of 61 /61
DOCTRINA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA I. PROFESIA CONTABILA (concept, structura,categorii de profesionisti contabili) 1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare de etica in profesiunea contabila Cunostintele de natura doctrinara si deontologica ocupa un loc important in obtinerea si mentinerea competentelor profesionistilor contabili. Distingandu-se de alte profesii prin asumarea unei responsabilitati fata de public, profesia contabila obliga toti profesionistii contabili : - sa fie constienti de rolul profesiei contabile in dezvoltarea economiei nationale si internationale si apararea interesului public - sa fie convinsi de rolul social pe care il au atat la nivelul unei entitati cat si la nivel national - sa inteleaga ca activitatea lor si prin ea profesia contabila nu pot fi recunoscute si apreciate decat daca satisfac cele trei deziderate - educatie, etica si calitate – devenite comandamente fundamentale ale profesiei contabile - sa cunoasca modul de organizare al profesiei contabile, cum se pot infiinta si cum pot functiona organismele profesionale - sa inteleaga in ce consta unitatea si unicitatea profesiei contabile - sa fi absolvit cel mai inalt nivel de pregatire si experienta cerut de activitatea de profesionist contabil 2. Ce sunt serviciile profesionale? Serviciu = o munca prestata in folosul sau interesul cuiva, potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului, ( indeplinirea unei indatoriri fata de cineva) sau, in cazul serviciilor profesionale: orice serviciu care cere aptitudini si cunostinte de specialitate, prestat de un profesionist in domeniu. 3. Definiti conceptul de profesie contabila Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale. 4. Activitatile componente ale profesiei contabile 1

Doctrina - deontologie 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

stagiu ceccar

Text of Doctrina - deontologie 2014

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA I. PROFESIA CONTABILA

(concept, structura,categorii de profesionisti contabili)1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare de etica in profesiunea contabila

Cunostintele de natura doctrinara si deontologica ocupa un loc important in obtinerea si mentinerea competentelor profesionistilor contabili. Distingandu-se de alte profesii prin asumarea unei responsabilitati fata de public, profesia contabila obliga toti profesionistii contabili :

- sa fie constienti de rolul profesiei contabile in dezvoltarea economiei nationale si internationale si apararea interesului public

- sa fie convinsi de rolul social pe care il au atat la nivelul unei entitati cat si la nivel national

- sa inteleaga ca activitatea lor si prin ea profesia contabila nu pot fi recunoscute si apreciate decat daca satisfac cele trei deziderate - educatie, etica si calitate devenite comandamente fundamentale ale profesiei contabile

- sa cunoasca modul de organizare al profesiei contabile, cum se pot infiinta si cum pot functiona organismele profesionale

- sa inteleaga in ce consta unitatea si unicitatea profesiei contabile

- sa fi absolvit cel mai inalt nivel de pregatire si experienta cerut de activitatea de profesionist contabil

2. Ce sunt serviciile profesionale?

Serviciu = o munca prestata in folosul sau interesul cuiva, potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului, ( indeplinirea unei indatoriri fata de cineva) sau, in cazul serviciilor profesionale: orice serviciu care cere aptitudini si cunostinte de specialitate, prestat de un profesionist in domeniu.3. Definiti conceptul de profesie contabila

Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale.

4. Activitatile componente ale profesiei contabile

In toate statele membre UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si culturale, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscale. Principalele activitati/servicii care compun profesia contabila sunt:

Tinerea contabilitatii

Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare

Audit statutar

Alte lucrari de audit financiar contabil

Management financiar contabil

Servicii fiscale (consultanta si asistenta fiscala)

Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor

Evaluari de intreprinderi si titluri

Alte servicii contabile si paracontabile.

Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultanta, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii, alte tipuri de consiliere cum ar fi organizarea, gestionarea si tehnologia informatiei etc.

Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili.Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare. Auditul statutar si expertiza contabila sunt in mod obligatoriu organizate si exercitate ca activitati externe entitatii.5. Categorii de profesionisti contabili.

Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in:

cu statut de angajati;

liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile.

Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea:

- individual;

- in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. 6. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil/contabil autorizat; precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesare?

Pentru a deveni expert contabil, o persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)- sa aibe capacitate de exercitiu deplina

b)- sa aibe studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei c)- sa nu fi suferit nici o condamnare care potrivit legislatiei in vigoare interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.

Daca cele trei conditii sunt indeplinite, in functie de nivelul de pregatire teoretica are ca variante:

1) Absolventii cu diploma de licenta, trebuie sa sustina si sa promoveze examenul de admitere la stagiu, sa efectueze stagiu, sa sustina si sa promoveze examenul de aptitudini.

Examenul de admitere consta in sustinerea a doua probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele:

- contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor

- audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, control financiar si expertiza contabila, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor.

Media la examen trebuie sa fie cel putin 7, si minim nota 6 la fiecare disciplina. Incepand cu promotia de absolventi din 2010 ai cursurilor de master la facultatile de profil acreditate de CECCAR acestia se pot inscrie direct in stagiu fara a sustine examenul de admitere.

Stagiul are durata normala de 3 ani, (dar poate fi redus in functie de vechimea in activitate sau intensiv) efectuat pe langa un tutore individual sau in sistem colectiv;

Examenul de aptitudini-consta intr-o proba scrisa si una orala;

Proba scrisa (la care fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 10 iar pentru promovare trebuie obtinuta media minim 7 ) cu durata de 6 ore, consta din :- studii de caz exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile, monografii contabile, evaluarea intreprinderilor si audit financiar,

- intrebari de judecata profesionala din, doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului. Proba orala consta in intrebari din materia juridica, fiscala, contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor. 2) Absolventii cursurilor de master organizate de facultatile de profil pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere se pot inscrie direct la stagiu.

Candidatii declarati admisi la examenul de admitere la stagiu se pot prezenta la primul examen de aptitudini daca fac dovada ca au lucrat cel putin 3 ani intr-o societate de expertiza contabila inscrisa in Corp. 3) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii in economie si doctorii docenti, cu specialitatea finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu indeplinirea conditiilor privind capacitatea de exercitiu si sa nu fi suferit nici o condamnare care potrivit legislatiei in vigoare interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale si sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare ale Corpului Pentru a deveni contabil autorizat, o persoana trebuie sa faca dovada ca:

a)- are capacitate de exercitiu deplina

b)- are studii medii cu diploma de bacalaureat recunoscuta de Ministerul Educatiei c)- nu a suferit nici o condamnare care potrivit legislatiei in vigoare interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale d)- a promovat examenul de admitere la stagiu, a efectuat 3 ani de stagiu dupa care a promovat examenul de aptitudini.

Examenul de admitere consta in sustinerea unei probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor.

Media la examen trebuie sa fie cel putin 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina.

Stagiu cu durata de 3 ani efectuat pe langa un tutore individual sau in sistem colectiv;

Examenul de aptitudini-consta intr-o proba scrisa si una orala;

Proba scrisa (la care fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 10 iar pentru promovare trebuie obtinuta media minim 7 ) cu durata de 6 ore, consta in :- studii de caz cu monografii contabile ;

- intrebari de judecata profesionala din legislatia privind contabilitatea, fiscalitatea si dreptul comercial, doctrina si deontologia profesionala .

Proba orala consta in intrebari din materia juridica, fiscala, contabilitate.

7. Cine poate exercita profesia de expert contabil/contabil autorizat ?

Profesia de EC si de CA se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate in conditiile prevazute de OG 65/1994 c.c.m.u. Exercitarea oricarei atributii specifice calitatii de EC si de CA de catre persoane neautorizate sau care se afla in intr-o situatie de incompatibilitate constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale. Persoanele care exercita atributii specifice calitatii de EC si de CA fara viza anuala se sanctioneaza disciplinar potrivit ROF CECCAR.8. Cine este expertul contabil?

EC este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/1994c.c.m.u., avand competenta profesionala de a organiza si conducere contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile. EC este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii, asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport. 9. Cine este contabilul autorizat?

CA este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG 65/1994 c.c.m.u. avand competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare.10. In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?

