Diagnosticarea de Andreescu

Embed Size (px)

Text of Diagnosticarea de Andreescu

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  1/479

  1. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE DIAGNOSTIC RII

  1.1 Generalit i

  Eficien a folosirii automoilelor este !eterminat "#n $rinci$al" !e re!ucereala minimum a c%eltuielilor !e #ntre inere i re$arare" !e reali&are a unui c't mairi!icat rula( #ntre c !eri $recum i !e men inerea unor #nal i $arametri ecolo)ici i!e si)uran a circula iei. Fire te" aceste con!i ii sunt #ntrunite numai atunci c'n!starea te%nic a *e%iculelor este men inut la ni*el cores$un& tor.

  Se tie #ns c #n tim$ul folosirii !etaliile ma inilor sunt su$use $roceselor!e u&ur normal i mo!ific rii re)la(elor ini iale" circumstan e care $ro!uc

  sc%im ri ale m rimilor care caracteri&ea& starea te%nic a automoilului" ce *or fi!enumite $arametri structurali. Rea!ucerea acestor $arametri #n limitele im$use!e func ionarea corect a ma inilor se face $rin a$licarea te%nolo)iilorcores$un& toare !e #ntre inere te%nic i re$arare.

  Sunt cunoscute !ou $roce!ee $rinci$ial !iferite !e a$licare a acestorte%nolo)ii+ unul $rofilactic" care ine seama numai !e rula(ul efectuat" i altul carefolose te informa iile oferite !e unele m rimi caracteristice !e $ro)no&are.

  ,rimul $roce!eu" care ine seama numai !e rula(" este folosit #n ca&urile #ncare si)uran a circula iei constituie o cerin !e $rim or!in -ma ini !e curse"ma ini !e lu$t " a$arate !e &or etc. sau c'n! !is$ersia rula(ului me!iu $'n la

  $rima c !ere este relati* mic . A$licarea acestui $roce!eu este mai sim$l " !arcosturile sale se !o*e!esc ri!icate mai ales #n situa iile #n care coeficientul !e!is$ersie al rula(ului me!iu este mare" fa$t care !uce !e multe ori la efectuareaino$ortun a unor o$era ii !e #ntre inere te%nic i !e re$ara ii. #ntr/a!e* r" !acse a!mite ca frec*en a c !erilor !,0 !l #n func ie !e rula(ul lo le)e !e !istriu ieoarecare -fi).1.1" atunci" a$lic'n! $roce!eul !e #ntre inere i re$ara ie !u$ o!urat !e rula( fi lm" la care se reali&ea& cea mai mare frec*en a c !erilor" se

  oser* c !ac $entru cea 234 !in $arcul !e automoile aceast $erio!icitateeste mare" $entru restul !e 534 ea este $rea mic " circumstan care afectea&eficien a economic a $roce!eului. Aceast #m$re(urare face ca $roce!eul a$licat#n func ie !e rula(ul me!iu s nu fie a$licat $ractic !ec't $entru unele !etalii ale

  1

  auto*e%iculelor !e care !e$in!e intrinsec si)uran a circula iei6 restului or)anelorma inii li se a$lic cel !e al !oilea $roce!eu $rofilatic" a!ic atunci c'n!

  $arametrul !e $ro)no&are res$ecti* atin)e ni*elul critic" !e$ irea acestei *alori$ut'n! $ro!uce c !erea -a*aria.

  ,e aceast cale se e*it c%eltuielile le)ate !e eecutarea unor o$era iuni !e$risos" folosirea *e%iculului #n continuare nefiin! le)at !e un risc iminent !ec !ere. ,roce!eul !escris $resu$une o atent i continu oser*are a func ion riima inilor" a st rii lor te%nice" i !e aceea a$licarea sa treuie s in seama !eeficien a o inut !e la ca& la ca&" !u$ cum se *a *e!ea.

  Este a!e* rat c teoria si)uran ei ma inilor $ermite s se o in !atestatistice cu $ri*ire la num rul !e *e%icule afectate te%nic #n func ie !e rula(" #n

  conformitate cu le)ea !e !istriu ie a c !erilor i #n acest fel mi(loce te$osiilitatea $re*e!erii necesit ilor !e #ntre inere i re$arare la ni*elul unui $arcoarecare6 !ar $e aceast cale nu $ot fi in!i*i!uali&ate *e%iculele care au ne*oieefecti* 73 !e astfel !e inter*en ii i nici nu $oate fi $reci&at natura o$era iunilornecesare la un *e%icul6 astfel #nc't !atele o inute $e cale statistic au un caracter!e ne!eterminare.

  #nl turarea acestei ne!etermin ri nu se $oate face !ec't $rin cercetarea

  in!i*i!ual a st rii te%nice a auto*e%iculelor" folosin! mi(loace te%nice i $roce!eecores$un& toare !in $unct !e *e!ere al sco$ului urm rit" al costului i al e$e!iti*ita ii.

  Im$lementarea unui sistem !e !ia)nosticare treuie f cut numai atuncic'n! ante/calculele $ri*in! eficien a sa con!uc c tre aceast solu ie.

  8

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  2/479

  1.8 Determinarea eficien ei !ia)nostic rii

  Eficien a !ia)nostic rii #n #ntre$rin!erile !e trans$ort auto este !eterminat!e o sume!enie !e factori" a c ror anali& !e*ine asolut oli)atorie #nainte !eefectuarea in*esti iilor.

  O mo!alitate !e a$reciere a intro!ucerii !ia)nostic rii o mi(loce tecom$ararea c%eltuielilor s$ecifice -ra$onaie la un *e%icul i la un 9ilometru !erula( $entru #ntre inere i re$ara ii #n con!i iile eistente #n unitatea res$ecti*

  5

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  3/479

  #nainte !e folosirea $roce!eelor !e !ia)nosticare C1 cu cele $ro!use #n ca&ul unei!ia)nostic ri i!eale C8" c'n! nici un *e%icul nu a(un)e #n situa ia !e c !ere.

  #n ca&ul sistemului $lanificat #n func ie !e rula(ul l$ se contea& $e o rat$roailistic , !e auto*e%icule care" $'n la efectuarea rula(ului $lanificat *or fi#ntre inute te%nic" restul auto*e%iculelor 1/, urm'n! a fi re$arate.

  C%eltuielile totale necesare #n acest ca& sunt+

  , i :-1/, r

  !ac se notea& cu i costul unitar al o$era iunilor !e #ntre inere te%nicre$ara iilor.

  i cu r cel al

  ,'n la termenul l$ al rula(ului $lanificat" *e%iculele !in $arc au $arcurs unrula( total+

  l

  ,l $ ; !,3

  $

  0 !l l!l

  ,rimul memru al acestei rela ii #l re$re&int rula(ul efectuat !e *e%iculelecare nu au a*ut c !eri iar al !oilea !e cele care au fost scoase !in func iune

  !atorit !efec iunilor.

  ,rin urmare" c%eltuielile s$ecifice !e #ntre ineresistemului $re*enti* #n func ie !e rula( sunt

  i re$arare #n ca&ul

  l$ ? i -1 ,rA0 @,l$ ; !,0 !ll!l

  , @ 3 B

  #n ca&ul unei !ia)nostic ri i!eale" !eci c'n! nici un *e%icul nu a(un)e #nsitua ie" !e c !ere" c%eltuielile se re&um numai la costul o$era iunilor !e#ntre inere te%nic . A!mi 'n! un rula( me!iu al $arcului lm" aceste c%eltuieli sunt+

  8 > i 0 lm

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  4/479

  , ,

  astfel #nc't eficien a intro!ucerii !ia)nostic rii $oate fi f cut ra$ort'n! c%eltuieliles$ecifice !in sistemul $re*enti* la cele necesare #n ca!rul a$lic rii !ia)nostic rii6ra$ortul re&ultat este coeficientul !e eficien al !ia)nostic rii E! +

  E! > 1 0 8 i

  Dac se notea& r0i 9 i se oser* c $arante&a numitorului acesteie$resii ra$ortat la num rul total !e ma ini al $arcului re$re&int tocmai rula(ulme!iu $lanificat lm$ " atunci e$resia eficien ei !ia)nostic rii !e*ine+

  !A l $ 0 lm$ 1 9

  Re&ol*'n! aceast ecua ie se o ine )raficul !in fi).1.8." #n care * estecoeficientul !e *aria ie a rula(ului -$entru * 3"5 s/a consi!erat le)ea normala !e!istriu ie" iar $entru * s/a a!o$tat le)ea eiull.

  Se oser* c intro!ucerea !ia)nostic rii #ntr/o #ntre$rin!ere !e trans$ortauto este cu at't mai eficace" cu c't c%eltuielile s$ecifice !e re$ara ie sunt mai mari!ec't cele !e #ntre inere $lanificate -ra$ortul 9 are *alori mai mari" iar eficien a!ia)nostic rii este mai ri!icat #n acele #ntre$rin!eri care !is$un !e $arcuri cu

  *aria ii mari ale nsHa(ului #nre)istrat #ntre c !eri -*alori su$erioare alecoeficientului 9.

  Acest !in urma $arametru !e$in!e" in $rimul ran!" !e calitatea $ro!uctiei$rimare -faricatia si a celei secun!are -re$aratia ca$itala. Cum atat una cat sicealalta nu asi)ura o omo)enitate i!eala a $ro!uselor li*rate !e u&inaconstructoare sau !e cea !e re$arati" *ite&a mo!ificarilor structurale ale $ieselor sia)re)atelor masinilor !ifera !e la un *e%icul la altul6 !e aceea mla(ul !u$a care se

  $ro!uc ca!erile *aria&a in limite lar)i" a caror re$arti(.ie se $oate re$re&enta

  $rintr/una !in le)ile cunoscute+ normals" e$onentials" eiull etc.

  Tocmai aceasta neomo)enitate recoman!a utili&area !ia)nosticarii in$rocesul te%nolo)ic !e mentinere a unui inalt coeficient !e stare te%nica aauto*e%iculelor.

  J> lm ? 1 3 l!

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  6/479

  E$resia !e mai sus re$re&inta con!itia matematica a !eierminarii !urateio$time a $erioa!ei !e !ia)nosticare l!o si se re&ol*a" asa cum s/a mentionat"a!o$tan! cea mai $otri*ita le)e !e re$artitie a rula(ului fara ca!eri $entruimre$rin!erea res$ecti*a ,-l.

  In ca&ul re$arti iei eiull" !e eem$lu"

  > e

  ecuatia ia forma +

  EF FF 1 E l!

  l ! e

  E l F

  l!

  ;e3

  FE l! F!l E l ! 9 > 3

  Re$re&entarea acestei e$resii #n func ie !e coeficientul !e o$timi&areal !ia)nostic rii 9!

  9 ! > l! 3 0 lm

  i a*'n! ca $arametru coeficientul !e form F al le)ii !e re$arti ie este re!at #nfi).1.5." !in care se oser* c " cu c't ra$ortul c%eltuielilor este mai mare" cu at'tcoeficientul !e o$timi&are este mai un. Aceasta #nseamn c efectuarea unor

  $rocese !e !ia)nosticare i #ntre inere mai com$lee" !eci inerent mai costisitoare"con!uce la o m rire a inter*alului !intre re*i&ii i !eci constituie un mi(loc eficient!e $re*enire a c !erilor.

  Graficul $ermite" $rin urmare" !eterminarea $erioa!ei !e !ia)nosticareo$time" !ac se cunosc c%eltuielile s$ecifice !e !ia)nosticare" #ntre inere ire$ara ie" $recum i $arametrii le)ii !e !istriu ie.

  La acelea i conclu&ii se a(un)e i #n ca&ul #n care !istriu ia rula(ului f rc !eri este e$onen ial sau normal .

  In realitate" #n structura unui $arc !e *e%icule intr ma ini cu rula(e !iferite"!eci cu st ri telinice !iferite6 !e aceea" atunci c'n! se !etermin $erioa!a !e!ia)nosticare o$tim " mul imea oiectelor eistente treuie s fie #m$ r it #nc'te*a cate)orii #n func ie !e rula(" urm'n! ca $entru fiecare !in sumul imilere&ultate s se !etermine c'te o *aloare se$arat a lui l!o.

  2

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  7/479

  De eem$lu" se $resu$une un $arc a c rui cur !e !istriu ie #n func ie !erula(ul l este re$re&entat !e linia continu !in fi).1." limitat !e rula(ele minimlmin i maim lma6 !eoarece *aria ia $arcursului este mare" $arcul se #m$arte #ntrei )ru$e $reci&ate !e rula(ele interme!iare lH i l" o in'n!u/se astfel treisumul imi !e oiecte limitate !e inter*alele !e rula( lH/ lmin "lH/l i lma /l" #n

  interiorul c rora se *or $utea construi curele !e !istriu ie $articulare I" II i III cu$arametrii res$ecti*i. Acestora li se *a a$lica tratamentul !escris anterior"!etermin'n!u/se trei $erioa!e o$time l!1"" l!8 i l!5 .

  Im$lementarea !ia)nostic rii #n $rocesul !e e$loatare a unui $arc im$uneelaorarea $realail a unui sistem !e !ia)nosticare #n care intr oiectul !ia)/nostic rii -caracteri&at !e anumi i $arametri !e stare" $arametrii !e!ia)nosticare" mi(loacele te%nice !e !ia)nosticare $recum i meto!ele ior)ani&area $rocesului te%nolo)ic !e !ia)nosticare.

