of 267 /267
PENDAHULUAN Skim Baucar Tuisyen merupakan satu usaha murni kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia untuk merapatkan jurang pencapaian antara murid keluarga miskin dan murid daripada keluarga yang berada. Matlamat Skim Baucar Tuisyen adalah memberi tuisyen kepada murid miskin yang lemah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik bagi membolehkan murid tersebut menguasai pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran berkenaan. Proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan mengikut kawasan kesukaran murid yang telah dikenal pasti oleh guru mata pelajaran sebelum pengajaran dimulakan. Pelbagai kaedah yang disarankan dalam modul ini dapat membantu guru SBT menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berfokus dan terancang. Modul ini mengandungi elemen-elemen kurikulum yang berfokuskan kepada penambahbaikan dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran tersebut. Set-set bimbingan dan panduan merangkumi kelemahan-kelemahan murid, panduan guru, dan contoh kemahiran serta aktiviti sesuatu topik dalam bentuk yang mudah dan sesuai untuk murid tahap sederhana. 1

cth tatabahasa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tatabahasa

Text of cth tatabahasa

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Skim Baucar Tuisyen merupakan satu usaha murni kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia untuk merapatkan jurang pencapaian antara murid keluarga miskin dan murid daripada keluarga yang berada. Matlamat Skim Baucar Tuisyen adalah memberi tuisyen kepada murid miskin yang lemah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik bagi membolehkan murid tersebut menguasai pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran berkenaan.

Proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan mengikut kawasan kesukaran murid yang telah dikenal pasti oleh guru mata pelajaran sebelum pengajaran dimulakan. Pelbagai kaedah yang disarankan dalam modul ini dapat membantu guru SBT menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berfokus dan terancang.

Modul ini mengandungi elemen-elemen kurikulum yang berfokuskan kepada penambahbaikan dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran tersebut. Set-set bimbingan dan panduan merangkumi kelemahan-kelemahan murid, panduan guru, dan contoh kemahiran serta aktiviti sesuatu topik dalam bentuk yang mudah dan sesuai untuk murid tahap sederhana.

Oleh hal yang demikian, diharapkan melalui modul ini masalah pembelajaran mereka di peringkat awal dapat diatasi bagi kepentingan kemajuan pelajaran mereka seterusnya. Semoga penghasilan modul ini dapat membantu semua pihak menjayakan Skim Baucar Tuisyen untuk mengurangkan jurang pencapaian antara murid yang berkemampuan dengan yang kurang berkemampuan dan kadar penyertaan murid daripada keluarga miskin pada peringkat yang lebih tinggi akan meningkat.

LATAR BELAKANG SBT

Berdasarkan hasrat YAB Menteri Kewangan dalam pembentangan bajet 2003 pada 20 September 2002 untuk memberi baucar kepada pelajar miskin bagi mendapat tuisyen di luar waktu persekolahan seperti sedutan berikut:

... Kerajaan sedang menimbang untuk memberikan baucar kepada anak-anak keluarga miskin bagi membolehkan mereka mendapat tuisyen daripada guru-guru yang sanggup memberikan tuisyen khas di luar waktu sekolah. Dengan ini, bukan sahaja mereka akan dapat tuisyen, guru-guru yang rajin juga boleh mendapat pendapatan tambahan.

INTERVENSI PENDIDIKAN MELALUI

SKIM BAUCAR TUISYEN (SBT)

MASA PELAKSANAAN SBT

CIRI-CIRI MODUL SBT

-Rancangan P&P, aktiviti, contoh-contoh soalan secara umum dan yang dirancang mengikut aras-aras pencapaian murid disediakan.

-Set soalan disediakan mengikut aras dalam Huraian Sukatan Pelajaran.

-Cadangan aktiviti telah disediakan, guru boleh mengubahsuai mengikut keperluan pelajar.

-Mempunyai banyak aktiviti terancang, bergantung kepada guru sama ada mahu menggunakan atau sebaliknya. (bergantungkan masa)

-Aktiviti berbentuk permainan seperti : silang kata sains magik, kuiz, isi tempat kosong tangga ular, eksperimen ringkas dan lain-lain.

-Soalan-soalan yang diagihkan kepada pelajar untuk tujuan ujian perlu dibincang bersama pelajar berpandukan teknik menjawab dengan betul.

-Penerapan nilai murni & sesi motivasi diterangkan secara tidak langsung dalam P&P yang dicadangkan.

PANDUAN BERKAITAN MURID DAN KELAS SBT

1.Pemilihan murid bagi program Skim Baucar Tuisyen (SBT) adalah berdasarkan kepada :

i. Murid warganegara Malaysia.

ii. Murid Tahun 4, Tahun 5 dan tahun 6.

iii. Pendapatan keluarga RM 530.00 tanpa perkapita.

iv. Lemah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik atau Sains dengan gred C atau 59 % ke bawah.

