Dreptul Mediului

Embed Size (px)

Text of Dreptul Mediului

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  1/28

  Dreptul Mediului

  Cursul 1

  Conform O.U.G. nr. 195/2005, asa cum a fost modificata si adoptata prin legea nr. 265/2006 defineste

  mediul ca find ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul,

  aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate substantele organice si

  anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, care cuprind toate elementele

  enumerate anterior, precum si unele valori spirituale si materiale, calitatea vietii, precum si conditiile

  care pot influenta bunastarea si sanatatea oamenilor.

  Elementele notiunii de mediu:

  -ocrotirea mediului : inseamna protectia mediului, prin diferite actiuni legiferate

  -conservarea mediului inconjurator : notiunea de conservare reprezinta utilizarea resurselor mediului la

  eficienta maxima, in sensul de utilizare rationala si eficienta a resurselor mediului, precum si de

  adoptare a celor mai potrivite forme si procese tehnologice, silvice si agrozootehnice, lucrari pentru

  limitarea si prevenirea efectelor daunatoare a unor fenomene naturale

  -dezvoltarea ( ameliorarea ) medilui inconjurator: reprezinta imbunatatirea starii calitatii factorilor

  naturali precum si a celor creati prin activitatea umana, cu scopul de a se atinge o interactiune maxima

  din punct de vedere al optimizarii intre om( societate) si mediul incojurator

  Definitie: Ansamblul complex al normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale ce se stabilesc

  intre oameni, privind atitudinea lor fata de natura ca element vital si suport al vietii, in procesul ocrotirii,conservarii si dezvoltarii, in scopuri economice, sociale si culturale a componentelor mediului

  incojurator( naturale si artificiale) .

  Functii :

  -asigurarea mediului ambiant, sanatos si prosper

  -promovarea obiectivelor dezvoltarii durabile

  -protectie, conservare si ameliorare

  -promovare a cooperarii internationale

  Principii : in conformitate cu O U G 195/2005

  Principiul integrarii politicii de mediu in celelalte politici sectoriale

  Principiul precautiei in luarea deciziei

  Principiul actiunii preventive

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  2/28

  Principiul retinerii poluantilor la sursa

  Principiul conform caruia poluatorul plateste

  Principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural

  Curs 2

  Izvoarele Dreptului Mediului

  1 . Constitutia : In Constitutie unt prevazute principii si norme pentru protectia mediului practic,

  drepturi si libertati fundamentale ale omului in ceea ce priveste un mediu sanatos, obligatia statului si a

  persoanelor cu privire la protectia mediului

  2. Codurile de legi: Sunt izvoare de drept ale mediului in masura in care cuprind norme de drept ale

  mediului

  3. Legile organice: Sunt legi importante privind protectia mediului. Ele asigura cadrul legislativ de baza (

  Legea 265/2006 privind modicarea si adoptarea O U G nr 195/2005 privind protectia mediului; Legea nr

  82/1993 privind constituirea biosferei Delta Dunarii)

  4. Decretele legi : sunt izvoare de drept ale mediului in masura in care contin norme de drept al

  mediului

  5. Legile ordinare : Constituie marea masa ca izvoare de drept ale mediului fiind atat legi in domeniu, cat

  si legi care nu privesc expres doar protectia mediului

  6. Tratatele Internationale : Reprezinta unul dintre cele mai importante izvoare de drept ale mediului.

  Pentru a face parte din legislatia romaneasca, ele trebuie ratificate de Parlament. Unul dintre cele mai

  importate tratate internationale privind protectia mediului este Tratatul de la Kyoto privind emisiile de

  CO2.

  7.Actele Guvernului

  8. Actele Autoritatilor Publice Locale : Legea nr 69/1997 prevede ca actele autoritatilor publice locale

  constituie izvoare de drept al mediului in masura in care se refera la refacerea si protectia mediului

  inconjurator si a cresterii calitatii vietii precum si la protectia si conservarea monumetelor istorice si

  arhitecturale , a parcurilor si rezervatiilor naturale , sau atunci cand se refera la dezvoltarea urbanistica a

  teritoriului si amenajarea acestuia. ( art 21 alin. 2 lit. r si art.59 lit.f )

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  3/28

  9. Cutuma : Este izvor de drept al medilui acolo unde legea prevede expres acest lucru( prevederile din

  Legea privind constituirea biosferei Delta Dunarii care privesc obiceiurile celor care traiesc in Delta)

  10. Mijloacele auxiliare ( doctrina si jurisprudenta)

  Dreptul mediului la un mediu sanatos

  Din punct de vedere istoric, dreptul omului la un mediu sanatos nu apare decat in legiferarile moderne.

  Constitutia din 1991 nu prevedea nici aceasta dreptul omului la un mediu sanatos. Prima data

  legiferarea acestuia apare in Legea nr 137/1995. Insa in Constitutia din 1991 se gaseau numeroase

  prevederi directe si indirecte privind protectia mediului . Exemple:

  -Dreptul la viata si integritate fizica si psihica ( art 22)

  -Dreptul la ocrotirea sanatatii( art 34)

  -Dreptul la un nivel de trai decent ( art 47)

  -Dreptul la informatie ( art 31)

  -Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica ( art 52)

  - Restrangerea unor drepturi si libertati( art 53)

  -Exploatarea resurselor naturale in concordanta cu interesul national ( art 132 litera d)

  -Refacerea si ocrotirea mediului si mentinerea echilibrului ecologic ( art 135 alin 2 lit 3)

  -Crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitatii vietii ( art 135 alin 2 lit f)

  Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei adoptata prin referendum national la 19 octombrie 2003 are

  la art.35 , cu titlul Dreptul la mediu sanatos , stipulatiile exprese ca : statul recunoaste dreptul

  oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic , statul asigura cadrul

  legislativ pentru exercitarea acestui drept . persoanele fizice si juridice au indatorirea de a proteja si

  de a ameliora mediul incojurator .

  Noua lege a mediului O U G nr 195/2005 modificata si adoptata prin legea 265/2006 prevede la art 5

  urmatoarele :

  A.Statul recunoaste oricarei persoane dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic garantand in

  acest scop :

  1. accesul la informatie privind mediul incojurator cu respectarea conditiilor de confidentialitate

  prevazute in legislatia in domeniu.

  2. dreptul de asociere in organizatii pentru protectia mediului

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  4/28

  3. dreptul de a fi consultat in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii si a legislatiei de

  mediu, emiterea actelor de reglemantare in domeniu, elaborarea planurilor si a progreselor

  4. dreptul de a se adresa direct sau prin intermediul reprezentantilor pentru protectia mediului,

  autoritatilor adminstrative sau judecatoresti in probleme de mediu

  Titularii dreptului la un mediu sanatos, conform OUG 195/2005 sunt : generatiile viitoare precum si orice

  persoana de pe teritoriul Romaniei , aflata temporar sau permanent, cetateni romani , straini sau

  apatrizi , luati ca indivizi sau ca si comunitate.

  Cursul 3

  Clasificarea surselor de poluare atmosferica

  Sursele de poluare atmosferica se grupeaza in mai multe categorii pe baza urmatoarelor criterii:

  -origine

  -mobilitate

  -regimul de functionare

  -tipul de activitate

  A. Sursele de poluare atmosferica dupa origine se impart in surse naturale si in surse

  antropogene(antropice)

  Sursele naturale sunt constituite din urmatorii poluanti specifici:

  a)vulcanismul (prin cenusa, oxizi de azot, carbon, sulf, potasiu, etc.)

  b)furtunile de nisip si praf(prin pulberile aferente)

  c)procesele de descompunere a materiilor organice vegetale si animale

  d)descarcarile electrice ce afecteaza stratul de ozon

  e)radioactivitatea terestra

  f)autoaprinderea maselor vegetale

  g)aerosoli maritimi incarcati cu saruri

  h)plantele (prin polen fungi etc.)

  i) omul si animalele ( prin virusi, CO2, etc.)

