15
Diagnosticarea geometriei roţilor cu ajutorul standului BOSCH FWA 43XX 1. Fundamentare teoretică Firmele producătoare proiectează suspensia și sistemul de direcție ale fiecărui automobil astfel încât roțile să aibă o poziție optimă față de automobil și față de calea de rulare pentru diferite poziții de lucru ale suspensiei în vederea unei bune maniabilități și stabilități a automobilului și a reducerii intensității uzării anvelopelor în timpul rulării. Această poziție, numită așezarea roților, este dependentă de mulți factori, dar mai ales de tipul punții și de mecanismul de suspensie al rotilor care sunt stabilite de constructorul autovehiculului. Cu cat autovehiculele și mecanismul de rulare sunt mai evoluate din punct de vedere tehnic, cu atat unghiurile de așezare ale roților sunt mai stabile și toletanțele mai reduse. Unghiurile de așezare ale roților, valabile pentru mecanismul de rulare, asigură o ținută de drum corespunzătoare şi sunt date de producători pentru fiecare tip de autovehicul în parte. Acestea sunt pentru roțile punții față: -unghiul de cădere; -unghiul de înclinare transversală al pivotului; -unghiul de înclinare longitudinală al pivotului (de fugă); -unghiul de convergență sau convergența roților; -unghiul de bracaj. Roțile punții spate: -unghiul de cădere; -unghiul de convergență sau convergența roților; Cu toate că fiecare din aceste poziții are un rol bine stabilit, totuși ele stau într-o anumită relație una față de alta. Valorile sunt stabilite pentru fiecare tip constructiv de autovehicul de către constructor, separat, ținand cont de particularitățile constructive

Diagnosticarea geometriei rotilor

  • Upload
    geo-d

  • View
    312

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

D

Citation preview

Diagnosticarea geometriei roilor cu ajutorulstandului BOSCH FWA 43XX1. Fundamentare teoreticFirmele productoare proiecteaz suspensia i sistemul de direcie ale fecruiautomobilastfel nct roile s aib o poziie optim fa de automobil ifa decalea de rulare pentru diferite poziii de lucru ale suspensiei n vederea unei bunemaniabiliti i stabiliti a automobilului i a reducerii intensitii uzrii anvelopelorn timpul rulrii. Aceastpoziie, numitaezarearoilor, estedependentdemuli factori,dar mai alesdetipul punii i demecanismul desuspensieal rotilor caresuntstabilite de constructorulautoveiculului. !u cat autoveiculele imecanismulderulare sunt mai evoluate din punct de vedere tenic, cu atat un"iurile de aezareale roilor sunt mai stabile i toletanele mai reduse. #n"iurile de aezare ale roilor, valabile pentru mecanismul de rulare,asi"ur o inut de drum corespunztoare i sunt date de productori pentru fecaretip de autoveicul n parte. Acestea sunt pentru roile punii fa$ %un"iul de cdere& %un"iul de nclinare transversal al pivotului& %un"iul de nclinare lon"itudinal al pivotului 'de fu"(& %un"iul de conver"en sau conver"ena roilor& %un"iul de braca). *oile punii spate$ %un"iul de cdere& %un"iul de conver"en sau conver"ena roilor& !u toate c fecare din aceste poziii are un rol bine stabilit, totui ele stauntr%oanumitrelaieunafadealta. +alorilesunt stabilitepentrufecaretipconstructiv de autoveicul de ctre constructor, separat, inand cont departicularitile constructive astfel incat la micarea rectilinie a autoveiculului roiledin fa s ruleze paralel una fa de cealalt. 1.1 !ng"iul de con#ergen!onver"ena este diferena dintre distana muciilor interioare, posterioare ianterioare ale )enilor roilor la nivelul diametrului de aezare al talonului. Aceastase msoara intr%un plan orizontal la nivelul a,ei roilor. -n f"ura . este sciat conver"enta roilor. Fi"ura.$#n"iul de conver"en al roilor /oziionarea roilor din fa spre interior'fa de a,a lon"itudinal aautoveiculului($ conver"ena roilor din fa respectiv un"i de conver"enpozitiv& /oziionarearoilor dinfaspree,terior$un"i dediver"enal roilorrespectiv un"i ne"ativ& /oziia paralel a roilor$ conver"en%diver"en 0'zero(.1rebuie facut diferena intre conver"en individual i conver"en total./rinconver"enaindividualdintreroi seinele"eun"iul pecareil formeazplanul vertical median al roii cu a,a de referin. 2a roile din faa a,ei de referinestea,a"eometricdemicare, iar laroiledinspatea,alon"itudinaldesimetrie.!onver"ena total dintre roi se refer la poziia roilor unei puni, unafata de cealalt, pentru poziia de mers rectiliniu a direciei, mai e,act este sumaconver"enelor individuale a ambelor roi ale aceleiai puni.1.$ !ng"iul de %racare &ung"iul di'erenial al%racrii(#n"iul debracaresereferlaroileanterioarededirecie. 3ne,primare"eneral este valoarea un"iurilor fcute de fecare roat de direcie la descriereaunui vira) cndoroatbraceazmai mult dect cealalt. 4ai e,act un"iuldiferenial al bracrii este un"iul la care, la o bracare de 506 a roii din interiorulcurbei, roata din e,teriorul ei bracez mai puin dect cea din interior. 2adeplasareaincurbroileunui autoveicul serotesc, deci i roilededirecie din fa, in )urul centrului de virare, care se a7 pe prelun"irea a,eipuniiposterioare. 8umai atunci potrulanormal toateroile, frspatinezesausderapeze. /entruaserealizaacest lucru, fecareroatdirectoaretrebuiesbraceze cu un"iuri diferite , dependent de un"iul razei traiectorieicorespunztoare'f"ura 5(.Fi"ura 5 $#n"iul de bracare al rotilor1.3 !ng"iul de cadere al rotilor#n"iul de cdere al roii reprezint inclinarea roii fa de planulperpendicular pe calea de rulare. 1enic este un"iul pe care il formeaz in planvertical, planul median al roii cu planul lon"itudinal al autoveiculului.Fi"ura 9$ *eprezentare un"iului de cadere pozitiv si ne"ativ.#n"iul de cdere pate f pozitiv sau ne"ativ in funcie de partea in care se inclinroata'f"ura :($ !dere pozitiv, roata se nclin cu partea de sus spre e,teriorulautomobilului& !dere ne"ativ, roata se nclin cu partea de sus spre interiorulautomobilului& !derea zero, dac planul median al roii este parallel cu planul lon"itudinalal autoveiculului.Fi"ura ;$ *eprezentareaun"iului de cdere si aun"iului de inclinaretransversal a pivotului.#n"iul de cdere al roii este utilizat ca poziie a roii de pe vremea caletilor,mult nainte de apariia automobilului.#n"iul de conver"en i un"iul de cdere al roilor sunt n strans le"tur,determinatpentrustabilireantrafcal unui veicul i pentruouzurcat mairedus a anvelopelor. *oile sin fa au de obicei o cadere pozitiv, unde conver"ena este otratoarepentru determinarea pentru stabilitatea n trafc al unui veicul i pentru o uzur catmai redus a anvelopelor. *oile din fa au de obicei o cdere pozitiv, unde conver"ena este otratoarepentru determinarea mrimii un"iului de cdere. 020%un"iuri de cdere ne"ative cuprinse ntre % 030 i2.!a toleran se admite ?20, mai rar 30.