2.Seseorang murid tidak semestinya mendapat kemudahan SBT bagi keempat-empat mata pelajaran.

3.Kelas SBT hendaklah dijalankan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan tidak boleh diadakan pada waktu ganti atau waktu relief.

4.Kelas SBT sepanjang cuti persekolahan adalah digalakkan. Bagi kelas SBT Tahun 6 seelok-eloknya dapat ditamatkan sebelum peperiksaan UPSR bermula.

5.Kelas SBT yang dijalankan adalah bertujuan untuk memulihkan kelemahan yang dihadapi oleh murid meliputi aktiviti pemulihan, pengukuhan, teknik belajar, menjawab soalan dan motivasi.

6.Jumlah maksimum bagi sesebuah kelas SBT adalah tidak lebih daripada 25 orang.

7.Bagi sekolah kekurangan murid, kelas SBT tahun 4 dan Tahun 5 dibenarkan bergabung manakala bagi Tahun 6 pula, kelas tersebut tidak boleh bergabung dengan kelas lain.

8.Kelas SBT tahun 6 lebih berfokus kepada teknik belajar, teknik menjawab soalan dan motivasi. Bagi tahun 4 dan 5 pula lebih berfokus kepada pemulihan dan pengukuhan.

9.Galakan dan sokongan harus diberikan kepada murid-murid SBT agar mereka berminat untuk hadir ke kelas yang diadakan.

10.Kelas SBT yang diadakan haruslah mengambil kira tentang keselamatan murid sepanjang P & P dijalankan.

PANDUAN UNTUK GURU TUISYEN SBT

1.Guru tuisyen SBT yang dilantik dalam program ini boleh terdiri daripada guru sekolah atau guru yang sudah berpencen.

2.Guru sekolah yang dilantik sebagai guru SBT haruslah menjalankan kelas SBT tanpa menjejaskan tugas hakiki dan tugas-tugas rasmi yang lain.

3.Setiap guru SBT dihadkan mengajar tuisyen kepada 2 kelas bagi mana-mana 2 mata pelajaran atau 4 kelas bagi mana-mana satu mata pelajaran.

4.Guru tuisyen SBT hendaklah melaksanakan kaedah pengajaran tuisyen yang sesuai untuk memulihkan kelemahan murid dalam sesuatu mata pelajaran.

5.Lembaran kerja, hand-outs atau fotokopi bahan pengajaran boleh dibuat bagi meningkatkan prestasi murid.

6.Kelas SBT yang dijalankan adalah bertujuan untuk memulihkan kelemahan akademik yang dihadapi oleh murid meliputi aktiviti pemulihan, pengukuhan, teknik belajar, teknik menjawab soalan dan motivasi.

7.Guru SBT juga harus menyediakan jadual waktu kelas SBT, rekod mengajar berkaitan tajuk dan aktviti, senarai nama murid, kehadiran murid dan pencapaian murid.

8.Guru tuisyen SBT hendaklah membuat penilaian pelajar apabila tamat sesuatu sesi pengajaran.

9.Guru harus menggunakan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran agar minat murid dapat dikekalkan dalam kelas SBT.

10.Dalam program SBT ini mungkin ada guru yang mengajar mendapat banyak baucar dan ada pula guru yang sedikit. Apa yang penting adalah Konsep Membantu Pelajar Dengan Ikhlas.

PANDUAN UNTUK PENTADBIR DAN PENGURUS SBT

1.Sekolah harus menubuhkan Jawatan Kuasa SBT di peringkat sekolah masing-masing.

2.Pemilihan murid, guru, pemantauan kelas, pelaksanaan, penilaian dan penyelenggaraan rekod harus dibuat dengan teliti oleh sekolah.

3.Sekolah boleh mengambil tindakan dengan menarik balik pemberian SBT jika murid berkenaan melanggar peraturan sekolah.

4.Pihak sekolah juga harus menubuhkan Pusat Tuisyen SBT di sekolah masing-masing berdasarkan kepada senarai murid yang layak menerima SBT dengan menyediakan jadual waktu dan keperluan guru tuisyen secukupnya.

5.Guru Besar boleh menetapkan guru tuisyen SBT dan kalangan guru yang mengajar murid itu sendiri atau guru dari sekolah lain. Dengan cara ini murid akan kekal di sekolah dan hanya sebahagian guru sahaja yang bergerak ke sekolah lain.

6.Pihak sekolah akan menyerahkan sebuah buku baucar tuisyen yang mengandungi 11 helai baucar dengan nilai RM 10.00 setiap keping. Keping ke sepuluh adalah untuk rizab manakala kepingan ke sebelas adalah untuk rekod simpanan sekolah.