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  5/28

  Sursele antropogene (antropice ) sunt alcatuite din totalitatea actiunilor omenesti ce se rasfrang asupra

  mediului atmosferic. Actiunile omenesti polueaza aerul atunci cand datorita lor la constituentii normali

  ai atmosferei se adauga sau se scade o marime avand ca rezultat alterarea proprietatilor aerului in mod

  sesizabil de om sau mediu.

  B. Sursele de poluare atmosferica dupa mobilitate se impart in :

  a) surse stationare sau fixe

  b) surse mobile : mijloace de transport rutier, aerian, feroviar, naval

  C.Sursele de poluare atmoferica dupa regimul de functionare pot fi :

  a) continue : emisia poluanta este continua si constanta in perioade lungi de timp (luni, ani, sezoane)

  b)intermitente : au intreruperi ale emisiei poluante semnificative ca durata (ore, zile, luni)

  c) instantanee: emisia poluanta are loc intr-un interval scurt de timp, dupa care inceteaza ( este cazulavariilor si accidentelor industriale)

  D.Surse de poluare atmosferica dupa tipul de activitate a surselor de poluare

  Aceasta clasificare prezinta importanta pentru cunoasterea poluantilor specifici fiecarei activitati.

  Analiza fiecarui domeniu de activitate umana releva poluanti specifici ce sunt evacuati in atmosfera ,

  contribuind la o monitorizare mai buna a calitatii aerului si la demararea unor actiuni concrete pentru

  prevenirea si ameliorarea calitatii aerului.

  E. Surse de poluare atmoferica dupa modul de existenta al poluantilor : se impart in 2 grupe:

  a)poluanti primari, care sunt emisi direct in atmosfera din surse identificate sau identificabile

  b)poluanti secundari sau derivati , cei care sunt produsi in aer prin interactiunea a doi sau mai multi

  poluanti sau chiar prin reactie cu anumiti constituenti ai aerului.

  Odata patrunsi in atmosfera , foarte putini poluanti isi mai pastreaza integritatea deoarece, ca urmare a

  reactiilor lor chimice si influentelor termice, acestia isi schimba total identitatea. Poluarea atmosferica a

  cunoscut o importanta crestere odata cu dezvoltarea industriala, iar in ultimele decenii se constata o

  ingrijoratare extindere a acesteia cu consecinte deosebit de grave la nivel planetar. Au aparut astfel ca

  fenomene imediate, distrugerea stratului de ozon, efectul de sera, ploile acide , smogul , ce au efecte

  devastatoare atat asupra mediului incojurator cat si asupra sanatatii oamenilor. In privinta afectariimediului , studii efectuate la nivel international au demonstrat ca datorita degradarii stratului de ozon si

  aparitiei efectului de sera, temperatura medie pe Terra poate sa creasca intr-un deceniu cu peste un

  grad, iar la poli cu cinci grade. Ploile acide, din ce in ce mai frecvente cauzeaza distrugerea padurilor,

  plantelor si a recoltelor.

  Principalele substante cu actiune nociva asupra aerului:

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  6/28

  1.Dioxidul de sulf (SO2) este un compus oxigenat al sulfului, un gaz incolor, cu miros inabusitor si

  patrunzator. El rezulta in urma arderilor carburantilor: carbuni si petrol . Sursele de poluare cu dioxid de

  sulf sunt claficate in :

  a)surse stationare : centralele termoelectrice care ard pacura sau carbune a caror emisie reprezinta circa

  67% din totalul emisiilor , procese industriale folosite in rafinarii, otelarii , turnatorii, fabrici chimice alecaror emisii reprezinta circa 30%

  b)surse mobile cu emisii ce reprezinta circa 4%.

  Dioxidul de sulf este usor transportat la distante mari pana la sute de kilometri si conduce atat la

  formarea ploilor acide , cat si la aparitia si amplificarea unor boli respiratorii cronice.

  2.Oxizii de azot (NOx) - sunt compui ai azotului cu oxigenul, cei mai periculosi find acidul de azot (NO) i

  dioxidul de azot (N02). Sursele de poluare mobile - respectiv autovehiculele- sunt. responsabile in

  proporie de cca. 50% de poluarea cu N02, iar sursele staionare contribuie cu restul de 50%. Printre

  sursele de poluare staionare se numrutilitile electrice, facilitaile industriale, construciile,

  poluarea provenind de la ardera carbunilor , pcurii, gazelor naturale, lemnului, gunoaielor menajere i

  industriale. .Impactul asupra mediului se concretizeaz n prejudicierea sntiioamenilor prin

  afectiuni ale plamanilor si cailor respiratorii.

  3. Compul .organici volatili (COV). - cei mai reprezentativi compusi organici volatili sunt produselepetroliere: benzina, eterii de petrol, acetona, cloroform, esterii, fenoli etc; acestea fiind cunoscute isub

  numele de hidrocarburi.

  Sursele de poluare sunt mobile : autovehicule, si stationare : procese industriale in care se ard

  combustibili.

  Impactul asupra mediului const n formarea "smogului", afeciuni asupra sistemului respirator, iritarea

  ochilor, reducerea rezistenei la infecii, ongestiinazale etc.

  4 Oxidul de carbon este un gaz invizibil si fara miros rezultat prin arderea incomplet a diverilor

  carburani (crbune, benzin, petrol, lemn .a.)

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  7/28

  Sursa principal de poluare este sursa mobil si reprezint motoarele autovehiculelor. Sursele

  staionare sunt instalaiile i centralele de ardere a carburanilor, incineratoarele pentru reziduri solide

  etc

  Poluarea cu oxid de carbonare efecte grave asipra sanatatii umane, deoarece atunci cnd este inhalat

  nlocuiete oxigenul n circulaia isngelui putnd .dauna vederii, capacitaii mentale i fizice iconducand la afectiuni nervoase , cardio-vasculare si pulmonare.

  5.Hidrogenul sulfurat (acidul sulfhidric) gaz incolor cu miros neplcut, toxic, solubil n ap i perceptibil

  n cantitai i concentraii foarte mici.

  Hidrogenul sulfurat provine din industria petrochimic i de rafiniare a petrolului i din apele uzate

  provenite de la acestea

  Impactul asupra mediului nseamn afectarea, faunei i a florei, iar m concentraii mari el provoac

  moartea prin formarea unei combinaii cu hemoglobina paraliznd centru nervos care comand

  respiraia.

  6. Amoniacul (NH3) este un gaz incolor, cu miros puternic si inecacios.

  Sursele de poluare cu amoniac sunt procesele tehnologice de fabricatie a acestuia, procesele de utilizare

  ale acestuia si procesele de ardere a vegetatiei sau a biomasei.

  Inhalarea amoniacului in cantitati mari are ca efect sufocarea, iar expunerea indelungata sau repetata

  conduce la afectiuni grave ale cailor respiratorii.

  7. Substantele toxice aeropurtate ( beriliul, arsenul, benzenul, clorura de vinil, etc.) sunt antrenate usor

  de vant putand ajunge la distante mari de locul de emisie.

  Sursele de poluare provin de la procesele industriale, folosirea diferitilor solventi, statiile de epurare a

  apelor uzate, prelucrarea unor reziduri periculoase- menajere sau industriale, motoarele autovehiculelor

  si incineratoarelor.

  Impactul asupra oamenilor este atat direct prin inhalare, cat si indirect dupa caderea pe sol sau in apa a

  particulelor, cand sunt afectate culturile, animalele, pestii si apa consumata de populatie. Sanatatea

  omului este afectata prin aparitia de boli pulmonare, cancere, etc.

  8. Pulberi sedimentabile si in suspensie

  Pulberile sedimentabile sunt pulberi de dimensiuni si densitati care le favorizeaza depunerea conform

  legii gravitatiei.

  Pulberile in suspensie sunt pulberi care raman in aer timp indelungat .

