Grile dreptul mediului

Embed Size (px)

Text of Grile dreptul mediului

DREPTUL MEDIULUI 1. Care sunt principiile care stau la baza reglementarilor juridice privind protectia mediului? a. principiul poluatorul plateste b. principiul actiunii externe c. principiul actiunii directe ANS A 2. Ce reprezinta atmosfera terestra? a. invelisul gazos ce inconjoara pamantul avand o limita superioara de 5.000 m altitudine b. invelisul gazos alcatuit din aer, ce inconjoara pamantul c. invelisul gazos ce inconjoara pamantul avand o limita superioara ANS B 3. Ce stabileste legea privind regimul juridic de protectie a atmosferei? a. strategia nationala b. strategia sectoriala c. strategia internationala ANS A 4. Ce stabileste regimul juridic de protectie a atmosferei? ANS 5. Ce principiu sta la baza regimului juridic de protectie a atmosferei? ANS 6. Care sunt izvoarele dreptului mediului ? a. constitutia, dreptul administrativ, hotaraile locale b. legea, constitutia, tratatele internationale c. constitutia, dreptul civil, dreptul constitutional ANS B 7. Care este obiectul dreptului mediului ? a. raporturile juridice referitoare la utilizarea resurselor naturale b. raporturile juridice referitoare la utilizarea resurselor umane c. raporturile juridice referitoare la utilizarea resurselor economice ANS A 8. Care sunt criteriile de clasificare a principiilor dreptului mediului ? a. principii interne si internationale b. principii cu aplicabilitate majora c. principii cu caracter complex ANS A

9. Care sunt obiectivele strategiei nationale in domeniul protectiei atmosferei? a. adoptarea de masuri si acte normative in domeniul mediului b. imbunatatirea calitatii aerului inconjurator c. respectarea prevederilor dreptului administrativ ANS B 10. Care sunt perioadele de timp privind structura strategiei nationale pentru protectia atmosferei? a. 2004 - 2007, 2007 - 2010 b. 2004 - 2006, 2006 - 2013 c. 2004 - 2006, 2007 - 2013 ANS C 11. Care sunt liniile strategice pentru perioada 2007 2013 privind strategia nationala pentru protectia atmosferei? a. evaluarea normelor de drept al mediului b. evaluarea calitatii aerului c. evaluarea implementarii normelor de drept al mediului ANS B 12. Care sunt valorile pe baza carora se evalueaza calitatea aerului inconjurator pe teritoriul Romaniei? a. valori nationale b. valori minime si valori maxime c. valori limita si valori de prag ANS C 13. Care sunt sistemele pe care le include sistemul national de evaluare si gestionare integrate a calitatii aerului? ANS 14. Prin ce se stabilesc criteriile, metodele si procedeele de evaluare a calitatii aerului? a. prin hotarari ale Guvernului b. ordin al Guvernului c. ordin al Ministrului Mediului ANS C 15. Ce act normativ a prevazut ca emisiile de polunati in atmosfera cu impact asupra sanatatii omului si mediului sa se supuna taxarii in conditiile prevazute de lege? ANS 16. Care sunt obligatiile persoanelor fizice si juridice in domeniul protectiei atmosferei? a. sa stabileasca masuri privind protectia mediului

b. sa aplice masuri privind protectia mediului c. sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei adopotand masuri tehnologice adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici ANS C 17. Cine coordoneaza activitatea Comitetului National pentru Protectia Stratului de Ozon? a. Autoritatea Publica Centrala pentru Protectia Mediului b. organizatiile internationale c. Guvernul ANS A 18. Care este componenta Comitetului National pentru Protectia Stratului de Ozon? a. reprezentnati ai autoritatilor locale in teritoriu b. reprezentanti ai Ministerului Mediului c. reprezentanti ai ministerelor ale caror activitati au legatura cu cele din Dreptul Mediului ANS C 19. Care sunt cauzele majore privind poluarea apei? ANS 20. Cum se clasifica apele din punct de vedere al administrarii acestora? a. ape nationale si locale b. ape internationale, teritoriale si nationale c. ape internationale si zonale ANS B 21. Cum se clasifica apele din punct de vedere al destinatiei lor? a. de folosinta generala, destinate agriculturii, destinatie speciala b. de folosinta internationala si nationala c. de folosinta nationala si generala ANS A 22. Ce reprezinta poluarea apei? a. introducerea directa sau indirecta, ca rezulat al activitatii umane a unor substante in apa b. activitati intense de pescuit c. introducerea directa sau indirecta, ca rezulat al activitatii umane a unor substante in apa care pot dauna sanatatii umane ANS C 23. Unde a avut loc conferinta internationala privind situatia poluarii apelor din Europa? a. la Monte Carlo, 1961 b. la Geneva, 1961 c. la Geneva, 1966 ANS B

24. In ce an a avut loc conferinta de la Geneva? a. 1990 b. 1975 c. 1961 ANS C 25. Care sunt categoriile de surse care produc poluarea apelor de suprafata? a. nationale sau europene b. organizate sau neorganizate c. de suprafata sau subterane ANS B 26. Care sunt categoriile de poluanti care afecteaza apa? a. de natura fizica si economica b. de natura chimica, ecologica, biologica c. de natura fizica, chimica, biologica, bacteriologica si radioactiva ANS C 27. Cate categorii de poluanti sunt cunoscute privind poluarea apei? a. cel putin 10 categorii b. cel putin 5 categorii c. cel mult 5 categorii ANS B 28. Care este actul normativ care reglementeaza regimul juridic de folosinta a apelor? a. Legea 124/1990 b. Legea 54/2003 c. Legea 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare ANS C 29. Cand a fost adoptata prima lege speciala in domeniul apelor? a. 1924 b. 1990 c. 1996 ANS A 30. Care este actul normativ care reglementeaza regimul juridic de conservare a apelor? a. Legea nr. 5/1989 b. Legea nr. 22/1995 c. Legea nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare ANS C 31. Care este actul normativ care reglementeaza regimul juridic de protectie a apelor? a. Legea nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare b. Legea nr. 202/2010

c. Legea nr. 5/1997 ANS A 32. Ce act normativ reglementeaza protectia apelor? a. Legea nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare b. Legea nr. 50/1934 c. Legea nr. 202/2010 ANS A 33. Care este scopul prevederilor legii apelor? a. protectia mediului inconjurator b. prevenirea inundatiilor c. protectia impotriva oricaror forme de poluare ANS C 34. Care sunt subiectele carora le pot fi date in administrare bunurile proprietate publica asupra apelor? a. personale juridice b. regiile autonome si institutiile publice c. institutiile publice si persoanele fizice ANS B 35. Ce natura poarta bunurile apartinand proprietatii publice? a. pot fi date in vanzare contra unor sume de bani b. sunt inalienabile c. se pot instraina ANS B 36. Cui pot fi administrate bunurile proprietate publica? ANS 37. Care sunt atributiile autoritatii publice centrale in domeniul gospodaririi apelor? a. elaboreaza acte normative in domeniul dreptului mediului b. stabileste regimul de folosire a resurselor de apa c. asigura controlul nivelului de precipitatii ANS B 38. Care este obiectivul general al strategiei in domeniul gospodaririi apelor? a. asigurarea unui volum nelimitat de apa b. prevenirea deteriorarii rezervelor de apa c. gospodarirea rationala a resurselor de apa ANS C 39. Ce constituie gospodarirea rationala resurselor de apa?