7.Peruntukan satu mata pelajaran adalah sebanyak RM 90.00. Jika pelajar itu mendapat peruntukan sebanyak empat mata pelajaran maka jumlah peruntukannya adalah RM 360.00 setahun.

8.Di bawah program SBT, sekolah diperuntukkan sebanyak RM20.00 setahun bagi setiap murid. Pecahan peruntukan adalah RM15.00 untuk lembaran kerja dan fotokopi manakala RM 5.00 bahan bercetak, kertas, kapur dan marker pen.

9.Baucar yang diterima daripada ibu bapa sebagai bayaran tuisyen SBT boleh ditunaikan oleh guru SBT di sekolah yang menjadi pusat tuisyen SBT melalui tuntutan bulanan.

10.Pihak sekolah harus menggalakkan guru-guru SBT menggunakan Modul SBT yang telah dibekalkan oleh KPM.

PANDUAN GURU

BAB 1 - Kemahiran Mendengar Dan Bertutur

Modul Bab 1 ini merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala kamahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalinkan hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan aktiviti diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul.

BAB 2 - Kemahiran Membaca

Modul Bab 2 merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya memahami dan menghayati bahan yang dibaca.

BAB 3 - Kemahiran Menulis

Modul Bab 3 ini memuatkan cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis yang boleh dijadikan panduan oleh guru-guru kelas Skim Baucar Tuisyen. Beberapa latihan diberi sebelum murid-murid menghasilkan karangan . Aktiviti ini termasuklah :

BAB 4- Format Baru Penulisan Kertas 2

Bahagian A

Latihan membina ayat tunggal dan ayat majmuk

berdasarkan bahan grafik

Menulis lima ayat lengkap berdasarkan bahan grafik

Bahagian B

Mencari isi penting

Latihan membina huraian daripada isi penting untuk

membina perenggan

Menulis karangan dengan format yang betul

Bahagian C

Membaca dan memahami kehendak soalan

Mencatat nilai murni atau pengajaran

Menulis ulasan lengkap dalam satu perenggan

BAB 1

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR

BAHASA MELAYU

TAHUN 5

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Masa : 1 jam

Tajuk : Dengar Tutur - Iklan

Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat:

i) menerangkan makna perkataan berdasarkan iklan.

ii) mencerakinkan perkataan yang terdapat dalam iklan

Sistem Bahasa : Perkataan seerti

AKTIVITI/MASALANGKAH-LANGKAHPANDUAN GURU

Set Induksi

(5 minit)Guru memancarkan contoh iklan dengan menggunakan LCD dan mengedarkan contoh iklan yang bercetak.Guru mendapatkan contoh iklan (sediakan dalam komputer dan dalam bentuk bercetak ) sebelum memulakan P&P.

Langkah 1

(10 minit)Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan iklan.

Soalan yang dikemukakan adalah bersesuaian dengan iklan.Contoh:

1. Apakah barangan yang

diiklankan?

2. Mengapakah barangan

itu diiklankan?

3. Di manakah barangan

itu boleh didapati?

4. Siapakah yang boleh

menggunakan

barangan tersebut?

Langkah 2

(10 minit)Murid menggariskan lima perkataan yang terdapat dalam iklan iaitu sah, tawaran, promosi, tempahan dan perisa.Rujuk iklan ms 16

Langkah 3

(10 minit)Murid memadankan makna perkataan dengan mengisikan tempat kosong.Rujuk Praktis 1B

Langkah 4

(20 minit)Murid menyusun abjad supaya menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan petikan.Rujuk Praktis 1C

Penutup

(5 minit)Murid mencerakinkan lima perkataan lain yang terdapat dalam iklan bercetak yang telah diedarkan kepada mereka.Murid lain menyusun dan menuliskan jawapan di atas papan hitam.Rujuk iklan yang disediakan dalam LCD atau yang bercetak

Praktis 1A

Teliti dan fahami iklan di bawah.

LOT 1315-G, BANGUNAN SHAH SETIA, JALAN KENARI 13/3,

PELABUHAN KELANG UTARA,

42000 KELANG, SELANGOR.

TEL : 03-34111315 /1316

@@@ MEMENUHI SETIAP KEPERLUAN MAJLIS ANDA @@@

**** PROMOSI ****

Air strawberi mangga bebola aiskrim vanila untuk dua orang

dengan setiap pembelian kek berikut:

## Coklat ais Ardee - 2.5kg (RM 59.00)

## Pelangi keju Ardee 2.5kg (RM 59.00)

*** Tawaran sah sehingga 31 Ogos 2007 sahaja ***

Terdapat pelbagai perisa yang lain * Keladi dam Ardee * Oren bintang Ardee

* Pelangi kilauan Ardee * Tindihan warna tropika Ardee

# Kami sedia membuat penghantaran ke rumah. Tempahan dialu-alukan. #

Praktis 1B

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Padankan makna perkataan berikut dengan mengisikan pada tempat kosong.

sah tawaran promosi tempahan perisa

Segala usaha dan kegiatan untuk menggalakkan

atau mempertingkatkan jualan barang ________

Harga yang dikemukakan oleh pembeli

________

Sesuatu yang ditempah

_________

Benar, pasti, nyata

________

Rasa tersendiri yang memang merupakan ciri asli

atau semulajadi sesuatu ________

Praktis 1CNama :.....................................................