  Du$ calculele $ri*itoare la o$ortunitatea a$lic rii !ia)nostic rii #ntr/un ca&$articular" a$reciat #n func ie !e eficien a sa $rin !eterminarea $arametrului !eeficien E! !u$ meto!olo)ia $re&entat mai sus" structurarea sistemului !e!ia)nosticare" care $resu$une cunoa terea le)ilor !e e*olu ie a st rii te%nice a

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  8/479

  ma inilor" !eci mo!ificarea $arametrilor !e stare ai acestora" urmea& urm toareaor!ine+ ale)erea $arametrilor !e !ia)nosticare" stailirea *alorilor nominale ilimit ale acestora iar" #n final" !eterminarea mi(loacelor i $roce!eelor te%nice !em surare a *alorilor efecti*e ale $arametrilor !e !ia)nosticare selecta i.

  1.5 Ale)erea $arametrilor !e !ia)nosticare

  Elementul cel mai im$ortant al unui sistem !e !ia)nosticare #l constituie$arametrii !e !ia)nosticare" !eoarece el influen ea& #ntrea)a structur a sistemului"!etermin'n! i caracteristicile celorlalte $ r i com$onente ale acestuia.

  Du$ cum se tie" automoilul constituie un com$le !e $iese or)ani&ate #n

  sustructuri" !is$use succesi* sau #n $aralel" a c ror func ionare !e$in!e !einterac iunea !intre ele sau cu me!iul eterior. #n tim$ul $roceselor !e lucru acestesustructuri sufer mo!ific ri continue sau !iscrete" trec'n! $rin !i*erse st ri carere$re&int aateri mai mult sau mai $u in im$ortante !e la starea ini ial . Astfel !emo!ific ri sunt !e natur !imensional i !e form " mecanic -!ensitate" elas/ticitate" !e structur c%imic " fi&ic " electric sau com$le . Ele se $ot e$rimacantitati* $rin sc%imarea *aloric a unor $arametri care caracteri&ea& stareaor)anului sau structurii res$ecti*e -sistem" instala ie" mecanism etc. numi i

  $arametri !e stare. De cele mai multe ori #ns !eterminarea *aloric eact aacestor $arametri nu este $osiil " ceea ce #n)reunea& sensiil/ o$era iunile !e!eterminare a st rii te%nice sau c%iar le face im$osiile. De aceea treuie s se

  recur) la un $roce!eu !e stailire in!irect a st rii te%nice a ma inilor $rina$recieri in!irecte" o$er'n! cu alte m rimi" !e$en!ente #ntr/un anumit fel !e$arametrii !e stare !ar m suraile $e o cale oarecare. aloarea acestor $arametri"numi i $arametri !e !ia)nosticare constituie e$rimarea cantitati* a manifest riieterioare a muta iilor sur*enite #n structura ansamlului ma inii i !eci a mo!i/fic rii $arametrilor !e stare ai acestuia.

  Ca orice ma in " automoilul" ca i suansamlele sale" constituie structurifunc ionale caracteri&ate !e anumite $rocese !e ie ire" fun!amentale sauauiliare. De $il! " )ru$ul $iston/cilin!ru are ca $roces func ional !e a&

  $ro!ucerea !e lucru mecanic util" !ar $e l'n) aceasta mai a$ar i alte $roceseauiliare $ara&ite+ #nc l&ire" fum la e*acuare" &)omote - t i" ar!erea uleiului !in

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  9/479

  sistemul !e un)ere" mo!ificarea $resiunii !e com$resie" sc $ ri !e )a&e #n carter.a.

  De notat c " !e cele mai multe ori" astfel !e $rocese #nso itoare nu a$ar #nca&ul sistemelor cu stare te%nic un sau se $ro!uc cu o intensitate ne)li(ail "accentu'n!u/se numai #n ca&ul $ro!ucerii !efec iunilor. #n multe ca&uri a$ari ia lornu este le)at im$licit !e #nr ut irea $arametrilor te%nici !e e$loatare ai ma inii"!ar constituie in!iciul si)ur al eisten ei !efec iunilor. Intensitatea !esf ur riiacestor $rocese este !eterminat !e starea te%nic a $ieselor care constituie acest)ru$+ $istonul" se)men ii i cilin!rul" a!ic !e $arametrii s i !e stare+ (ocul !intre

  $iston i cilin!ru" (ocul aial al se)men ilor #n canale" fanta se)men ilor" elasticitateai inte)ritatea lor. Aceste m rimi nu $ot fi m surate !irect !in eterior f r!emontarea motorului. Dar intensitatea $roceselor fun!amentale i auiliare $oate fia$reciat cantitati* in!irect $rin urm toarele m rimi+ $uterea" consumul !ecomustiil i !e lurifiant" !ensitatea !e fum #n )a&ele !e e*acuare" concentra ia

  !e $articule metalice #n ulei" !eitul i $resiunea )a&elor sc $ate #n carter"$resiunea #n cilin!ru la finele com$resiei" sc $ rile !e aer" intensitatea i natura&)omotelor m rimi m suraile f r !emontarea motorului i care constituie

  $arametrii !e !ia)nosticare ai )ru$ului $iston/cilin!ru.

  A a!ar" $arametrii !e !ia)nosticare $ot fi #m$ r i i #n trei clase. ,arametriicare in !e $rocesele !e lucru fun!amentale i care !eterminfun ionailitatea oiectului !ia)nostic rii6 $entru automoile astfel !e

  $arametri sunt+ $uterea motorului" consumul !e comustiil" s$a iul !e fr'nare")ra!ul !e $atinare al amreia(ului" tem$eratura lic%i!ului #n sistemul !e r cire etc.Ace ti $arametri !au informa ii )loale asu$ra st rii te%nice )enerale aautomoilului sau a unora !in ansamlurile sale6 !e aceea ei ser*esc $entru a a/numitul $roces !e !ia)nosticare )eneral a ma inii #n care se urm re te!eterminarea st rii )enerale a ma inii f r locali&area eact a !efectelor.Dia)nosticul #n !ecursul unor asemenea teste este !e ti$ul cores$un& tor/necores$un& tor $entru e$loatare.

  De re)ul " !ia)nosticarea )eneral ! *er!icte !e func ionailitate aautomoilelor su ra$ortul cerin elor $ri*in! economia !e carurant i lurifiant"

  13

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  10/479

  securitatea circula iei i normele ecolo)ice !e $oluare com$le -c%imic " o$ticacustic .

  i

  O a !oua )ru$ !e $arametri !e !ia)nosticare !eri* !in fenomenele care#nso esc $rocesele fun!amentale" !e eem$lu+ *ira ii" &)omote" mo!ific ri c%imiceetc. Aceast cate)orie ! informa ii mai #n)uste" !ar ca$aile s restr'n) aria !ein*esti)a ie $reci&'n! locul !efec iunii. De aceea ea este folosit #n cercetareaam nun it a ansamlurilor i $ieselor *e%iculului #n $rocesul !enumit!ia)nosticarea $e elemente.

  Dia)nosticarea $e elemente o succe!e" !e re)ul " $e cea )eneral " atuncic'n! !ia)nosticul acesteia a fost necores$un& tor i urm re te s !etermineeact starea te%nica ansamlurilor -motor" transmisie" fr'ne etc"

  suansamlurilor sau c%iar a or)anelor ma inii" $reci&'n! i necesitatea !e#ntre inere i re$ara ii.

  Acela i caracter #l au i $arametrii )eometrici" care constituie a treia )ru$ "!e $arametri !e !ia)nosticare" !in r'n!ul lor f c'n! $arte cursa lier " (oculaial" (ocul ra!ial" coailitatea" $aralelismul" !iferite un)%iuri etc. ,arametrii)eometrici !au informa ii foarte limitate" !ar concrete" asu$ra st rii te%nice aor)anelor aflate #n conlucrare -interac iune.

  Ale)erea $arametrilor !e !ia)nosticare" element fun!amental #n ca!rulunui sistem !e. !ia)nosticare" se face #n func ie !e caracteristicile lor care e$rimle) turile !intre ei i $arametrii !e stare. Aceste $articularit i coneiale sunturm toarele+ uni*ocitatea" sensiilitatea" in forma i *itatea" -re$etailitatea ieconomicitatea / ultima caracteristic in'n! seama !e as$ectul te%nico/economical o$ortunit ii m sur rii $arametrului res$ecti*.

  Uni*ocilatea e$rim caracterul le) turii !intre $arametrii !e stare i cei !e!ia)nosticare. Le) tura este uni*oc " atunci c'n! unei *alori a unui $arametru !estare S #i cores$un!e o sin)ur *aloare a $arametrului !e !ia)nosticare D1 #n toat

  $la(a !e *aria ie a $rimei m rimi+ Sn.... S1 -liniile 1 i 8" fi) 1...

  11

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  11/479

  Uni*ocitatea se tra!uce $rin con!i ia matematic a cre terii sau !escre teriimonotone a $arametrului !e !ia)nosticare" tar etreme+

  !D 0 !S P 3

  #n inter*alul Sn .... S1. #n ca& contrar" unei *alori a $arametrului !e !ia)nosticare D #icores$un! mai multe st ri te%nice S1" S8 " S5 !intre care unele $ot ie i !in!omeniul limit a!misiil #n e$loatare" f r ca factorul !e !ia)nosticare s sem/nale&e aceasta -cura 5" fi). 1.. Se #n ele)e c im$ortan a unui astfel !e

  $arametru !e !ia)nosticare este sc &ut .

  Sensiilitatea unui $arametru !e !ia)nosticare arat *aria ia sa s$ecificatunci c'n! *aloarea $arametrului !e stare res$ecti* s/a mo!ificat elementar ieste !at !e *aloarea asolut a ra$ortului+

  -

  Du$ cum se *e!e #n fi). 1.." sensiili tarea factorului !e !ia)nosticare D1"este mai mare !ec't cea a lui D8" !eoarece+

  - 1 0 -S -

  Informali*itatea $arametrului !e !ia)nosticare e$rim $roailitatea

  stailirii !ia)nosticului te%nic eact" $rin folosirea acestui $arametru.

  Informa i *itatea este e$resia com$leit ii le) turilor !intre $arametrii !estare i cei !e !ia)nosticare6 ea este maim #n ca&ul le) turilor sim$le" c'n!*aloarea unui $arametru !e !ia)nosticare D este !eterminant !e un sin)ur

  $arametru !e stare S QD f -S / cum este ca&ul celor mai sim$le sisteme+

  18

  0 - S

  8 0 -S

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  12/479

  D$S

  ca i atunci c'n! acela i $arametru !e stare S !etermin *alorile mai multor$arametri !e !ia)nosticare D1 "D8 "D5 QD1 f1-S6 D8 f8-S6 D5 f5-S+

  Gra!ul !e informati*itate este re!us atunci c'n! mai mul i $arametri !e stareS1" S8" S5 influen ea& acela i $arametru !e !ia)nosticare D QDf-S1"S8 "S5+

  sau *alorile mai multora D1" D8 ca !e eem$lu + D1f1-S1 "S8 "S5 6 D8f8-S1 "S8 "S5

  15

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  13/479

  Astfel !e le) turi" care caracteri&ea& $arametrii !e !ia)nosticare cuinformati*itate sla " sunt $ro$rii ansamlurilor cu structuri com$lee" care se

  $ot ) si #n mai multe st ri rele" a!ic $ot #ncerca !iferite !efecte caracteristice. #nacest ca&" )ra!ul cel mai #nalt !e informati*itate #l *a a*ea $arametrul !e!ia)nosticare care atin)e ni*elul limit a!misiil D1" cores$un& tor *alorii limit S1a unui $arametru !e stare #n ca&ul unei sin)ure !efec iuni $roaile" iar cea maimic informati*itate o *a a*ea acel $arametru !e !ia)nosticare care atin)eaceast *aloare #n ca&ul tuturor !efec iunilor $osiile.

  Astfel" informati*itatea re$re&int " !e fa$t" $roailitatea stailirii corecte a!ia)nosticului $rin utili&area $arametrului !e !ia)nosticare res$ecti*.

  Stailitatea -re$etailitatea $arametrului !e !ia)nosticare este !eterminat!e aaterea maim a m rimii acestuia fa !e *aloarea sa me!ie #n ca&ul re$et rii

  $roelor #n acelea i con!i ii !e testare6 un $arametru !e !ia)nosticare este cu at'tmai *aloros" cu c't re$etailitatea este mai mare" !eci cu c't *alorile o inute suntmai )ru$ate.

  Eist i alte caracteristici ale $arametrilor !e !ia)nosticare cu influen!irect asu$ra sistemului !e !ia)nosticare res$ecti*6 acestea sunt c%eltuieliles$ecifice im$use !e m surarea $arametrului !e !ia)nosticare" te%nolo)icitatea!etermin rii $arametrului res$ecti* / care este !eterminat !e )ra!ul !ete%nicitate al utila(elor necesare /" e$e!iti*itatea .a.

  Ale)erea $arametrilor !e !ia)nosticare !in totalitatea $arametrilor!is$oniili se face folosin! criteriile enumerate mai sus.