Expert contabil/Economist salariat Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr. 65/1994, avnd competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere si a celorlalte documente ce compun situatiile financiare. Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist salariat.Expertul contabil are statutul de liber profesionist in timp ce economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su. Economistul este specializat ntr-unul dintre domeniile: turism, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil si aplica numai reglementarile generale (legea contabilitatii, legea societatilor comerciale, ordinele MF, etc) in timp ce expertul contabil trebuie sa respecte si reglementarile speciale (OG 65/1994 ccmu, Codul etic, Standardele profesionale, etc). Expertul contabil este independent fa de entitatea beneficiara a serviciilor prestate actionand in interesul public. El nu primete, pentru lucrrile executate un salariu, ci un onorariu negociat si prevzut in contractul ncheiat cu referire la misiunea sa. Expertul contabil are o recunoastere la scara geografica similara organismului profesional din care face parte putand practica profesia in orice stat al carui organism profesional este membru IFAC. In timp ce angajatorul asteapta de la un economist executie neconditionata de la expertul contabil se asteapta rationament profesional in baza acestui rationament el fiind in masura sa explice si sa interpreteze fenomenele economice si informatiile din documentele justificative.Contabil autorizat/Contabil salariatContabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr. 65/1994 i are capacitatea de a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economic. Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual. Rareori el execut toate lucrrile contabile fiind de regul specializat pe un sector al contabilitii. Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de eful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit.In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul n urma unor proceduri anevoioase.

11. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?

Expertii contabili pot executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari conform Art.6 din OG nr.65/1994 c.m.c.u.:1) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste, verifica si semneaza situatiile financiare2) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii

3) efectueaza analize economico - financiare 4) efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege5) executa alte lucrari cu caracter financiar - contabil de organizare administrativa si informatica6) indeplineste potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale

7) acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale

8) efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte de contabilitate

* Persoanele fizice si juridice care au calitatea de EC pot efectua activitatile de audit financiar, consultanta fiscala, evaluare economica si de insolventa numai dobandirea calitatii de auditor financiar, consultant fiscal, evaluator autorizat cu respectarea reglementarilor specifice acestor activitati.* 11. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de contabilii autorizati?

1) tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract 2) pregateste lucrarile in vederea elaborarii situatiilor financiare 3) lucrri, declaraii i operaiuni fiscale lunare i trimestriale (altele dect situaiile financiare anuale ale soc. comerciale), lucrri n partid simpl pentru persoane fizice independente i asociaii familiale etc.;

4) atribuii de cenzor la asociaii de proprietari/locatari, CAR-uri i diferite asociaii, fundaii etc. fr scop patrimonial.

12. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?

Exercitarea profesiei de EC si CA se realizeaza numai de catre persoanele fizice sau juridice, membre ale Corpului, care au obtinut viza anuala de functionare si sunt inscrise in Tabloul Corpului. Tabloul se publica in M.Of. anual. Exercitarea profesiei de expert contabil i de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independenei profesiei; expertul contabil i contabilul autorizat nu trebuie niciodat s se gseasc n situaia de conflict de interese i n nici o alt situaie care ar putea aduce atingere integritii i obiectivitii sale. Atat EC cat si CA pot exercita profesia individual, in cabinete cu salariati sau in societati comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate. Societile comerciale de expertiz contabil i societile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai muli asociai sau acionari. Acestea execut ntreaga gam de lucrri prevzute de lege, cu respectarea dispoziiilor legale.Conditiile ce trebuie sa le indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului sunt:a) Sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de EC si/sau CA. Aceasta conditie imperativa exclude inscrierea in contractul de societate si statut, ca obiect de activitate distinct, a unor activitati economice sau comerciale.

b) Majoritatea actionarilor sa fie experti contabili sau contabili autorizati si sa detina majoritatea actiunilor sau partilor sociale; Prin majoritatea actionarilor sau asociatilor in cadul societatilor comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate se intelege ca cel putin 51% din numarul membrilor sunt EC sau CA membrii ai Corpului. Aceeiasi majoritate trebuie sa fie detinuta din actiuni sau parti sociale.

c) Consiliul de adminsitratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate, dintre actionarii sau asociatii membrii ai Corpului;

d) Actiunile sau partile sociale ale societatilor comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate trebuie sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar trebuie sa fie admis de Adunarea generala;

Membrii Corpului nu pot fi administratori asociati sau actionari unici la mai multe societati comerciale de expertiza contabila si/sau de contabilitate, membre ale Corpului iar in cazul cand sunt mai multi asociati trebuie sa aiba acordul celorlati asociati.

13. Cine poate exercita profesia de expert contabil/contabil autorizat ?

Profesia de EC si de CA se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate in conditiile prevazute de OG 65/1994 c.c.m.u. Exercitarea oricarei atributii specifice calitatii de EC si de CA de catre persoane neautorizate sau care se afla in intr-o situatie de incompatibilitate constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale. Persoanele care exercita atributii specifice calitatii de EC si de CA fara viza anuala se sanctioneaza disciplinar potrivit ROF.14. Cum se mentine calitatea de expert contabil si de contabil autorizat?

Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. Mentinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se realizeaza prin onorarea obligatiilor fata de Corp atat de catre membrii activi cat si de catre membrii inactivi. Membrii activi solicita anual licenta de exercitare a profesiei (viza anuala). Acordarea vizei anuale este conditionata de:

a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul trecutb) plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari;

c) dovada asigurarii pentru riscul profesional;

d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere);

e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege, precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct.124 si 125 din ROF , pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) depunerea declaratiei anuale completata la toate rubricile prevazute de formular;

g) dovada privind pregatirea profesionala continua;

h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani (pana la varsta de 65 de ani) sau in ultimii 3 ani (peste varsta de 65 de ani) a fost testata cu privire la indeplinirea conditiei privind capacitatea deplina de exercitiu pentru exercitarea profesiei prevazuta de OG 65/1994 c.c.m.u.

Lipsa vizei pune profesionistul in imposibilitatea exercitarii profesiei. Prin pronuntarea unei sanctiuni disciplinare, se suspenda sau se poate interzice dreptul de exercitare a profesiei in acest ultim caz procedandu-se la radierea membrului respectiv din Tabloul Corpului.15. Cum se poate solicita incetarea provizorie de a mai face parte din Corp? Orice membru al Corpului poate cere ncetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresat conducerii filialei, prin scrisoare recomandat, ori prin depunere la seciunea de resort cu semntur de primire, se arat motivele i data de la care dorete s nceteze de a mai fi membru al Corpului.

ncepnd cu ziua n care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel n cauz nceteaz de a mai fi membru al Corpului i nu mai figureaz n Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului i nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat.

Cel interesat poate, atunci cnd dorete, dar nu mai trziu de 3 ani, i cnd sunt ndeplinite condiiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului, s obin renscrierea sa n Tabloul Corpului, dnd curs procedurii prevzute pentru nscriere.

n cazul n care a trecut o perioad mai mare de 3 ani de la data renunrii la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, persoana n cauz va susine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calitii de expert contabil i contabil autorizat, dac celelalte condiii pentru obinerea calitii prevzute de regulament sunt indeplinite.16. Unitatea si unicitatea profesiei contabile

Unitatea profesiei contabile deriva din faptul ca este o profesie cu un camp larg de actiune si cu multe specializari diferite. Profesionistii contabili lucreaza atat in firme, cat si individual; ei lucreaza in organisme sau institutii publice sau private, organisme non-profit sau in educatie, unde pot avea roluri diferite. Profesia contabila cuprinde de asemenea consultanti in diverse si numeroase domenii legate de administratia publica sau afaceri, cum ar fi management, fiscalitate, sisteme informationale, finante corporative si altele.Chiar daca in unele organisme profesionale membrii sunt specializati numai pe una sau foarte putine din aceste activitati, profesia contabila in ansamblul ei le contine pe toate, constituindu- se intr-un tot unitar.

In ceea ce priveste unicitatea, profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public. Ca atare profesionistii contabili trebuie sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate publicului, si pentru aceasta relatiile dintre ei si angajatorii sau clientii lor, precum si relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte anumite principii si regulie menite sa dea autoritatea necesara serviciilor furnizate.