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  8/28

  Aerosolii reprezinta sisteme compuse din particule fine solide sau lichide ( sub 100 microni) dispersate

  intr-un gaz.

  Fumul reprezinta aerosoli vizibili , formati din particule fine solide, provenind din combustibil sau din

  diferite procese tehnologice .

  In literatura straina, pulberile sedimentabile impreuna cu pulberile in suspensie sunt numite particule

  , particule aeropurtate sau particule totale in suspensie .

  Cele mai importante surse de poluare cu pulberi sedimentabile si in suspensie sunt fabricile de ciment si

  azbest, turnatoriile de metale si laminoarele de otel, centralele termice pe carbune, motoarele Diesel,

  instalatiile de decortificare a bumbacului, etc.

  Efectele acestor polunati constau in reducerea vizibilitatii, coroziunea unor contructii, prejudicierea

  vegetatiei, aparitia unor boli cronice ale plamanilor etc.

  9. Substante radioactiveau proveniente si caracteristici diferte, se gasesc sub forma de gaze ( de ex:

  radonul) , particule, pulberi sau aerosoli si polueaza atmosfera pana la mari inaltimi .

  Sursele de poluare sunt instalatiile de obtinere a energiei nucleare, instalatiile de exploatare si

  imbogatire a minereurilor , depozitele de deseuri radioactive, instalatiile si experimentele militare ce au

  la baza energia radioactiva.

  Impactul asupra mediului se reflecta in poluarea solului si a surselor de apa si afectarea grava a tuturor

  organismelor vii.

  S-a calculat ca populatia mondiala este expusa unei radiatii naturale ambiante cuprinsa intre 100-150

  mrem pe an ( mrem este unitatea de iradiere care produce aceleasi efecte biologice ca un roengen deraze x) . Dupa oamenii de stiinta, oamenii suporta fara pericol aparent pana la 100 mrem. Comisia

  Internationala de Protectie contra Radiatiilor ( C I P R ) a fixat o limita maximala de 5000

  mrem/individ/an.

  Pentru un om poluarea radioactiva reprezinta riscuri somatice ( arsuri, varsaturi , deranjamente

  intestinale si posibilitatea leucemiei) , partile cele mai sensibile ale organismului find : pielea , ochii,

  unele tesuturi si glandele genitale . Trebuie semnalate , de asemenea, efectele genetice ale

  radioactivitatii care ameninta populatiile vegetale, animale sau chiar umane.

  Dintra poluantii radioactivi naturali trebuie mentionat radonul care este rezultatul dezintegrarii radiului

  226, prezent in unele roci si soluri. El se ridica la suprafata solului sub forma de gaz prin crapaturile si

  fisurile rocilor patrunzand de multe ori in interiorul locuintelor prin crapaturi sau fisuri existente in

  fundatia sau peretii cladirilor.

  Principalele substante cu actiune nociva asupra calitatii apelor

  Substantele cu actiune nociva asupra calitatii apelor sunt :

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  9/28

  substantele organice , de origine naturala sau artificiala reprezinta poluantul principal. Organismele vii

  contin substante organice, care dupa moartea lor incep sa se descompuna devenind nocive.

  Substantele organice de origine naturala sunt : titeiul , tanini, lignina, hidratii de carbon etc.

  Substanele organice artificiale provin din prelucrarea diferitelor substante in cadrul rafinariilor,

  industriei chimice organice, industriei petrochimice etc.

  Poluantii organici artificiali din industria chimica organica si industria petrochimica sunt : hidrocarburile (

  benzen , eter de petrol , acetona , cloroform, esteri ,etc. ) ; hidrocarburile halogenate , a caror folosire s-

  a raspandit foarte mult in industrie si agricultura; hidrocarburile clorurate, care stau la baza

  hidrocarburilor halogenate si care poarta denumirea generica de pesticide ( insecticide pentru

  distrugerea insectelor rodenticide pentru soareci, ierbicide pentru ierburi etc . ) detergenti, acizi

  naftenici, hidrogenul sulfurat, substante aromatice, vospele de anilina etc.

  substantele anorganice. Aceste substante, in suspensie sau dizolvate, ca si substantele organice , sunt

  mai putin poluante ca cele organice. Substantele anorganice sunt frecvente in apele uzate industriale,dintre acestea mentionanand metalele grele : Pb Cu Zn Cr, clorurati, sulfatul de magneziu, fierul etc.

  substantele toxice se gasesc atat in apele uzate orasenesti cat si in cele industriale. Unele dintre ele, de

  ex. Pesticidele , sunt antrenate de precipitatii si ajung direct in apa de suprafata, subterana sau a marii.

  Toxice sunt si metalele grele si mercurul.

  Substantele in suspensie anorganice si organice se gasesc in apee uzate orasenesti si industriale, ele

  ajungand in masura mai ica sau mai mare la emisari.

  Substantele radioctive : indiferent de provenienta lor, acestea pot ajunge in apa, aer si sol pe multiple

  cai, prejudiciind intreg mediu inconjurator. Cei mai periculosi radionuclizi sunt Ba140 , Cs144, Cs137 ,I131 etc.

  Microorganismele- prezente atat in apele receptorului cat si in apele de baut, reprezinta un pericol

  deosebit pentru sanatatea umana si a tuturor organismelor in general.

  Potrivit dispozitiilor legii nr. 171/1997 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national ,

  sectiunea a II a Apa, dupa criteriul situarii obiective si a destinatiei lor, apele se grupeaza in :

  -resurse de apa dulce : resursele alcatuite din ape de supratafata : rauri, lacuri cu apa dulce sau fluviul

  Dunarea , precum si apele subterane, exclusiv apele minerale geotermale si apa plata .

  - apa pentru populatie : apa dulce necesara vietii si ambiantei asezarilor umane, care sustine functiuni si

  utilizari variate si multiple legate de nevoi gospodaresti, cresterea animalelor, activitati publice si

  industriale ale locuitorilor si altele.

  -apa potabila : orice apa de suprafata sau subterana care natural, sau dupa o tratare adecvata fizico-

  chimica sau/si microbiologica poate fi bauta fara pericol pentru sanatate.

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  10/28

  -apa uzata menajera: apa uzata provenita din satisfacerea nevoilor de apa gospodaresti ale centrelor

  populate , precum si a nevoilor de apa gospodaresti igienico-sanitare si social administrative ale

  diferitelor feluri de unitati industriale

  -apa pentru industrie : apa dulce bruta sau tratata, utilizata de agentii economici cu activitate

  industriala.

  -apa uzata industrial : provenita din satisfacerea nevoilor de apa in procesele tehnologice ale unitatilor

  industriale si din alte activitati asemanatoare( constructii, transporturi etc.)

  -apa pentru irigatii : apa dulce necesara irigarii culturilor agricole , asigurata in principal din surse de apa

  de suprafata, raurile interioare si fluviul Dunarea.

  -apa de desecare- drenaj : apa in exces din amenajarile de desecare- drenaj , evacuata in reteaua

  hidrografica.

  Cursul 4

  Protecia solului, Subsolului i a ecosistemelor

  Protecia solului

  Solul a fost definit ca find: "stratul afanat, moale i fiabil care se gsete la suprafaa scoarei pmntului

  i care impreun cu atmosfera invecinata, constituie mediul de via al plantelor.

  Se pot evidenia i principalele tipuri de poluare, pe baza analizei activitaii ce o genereaza, n cea mai

  mare msur, specific rii noastre:

  - poluare prin lucrri de excavare la zi (exploatri miniere la zi, balastiere cariere etc).

  - poluare prin acoperirea solului cu depouri, halde, iazuri de decantare, depozite de gunoaie, depozite

  de steril etc;

  - poluare cu deeuri i reziduuri anorganice (minerale, materii organice inclusiv metale sruri, acizi, baze)

  de la industrie (inclusiv industria extractic).