  Stailirea num rului total !e $arametri !e !ia)nosticare ai unui sistem areloc $e a&a unei sc%eme #n care sunt fi)urate le) turile !intre sisiem i m rimilefi&ice" cu a(utorul carora se $ot face a$recieri cantitati*e asu$ra $roceselor

  $rinci$ale si auiliare. Iat " !e $il! " in ca&ul $erec%ii fus/ la)ar -fi). 1.7" ales ca

  1

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  14/479

  sistem structural" $arametrii care caracteri&ea& starea te%nic sunt (ocul ra!ial i!iametrul fusului.

  Defectele $osiile sunt u&ura fusului sau u&ura -)ri$area la) rului. ,roceselecaracteristice !e ie ire sunt" #n $rinci$al" men inerea rusului #n stare !e sustenta$e"concomitent cu rotirea sa u oar i lin #n la) r6 $e l'n) acestea mai $ot a$ rea ialte $rocese auiliare ca+ &)omote - t i #n la) r" !e$lasarea ra!ial oiectionaila fusului in la) r" #nc l&irea fusului" $re&en a #n ulei a materialului !in la) r.

  Intensitatea acestor $rocese $oate fi m surat !in eterior cu a(utorulurm toarelor m rimi+ intensitatea i caracterul t ilor" s$ectrul !e am$litu!ine ifrec*enal *ira iilor" tem$eratura la) rului" $resiunea uleiului" $re&en a

  $articulelor metalice !e o anumit com$o&i ie #n ulei. Ele constituie totalitatea$arametrilor !e !ia)nosticare !in care a$oi se selec ionea& $entru sistemul ceurmea& s fie creat" $arametrii uni*oci" cei mai informati*i" cei mai sensiili etc.

  1

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  15/479

  1. alorile caracteristice ale $arametrilor !e !ia)nosticare

  Fiecare !in a)re)atele care com$un automoilul este caracteri&at !e ostructur !eterminat !e forma i !imensiunile $ieselor com$onente" naturale) turilor -#min rilor !intre ele" !is$unerea lor #n ca!rul ansamlului i

  interac iunea !intre aceste $iese.

  #n tim$ul e$loat rii structura a)re)atului este afectat " #n )eneral"!oar !e com$onentele !e structur care se mo!ific " a!ic !e toateelementele sale cu ece$ ia !is$unerii )enerale. Astfel" !e eem$lu" structuraamreia(ului este !eterminat #n $rimul r'n! !e forma i !imensiunile $l cii!e $resiune" !iscului !e fric iune" $'r)%iei !e !ereiere" rulmentului !e

  17

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  16/479

  $resiune etc6 #n al !oilea r'n!" ea este caracteri&at !e le) turile !intrearorele $rimar al cutiei !e *ite&e i !iscul !e fric iune -caneluri" !intre

  $'r)%ia !e !ereiere i $laca !e $resiune -rulment .a.6 #n al treilea r'n!"structura amreia(ului este caracteri&at !e !is$unerea $ieselor com$onenteunele fa !e celelalte i" #n ultimul r'n!" !e felul #n care ele ac ionea& unele

  asu$ra celorlalte. #n tim$ul e$loat rii nu a$ar mo!ific ri !e structur $ri*in!$o&i ionarea reci$roc a $ieselor" !ar se mo!ific forma i !imensiunile unora!intre aceste $iese -)rosimea )arniturii !iscurilor !e fric iune" forma arcurilor"

  $ot a$ rea mo!ific ri ale le) turilor !eterminate !e u&ura canelurilor" arulmentului !e $resiune" fa$t care afectea& interac iunea normal !intreaceste $iese. #n ansamlu" toate aceste mo!ific ri se tra!uc $rin sc%imareast rii te%nice a a)re)atului res$ecti*.

  Starea te%nic a acestuia se $oate a$recia !u$ *alorile $arametrilor s i!e stare" care #n tim$ul e$loat rii sufer mo!ific ri $ermanente" continuesau !iscrete. aria iile continue sunt !eterminate !e u&ura normal " !e#m tr'nirea materialelor" !e coro&iune etc. i urmea& o e*olu iecores$un& toare mo!ului $ro$riu !e !esf urare a acestor $rocese" !u$ cumre&ult !in fi).1.2. Folosin! instrumenta(ul statistic" teoria fiailit ii#nca!rea& mo!ificarea $arametrilor !e stare #n le)i $roailistice cu a(utorulc rora se $oate o$era folosin! meto!e matematice" clasice sau cominate cua$aratura electronic !e calcul.

  12

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  17/479

  Mo!ific rile !iscrete ale $arametrilor !e stare ai ma inilor sunt $ro*ocate fie!e ac iunea !istructi* $rile(uit !e unele con!i ii !e e$loatare ne)li(ent -cumsunt ocurile" i&irile" fie !e eisten a unor !efecte ascunse !e farica ie saure$ara ie. C !erile $ro*ocate !e astfel !e cau&e nu res$ect o le)e !eterminat i!e aceea e*olu ia lor nu $oate fi e$rimat matematic" moti* $entru care ele ies

  !e su inci!en a !ia)nostic rii.

  E$loatarea i #ntre inerea necores$un& toare ale ma inii -folosirea unormateriale !e #ntre inere i re$arare im$ro$rii" neres$ectarea $erio!icit iio$era iunilor !e #ntre inere te%nic i !e re$ara ii curente" re)la(e !efectoase"re)imuri termice i !e solicitare mecanic ea)erat !e #nalte etc. im$rim o u&uraccelerat a $ieselor i a)re)atelor ma inii" !ar cu caracteristici e*oluti*e)enerale asem n toare $roceselor !e u&ur normal .

  A a!ar" #n ca&ul u&urii" fie normal " fie for at " un $arametru !e stareoarecare are o *aria ie continu " #n tim$ul c reia el ia !iferite *alori. #n mul imeaacestora se !istin) trei ni*eluri care cores$un! la trei st ri caracteristice aleauto*e%iculului. ,rima !intre acestea este $ro$rie ma inilor -suansamlu" $ies noi sau ie ite !in re$ara ie ca$ital 6 *alorile $arametrilor !e stare cores$un& toareacestui ni*el se #nca!rea& #n limitele !e toleran e ale $roceselor res$ecti*e !efarica ie sau re$ara ie $re* &ute #n !ocumenta ia te%nic . Aceste *alori senumesc nominale sau ini iale -Sn i se stailesc" !e re)ul " !u$ terminarea

  $erioa!ei !e ro!a( al auto*e%iculului.

  Du$ un tim$ !e e$loatare oarecare" $arametrii !e stare sufer mo!ific ricare" f r a $ro!uce c !erea *e%iculului" afectea& oiec ionail starea sa te%nici $ro*oac a$ari ia unor efecte sim$tomatice secun!are cum ar fi+ &)omote" fumla e*acuare" cre terea concentra iei !e a)en i $oluan i sau a tem$eraturii"sc !erea $uterii" ma(orarea consumului !e comustiil etc.

  e%iculul $oate fi e$loatat #n continuare c%iar #n $re&en a acestormanifest ri" $'n la urm toarea #ntre inere te%nic $lanificat " !ar starea sate%nic nu mai $oate fi consi!erat ca fiin! un . aloarea $arametrului !e!ia)nosticare care limitea& e$loatarea *e%iculului se nume te a!misiil -Sa i sereali&ea& !u$ un rula( la.

  1

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  18/479

  E$loatarea *e%iculelor !u$ atin)erea acestei situa ii este le)at !ecre terea riscului !e $ro!ucere a a*ariilor" a c ror $roailitate cre te cu rula(ul iatin)e ni*elul maim !u$ $arcur)erea rula(ului l" c'n! $arametrul !e!ia)nosticare se situea& la ni*elul limit Sl.

  Acesta situa ie cores$un!e scoaterii !in func iune a $iesei" a)re)atului sauma inii #n ansamlu" a!ic $iesa lor #n afara !omeniului !e func ionailitate.

  ,rin urmare" o ma in " un suansamlu sau o $ies $ot s se afle #n trei)ru$uri caracteristice !e st ri+ un i #n stare !e func ionailitate -I6 rea i #nstare !e func ionailitate -II6 rea i #n stare !e nefunc ionailitate -III / fi). 1..

  Mul imea st rilor !in $rimul )ru$ -I ocu$ $rimul inter*al !e folosire a

  *e%iculului" a!ic $'n la $arcur)erea rula(ului la la care se atin)e *aloareaa!misiil Sa a $arametrului !e !ia)nosticare res$ecti*6 #n aceast $erioa!$ro!ucerea !efec iunilor sau c !erilor are un caracter cu totul inci!ental.

  A !oua cate)orie !e st ri -II se #nt'lne te $e $arcursul rula(ului ll /lo" tim$ #ncare #n tim$ul e$loat rii $ot a$are unele !efec iuni -!ere)l ri" u&uri normale etc"!ar riscul c !erilor este foarte mic.

  Acestea !in urm a$ar cu o foarte mare $roailitate #n a treia $erioa! -III

  !e e$loatare" a!ic !u$ !e$ irea rula(ului ll.

  #n conclu&ie" starea te%nic rea a unui auto*e%icul este $ro*ocat !e$ro!ucerea unor !efec iuni !e )enuri i intensit i !iferite la unul sau mai multe !insuansamlurile sau $iesele sale. Uneori o !efec iune nu face ca ma ina s !e*innefunc ionail " !ar nereme!ierea ei o$erati* $oate sf'r i cu $ro!ucerea uneic !eri -ru$ere" )ri$are" s$ar)eri" a!ic un e*eniment te%nic care !uce laimoili&area *e%iculului.

  1

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  19/479

  Nu #ntoi!eauna *e%iculul !e*ine ne func ionail !oar !in cau&a c !erii sale.

  Eist i !efec iuni" im$use !e re)lement ri oficiale" care" afect'n! si)uran acircula iei i emisia !e noe $ot con!uce Ia inter!ic ia !e folosire a auto*e%iculului.

  alorilor nominale" a!misiil i limit ale $arametrilor !e stare le cores$un!acelea i ni*eluri ale $arametrilor !e !ia)nosticare" care stau fa !e $arametri !estare #n ra$orturile $re&entate #n $ara)raful $rece!ent. Una !in $rinci$alele

  $roleme ale reali& rii unui sistem !e !ia)nosticare const tocmai #n !eterminareaacestor *alori ale $arametrilor !e !ia)nosticare $entru *e%iculul #n ansamlu" ca i

  $entru suansamle/le sale i $iesele acestora" in'n! seama !e fa$tul c nu toateacestea au aceea i limit !e c !ere.

  alorile nominale a> $arametrilor !e !ia)nosticare sunt stailite !e u&ineleconstructoare" $e a&a !ocumenta iei te%nice" a cercet rilor !e laorator sau !ee$loatare. Ele $ot fi su$use corecturilor care in seama !e re)imul e$loat riiauto*e%icului -!e eem$lu se acce$t o *aloare ini ial mai mare a consumului !ecomustiil !ac *e%iculul este e$loatat #n con!i ii )rele ori se acce$t o $utere maimic !ac rula(ul se efectuea& la altitu!ini ri!icate6 astfel !e corec ii sunt

  $re* &ute" !e re)ul . #n normati*e u&inale sau !e$artamentale.

  Determinarea *alorilor limit ale $arametrilor !e !ia)nosticare se efectuea&$e a&e statistice $rintr/un $roce!eu relati* laorios" $lec'n! !e la m surareaefecti* a *alorii unui $arametru !e !ia)nosticare #ntr/un $arc !e ma ini cu !iferitest ri te%nice. Mul imea *alorilor stailite *a re$re&enta toate st rile ma inilor"

  83

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  20/479

  sarcina cercet torului fiin! !e a staili ni*elul *aloric al $arametrului !e!ia)nosticare care re$re&int limita un!e se reali&ea& st rile cu iminen !e c !ere.

  ,ractic se $roce!ea& in felul urm tor+ se su$une #ncerc rii un num roarecare !e oiecte" o$era ie !in care *or re&ulta tot at'tea *alori ale

  $arametrului !e !ia)nosticare cercetat. Acestea se aran(ea& #n or!inecresc toare iar irul re&ultat se limitea& #ntre !ou *alori" maim Dma i minimDmin #ntre care treuie s se ) seasc i *aloarea nominal Dn / aceasta #n ca&ul #ncare $arametrul !e !ia)nosticare a!mite o limitare ilateral 6 #n ca& contrar" c'n!mul imea $arametrilor !e !ia)nosticare a!mite o sin)ur limit " $la(a sa !e*aria ie *a fi Dn / Dmin sau Dma / Dn !u$ ca&.

  Limitele se fiea& aritrar" astfel #nc't ele s cu$rin! at't *alorilem surate care a$ar cu cele mai ri!icate frec*en e" a c ror sum este N " c't i*aioarea nominal .