ANS 40. Care sunt principiile pe care se bazeaza gospodarirea apelor? a. principiul egalitatii b. principiul poluatorul plateste, solidaritatii umane si interesului comun c. principiul proportionalitatii ANS B 41. Ce presupune principiul poluatorul plateste? a. cel ce polueaza trebuie sa plateasca costul complet al activitatilor proprii si al activitatilor publice pentru a reduce poluarea produsa aupra mediului b. cel ce polueaza trebuie sa plateasca din costul complet al activitatilor proprii pentru a reduce poluarea produsa aupra mediului c. cel ce polueaza trebuie sa plateasca din costul complet al activitatilor publice pentru a reduce poluarea produsa aupra mediului ANS A 42. Cine emite autorizatia de gospodarire a apelor? a. Administratia locala b. Administratia Nationala Apele Romane c. Consiliul Local ANS B 43. De catre cine se face constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute de lege in domeniul apelor? a. Inspectorii din cadrul autoritatii publice centrale b. politia comunitara c. comisari in cadrul Politiei ANS A 44. Cine aplica amenzile prevazute de lege pentru incalcarea normelor de protectie a apelor? a. Politia Comunitara b. inspectorii din cadrul autoritatii publice central din domeniul apelor c. Primariile ANS B 45. Ce act normativ prevede contraventiile si sanctiunile pentru incalcarea normelor specific de protectie a apelor? ANS

46. Cum sunt sanctionate nerespectarea unor masuri si restrictii prevazute de lege ce prezinta pericol social deosebit? a. penal b. contraventional c. administrativ ANS A 47. Pe ce principii se bazeaza gospodarirea apelor in dreptul mediului inconjurator? a. principiul subsidiaritatii b. principiul poluatorul plateste c. principiul interesului local ANS B 48. Cum se realizeaza protectia juridica a apelor? a. numai calitativ b. prin norme europene c. cantitativ si calitativ ANS C 49. Care sunt obligatiile utilizatorilor privind protectia cantitativa? a. sa economiseasca apa prin folosire judicioasa b. sa asigure instalatiile commune de alimentare cu apa c. sa raporteze zilnic pierderile ANS A 50. Cum sunt denumite zonele pentru protectia albiilor si a malurilor, conform legii? a. zone de protectie b. zone cu regim general c. zone specifice ANS A 51. Ce reprezinta autorizatia de gospodarire a apelor? a. avizul care conditioneaza economic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau in legatura cu apele de suprafata, subterane, cu zona costiera, faleza, litoralul si plaja marii b. actul care conditioneaza tehnic si juridic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau in legatura cu apele de suprafata, subterane, cu zona costiera, faleza, litoralul si plaja marii c. actul care conditioneaza economic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau in legatura cu apele de suprafata, subterane, cu zona costiera, faleza, litoralul si plaja marii ANS B 52. Ce reprezinta avizul de gospodarire a apelor? a. o notificare

b. o punere in intarziere c. un aviz conform ce trebuie respectat ca atare ANS C 53. Cum poate fi modificata sau retrasa autorizatia de gospodarire a apelor? a. fara despagubiri, in situatii care privesc interesul salubritatii publice b. fara despagubiri, in situatii in care apar cerinte noi de apa c. nu poate fi modificata sau retrasa in nici o situatie ANS A 54. Care sunt situatiile in care autorizatia de gospodarire a apelor poate fi suspendata? a. cand nu s-au respectat conditiile impuse initial b. ori de cate ori administratia nationala considera necesara c. pentru nerealizarea de catre beneficiar a prevederilor L 107/2007 ANS A 55. In ce conditii pot fi contestate refuzul emiterii avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor? ANS 56. Care sunt infractiunile ce reprezinta pericol social deosebit? a. evacuarea sau aruncarea in ape a unor deseuri sau reziduri b. evacuarea sau aruncarea in ape a unor substante ce pot schimba caracteristicile acesteia punand in periocol viata, sanatatea si integritatea oamenilor sau animalelor c. evacuarea sau aruncarea in ape a unor substante ce nu schimba caracteristicile acesteia ANS B 57. Care este scopul reglementarilor juridice privind gospodarirea integrata a zonei costiere? a. combaterea poluarii mediului inconjurator cu petrol si substante nocive b. elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului c. stabilirea principiilor privind definirea si delimitarea zonei costiere si a masurilor ce se impugn pentru asigurarea integritatii acesteia ANS C 58. Ce tip de zona reprezinta Marea Neagra? a. zona speciala protejata b. zona de protectie generala c. zona costiera interna ANS A 59. Care sunt infractiunile specifice dreptului mediului? a. infractiuni privind regimul de protectie a administratiilor publice centrale b. infractiuni privind regimul de protectie si utilizare durabila a apelor

c. infractiuni privind regimul de protectie a persoanelor ANS B 60. Ce presupune apararea integritatii si scopurilor generale de utilizare privind protectia zonei costiere? a. prevenirea efectelor negative b. interzicerea oricaror lucrari in zona c. interzicerea lucrarilor si instalatiilor existente in zona sau care urmeaza a fi executate ANS A 61. Pe ce principii se bazeaza gospodarirea integrata a zonei costiere? a. principiile internationale b. principii generale si specifice c. principii regionale ANS B 62. Ce cuprinde zona costiera? a. zona portuara b. zona de protectie cu regim de rezervatie c. marea teritoriala, zona tampon ANS C 63. Care sunt componentele zonei costiere? ANS 64. Ce cuprinde zona tampon? a. o fasie de teren situata de-a lungul apelor b. o fasie de teren situata de-a lungul fluviilor c. o fasie de teren situata de-a lungul zonei de protectie cu regim sever ANS C 65. Care sunt principiile specifice privind gospodarirea integrata a zonei costiere? ANS 66. Care sunt principiile generale prinvind gospodarirea integrata a zonei costiere si dezvoltarea sa durabila? ANS 67. Ce stabileste planul de gospodarire integrata a zonei costiere? a. strategia de protectie impotriva degradarii prin eroziune marina si de reabilitare ambientala a zonei de coasta b. care sunt lucrarile pentru prevenirea/repararea pagubelor cauzate de actiunea marii