  . poluarea cu substane purtate de aer (hidrocarburi, , amoniac, bioxid de sulf ,cloruri, fluoruri, acizi de

  azot, compui de plumb etc); '

  - poluare cu materii radioactive;

  - poluare cu deeuri .i reziduuri organice de la industria alimentar si usoara;

  - poluare cu dejecii animale; '

  ' - poluare prin eroziune i alunecare;

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  11/28

  - poluare prin srturare;

  - poluare prin acidifiere;

  - poluare prin exces de ap;

  - poluare prin exces sau carene de elemente nutritive;

  - poluare prin compactare, inclusiv formare de crust;

  - poluare prin acoperirea solului cu sedimente produse prin eroziune;

  - poluare cu pesticide;

  - poluare cu ageni patogeni contaminati (ageni infecioi, toxine etc.).

  3.3. Protecia Subsolului

  Materiile prime minerale ale subsoluhii sunt resurse limitate n volum i nu se regenereaz n timp,motiv pentru care se constat un decalaj intre cerinele economiei n cretere i nivelul produciei

  extractiva, n continu descretere. n Romnia prin Legea nr. 134/1995 Legea petrolului s-a instituit un

  nou regim juridic pentru explorarea, dezvoltarea i exploatarea acestei materii prime .

  .4. Protecia ecosistemelor terestre

  Ecosistemele terestre cuprind n cea mai mare msur flora i fauna n conceptul lor de relaii de

  existen.

  Protectia pdurilor

  Cuprinznd mai puin de un sfert din suprafaa total a rii pdurile ocup un loc important n cadrul

  economiei naionale. Cadrul legal al ocrotirii i dezvoltrii pdurilor l constituie Codul Silvic aprobat prin

  Legea nr. 26 din 24 aprilie 1996 care guverneaz raporturile juridice organizatorice, economice i

  tehnice privind fondul forestier naional, fondul cinegetic, fondul piscicol din apele de munte, precum i

  cele privind vegetatia forestier de pe terenurile situate n afara fondului forestier naional. Terenurile

  acoperite de vegetaie forestier cu o suprafa mai mare de 0,25 ha sunt consideram n sensul Codului

  silvic, pduri.

  Codul silvic clasific pdurile, n raport cu functiile pe care le indeplinesc n dou grupe:

  -paduri cu funcii speciale deprotectie a apelor, a solului, a climei i a obiectivelor de interes naional,

  pduri pentru recreere i pdurile declarate monumente ale naturii i rezervatii;

  - pduri cu funcii de producie i de protecie n care se urmrete sa se realizeze, n principal, mas

  lemnoasa de calitate superioar si alte produse ale pdurii i, concomitent, protecia calitii factorilor

  de mediu.

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  12/28

  B Prootecia produselor lemnoase

  Produsele pdurii se mpart n dou categorii: produse lemnoase i produse nelemnoase.

  Potrivit art. 39 din Codul silvic produsele lemnoase ale pdurii sunt:

  a) produse principale, n care intr toate materialele lemnoase alepdurii rezultate din tieri 'de

  regenerare, reprezentnd materialul lemnos destinat exploatarii pentru nevoile economiei i ale

  populaiei, a cror exploatare se face conform prevederilor cuprinse n amenajamentele silvice i n

  regulile de cultur i exploatare;

  b) produse secundare, acele produse lemnoase rezultate din efectuarea lucrrilor de ngrijire a

  arboretelor tinere, a cror exploatare se face n aceleai condiii ca i produsele principale;

  c) produse accidentale - acele produse lemnoase ale pdurii rezultate n urma producerii unor calamiti

  naturale i din defrisari de pdure legal aprobate; .

  d) produse de igien, rezultate din procesul normal de eliminare natural

  e) alte produse cum sunt : arborii i arbutii ornamentali, rchit, puieti i diferite produse lemn.

  Produsele nelemnoase, specifice fondului forestier sunt:

  - vnatul din cuprinsul acestuia

  - petele din apele de munte;

  - petele din cresctorii, bli i iazuri din fondul forestier

  - fructele de pdure;

  - semintele forestiere;

  - ciupercile comestibile din flora spontan;

  - plantele medicinale i aromatice;

  - rina i alte produse de acest fel.

  4.2. Protecia faunei n dreptul intern `

  A. Protectia fondului cinegetic

  A Regimul juridic al vanatul i al vntorii este stabilit prin Legea fondului cinegetic i a proteciei

  vanatului nr. 103/1996, republicata si completata. ln nelesul acestui act normativ Animalele salbatice

  de interes vanatoresc, cuprinse in anexele nr. l si 2, denumite in prezenta lege vnat, impreuna cu

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  13/28

  biotopurile acestora, constituie fondul cinegetic al Romaniei (art. l din Legea nr.103/1996). Este vorba de

  30 de specii de mamifere i 205 specii de psri prevzute n anexele l i 2 din actul normativ respectiv.

  Principiile generale ce se degaj din acest act normativ sunt urmtoarele:

  l. Fondul cinegetic reprezint o resurs natural regenerabila de interes national i internaional;

  2. Vnatul - bun public de interes naional; `

  3. Administrarea si gospodarirea durabila a fondului cinegetic:

  4. Exercitarea vanatorii se face in scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare stiintifica urmarindu-

  se asigurarea echilibrului ecologic i ameliorarea calitaii vanatului.

  5 B. Protectia fondului piscicol

  Prin pescuit se intelege prinderea pestelui, a celorlalte vieuitoare acvatice pe baza de autorizatie in

  unele perioade si locuri cu unelte i n dimensiunile prevazute de lege in scop industrial, stiintific sausportiv.

  Prin H.G. nr. 971/1994 privind stabilirea i sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit side

  protecie a fondului piscicol au fost stabilite i sancionate o serie de fapte care aduc atingere faunei .

  acvatice, cum ar fi: prinderea petelui cu alte unelte sau cu unelte de alte dimensiuni dect cele

  prevazute de lege. circulaia cu ambarcaiuni cu motor n apele din Delta Dunarii, in afara traseelor

  aprobate de Ministerul Apelor, Padurilor i Proteciei Mediului, retinerea de catre pescarii sportivi a

  pestelui si a altor vieuitoare acvatice pescuite sub dimensiunile minime prevzute de lege etc.

  Protecia biodiversitatii

  5.1. Cadrul analizat

  3 Biodiversitate: - diversitatea biologic - este reprezentat de ansamblul fiumei i florei de pe glob. S-a

  constatat - de-a lungul anilor c activitatea uman a condus mereu la pierderea diversitii biologice.

  Printre modalitile frecvent utilizate n vederea proteciei i conservrii naturii, un loc central ii ocup

  constituirea de arii protejate i declararea de monumente ale naturii.

  Aria protejaai reprezint o zon delimitata geografic cu elemente naturale rare sau n procent ridicat

  desemnat sau reglementat i gospodarire n sensul atingeriiunor obiective specifice de conservare.

  Ariile protejate cuprind parcuri naionale, rezervatii naturale, rezervaii ale biosfera, monumente alenaturii, .a.

  Regimul deeurilor de orice fel

  6.1. Cadrul analizat

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  14/28

  Sfera "produselor i substanelor periculoase" include orice substane sau produs, care folosit n

  cantitate, concentraie sau condiii aparent nepericuloase, prezint risc semnificativ pentru om, mediu

  sau bunuri; pot fi explozive, inflamabile, toxice, oxidante, corozive. iritante. mutagene, radioactive.

  Legea proteciei mediului definete deeurile n general, ca find orice subtanta, preparat sau orice

  obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul ilarunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca. De asemenea, prin deeu reciclabil se nelege un

  deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de producie pentru obtinerea Produsului initial

  sau pentru alte scopuri, iar prin deseuri periculoase.deseurile ncadrate generic, conform legislatiei

  specifice privind regimul deeurilor, in aceste tipuri sau categorii de' deeuri i care au cel putin un

  constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase.

