Click here to load reader

Drammen Kjøkken KF 2010

  • View
    57

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drammen Kjøkken KF 2010. Eiermøte 1. november 2011 Status og situasjonen framover. Terje Gundersen. Svensson Nøkleby. Buskeruds største advokatfirma, ett av Norges største utenfor Oslo Juridiske tjenester til næringsliv, offentlige og private - PowerPoint PPT Presentation

Text of Drammen Kjøkken KF 2010

Drammen kjkken KF

Drammen Kjkken KF2010Eiermte 1. november 2011Status og situasjonen framover

Terje Gundersen

Svensson NklebyBuskeruds strste advokatfirma, ett av Norges strste utenfor Oslo Juridiske tjenester til nringsliv, offentlige og private38 medarbeidere herunder 24 advokater og 4 fullmektiger Alle er organisert i faggrupper for kompetanseheving/-utviklingKontakt mot regionens nringsliv og nringslivsledere Et av de frste ISO-sertifiserte advokatkontorerMedlem i Eurojuris Europas ledende advokatnettverk

3

Generelt om driften:Drammen Kjkken KF ble opprettet av bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et nske om en mer rendyrking av bestiller/utfrermodellen og en videreutvikling av sentralkjkkenets potensial. Dette medfrer ogs en synliggjring av kostnader knyttet til mattjenester.

Miljfyrtrnsertifisert i november 2010

Alle produksjon og utkjring av mltider foretas ved/fra sentralkjkkenet, Landfallya 80.

Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjkken KFForetakets primroppgave er totalleveranser av mltider til sykehjem og dagsentra knyttet til Drammen Kommune. I tillegg har Drammen Kjkken KF i 2010 levert tjenester knyttet opp mot matlevering til:hjemmeboende (varm/frossen middag og kolonialvarer) drift av kafeteriaer eksterne kunder:Bragernes Behandlingssenter Omsorgstjenesten Drammen KommuneDrammensregionens Brannvesen IKSDrammen DataPowercontrol ASVelferdssenteret, Olaf Bergers vei 24, m/ flere.Mtevirksomhet CateringStorstua, Rdhuset i Drammen

Regnskap 2010. Prognose 2011

Personalutgifterrsverksutvikling i foretaket:

Sammensetning av fast ansatte. Kvinner:78%Menn :22%Ansatte med vestlig opprinnelse:82% Ansatte med ikke-vestlig opprinnelse: 18%

2007200820092010201149,746,844,238,538,5

Produksjon 2010 - kning av produksjon/inntjening i perioden samtidig med reduksjon i antall rsverk

Totale tall for foretaket 2009 2010Prognose 2011Totalt antall mltider1 087 1631 165 4411 165 500Totalt antall middager 398 172 408 251410 000Antall middager pr dag 1 091 1 1181 124

Brukerunderskelse 2010Drammen Kjkken KF har ikke gjennomfrt egen brukerunderskelse for institusjon, kafeteria, dagsentra og hjemmeboende i 2010. rsaken er Drammen kommunes arbeid med eierstrategi med markedsanalyse til disse brukerne i 2010- Brukerunderskelse til eksterne kunder 4 ganger per r.

2008200920105,15,25,1

Medarbeiderunderskelse 2010 - Tendenser: (Skala: 1-6)

- Klar tendens avtagende tilfredshet med fysiske arbeidsforhold.Omrde200820092010Organisering av arbeidet4,85,24,8Innhold i jobben5,25,45,1Samarbeid med kollegaer5,25,55,5Stolthet over egen arbeidsplass5,05,35,0Fysiske arbeidsforhold4,04,43,5Snitt4,85,24,8

Sykefravr for 2010 - 9,3%Drammen Kjkken KF har utfordringer i hy gjennomsnittsalder og kvinneandel. Dette innebrer et behov for tilrettelagt arbeidssituasjon for en del av foretakets ansatte. Medarbeiderunderskelsen viser at Drammen Kjkken KF har engasjerte ansatte som trives i et arbeidsmilj som fysisk sett er svrt tungt pga produksjonslokalenes utforming og tilstand.

Positiv utvikling har fortsatt i 2011 med snitt p 6,1% pr 3.tertial

Perioden 2012-2015Styret arbeider forelpig ut fra:Nye produksjonslokaler/nytt produksjonskonseptDet m vre et ml for foretaket at planene for nye lokaliteter kan vre konkretisert i lpet av 2011/frste halvdel 2012. Bygging og innflytting i nye lokaler br skje s fort som overhodet mulig i lpet av konomiplanperioden. Samtidig m det ogs etableres et samarbeid med institusjonstjenesten slik at omlegging av produksjonskonsept kan foreg s smertefritt som mulig.ke cateringvirksomhetenFinne gode lsninger for kafeteriadriften i samarbeid med PLOBlant annet: Utvikle og forbedre samarbeidet mellom dagsenter og kafeteria.ke salget til, og samarbeidet med, andre kommuner.Diskusjoner med Lier om muligheter for felles kjkkendrift felles nytt kjkken vil gi konomiske gevinster til begge kommuner 15% kologisk omsetning innen 2016Stabilisering av reduksjonen i sykefravret.

Landfallya 80, 3023 DrammenTlf.: 32 04 72 20 Faks: 32 04 72 27www.drammen.kommune.no/drammen-kjokkenOrg.nr. 990 661 375

Search related