c. care sunt lucrarile de valorificare a energiei valurilor ANS A 68. Prin ce se detaliaza planul de gospodarire integrata a zonei costiere? a. prin planuri regionale b. prin planuri locale c. prin planuri nationale ANS B 69. Ce act normativ reglementeaza gospodarirea integrata a zonei costiere? a. Legea apelor nr. 107/1996 b. Legea protectiei mediului nr. 137/1995 c. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 cu modificarile si completarile ulterioare ANS C 70. Ce stabileste directiva cadru a resurselor de apa a Uiniunii Europene din anul 1995? ANS 71. Ce documente internationale fac referire la protectia cursurilor de apa si a lacurilor internationale? a. Proiectul de Conventie Europeana asupra protectiei cursurilor de apa internationale impotriva poluarii, Strasbourg 1973 b. Acordul European asupra limitarii folosirii detergentilor nebiodegradabili in procesele de spalare si curatare, 1968 c. Directiva cadru a Uniunii Europene, 1995 ANS A 72. Prin ce lege a fost ratificata conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea? a. Legea nr. 137/1995 b. Legea nr. 14 din 24.10.1994 c. Legea nr. 107/1996 ANS B 73. Care este regimul juridic ce reglementeaza apele maritime interioare? ANS 74. Unde a fost semnata conventia asupra marii libere? a. Geneva b. Lisabona c. Bruxelles ANS A 75. Ce cauzeaza poluarea solului?

a. culturile agricole excesive b. pulberile din gazele nocive din aer si apa c. inundatiile periodice ANS B 76. Ce constituie fondul funciar al tarii? a. doar fondul forestier b. terenurile de orice fel indiferent de destinatie in functie de titlul de proprietate detinute c. terenurile de orice fel indiferent de destinatie si titlul de Proprietate ANS C 77. Prin ce este asigurata protectia fondului funciar al tarii? a. prin masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare si amenajare b. prin masuri de conservare in functie de interesul proprietarului c. prin masuri de ingradiere de catre proprietari ANS A 78. Ce stabileste autoritatea centrala pentru protectia mediului privind protectia solului in tara noastra? a. masurile de monitorizare a culturilor agricole b. masuri generale de protectie nationala c. sistemul de monitorizare a calitatii mediului geologic ANS C 79. Ce reprezinta terenurile degradate, potrivit legii? a. terenuri care si-au pierdut capacitatea de productie si nu mai pot fi amenajate prin impaduriri b. terenurile care nu mai pot intra in circuitul civil c. terenurile care si-au pierdut definitic capacitatea de productie agricola ANS C 80. Care sunt factorii naturali care determina calitatea solurilor in Romania? a. pesticidele b. pulberile si gazele nocive din aer c. clima, vegetatia si timpul ANS C 81. Prin ce act normativ s-a infiintat Comitetul national pentru combaterea secetei? a. H.G. nr. 424/2004 b. Legea nr. 107/1996 c. Legea nr. 137/1995 ANS A 82. Prin ce act normativ s-a infiintat Comitetul national pentru degradarea terenurilor si a deseurilor? ANS

83. Cine intra sub incidenta regimului de protectie? a. terenurile si marea teritoriala b. resursele naturale ale subsolului, ale zonei economice si ale platoului continental c. terenurile ce compun fondul funciar ANS B 84. Ce obligatii are statul cu privire la asigurarea regimului de protectie? ANS 85. Ce fel de proprietate reprezinta bunurile parimoniului geologic? a. proprietatea unitatilor care le folosesc b. proprietate publica c. proprietate privata ANS B 86. Ce fapte sunt considerate infractiuni potrivit OUG 195/2005 privind protectia mediului? a. arderea miristilor, stufului, tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate si de pe terenurile supuse refacerii ecologice b. nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol inainte de executarea de amplasare a unor obiective c. depozitarea de material sau deseuri de pietris, moloz, nisip, prefabricate etc. ANS A 87. Care este obiectivul fundamental al strategiei conservarii si dezvoltarii durabile a fondului forestier? a. monitorizarea dinamicii fondului forestier b. dezvoltarea sistemelor de prevenire a poluarii atmosferice c. dezvoltarea sectorului forestier in scopul cresterii contributiei acestuia la ridicarea nivelului calitatii vietii ANS C 88. Care sunt obiectivele strategiei de dezvoltare a fondului forestier? a. conservarea biodiversitatii ecosistemelor forestiere b. folosirea patrimoniului forestier conform principiilor generale de drept c. valorificarea lemnului si a altor produse ale padurii ANS A 89. Ce vizeaza strategia de dezvoltare a fondului forestier in perioada 2001-2010? a. protectia mediului b. transpunerea in practica a obiectivelor de baza ale politicii forestiere c. mentinerea echilibrului ecologic ANS B

90. Ce masuri cuprinde programul national pentru reconstructia ecologica a padurilor? a. monitorizarea factorilor de poluare atmosferica b. masuri pentru valorificarea prin impadurire a terenurilor degradate c. mentinerea la stadiul actual a suprafetei ocupate de vegetatie ANS B 91. Cum sunt considerate terenurile acoperite cu vegetatie forestiera cu o suprafata mai mare de 0.25 Ha, potrivit Codului silvic? a. zone forestiere speciale b. parcuri nationale c. paduri ANS C 92. Carui regim este supus intregul fond forestier national? a. regimului silvic b. regimului special de protectie c. regimului de protectie a mediului ANS A 93. Ce prerezinta ocoalele silvice? ANS 94. Care sunt grupele ce clasifica padurile, potrivit Codului silvic? a. paduri impartite in ocoale silvice si paduri ce nu intra sub incidenta legii silvice b. paduri de conifer si paduri montane c. paduri cu functii speciale de protectie a apelor, solului, climei si a obiectivelor de interes national si paduri cu functii de productie si de protectie ANS C 95. Cum se clasifica fondul forestier dupa forma de proprietate? a. proprietate privata b. proprietate publica c. proprietate publica si proprietate privata ANS C 96. Care sunt actele normative care privesc administrarea padurilor in Romania? a. Codul silvic, Legea 107/1996 b. Codul silvic, OUG 135/2005 c. Codul silvic, OUG 139/2005 ANS C 97. Care este modul in care sunt supuse administrarii padurile din Romania conform legislatiilor in vigoare? a. in regim public b. in regim privat

