Click here to load reader

DATN Nghien Cuu KD Quang

  • View
    2.402

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chương 1 Tổng quan hệ thống thông tin quangChương 2 Bộ khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium EDFCHƯƠNG 3: Ứng dụng bộ khuếch đại quang sợi EDFA trong hệ thống thông tin quang WDM

Text of DATN Nghien Cuu KD Quang

MC LCMc Lc.................................................................................................................1 Danh mc cc t vit tt........................................................................................3 Danh mc hnh v..................................................................................................6 Danh mc bng biu..............................................................................................8 Li ni u.............................................................................................................9 Chng 1 Tng quan h thng thng tin quang..................................................111.1. 1.2.

Lch s pht trin ca h thng thng tin quang.........................................11 Cc thnh phn c bn ca h thng thng tin quang.................................12

1.2.1 B pht quang.............................................................................................13 1.2.2 B thu quang...............................................................................................13 1.2.3 Cp si quang.............................................................................................13 1.2.4 Cc thnh phn khc...................................................................................141.3.

Nguyn l truyn nh sng trong si quang................................................14

1.3.1 Cu to si quang.......................................................................................14 1.3.2 Truyn dn nh sng trn si quang...........................................................151.4.

Phn loi si quang.....................................................................................17 .......................................................................................................................

1.4.1 Phn loi theo phng php truyn sng...................................................17 1.4.2 Phn loi theo ch s chit sut...................................................................181.5.

Cc thng s ca si quang.........................................................................18

1.5.1 Suy hao.......................................................................................................18 1.5.2 Tn sc........................................................................................................231

1.6.

u nhc im ca si quang.....................................................................24 .......................................................................................................................

1.6.1 u im......................................................................................................24 1.6.2 Nhc im................................................................................................25 Chng 2 B khuch i quang si pha tp Erbium EDF..................................26 2.1. Vai tr ca khuch i quang trong h thng thng tin quang.....................26 2.2. Tng quan v khuch i quang...................................................................26 2.2.1 Nguyn l khuch i quang......................................................................26 2.2.2 Phn loi cc b khuch i quang.............................................................29 2.2.3 Cc thng s k thut ca khuch i quang.............................................30 2.2.4 Khuch i quang dng laser bn dn........................................................32 2.2.5 Cc b khuch i quang si......................................................................35 2.3. B khuch i quang si pha tp Erbium EDFA.........................................41 2.3.1 Cu trc c bn ca b khuch i quang EDFA.......................................41 2.3.2 Nguyn l hot ng ca EDFA................................................................43 2.3.3 Yu cu i vi ngun bm.......................................................................45 2.3.4 H s khuch i ca EDFA......................................................................50 2.3.5 Tnh ton h s khuch i ca EDFA.......................................................55 2.3.6 Ph khuch i ca EDFA.........................................................................57 2.3.7 Tp m trong b khuch i quang si pha tp EDFA..............................58 CHNG 3: ng dng b khuch i quang si EDFA trong h thng thng tin quang WDM...................................................................................................63 3.1. ng dng ca khuch i quang..................................................................63 3.2. Cc ng dng trong h thng thng tin quang s.........................................64 3.3. ng dng trong cc h thng tng t.........................................................662

3.4. Cc ng dng trong mng ni ht (LAN)....................................................68 3.5. ng dng trn h thng thng tin quang ghp knh theo bc sng WDM. . . 68 3.5.1 Cng ngh ghp knh theo bc sng WDM............................................69 3.5.2 u nhc im ca cng ngh WDM........................................................71 3.5.3 Khuch i quang si EDFA trong h thng WDM..................................73 3.5.4 EDFA th h mi cho h thng WDM.......................................................75 Kt lun...............................................................................................................76 Ti liu tham kho...............................................................................................79