  O.G. nr. 78/2000, aprobat prin Legea nr. 426/2001 (Legea privind regimul deeurilor), definete mai

  multe categorii de deeuri, dup cum urmeaz :

  Deeu - orice substan sau orice obiect din categoriile stabilite n anexa nr. IB, pe care detinatorul le

  arunca, are intenia sau obligaia de a le arunca;

  Deeuri menajere - deeuri provenite din activitati casnice sau asimilabile cu acestea si care pot fo

  preluate cu sistemele de precolectare curente din localitati;

  Deseuri asimilabile cu deeurimenajere - deeuri provenite din industrie, din comert, din sectorul public

  sau administrativ, care prezint compozitie si proprietati similare cu deseurile menajere I care sunt

  colectate, transportate , prelucrate si depozitate impreuna cu acestea.

  Deseuri periculoase- - deseurile mentionate la art. 18 care se incadreaza la categoriile sau generice de

  deeuri periculoase , prezentate in anexa nr. IC, si constituenii acestor deseuri din anexa nr ID,

  constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase cand au una sau mai multe dintre proprietatile

  descrise in anexa nr IE .

  Curs 5

  Principalele institutii cu atributii de protectie a mediului

  1.Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile( Ministerul Mediului si Padurilor) .

  Functioneaza in baza HG 368/2004 privind organizarea MMDD . Se organizeaza si functioneaza ca organde specialitate al Adminstratiei Publice Centrale , cu personalitate juridica in subordinea Guvernului .

  MMDD aplica strategia si programul Guvernului in vederea promovarii politicilor in domeniul mediului,

  gospodaririi apelor si dezvoltarii durabile, politicii in domeniul mediului si gospodaririi apelor la nivel

  national. Elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si asigura armonizarea acestor

  activitati in cadrul politicii generale a Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  15/28

  in domeniile sale de competenta , indeplinind rolul de autoritate de stat , de sinteza, de coordonare si

  control in aceste domenii.

  MMDD asigura coordonarea interministeriala a procesului de elaborare a strategiei nationale de

  dezvoltare durabila, propune adoptarea si urmareste implementarea acesteia. De aseamenea,

  coordoneaza activitatea de integrare a cerintelor privind protectia mediului in celelalte politici inconcordanta cu standardele europene si internationale . MMDD este desemenat ca autoritate de

  management pentru programul national sectorial pentru infrastructura de medii.

  Functii:

  -de strategie prin care se elaboreaza in conformitate cu politica Guvernului strategia de dezvoltare

  durabila si strategia in domeniul mediului , gospodaririi apelor si protectia padurii

  -de reglementare prin care se asigura dezvoltarea cadrului normativ , al celui institutional pentru

  realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate

  -de administrare prin care se asigura adminstrarea proprietatii publice si private a statului, precum

  gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil in domeniile sale de activitate

  -de reprezentare prin care se asigura in numele statului sau al Guvernului reprezentarea pe plan intern si

  international in domeniile sale de activitate

  -de autoritate de stat prin care se asigura aplicarea si respectare reglementarilor legale privind

  organizarea si functionarea institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea,sub autoritatea si in

  coordonarea sa.

  -de coordonare a utilizarii asistentei financiare nerambursabile acordate de UE in domeniul mediului

  -de gestionare a creditelor externe , altele decat cele comunitare in domeniile sale de activitate

  In exercitarea functiilor sale , MMDD are mai multe atributii principale din care amintim :

  1.Asigura implementarea politicilor guvernamentale in domeniile sale de activitate potrivit

  reglementarilor in vigoare

  2.Elaboreaza strategii si politici in domeniile mediului, gospodaririi apelor si dezvoltarii durabile pe care

  le supune Guvernului spre adoptare

  3. Propune autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste , in conditiile legii, instrumente juridiceinstitutionale adminstrative si econ-financiare pentru stimularea si accelerarea integrarii principiilor si

  obiectivelor de mediu in celelalte politici sectoriale .

  4.Propune si recomanda autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste masuri care sa asigure

  confomarea politicilor si programelor de dezvoltare regionala si locala cu strategia de dezvoltare

  durabila

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  16/28

  5. Elaboreaza documente de politica publica in domeniile sale de activitate

  6. Elaboreaza proiecte de acte normative si avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte

  ministere si autoritati ale Adminstratiei Publice Centrale si Locale care privesc sfera sa de competenta

  7. Emite acte de reglementare in domeniul sau de activitate potrivit prevederilor legale

  8. Raporteaza sau, dupa caz, informeaza Comisia Europeana asupra masurilor legislative adoptate in

  domeniile reglementate de organismul comunitar de mediu

  9.Coordoneaza activitatea de avizare , promovare, realizare si monitorizare a institutiilor de protectie a

  mediului si de gospodarire a apelor

  10. Coordoneaza activitatea de adminstrare a patrimoniului unitatilor afectate in subordinea,

  coordonarea sau sub autoritatea sa, aferent domeniului public al statului

  11. Alte atributii, conform art 3 din HG 386/2004

  Atributii specifice ale MMDD

  1. Solicita autoritatilor si institutiilor din cadrul Autorit Publ Centrale informatii si rapoarte inlegatura cu elaborarea si realizarea obiectivelor strategiei nationale de dezvoltare durabila

  2. Coordoneaza si urmareste implementarea legislatiei nationale si a planului national de actiunepentru protectia mediului

  3. Aproba si emite instructiuni pentru elaborearea planurilor locale si regionale de actiune privindprotectia mediului

  4. Indeplineste functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele , conventiile ,acodurile internationale din domeniile sale de responsabilitate

  5. Asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze, politici si strategii in domeniul protectieimediului pentru fundamentarea deciziilor privind mediul si dezvoltarea durabila precum si al

  promovarii programelor de dezvoltare in domeniul mediului

  6. Coordoneza activitatea privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental si al calitatiiaerului

  7. Atesta persoane fizice si juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupramediului si al bilantului de mediu

  8. Alte atributii specifice art 4 din HG 368/2004

  2. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

  ANPM functioneaza in baza OUG 195/2005 si HG 459/2005. Este o institutie publica cu personalitate

  juridica , finantata de la bugetul de stat , in subordinea MMDD , find organ de specialitate al Adm Publ

  Centrale cu competente in implementarea politicilor si a legislatiei in domeniul protectiei mediului.

  ANPM exercita in conditiile legii , activitati privind planificarea strategica, monitorizarea factorilor de

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  17/28

  mediu, monitorizarea activitatilor cu impact asupra mediului , implementeaza legislatia si politicile de

  mediu la nivel national regional si local.

  Functii :

  1 suport tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, al strategiilor si politicilor sectoriale

  de mediu.

  2. de implementare a legislatiei din domeniu protectiei mediului

  3. de coordonare a activitatii de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel national

  regional si local

  4. de reprezentare in domeniul protectiei mediului in relatiile interne si externe in baza mandatului

  acordat de MMDD

  5. de autoritate in autorizarea activitatilor cu impact potential asupra mediului si asigurarea conformarii

  cu prevederile legale

  Atributii principale :

  1 . autorizeaza activtitatile cu impact supra mediului in conformitate cu competentele sale si

  coordoneaza acest proces la nivel national, regional si local

  2. constata neconformitatile cu actele de autorizare emise si informeaza autoritate de inspectie si

  control in domeniul protectiei mediului asupra acestora

  3. adopta masurile legale in cazul neconformitatilor cu actele de autorizare

  4. asigura suportul tehnic pentru elaborearea strategiilor si politicilor in domeniul protectiei mediului

  5. coordoneaza realizarea planurilor de actiune sectoriale si a planului national de actiune pentru

  protectia mediului

  6. asigura functionarea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, deseuri si vibratii si

  radioactivitate.

  7 alte atriburii specifice in conformitate cu art 4 HG 459/2005

  ANPM este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vice-presedinte cu rang

  de sub-secretar de stat. Acestia sunt numiti si revocati din functie prin decizia primului ministru la

  propunerea ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile

  Pe langa presedinte functioneaza , ca organ consultativ, Colegiul National pentru Protectia Mediului.