II. MISIUNEA SI ROLUL PROFESIEI CONTABILE - INTERESUL PUBLIC17. Care sunt caracteristicile esentiale ale profesiei contabile?

Profesia contabila are urmatoarele caracteristici esentiale:

a) - detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant

b)- respectarea de catre membrii a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate

c)- recunoasterea unei datorii fata de public.

Profesia contabila se bazeaza pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie, pe competenta. 18. Ce semnificatie are interesul general ( interesul public ):

Responsabilitatea profesionsitului contabil nu inseamna sa satisfaca necesitati individuale ale unui anumit client. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public.

Publicul profesiunii contabile este format din clenti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, alte persoane care se bazeaza pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzatoare a economiei. Interesul public este definit drept bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil.

Profesionistii contabili au un rol important in societate. Investitorii, creditorii, patronii si alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusiv Guvernul si publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte, management financiar eficient si sfaturi competente.

Profesionistii pot ramane in aceasta pozitie avantajoasa numai continuand sa ofere publicului aceste servicii unice la un nivel care sa demonstreze ca increderea publicului este bine fundamentata.

19. Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public

Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, (fata de toate partile interesate in activitatea desfasurata de entitate: actionari, salariati, furnizori-creditori, banci, buget, organisme de bursa, investitori, etc).

Profesionistul contabil spre deosebire de orice alt profesionist, fie ca elaboreaza fie ca auditeaza situatiile financiare ale unei entitati este platit de entitatea respectiva dar utilizatorii informatiilor desprinse din aceste situatii financiare sunt persoanele fizice sau juridice care formeaza publicul mentionat mai sus ale caror interese trebuie protejate.

20. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei

Economia atat la nivel national cat si la nivel mondial este sustinuta de existenta si dezvoltarea pietelor. Indiferent de natura acestor piete in toate se regaseste participarea profesionistilor contabili ca artizani ai evidentelor contabile finalizate prin situatiile financiare. De aici deriva concluzia ca regulile contabile si cei care le aplica profesionistii contabili sunt indispensabili pentru bunul mers al economiei mondiale. Profesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale, lucrand in firme mari, mijlocii si mici in intreprinderi comerciale, industriale, financiare, non-profit, in sectorul public sau ca practicieni individuali avand un rol hotarator in acuratetea informatiilor pe care le elaboreaza in functie de care se iau decizii economice, fiscale, sociale la nivel micro si macro economic.

III. REGLEMENTAREA PROFESIEI CONTABILE21. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.

Profesia contabila trebuie sa furnizeze servicii de inalta calitate contribuind astfel la cresterea si dezvoltarea economica globala.

In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele trei obiective (comandamente) fundamentale ale organismelor profesionale: educatia, etica si calitatea. Pentru a atinge aceste obiective organismele profesionale trebuie sa reglementeze activitatea membrilor lor. Necesitatea si natura reglementarii depind de: capacitatea profesiei de a raspunde eficient cererilor economiei si societatii

conditiile de piata in care activeaza profesia

calitatea serviciilor furnizate de membrii profesiei prin adoptarea de standarde profesionale, tehnice si de reguli de etica.

22. Aria de acoperire a reglementarii profesiei contabile

Reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:

cerintele de acces si certificarea sau autorizarea

cerintele referitoare la educatia continua

monitorizarea comportamentului perofesionistilor contabili

standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte

sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care nu sunt respectate cerintele de mai sus

23. Conditiile de calitate ale reglementarii profesiei contabile

Pentru ca reglementarea sa asigure faptul ca serviciile contabile sunt de calitate si raspund atat nevoilor beneficiarilor cat si nevoilor economiei in general, ea insasi trebuie sa fie:

proportionala

transparenta

sa nu fie impotriva competitiei

nediscriminatorie

precisa

segmentata in functie de tinta sa

implementata consecvent si just

supusa unei examinari periodice

Reglementarea este importanta dar nu este suficienta si nici pe deplin eficienta daca nu este insotita de un comportament etic al profesionistului contabil care alaturi de standardele profesionale, competentele si valorile personale ale membrilor duc la servicii de inalta calitate.

24. Modalitati de implementare a reglementarii profesiei contabile

Se cunosc trei modalitati de implementare a reglementarii:

autoreglementarea (specifica economiilor liberale), caz in care organismul profesional este recunoscut de guvern care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia

reglementarea externa, caz in care profesia este reglementata de guvern (printr-o agentie guvernamentala sau o agentie independenta careia guvernul i-a delegat sarcini de reglementare)

coreglementarea ca ocombinatie intre primele doua.

Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa fie complementare, sa nu se concureze, echilibrul dintre ele fiind diferit de la o tara la alta. Oricare ar fi modul de implementare, organismele profesionale trebuie sa joace un rol hotarator in reglementarea profesiei din perspectiva apararii interesului public, guvernele asigurandu-se ca acest lucru se realizeaza la cel mai scazut cost posibil. Atingerea acestor obiective presupune existenta unui dialog continuu intre guvern si organismele profesionale pentru ca sistemul de reglementare sa fie eficient.

25. Reglementarea profesiei contabile la nivel european

Reglementarea generala a profesiei contabile este asigurata de Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale. Potrivit ei, profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul catre a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in tara respectiva pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile componente ale profesiei contabile inclusiv la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti:

au studii universitare,

au efectuat un stagiu practic de cel putin trei ani, au promovat un test de aptitudini.

Reglementarea speciala prevazuta de Directiva 2006/43/CF, cunoscuta sub denumirea de Directiva a 8-a , care trateaza auditul statutar avand principalele prevederi referitoare la:

conditiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar (care sunt aceleasi ca si in reglementarea generala)

conditii speciale privind independenta auditorului, calitatea prestatiilor si standardele aplicabile

crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari.

Categoriile de entitati supuse auditului statutar si reglementarea acestuia sunt prevazute in Directiva a 8-a la nivel european si prin lege speciala la nivelul fiecarei tari. Auditul statutar incheie fluxul informatiilor desprinse din situatiile financiare inainte ca acestea sa ajunga la utilizatorii finali avand un rol deosebit in apararea interesului public.

Din diverse ratiuni (costuri ridicate, numarul si categoria utilizatorilor situatiilor financiare) exista entitati (ex:IMM) la care se aplica metode alternative de control - nefiind supuse auditului statutar cum ar fi micul audit sau cenzoratul.

IV. ORGANIZAREA PROFESIEI CONTABILE

26. Necesitatea existentei unor organisme profesionale puternice

Pentru a-si indeplini rolul asumat de satisfacere a interesului public profesionistii contabili sunt organizati in organisme profesionale care le asigure unitatea de conceptie si medoda de lucru in activitatea pe care o desfasoara ca angajati sau ca liber profesionisti. Organismul profesional este autoritatea competenta care le acorda dreptul de exercitare a profesiei. Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public cel putin sub aspectul educatiei, eticii si calitatii devenite comandamente de baza ale oricarui organism profesional. Prin masuri eficiente in domeniul educatiei, printr-un audit riguros al calitatii serviciilor prestate si prin urmarirea aplicarii si respectarii principiilor fundamentale de etica, atat publicul cat si beneficiarul direct al serviciilor profesionale (entitatea economica) sunt protejati de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili sau intelegeri neconforme intre acestia si beneficiari.

Organismele profesionale se infiinteaza prin consimtamantul membrilor sau prin lege. Indiferent de modul de organizare recunoasterea organismului printr-o reglementare da autoritate activitatilor desfasurate de acesta si membrii saifoarte importanta fiind insa recunoasterea din partea societatii in general ca serviciile oferite sunt indisponibile si creatoare de valoare. Intr-o tara se pot constitui unul sau mai multe organisme ale profesiei contabile, important fiind ca ele sa nu fie organizate pe principii exclusiviste de monopol in ceea ce priveste activitatile componente.

27. Criterii de recunoastere a unui organism al profesiei contabile

Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al profesiei contabile trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:

sa fie un organism necomercial si neguvernamental

sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai

membrii sai sa fie profesionisti contabili

sa se bucure de o buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului

sa aiba capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale (etica, disciplina, controlul calitatii)

membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare la cel mai inalt nivel posibil activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili

sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor sale.

