Click here to load reader

Drammen kommunale Pensjonskasse

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drammen kommunale Pensjonskasse. Formannskapet 20. mai 2008 v/ styreleder Thorstein Øverland. Disposisjon. Resultatet av virksomheten i 2007 Resultat pr 1. kvartal 2008 Noen spesielle tema Økende levealder Nye rammevilkår Vedtektene. DKPs oppgave. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Drammen kommunale Pensjonskasse

 • Drammen kommunale Pensjonskasse

  Formannskapet 20. mai 2008

  v/ styreleder Thorstein verland

 • *DisposisjonResultatet av virksomheten i 2007Resultat pr 1. kvartal 2008Noen spesielle temakende levealderNye rammevilkrVedtektene

 • DKPs oppgaveVi yter pensjon til medlemmene og deres etterlatte:Alderspensjon, ufrepensjon og ektefelle-/barnepensjonAdministrerer AFPVre kunder erDrammen kommune og kommunale foretak iht. kommunelovenForetak kommunen har/har hatt eierandeler iForetak/stiftelser med nr tilknytning til kommunenTil sammen 11.200 medlemmer3.000 aktive, 2.000 pensjonister og 6.000 med oppsatte rettigheter*

 • *Vre pensjonsprodukter bestr av tre elementerPensjons-premie Forsikrings-premieSparingAdmin.(DKP garanterer minst 3 % rente)

 • *Derfor deler vi ogs resultatet i tre:Pensjons-premie Forsikrings-premieSparingAdmin.Forsikringsresultat: Ufrhet Etterlatte Gj.sn. levetid

  Renteresultat: Ble finansinntektene mer enn 3 %?

  Driftsresultat: Driftskostnadene som forutsatt i premien?

 • *Pensjonspremiens sammensetningi 2007Forsikrings-premieSparingAdmin.(mill kr)Ordinr premie 119,1AFP 10,7Reguleringspremie* 79,7Sum premie209,5

  * Lnnskning 20,7 G-regulering 59,0

 • *Dette ble resultatet i 2007Forsikrings-premieSparingAdmin.Forsikringsresultat 9,4Ufrhet Etterlatte Gj.sn.levetid

  (mill kr)

 • *Ufrhet: Bedre enn ventet2001:+ 42 ufre2002:+ 582003:+ 372004:+ 172005:- 12006:+ 122007:+ 18

  42 av de aktive ble ufr i 2007, mot forutsatt 48. Dessuten gikk 11 ufre tilbake til arbeid i kommunen.

 • *Dette ble resultatet i 2007Forsikrings-premieSparingAdmin.Forsikringsresultat 9,4

  Finansinntekter av forsikringsmidlene 119,5og av annen kapital 19,3Garanterte renter -47,3Renteresultat91,5

  (mill kr)

 • *Dette ble resultatet i 2007Forsikrings-premieSparingAdmin.Forsikringsresultat 9,4

  Finansinntekter av forsikringsmidlene 119,5og av annen kapital 19,3Garanterte renter -47,3Renteresultat91,5

  Kursreguleringsfond -57,1

  Verdijustert avkastning ble 5,0 %

  (mill kr)

 • *Kapitalavkastning DKP vs KLP%,inkl. anleggsporteflje

 • *Kapitalavkastning DKP vs KLP%,inkl. anleggsportefljeDKP5,0 %KLP 5,4 %Best: Vital 8,8 %

 • Fordeling av aktiva pr 31.12.2007*

 • Avkastning 2007 (%, verdijustert)*

 • Avkastning 2007 (%, verdijustert)*Hva om vi hadde skrevet oppeiendommen tilsvarende en direkte avkastning p 6 %?

 • *Dette ble resultatet i 2007Forsikrings-premieSparingAdmin.(mill kr)Forsikringsresultat 9,4

  Finansinntekter av forsikringsmidlene 119,5og av annen kapital 19,3Garanterte renter -47,3Renteresultat91,5Admin.premie 6,6Driftskostnader 7,5Administrasjonsresultat- 0,9

 • *AdministrasjonskostnaderKostnadene litt over det som er forutsatt i premieberegningen, men likevel p tilfredsstillende niv

  Viktig for holde lave kostnader: Samarbeidet med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFP)

  Betydelig merarbeid pga ny lovgivning, bl a nye regnskapsforskrifter, nye kapitalforvaltningsforskrifter mm

 • *Administrasjonskostnader DKP vs KLP

  Diagram4

  0.00670.0036

  0.00550.0035

  0.00470.0035

  0.00460.0036

  0.00450.0037

  0.00460.0047

  DKP

  KLP

  Ark1

  Administrasjonskostnader ift forvaltningskapital

  Med forvaltningshonorarer

  200220032004200520062007

  DKP0.67%0.55%0.47%0.46%0.45%0.46%

  KLP0.36%0.35%0.35%0.36%0.37%0.47%

  Ark1

  0.00670.0036

  0.00550.0035

  0.00470.0035

  0.00460.0036

  0.00450.0037

  DKP

  KLP

  Ark2

  Ark3

 • Dette ble resultatet i 2006Forsikrings-premieSparingAdmin.(mill kr)Forsikringsresultat 9,4

  Finansinntekter av forsikringsmidlene 119,5og av annen kapital 19,3Garanterte renter -47,3Renteresultat91,5Admin.premie 6,6Driftskostnader 7,5Administrasjonsresultat- 0,8

  Bokfrt resultat 100,1

  (Kursreguleringsfondet - 57,1)