  A$oi se construie te %isto)rama !e !istriu ie" folosin! ca inter*al m rimea- D" calculat cu formula lui Ste)ers+

  -D >Dma Dmin

  1 5"5 l) N

  Se ale)e o le)e !e !istriu ie #n func ie !e as$ectul %isto)ramei i secalculea& $arametrii !istriu iei+ *aloarea me!ie Dm i !is$ersia DD" !u$ care se!etermin le)ea $roail !e !istriu ie i criteriul ,earson. In func ie !e acestea se) se te factorul !e conformitate Cc al le)ii astfel !eterminate cu %isto)ramae$erimental #n !omeniul Dmin.... Dma. Re&ultatele calculelor se consi!ersatisf c toare atunci c'n! factorul !e conformitate Cc are *aloarea minim 3"5. #nca& contrar" calculul se reface cu o alt le)e !e !istriu ie" limitele !e selec ie are&ultatelor e$erimentale $ut'n! fi l r)ite" restr'nse sau !e$lasate Ptranslatate" cucon!i ia ca ele s inclu! #n continuare" *aloarea nominal Dn.

  Dac #n urma c'tor*a #ncerc ri nu se reu e te s se o in o *aloare afactorului !e conformitate mai mare !e 3"5" atunci treuie s se renun e la folosirea

  $arametrului !e !ia)nosticare ales" !atorit slaei sale stailit i" select'n!u/se unaltul.

  81

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  21/479

  O!at le)ea !e !istriu ie !eterminat -fi). 1." se $une $rolema stailirii*alorii limit a $arametrului !e !ia)nosticare res$ecti*. ,entru aceasta se *a ineseama !e conclu&ia re&ultat e$erimental c " #n ca&ul unei limit ri su$erioare a!istriu iei $arametrului !e !ia)nosticare" toate oiectele care cores$un! limitei !e

  $roailitate , e 3" au o stare te%nic un iar cele care cores$un! *alorilor

  $arametrului !e !ia)nosticare $lasate !incolo !e limita , u 3" au stare te%nic rea.,rin urmare" #n ca&ul im$unerii $rimului criteriu !re$t *aloare limit a $arametrului!e !ia)nosticare" $roailitatea !e trecere $rin filtrul test rilor a unor oiecte!efecte !ar !ia)nosticate !re$t une este minim " #n tim$ cc #n !omeniul , u 3"minim este $roailitatea sc $ rii unor oiecte une cu a$reciere rea.

  A a!ar" #n c &ul suansamlelor im$ortante !in $unct !e *e!ere alsi)uran ei circularei" !e eem$lu" !omeniul !e a$reciere a *alorilor limit

  $entru $arametrul !e !ia)nosticare a$erati* *a fi limitat la o #m$r tiere !e4" #n tim$ ce $entru celelalte $ r i ale ma inii !omeniul !e #m$r tiere

  $oate fi etins $'n la 4.

  #n ca&ul limii rii ilaterale a !istriu iei" limitele $arametrilor !e!ia)nosticare" #n ca&ul #m$r stierii !e 4" se calculea& cu rela ia+

  D1 > Dm s 1" DD

  iar $entru im$r tierea !e 4 cu rela ia+

  88

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  22/479

  D1 > Dm s 8 DD

  un!e Dm este *aloarea me!ie a $arametrului !e !ia)nosticare iar DD este factorul !e!is$ersie" m rimi care se !etermin !in le)ea !e !istriu ie stailit " a a !u$ cums/a ar tat mai #nainte.

  In ca&ul unei limit ri unice su$erioare" limita se !etermin cu e$resiile+

  D1 > Dm s D D / $entru 4

  D1 > Dm s 1"2 DD / $entru 4

  De remarcat c aceste rela ii !au *alori mai eacte #n ca&ul le)ii !e!istriu ie normale i sunt mai $u in recoman!aile $entru !istriu ia )amma6 #n

  acest ultim ca&" re&ultate mai une se o in o$er'n! cu func ia !e $roailitate aacestei le)i.

  ,entru a ilustra meto!ica !esf ur rii calculului !e !eterminare a *aloriilimit a unui $arametru !e !ia)nosticare" #n anea nr.l se $re&int un astfel !eeem$lu $entru !eterminarea *alorilor limit ale *isco&it ii uleiului !e motor.

  aloarea a!misiilurm toarea rela ie+

  a $arametrilor !e !ia)nosticare se !etermin

  D & Dn V

  cu

  Da > Dl

  #n care D& este *aloarea $arametrului res$ecti* m surat la ultima!ia)nosticare !inaintea c !erii $roaile -fi).1.13." Dn este *aloarea sa nominal "iar V re$re&int num rul !e test ri !in ca!rul $rocesului !e !ia)nosticareefectuate $'n la atin)erea *alorii D& .

  85

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  23/479

  Se oser* c rela ia a fost scris #n i$ote&a *aria iei liniare a$arametrilor !e !ia)nosticare cu rula(ul l i c sc !erea a!misiil o inut !e$in/!e !e $erio!icitatea l! a o$era iunilor !e !ia)nosticare.

  Se *a re ine #ns c meto!a $re&entat ! re&ultate corecte numai #n ca&ulmecanismelor sim$le. La o ma in com$le " cum este auto*e%iculul" fiecare an/samlu are $ro$riile sale *alori limit sau a!misiile $entru $arametrii !e !ia)nos/

  ticare s$ecifici6 !e aceea o inerea cu eactitate a unei *alori a!misiile $entru#ntre) ansamlul auto*e%iculului -care s )arante&e una func ionare #n inter*alul l! icu $ier!eri minime !e rula( nu este $osiil .

  Determinarea inter*alului o$tim !e !ia)nosticare $recum i a *alorilora!misiil i limit ale $arametrilor !e !ia)nosticare constituie a&ele $ro)no& riie$loat rii ma inilor" a!ic a stailirii !uratei !e func ionare normal $'n la

  $ro!ucerea st rii te%nice limit " !eci a !etermin rii re&er*ei !e rula( aauto*e%iculului.

  8

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  24/479

  1. Stailirea st rii te%nice

  Stailirea st rii te%nice a auto*e%iculului #n ansamlu i a a)re)atelor saleconst " !e fa$t" #n stailirea !ia)nosticului i are rolul !e a $reci&a !ac oiectulin*esti)at mai $oate func iona normal $'n la urm toarea #ntre inere te%nic sauare ne*oie !e unele inter*en ii.

  #n ca&ul oiectelor ai c ror $arametri !e stare au o *aria ie !iscret sunt

  $osiile !ou st ri"$reci&ate !e ra$ortul !intre *aloarea limit a $arametrului !e!ia)nosticare Dl i *aloarea efecti* D. Dac D Dl " oiectul este un i !eci$oate func iona $'n la *iitoarea #ntre inere te%nic $lanificat " iar !ac D Dl"oiectul se afl #n stare te%nic rea.

  C'n! *aria ia $arametrilor !e stare este continu sunt $osiile trei situa ii.Dac D Dl a)re)atul este !efect i necesit o re$ara ie6 c'n! Da D Dl" oiectul!ia)nostic rii treuie su$us unei #ntre ineri te%nice $re*enti*e6 !ac D Da$'n la*iitorul control !e !ia)nosticare nu este ne*oie !e nici un fel !e inter*en ie te%nic .

  ,unerea !i)nosticului i stailirea m surilor necesare !e #ntre inere suntmai !ificile #n ca&ul mecanismelor com$lee" a c ror stare !e$in!e !e mai mul i

  $arametri !e stare i care se $ot afla #n numeroase st ri te%nice. #n acest ca&mo!ul concret !e stailire a st rii te%nice a ma inilor i a necesit ilor !einter*en ie te%nic !e$in!e !e num rul st rilor $osiile ale oiectului !e!ia)nosticare. #n )eneral" o stare te%nic Wi este !eterminat !e *alorile cunoscute-efecti*e ale $arametrilor !e stare S( !e care !e$in!e.

  La r'n!ul lor" ace tia !in urm confer anumite *alori $arametrilor !e!ia)nosticare D9 " astfel #nc't+

  Wif -D9 6

  $rin urmare" mul imea st rilor te%nice $osiile ale unui oiect $oate fire$re&entat $rintr/un sistem !e n ecua ii cu m *ariaile+

  8

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  25/479

  S 1 > f1 - D1 " D8 "....." D m

  S 8 > f 8 - D1 " D 8 "....." D m

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  S n > f n - D1 " D 8 "....." D m

  #n care n este num rul !e $arametri !e stare ai oiectului iar m / num rul $arame/trilor !e !ia)nosticare folosi i.

  Stailirea acestor ecua ii se face $e a&a anali&ei te%nice a oiectuluicercetat" a a cum s/a eem$lificat #n sc%ema !in fi)ura 1.7" !in care re&ult

  $arametrii !e !ia)nosticare !is$oniili i le) turile lor cu $arametrii !e stare. Dintotalitatea $arametrilor !e !ia)nosticare !is$oniili se selectea& " a a cum s/aar tat" aceia care $re&int cele mai #nalte calit i !e informa i*itate" sensiilitatei re$etailitate.

  Re&ol*area cea mai como! a sistemului !e ecua ii care re$re&int stareacurent -efecti* a unui oiect com$le se face $e cale matricial " folosin!sistemul !e re$re&entare liniar6 acesta ofer a*anta(ul $osiilit ii !e tratare a

  !ia)nostic rii cu a(utorul te%nicii electronice !e calcul sau cu !is$o&iti*eelectronice !e ti$ul trece / nu trece -cu !io!e sau circuite #staile" !eeem$lu. In acest sco$ ni*elului $arametrilor !e !ia)nosticare care este inferior*alorii limit Dl i se asocia& cifra unu iar celeilalte &ero. Se $oate #ntocmi #n acestfel o matrice ale c rei coloane re$re&int $arametrii !e stare iar $e linii se intro!uc*alorile citite ale $arametrilor !e !ia)nosticare utili&a i -taelul 1.1.

  Taelul 1.1. Matricea !e !ia)nosticare

  87

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  26/479

  In fi)ura 1.11 se $re&int sc%ema unui !is$o&iti* electronic constituit !u$matricea !e !ia)nosticare !in taelul $rece!ent. In com$onen a !is$o&iti*ului intr

  locurile !e memorie -tri)er M" elementele !e coici!en C / care !etermincomina iile $arametrilor !e !ia)nosticare O $entru care sunt $osiile !efec iunileres$ecti*e S semnali&ate !e l m$ile L / i comutatorul !e anulare A.

  Dac intensitatea semnalului !e intrare este insuficient " ceea cecores$un!e unei *alori a $arametrilor !e !ia)nosticare aflat su ni*elul limit Dlsemnalul nu $oate trece $rin tri)er6 #n ca& contrar semnalul se a$lic $eelementele !e coinci!en la care are acces $rin re eaua sc%emei.

  82

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  27/479

  Fi).l.ll.

  C'n! informati*itatea $arametrilor !e !ia)nosticare este mic -!eci c'n!acesta furni&ea& informa ii $ri*itoare la mai multe !efec iuni $osiile" se face a$ella un $arametru !e !ia)nosticare su$limentar" s$orin! astfel !o&a !e informa iefurni&at !is$o&iti*ului. Numai atunci c'n! informa ia !e*ine uni*oc " !is$o&iti*ul

  $ermite a$rin!erea ecului cores$un& tor !efectiunii a c rei eisten este cert .Iat " !ac " !e $il! " se a$lic locului !e memorie M5 un semnal a c rui intensitate!e$ e te $ra)ul cores$un& tor *alorii limil a $arametrului !e !ia)nosticare D5"!in matricea !e !ia)nosticare re&ult c sunt trei !efec iuni+ S8" S si S. In aceastsitua ie nu se a$rin!e nici un ec" ceea ce #nseamn c informa iile intro!use !e

  $arametrul !e !ia)nosticare D5" sunt insuficiente $entru locali&area !efec iunii.De aceea treuie s se ma(ore&e num rul informa iilor !e intrare" a$lic'n!" !eeem$lu" un semnal su$limentar D7. #n acest ca& clementul !e coinci!en C8!e*ine acti*" $ermi 'n! a$rin!erea ecului care semnali&ea& eisten a !efec iuniiS8.

  8

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  28/479

  A a!ar al)oritmul func ional al semnali& rii !efec iunii S8 este+

  S 8 > D5 D 7

  ,rin urmare" #ntre)ul a$arat *a func iona !u$ urm torul al)oritm"cores$un& tor matricei !e !ia)nosticare !u$ care a fost construit -taelul1.1.

  S 1 > D8 D

  S 8 > D5 D 7 sauD 5 D 8

  S 5 > D1 D 7

  S > D5 D

  S > D1 D 5 D

  Dis$o&iti*ul $re&entat $oate fi a!a$tat i la o alt matrice !e!ia)nosticare cores$un& toare test rii altor ansamluri ale *e%iculului" $rinmo!ificarea contactelor interioare. In sf'r it" !u$ terminarea o$era iei !e!ia)nosticare" citirile se anulea& $rin ac ionarea #ntreru$ torului A.