c. in regim silvic ANS C 98. Care sunt masurile concrete de administrare si utilizare durabila a fondului forestier? a. interzicerea defrisarilor pe o perioada de 25 de ani b. interzicerea defrisarilor pe o perioada de 50 de ani c. intregirea fondului forestier ANS C 99. Cum sunt clasificate ocoalele silvice, potrivit legii? a. ocoale silvice centrale si locale b. ocoale silvice de stat si ocoale silvice constituite ca structuri proprii c. ocoale silvice rurale si urbane ANS B 100. In ce forma se incheie contractul de administrare a fondului forestier? a. prin inscris olograf b. in forma autentica c. prin inscris sub semnatura privata ANS B 101. Cine asigura administrarea padurilor? a. Ministerul Mediului b. Directiile silvice c. ocoalele silvice ANS C 102. Ce tip de personalitate au ocoalele silvice ca structuri proprii? a. nu au personalitate juridica b. personalitate mixta c. personalitate juridica ANS C 103. In ce conditii se poate face exploatarea produselor lemnoase ale padurilor? a. numai in conformitate cu Legea contenciosului administrativ b. numai in conformitate cu directivele europene c. numai in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice ANS C 104. In ce conditii este permisa reducerea suprafetelor din fondul forestier national? a. este permisa in procent de 15% b. este interzisa, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege c. este permisa in orice conditie ANS B

105. In ce conditii se poate face instrainarea terenurilor din fondul forestier proprietate privata? a. de comun acord intre parti b. cu respectarea dreptului de preemtiune c. in conditii impuse de persoana privata ANS B 106. Cine poate exercita dreptul de preemtiune asupra terenurilor din fondul forestier proprietate privata? a. stat, coproprietar si vecini b. persoana care inregistreaza orima oferta c. persoana care ofera un pret mai mare ANS A 107. Care terenuri sunt supuse dreptului de preemtiune a statului? a. terenurile proprietate privata limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului b. toate terenurile proprietate privata c. terenurile proprietate privata indiferent de vecinatate ANS A 108. Care este termenul in care trebuie sa se pronunte titularii dreptului de preemtiune? a. 60 de zile b. 90 de zile c. 30 de zile ANS C 109. In ce conditii se poate vinde liber terenul ofertat din fondul forestier? a. daca in termenul de 30 zile prevazut de lege niciunul dintre titularii dreptului de preemtiune nu si-a mnifestat vointa de a cumpara terenul ofertat b. daca in termenul de 30 zile prevazut de lege unul dintre titularii dreptului de preemtiune si-a manifestat vointa de a cumpara terenul ofertat si a fost de accord cu pretul c. daca in termenul de 30 zile prevazut de lege unul dintre titularii dreptului de preemtiune si-a manifestat vointa de a cumpara terenul ofertat ANS A 110. Prin ce autoritate raspunde autoritatea publica centrala de silvicultura? a. Ministerul Mediului b. Regia Nationala a Padurilor c. Administratia locala ANS B 111. Care este scopul activitatii protetiei padurilor? ANS

112. Care sunt aspectele esentiale pe care le cuprinde protectia fondului forestier indiferent de forma de proprietate? a. protectia sanatatii si integritatii persoanelor b. protectia impotriva taierilor ilegale, protectia impotriva poluarii, reconstructia ecologica c. interzicerea oricaror activitati in domeniul forestier ANS B 113. Care sunt obligatiile detinatorilor cu orice titlu ai fondului forestier? a. sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier b. sa raporteze trimestrial cantitatea deseurilor de exploatare rezultate c. sa stabileasca masuri de majorare a procentului de padure in vederea combaterii secetei ANS A 114. Care sunt mamiferele ocrotite de lege conform codului silvic? a. pasarile salbatice, pestele din apele de munte b. pasarile domestice c. pestele din rezervatii ANS A 115. Cum sunt impartite produsele padurii conform Codului silvic? a. produse lemnoase si animale b. produse lemnoase si produse nelemnoase c. produse private si publice ANS B 116. Ce include produsele lemnoase conform Codului silvic? a. produse principale, arbori, plante medicinale b. arbori, plante si rasini c. produse principale, secundare, accidentale si produse de igiena ANS C 117. Care sunt produsele nelemnoase conform Codului silvic? a. arbusti ornamentali, rachita b. rachita, puieti c. vanatul, pestele, seminte forestiere ANS C 118. Cum se face exploatarea produselor lemnoase ale padurii? a. in baza autorizatiei si a caietului de sarcini eliberate de autoritatile publice centrale b. in baza autorizatiei si a caietului de sarcini eliberate de unitatile silvice c. in baza autorizatiei si a caietului de sarcini eliberate de autoritatea publica locala ANS B 119. Cum se valorifica produsele lemnoase altele decat cele in regie proprie? a. prin vanzare-cumparare b. prin oferta de vanzare-cumparare

c. prin licitatie ANS C 120. In ce conditii se recolteaza vanatul si pestele din apele de munte? a. cu acordul autoritatii publice locale b. pe baza de autorizatie si permis c. cu avizul Garzii de mediu ANS B 121. Care sunt portiunile fondului forestier in care se poate exercita vanatoarea? a. in toate ariile fondului forestier in toata perioada anului b. zonele cu vanat in anumite perioade c. cele rezervate anume in acest scop oricand ANS B 122. Cand se poate exercita vanatoarea? a. numai in lunile de iarna b. in anumite perioade ale anului c. pe tot parcursul anului ANS B 123. Cine interzice pasunatul animalelor in padurile care fac parte din fondul forestier proprietate publica a statului? a. regulamentele administratiei locale b. Codul Silvic c. legislatia europeana ANS B 124. Ce sanctiuni atrage incalcarea prevederilor referitoare la regimul silvic si administrarea fondului forestier? a. doar raspunderea contraventionala b. raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala c. doar raspunderea penala ANS B 125. Cum este sanctionata neindeplinirea obligatiei de a proteja flora si fauna salbatica? a. disciplinar b. disciplinar si penal c. contraventional ANS C 126. Care sunt contraventiile silvice prevazute de Legea 31/2000? ANS 127. Cine face constatarea contraventiilor silvice?