28. Organisme si grupari regionale ale profesiei contabile Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respectiva in fata organismelor guvernamentale din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor internationale. Scopul pentru care sunt create organizatiile regionale il constituie facilitarea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunoscuta de IFAC, organizatia regionala trebuie sa demonstreze printre altele ca:-va subscrie obiectivelor IFAC promovand in regiune reglementarile si standardele IFAC

-are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea profesiei contabile in regiunea respectiva

-contine un numar suficient de organisme contabile care sunt membre IFAC

-dispune de infrastructura si resursele organizationale si financiare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor participand la activitatile IFAC.

Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleiasi regiuni care insa nu indeplineste toate criteriile cerute unei organizatii regionale.CECCAR face parte din urmatoarele organisme si grupari regionale: FEE - Federatia Expertilor Contabili Europeni FIDEF - Federatia Internationala a Expertilor Contabili Francofoni

FCM - Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni CILEA - Comitetul pentru Integrare Latin Europa-America

SEEPAD- Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Profesiei Contabile

29. Despre IFAC IFAC este organismul profesiei contabile la nivel mondial care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate, consultanta fiscala, audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate, etc. IFAC s-a infiintat in anul 1977 din dorinta de a rezolva problemele tehnice si de afaceri mai complexe cu care se confruntau contabilii din 63 de membri fondatori din 51 de tari. Astazi IFAC numara membrii din tari reprezentand peste 2,5 milioane de profesionisti contabili avand ca misiune principala intarirea profesiei contabile in asa masura incat sa fie capabila sa contribuie la dezvoltarea economiilor internationale prin promovarea aderarii la standarde profesionale de o inalta calitate.

IFAC colaboreaza cu o serie de organizatii si normalizatori internationali elaborand standarde cu aplicabilitate la nivel global in domeniile: educatie, etica, calitatea serviciilor, audit, contabilitate. Pentru a deveni membru IFAC un organism profesional trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

sa fie recunoscut printr-o lege sau prin conses general ca fiind un organism national profesional major

sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala

sa demonstreze ca acorda o atentie deosebita atunci cand isi selectioneaza membrii

sa furnizeze standarde si orientari privind comportamentul si practicile profesionale persoanelor carora li s-a acordat o functie sau alte imputerniciri de catre o autoritate recunoscuta sau carora organizatia le-a acordat o functie si care trebuie sa respecte criteriile statutului de membru

sa se oblige sa participe in IFAC si sa promoveze importanta IFAC a programelor, activitatilor si hotararilor luate de IASB

sa fie solvabil financiar si operational

sa aiba o structura operationala interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii

Profesia contabila din Romania este reprezentata la IFAC de CECCAR ca membru deplin din 1996 si de CAFR ca membru asociat din 2005.

30. Ce este CECCAR si cum este organizat?CECCAR este persoana juridica de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, non-profit din care fac parte EC si CA precum si societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate in conditiile prevazute de lege. Corpul, prin delegaia primit din partea autoritii publice, acord i retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat i are dreptul s controleze competena i moralitatea membrilor si, precum i calitatea serviciilor prestate de acetia.Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania are sediul central in municipiul Bucuresti si filiale fara personalitate juridica in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti.

Activitatea Corpului este desfasurata pe doua nivele:

1. Organe alese

La nivel central: Conferinta nationala, Consiliul superior, Biroul Permanent al acestuia -ca organe de conducere pe langa care isi desfasoara activitatea: Comisiile de disciplina, de arbitraj, de apel si de cenzori;

La nivel local: Adunarea generala, Consiliul filialei, Biroul permanent al acesteia- ca organe de conducere pe langa care isi desfasoara activitatea: Comisiile de disciplina, de arbitraj, de apel si de cenzori;

2. Organe de executie: La nivel central: Director general executiv, departamente, directii, birouri.

La nivel local: Director executiv, servicii, birouri.

Potrivit Hotararii Conferintei Nationale din 2012 organigrama unei filiale este stabilita in functie de gradul(categoria) acesteia astfel:

-Ctg.0- peste 3.000 membrii activi

-Ctg.I- intre 1001 3.000 membrii activi

-Ctg.II- intre 501- 1000 membrii activi

-Ctg.III-intre 101- 500 membrii activi

-Ctg.IV- pana la 100 membrii activi Organigrama Filialei de categoria 0 (Bucuresti)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGANE ALESE ( aceleasi ca si la celelalte filiale)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________I________________________________________ I I I I I I

Organigrama Filialelor de categoria I, II, si III _______________

I

I

___ ___

___ I

I

I

I

_________ ___________

I

I

--------------------------------------------------I----------------------------------------------------------

I

_______________I________________

I

I I

30. Care sunt potrivit legii, atributiile CECCAR?

a) organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de EC sau CA. Programele examenului de acces, reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de CECCAR si se avizeaza de MEF urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu;

b) organizeaza evidenta EC si CA si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in tabloul Corpului;

c) asigura buna desfasurare a activitatii EC si CA;

d) elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a EC si CA, ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil;

e) sprijina formarea si dezvoltarea profesionala a membrilor prin programe de formare si dezvoltare profesionala adecvata;

f) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate , precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate;

g) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profl din tara si din strainatate

h) editeaza publicatii de specialitate

i) alte activitati stabilite prin lege sau regulament;

31. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR

Logo-ul Corpului este: Stiinta, Independenta, Moralitate, atribute (calitati) esentiale ale acestei profesii. Sigla (emblema) este compusa dintr-o carte simbolizand registrul jurnal, un toiag al zeului Hermes cu cei doi serpi incolaciti ceea ce semnifica in Grecia antica diplomatia, precum si logo-ul Stiinta, Independenta, Moralitate. Sigla CECCAR nu poate fi folosita decat dupa o prealabila autorizatie eliberata fiecarui solicitant de catre Biroul Permanent al Consiliului Superior.

32. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.65/1994 c.m.c.u. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania isi acopera cheltuielile din venituri constituite din:

a) taxele de inscriere la examenul de EC sau CA;

b) taxele de inscriere in evidenta Corpului

c) cotizatiile profesionale ale membrii Corpuluii;

d) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

e) donatii, alte venituri stabilite prin regulament.33. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?

O colectivitate de profesionisti, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si obligatii necesare atingerii scopurilor.

Elementele constitutive ale persoanelor juridice, sunt:

organizarea de sine statatoare;

patrimoniul propriu;

scopul determinat;

CECCAR are capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata ( persoana juridica) si capacitatea de exercitiu.

Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere si inscrierea la Judecatorie.

Corpul reprezinta profesia contabila, in raport cu alte institutii din Romania si din alte tari avand:

-relatii directe cu bugetul;

-cont in banca;

- BVC propriu;

- contabilitate proprie, intocmeste situatii financiare proprii, potrivit legii;

-gestiunea intregului patrimoniul al Corpului, inclusiv pe cel dat in adminsitrare filialelor;

-capacitate de folosinta si de exercitiu data de atributiile ce le are (interne si externe).

34. Ce se intelege prin autonomia Corpului?

Autonomia, in general, este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare in profesie; acesta presupune nesubordonarea in fata niciunei autoritati;

Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism sau statului. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de EC si de CA si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele sale alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatii publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru specifice profesiei, sunt rezultatul activitatii Corpului. Din veniturile incasate, Corpul isi acopera cheltuielile de functionare.35. Ce intelegeti prin Supravegherea Publica? Activitatea Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia se desfoar sub supravegherea Consiliului pt. Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC). Supravegherea in interes public consta in avizarea normelor si hotararilor emise de CECCAR precum si in supravegherea modului de punere in practica a acestora. Activitatea Corpului este supusa supravegherii in interes public in principal in urmatoarele domenii: - autorizarea si inregistrarea membrilor

- aprobarea retragerii autorizarii membrilor

- adoptarea standardelor privind etica profesionala si sistemul de control intern al calitatii in cadrul persoanelor juridice membre ale Corpului

- formarea profesionala continua a membrilor

- asigurarea calitatii si efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii

- asigurarea sistemelor de investigatie si disciplina.

