Click here to load reader

Dachy Płaskie 1_2010

 • View
  263

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dachy płaskie 1_2010

Text of Dachy Płaskie 1_2010

 • DACH

  Y P

  ASKI

  E 1/

  2010

  #%.!:749-6!4

  349#:%.5-%2)33.

  *EDENDACHAWIELUSPECJALISTW

  $ACHYZIELONEAENERGOOSZCZDNOx

  -ECHANICZNEMOCOWANIEHYDROIZOLACJI

  dachyPASKIE

 • BIAL-MET ul.Koychawa 7821-500 Biaa Podlaska tel. /83/344 33 [email protected]

  Oddziay

  Krakw ul. Radzikowskiego 531-305 Krakwtel. /12/636 55 16fax /12/636 55 31

  [email protected]

  Katowice ul. Rodzieskiego 190 b40-203 Katowicetel. //12/636 55 16 fax //12/636 55 31

  [email protected]

  Kielce ul. 1-go Maja 19125-655 Kielcetel. //41/366 17 31fax //41/345 39 00

  [email protected]

  Oddziay

  Biaystok ul. Marczukowska 2A15-724 Biaystoktel. /85/664 38 06 do 07fax /85/664 38 08

  [email protected]

  Bielsko Biaa ul. Czerwona 18, 43-300 Bielsko-Biaatel. /33/499 89 88 do 89fax /33/812 44 77

  [email protected]

  Bydgoszcz ul. Przemysowa 885-758 Bydgoszcztel. /52/348 97 68 do 69fax /52/348 96 19

  [email protected] www.wkt.pl

  Czstochowa ul. Jagielloska 85/8742-200 Czstochowatel. /34/366 16 60fax /34/363 42 27

  [email protected] www.wkt.pl

  Gdask ul. Miaki Szlak 2780-717 Gdasktel. /58/305 23 07 do 08fax /58/301 59 22

  [email protected]

  Gdynia ul. Hutnicza 5381-061 Gdyniatel. /58/662 40 77 do 79fax /58/662 48 90

  [email protected]

  Gdynia TI ul. Hutnicza 53 81-061 Gdyniatel. /58/662 48 96fax /58/662 48 90

  [email protected]

  Gliwice ul. Okrna 2244-100 Gliwicetel. /32/330 60 90 do 91fax /32/330 60 92

  [email protected]

  Grudzidz ul. Waryskiego 8486-300 Grudzidztel. /56/462 29 97fax /56/461 08 92

  [email protected]

  Jelenia-Gra ul. Wrocawska 7058-506 Jelenia Gratel. /75/752 20 49fax /75/752 17 86

  [email protected]

  Katowice ul. Rodzieskiego 190B 40-203 Katowicetel. /32/203 66 25 fax /32/350 06 80

  [email protected]

  Katowice TI ul. Krakowska 8740-391 Katowicetel. /32/775 91 20fax /32/353 03 63

  [email protected]

  Kielce ul. Duga 2825-650 Kielce

  tel. /41/345 53 94, /41/345 53 54fax /41/345 53 96

  [email protected]

  Krakw ul. Obrocw Modlina 930-833 Krakwtel. /12/650 23 71 do 78fax /12/653 62 80

  [email protected]

  Legnica ul. Poznaska 29G59-220 Legnicatel. /76/862 08 35 do 36fax /76/852 38 23

  [email protected]

  d ul. Elektronowa 494-103 dtel. /42/683 01 38fax /42/683 01 39

  [email protected]

  Opole ul. J. Cygana 545-131 Opoletel. /77/402 13 60 do 67fax /77/453 02 09

  [email protected]

  Pozna ul. Obornicka 26360-650 Poznatel. /61/842 58 27 do 29fax /61/822 19 93

  [email protected]

  Pozna TI ul. Obornicka 263 60-650 Pozna

  tel. /61/667 33 46, /61/667 33 43, /61/667 33 40fax /61/842 58 29

  [email protected]

  Rybnik ul. Jankowicka 944-201 Rybnik

  tel. /32/422 27 20, /32/422 22 72fax /32/422 23 50

  [email protected]

  Rzeszw ul. Przemysowa 11, 35-105 Rzeszwtel. /17/859 07 41 fax /17/864 21 29

  [email protected]

