES DEL PUNT, COMPLETA EL PAISATGES DE CLIMESLOCALITZACIPAISATGESde CLIMES FREDSQUADREFREDSCLIMA CARACTERSTIQUESZONES POLARS Temperatures, DAMBDOS sn MOLT HEMISFERIS i les BAIXES TOT SERRALADES LANY i les MS ELEVADES Precipitacions, de la Terra ESCASSES i en FORMA DE NEU, durant gran part de lany--- CARACTERSTIQUESVEGETACIPOBLACI i ACTIVITATSDegut al clima, es donen ARBUSTOS i PRADES i en les zones cobertes pel gel permanentment la TUNDRAPOC POBLADES, sols alguns pobles com els ESQUIMALS o els LAPONS, que viuen bsicament de la CAA I LA PESCA o al PASTURATGE DE RENS 19. Animals del paisatge polar. 20. Estructura duna muntanya, el Teide. Paissatge de la muntanya. 21. 1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMTIQUES DE LA TERRA PREGUNTES CLAUS PER LA PROVA DEL TEMA1. 2. 3. 4. 5.1. 2.DON SN PROPIS ELS PAISATGES DELS CLIMES CLIDS i QUINS SN ELS TRES TIPUS FONAMENTALS? EN QUIN CLIMA ES DONA EL PAISATGE DE LA SELVA i COM ES LA SEUA VEGETACI i PER QUIN MOTIU? A QUE ES DEDIQUEN ELS POBLES INDGENES QUE VIUEN EN LA SELVA i QUIN PROBLEMA PRESENTEN ELS MATEIXES? QUE DIFERENCIA HI HA ENTRE EL PAISATGE DE LA SELVA i LA SABANA, A NIVELL DE CLIMA i VEGETACI? QUE EXPLICA, QUE FAA EN EL PAISATGE DEL DESERT, TANTA CALOR DE DIA i MOLD DE FRED DE NIT i QUE PROVOQUEN AQUESTS CANVIS DE TEMPERATURA? ----------------------------------------QUE CARACTERITZA ELS PAISATGES DELS CLIMES TEMPERATS, A NIVELL CLIMTIC i QUINS TIPUS PODEM DIFERENCIAR? EN ELS PAISATGES DE CLIMES FREDS, COM ES LA SEUA VEGETACI i QUI COMPON LA SEUA POBLACI i HA QUE ES DEDICA, LA MATEIXA? 22. COM FER UN CLIMOGRAMA DADES PER ELABORAR i FER CLIMOGRAMES DE CADA ZONA: http://www.xtec.cat/~rherna24/meteo_climogrames.htm 23. Climogrames: grfics del climes Un CLIMOGRAMA s un grfic on es dibuixa l'evoluci de les temperatures (lnia) i la quantitat de precipitacions (barres) en els diversos mesos d'un any.PrecipitacionsTemperaturesLes BARRES representen les PRECIPITACIONS de cada mes en un any La LNIA mostra les TEMPERATURES de tots els mesos d'un any. 24. A EUROPA PODEM DISTINGIR: PAISATGE OCENIC O ATLNTIC PAISATGE MEDITERRANI PAISATGE CONTINENTAL 25. El PAISATGE OCENIC s caracterstic de la faana occidental del continent europeu: tamb comprn el nord i el nord-oest de la Pennsula Ibrica.El CLIMA OCENIC es caracteritza per les seves temperatur