Consiliul analizeaza raportul anual elaborat si transmis de Corp cu privire la activitatea de control al calitatii si daca este cazul, obliga Corpul sa ia masurile ce se impun.

In vederea exercitarii atributiilor de supraveghere a profesiei contabile de catre Consiliului pt. Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia va pune la dispoziia acestuia o copie a hotrrilor i deciziilor adoptate, precum i materialele care au fost supuse aprobrii n Consiliul Superior, Biroul Permanent i Conferina naional, precum si, la cererea acestuia, documentele care au stat la baza adoptarii deciziilor si hotararilor, n termen de 7 zile de la adoptarea acestora.

36. Care sunt principalele orientari strategice ale CECCAR (Schita program)? Principalele orientari strategice ale CECCAR sunt cuprinse in Schita program (detaliata in Programul cadru) aprobata de Conferinta nationala din 2009 care stabileste ca directii principale de actiune:

1. Organizarea profesiei. Corpul trebuie sa se transforme treptat dintr-un organism inchis, intr-un institut profesional in serviciul economiei;

2. Exercitarea profesiei: Corpul trebuie sa-si intensifice in continuare preocuparile pe linia gestionarii profesiei de EC si CA indiferent de lucrarile pe care acestia le efectueaza si de organismul profesional care gestioneaza lucrarea;

3. Interesul public. Acceptarea satisfacerii interesului public in conditii de competenta si deplina responsabilitate este cea mai inalta misiune pe care membrii Corpului o au de indeplinit in continuare;

4. Educatie. Indeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este conditionata de formare si instruire-principalele cai pentru mentinerea competentei membrilor Corpului .

5. Parteneriatul sector public-sector privat. Una din preocuparile fundamentale ale Corpului o constituie si in perioada urmatoare constituirea unor relatii de parteneriat cu sectorul public si in mod deosebit cu Parlamentul, Guvernul si cu celalate organisme guvernamentale. Corpul trebuie sa valorifice in interesul general al tarii pozitia sa de membru in organismele internationale si sa sprijine introducerea IFRS-urilor pentru sectorul public si privat.

6. Dezvoltarea serviciilor pentru membrii-trebuie sa constituie in continuare o preocupare majora pentru Corp; identificarea de noi servicii, elaborarea de norme profesionale si ghiduri de aplicare , in serviciul membrilor, imbunatatirea sistemului de comunicare cu membrii si de participarea acestora la luarea deciziilor spijin pentru rezolvarea unor probleme financiare si sociale ale acestora.

7. Activitatea internationala-Corpul va trebui sa-si sporeasca in continuare aportul la lucrarile organismelor europene si internationale din care face parte si sa-si consolideze pozitia de lider in cadrul organismelor profesionale din Europa centrala si de est.

37. Care sunt organele cu atributii de control in cadrul CECCAR la nivel central si teritorial?

La nivel central -Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului

-Cenzorii au ca atribuii verificarea gestiunii financiare a Corpului pentru exerciiul financiar ncheiat, a concordanei dintre operaiile nregistrate n contabilitate i cele aprobate prin bugetul de venituri i cheltuieli, raportnd Conferinei naionale n legtur cu regularitatea i sinceritatea conturilor i a execuiei bugetare

La nivel teritorial- Controlul activitatii filialei se exercita de catre cenzori. Cenzorii au misiunea de a verifica i de a raporta adunrii generale asupra gestiunii financiare a consiliului filialei pentru fiecare exerciiu financiar din perioada pentru care au fost alei, asupra concordanei dintre operaiile nregistrate n contabilitate i documentele aprobate prin bugetul de venituri i cheltuieli, atestnd regularitatea i sinceritatea informaiilor financiare i a execuiei bugetare.

38. Ce este si care sunt atributiile Conferintei Nationale a CECCAR? Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului. Ea este constituita din :

-membrii Consiliului Superior si ai Consiliilor Filialelor

-membrii Comisiei Superioare de disciplina si ai Comisiilor de disciplina din filiale

-reprezentanti din fiecare filiala in proportie de 1 la 100de membrii desemnati de Adunarea Generala.

Conferinta este legal constituita daca intruneste majoritatea membrilor ce o compun iar hotararile luate sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. La lucrarile Conferintei Nationale participa in calitate de invitat reprezentantul Consiliului pt. Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC).

Atributiile Conferintei Nationale:

a) Stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de EC si CA;b) Aproba ROF al Corpului, modificarile si completarile acestuia.ROF-ul probat de CN este transmis spre avizare la CSIPPC, MFP si MJ;

c) Aproba Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati cu respectarea prevederilor internationale in materie;d) Aproba BVC si situatiile financiare anuale insotite de raportul de audit;

e) Aproba organigrama CECCAR la nivel central si de filiale, nivelul indemnizatiilor pentru organele alese, sistemul de salarizare, taxele de inscriere in tablou si la examene de acces la profesie, la aptitudini si la interviuri;

f) Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai Comisiei de cenzori;

g) Examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de Consiliile filialelor si dispune masurile necesare;

h) Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si consiliile filialelor;

i) Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplina;

j) Stabileste cotizatiile datorate de membrii Corpului;

k) Aproba lista cuprinzand membrii de onoare ai Corpului potrivit propunerilor facute de filiale;

l) Indeplineste orice alte atributii prevazute de OG 65/1994 c.c.m.u.n exercitarea atribuiilor sale legale, Conferina naional ia urmtoarele msuri:

a) aprob prin vot deschis situaiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, execuia bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerciiul financiar ncheiat, precum i bugetul de venituri i cheltuieli al exerciiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior;

b) aprob prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central i teritorial, sistemul de salarizare pentru anul urmtor, precum i principiile i criteriile de organizare i de salarizare a personalului angajat al Corpului;

c) aprob prin vot deschis sistemul de acordare i cuantumul cheltuielilor de deplasare i reprezentare;

d) alege i revoc preedintele i membrii Consiliului superior i ai comisiei de cenzori; alege i revoc preedintele i doi membri ai Comisiei superioare de disciplin;

e) aprob raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind rennoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alei;

f) aprob prin vot deschis nivelul indemnizaiilor pentru organele alese ale Corpului;

g) aprob normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor i aplicarea sanciunilor administrative i/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat.

h) stabilete anual cotizaiile datorate de membrii Corpului i taxele de inscriere n evidenele Corpului;

i) confirm lista cuprinznd membrii de onoare ai Corpului, n conformitate cu anexa nr. 3;

j) stabilete msurile necesare i urmrete ndeplinirea altor atribuii prevzute de actele normative, precum i a propriilor hotrri.

39. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?

a) alege dintre membrii si 5 vicepreedini ai Consiliului superior: 4 dintre acetia sunt alei dintre experii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizai;

b) asigur elaborarea i completarea Regulamentului de organizare i funcionare a Corpului, solicitnd avizele Consiliului pt. Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, Ministerului Finanelor Publice i Ministerului Justiiei;

c) asigur elaborarea i completarea Codului etic naional al profesionitilor contabili pe baza Codului etic IFAC;

d) asigur administrarea i gestionarea patrimoniului Corpului;

c) delibereaz asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil i de contabil autorizat;

f) vegheaz ca reglementrile privind dobndirea calitii de expert contabil i contabil autorizat s fie aplicate strict;

g) asigur coordonarea activitii consiliilor filialelor; aprob metodologia de elaborare a bugetului de venituri i cheltuieli al Corpului;

h) aprob statele de funcii ale Corpului la nivel central i teritorial;

i) asigur participarea membrilor si n cadrul unor comisii de studii i cercetri destinate a face s progreseze profesia i tiina contabil sau n diverse grupe de lucru din cadrul instituiilor guvernamentale i neguvernamentale, la solicitarea acestora;

j) decide n termen de 30 de zile asupra contestaiilor fcute mpotriva hotrrilor luate de Comisia superioar de disciplin;

k) aprob normele privind desfurarea activitii curente a compartimentelor i verigilor organizatorice ale Corpului;

l) ia toate msurile necesare pentru desfurarea n bune condiii a activitii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei i a celei de asigurare a riscului profesional de ctre toi membrii Corpului;

m) analizeaz activitatea membrilor i preedinilor comisiilor de disciplin, experi contabili, i ia msuri administrative, organizatorice, inclusiv de natur disciplinar; pentru preedintele i membrii Comisiei superioare de disciplin, experi contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferinei naionale care hotrte;

n) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament i de hotrrile Conferinei naionale a experilor contabili i contabililor autorizai.