a. inspectori din cadrul administratiei nationale b. personalul silvic de specialitate din cadrul autoitatii publice centrale c. comisarii garzii de mediu ANS B 128. Cine beneficiaza de veniturile incasate din amenzi? a. persoanele juridice b. bugetul de stat, bugetele locale pentru fondul de ameliorare a fondului funciar c. proprietarii terenurilor ANS B 129. Cine reactualizeaza limitele amenzilor contraventionale? a. Autoritatea Nationla b. Guvernul c. Ministerul Mediului ANS B 130. Care sunt taxele de timbru care se percep cu privire la pangerea contraventionala? a. 4 RON b. nu se percepe taxa de timbre, altfel de plangeri fiind scutite c. 119 RON ANS B 131. In ce termen poate face plangere contravenientul impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii? a. 15 zile b. 45 zile c. 30 zile ANS C 132. Unde se depune plangerea contraventionala? a. la Tribunalul, in a carei raza teritoriala s-a constatat contraventia b. la Curtea de Apel, in a carei raza teritoriala s-a constatat contraventia c. la Judecatoria, in a carei raza teritoriala s-a constatat contraventia ANS C 133. Cine inainteaza plangerea impreuna cu toata documentatia sanctiunii, spre solutionare instantei de judecata competente? a. agentul constatator b. contravenientul c. persoana vatamata intr-un drept ANS C 134. Ce taxe de timbru se achita in cazul plangerii contraventionale si celorlalte acte de procedura?

a. 190 lei b. 1% la valoarea contestata c. sunt scutite de taxa de timbru ANS C 135. Care este termenul de la data ramanerii definitive a sanctiunii dupa care Ocolul Silvic sesizeaza instanta judecatoreasca in vederea transformarii amenzii in inchisoare contraventionala? a. 30 de zile b. 60 de zile c. 15 zile ANS A 136. Ce se sanctioneaza prin raspunderea civila delictuala? a. o conduita antisociala a unui functionar public b. o actiune sau inactiune a unui angajat al autoritatii nationale c. o conduita antisociala a unei persoane fizice sau juridice care, prin faptele sale, licite sau ilicite, produce pagube mediului inconjurator ANS C 137. Care este temeiul juridic al raspunderii civile pentru prejudiciul cauzate mediului? a. OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare b. Legea 195/2005 c. OUG 159/2000 ANS A 138. Cine sunt cei indreptatiti sa ceara repararea pagubelor aduse mediului? a. doar persoanele din cadrul directiilor silvice b. persoanele fizile si juridice c. cei ce invoca o vatamare a integritatii fizice sa vatamare a unui ninteres de natura patrimoniala ANS C 139. Care este subiectul indreptatit la reparatiune pe plan international? a. orice persoana fizica b. persoanele juridice c. titularul mediului, adica statul ANS C 140. Care sunt obligatiile statului ca subiect de drept asupra unui patrimoniu in cadrul limitelor jurisdictiei sale? a. de a dispune de patrimoniul oricarei persoane fizice b. de a dispune de patrimoniul oricarei persoane fizice in mod limitat c. protectia mediului si conservarea resurselor acestuia ANS C

141. Care sunt elementele ce trebuiesc indeplinite cumulativ pentru angajarea raspunderii civile delictuale in dreptul mediului? a. savarsirea unei fapte licite b. savarsirea oricarei fapte c. savarsirea unei fapte ilicite, producerea unui prejudiciu, culpa autorului faptei ilicite ANS C 142. Fapta licita a unei persoane savarsita in unele situatii de stare de necesitate, poate exonera de raspundere pentru prejudiciul cauzat mediului inconjurator? a. da b. doar in anumite conditii c. nu ANS C 143. In ce situatii poate aparea abuzul de drept? a. comiterea de catre detinatorii de terenuri in exercitarea drepturilor lor, a unor acte de folosinta intensive, conducand la degradarea calitatii lui si la diminuarea potentialului productiv b. aplicarea rationala in exercitarea dreptului de proprietate sau de folosinta a irigatiilor c. realizarea unor tratamente de scurta durata cu substante fitosanitare ANS A 144. Care au fost principiile pe baza carora unii autori s-au pronuntat pentru reglementarea generala a raspunderii pentru prejudiciile cauzate mediului? a. principiul egalitatii b. principiul raspunderii obiective si legitimarea procesuala active a oricarui cetatean c. principiul proportionalitatii ANS B 145. Ce trebuie sa dovedeasca reclamantul pentru antrenarea raspunderii subiective pentru pagube produse mediului? a. ca i s-a cauzat un prejudiciu real direct si personal b. ca i s-a cauzat un prejudiciu real indirect c. ca detine bunuri in proprietate ANS A 146. Pe ce se fundamenteaza dreptul la despagubire din punct de vedere juridic? a. plata unei sume de bani b. natura relatiilor dintre persoane c. dreptul fiecaruia de a nu fi privat in tot sau in parte de valoarea unui bun ANS C 147. Care sunt scopurile obligatiilor speciale de vecinatate? a. stabilirea relatiilor juridice b. ajutorul reciproc c. mentinerea relatiilor normale intre vecini si evitarea consecintelor daunatoare ANS C

148. Care este natura juridica a relatiilor de vecinatate? a. aceea a servitutilor naturale si legale b. aceea conform dreptului constitutional c. aceea a servitutilor administrative ANS A 149. Care sunt considerentele normelor juridice privind conceptul bunei vecinatati atat la nivel national cat si la nivel international? a. cooperarea subiectelor raporturilor juridice de drept comun b. cooperarea subiectelor raporturilor juridice de drept international c. cooperarea subiectelor raporturilor juridice de protectie a mediului ANS C 150. Pentru ce prejudicii raspunde producatorul conform Legii 240/2004? a. atat pentru prejudiciul actual cat si pentru cel viitor b. doar pentru prejudiciul actual c. doar pentru prejudiciul viitor ANS A 151. Care sunt tipurile de contraventii in raport cu actele normative care le prevad si sanctioneaza? a. contraventii prevazute de legi privind diferite domenii de activitate b. contraventii administrative conform legii contenciosului administrativ c. contraventii privind legea generala in materie ANS C 152. Care sunt sanctiunile contraventionale principale potrivit OG 2/2001? a. avertismentul, suspendarea avizului b. blocarea contului bancar c. avertismentul, amenda contraventionala ANS C 153. Care sunt elementele pentru angajarea raspunderii civile delictuale? a. savarsirea faptei ilicite, producerea unui prejudiciu, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu si culpa autorului faptei ilicite b. savarsirea faptei licite si intentia indirecta a autorului faptei licite c. producerea oricarei fapte ANS A 154. In ce situatii poate aparea abuzul de drept? a. comiterea de catre detinatorii de terenuri a unor acte de folosinta ce conduc la degradarea calitatii acestuia b. tratarea consecutiva a plantelor c. realizarea de tratamente a solului ANS A

