Drammen Sykehus

  • View
    73

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drammen Sykehus. Mulighetsanalyse og høring av strategiplan . Drammen Sykehus. 2 prosesser/saker Drammen Sykehus – utvikling - mulighetsanalyse Vestre Viken HF – strategiplan Hensikt: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Drammen Sykehus

Belnningsordningen tiltak i 2010

Drammen SykehusMulighetsanalyse og hring av strategiplan

2 prosesser/saker Drammen Sykehus utvikling - mulighetsanalyse Vestre Viken HF strategiplan

Hensikt: - Beslutningsprosessen - Vestre Viken HFs mulighetsanalyse - Hovedelementer i bystyresak vedr VV HF strategiplan

Drammen SykehusDrammen Sykehus - beslutningsprosessOrganisasjon av sykehussektorenHelse- og omsorgsdepartementet Helse Sr-st RHF Vestre Viken HFDrammen sykehus (Brum, Kongsberg, Ringerike)

Hovedstadsprosessen (strategiprosess Helse Sr-st)Restrukturering av sykehusomrder og opptaksomrderOmrdesykehus og lokalsykehusHelhetlig tilbud fra ulike sykehusfunksjonerDrammen er utpekt til omrdesykehusFlere funksjoner overfrt Drammen f.o.m 1.1.2011

Sykehusets beliggenhetGrunneiere i analyse omrdet

46 grunneiere inkl. DK og Entra innenfor analyseomrdet

Rammebetingelser i analysen 25 alternativ vurdert2 hovedalternativ vurdert nrmere: Bruk av Hyblokka (alt. 2E-2) Nybygg (alt. 1B-4)Varmesentralen beholdesHyblokka beholdesDet engelske kvarter berres ikkeHovedinngang og adkomst fra buss Boligblokker berres ikkeHovedtrafo berres ikke Boligblokk berres ikke

Alternativ med bruk av Hyblokka (2E-2)Hyblokka brukes til sykehusforml

Alternativ nybygging uten Hyblokka (1B-4)Hyblokka ikke til sykehusformlAlternative lokaliseringer er utredetFlere alternative lokaliseringer er utredet og forkastet, bl.a.:

Gullaug, LierSundland, DrammenKobbervikdalen, DrammenBakerya, Drammen og Lierserud Nord, Nedre Eiker

Mulighetsanalysen viser at nvrende lokalisering er realistisk for dekke nvrende og fremtidige behov9Bystyrekomite 8.11.2011Velferdkende krav til standard og krav p velferdstjenester

Drammen sykehus er nedslitt, bare Hyblokka kan brukes

Attraktiviteten blant ansatte og brukere vil synke

Beslutning om utbygging kan snu en negativ trend

Et moderne sykehus vil gi trygghet for brukerne, godt omdmme og tiltrekningskraft

Tilbudet m ligge nrt til brukerne, bde ved akutte hendelser og transport for vrig

10Bystyrekomite 8.11.2011Hring Vestre Viken HF - strategiplanHringsforslaget inviterer til kommentere etter de 8 hovedstrategier dokumentet er strukturert etter

Drammen sykehus omrdesykehus og lokalsykehus for DrammensregionenSpesialiserte funksjoner som tilbys ett sted legges til DrammenSamlokalisering av somatikk og psykiatri til nytt omrdesykehus i DrammenBystyrekomite 8.11.201111

I forslag til hringsuttalelse vektleggesViktigheten av at god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten m bygge p likeverdighet og felles strategier Savner Vestre Vikens strategiske tenkning rundt folkehelseDrammen kommune nsker tilrettelegge for at Drammen sykehus blir et godt omrdesykehusDrammen kommune er positive til at det etablereres akuttgeriatriske plasser, men nsker at Vestre Viken skal her ta intensjonen fra Samhandlingsreformen i betraktningVi har derfor vist til samarbeidet mellom Drammen kommune og Drammen sykehus ved Drammen geriatriske kompetansesenterBystyrekomite 8.11.201112I forslag til hringsuttalelse vektleggesLring og Mestringssenter (LMS) er et omrde der det er utstrakt samarbeid mellom helseforetak og kommunerVi stusser over at det primrt omtales som fysisk senter og i mindre grad har fokus p tjenesteinholdForslaget anbefaler styrke akuttfunksjonen ved DPSene for redusere sykehusinnleggelseVi nsker en tydeliggjre om at dette br gjres i samarbeid med kommunen ettersom det er kommunen som overtar behandlingsansvaret i etterkant

Drammen kommune nsker vre en god og konstruktiv vertskommune for Drammen sykehusDet har i mange r vrt et stort behov for et nytt og moderne sykehus i DrammensregionenDrammen kommune vil medvirke til f til s gode lsninger som mulig Det innebrer blant annet legge til rette for tilstrekkelige arealer, rask og lsningsorientert reguleringsprosess og fleksible lsninger i byggeperiodenBystyrekomite 8.11.201113