40. Care sunt atributiile presedintelui CECCAR?a) convoac i conduce edinele Consiliului superior i ale Biroului permanent;b) conduce i coordoneaz dezbaterile potrivit condiiilor prevzute n anexa nr. 2 la prezentul regulament;

c) prezint anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exerciiul viitor;

d) urmrete ca angajarea i efectuarea cheltuielilor s se fac cu ncadrarea n bugetul aprobat de Conferina naional;

e) prezint situaiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior i spre aprobare Conferinei naionale;

f) reprezint Corpul n faa autoritilor publice, a terilor sau organizaiilor naionale i internaionale, aprnd prestigiul i independena profesional a membrilor si;

g) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de Conferina naional, de Consiliul superior i de Biroul permanent 41. Atributiile Directorului general executiv

a) execut hotrrile i deciziile privind activitatea compartimentelor executive;

b) pregtete, analizeaz i centralizeaz proiectele de buget ale filialelor; elaboreaz proiectul de buget al Corpului; dup nsuirea acestora de ctre Biroul permanent, prin preedintele acestuia, le prezint Consiliului superior pentru adoptare, cu cel puin o lun nainte de nceperea exerciiului financiar;

c) asigur execuia bugetului de venituri i cheltuieli, prezentnd informri periodice Biroului permanent; n acest sens, asigur i rspunde de organizarea i inerea contabilitii la nivel central i teritorial, potrivit legii;

d) asigur executarea tuturor lucrrilor administrative i de secretariat;

e) organizeaz i asigur evidena centralizat a experilor contabili i a contabililor autorizai nscrii n Tabloul Corpului de ctre filiale;

f) asigur publicarea anual n Monitorul Oficial al Romniei a Tabloului Corpului;

g) organizeaz, asigur i urmrete publicitatea n legtur cu exercitarea profesiei de expert contabil i de contabil autorizat, n interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplin pe cei care se fac vinovai de nclcarea reglementrilor privind publicitatea;

h) asigur publicarea, potrivit legii, a situaiilor financiare anuale, dup aprobarea lor de ctre Conferina naional;

i) asigur condiiile materiale pentru desfurarea activitilor tuturor structurilor Corpului;

j) propune preedintelui Biroului permanent, anual, o dat cu proiectul de buget, schema de funcii i de salarizare a sectoarelor administrative i a salariailor din subordine;

k) numete i revoc, cu respectarea statelor de funcii aprobate de Consiliul superior, personalul de execuie al Corpului i i stabilete salariile; pentru funciile de conducere face propuneri Biroului permanent;

l) asigur publicarea hotrrilor i deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementrilor i normelor in vigoare;

m) particip, fr drept de vot, la edinele Biroului permanent i ale Consiliului superior, lund cunotin de deciziile i hotrrile adoptate. 42. Enumerati atributiile Adunarii generale a filialei CECCARAdunarea general are urmtoarele atribuii:

a) ia cunotin, dezbate i aprob prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliului filialei pentru perioada expirat;

b) aprob, prin vot deschis, bugetul de venituri i cheltuieli al filialei pentru exerciiul financiar viitor i execuia bugetului pentru exerciiul financiar expirat insoit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei ;

c) ia cunotin de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitii profesionale a experilor individuali i a societilor comerciale controlate, n vederea asigurrii bunei exercitri a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea general aprob lista experilor individuali i societilor comerciale de profil inscrise in Tabloul Corpului ce vor fi auditate calitativ n anul urmtor;

d) alege i revoc preedintele i membrii comisiei de disciplin a filialei;

e) alege i revoc preedintele i membrii consiliului filialei precum i cenzorii;

f) propune, dintre membrii si, candidai pentru funcia de preedinte i de membru al Consiliului superior;

g) adopt lista cuprinznd membrii de onoare ai filialei;

h) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege, regulament, de Codul etic naional al profesionitilor contabili sau hotrte de Consiliul superior. 43. Care sunt atributiile Consiliului filialei?a) Supravegheaza modul de exercitare a profesiilor de expert contabil si contabil autorizat in raza de activitate a filialeib) Asigura apararea intereselor filialei si administrarea bunurilor acesteia

c) Asigura prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesionald) Hotaraste in ceea ce priveste inscrierea in Tabloul Corpului sau asupra modificarilor care se aduc acestuia potrivit precizarilor Consiliului superior

e) Sesizeaza Consiliul superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiei

f) Sesizeaza Comisia de disciplina a filialei despre abaterile constatate

g) Pronunta radierea din Tabloul Corpului in cazurile prevazute de regulament precum si incetarea provizorie a calitatii de membru la cererea celui interesat

h) Analizeaza si adopta BVC filialei potrivit normelor emise de Consiliul superior

i) Urmareste realizarea Programului de activitate al filialei aprobat de Conferinta nationala precum si executia BVC al filialei luand sau propunand masurile corespunzatoare in sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialeij) Indeplineste alte atributii prevazute de lege, de ROF, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale Corpului

44. Clasificarea documentelor emise de organele de conducere ale Corpului

n exercitarea atribuiilor prevzute n prezentul regulament, Conferina naional, adunarea general a filialei, Consiliul superior i consiliul filialei emit hotrri, Biroul permanent al Consiliului superior sau al consiliului filialei, precum i preedinii de filiale emit decizii, iar preedintele Consiliului superior emite ordine.

Potrivit art. 44 din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat, hotrrile i deciziile de interes general, adoptate de Conferina naional, Consiliul superior i Biroul permanent al Consiliului superior se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, n termen de 30 de zile de la adoptare.

Sunt hotrri i decizii de interes general cele care se refer la:

- Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i toate modificrile i completrile la acesta;

- Codul etic naional al profesionitilor contabili din Romnia i toate modificrile i completrile la acesta;

- Regulamentul de organizare i funcionare a comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor i Consiliul superior al Corpului i toate modificrile i completrile la acesta;

- Tabloul Corpului i modificrile la acesta;

- accesul la profesie: examenele de admitere la stagiu; efectuarea stagiului i organizarea examenului de aptitudini;

- auditul calitii serviciilor profesionale executate de membrii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia

- alte hotrri i decizii clasificate de organele emitente ca fiind de interes general.

45. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?

I -La nivel central-Comisia superioara de disciplina. Ea este format din 5 membri titulari i 5 membri supleani, alei de Conferina naional dintre expertii contabili inscrisi in evidentele Corpului, care se bucur de autoritate profesional i moral deosebit.Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplin este de 4 aniComisia superioar de disciplin are urmatoarele competene:

a) analizeaza plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional a preedinilor i membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor, precum i a persoanelor fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia i aplic, dup caz, sanciunile prevzute n art. 17 (1) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat

b) rezolv contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor.

II.-La nivel teritorial-Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei. Ea este format din 1 preedinte i 4 membri titulari i 5 membri supleani, alei de adunarea general dintre membrii filialei, experi contabili, care se bucur de autoritate profesional i moral deosebit.

Membrii supleani sunt desemnai n aceleai condiii, odat cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani

Comisia de disciplina de pe langa filiale are competenta sa sanctioneze abaterile disciplinare savarsite de catre EC si CA , membrii ai filialei cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale. Sanctiunile aplicate de comisiile de disciplina sunt:

Mustrare

Avertisment scris

Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 3 luni la 1 an.

Comisia Superioara de disciplina este abilitata sa aplice si sanctiunea de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.