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  18/28

  Curs 6

  Agentiile regionale de protectia mediului

  ARPM indeplinesc atributiile ANPM la nivel regional, in domeniile implementarii strategiilor si politicilor

  de mediu, legislatiei si reglementarilor in viguare si coordoneaza elaborarea planurilor de actiune la nivel

  regional .

  ARPM emit acte de autorizare in domeniul protectiei mediului in conformitate cu competentele

  atribuite de ANPM prevazute in actele de reglementare.

  ANPM are in subordine ARPM, fiecare din acestea constituite in fiecare regiune de dezvoltare asa cum

  au fost acestea stabilite conform legii 315/2004 pentru dezvoltarea regionala in Romania

  Agentiile ARPM sunt :

  ARPM Bacau- pt regiunea 1 N-E

  ARPM Galatipentru regiunea 2 S-E

  ARPM Pitestipentru regiunea 3 Sud Muntenia

  ARPM Craiovapentru regiunea 4 S-V Oltenia

  ARPM Timisoarapentru regiunea 5 Vest

  ARPM Cluj Napoca- pentru regiunea 6 N-V

  ARPM Sibiupentru regiunea 7 centru

  ARPM Bucurestipentru regiunea Bucuresti-Ilfov

  Principalele atributii ale ARPM

  1. Exercita la nivelul regional atributiile ANPM conform art 4 alin 1 lit a b c e h k privind dipozitiileHG 459/2005

  2. Participa la elaborarea si monitorizarea planului de dezvoltare regionala3. Colaboreaza cu agentiile judetene pentru protectia mediului in cadrul regiunii de dezvoltare

  pentru elaborarea rapoartelor de sinteza si contituirea bazelor de date la nivel regional

  4. Colaboreaza ca Garda Nationala de Mediu in emiterea actelor de autorizare si in realizareacontrolului conformarii si aplicarii legislatiei de mediu

  5. Asigura asistenta de specialitate agentiilor judetene pentru protectia mediului6. Gestioneaza si disponibilizeaza, in limita prevederilor legale, informatia de mediu la nivel

  regional

  Conducerea ARPM este asigura de un director executiv numit prin decizie a presedintelui ANPM cu

  avizul ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  19/28

  Agentiile de protectia mediului locale ( judetene )

  APML exista la nivelul fiecarui judet si sunt institutii publice finanante integral de la bugetul de stat cu

  personalitate juridica , aflate in subordinea MMDD

  Atributii :

  1. Implementeaza dispozitiile legale pentru organizarea si coordonarea sistemului operativ demonitorizare integrata a factorilor de mediu la nivel teritorial

  2. Stabilirea conditiilor specifice a plasamenteor si lurea masurilor legale corespunzatoare pentruprotectia , ameliorarea si reformarea starii de calitate a mediului acolo unde a fost deteriorat

  3. Organizarea si exercitarea controlului conformarii privind modul in care sunt implementate si serespecta dispozitiile legale in vigoare referitoare la :

  - Protectia atmosferei , apei, solului, subsolului, a ecosistemelor terestre si acvatice , a florei sifaunei salbatice, regimul ariilor naturale ,protejate si al monumentelor naturii, protectia

  asezarilor umane, regimul substantelor chimice si periculoase si a gestionarii deseurilor.

  - Elaborarea si publicarea de rapoarte periodice privind starea mediului la nivel judetean4. Coopereaza cu unitatile teritoriale ale Garzii Nationale de Mediu in conformitate cu

  responsabilitatile stabilite prin legistlatia in vigoare.

  5. Coopereaza cu serviciile descentralizate ale celorlalte autoritati de specialitate ale adm publcentrale , cu autoritatile adm pulbice locale si in parteneriat cu alte institutii publice locale

  6. Organizarea si aplicarea dispozitiilor legale referitoare la autorizarea activitatilor economicespeciale, cu impact asupra mediului, inclusiv procedurile de stabilire a obligatiilor de mediu in

  procesele de privatizare

  Administratia Fondului de Mediu ( AFM )

  Este o unitate aflata in subordinea MMDD . Are ca principala atributie gestionarea fondului de mediu .

  Proiectele eligibile care pot fi finanante prin ofndul de mediu trebuie sa aiba ca obiective :

  -reciclarea deseurilor

  -controlul poluarii aerului, apelor si solului inclusiv prin utilizarea tehnologiilor curate

  -protectia resurselor naturale

  -tratarea si/sau eliminarea deseurilor periculoase

  -protectia si conservarea biodiversitatii

  -cresterea educatiei si constientizarii in domeniul protectiei mediului

  AFM se finanteaza din veniturile proprii si este condusa de un director general numit din ordinul

  ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile.

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  20/28

  Garda Nationala de Mediu

  GNM conform HG 1264/2007 este o institutie publica de inspetie si control si functioneaza ca organ de

  specialitate al ADM publc Centrale , cu personalitate juridica , find finananta de la bugetul de stat, aflata

  in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

  GNM are in subordine 41 de comisariate judetene , Comisariatul Municipiului Bucuresti, Comisariatul

  rezervatiei biosferei Delta Dunarii, toate find institutii cu personalitate juridica. GNM asigura activitatea

  de inspectie si control al respectarii prevederilor legislatiei in domeniul protectiei mediului. GNM

  elaboreaza strategia de inspectie si control specifica domeniului, stabilind masurile operative pentru

  aplicarea acestuia. GNM are atributii in aplicarea politicii Guvernului, in scopul prevenirii, constatarii si

  sanctionarii incalcarii prevederilor legislatiei nationale in domeniul protectiei mediului, a fondului de

  mediu si a altor domenii prevazute de legislatia specifica in vigoare.

  GNM colaboreaza cu autoritatile Adm Publice Centrale si Locale , cu institutiile publice , cu reprezentatiisocietatilor civile, cu persoanele fizice si juridice.

  GNM coopereaza cu organe cu atributii similare pe baza tratateor internationale la care Romania este

  parte.

  GNM este condusa de un comisar general cu rangul de secretar de stat. Acesta este numit prin decizia

  primului ministru la propunerea minstrului MDD.El are calitatea de ordonator secundar de credite.

  Comisariatele judetene ale GNM sunt organizate ca structuri teritoriale si sunt conduse de un comisar

  sef care este functionar public. Ei sunt numiti de comisarul general.

  Comisariatele judetene ale GNM au competenta de control tematic, operativ si inopinat pe teritoriuljudetului in care functioneaza.

  GNM are urm atributii principale :

  1 elaboreaza , promoveaza si reactualizeaza periodic, impreuna cu MMDD , reglementari , ghiduri si

  norme tehnice pentru activitatea de inspectie si control, elaboreaza programul anual de inspectie si

  control

  2 controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia

  mediului si are acces la intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora.

  3 la cererea ministrului MDD controleaza respectarea procedurilor legale in emiterea actelor de

  reglementare ( avize , acorduri, autorizatii , etc)

  4 exercita controlul cu privire la desfasurarea actiunilor de import-export al produselor, bunurilor si al

  altor materiale cu regim special ce comercializare, in conformitate cu legislatia ce reglementeaza

  comertul international cu astfel de produse.

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  21/28

  5 controleaza realizarea importului, exportului si tranzactiilor cu deseuri periculoase

  6 controleaza activitatile care prezinta pericule de accidente majore si/sau impact semnificativ

  tranfrontalier asupra mediului.

  7 participa la interventiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluarii asupra

  factorilor de mediu si la stabilirea cauzelor de producere

  8 controleaza realizarea investitiilor in domeniul protectiei mediului in toate fazele de executie si are

  acces la intreaga documentatie

  9 preleva probe de aer, sol si apa si le transmite laboratoarelor acreditate, in vederea obtinerii

  buletinelor de stare si aplica sanctiuni daca apar depasiri ale parametrilor admisi.