Tahun :.....................

Susun abjad berikut supaya menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan iklan.

1alobeb

2ahanpemt

3 andithin

4ikulaan

5awatnar

Praktis 1DNama :.....................................................

Tahun :.....................

Isi tempat kosong dengan menggunakan perkataan yang diperoleh

dari Praktis 1C di atas.

1 Asri menolak _____________ guru Persatuan Pengakap untuk menyertai

perkhemahan pada hujung minggu ini.

2 ________________ warna yang dilakukan oleh Ratna menarik perhatian

para hakim pertandingan tersebut.

3 Cermin kereta ayah Ain menghasilkan _________ apabila terkena

cahaya matahari.

4 Ibu Sinawati bertungkus lumus menyiapkan ____________ kek yang

diterimanya.

5 Makanan kegemaran Norliza ialah __________ ikan.

Praktis 1ENama :.....................................................

Tahun :.....................

Lengkapkan borang di bawah.

BilKemungkinanAlasanYaTidak

1Pembeli membeli sebiji Kek Coklat Ais Ardee.

2Pembeli membeli sebiji Kek Pelangi Keju Ardee.

3Pembeli membeli kek perisa lain.

4Pembeli memesan kek dari rumah.

5Ramai pembeli membeli sebelum 31 Ogos 2007.

CADANGAN AKTIVITI

1. Guru mempamerkan bahan rangsangan iaitu gambar tunggal.

2. Murid bebas berceritakan tentang apa yang dilihat berdasarkan bahan rangsangan tersebut.

3. Guru menggalakkan murid bercerita mengenai gambar bersama pengalaman sedia ada mereka (daripada pengalaman sebenar, pengalaman orang lain atau daripada bahan bacaan)

4. Seandainya murid tidak dapat bercerita mengenai gambar, guru atau rakan sebaya boleh menggunakan kata tanya yang sesuai atau menggunakan kad perkataan untuk menghasilkan idea murid

5. Murid menulis cerita yang telah didengar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktis 2

Praktis 2A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Lihat gambar sempena hari keluarga ini dengan teliti dan ceritakan aktiviti-aktiviti yang sedang dilakukan oleh mereka.

Perkataan-perkataan ini dapat membantu murid ketika membina ayat

pertandingan lukisan berkumpul

galakan

dinilai menerima hadiah

2. Bina ayat-ayat berdasarkan perkataan-perkataan tersebut.

1. ____________________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________________________

Praktis 2B

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Lihat gambar di bawah dengan teliti dan ceritakan situasi yang sedang berlaku.

Perkataan-perkataan berikut dapat membantu kamu ketika membina ayat.

orang ramai

2. Bina ayatayat berdasarkan gambar tersebut.1. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

3.___________________________________________________________

___________________________________________________________

4.___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Praktis 2C

Lihat gambar sebuah di bawah dengan teliti dan ceritakan aktiviti-aktiviti yang sedang dilakukan mereka.

Soalan-soalan ini dapat membantu kamu ketika membina ayat

1) Apakah yang sedang ayah buat?

2) Apakah yang sedang dilakukan oleh ibu?

3) Apakah yang terdapat di atas meja?

4) Pada pendapat kamu, adakah keluarga ini bahagia?

5) Apakah yang sedang dilakukan oleh abang ?

CADANGAN AKTIVITI

1 Guru memperdengarkan teks surat kiriman melalui pita rakaman

2 Guru mempamerkan petikan teks surat kiriman ini

3 Galakkan murid membaca teks surat kiriman secara kuat dan senyap

4 Guru menggalakkan murid bercerita semula isi yang terdapat dalam teks

5 Murid boleh menceritakan pengalaman sedia ada mereka yang ada kaitan

dengan surat kiriman

6 Seandainya murid tidak dapat bercerita guru atau rakan sebaya boleh

galakkan penggunaan kata tanya yang sesuai atau menggunakan kad

perkataan untuk mencetuskan idea murid

7 Selepas mendengar teks murid mencari makna perkataan menggunakan

kamus

8 Murid mencari isi penting

9 Selepas mendengar teks, murid menjawab soalan pemahaman

SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI

70, Lorong Empat,

Taman Desa Jaya,

36700 Langkap,

Perak Darul Ridzuan.

3 Julai 2006.

Kehadapan ayahanda, bonda dan keluarga kini yang berada di Kuala Lumpur, semoga sihat sejahtera.