155. Care sunt sanctiunile contraventionale complementare potrivit OG 2/2001? a. confiscarea bunurilor rezultate din contraventii si suspendarea autorizatiei b. amenda contraventionala c. inchisoarea contraventionala ANS A 156. Care sunt scopurile urmarite prin aplicarea sanctiunilor contraventionale? a. constrangerea agentului poluator sa raspecte prevederile legale prin plata unei amenzi cat mai mari b. sprijinirea agentului poluator sa respecte prevederile legale c. determinarea agentului poluator sa respecte prevederile legale ANS C 157. Ce reprezinta angajarea raspunderii pentru prejudiciul cauzat de un lucru? a. dezavantajul pentru victima de a nu trebui sa dovedeasca culpa celui chemat sa raspunda b. avantajul pentru victima de a nu trebui sa dovedeasca culpa celui chemat sa raspunda c. avantajul pentru victima de a dovedi culpa celui chemat sa raspunda ANS B 158. Care sunt categoriile de contraventii prevazute de OUG 195/2005 cu completarile si modificarile ulterioare care privesc nerespectarea obligatiilor ce le revin potrivit legii? a. contraventii referitoare la regimul ecologic b. contraventii referitoare la protectia apei c. contraventii referitoare la regimul deseurilor si regimul substantelor si preparatelor periculoase ANS C 159. Care sunt actele normative ce completeaza prevederile legii cadru in materie contraventionala? a. Codul muncii b. Legea apelor, Legea privind protectia atmosferei, Codul silvic c. Codul fiscal ANS B 160. Prin ce se constata contraventia in dreptul mediului? a. printr-un act de dispozitie b. prin hotarare c. printr-un proces verbal incheiat de agenti constatatori ANS C 161. Cine solutioneaza plangerile impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii? a. Parchetul de pe langa instanta de judecata b. instanta de judecata in a carei raza a fost savarsita contraventia c. Curtea de apel ANS B

162. Ce constituie titlu executoriu fara vreo alta formalitate in dreptul mediului? a. hotararea judecatoreasca b. procesul verbal neatacat in termen sau hotararea judecatoreasca irevocabila c. procesul verbal ANS B 163. Ce conditii trebuie sa indeplineasca abaterea pentru a angaja raspunderea penala? a. sa fi fost savarsita in coautorat b. sa aiba un pericol social ridicat si sa prezinte o amenintare a intereselor societatii in domeniul mediului c. sa reprezinte o fapta a unei persoane ANS B 164. Care este organul de specialitate al administratiei publice locale care aplica strategia si programul guvernului in vederea promovarii politicilor in domeniul mediului? ANS 165. Care sunt servitutile naturale, potrivit codului civil? a. servitutea de trecere si servitutile aeronautice b. picatura streasinilor si servitutea de vedere c. servitutea izvoarelor, servitutea de granituire si ingradire ANS C 166. Care sunt servitutile lagale potrivit codului civil? a. servitutea de ingradire b. servitutea de scurgere a apelor naturale c. distanta plantatiilor ANS C 167. Care este natura juridica a relatiilor de vecinatate? a. aceea a servitutilor naturale si legale b. aceea conform dreptului constitutional c. aceea a servitutilor administrative ANS A 168. Asupra cui actioneaza normele bunei vecinatati? a. asupra componentelor de mediu si titularilor lor b. asupra structurilor speciale din cadrul Comisiei privind Protectia Mediului c. asupra autoritatilor internationale ANS A 169. Ce tip de servitute reprezinta servitutea izvoarelor? a. servitute acordata de autoritatile publice locale b. servitute naturala

c. servitute legala ANS B 170. Ce trebuie sa dovedeasca persoana prejudiciata pentru angajarea raspunderii civile a producatorului? a. paguba suferita, defectul produs si relatia de cauzalitate dintre defect si paguba b. paguba suferita indiferent cine a produs-o c. numai defectul licit ANS A 171. Care este competenta parlamentului in domeniul protectiei mediului? a. sa adopte legi impotriva celor care se fac vinovati de diverse incalcari ale dreptului mediului b. sa supuna la vot in cadrul Parlamentului masurile ce se impun c. sa creeze comisii parlamentare care sa analizeze si sa ia masuri ce se impun ANS C 172. Care este competenta guvernului in domeniul protectiei mediului? a. creaza comisii care analizeaza si ia masuri ce se impun b. asigura protectia mediului c. promoveaza initiative legislative primite din partea autoritatii publice centrale ANS 173. Care sunt atributiile ce-i revin guvernului in domeniul protectiei mediului? a. elaboreaza planuri si programe sectoriale b. emite decizii c. adopta hotarari si ordonante in temeiul unor legi speciale ANS C 174. Cine promoveaza initiative legislative primite din partea autoritatii publice central pentru protectia mediului? ANS 175. Care sunt obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale? a. elaboreaza politica si strategiile aplicabile in domeniul sau de activitate, planuri si programe sectoriale b. adopta hotarari in domeniul dreptului mediului c. asigura realizarea politicii interne si externe a tarii ANS A 176. Ce unitati functioneaza in subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor? a. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Garda Nationala de Mediu b. Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta c. Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a altor Lucrari Hidrotehnice ANS A

177. Care sunt organismele consultative ce functioneaza pe langa Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor? a. Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta b. Garda Nationala de Mediu c. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului ANS A 178. Care sunt actele normative care completeaza prevederile legii cadru in materie contraventionala? a. Legea vanatorii si protectiei fondului cinegetic b. Legea de organizare a Ministerului Dezvoltarii c. Conventiile europene ANS A 179. Ce constituie titlu executoriu in dreptui lmediului? ANS 180. Ce preprezinta procesul verbal de constatare a contraventiei neatacat in termen? a. titlu executoriu b. punere de drept in intarziere c. aviz de plata ANS A 181. Cum trebuie sa fie amenda aplicata in dreptul mediului inconjurator? a. impovaratoare pentru agentul poluator b. in cuantum cat mai mic c. proportionala cu gradul de poluare ANS C 182. Cum sunt definite infractiunile cu privire la mediul inconjurator? a. fapte ce aduc atingere normelor de protectie a mediului b. fapte periculoase, prin savarsirea carora se adduce atinegere relatiilor sociale a caror ocrotire nu este conditionata de apararea elementelor naturale si antropice ale mediului c. fapte periculoase, prin savarsirea carora se adduce atingere relatiilor sociale a caror ocrotire este conditionata de apararea elementelor naturale si antropice ale mediului, atingeri care se concretizeaza in pagube si pericole pentru sanatatea oamenilor, animalelor sau producerea de pagube economiei nationale ANS C 183. Cine poate inlatura caracterul contraventional al faptei, potrivit dreptului mediului? a. Garda Nationala de Mediu b. agentul constatator c. instanta de judecata ANS C