46. Ce este si cum functioneaza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR

Este un organ ales de Adunarea Generala a filialei cu atributiuni de investigare, judecare si trage la raspundere compusa din 5 membrii titulari si 5 supleanti pentru un mandat de 4 ani;

Comisiile de disciplina judeca abaterile disciplinare constand in fapte sau omisiuni savarsite de membrii Corpului prin nerespectarea obligatiilor ce le revin si a normelor de conduita etica si profesionala prevazute in OG 65/1994. Toate reclamaiile privind fapte susceptibile de a antrena rspunderea disciplinar ndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societi recunoscute de Corp se adreseaz comisiei de disciplin a filialei de care aparine cel reclamat. Aceasta ntiineaz pe preedintele consiliului filialei despre reclamaiile primite. Fac excepie reclamaiile ndreptate mpotriva membrilor Consiliului superior, membrilor consiliilor filialelor care se adreseaz Consiliului pt. Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), si cele privind membrii comisiilor de disciplin ale filialelor i membrii persoane fizice sau juridice straine care se adreseaz Comisiei superioare de disciplin.

Comisiile de disciplina, din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare, acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati, ori administrate de comisiile de disciplina.

Raportorul desemnat de presedintele comisiei de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul respectiv.

Dupa depunerea raportului, presedintele comisiei de disciplina fixeaza termenul de judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecarii cauzei. Completul de judecata este format din trei membrii ai Comisiei de disciplina. Unul dintre membrii este desemnat presedintele acestuia.

Impotriva hotararilor Comisiilor de disciplina ale filialelor pot fi facute contestatii la Comisia superioara de disciplina in termen de 30 de zile de la comunicare.Sanctiunile aplicate de comisia de disciplina a filialei sunt:

Mustrare

Avertisment scris

Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 3 luni la 1 an. 47. Ce este si cum functioneaza Comisia superioara de disciplina

Comisia superioara de disciplina formata din 5 membrii titulari si 5 supleanti, este un organ ales de Conferinta Nationala iar mandatul lor este de 4 ani. Competente:

a) soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional a preedinilor i membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor, precum i a persoanelor fizice si juridice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia i aplic, dup caz, sanciunile prevzute n Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat;

b) rezolv contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor;

c) aplic sanciunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au svrit abateri grave, prevzute de regulament

Comisiile superioare de disciplina, din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite, sunt asimilate cu instantele de judecata si ca urmare, acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati, ori administrate de comisiile superioare de disciplina.

Raportorul desemnat de presedintele comisiei superioare de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe.

Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul respectiv.

Dupa depunerea raportului (termenul fiind de 30 de zile de la sesizare), presedintele comisiei superioare de disciplina fixeaza termenul de judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecarii cauzei.

Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul superior al Corpului in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii.

Sanctiunile aplicate de Comisia Superioara de disciplina sunt:

Mustrare

Avertisment scris

Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 3 luni la 1 an.

Interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.

48. Care sunt principalele fapte care constituie abateril disciplinare ale membrilor?

A. SUSPENDAREA DREPTULUI DE EXERCITARE A PROFESIEI

1. De la 3 luni la un an, pentru neplata cotizatiei profesionale sau/ si a celorlate obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic.

2. Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile pe 6-12 luni pentru nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile.

B. INTERDICTIA DREPTULUI DE EXERCITARE A PROFESIEI

1. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.2. Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei - legal acordata (stare de incompatibilitate).3. Incalcarea cu intentie prin actiune sau omisiune a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. 4. Repetarea faptei de nerespectare a standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile. Membrii sanctionati disciplinar cu suspendarea sau interdictia dreptului de exercitare a profesiei sunt obligati sa depuna la filiala carnetul de membru si parafa de lucru, (acestea fiindu-le restituite la expirarea perioadei in cazul suspendarii).CONSTITUIE ABATERI DISCIPLINARE LA CARE APLICAREA SANCTIUNII SE FACE IN FUNCTIE DE GRAVITATEA LOR URMATOARELE FAPTE:

Inclcarea dispoziiilor cu privire la incompatibiliti sau conflicte de interese (Efectuarea de lucrari pentru agentii ec. sau institutiiile la care au si calitatea de salariat; Efectuarea de lucrari pentru agentii ec. sau institutiiile cu care angajatorii profesionistului au relatii contractuale; Efectuarea de lucrari pentru agentii ec. sau institutiiile cu care angajatorii profesionistului se afla in concurenta; Efectuarea de lucrari pentru agentii ec. sau institutii in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul IV inclusiv sau soti ai administratorilor; Efectuarea de lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese)

Absenta nemotivata de la adunarea generala a filialei sau Conferinta Nationala

Nerespectarea dispozitiilor Codului etic naional al profesionitilor contabili i a normelor Corpului referitoare la publicitate Inscrierea n rapoartele de expertiz contabil sau n alte lucrri efectuate pentru teri de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului fr consimmntul acestora sau fr s fi fost consultai

Absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala reglementate prin normele emise de Corp

Comportament necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentatii MEF sau fa de ali participani la reuniunile de lucru ale organelor de conducere i control ale Corpului

Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional Prestarea de servicii profesionale fr viza anual de exercitare a profesiei sau fr contract scris ncheiat cu clientul sau pe baza unui contract n care nu a fost nscris calitatea profesional a celui care l ncheie: expert contabil sau contabil autorizat Nedeclararea sau declararea parial a veniturilor, n scopul sustragerii de la plata cotizaiei prevzute n prezentul regulament sau a impozitelor Fapta membrului Corpului de a nu depune, n termenele stabilite, la filiala de care aparine, declaraiile anuale; pentru persoanele juridice rspunderea incumb preedintelui consiliului de administraie sau administratorului unic, dup caz; nedepunerea declaraiilor sau declaraii neconforme realitii, n relaiile cu Corpul sau cu terii

Nerespectarea normelor i standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efecturii lucrrilor pentru teri

Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala; Nendeplinirea obligaiilor prevzute n Regulamentul privind auditul calitii serviciilor profesionale

Orice alte nclcri ale normelor i hotrrilor luate de organele de conducere ale Corpului. 49. Obligatiile de comunicare in cazul aplicarii de sanctiuni disciplinare membrilor.

Sanctiunile disciplinare sunt aplicate de catre comisia de disciplina conform procedurilor prevazute in regulamentul de organizarea si functionare a acesteia.Aplicarea unei sanciuni disciplinare definitive trebuie s fie adus la cunotina publicului prin:

a) afiarea unui extras al hotrrii de sancionare la sediul filialei Corpului nsoit de publicarea acestuia n revista Corpului;

b) comunicarea msurii, n scris, direciei generale a finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti, i tribunalului, n cazul aplicrii sanciunilor prevzute n art. 17 (1) lit. "c" i "d" din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat.

n cazul aplicrii sanciunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotrre definitiv, cel n cauz este obligat s depun, sub luare de semntur, la filiala de care aparine, carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat i parafa; acestea i vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.

Aceeai obligaie exist i n cazul aplicrii msurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei. Membrul care refuz s se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectundu-se publicitatea corespunztoare.

50. Ce este si ce structura are Tabloului Corpului? Tabloul Corpului este documentul care ofera informatii privind modul de organizare a evidentei expertilor contabili, contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil. El este mprit n opt seciuni, cuprinznd toti membrii Corpului, care au dobandit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat precum si societatile de profil, grupati alfabetic pe judete astfel:

Seciunea nti experi contabili liber profesioniti care i desfoar activitatea n mod individual.

Seciunea a doua experi contabili care au statut de angajai n institutii centrale sau locale, instituii bancare i de asigurri, educaie i cercetare, intreprinderi i alte entitati (altele decat entitatile membre CECCAR) unde avem doua subdiviziuni:

A. Membrii activi

B. Membrii inactiviSeciunea a treia persoane fizice strine care au obinut calitatea de membru al Corpului.

Seciunea a patra societi de expertiza contabila si alte entitati juridice, autorizate sa desfoare activitatile profesionale prevazute de OG 65/1994 c.m.c.u.:

A. Cu capital strin sau mixt.

B. Cu capital autohton.

Seciunea a cincea contabili autorizai liber profesioniti care i desfoar activitatea n mod individual

Seciunea a asea contabili autorizai care au statut de angajai n instituii centrale sau locale, instituii bancare i de asigurri, educaie i cercetare, intreprinderi i alte entitati (altele decat entitatile membre CECCAR) unde avem doua subdiviziuni: A. Membrii activi

B. Membrii inactiviSeciunea a aptea societi de contabilitate autorizate sa desfoare activitatile profesionale prevazute de OG 65/1994 c.m.c.u.: A. Cu capital strin sau mixt.