  O alt $osiilitate !e mo!elare electric a matricei o ofer folosirea!io!elor" a a cum se eem$lific #n fi)ura 1.18. $entru un !is$o&iti* carefunc ionea& !u$ $rinci$iul #nmul irii lo)ice" construit tot $e a&a matricei

  !e !ia)nosticare !in taelul 1"1" !u$ urm toarea sc%em lo)ic +

  S1 > D8 D

  S 8 > D8 D7

  S 5 > D1 D7

  8

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  29/479

  S > D

  S > D1 D5

  Dis$o&iti*ul se com$une !in l m$ile !e neon L" la care tensiunea continu aateriei X se a$lic $e comutatoarele D6 o lam$ se *a a$rin!e !ac #n $aralel cuea nu se ) se le montat #n circuit o !io! i in*ers. Cum !io!ele se afl #nlocurile #n care $e matricea !e !ia)nosticare este #nscris cifra &ero" re&ult c laa$ sarea $e un contact se *or a$rin!e acele l m$i care cores$un! $osiilit ii !eeisten a unei !efec iuni. #n momentul #n care o$eratorul $rime te o informa ie

  $ri*itoare la un $arametru !e !ia)nosticare" el o com$ar cu ni*elul limit i !ac*aloarea $ri/ mit este e)al sau mai mare !ec't cel limit " atunci el ac ionea&

  comutatorul $arametrului res$ecti*.

  #n ca&ul #n care informati*itatea $arametrului este mic -!eci se *or a$rin!emai multe l m$i" *a fi necesar o nou !o& !e informa ie" a!ic ac ionarea unui

  53

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  30/479

  contact su$limentar" o$era iunea re$et'n!u/se $'n c'n! $e talou r m'nea$rins un sin)ur ec" cel cores$un& tor !efec iunii c utate.

  De eem$lu" ac ion'n! contactul cores$un& tor $arametrului D5" se *ora$rin!e ecurile L8" L i L" ceea ce #nseamn c $entru locali&area !efec iuniitreuie s$orit cantitatea !e informa ie. Dac se intro!uce #n a$arat un nousemnal D1" !e eem$lu" *a r m'ne a$rins numai ecul L" care cores$un!e!efec iunii S" $reci&'n!u/se astfel locul !efec iunii. Aceast sc%em estesemiautomat " !eoarece ea necesit a$recierea $realail a o$eratorului asu$ranecesit ii !e intro!ucere a unui nou semnal" #n momentul #n care constat cacesta !e$ e te ni*elul limit al $arametrului !e !ia)nosticare res$ecti*.

  Folosirea matricelor !e !ia)nosticare i mo!elarea lor electronic creea&lar)i $osiilit i !e automati&are a $roceselor !e !ia)nosticare" !e transmiterecentrali&at la !istan a !atelor i !e stailire ra$i! a !ia)nosticului $recum i aconclu&iilor te%nice cores$un& toare" mai ales #n ca&ul m ririi susce$tiilit ii !e!ia)nosticare a auto*e%iculelor $rin montarea" #nc !in farica ie" a sen&orilornecesari !esf ur rii unui $roces !e !ia)nosticare $restailit.

  1.7. Or)ani&area acti*it ii !e !ia)nosticare

  1.7.1. Dia)nosticarea $e stan!

  Dia)nosticarea automoilelor $e stan! a cunoscut #n ultimii ani o e*olu iecom$le " orientat $e mai multe !irec ii+ te%nici" ec%i$amente" or)ani&are.A*'n! #n *e!ere fa$tul c #n $re&ent se afl #n utili&are automoile cu !ate !efaricare i" im$licit" ni*eluri !e e*olu ie mult !iferite" acti*itatea !e!ia)nosticare la stan! treuie s fac fa tuturor situa iilor.

  In )eneral" $entru automoilele care nu !is$un !e sisteme electronice !econtrol i autotestare" $rocesul !e !ia)nosticare !ecur)e #n eta$e succesi*e-fi).1.15.

  #ntr/o $rim fa& se eecut o *erificare a st rii te%nice )enerale asistemului testat. R s$unsul este !e ti$ inar+ cores$un& tor sau

  51

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  31/479

  necores$un& tor. #n $rimul ca&" automoilul nu mai este re inut" el $ut'n!u/se#ntoarce la acti*it ile !e trans$ort. #n a !oua situa ie" ac iunea !e !ia)nosticarecontinu cu refacerea com$onentelor sistemului #n sco$ul locali& rii i i!entific rii!efec iunii. O astfel !e or)ani&are a acti*it ii !e !ia)nosticare re!uce la minimtim$ul !e imoili&are a automoilului" $ermi 'n! toto!at !e$istarea

  e*entualelor !efec iuni.

  A$aratura utili&at la astfel !e *erific ri este" !e re)ul " $re* &ut cu sisteme!e m sur cu$late la un micro$rocesor. Acesta $relucrea& informa iile $rimite !ela tra!uctoare i sen&ori i con!uce ac iunile necesare $rocesului !e!ia)nosticare.

  #n acest fel se creea& $osiilitatea confi)ur rii unui sistem e$ert !e !ia)/nosticare. ,rinci$alul a*anta( $e care #l a!uce un astfel !e sistem const #n mo!ul

  58

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  32/479

  cores$un& tor" uniform i eficient !e a$licare a criteriilor !e !eci&ie sau a strate/)iilor !e re&ol*are a unor $roleme.

  Sistemul !e !ia)nosticare $rime te informa ii at't !e la sistemul testat$rin lantuire !e m sur " c't i !e la o$eratorul uman $rin tastaturacalculatorului. Sistemul $relucrea& #n mo! lo)ic !atele unui $ro)ram !e control #nconcor!an cu setul !e re)uli stocate #n memoria sa intern . Re&ultatul final al!ia)nostic rii const #ntr/o e*aluare a $rolemelor i a $roce!urilor !e re$arare.

  Sistemul este !otat cu cuno tin ele $e care treuie s le ai s$eciali tii #n$roiectarea" cercetarea" !e&*oltarea i #ntrelinerea automoilului. ,entru a #nc%eiaac%i&i ia !e cuno tin e sunt necesare mai multe itera ii" !ialo)ul cu s$eciali tii fiin!astfel continuu.

  Domeniul )eneral !e !ia)nosticare la care este a$licail un sistem e$erteste acela la care $roce!urile utili&ate !e s$eciali ti $ot fi e$rimate $rintr/un set!e re)uli sau rela ii lo)ice" acti*itatea !e !ia)nosticare a automoilelor fiin! unastfel !e !omeniu.

  Cu t#tlu !e eem$lu se consi!er ca&ul $articular al im$osiilit ii $unerii #nfunc iune a motorului. Conce$tul fun!amental care sus ine acest eem$lu estei!eea $erec%ilor con!i ie / ac iune concreti&ate #n forma re)ulilor DAC / ATUNCI.

  In ca&ul anali&at" sistemul e$ert const !in trei elemente+ o a& !e re)uli!e ti$ DAC / ATUNCI" o a& !e !ate i un mecanism !e control.

  Fiecare re)ul !in a&a !e re)uli este !e forma !ac A este a!e* rat"treuie s fie #ntre$rins ac iunea X.

  Com$onenta DAC con ine con!i ii care treuie s fie satisf cute !acre)ula este a$licail . Com$onenta ATUNCI formulea& ac iunea ce treuie

  efectuat atunci c'n! re)ula este acti*at .

  Xa&a !e !ate con ine toate fa$tele sau informa iile care sunt consi!eratea!e* rate #n $ri*in a $rolemei ce urmea& a fi !ia)nosticat .

  Mecanismul !e control !etermin ce ac iuni treuie s fie #ntre$rinse ic'n! anume. O$era iunea urm re te $atru eta$e+

  55

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  33/479

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  34/479

  R acce$t " !u$ $arcur)erea $a ilor 8 i 5" fa$tul c eist $ier!eri #ncon!ucta !e comustiil -3"7. aloarea 3"7 $reci&ea& ni*elul !e #ncre!ere #naceast conclu&ie.

  ,roce!ura este re$etat a*'n! ca re&ultat setul !e conflict R7. Du$eecutarea lui R7 sistemul se #ntoarce la $asul 1 i" ne) sin! re)uli a$licaile" seo$re te. Setul final al e*enimentelor este $re&entat #n taelul 1..

  5

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  35/479

  Se oser* c aceast $roce!ur !e !ia)nostic a ) sit !ou !efecte$oten iale+ $ier!eri !e comusiiil !in con!ucta !e comustiil -ni*el !e #ncre!ere3"7 i amestec $rea o)al -ni*el !e #ncre!ere 3"23.

  Du$ conectarea sistemului electronic !e control la terminal o$era iunile !e!ia)nosticare $ot #nce$e. Terminalul $oate solicita te%nicianului s #n!e$lineascanumite mane*re care sunt cerute #n !esf urarea test rii" ca" !e eem$lu"

  $ornirea" o$rirea sau accelerarea motorului. Sistemul e$ert este astfel un sisteminteracti*" oferin! un num r lar) !e facilit i.

  De eem$lu" c'n! sistemul e$ert cere te%nicianului s efectue&e o anumito$era ie" mecanicul $oate #ntrea sistemul !e ce treuie f cut o$era ia sau !e cei se $une res$ecti*a #ntreare" la care sistemul *a e$lica moti*ele cerute #n acela imo! #n care ar fi f cut/o un e$ert uman.

  Se $oate afirma" #n conclu&ie" c !irec ia $e care *or e*olua ec%i$amentele!e !ia)nosticare a automoilelor la stan! este aceea a creerii unor sisteme e$erta*ansate" ca$aile s ofere o )am c't mai lar) !e *erific ri.

  1.7.8. Dia)nosticarea la or!

  Cele mai une re&ultate #n !e$istarea !efec iunilor ime!iat !u$ a$ari ia lor oconstituie su$ra*e)%erea $ermanent a func ion rii sistemelor automoilului" ceeace $resu$une !e&*oltarea unor te%nici i ec%i$amente !e !ia)nosticare la or!.

  57

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  36/479

  E*olu ia acestora a fost i este str'ns le)at !e e*olu ia construc iei automoilului.Astfel" a$ari ia sistemelor coman!ate !e micro$rocesoare a $ermis o l r)ireconsi!erail a num rului !e oiecti*e urm rite i a num rului !e $arametri#nre)istra i i anali&a i.

  Sistemele electronice ale motorului -a$rin!ere" in(ec ie" !istriu ie" r cire"transmisiile automate cu su$ra*e)%ere i coman! electronice" sistemele moto/

  $ro$ulsoare !e e*itare a $atin'rii ro ilor aflate #n re)im !e trac iune" sistemele !efr'nare cu e*itarea loc rii ro ilor" sistemele !e !irec ie i sus$ensiile asistate !emicro$rocesoare sunt $re* &ute cu $ro$riile sisteme !e su$ra*e)%ere i controlnecesare func ion rii al)oritmilor !e autore)lare" !ar care $ot fi utili&ate i $entru asemnali&a a$ari ia *reunei !efec iuni" c%iar #n fa&a sa inci$ient . Informa iileca$tate !e lan urile !e m sur res$ecti*e sunt $relucrate i stocate #n memoriacalculatorului !e or! care" #n ca&ul !e$ irii *alorilor normale ale $arametrilorm sura i" a*erti&ea& con!uc torul automoilului asu$ra !efec iunii.

  erific rile $ot fi eecutate i la cererea e$reste%nicianului !e #ntre inere" ori !e c'te ori se !ore te.

  a oferului sau a

  Controlul cel mai am$lu i !etaliat al tuturor sistemelor i susistemelorautomoilului r m'ne #n continuare a fi reali&at #n ca!rul sta iilor !e mentenan$re*enti* a automoilelor" un!e se $oate utili&a o )am mult mai lar) i mai com/$le !e sisteme !e m sur i *erific ri !ec't o $ot $ermite con!i iile !e la or!.

  Sistemele !e control i re)lare asistate !e micro$rocesor Ia or!ulautomoilului ofer $osiilitatea efectu rii unor o$era iuni !e !ia)nosticare" #n

  $erioa!ele intermitente #n care micro$rocesorul nu este com$let ocu$at cure&ol*area calculelor necesare func ion rii $ro$riu/&ise a sistemului res$ecti*.

  Sc%ema !e $rinci$iu a acestei acti*it i este $re&entat #n fi)ura 1.1.

  52

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  37/479

  Dis$o&iti*ul !e coman! se *erific sin)ur" !e eem$lu $rin memoria careare un mo!el !e test #nma)a&inat i care se cite te $erio!ic. La memoriile !e

  $ro)ram se face o com$ara ie $rin interme!iul sumei !e control care *erific!atele i $ro)ramele6 concomitent se *erific i us/ul !e !ate i !e a!rese. Lasen&ori se *erific !ac semnalele se #nca!rea& #n limitele normale ale *alorilor lori se $un #n e*i!en scurtcircuitele i #ntreru$erile. erificarea elementelor !eac ionare se $oate face $rin interme!iu> *alorii maime a curentului #n tim$ulcomen&ii.

  Atunci c'n! este !electat o !efec iune" informa ia este stocat #n memorie

  su forma unui num r cores$un& tor co!ului !e !efec iuni conce$ut !econstructor. #n acela i tim$" la taloul !e or! este acti*at un a*erti&or o$tic sausonor i este afi at !efec iunea $ro!us . Func iunile !e !ia)nosticare la or! $otfi acti*ate i manual $rin coman!a transmis controlerului !e a intra #n mo!ul !e!ia)nosticare.

  5

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  38/479

  Atunci c'n! se $ro!uce o !efec iune -semnali&at $rin co!ul cores$un& torei reuie urm rit o anumit $roce!ur $entru a o locali&a" $roce!ur $re&entat!e re)ula su forma unei or)ani)rame #n canea !e !ia)nosticare a automoilului.