Ayahanda,

Anakanda ingin memaklumkan kepada ayahanda dan bonda bahawa pada 15 Julai ini anakanda akan ke Kuala Lumpur untuk menghadiri Kursus Kepimpinan Rakan Sebaya anjuran Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia.

Anakanda berhasrat untuk menemui ayahanda sekeluarga selepas anakanda selesai mengikuti kursus ini. Oleh itu, anakanda berharap ayahanda dapat menjemput anakanda di tempat kursus itu nanti. Anakanda juga akan berusaha untuk menelefon ayahanda apabila selesai kursus tersebut.

Masih segar dalam ingatan anakanda saat-saat manis anakanda bersama keluarga di sana dahulu. Peristiwa yang tidak dapat dilupakan ialah ketika anakanda dimasukkkan ke hospital akibat kemalangan terjatuh daripada basikal. Anakanda terharu apabila melihat ayahanda, bonda serta adinda Kamala dan adinda Theva menangis dan berdoa supaya anakanda cepat sembuh.

Anakanda berasa cukup setakat ini sahaja, semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Sivagami

Praktis 3ANama :.....................................................

Tahun :.....................

Beri makna perkataan di bawah dengan merujuk kamus.

1. pengetahuan

2. memaklumkan

3. berusaha

4. kemalangan

5. berjumpa

Praktis 3B

Baca petikan ini dengan teliti dan cari isi-isi penting daripada teks ini.

1) ..2) ..3) ..

Praktis 3CNama :.....................................................

Tahun :.....................

Jawab soalan-soalan ini.

1) Apakah hubungan antara Sivagami dengan Encik Partiban?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

2) Pada pendapat kamu, mengapa Persatuan Bulan Sabit Merah

menganjurkan Kursus Kepimpinan Rakan Sebaya?

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

3) Kalau kamu diberi peluang untuk mengikuti kursus ini, adakah kamu akan

mengikutinya? Mengapa?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Kata Nama

Kata nama am ialah kata yang amnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda, manusia, bintang, tempat, tumbuh-tumbuhan,atau sebagainya.

Kata nama khas ialah kata yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda, manusia, binatang, tempat, judul buku, bangunan, dan sebagainya.

Kata Nama Am

Kata Nama Khas

cikgu, pegawai,

Encik Amir, Puan Suhaila

majalah, pisau, durian

Dewan Masyarakat, Teluk

masjid, rumah,

Intan,

Parker (pen

Nyanyikan lagu ini

Lagu Patriotik

Kerana mu Malaysia

Buruh nelayan dan juga petani

gaya hidup kini dah berubah

anak-anak terasuh mindanya

lahir generasi bijak pandai

pakar IT pakar ekonomi

jaguh sukan dan juga jutawanberkereta jenama negaramegah menyusur di jalan rayaalam siber teknologi terkini

kejayaan semakin hampiri

biar di kota ataupun desa

kita semua pasti berasa bangga

kerana mu kami mendapat tuah

kerana mu kami bangsa berjaya

kerana mu kami hidup selesa

limpah budi kemakmuran negara

kerana mu kami bebas merdeka

kerana mu nyawa dipertaruhkan

kerana mu rela kami berjuang

demi bangsa kedaulatan negara

kerana mu Negara Malaysia

MALAYSIA

TERIMA KASIH MALAYSIA

Praktis 4ANama :.....................................................

Tahun :.....................

Cari kata nama am yang terdapat dalam lagu patriotik ini di atas. Kemudian, tulis di dalam ruangan di bawah.

Praktis 4BNama :.....................................................

Tahun :.....................

Isikan tempat kosong dengan kata nama yang sesuai.

1) Selva nyaris-nyaris dilanggar oleh semasa melintas

jalan raya.

2) Aminah memakai sepasang ..yang cantik semasa majlis

hari jadinya.

3) Perigi di rumah kering-kontang sepanjang

musim kemarau ini.

4) Bapa Salmi bekerja sebagai ..

5) ..yang baru dibelinya sudah hilang.

Praktis 4C

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Permainan `KOTAK RAHSIA

Garisi perkataan yang betul.RMANGGIS

ABATUPPC

NUACNIPI

TAIJSJGN

ALMAUKEC

IBUKULTI

MANUSIAN

SEKOLAHT

Praktis 4D

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong yang disediakan.

1 Encik Ahmad akan membaca sebelum pergi ke pejabat untuk

mengetahui maklumat terkini.

Amakalah

Cakhbar

Bbuku

Dmajalah

2Siew Kim yang dilahirkan di Kuala Lumpur itu lebih selesa tinggal

di kerana udara yang bersih dan suasana yang harmoni.

Apekan

Cdusun

Bkampung

D bandar

3 itu bersuara begitu nyaring sewaktu menyampaikan puisi

ciptaan terbarunya.