  Szczecin Warzymice 4572-005 Przecawtel. /91/810 92 70 do 78fax 91/810 92 75 [email protected]

  Toru ul. Polna 6587-100 Torutel. /56/653 99 50 do 53fax /56/653 99 54

  [email protected]

  Warszawa ul. Przyokopowa 5/7 01-208 Warszawatel. /22/631 17 97fax /22/631 96 79

  [email protected]

  Warszawa TI ul. Przyokopowa 5/701-208 Warszawatel. /22/631 96 97fax /22/631 96 98

  [email protected]

  Wrocaw ul. Krakowska 141-15550-428 Wrocaw

  tel. /71/341 69 27, /71/341 69 47fax /71/343 24 05

  [email protected]

  Tu dostaniesz kwartalnik DACHY PASKIEPASKIE

  Firmy wsppracujce z kwartalnikiem Dachy Paskie

  Oddziay

  Przedsibiorstwo Handlowe

  DEK-POL Sp. z o.o.

  ul. Sytkowska 43, 60-413 Pozna

  tel. /61/848 96 90 tel. /61/841 72 02fax /61/848 96 91

  [email protected]

  dachyPASKIE

  4ONOWYKWARTALNIKNAPOLSKIMRYNKUCZASOPISMFACHOWYCH

  4UTAJZNAJDZIESZINFORMACJEONOWOCZESNYCHTECHNOLOGIACHWYKONAWCZYCHROZWIZANIACHPROJEKTOWYCHMATERIAACHNARZDZIACHSTOSOWANYCHNADACHACHPASKICH

  :!-702%.5-%2!4)02:%+/.!*3)3!-

  PRENUMERATA 2010

  Zamawiam prenumerat roczn kwartalnika DACHY PASKIE w cenie 20 z (brutto)

  Nazwa firmy ...........

  Imi i Nazwisko zamawiajcego .........

  Ulica .

  Kod . Miasto ..............

  NIP ..................

  Tel/fax .... e-mail ........

  Polskie Centrum Budownictwa Difin i Mller sp. z o.o., ul. Starociska 1B lok 2, 02-516 Warszawa tel/fax /022/ 646 75 23,

  e-mail: [email protected] www.dachyplaskie.info.pl

  Wyraam zgod na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych wydawnictwa Polskie Centrum Budownictwa Difin i Mller Sp.z o.o, oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treci Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. 133, poz.88) wycznie dla potrzeb marketingowych wydawnictwa.

  #%.!:749-6!4

  0!l$:)%2.)+.5-%2)33.

  :AKADKOMBINOWANY

  -EMBRANYHYDROIZOLACYJNEZ06#

  $ACHYNABLACHACHTRAPEZOWYCH

  dachyPASKIE

  #%.!:749-6!4

  ,)0)%#.5-%2)33.

  dachyPASKIE

  $ACHWKOLORACH

  0APYBITUMICZNE

  $ACHYZIELONErUWAGIOPROJEKTOWANIUIREALIZACJI

 • 3od redakcji

  Witamy w Nowym Roku. Za nami pierwszy kalendarzowy rok uka-zywania si naszego kwartalni-ka. DACHY PASKIE z pewnoci zostay zauwaone: zdobylimy krg staych czytel-nikw, grono solidnych autorw, ceni nas producenci.Cieszy nas to tym bardziej, e czasy s trudne, zwaszcza w brany wydawniczej nie wszystkim udaje si utrzyma na rynku,

  jedne czasopisma upadaj, inne trac poziom. My za regularnie co kwarta proponujemy kilkadziesit stron fachowych wiadomoci. Nie ograniczamy si jedynie do prezentowanie reklam i artykuw pisanych przez produ-centw, ale staramy si take pokazywa ciekawe inwestycje, jak i publikujemy mate-riay problemowe, pisane przez naukowcw i dowiadczonych konstruktorw. Sprawia to, e DACHY PASKIE zaczynaj by coraz

  wyej cenione i krg prenumeratorw powik-sza si z miesica na miesic. Dzikujemy za zaufanie postaramy si go nie zawie.