184. Care sunt situatiile in care poate fi inlaturat caracterul contraventional al faptei? a. depasirea limitelor legitimei aparari b. legitima aparare si starea de necesitate c. comiterea unei fapte ilicite in coautorat ANS B 185. Cum se clasifica infractiunile ecologice? a. simple sau calificate b. cu executare succesiva sau concomitenta c. savarsite din culpa sau savarsite din intentie ANS C 186. Care fapte sunt considerate a fi infractiuni, potrivit normelor dreptului mediului? a. faptele ce aduc atingere mediului inconjurator repetate de cel putin 3 ori b. faptele care au fost de natura sa puna in pericol viata, sanatatea umana, animala sau vegetala, pentru care pedeapsa prevazuta este inchisoarea si/sau amenda penala, dupa caz c. orice fapta licita sau ilicita ANS B 187. Care sunt categoriile de infractiuni, potrivit OUG 195/2005 modificata? a. infractiuni rutiere b. infractiuni care au ca efect degradarea sau distrugerea mediului c. infractiuni care au in vedere activitatile economice ANS B 188. Care este organul de specialitate care aplica strategia si programul Guvernului, in dreptul mediului? a. Garda Nationala de Mediu b. Ministerul Mediului c. Agentia Nationala pentru Dezvoltare ANS B 189. Ce strategie aplica Ministerul Mediului si Gospodaririi a Apelor in vederea promovarii politicilor in domeniile mediului si gospodaririi apelor? ANS 190. Care este obiectivul principal privind protectia mediului? a. de interes public sai privat b. de interes individual c. de interes public major ANS C 191. In ce situatii Parlamentul creaza comisii parlamentare care analizeaza si iau masuri impotriva celor vinovati?

ANS 192. Care sunt unitatile aflate in coordonarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor? ANS 193. Ce agentii isi desfasoara activitatea in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului? a. Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii b. Garda Nationala de Mediu c. agentiile regionale si judetene ANS C 194. Care sunt atributiile pe care le indeplinesc agentiile regionale pentru protectia mediului? a. coordoneaza elaborarea planurilor de actiune la nivel regional b. coordoneaza elaborarea planurilor de actiune la nivel national c. coordoneaza elaborarea planurilor de actiune la nivel local ANS A 195. Cate agentii regionale are in subordine Agentia Nationala pentru Protectia Mediului? a. 12 agentii b. 6 agentii c. 8 agentii ANS C 196. Ce fel de institutie publica este Agentia Nationala Apele Romane? ANS 197. Care sunt atributiile principale care revin Administratiei Nationale Apele Romane? a. adopta hotarari privind mediul b. protectia resurselor de apa impotriva epuizarii is degradarii, repartitia echilibrata si rationala a resurselor de apa c. creaza comisii care sa analizeze si sa ia masuri impotriva celor cale incalca dreptul mediului ANS B 198. Care sunt atributiile principale Administratiei Fundului pentru Mediu? ANS 199. Din ce constau veniturile publice ale fondului de mediu? a. din taxe si contributii b. din subscrieri publice

c. din contributii fiscale ANS A 200. In subordinea cui se afla Administratia Nationala de Metrologie? a. Guvernului b. Consiliului National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila c. Ministerului Mediului ANS C 201. Ce strategie aplica Administratia Nationala de Metrologie? a. strategia internationala privind supravegherea mediului aerian b. strategia locala privind supravegherea mediului aerian c. strategia nationala privind supravegherea mediului aerian ANS C 202. In subordinea cui se afla Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara pentru siguranta alimentelor? a. Ministerului Mediului b. Guvernului c. Administratiei Nationale pentru Protectia Mediului ANS B 203. Care sunt trasaturile specifice comune Institutiilor specializate ale ONU? a. au personalitate juridica comunitara b. au fost create printr-o conventie internationala c. au personalitate juridica internationala si sunt create printr-un tratat international ANS C 204. Cate institutii specializate ale ONU exista? a. 31 b. 21 c. 17 ANS C 205. Ce programe finanteaza UNESCO? a. programe in legatura cu stabilirea evacuarii deseurilor in apele marilor si oceanelor b. elaborarea impactului asupra mediului inconjurator a dezvoltarii agricole c. stabilirea evacuarii deseurilor in apele nationale ANS A 206. Ce domenii are in vedere activitatea Consiliului Europei? ANS 207. Ce organism implicat in probleme de mediu functioneaza in structura Consiliului Europei?

a. Administratia Mediului si a Habitatelor Naturale b. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului c. Consiliul National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila ANS A 208. Care sunt elementele pe care urmeaza sa le aiba in vedere Comunitatea, in aplicarea politicii sale in domeniul mediului? a. instrumentele legislative de aplicare a sanctiunilor penale b. elementele ale politicii economice c. conditiile mediului in diverse regiuni ale Comunitatii ANS C 209. Ce presupune evaluarea calitatii aerului? a. analiza in baza parametrilor stabiliti de Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta b. analiza pe baza valorilor medii europene c. analiza pe baza valorilor limita si a valorilor de prag ANS C 210. In ce domenii isi realizeaza politica Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor? ANS 211. Care sunt atributiile cu caracter general al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor? ANS 212. Care sunt atributiile specifice ale Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor? ANS 213. Cine indeplineste functia de autoritate de management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu? a. Directia generala pentru managementul instrumentelor structurale b. Garda Nationala de Mediu c. Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta ANS A 214. Care sunt strategiile pe care le elaboreaza Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii rurale? a. strategii privind reglementarea calitatii principalilor factori de mediu b. strategii de gospodarire si valorificare rationala a resurselor fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia c. strategii privind implementarea sistemului de agricultura ecologica in Romania ANS B

215. In ce domeniul elaboreaza strategii Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii rurale? ANS 216. Care sunt directiile pe care le are in subordine Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii rurale? a. Directiile judetene pentru protectia mediului b. Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala c. Agentiile regionale ANS B 217. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este: a. institutie publica, fara personalitate juridica b. institutie publica, cu personalitate juridica c. institutie de drept privat ANS B 218: Ce personalitate are Agentia Nationala pentru Protectia Mediului? a. nu are personalitate juridica b. personalitate juridica c. prsonalitate juridica partiala ANS B 219. Ce atributii exercita Agentia Nationala pentru Protectia Mediului? a. aplica strategia locala in domeniul gospodaririi calitative a resurselor de apa si aer b. constata neconformitatile cu actele de reglementare emise si informeaza autoritatea de inspectie si control in domeniul protectiei mediului asupra acestora c. implementeaza politicile de mediu la nivel european ANS B 220. Care sunt agentiile aflate in subordinea Agentiie Nationale pentru Protectia Mediului? ANS 221. La ce nivel isi indeplinesc atributiile agentiile judetene pentru protectia mediului? a. la nivel national b. la nivel regional c. la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti ANS C 222. Unde sunt constituite agentiile regionale pentru protectia mediului? a. in fiecare regiune de dezvoltare stabilita potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in