Apenggubah

Cpenyanyi

Bpenyair

Dpencipta

4 Adik sering menanti kepulangan ibu di rumah.

Aanjung

Cmimbar

Bbalai

Ddapur

5 Kereta ..yang baru dibeli oleh ayah terlibat dalam

kemalangan.

A.majikan

Csyarikat

Bpenyewa

DProton Waja

Praktis 5A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Kata kerja terbahagi kepada

a) kata kerja transitif iaitu kata kerja yang mesti disertai objek untuk membentuk ayat yang lengkap. Contoh : Kakak membaca buku.

b) kata kerja tak transitif iaitu kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang lengkap. Contoh : Pelakon itu menari

c) kata kerja pasif iaitu terjadi daripada kata kerja transitif yang mempunyai imbuhan awalan.

Tandakan ( ) bagi ayat yang betul dan ( x ) bagi ayat yang salah.1 a)Mereka kata kepada saya.

( )

b)Mereka berkata kepada saya.

( )

2 a)Jangan lompat.

( )

b)Jangan melompat.

( )

3 a)Dia senyum kepada saya.

( )

b)Dia tersenyum kepada saya.

( )

4 a)Dia suka baca majalah.

( )

b) Dia suka membaca majalah.

( )

5 a)Dia memberikan saya sebatang pen. ( )

b) Dia memberi saya sebatang pen. ( )

Praktis 5BNama :.....................................................

Tahun :.....................

Lengkapkan ayat-ayat ini dengan kata kerja yang sesuai.1) Muthu (undur) beberapa langkah apabila terserempak dengan seekor ular sawa.

2)Pak Majid . (sapu) sampah yang bertaburan di halaman

rumahnya.

3) Sampah sarap yang . (buang) merata tempat telah

menyebabkan berlakunya pencemaran di bandar itu.

4) Sudin dan rakan-rakannya . (bincang) di luar kelas

sebelum masuk ke dewan peperiksaan.

5) Liza terkejut apabila.. (dengar) harimau mengaum di kandang

Zoo Melaka.

Praktis 5C

Garisi perkataan yang paling tepat mengikut kesesuaian ayat.

1)Amanina akan (menggubah, menyiram, mencium) pokok-pokok bunganya

pada setiap pagi.

2)Murid-murid Tahun 5 Delima sedang (mengutip, membuang, menyimpan)

sampah yang bertaburan di halaman sekolah mereka.

3)Murid-murid Tahun 5 Nilam (menyampaikan, memungut, mengumpul)

hadiah kepada Cikgu Aini sempena Hari Guru.

4)Apabila bersendirian, saya akan (terkenang, terhibur, terfikir) akan

kebaikan Cikgu Aini.

5)Sesiapa pun akan berasa pilu apabila mendengar (jeritan,rintihan,

tangisan) daripada pesakit itu.

Praktis 5DNama :.....................................................

Tahun :.....................Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.Soalan 1 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1

1Puan Saroja sedang padi di bendangnya.

Amenanam

Cmenyemai

Bmenyabit

Dmenabur

2 Virus selesema burung itu ..akan dengan cepat.

Adiyakini.menular

Cdibimbangimenjalar

B dikhuatirimerebak

Ddigusariberjangkit

Soalan 3 berdasarkan Gambar 2

Gambar 2

3Puan Hasnida ..pintu untuk mempersilakan Puan Izyan masuk ke rumahnya.

Amembuka

Cmenutup

Bmenarik

Dmenjemput

4Sheila ketawa berdekah-dekah apabila melihat Chong Beng memakai baju secara

Aterbangun

Cterpisah

Bterbalik

Dterduduk

5Pihak Persatuan Bahasa Melayu ..pameran buku untuk memastikan Kempen Galakan Membaca mendapat sambutan.

Amengadakan

Cmelaksanakan

Bmenjalankan

Praktis 6A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Lengkapkan teka silang kata di bawah.2

1

3

4

5

6

MELINTANG

1 Penyanyi Siti Nurhaliza mempunyai suara yang sungguh . dan sedap didengar.

3 Untuk mengambil buah kelapa itu, Pak Mat terpaksa memanjat pokok

yang .

6 Budak yang .. itu sering dipuji oleh guru.

KE BAWAH

2 Amanina mempunyai alis mata yang

4 Buah ciku muda itu . rasanya.

5 Lawan perkataan rapuh ialah.

Praktis 6BNama :.....................................................

Tahun :.....................

Cantumkan suku kata bagi membentuk kata adjektif.

gemkekitbira

jaurahring

sarasdapsehi

nyamedih

1. ...........................................................2. ...........................................................3. ...........................................................4. ...........................................................5. ...........................................................6. ...........................................................7. ...........................................................8. ...........................................................Praktis 6C

Tandakan () bagi ayat yang betul dan ( X ) bagi ayat yang salah. a) Ubat itu sangat pahit betul.