  10 Verifica faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunie in domeniul legislatiei mediului,

  sesizeaza organele de cercetare penala si colaboreaza cu acestea la constatarea faptelor care potrivit

  legii constituie infractiuni

  11 Verifica la obiectivele controlate, acolo unde este cazul , stadiul aplicarii obligatiilor financiare la

  adminstratia de mediu.

  12 emite puncte de vedere in scopul avizarii proiectelor de acte normative initiate in domeniul protectiei

  mediului

  13 coopereaza cu alte autoritati si organisme internationale de mediu si participa la proiecte si

  programe derulate in domeniul protectiei mediului

  14 pune la dispozitia publicului date privind starea mediului in conformitate cu legislatia privind accesul

  publiclui la informatie de mediu .

  15 alte atributii conform HG 1224 din 10 oct 2007

  Cursul 7

  Sistemul procedural al evaluarii si autorizarii activitatilor cu impact asupra mediului

  Conform legislatiei in vigoare activitatile economice si sociale cu impact asupra mediului sunt supuse

  unei proceduri tehnico-adminstrative de verificare a efectelor acestei activitati asupra mediuluiinconjurator.

  Cadrul legislativ este asigurat de OUG 195/2005 si OUG 152/2005 modificata de legea 84/2006

  Mijloacele procedurale de constatare a conformitatii activitatilor cu dispozitii legale privind protectia

  mediului sunt avizele, autorizatiile si acordurile de mediu.

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  22/28

  Prin acord de mediu se intelege actul tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a

  proectului din punct de vedere al protectiei mediului, reprezentand practic decizia autoritatii

  competente privind protectia mediului care da dreptul titularului de proect sa realizeze proiectul din

  pucnt de vedere al protectiei mediului.

  Prin proiect se intelege ( conform art 2 din HG 918/2002 ) executia lucrarilor de constructii sau alteinstalatii ori amenajari , alte interventii asupra cadrului natural sau al peisajului inclusiv cele care implica

  extragerea resurselor naturale.

  Titularul de proiect poate fi o persoana juridica sau fizica, find solicitantul acordului de mediu.

  Evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza in mai multe etape :

  1. Incadrarea proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului2. Etata pe definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind studiul de evaluare a

  impactului asupra mediului

  3. Etapa de analiza a calitatii raportului le studiul de evaluare a impactului asupra mediuluiRezultatele studiului de evaluare a impactului asupra mediului sunt prezentate in raportul care se

  inainteaza autoritatii competente pentru protectia mediului. Raportul de studiu de evaluare este supus

  comentariilor publicului. In urma analizei raportului se ia decizia de acceptare sau refacere a raportului

  si de emitere respectiv de respingere motivata a emitarii acordului de mediu.

  Autorizatia de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente potrivit dispozitiilor

  legale in vigoare care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o anumita instalatie in anumite

  conditii care sa garanteze ca instalatia respectiva corespunde prevederilor legale. Autorizatia de mediu

  poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau doar pentru parti ale acesteia situate pe acelasi

  amplasament si exploatate de acelasi operator. Este valabila 5 ani iar cea intregrala 10 ani. Litigiile

  generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de regelementare se solutioneaza la

  instantele de contencios adminstrativ competent.

  Avizele de mediu sunt actele tehnico-juridice emise in scris de autoritati competente pentru 3 situatii :

  a)avizul de mediu pentru planuri si programe

  b) avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu ( apare in cazul cand se schimba titularul activitatii cu

  impact asupra mediului, se vinde pachetul majoritar de actiuni, vanzarea de active, dizolvarea urmata de

  lichidare

  c) avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor repsectiv pentru autorizarea de ingrasaminte

  chimice.

  Bilantul de mediu este o lucrare care este elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform

  legii in scopul obtinerii avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu sau a autorizatiei de mediu si care

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  23/28

  contine elementul analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor

  efectelor negative cumulate anterior , prezente sau anticipate ale activitatii in vederea cuantificarii

  impactului de mediu efectiv de pe un amplasament.

  Cursul 8

  Raspunderea in dreptul mediului

  Raspunderea civila in dreptul mediului

  Raspunderea delictuala, in general , reprezinta obligatia de reparare a persoanei vinovate de cauzarea

  unui prejudiciu extracontractual , printr-o fapta ilicita .

  Raspunderea civila delictuala in dreptul mediului se fundamenteaza pe 4 teorii :

  1. Teoria subiectiva a raspunderii civile delictuale conform careia pentru a exista raspundere suntnecesare a fi indeplinite conditiile :

  - Sa existe fapta ilicita- Sa existe un prejudiciu- Sa existe o legatura de cauzalitate intre fapta si prejudicu- Sa exista culpa/vina

  In ceea ce priveste dreptul mediului, teoria subiectiva are o aplicare limitata regula find raspunderea

  obiectiva.

  In ceea ce priveste raspunderea penala in dreptul mediului, aceasta este definitorie in ceea ce priveste

  raspunderea civila care se analizeaza in functie de raspunderea penala .

  2 . Teoria obiectiva a raspunderii in dreptul mediului

  In ceea ce priveste raspunderea obiectiva, ea formeaza regula in dreptul mediului , fundamentul acestei

  raspunderi se gaseste in art 195 in OUG 195/2005 unde se stipuleaza ca raspunderea pentru prejudiciul

  adus mediului are un caracter obiectiv independent de culpa.

  In cazul pluralitatii autorilor, raspunderea este solidara. In mod exceptional, raspunderea poate fi

  subiectiva.

  Raspunderea obiectiva in dreptul mediului poate fi fundamentata atat pe ideea de risc cat si pe ideea degarantie.

  In ceea ce priveste raspunderea obiectiva pentru lucruri ea se poate fundamenta pe ideea de risc, pe

  ideea art 1000 alin 1 C. Civ sau o a treia idee la care achesam , conform careia temeiul acestei raspunderi

  instituie ideea de garantie privind riscul in activitate.

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  24/28

  Legislatia cadru privind raspunderea civila in dreptul mediului este asigurata de OUG 195/2005 si de

  OUG 68/2007 aprobata prin legea 19 din 29.02.2008 privind raspunderea de mediu cu referire la

  prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.

  Aceasta OUG se aplica in urm cazuri :

  - Prejudiciul adus mediului , cauzat de orice tip de activitate profesionala prevazuta la anexa 3(ex: instalatiile care fac obiectul procedurii de autorizare integrata de mediu) si a oricarei

  amenintari iminente cu un atfel de prejudiciu rezultand din aceasta activitate.

  - Prejudicul adus speciilor si habitatelor naturale protejate si orice amenintare iminenta cu unatfel de prejudiciu

  Aceasta lege se aplica in cazul poluarii cu caracter difuz doar daca nu poate demonstra o legatura de

  cauzalitate intre prejudiciu si fapta operatorilor individuali .

  Daca exista legislatie mai restrictiva decat aceasta lege atunci aceea are prioritate.

  Actuala lege nu da dreptul persoanelor fizice si juridice de drept privat, dreptul la compensatie ca o

  consecinta a prejudiciului adus mediului sau a amenintarii iminente cu un astfel de prejudiciu.

  In aceste situatii se aplica prevederile dreptului comun.

  Agentia Judeteana de protectia mediului este autoritatea competenta pentru stabilirea si luarea

  masurilor preventive si reparatorii pentru evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului adus . La

  stablirea masurilor preventive , AJM se consulta cu comisariatele judetene ale Garzii Nationale de

  Mediu precum si cu alte institutii/autoritati.