  Cu titlu !e eem$lu" se consi!er c sistemul !e !ia)nosticare semnali&ea& o!efec iune cu co! W care arat c sen&orul !e oi)en al sistemului !e in(ec ie # imen ine $ermanent tensiunea !e 3" " caracteristic situa iei #n care sen&orul nu aa(uns la re)imul termic normal i !eci nu este #nc $re) tit s lucre&e. Cau&ele

  $osiile sunt+ sen&orul !e oi)en nu func ionea& corect6 con!uctori sau coneiuni!efecte6 unitatea !e control nu $rocesea& semnalul $ro*enit !e la son! . Sunt!eci necesare in*esti)a ii ulterioare $entru i!entificarea !efec iunii.

  #n acest sco$ se m soar tensiunea !e ie ire !in sen&orul !e oi)en+ !ac eaeste mai mic !ec't 3"52 sau mai mare !ec't O"2" treuie s fie *erificatecalurile. Dac tensiunea se #nca!rea& #ntre cele !ou *alori" treuie s se*erifice !ac !efectul se situea& la ni*elul sen&orului !e oi)en sau la unitatea !ecoman! . ,entru aceasta se cu$lea& con!uctorii ce *in !e la son! la intrarea #n!is$o&iti*ul !e coman! " simul'n!u/se un scurtcircuit al sen&orului i se m soar !innou tensiunea.

  5

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  39/479

  Dac ea este mai mic !ec't 3"3 " !efec iunea se situea& la ni*elulsen&orului" iar #n ca& contrar !is$o&iti*ul !e control este !efect i treuie #nlocuit.

  Sc%ema lo)ic a !efec iunilor !e !ia)nosticare este $re&entat #n fi)ura

  1.1.

  Susistemele !e contra> electronic" care ec%i$ea& #n num r tot mai mareautomoilele mo!erne" o$erau $'n !e cur'n! cu $rec !ere #n mo! in!e$en!ent.A*'n! #ns #n *e!ere ca toate aceste susisteme sunt cu$late $rin interme!iul

  3

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  40/479

  automoilului #nsu i" acti*it ile !e control !intr/un sistem !e control oarecare $ot)enera interferen e ne!orite #n celelalte susisteme. ,entru a e*ita astfel !e efecletreuie intro!us su$limentar un element !e o$timi&are a controlului care so$ere&e #m$reun cu susistemele eistente. Se a(un)e astfei la un sistemcu$rin&'n! mai multe micro/com$utere !istriuite #n !iferite &one ale structurii

  automoilului.

  Eist ti$uri !e le) turi !e comunica ie care $ermit nu numai comunicarea#ntre susistemele electronice !e control" !ar sus in i $relucrarea informa iilor #n

  $aralel !e c tre controlerii !istriui i #o structura automoilului. Ele ofermecanismele !e a& $entru sincroni&area $roceselor i mani$ularea corect a!atelor. ,entru fiecare mesa( este creat un oiect !e comunicare care cu$rin!eurm toare+

  / i!entificatorul" $reci&'n! numele i ruta mesa(ului6

  / se)mentul !e control" con in'n! toata informa ia !e control6/ se)mentul !e !ate" num r'n! !e la 3 la Ztes.

  #n fi)ura 1.17 este $re&entat am$lasarea unui astfel !e re ele #n structuraunui autoturism.

  1

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  41/479

  Com$onentelor care asi)ur func ionarea !u$ criterii !e o$timi&are asistemelor automoilului" li se al tur elementul !e control al !ia)nostic rii.,entru a *e!ea cum func ionea& o astfel !e re ea" se consi!er ca&ul mai sim$lu al)ru$ului moto/$ro$ulsor $re* &ut cu trei susisteme electronice se$arate+

  / $entru controlul motorului6

  / $entru controlul transmisiei6

  / $entru controlul o$era iunilor !e !ia)nosticare -fi)ura 1.12.

  8

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  42/479

  Aceste susisteme comunic #ntre ele $rin interme!iul ma)istralei CAN/us care $rime te +

  / informa ii $ri*in! re)imul !e !e$lasare a automoilului i ra$oartele !etransmitere utili&ate" $resiuni #n sistemele !e ac ionare" tura ie" tem$eraturi etc.

  -!e la controlul transmisiei6

  / informa ii $ri*in! sarcina i tura ia motorului" teme$eraturi" $resiuni"!eite" curen i" tensiuni etc. -!e la controlul motorului6

  / semnale stan!ar! !e testare -!e la/controlul !ia)nostic rii.

  Fiecare susistem !e control # i cule)e informa iile !e care are ne*oie !inma)istrala comun " conform unui $rotocol !e $riorit i" la momentele !is$oniile

  i le $relucrea& oferin! re&ultatele" tot $rin interme!iul CAN" celorlaltesusisteme !e control ce ar $utea fi interesate.

  A*anta(ul $rinci$al al unui astfel !e sistem !e control !escentrali&at const#ntr/o !is$oniilitate su$erioar a #ntre)ului sistem #n ca&ul a$ari iei unor !efecte.De eem$lu" #n ca&ul !efect rii calculatorului care controlea& transmisia" aceasta*a fi cu$lat automat #n trea$ta su$erioar . Automoilul r m'ne o$era ional" !e i

  5

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  43/479

  $ 3 [i n

  W RT 3 , L min

  i L m L tr L fr > \ n 0 , L min

  cu o func ionalitate !e)ra!at . Contrar situa iei unui sistem centrali&at" controlulmotorului nu *a fi cu nimic afectat.

  8. DIAGNOSTICAREA GENERALA A GRU,ULUI MOTO ,RO,ULSOR

  8.1 As$ecte )enerale

  Dia)nosticarea )eneral a )ru$ului moto$ro$ulsor urm re te s staileascstarea te%nic a auto*e%iculelor #n $ri*in a mo!ului #n care se efectuea&transmiterea $uterii motorului la ro ile motoare.

  ,entru aceasta se ale) $uterea la roat ,r i consumul !e comustiil C133 lasuta !e 9ilometri !e rula(" ca $arametri !e !ia)nosticare care au le) turi multi$lecu $arametrii !e stare ai automoilului.

  Du$ cum re&ult !in rela ia $uterii la roat

  ri L m L tr L fr 11L

  in care + t cilin!reea totala a motorului

  $3$resiunea amianta

  [i ca$acitatea calorica inferioara a comustiilului

  n turatia

  W / numarul !e tim$i ai motorului

  ]

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  44/479

  R constanta termo!inamica a a)entului motor

  T3 tem$eratura amianta

  , / coeficientul ecesului !e aer

  Lmincomustiil

  cantitatea stoic%iometrica !e aer necesara ar!erii unui 9) !e

  L i / ran!amentul in!icat

  L m / ran!amentul mecanic al motorului

  L tr / ran!amentul transmisiei

  L fr / ran!amentul !e $utere in frane.

  ,uterea la roata !e$in!e !e urmatorii factori +

  /coeficientul ecesului !e aer" $arametru a c rui *aloare $oate oferiin!ica ii asu$ra st rii te%nice a instala iei !e alimentare cu comustiil" a filtrului !eaer" a )aleriilor !e a!misiune iar la motoarele su$raalimentate asu$ra st rii !eetan are a )aleriilor suflantei6 / ran!amentul in!icat este !eterminat !e aceea i factori enumera i mai susi" #n $lus" !e starea instala iei !e a$rin!ere / la motoarele cu en&in /" !e stareasistemului !e r cire" !e re)la(ul i !e starea mecanismului !e !istriu ie a )a&elor")ra!ul !e etan are a cilin!rilor" starea )aleriilor !e e*acuare i a amorti&orului !e&)omot la e*acuare -toa !e e a$ament6

  / ran!amentul mecanic ! informa ii !es$re+ starea mecanismelor auiliare alemotorului -$om$a !e ulei" $om$a !e a$ " )eneratorul !e curent" com$resor etc"

  starea te%nic a mecanismului motor i re)imul termic al motorului6

  / ran!amentul transmisiei constituie un in!icator al $ier!erilor mecanice #nlan ul sistematic al or)anelor care com$un transmisia automoilului6

  / coeficientul L fr arat !ac eist !efec iuni care $ro*oac $ier!eri !e $u/

  tere $rin frecarea ecesi* #n rulmen ii ro ilor sau #n fr'ne.

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  45/479

  Intocmin! sc%ema !e le) turi ale $arametrului !e !ia)nosticare ,r ifactorii !e stare care #l !etermin " se oser* -fi).8.1. c le) tura multi$lcaracteristic a acestuia face ca informati*itatea sa s fie re!us . Dre$t urmare"testarea *e%iculelor !u$ acest $arametru !e !ia)nosticare are numai uncaracter )eneral6 nereali&area *alorii minime a!misiil a $uterii la roat arat c

  starea te%nic a unuia sau mai multor suansamluri $re&ente #n sc%ema !ele) turi !in fi)ura 8.1 este necores$un& toare" iar !e$istarea acestora im$une #ncontinuare o !ia)nosticare !etaliat $e elemente.

  #n func ie !e mi(loacele te%nice !is$oniile" $entru !ia)nosticarea )enerala automoilului se $ot folosi i al i $arametri !e !ia)nosticare #n locul $uterii laroat " i anume+ for a !e trac iune" !istan a !e accelerare" tim$ul !e accelerare sauaccelera ia maim . #n le) tur cu !ia)nosticarea !u$ consumul !e comustiil"

  eaminarea e$resiei sale

  133 > 1333 Ftr 0 [ i L i L m L tr L fr -l0133 9m

  -un!e Ftr este for a !e trac iune" iar / !ensitatea comustiilului !uce laconclu&ia c a$roa$e aceia i factori care afectea& $uterea la roat $ro*oac ima(orarea consumului !e comustiil ra$ortat la 133 9m !e rula(. A a!ar"!ia)nosticarea automoilelor !u$ consum $re&int acelea i caracteristici)enerale ca i testarea !u$ $uterea la roat " lucru reliefat i !e *aria iile similareale acestor !oi $arametri !e !ia)nosticare #n func ie !e rula(" re$re&entate )rafic #nfi)urile 8.8"a i 8.8"" #n care curele trasate cu linie continuu re$re&int!istriu iile !u$ intro!ucerea !ia)nostic rii" iar cele cu linie #ntreru$t *alorilecurente reali&ate #n li$sa acestui $roce!eu.

  Se oser* c !u$ intro!ucerea !ia)nostic rii $uterea me!ie la roat ,rm acrescut" consumul litric me!iu C133m a sc &ut" iar &ona !e #m$r tiere a amilor

  $arametri s/a re!us consi!erail. Aceasta atra)e aten ia asu$ra utilit ii !e*erificare $erio!ic i cu frec*en mai mare a consumului !e comustiil" ca un

  ^

  7

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  46/479

  element care este mai u or m surail i $oate furni&a informa ii corecte asu$rast rii )enerale a automoilului.

  2

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  47/479

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  48/479

  8.1 Mi(loace si meto!e !e m surare

  Dia)nosticarea )eneral !u$ $uterea la roat se $oate face $rin !ou$roce!ee $rinci$ial !iferite+ #n $arcurs i $e stan!" $arametrii !e !ia)noslicare!is$oniili fiin! $re&enta i #n taelul 8.1. Du$ cum arat formula 8.1." #n ameleca&uri re&ultatele sunt influen ate !e re)imul !e *ite& al ma inii" e$rimat $rintura ia motorului #n $roele !e stan! si *ite&a !e rula( la $roele !e $arcurs.

  ,roce!eul !e $arcurs const #n ale)erea unui traseu" cores$un& tor !in $unct!e *e!ere al !ecli*it ii i calit ii aco$eririi !rumului -$refer'n!u/se o $or iune!e !rum ori&ontal " asfaltat i uscat " $e care *e%iculul" aflat #ntr/o trea$toarecare a cutiei !e *ite& " este accelerat rusc !e la o anumit *ite& !e rula( i

  $'n la un ni*el maimal al *ite&ei ce $oate fi atins $e $or iunea !e !rum res$ecti*#n cel mai scurt tim$ $osiil #n eta(ul res$ecti* al cutiei !e *ite&a. Acest inter*al !e

  *ite& nu este stan!ar!i&at" el se ale)e #n func ie !e lun)imea !is$oniil atraseului" !e ti$ul !e auto*e%icul i !e !atele statistice eistente ale *alorilornominale i limit ale $arametrilor !e !ia)nosticare m sura i #n tim$ul test rii+s$a iul !e accelerare" tim$ul !e accelerare" accelera ia me!ie a ma inii sau aarorelui motor.

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  49/479

  De multe ori se $refer " !in consi!erente !e como!itate a #ncerc rilor" s seutili&e&e $rima trea$t a cutiei !e *ite& " $lec'n! !e la *ite&a !e rula( minim iacceler'n! rusc $'n la atin)erea *ite&ei maime. ,entru m rirea $reci&ieim sur torilor" $roele se re$et $arcur)'n! traseul i #n sens in*ers" $ut'n!u/seastfel corecta erorile !e !ecli*itale i *'nt" i se calculea& *aloarea me!ie aritmetic

  a $arametrului m surat.