( )

b) Ubat itu pahit betul. ( )

c) Ubat itu sangat pahit. ( )

d) Aminah mendapat markah yang terbaik. ( )

e) Dia mendapat markah yang paling terbaik. ( )

f) Saya gemar akan lagu-lagu Melayu asli. ( )

g) Kami benci dengan sikapnya itu. ( )

Praktis 6D

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Pakaian yang agak .. itu menyebabkan adik tidak berasa

selesa.

2. Elakkan daripada mengambil makanan yang sangat .. untuk menjaga kesihatan.

3. Tujuh orang .. sedang meratapi kematian Puteri Salji.

4. Khalid Jamlus dengan ... mengambil peluang menyumbat bola ke

gawang pihak lawan.

5. Bunga-bunga yang ..........di taman itu menyebabkan ramai

pengunjung menjadikannya tempat berehat.

Praktis 6E

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.1 Apabila Cikgu Mohd Ariff iaitu guru disiplin lalu sahaja, suasana tiba-tiba bertukar menjadiAtenteram

Criuh

Bkecoh

Dsenyap

Soalan 2 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1

2 Walaupun tubuhnya besar, tetapi semangatnya

Ariang

Bbaik

C lemah

Soalan 3 berdasarkan Gambar 2

Gambar 2

3Chai Meng menghayunkan buaian Chai Moon denganApantas

Blaju

C tinggi Soalan 4 berdasarkan Gambar 3

Gambar 3

4Sikap Ravi yang menyebabkan biliknya kotor.

Apemalas

Cpengotor

Brajin

Dpendendam

Soalan 5 berdasarkan Gambar 4

Gambar 4

5Kejadian kebakaran yang menyebabkan Pak Leman sekeluarga berasa sangat Asedih

Cpilu

Bmalang

Aku Seekor Burung

Aku seekor burung. Aku bernama Si Merak. Pada badanku terdapat bulu yang pelbagai warna dan sangat cantik, halus dan menarik.

Aku tergolong dalam kumpulan burung yang paling cantik. Oleh yang demikian, aku telah menjadi idaman ramai manusia yang gemar akan burung.

Pada suatu hari, aku terserempak dengan sekumpulan pemburu. Aku pun berlari sekuat hati untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri. Pemburu tersebut mengejarku. Namun nasibku malang. Aku telah berjaya ditangkapnya. Aku telah dimasukkan ke dalam sangkar.

Pemburu telah membawaku ke bandar. Aku telah dijual dengan harga yang tinggi kepada seorang tauke binatang. Aku telah ditempatkan ke dalam sebuah rumah yang kecil dan sempit yang disebut sangkar. Kemudian aku dipamerkan pada orang ramai.

Alangkah malangnya nasibku sebagai seekor burung yang telah terjerat. Aku sudah tidak bebas bergerak seperti selalu. Aku telah dipisahkan daripada keluargaku. Jika perbuatan manusia ini berleluasa akan pupuslah spesisku pada masa hadapan.

Praktis 7A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Jawab soalan berikut.

1. Siapakah Si Merak?

___________________________________________________________

2. Mengapakah Si Merak menjadi idaman ramai manusia? ___________________________________________________________

3. Bagaimanakah Si Merak telah dapat ditangkap oleh pemburu?

____________________________________________________________

4. Di manakah Si Merak ditempatkan?

____________________________________________________________

5. Apakah yang akan terjadi pada Si Merak?

____________________________________________________________

Praktis 7B

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Lengkapkan ayat yang berikut menjadi sebuah cerita yang lengkap.

Praktis 7C

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Senaraikan isi-isi penting dengan menggunakan borang grafik berikut.

Praktis 8A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Kata Hubung

Pilih jawapan yang sesuai.

1 Kami segera pulang ke kampung di Kedah ____________ diberitahu Tok Wan sakit tenat.

A jika

C setelahB ketika

D sebelum2 Tasik __________ tepi pantai menjadi pilihan orang ramai bermain skuter air.

A dan

C sertaB atau

D tetapi

3 Kempen Hijaukan Bumi itu dilancarkan di Dataran Merdeka ___________ orang ramai mencintai keindahan alam sekitar.

A kalau

B tatkala

C agar

D sejak

4 ___________ ujian bulanan Matematik itu agak susah, _________ Aiman dapat menjawab kesemua soalan dengan tepat.

A Walaupun lantas

B Meskipun namun

C Sungguhpun sementara

5 Pak Mat berteduh di perhentian bas itu __________ menunggu hujan reda.

A sementara

B kecuali

C walaupun

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Praktis 8B

Pilih kata yang sesuai untuk mengisi tempat kosong yang berikut.