  Conform prezentei legi, exista 2 tipuri de actiuni :

  1. Actiunile preventive : in orice momen AJPM are posibilitatea exercitarii atributiilor :-sa solicite operatorului sa furnizeze informatii despre orice amenintare iminenta cu un prejudiciu

  asupra mediului despre orice caz suspect

  -sa solicite operatorului sa ia masurile preventive necesare

  - sa dea operatorului instructiuni despre masurile preventive necesare

  -sa ia masurile preventive necesare

  2 . Actiunile reparatorii : In orice moment conducatorul AJPM are posibiliatea exercitarii urm atrib:

  -sa solicite operatorului sa furnizeze informatii suplimentare despre orice prejudiciu care s-a produs si a

  masurilor luate de acesta

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  25/28

  -sa actioneze, sa solicite soperatorului sa actioneze sau sa dea operatorului instructiuni pentru a

  controla, izola, elimina sau gestiona poluanti respectivi su alti factori contaminanti in scopul limitarii sau

  prevenirii extinderii prejudiciului

  -sa solicite op sa ia masurie reparatorii necesare

  -sa indice op sau sa-i dea instructiuni despre masurile reparatorii necesare a fi luate

  -sa ia masurile reparatorii necesare

  Dreptul la actiune

  Orice persoana fizica sau juridica , care este afectata sau posibil a fi afectata de un prejudiciu asupra

  mediului sau care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim are dreptul :

  - Sa transmita comisariatului general al GNM orice observatie referitoare la producerea unuiprejudiciu asupra mediului sau unei amenintari iminente.

  - Sa solicite AJPM in scris sau mijloace electronice de comunicare sa ia masurile prevazute deprezenta lege

  Aceleasi drepturi le are si orice organizatie non-guv care promoveaza protectia mediului.

  Suportarea si repararea costurilor

  Operatorul suporta costurile actiunilor preventive, reparatorii inclusiv in situatia in care aceste costuri au

  fost efectuate de AJPM . In scopul recuperarii costurilor suportate, AJPM instituie o ipoteca asupra

  bunurilor imobile ale operatorilor si o proprire asiguratorie conform normelor legale in vigoare.

  Inscrierea in Cartea Funciara a ipotecii si instituirea masurii popririi asiguratorii se realizeaza pe bazadispozitiei conducatorului AJPM . Dreptul AJPM de a actiona impotriva operatorului se prescrie in

  termen de 5 ani de la data cand aceste masuri au fost realizate si de la data can operatorul respectiv,

  sau terta persoana invocata au fost identificati.

  Cursul 9

  Fundamentarea raspunderii pe ideea tulburarilor de vecinatate

  Aceasta raspundere pleaca de la prevederile art 44 alin 7 Costitutia Romaniei, unde se prevede ca dreptul la proprietate oblica la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei

  vecinatati precum si la respectarea celorlalte sarcini care potrivit legii sau obiceiului revin proprietarului.

  Din punct de vedere al teoriei subiective, raspunderea pentru ....de vecinatate se bazeaza pe teoria

  IMISSIO a lui Pathier potrivit caruia amestecul in proprietatea vecina prin imprastierea de zgomote,

  mirosuri, fum sau orice alta vatamare il pune pe autor in culpa cand aceste imixtiuni depasesc

  inconvenientul obisnuit de vecinatate.

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  26/28

  In ceea ce priveste situatia actuala, muti autori nu mai atribuie acestei teorii un fundament precis,

  multumindu-se sa observe ca ea este angajata in lipsa oricarei culpe a proprietarului ( responsabilului )

  si sa estimeze ca ea reprezinta de fapt un caz de raspundere obiectiva si autonoma subordonata doar

  constatarii unei tulburari anormale a vecinatatii.

  Abuzul de drept ca fundament al raspunderii juridice in dreptul mediului

  Abuzul de drept apare atunci cand titularul unui drept subiectiv depaseste exercitiul normal al dreptului

  sau, folosindu-se de acesta in mod exclusiv pentru a aduce o paguba altuia.

  Asemanari si deosebiri intre delictul civil si abuzul de drept :

  a) Delictul civil este un fapt ilicit constand in incalcarea normelor sociale sanctionate ca atare, princontinutul normativ al legii, pe cand abuzul de drept consta in incalcarea scopului economic si

  social al dreptului recunoscut si garantat sau abatarea de la destinatia sa

  b) Delictul civil nu are nicio legatura cu existenta sau exercitarea unui drept subiectiv civil pe candabuzul de drept se savarseste pe temeiul existentei unui drept subiectiv si in cadrul exercitariiacelui drept.

  c) In cazul delictului civil nu are nicio relevanta existenta sau inexistenta motivului legitim pe candin cazul abuzului de drept exercitarea acelui drept se face fara interes legitim

  d) Pe cand delictului civil i se aplica fara exceptie dispozitiile legii civile care reglementeaza aceastaraspundere ( art 998-1003 C Civ) , abuzul de drept comis in exercitarea unor drepturi decurgand

  din contracte i se pot aplica si dispozitiile legii civile care reglementeaza raspunderea

  contractuala.

  Cazuri de abuz de drept in domeniul dreptului mediului incojurator

  A) Comiterea de catre detinatorii de terenuri in exercitarea drepturilor lor a unor acte de folosintacare depasesc posibilitatea actuala si potentiala a solului si conduc la degradarea calitatii si

  diminuarea potentialului productiv al acestuia

  B) Realizarea in exercitarea dreptului de folosinta a unor tratamente de lunga durata cu pesticide sialte substante chimice ( ex : ingrasaminte cu suprfosfat ) si prin acestea afectarea diferitelor

  forme de ... si a calitatii factorilor de mediu

  C) Aplicarea nerationala in exercitarea atributiilor dreptului de proprietate sau de folosinta airigatiilor si prin acestea deteriorarea mediului ( asa numita mlastinire )

  D) Exploatarea intensiva pe baza unor drepturi recunoscute ( turismul intensiv sau suprapasunarea)a pajistilor si depasirea capacitatii de suportare a sistemului teritorial respectiv.

  E) Faptele titularilor de autorizatie de a folosi nerational apa , depasirii capacitatilor de apa alocata,care conduc la epuizarea resurselor de apa si atingerea echilibrului acvatic.

  Prejudiciul

  In dreptul mediului prejudiciul este definit ca si dauna ecologica . Din nefericire, legea cadru ( OUG

  95/2005 ) desi stabileste ce se intelege prin deteriorarea mediului ( art 2 pct 22) alterarea capacitatilor

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  27/28

  fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale si antropice ale mediului, reducerea

  biodiversitatii sau productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropice, afectarea mediului

  natural cu efecte asupra calitatii vietii, cauzate, in principal , de deteriorarea apei, atmosferei si solului,

  supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara si prin amenajarea

  necorespunzatoare a teritoriului, dar restrange notiunea de prejudiciu la efectul cuantificabil in cost al

  daunelor asupra sanatatii, lucrurilor etc. provocate de poluanti , activitati daunatoare sau dezastre.

  Dpdv al importantei exista 3 categorii de daune ecologice

  -dauna ecologica izolata

  -dauna ecologica colectiva

  -dauna ecologica cauzata planetei

  Exista mai multe conceptii privind dauna ecologica . Intr-o prima conceptie prin dauna ecologica se

  intelege prejudiciul cauzat persoanei si bunurilor de catre mediul in care traiesc. Conform acestei

  conceptii mediul este considerat ca find agresorul si nu victima daunelor. Intr-o alta conceptie dauna

  ecologica reprezinta orice dauna cauzata direct mediului considerata independenta de repercursiunile

  sale asupra bunurilor si persoanelor.

  Metode de evaluare a daunelor

  Exista 3 metode :

  1 Metoda echivalentului monetar

  2 Metoda convertirii daunelor aduse mediului in pagubele pe care le cauzeaza ulterior activitatii

  economice

  Aceasta metoda este deficitara deoarece desi recunoste existenta unei daune ecologice aduse mediului

  se limiteaza pactic doar la prejudiciile suferite de unii agenti economici fancand o dijunctie intre

  adevaratul pacubit ( care este mediul in ansamblul lui ) si persoanele despagbuite( agentii econ )

 • 5/24/2018 Dreptul Mediului

  28/28