  Zapraszam do lektury

  Piotr Ronowicz, redaktor naczelny

  Piotr RonowiczRedaktor naczelny

  Od redakcji

  ADRES REDAKCJI I BIURA REKLAMY 02-516 Warszawa, ul. Starociska 1B lok. 2; tel./fax (0-22) 646 75 21 do 23, [email protected]

  REDAKTOR NACZELNYPiotr [email protected]

  REDAKCJAArtur Kumiuk

  PRENUMERATA I KOLPORTAAnna [email protected] na prenumerat przyjmuje redakcja, Kolporter, Poczta Polska, Ruch, Garmond Press. Cena prenumeraty rocznej: 20 z

  ODPOWIEDZIALNA ZA REKLAMI PRENUMERAT NA TERENIE NIEMIECTanja Petrichtel. (0-049) 221-5497-297, fax (0-049) 221-5497-326Verlagsgesellschaft Rudolf Mller GmbH & Co. KG, Postfach 41 09 49, 50869 Kln

  CENNIK OGOSZEObowizuje cennik ogosze wany od 1 wrzenia 2008 r.

  SZCZEGOWE INFORMACJEI OBSUGA ZLECE REKLAMOWYCHSylwia [email protected]/fax (0-22) 646 75 21 do 23

  Termin dostarczania materiaw do redakcji:2 tygodnie przed publikacj.Materiaw nie zamwio-nych redakcja nie zwraca, a w razie opublikowaniazastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie odpowiada za tre ogosze i reklam.

  WYDAWCAPolskie Centrum Budownictwa02-516 Warszawa, ul. Starociska 1B lok. 2; tel./fax (0-22) 646 75 21 do 23, e-mail: [email protected]

  PREZES ZARZDUTadeusz Bk

  PRZYGOTOWANIE DO DRUKUEdit sp. z o.o.

  Wydrukowano w Polsce

  dachyPASKIE

  Dachy Paskie 1/2010

 • 4 Dachy Paskie 1/2010

  Realizacje

  6

  8

  11

  Pajk z upinami

  Jeden dach, a wielu specjalistw

  Gszcz wspornikw

  Technika i technologie

  13

  17

  20

  22

  26

  28

  30

  34

  37

  44

  Zwody instalacji odgromowej na dachach obiektw budowlanych

  Zasady mechanicznego mocowania hydroizolacji dachw paskich

  Systemy dachowe TPO i PVC Mapeplan

  Bezpieczestwo obiektw budowlanych a zmiany w przepisach techniczno-budowlanych

  Zgrzewarki na gorce powietrze

  Bezpieczestwo poarowe przekry dachowych

  wietliki i klapy na dachy paskie zestawienie

  Dachy zielone a energooszczdno

  Stropodachy paskie na blachach fadowych z pokryciem z tworzyw sztucznych

  Zgrzewanie gorcym powietrzem

  Produkty

  48 Uchwyt dachowy

  Papy samoprzylepne

  Pajk z upinami

  Nadjedajcych w kierunku ronda w centrum Gorzowa Wielkopolskiego intryguje niecodzienny obiekt. Widok kojarzy si raczej z gigantycznym pajkiem ni budowl uytkow. Tym futurystycznym obiektem jest wiea widokowa zlokalizowana na rondzie, nad przejciem podziemnym.

  6

  W nastpnym numerze 50

  Jeden dach, a wielu specjalistw

  Realizacja zielonego dachu wymaga koordynacji pracy fachowcw z rnych bran dekarza, ogrodnika, specjalisty od nawierzchni drogowych i maej architektury. W trakcie realizacji naley zawsze pamita, e jest to dach i najwaniejsza jest jego hydroizolacja.Najlepszym rozwizaniem jest wykonanie caoci prac przez jedn, przygotowan do tego zadania firm. Przedstawiamy tak realizacj.

  8

  Przewodnik branowy 49

  spis treci

 • Bezpieczestwo poarowe przekry dachowych.Przykad niewaciwej interpretacji przepisw

  Wymagania w zakresie bezpieczestwa poarowego przekry dachowych okrelone zostay w przepisach techniczno- budowlanych. W wikszoci przypadkw zapisy tam zawarte w sposb precyzyjny okrelaj wymagania, jakie naley uwzgldni przy projektowaniu i budowie. Zdarzaj si jednak i ta

Search related