B. Cu capital autohton.

Seciunea a opta Titluri de onoare:

A. Preedini de onoare

B. Experi contabili de onoare

C. Contabili autorizai de onoare.

Structura pe seciuni a Tabloului se aprob prin hotrre a Consiliului superior i se public anual n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Inscrierea in Tabloul Corpului confera membrilor activi dreptul la exercitarea profesiei pe intreg teritoriul tarii. 51. Care sunt situatiile pentru care Consiliul filialei pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului?

Consiliul filialei pronun radierea unui membru din Tabloul Corpului n urmtoarele situaii:

a) cnd membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de administrare i gestiune a societilor comerciale;

b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor ncasate de la persoanele fizice;

c) neplata cotizaiei profesionale pe o perioad de un an;

d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibiliti i conflicte de interese;

e) membrul Corpului a fost sancionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei

n cazul radierii din Tablou persoana n cauz va susine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calitii de expert contabil i contabil autorizat, dac celelalte condiii pentru obinerea calitii prevzute de regulament sunt indeplinite. 52. Ce este si ce contine Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua? *

Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua (PNDPC) vizeaza toti membrii CECCAR, toti profesionistii contabili din economie precum si stagiarii care se pregatesc pentru examenul de aptitudini. PNDPC are la baza Standardul International de Educatie (IES) nr. 7 emis de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) care prevede ca institutele membre trebuie sa implementeze o cerinta de dezvoltare profesionala continua ca o componenta integrala a statutului pe care profesionistul contabil il are in economie si societate. El a fost initial structurat pe 10 discipline obligatorii si anume:* Intelegerea si aplicarea IAS-IFRS

Audit si certificare Contabilitate financiara

Contabilitate si control de gestiune

Fiscalitate

Evaluarea economica si financiara a intreprinderii

Managementul pietelor de capital

Drept-legislatie europeana

Doctrina si deontologie profesionala Expertiza contabila. La acestea s-au adaugat din anul 2012 inca 4 discipline obligatorii:

Accesarea, utilizarea si raportarea fondurilor europene

Standarde profesionale emise de Corp

Gestiunea unui cabinet de expertiza contabila/contabilitate

Controlul de calitate intr-un cabinet de expertiza contabila/contabilitate. Pentru fiecare disciplina programul este structurat pe 3 nivele: de baza(initiere), mediu si avansat. Aprofundarea cunostintelor in domeniile amintite se realizeaza prin intermediul cursurilor de specialitate.

Cursurile se organizeaza pe baza unui Calendar anual adus la cunostinta membrilor la inceputul fiecarui an, fiecare membru exprimandu-si in scris optiunea pentru care dintre cursuri opteaza.

Durata de pregatire pentru cursurile obligatorii este de cel putin 120 de ore intr-o perioada de 3 ani din care minimum 20 ore pe an verificabile. La finalizarea cursurilor se sustine un test de verificare a cunostintelor iar daca nota obtinuta este de minim 7 cursantului i se elibereaza un certificat de absolvire, fiecare filiala raportand semestrial pana in data de 15 a primei luni din semestru urmator activitatea desfasurata in semestrul anterior.

Activitatea de dezvoltare profesionala continua este un drept si totodata o obligatie pentru toti membrii CECCAR avand drept scop dezvoltarea competentei profesionistilor contabili pentru a putea oferi servicii de inalta calitate in interesul public.

53. Care sunt principalele prevederi ale Normelor CECCAR privind nivelul de organizare si desfasurare a cursurilor pentru intelegerea si aplicarea IFRS/IAS?

1. Obiectul actiunii il constituie organizarea de catre Corp, in urmatorii 3-5 ani de cursuri pentru Intelegerea si Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate sprijinind astfel procesul de reforma in domeniul contabilitatii si de integrare a traii in structurile europene. Scopul:

- intelegerea conceptelor teoretice ce stau la baza SIC;

-prezentarea de studii de caz privind aplicabilitatea practica a diferitelor prevederi de SIC;

-asigurarea capacitatii de intelegere si utilizare de catre participanti a celor mai moderne instrumente ale contabilitatii financiare, in conformitate cu obiectivele companiei;

-dezvoltarea calitatilor esentiale pentru utlizarea adecvata a SIC, ca mijloc de asistare a deciziilor manageriale;

2.Temeiul legal al actiunii- Hotararea CN nr.49/2001, aprobata prin Hotararea CS nr.42/2001 si decizia BP 75/2001

3. Organizatorii actiunii

4.Sursele bibliografice

5.Structura cursului-durata

6. Tehnici de predare

7.Despre lectori

8.Onorarii- cheltuieli

9. Cursanti

10.Obligatiile organizatorilor de cursuri;

54. Care sunt drepturile membrilor CECCAR?1) Exercitarea profesiei pe intreg teritoriul tarii

2) De a alege si a fi ales in structurile de conducere ale Corpului cu indeplinirea conditiilor specifice fiecarei functii

3) De a utiliza sigla CECCAR in corespondenta proprie dupa ce in prealabil s-a obtinut autoriazatia data de Corp in mod individual

4) De a fi publicat in Monitorul Oficial in care apare Tabloul CECCAR la sectiunea corespunzatoare

55. Enuntati cateva obligatii ale membrilor CECCAR? 1) Participarea la Adunarile Generale ale Filialei, la celelalte actiuni organizate de filiala (cursuri, seminarii, dezbateri profesionale, Ziua Nationala a Contabilului Roman, etc)

2) Plata cotizatiei anuale sau/si a celorlalte obligatii banesti la termenele stabilite de norme si regulamente 3) Respectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional

4) Plata la buget in termenul si in cuantumul prevazut de lege a impozitelor asupra onorariilor incasate

5) Respectarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei- Viza anuala/Contracte de prestari sevicii 6) Punerea la dispozitia organelor de control ale CECCAR a documentelor privind activitatea profesionala7) Efectuarea actiunilor de publicitate cu respectarea prevederilor Codului etic national

56. Ce contine juramantul pe care un membru il depune la inscrierea in tabloul Corpului ?

Juramantul contine angajamentul membrilor privind:

- aplicarea corecta si fara partinire a legilor tarii;

- respectarea ROF C.E.C.C.A.R. si a Codului etic;

- pastrarea secretului profesional;

- ducerea la indeplinire cu constiinciozitate a indatoririlor ce ii revin in calitate de EC sau CA;

Text: Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA, sa pastrez secretul profesional si sa duc la indeplinire , cu constiinciozitate, indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil- contabil autorizat.

57. Care sunt conditiile pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei de catre membrii CECCAR?

Normele nr. 1500/2009 prevad urmatoarele conditii pentru acordarea vizei:a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul trecut;b) plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari;

c) dovada asigurarii pentru riscul profesional;d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere);

e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege, precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct.124 si 125 din ROF , pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) depunerea Raportului anual de activitate completat la toate rubricile prevazute de formular;

g) dovada privind pregatirea profesionala continua;h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani (pana la varsta de 65 de ani) sau in ultimii 3 ani (peste varsta de 65 de ani) a fost testata cu privire la indeplinirea conditiei privind capacitatea deplina de exercitiu pentru exercitarea profesiei prevazuta de OG 65/1994 c.c.m.u.58. In ce consta procedura de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei?

Directorul executiv al filialei verifica exactitatea datelor si a informatiilor prezentate, ia masuri pentru incasarea taxelor si a cotizatiilor datorate si indeplinirea altor conditii stabilite prin norme care conditioneaza acordarea vizei si va proceda la acordarea vizei anuale.

Acordarea vizei anuale se concretizeaza prin semnatura directorului executiv si aplicarea stampilei filialei pusa in casuta special rezervata anului respectiv, in carnetul de membru al Corpului.

59. Care sunt formele sub care poate fi atrasa raspunderea membrilor CECCAR? dar sanctiunile disciplinare care se aplica acestora