 • *Resultatdisponering 2007Driftsoverskudd 2007:100,1 mill kr

  Til egenkapital:17,8 mill kr

  Til tilleggsavsetning20,0 mill kr

  Til sikkerhetsfond29,2 mill kr

  Til premiefond:33,1 mill kr

 • *Premiefondet

  Premiefondet i 2007:(mill kr)

  Fond pr 1.1.200761,0 Benyttet til reguleringspremie -33,8*) Andel fra overskudd 33,1Renter p fondet 1,9Fond pr 31.12.200762,2

  *) I tillegg har arbeidsgiverne innbetalt 45,9 mill kr

 • *En pensjonskasse m kunne tle motgang Kredittilsynet anbefaler at en pensjonskasse skal tle:30 % fall i norske aksjer20 % fall i internasjonale aksjer2 % rentekning i norske obligasjonerOvennevnte inntrer samtidig

  Denne stresstesten tilsa at DKP kunne tle et verdifall p 171,5 mill kr pr 31.12.2007

 • *Bufferkapital pr. 31.12.07(Mill. kroner)* Styret vil vurdere hvor mye av dette som kan benyttes til reguleringspremie

  Mill. krAnsvarlig kapital utover minstekravet p 66 mill kr 68,2Tilleggsavsetning 20,0Kursreguleringsfond 25,1Premiefond * 62,2Til sammen175,5

 • Resultat pr 1. kvartal 2008Avkastning- 2,2 %Resultat - 58,8 mill krBokfrt resultat - 33,5 mill krBufferkapital 114,7 mill kr

  Betydelig resultatbedring i aprilBufferkapitalen er ansltt til 138,3 mill pr 30.4Styret vurderer styrke bufferkapitalen ytterligere *

 • *DisposisjonResultatet av virksomheten i 2007Resultat pr 1. kvartal 2008Noen spesielle temakende levealderNye rammevilkrVedtektene

 • *Det har vrt en sterk kning i levealderen, spesielt siste 10En 40-ring kunne i 2005 vente seg leve ca 5 r lenger etter fylte 67 r enn i 1965, dvs over 50 % flere r som pensjonist

  Levealderen kte med hele 2 r fra 1995 til 2005

  Heldigvis har sikkerhets-marginene i K1963 holdt til i dag (men n er de borte)Kilde: Statistisk SentralbyrFra 2007:

 • *- og levealderen ventes stige fortsatt Prognosene varierer mellom en kning p 1 til 2 r pr tir i de neste 40 rene

  Hvert r i ket levealder vil kreve en kning i premiereserven p 5-7 %, i tillegg til at fremtidige premier m kes

  Vi snakker om en rlig merkostnad p allerede betalte pensjonsrettigheter p 0,5 1,0 % av premiereservenFra 2007:

 • *Kredittilsynet har krevd innfring av nye tarifferK2005 + sikkerhetsmarginerGjelder bde i foretak og kommuners regnskaper og i premieforutsetningene hos livselskaper og pensjonskasserFr to konsekvenser for DKPForsikringsreservene for allerede opptjent pensjon m kes med 91,8 mill kr, fordelt over tre r. Frste avsetning ble foretatt i 2007 (sikkerhetsfondet).rlig premie m kes for fremtidig pensjonsopptjening (er beregnet til 0,27 % pr r)

 • *Nye rammevilkr for pensjonskasseneFra 1.1.2008 fr livselskapene helt nye rammevilkr, og pensjonskasser fr samme rammevilkr som livselskapene (!)

  DKP m gjennomfre enkelte formelle endringerSke konsesjonOmarbeide vedtekterOpprette formelle forsikringsavtalerLegge om premiestrukturenSrge for kontofring for hver arbeidsgiver(DKP har allerede eksterne styremedlemmer)Fra 2007:

 • *Flere nyheter for pensjons-kassene:Overskudd fra kapitalforvaltning og forsikring kan ikke benyttes til styrke egenkapitalen, men m overfres til forsikringstakerneNy egenkapital m komme fraAvkastning p selskapskapitalen eller overskudd p administrasjonspremienKapitalinnskuddFortjenesteelement i premieneDKP vil s langt mulig - ikke legge inn fortjeneste i premiene

 • *DKP har ftt svar p konsesjonssknadenKredittilsynet nsker innfre et nytt syn p kommunens rolle i forhold til pensjonskassenTilsynet mener at kommunen ikke kan:Godkjenne vedtekterOppnevne styrelederBeslutte opptak av nye foretakOverraskende. Vanskelig se begrunnelse.Vil kunne fre til et uryddig forhold mellom kommunen og pensjonskassenI frste omgang har DKPs styre skrevet til Kredittilsynet og krevd at de vedtekter som er godkjent av bystyret i hovedsak m godkjennes

 • *OppsummeringResultatet av virksomheten i 2007Resultat pr 1. kvartal 2008Noen spesielle temakende levealderNye rammevilkrVedtektene

  Presentasjon for Drammen formannskap 13.06.06Presentasjon for Drammen formannskap 13.06.06Drammen kommunale Pensjonskasse*Drammen kommunale PensjonskassePresentasjon for Drammen formannskap 13.06.06Presentasjon for Drammen formannskap 13.06.06Drammen kommunale Pensjonskasse*Drammen kommunale PensjonskassePresentasjon for Drammen formannskap 13.06.06Presentasjon for Drammen formannskap 13.06.06Drammen kommunale Pensjonskasse*Drammen kommunale Pensjonskasse

Search related