Romania b. la nivel de regiune organizata din cate 5 judete c. in fiecare capitala de judet ANS A 223. Ce strategie aplica Administratia Nationala Apele Romane? a. strategia privind reglementarea activitatilor si proiectelor cu impact potential asupra atmosferei b. strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a resurselor de apa c. strategia locala in domeniul protectiei mediului ANS B 224. Ce fel de institutie este Administratia Fondului pentru Mediu? a. institutie publica, fara personalitate juridica b. institutie publica, cu personalitate juridica c. institutie de drept privat ANS B 225. Ce personalitate are Administratia Fondului pentru Mediu? a. nu are personalitate juridica b. este institutie de drept privat c. personalitate juridica ANS C 226. Ce institutie este Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii? a. institutie de drept privat b. institutie publica c. organizatie non-guvernamentala ANS B 227. In subordinea cui se afla Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii? a. autoritatilor publice locale b. autoritatii publice centrale pentru protectia mediului care administreaza patrimonial natural, reface si protejeaza unitatile fizico-geografice c. Agentiilor judetene pentru protectia mediului ANS B 228. Cine furnizeaza mijloacele financiare pentru prevenirea poluarii? a. Fondul pentru Mediu b. Ministerul Mediului c. Agentiile judetene pentru protectia mediului ANS A 229. Ce tip de venituri sunt veniturile fondului pentru mediu? a. venituri publice

b. venituri private c. venituri mixte ANS A 230. Ce rol are Administratia Nationala de Meteorologie? a. aplica strategia nationala privind supravegherea mediului acvatic b. aplica strategia nationala privind supravegherea mediului aerian c. aplica strategia locala privind supravegherea mediului acvatic ANS B 231. In subordinea cui se afla Administratia Nationala de Meteorologie? a. Guvernului b. Ministerului Mediului c. Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului ANS B 232. Care este obiectul principal de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie? a. intocmirea planului anual de lucru pentru protectia mediului b. asigurarea cadrului institutional pentru implemnetarea obiectivelor dezvoltarii durabile in sectoarele economice si sociale, la nivel national si local c. activitatea de meteorologie si climatologie necesara dezvoltarii durabile a Romaniei ANS C 233. Ce reprezinta Consiliul National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila? a. un organism de interes local, fara personalitate juridica b. un organism autonom, de interes public, cu personalitate juridica c. o institutie de interes regional ANS B 234. Care sunt atributiile principale ale Consiliului National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila? a. examineaza si propune spre adoptare Guvernului Planul national de asigurare cu resurse umane b. contribuie la consolidarea cadrului institutional pentru facilitarea participarii sectoarelor neguvernamentale si reprezentantilor societatii civile la procesul de elaborare a deciziilor privind strategia dezvoltarii economico-sociale a tarii c. solicita si primeste informatii despre proprietatile substantelor chimice periculoase ANS B 235. Care sunt propunerile si recomandarile pe care le poate face Consiliului National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila? a. propuneri si adoptari legislative b. propuneri privind metodologiile unitare de evaluare a riscurilor in domeniul mediului c. propuneri si recomandari pentru stimularea actiunii concertate a autoritatilor publice ANS C

236. In subordinea cui se afla Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor? a. Ministerului Dezvoltarii b. Guvernului c. Parlamentului ANS B 237. Care sunt atributiile principale ce revin Autoritatatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta limentelor in domeniul sanitar-veterinar? ANS 238. Care sunt atributiile principale ce revin Autoritatatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta limentelor in domeniul sigurantei alimentelor? ANS 239. Ce reprezinta Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase? a. persoana juridica de interes public b. o structura a Consiliului National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila c. o structura a Agentiilor regionale pentru protectia mediului ANS A 240. Care sunt atributiile Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase? a. promoveaza masurile necesare aplicarii pe teritoriul Romaniei a Conventiei de la Viena 1985 b. coordoneaza gestionarea situatiilor de urgenta pentru protectia mediului atmosferic c. solicita si primeste informatii despre proprietatile substantelor si preparatelor chimice periculoase ANS A 241. Ce personalizate are Comitetul National pentru Protectia Stratului de Ozon? ANS 242. Cine coordoneaza activitatea Comitetului National pentru Protectia Stratului de Ozon? a. Comisarul sef al Garzii de Mediu b. Presedintele Consiliului c. Ministrul Mediului ANS C 243. Ce masuri promoveaza Comitetul National pentru Protectia Stratului de Ozon? a. masuri necesare speciale pentru siguranta bisferei

b. masuri necesare aplicarii pe teritoriul tarii noastre a prevederilor Conventiei de la Viena privind protectia stratului de ozon, 1985 c. masuri generale de politica de mediu ANS B 244. Ce atributii are Comitetul National pentru Protectia Stratului de Ozon? a. propune Guvernului spre aprobare incheierea de intelegeri bilateral si regionale in domeniul activitatilor cu substante aflate sub incidenta Protocolului de la Montreal b. avizeaza proiectele de acte normative care privesc rezervatiile biosferei c. furnizeaza suportul informational in domeniul substantelor chimice periculoase ANS A 245. Din cati membrii este formata Comisia Nationala pentru Securitate Biologica? a. 25 b. 19 c. 10 ANS B 246. Cine formeaza Comitetul National pentru situatii de Urgenta? a. directorii Agentiilor judetene pentru protectia mediului b. ministri si secretari de stat c. persoane cu putere de decizie, experti si specialist desemnati de ministerele cu atributii complexe in gestionarea situatiilor de urgenta ANS C 247. Sub conducerea cui functiojneaza Comitetul National pentru situatii de Urgenta? ANS 248. Care sunt atributiile principale ale Comitetului National pentru situatii de Urgenta? a. emite decizii catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului b. coordoneaza pregatirea personalului atestat pentru controlul produselor chimice c. declara, cu acordul primului-ministru, starea de alerta la nivel national sau la nivelul mai multor judete ANS C 249. Cine coordoneaza informarea opiniei publice privind managementul situatiilor de urgenta? a. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta b. purtatorul de cuvant al Guvernului c. Agentia Nationala de Mediu ANS A 250. Ce tip de organism este Comitetul National pentru Situatii de Urgenta? a. independent b. autonom

c. interministerial ANS C