DANH MC CC T VIT TTADM ASE AWG BA CPM DC DCF DCG DCM DEM DEMUX DFB DSF DXC EDFA EDSFA EDTFA Add/Drop Multiplexer Amplifier Spontaneous Emission Array Wave Grating Booster Amplifier B ghp knh xen/r Bc x t pht c khuch i Cch t AWG B khuch i cng sut u

pht Cross Phase Modulation iu ch cho pha Dispersion Compensator B b tn sc Dispersion Compensator Fiber Si b tn sc Dispersion Compensator Grating Cch t b tn sc Dispersion Compensator Module Module b tn sc Dispersion Equalization Module Module iu chnh tn sc DEMultiplexing B tch knh Distributed Feedback Phn hi phn b Dispersion Shifted Fiber Si tn sc dch chuyn Digital Cross Connect B u cho s Erbium-Doped Fiber Amplifier Khuch i quang Erbium Erbium-Doped Silicon-based Khuch i quang Erbium Fiber Amplifier Erbium-Doped Tellurite3

da trn nn bn dn Silic Fiber Khuch i quang Erbium

FBG FWM LA LASER LD LOA MAN MOR MUX NDSF NF NZ-DSF OA OADM OAM OC ODEMUX ODU OL OM OMU OMUX OPM OSC OTN OTPM OTU OXC PA PDL PLC PMD REG

Amplifier trn nn bn dn Tellurium Fiber Bragg Grating Cch t si Bragg Four Wave Mixing Hiu ng trn bn bc sng Line Amplifier B khuch i ng truyn Light Amplication by Stimulate Emission of Radiation Laser Diode it pht quang laser Line Optical Amplifier B khuch i quang ng truyn Metropolitan Area Network Mng ni th Multi-wavelength Optical Trm lp a knh quang Repeater Multiplexing Non-Dispersion Shifted Fiber Noise Figure Non-Zero Dispersion B ghp knh Si tn sc dch chuyn bng

khng H s tp m Shifted Si tn sc dch chuyn khc khng B khuch i quang B ghp knh xen/r quang Module khuch i quang Knh quang B tch knh quang n v tch knh quang ng truyn quang B ghp knh quang n v ghp knh quang B ghp knh quang Thit b gim st mng quang Knh gim st quang Mng truyn ti quang Module cng chuyn i quang n v chuyn i quang B ni cho quang B tin khuch i Suy hao ph thuc phn cc Vi mch quang Tn sc mode phn cc Trm lp (3R)

Fiber Optical Amplifier Optical Add/Drop Multiplexer Optical Amplifier Module Optical Channel Optical DEMultiplexing Optical Demultiplexing Unit Optical Line Optical Multiplex Optical Multiplexing Unit Optical Multiplexing Optical Performance Monitor Optical Supervisor/Service Channel Optical Transport Network Optical Translator Port Module Optical Translator Unit Optical Cross Connect Pre-Amplifier Polarization Dependence Loss Planar Lightwave Circuit Polarization Mode Dispersion Regenerator4

SNR SBS SMF SOA SPM SRS SSMF WDM WT XPM

Signal To Noise Ratio Stimulated Brillouin Scattering Single-Mode Fiber Semiconductor Optical Amplifier Self Phase Modulation Stimulated Raman Scattering Standard Single Mode Fiber Wavelength Multiplexing Wavelength Transponder Cross Phase Modulation

T s Tn hiu/Tp m Tn x kch thch Brillouin Si quang n mode B khuch i quang bn dn iu ch t dch pha Tn x kch thch Raman Si cp quang n mode

chun Division Ghp knh theo bc sng Chuyn i bc sng iu ch pha cho

DANH MC HNH VHnh 1.1: Cc thnh phn c bn ca h thng thng tin....................................11 Hnh 1.2: S khi cu trc ca h thng thng tin quang..............................12 Hnh 1.3: Cu to si quang................................................................................14 Hnh 1.4 : nh lut khc x v phn x nh sng..............................................15 Hnh 1.5 : Nguyn l truyn dn nh sng trong si quang................................16 Hnh 1.6: S phc tho b khuch i laser bn dn......................................195

Hnh 1.7: Cu trc cc loi SLA.........................................................................19 Hnh 1.8: B khuch i quang si tng qut.....................................................20 Hinh 1.9: S phc ha hin tng SRS..........................................................21 Hnh 1.10: S nguyn l ca b khuch i Raman......................................22 Hnh 1.11 : S phc ha hin tng SBS.......................................................22 Hnh 1.12: Cu trc ca EDFA...........................................................................23 Hnh 1.13: Cu trc hnh hc ca li pha tp Erbium.........................................24 Hnh 2.1: Cc loi dch chuyn gia cc mc nng lng..................................27 Hnh 2.2: M hnh tng qut ca mt b khuch i quang...............................29 Hnh 2.3: Cu trc ca mt b khuch i quang bn dn SOA.........................33 Hnh 2.4: B khuch i quang si tng qut.....................................................35 Hnh 2.5: S phc ha hin t