  De i foarte sim$l " o$erati* i $u in costisitoare" meto!a !ia)nostic rii $e$arcurs $re&int unele incon*eniente $rile(uite mai ales !e anotim$" tem$eraturaamiant " *ite&a aerului" )ra!ul !e a!eren i starea $neurilor" circumstan e carere!uc ni*elul calitati* al $arametrilor !e !ia)nosticare m sura i su as$ectulre$etailit ii -re$ro!ticti*itatii.

  ,roce!eul !e stan! scoate $rocesul !e !ia)nosticare !e su influen ame!iului" !ar )ra!ul !e informati*itate este $uternic afectat !e fi!elitatea simul rii

  $e stan! a con!i iilor !e rula( reale.

  ,roce!eul se a&ea& $e crearea la ro ile motoare ale *e%iculului a unui efortre&istent c't mai a$ro$iat ca *aloare i *aria ie !e cel #nt'm$inat #n tim$ul rula(ului.Acest efort $oate fi o inut folosin! iner ia unei mase rotitoare sau cu a(utorul uneifr'ne. A a cum se *e!e #n fi)ura 8.5" #n amele ca&uri stan!urile $ot fi cu an! -asau cu rulouri6 la r'n!ul lor acestea !in urm $ot fi cu un rulou sim$lu - sau (umelat-c ori cu !ou rulouri sim$le -! sau (umelate -e. Cele mai r s$'n!ite suntstan!urile cu !ou rulouri (umelate" una !intre $erec%ile !e rulouri (umelate a*'n!un arore comun $e care se montea& i elementul !e fr'nare -f.

  3

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  50/479

  ,entru !ia)nosticarea automoilelor cutrac iune multi$l " la fiecare osie su$limentarse $re* ! !ou rulouri (umelate care nu sunt#ns #nc rcate !in eterior" ci au mi carelier .

  A$recierea )ra!ului !e informati*itateal $arametrului !e !ia)nosticare cu astfel !einstala ii se *a face stailin!" #n $rimul r'n!"m sura #n care ele $ot re$ro!uce re&isten elereale la rula(" ca m rime i *aria ie.

  Fi). 8.5

  Ale)erea stan!urilor !e !ia)nosticare $resu$une cunoa terea $uterii care estenecesar s fie asorit !e instala ie" ,$ a ra&ei rulourilor" rs i a !istan ei #ntreacestea" 0.

  ,uterea fr'nat se $oate !etermina $e !ou c i+ $rima a!mite a$riori c*aloarea maim a acestui $arametru nu $oate #ntrece $uterea maim a motoruluiauto*e%iculului ce urmea& a fi testat. ,e aceast cale" este !re$t foarte sim$l " sea(un)e #ns s se foloseasc instala ii cu mult mai $uternice6 mai ancomrante i mai

  scum$e !ec't o cer con!i iile reale !e #ncercare. Se tie c rula(ul im$une etrem !erar folosirea inte)ral a $uterii motorului i !e aceea !in $unct !e *e!ere al efortuluifr'nat stan!urile treuie s fie !imensionate la ni*elul im$us !e con!i iile realene*oii !e utili&are a *e%iculului.

  ,rin urmare se cere un calcul !e !eterminare a $uterii la roat " !eci a $uteriifr'nate" care s !uc la un re&ultat menit s #m$ace ne*oile test rii cu cele $ri*in!*olumul" costul i c%eltuielile !e instalare.

  Du$ cum este cunoscut" ilan ul !e $utere la ro ile motrice ale unuiauto*e%icul se e$rim astfel+

  ,r! > ,rul ,a s ,$ s ,!

  un!e+ ,r! / $uterea la roat #n tim$ul rula(ului $e !rum"

  1

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  51/479

  fG r cos E 0 5"7

  ,rul / $uterea necesar $entru #n*in)erea re&isten ei la rulare a tuturor

  ro ilor"

  ,a / $uterea necesar $entru #n*in)erea re&isten ei aerului"

  ,$ / $uterea necesar $entru urcarea sau coor'rea $antelor"

  ,! / $uterea cores$un& toare #n $rocesele !e accelerare sau !e!ecelerare ale ma inii.

  ,uterea necesar $entru #n*in)erea re&isten ei la rulare are e$resia+

  -9

  un!e+ f

  Gr

  E

  / coeficientul !e re&isten la rulare"

  / )reutatea *e%iculului re$arti&at $e roat #n N"

  / un)%iul !e $ant "

  / *ite&a ma inii #n 9m0%.

  aloarea coeficientului !e rulare !e$in!e !e $neu i !e aco$erirea !rumului.#n func ie !e acest ultim factor coeficientul !e re&isten la rulare *aria& #ntre limitefoarte lar)i -3"31....3"5 #n tim$ ce $e stan!urile !e #ncerc ri s/a constatat

  e$erimental c el are *alori cu$rinse #ntre 3"387 i 3"38. Aceste !iferen e se!atorea& nu numai naturii !iferite a su$rafe ei rulourilor fa !e aceea a !rumurilor" ci i fa$tului c $e rulou !eforma ia $neului este mai accentuat . ,e !e alt $arte"la #ncerc rile $e stan! li$sesc re&isten ele la $ant / ,$ i cea a aerului / ,a" iarre&isten a la !emara( / ,! este limitat numai la efectul iner ial al maselor #n mi careale ansamlurilor *e%iculului i al maselor rotitoare ale stan!ului. #n $lus" #n con!i ii!e stan! !is$are com$let re&isten a la rulare a ro ilor nemotoare ale ma inii.

  Toate acestea face ca simularea con!i iilor !e rulare $e stan! s $re&inte unoarecare )ra! !e a$roima ie iar re&ultatele #nre)istrate #n tim$ul $roelor s seaat !e ia *alorile reale. Acest lucru $oate fi corectat $rin a$licarea unui cu$lure&istent la roat " creat !e elementul !e fr'nare" care s in seama !e re&isten elecare #n con!i iile !e stan! li$sesc #n ra$ort cu rula(ul real #n $alier" a!ic +

  8

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  52/479

  / !iferen a !intre re&isten a la rulare a ro ilor motoare real

  stan! - Rruls6

  / re&isten a la rulare a ro ilor nemotoare Rrulm6

  i cea !e $e

  / re&isten a la !emara( im$us !e masele *e%iculului aflate #n mi care

  !e transla ie R!t i !e ro ile nemotoare R!n6

  / re&isten a aerului Ra.

  Din acestea treuie s se !e!uc re&isten ele care a$ar su$limentar+ re&isten ao$us la accelerarea maselor rotitoare ale stan!ului R!s i cea !atorat frec rilor !inmecanismele stan!ului Rfr. Re&ult " !eci" ca $uterea elementului !e fr'nare al

  stan!ului ,f treuie s fie e)al cu

  ,f > -,ruls ,rulm ,!n ,!t ,a ,!s ,fr

  relatie #n care cu , s/au notat $uterile cores$un& toare in!icilor !e re&isten!efini i mai sus.

  Intocmin! #n aceast rela ie $uterile com$onente cu e$resiile lor cunoscute" se

  )aseste+

  ,f05"7-fs f!Gam:fsGan:-In0rr 8 a:-Ga 0 )a:\A 8 05"7/-I r0r ra-rs0r r,fr

  un!e +

  fs

  f!

  Ga

  Gam

  Gan

  rr

  / coeficientul !e re&isten la rulare $e rulouri6

  / cel !e !rum6

  / )reutatea total a ma inii6

  / )reutatea ma inii re$arti&at $e ro ile motoare"

  / $e cele nemotoare6

  / ra&a me!ie !e rulare a ro ilor iar rs cea a rulourilor6

  5

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  53/479

  .....3"7

  In/ momentul !e iner ie al ro ilor nemotoare iar Ir cel al tuturor maselorrotitoare ale stan!ului re!us la aa rulourilor fr'nate6

  ) i a / accelera ia )ra*ita iei i" res$ecti*" cea me!ie a ma inii6

  \

  A

  / coeficientul aero!inamic al ma inii6

  / su$rafa a sec iunii sale trans*ersale.

  In afar !e $utere" esen iale $entru $roiectarea sau ale)erea stan!ului sunt!iametrul rulourilor i !istan a !intre aele acestora6 ele se !etermin !in con!i iaotinerii unei re&isten e minime la rosto)olirea $neului $e rulou6 !u$ cum s/a aratat" aceasta este mai mare !ec't cea $ro!us efecti* $e !rum" moti* $entru care unelefirme recoman! ca #n tim$ul testelor $e stan! $resiunea !in ro i s fie ma(orat cu

  $'n la 34 la autoturisme i 534 la camioane. Cu cre terea !iametrului rulourilor

  $ier!erile la rulare sca!" !ar cre terea este limitat !e consi!erente !e or!inconstructi* i mai ales !e costul )loal al instala iei.

  ,entru orientare" #n fi)ura 8.. se $re&int cre terea $rocentual a c%eltuielilor!e $ro!uc ie i instalare ale stan!urilor !e fr'nare #n func ie !e !iametrul rulourilor.Din aceste moti*e ra&a rulourilor se limitea& la !omeniul stailit em$iric+

  rr

  *alorile mar)inale fiin! 133...... 33mm.

  Distan a !e montare !intre aele rulourilor 0 influen ea& stailitateaautomoilului $e stan! #n tim$ul $roelor $recum i u urin a ie irii sale !e $einstala ie. Ea se !etermin !in con!i ia !e e*itare a $atin rii ro ii motoare a ma inii

  $e rulouri+

  Ra u R s R m

  rela ie scris $e a&a sc%emei !e calcul !in fi)ura 8." i #n care

  _a

  H> GmN s

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  54/479

  este for a !e a!eren $e rulou $ro!us !e com$onenta GHm a )reut ii ma inii $eroata motoare s$ri(init $e rulou iar N s coeficientul !e a!eren cu ruloul6

  este re&isten a la rulare a $neurilor $e rulou iar

  R s > Gm

  este com$onenta tan)en ial a )reut ii ma inii re$arti&at $e roata motoare.A a!ar $rin #nlocuire se ) se te c +

  HH

  GmN s u Gm f s G m

  !ar cum

  H

  Gm > Gm cos E

  iar

  Gm > Gm sin E

  relatia !e*ine +

  N s u f s t)E

  `Rs >H

  m fs

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  55/479

  rr

  > 8rs rr

  Din consi!erente )eometrice se $oate scrie c !istan a !intre aele rulourilor l

  este+

  t)E 0 1 t) 8E

  care !e*ine in'n! seama !e -8.1" scris la limit + t)E > N s f s

  Coeficien ii !e a!eren c$s i cel !e re&isten la rula( $e stan! fs se!etermin e$erimental folosin! acela i $roce!eu ca la #ncerc rile $e !rum" astfel#nc't cu acestea !istan a l este $reci&at .

  t)E e N s f s

  Con!i ia !e reali&are a unei une a!eren e re&ultat !in rela ia -8. in$une caun)%iul a s fie c't mai mic" #n tim$ ce $entru reali&area unei stailit i inalte $erulouri se cere ca *aloarea lui s fie c't mai mare" $entru ca automoilul sa nu

  $ r seasc #n mo! intem$esti* stan!ul. Acest $ericol este eclus c'n! este franatruloul $osterior i" !e aceea" la stan!urile la care ruloul anterior este cel fr'nat seim$une ancorarea auto*e%iculului la stan! sau $lasarea unor cale la ro ilenemotoare. Se $oate face #ns ca !istan a !intre rulouri l s fie aleas at't !e mare"inc't s se e*ite ie irea ne!orit a ma inii !e $e stan! #n tim$ul test rii6 !ar #n acestmo! se constat c a$ar !ificult i #n momentul #ncerc rii !e a scoate ma ina !e $estan!" !u$ efectuarea $roelor. ,entru a ameliora mane*rele !e ie ire" unelestan!uri sunt !otate cu ele*atoare montate #ntre rulouri" care ri!ic ro ile $'n

  a$roa$e !e ni*elul su$erior al su$rafe ei !e rulare.

  Din rela ia -8.1 re&ult c #ncerc rile $e stan! se $ot efectua $rin !ou$roce!ee !iferite+ la *ite& constant " c'n! $uterea consumat $entru !emara( estenul " i la *ite&a *ariail " acceler'n! ma ina #ntr/un inter*al !e *ite&e $reci&at 1....8" #ntr/un anume eta( al cutiei !e *ite& .

  A)re)atul care creea& cu$lul !e fr'nare" $urt'n! numele )eneric !e fr'n "$oate fi !e natur iner ial " %i!raulic sau electric .

  Fr'na iner ial este constituit !intr/un *olant an)renat cu unul sau maimulte rulouri" !irect sau $rintr/un an)rena( multi$licator / ultima solu ie fiin!a!o$tat atunci c'n! $rin m rirea tura iei .*olantului $'n la 83.333 min 1 se

  7

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  56/479

  G a 0 )

  T 0 8

  urm re te re!ucerea !imensiunilor i masei acestuia. Efectul !e #nc rcare amotorului este creeat la aceste satn!uri !e momentul !e iner ie al *olan ilor.

  Ale)erea sau !imensionarea *olan ilor $entru !ia)nosticarea unui ti$ !e*e%icul !e mas Ga este esen ial $entru o inerea unor re&ultate corecte ireali&area unei instala ii cu cele mai mici costuri. Stailirea corect a !imensiunilor*olan ilor" a!ic a ra&elor lor interioar r6 i eterioar re " este con!i ionat !ee*itarea $ro!ucerii alunec rilor #ntre rulouri i ro ile motoare ale *e%iculului #ntim$ul acceler rilor.

  Cele !ou ra&e $recum i lun)imea L a *olantului se !etermin $rin rela iilestailite $entru e*i!en ierea momentelor !e iner ie ale *olan ilor" rulourilor imaselor rotitoare ale a)re)atelor *e%iculului+

  rr8 I n I s i 8 0 i*8 i 8?

  -scrisa cu oser*atia ca in con!itii !e stan!" motorului nu i se mai o$unmomentele !e inertie !in miscarea !e translatie a *e%iculului si nici cel al rotii salemotoare si a$oi cea a momentului !e inertie al *olantiilor I*+

  L re ri

  un!e+ Is / este momentul !e iner ie re!us al ruloului"

  In / cel al ro ilor nemotoare"

  i* / ra$ortul !e transmisie !intre rulou i *olant"

  i

  / ra$ortul !intre ra&a ro ii *e%iculului i ra&a ruloului"

  / !ensitatea materialului !in care se construie te *olantul.

  E)al'n! #ntre ele cele !ou rela ii i ale)'n! em$iric lun)imea ruloului L" se$ot ) si ra&ele.

  Eist stan!uri la care rulourile #nse i #n!e$linesc rolul !e mase iner iale. #nacest ca& #n rela iile $rece!ente I* 3" iar !imensionarea rulourilor ca mase iner ialere*ine la e$licitarea momentului lor !e iner ie In i !eterminarea $e aceast cale a

  2

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  57/479

  !imensiunilor lor" coroorat cu #n!e$linirea con!i iilor citate $ri*in! a!eren a"stailitatea $e stan! i u urin a ie irii ma inii !e $e rulouri.

  Din rela iile $rece!ente se *e!e c stan!urile iner iale nu $ot fi utili&ate!ec't $entru auto*e%icule !e un anumit ti$ -caracteri&ate !e o anume mas i unanumit inter*al !e *ite&e ceea ce constituie un !e&a*anta( care se a!au) fa$tuluic ele nu $ermit !ia)nosticarea ma inii !ec't #n re)im !e accelerare i astfel se

  (ustific r s$'n!irea lor re!us .

  ,entru a l r)i a$licailitatea stan!urilor iner iale" la unele construc ii #n!otare se $re* ! mai multe mase *olante !e m rimi !iferite iar unele firme

  $ro!uc stan!uri iner iale #n com$unerea c rora intr i o mic fr'n su$limentar!e ti$ %i!raulic sau electric. Se #n ele)e c toate acestea tiresc !in calitateaesen ial a instala iilor iner iale" i anume" sim$litatea i costul re!us.

  #n *e!erea !etermin rii $arametrilor !e trac iune" stan!urile iner iale sunt!otate cu a$aratur cores$un& toare" $entru citirea i #nre)istrarea tura iei"!istan elor" tim$ului i accelera iei.

  Celelalte instala ii !e fr'nare / !e ti$ mecanic" %i!raulic sau electric / # i tra)o'r ia !in instala iile clasice $entru #ncercarea motoarelor" astfel #nc'tcaracteristicile func ionale" construc ia i meto!ica utili& rii lor $ot fi ) site #n

  lucr ri !in acest !omeniu.

  Fr'nele mecanice !e ti$ !isc sau" mai rar" tamur" $e care sunt a$lica isao i $lani sau circulari" se montea& " !e re)ul " coaial cu rulourile" uneori" fiin!c%iar #ncor$orate #n acestea. Efortui re&istent se mo!ific $rin *aria ia a$ s riisao ilor" iar momentul !e fr'nare se m soar cu a(utorul tra!uctoarelor !e ti$mecanic" %i!raulic sau electric. ,entru men inerea unui re)im termic con*enail"fr'nele mecanice sunt $re* &ute cu un circuit !e r cire cu a$ . De i sim$le iieftine" fr'nele mecanice au o r s$'n!ire re!us ca urmare a *aria ieicoeficientului !e frecare" instailit ii i u&urii intense.

  Fr'nele %i!raulice sunt instala ii #n care ener)ia mecanic culeas !e laro ile motoare este transformat #n c l!ur #n $rocesul !e frecare !intre un rotori a$ . C l!ura se e*acuea& !in fr'n o!at cu a$a" la canal sau #ntr/unsc%im tor !e c l!ur " c'n! instala ia func ionea& cu recu$erarea lic%i!ului.

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  58/479

  Eist instala ii la care fr'na se montea& c%iar #n interiorul unui rulou. #n ra$ortcu instala iile electrice fr'na %i!raulic are un cost re!us" este relati* sim$l i

  $re&int o un stailitate la tura ii ri!icate.

  La re)imuri !e *ite&e inferioare unele ti$uri !e fr'ne %i!raulice suntinstaile. In $lus" ca i cele mecanice !ealtfel" instala iile !e #ncercare %i!raulice nusunt re*ersiile" !eci nu $ot fi folosite ca motor $entru antrenarea ro ilor*e%iculului atunci c'n! se urm re te ca $e acela i stan! cu rulouri s se efectue&ei alte o$era ii" cum sunt !ia)nosticarea transmisiei" fr'nelor .a.m.!.

  #n sf'r it" a*anta(ul sim$lit ii constructi*e a fr'nei $ro$riu/&ise estere!us sustan ial !e com$lica ia instala iei !e alimentare cu a$ . ,entru a scoatefr'na !e su influen a fluctua iilor !e $resiune i !eit !in re eaua !e a$ "

  instala ia stan!ului se face #n scurt circuit i este $re* &ut cu un a&in $ro$riu !ealimentare cu ni*el constant i !is$o&iti*e !e r cire i re)lare a tem$eraturii a$ei.

  Un eem$lu !e $rinci$iu al unei sc%eme !e alimentare cu r cire cu aereste $re&entat #n fi)ura 8.7"a" #n care fr'na %i!raulic se alimentea& cu a$ !in

  a&inul 5" un!e ni*elul lic%i!ului ce cur)e !in re ea !in roinetul 1 este re)latautomat cu a(utorul !is$o&iti*ului cu $lutitor 8. O ea*a !e $rea$lin este

  $re* &uta $entru a $re*eni ne$l cerile le)ate !e !efectarea !is$o&iti*ului 8.Intrarea a$ei #n fr'n se face $rin roinetul " iar ie irea $rin roinetul 7 cu care

  se re)lea& toto!at i !eitul a$ei !e circula ie $rin ra!iatorul 2 care" cu a(utorul*entilatorului " ser*e te $entru a men ine re)imul termic al fr'nei #n limitecon*enaile.

  #n fi)ura 8.7" se $re&int o sc%em %i!raulic cu re)lare automat are)imului termic6 #n acest sco$ se folose te son!a termostatic 2 care coman!roinetul 7 ac ionat electroma)netic.

  R cirea a$ei se face #n sc%im torul !e c l!ur " care utili&ea& caelement refri)erator a$a !in re ea" sosit $rin con!ucta 11 i e*acuat $rinroinetul . Celelalte elemente ale instala iei sunt acelea i ca #n sc%ema

  $rece!ent .

  Fr'nele electrice se !eoseesc #ntre ele !u$ ti$ul ma inii electricefolosite" $ut'n! fi cu in!uc ie -cu curen i turionari" cu ma in electric !e curent

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  59/479

  continuu sau !e curent alternati*. La aceste instala ii efortul !e fr'nare este$ro!us !e interac iunile !intre c'm$ul electroma)netic al statorului i rotor.M surarea efortului !e fr'nare reacti* se face" ca i la fr'narea %i!raulic " $rinm surarea efortului !e !e&ec%ilirare a statorului.

  La fr'nele cu curen i turionari re)la(ul cu$lului re&istent i al tura iei areloc $rin mo!ificarea curentului !e ecita ie iar $entru e*acuarea c l!urii

  $ro!use $rin transformarea ener)iei mecanice mai #nt#i #n electricitate seutili&ea& instala ii !e r cire cu aer sau cu a$ . ,e l'n) !ificult ile $e care le

  $re&int re)la(ul curentului !e ecita ie #n func ie !e tura ie" fr'nele !e acest ti$au un !e&a*anta( ma(or re&ultat !in ire*ersiilitate al or func ional care nu le

  $ermite utili&area #n re)im !e motor.

  Fr'nele !e curent continuu se construiesc $e a&a ma inilor electrice !ecurent continuu care ofer stan!urilor !e #ncerc ri !inamice $osiilitateafunc ion rii #ntr/o )am lar) !e tura ie" cu cu$luri suficient !e mari #n #ntre)!omeniul func ional i" #n $lus" alternati*a utili& rii ca motor. Disemin rii lar)i aacestui ti$ !e fr'n i se o$une $re ul !e cost ri!icat i li$sa re elelor !e alimentare

  73

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  60/479

  in curent continuu" necesare $entru func ionarea instala iei #n re)im !e motor.Acest nea(uns $oate fi corectat $rin utili&area monta(uluiYar!/Leonar!" ca& #ncare instala ia stan!ului se cu$lea& la re eaua in!ustrial " !ar $re ul stan!uluicreste.

  Ma inile !e curent alternati* folosite #n construc ia stan!urilor cu rulourisunt" #n )eneral" asincrone6 i aceste instala ii sunt re*ersiile" !ar au cel mai limitat!omeniu !e *aria ie al tura iei -a$roimati* 33/133 mur1. ,entru a l r)i )ama !e*aria ie a tura iei i sarcinii -care se face $rin mo!ificarea intensit ii curentului !eecita ie se folose te un !is$o&iti* electric !e mo!ificare #n tre$te a acestor

  $arametri.

  Din $unct !e *e!ere al caracteristicii fr'nelor -!omeniul !e *aria ie al $uterii#n func ie !e tura ie" o $ri*ire com$arati* -fi).8.2 arat c cele mai a*anta(oasesuni fr'nele cu in!uc ie iar !omeniul cel mai restr'ns #l au fr'nele cu altematoareasincrone.

  La toate cele men ionate a! u) m c' $referin a acor!at in ultima *remema inilur electrice #n construc ia stan!urilor cu rulouri se $oate e$lica i $rinu urin a a!a$tailit ii lor Ia automati&area o$era iunilor !e !ia)nosticare.

  #n ceea ce $ri*e te consumul !e comustiil" a$aratura !e m surare aacestui $arametru !e !ia)nosticare este $re&entat #n $ara)raful 5"8.8" !eoareceea face $arte #n acela i tim$ i !in utila(ele !e !ia)nosticare )eneral a motoruluii a sistemului !e alimentare.

  Consumul !eH comustiil $oate fi m surat #n rula( sau $e stan!. In amelesitua ii" re&ultatele #ncerc rilor *or fi influen ate !e re)imul !e *ite& i !e sarcin

  $rin interme!iul for ei la roat " a a cum rele* formula -8.8. De aceea $roce!eul!e m surare $e $arcurs este mai $u in $recis $rin )ra!ul re!us !e re$etailitate

  $ricinuit !e mo!ificarea con!i iilor amiante i !e trafic. Se ale)e un traseu" ca i la

  !ia)nosticarea $rin accelerarea ma inii" $e care se rulea& cu o *ite& !at $e o!istan ine !eterminat !" m sur'n!u/se consumul cu a(utorul unuia !ina$aratele $re&entate #n $ara)raful 5.8.8. Dac $e $arcursul ! -9m automoilul aconsumat C! litri !e comustiil" atunci consumul la 133 9m *a fi+

  C133 > -133 C ! 0 ! -l01339m

  71

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  61/479

  In mo! asem n tor se $roce!ea& i #n ca&ul !etermin rilor $e stan!"un!e" fire te" reali&area unor con!i ii constante i $erfect re$etaile !e #nc rcare i*ite& este asi)urat .

  De re)ul " stan!urile sunt ec%i$ate cu a$aratur care in!ic consumul !ecarurant !irect #n 10133 9m" f r a mai fi necesar calculul $rece!ent.

  La #ncerc rile $e stan!" $roele !e*in mult mai conclu!ente !ac " #n loc sse m soare consumul la o sin)ur *ite& " se !etermin *aria ia sa #ntr/un inter*al

  mai lar) i se com$ar cura o inut -fi) 8.. cu cea limit 8" o$era ie #n urmac reia se a$recia& o$ortunitatea !ia)nostic rii a$rofun!ate a ma inii saucontinuarea e$loat rii acesteia -#n situa ia !e $e fi)ur " e$loatarea *e%icululuise #ntreru$e.

  78

 • 8/13/2019 Diagnosticarea de Andreescu

  62/479

  5. DIAGNOSTICAREA MOTORULUI

  5.1. As$ecte )enerale

  Mo!ificarea st rii te%nice a motorului se $ro!uce fie !atorit u&urii naturalesau for ate a mecanismelor i instala iilor sale" fie !ere)l rii sau !eterior rii unora!intre ele. Stailirea st rii te%nice a 'estui ansamlu al automoilului se $oate face)loal sau $e elemente. #n $rimul ca&" #n care treuie s se $reci&e&e !ac motorulmai $oate fi e$loatat sau nu" se ale) ca $aramet