1. Cikgu Aminah akan mula mengajar kita mata pelajaran Bahasa Melayu

esok _________ lusa.

2. ___________ saya tidak dapat hadir, tolonglah hantar buku ini.

3. Kami berharap ___________ adikmu akan segera sembuh.

4. Ibu ketawa ___________ keluar air matanya.

5. ____________ tangannya kudung __________ dia pandai melukis.

Praktis 8C

Tandakan (( ) bagi ayat yang menggunakan kata hubung yang betul.

1. Orang itu kaya maka tidak pernah menghulurkan derma. ( )

2. Semasa rancangan ini berhasil, kita akan mendapat kesenangan. ( )

3. Sejak dia tinggal di bandar, perangainya sudah berubah. ( )

4. Baik murid lelaki mahupun murid perempuan harus menjaga kebersihan sekolah. ( )

5. Rancangannya itu bila berjaya atau tidak. ( )

Praktis 9Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Kata Seerti

Pilih perkataan yang seerti dengan perkataan bergaris.1 Ibu menjadi cemas apabila mengetahui abang terlibat dalam kemalangan.

A ghairah

B kesal C gundah

D payah

Soalan 2 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1

2 Juara pertandingan memancing anjuran persatuan itu akan mendapat

hadiah yang lumayan.

A siapa

B johan

C peserta

D pertama3 Nazim meminta bantuan daripada Kamal untuk mengangkat bakul yang

berat itu.

A pertolongan

B harapan

B sedekah

C simpati

4 Amin telah didenda olah pengawas kerana datang lewat ke sekolah.

A cepat

C lambat

B awal

D tepat

5 Hassan mendapat keuntungan yang tinggi hasil daripada perniagaannya.

A pendapatan

C lumayan

B hasil

D laba

Praktis 9B

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Garisi jawapan yang seerti dengan perkataan bergaris.1. Buaya yang terkurung itu menjadi ganas ( buas, liar) apabila tidak diberi makan.2. Puan Aini berasa gembira (sukacita, puas) kerana dapat berkursus di Pulau Pinang.

3. Jalan di Kampung Baru itu agak lengang (sepi, lapang) pada waktu petang.

4. Puan Mala merupakan seorang ahli (pandai, pakar)dalam bidang Bahasa Melayu.

5. Adik tidur nyenyak (lena, baring) kerana keletihan bermain bola sepak.

Praktis 9C

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Garisi perkataan yang sama dengan perkataan yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah.

saluruskbe

egikimlega

lyopscjeak

edjvagengb

sisdufslak

atlcujaihq

1. Jalan yang lurus itu membolehkan pemandu memandu dengan cermat.

2. Puan Liza berasa lega apabila mendapat berita yang anaknya terselamat

daripada kemalangan itu.

3. Badang seorang yang gagah berani.

4. Puan Aini berasa risau apabila mendapati anak gadisnya Cik Sinawati belum

pulang lagi.

5. Hotel yang bertaraf antarabangsa itu menyediakan perkhidmatan yang

cukup selesa kepada pelanggannya.

Praktis 10 A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................1.Cantumkan suku kata bagi membentuk kata ganti nama.

dahamkataengkikauayatu

babeanreginmedisaiaku

2. Tulis semula kata ganti nama itu.

a) .................................................

b) .................................................

c) ................................................. d) ................................................. e) .................................................

f) .................................................

g) .................................................

h) .................................................

i) ..................................................

j) ..................................................Praktis 10B

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Isikan tempat kosong dengan kata ganti nama yang sesuai.

Ah Meng, Selvaraju, dan Samad bercadang untuk pergi memancing di

sebatang sungai . ______________ menyediakan peralatan

memancing. Ah Meng mencadangkan supaya mereka memancing di tepi

lombong hujung kampung. _________ juga mahu kawan-

kawannya, mandi di lombong itu. _____________ tidak

boleh mandi di sungai itu, kerana lombong itu berbahaya, kata Samad

kepada kawan-kawannya. __________ pun tidak

mahu mandi di sungai itu, sampuk Selvaraju. ___________

ini penakutlah, jerkah Ah Meng.

Cadangan aktiviti.

1. Murid menyanyikan lagu Hijau

2. Murid bersoal jawab mengenai lagu Hijau dan pencemaran alam

3. Murid bercerita mengenai pencemaran alam yang pernah disaksikannya.

4. Murid menulis laporan ringkas mengenai pencemaran

*******************************************************************************************

HIJAU

Bumi yang tiada rimba

Seumpama hamba

Dia dicemar manusia

Yang jahil ketawa

Bumi yang tiada udara

Bagai tiada nyawa

Pasti hilang suatu hari

Tanpa disedari

Bumi tanpa lautan

Akan kehausan

Pasti lambat laun hilang

Duniaku yang malang

Dewasa ini kita saling merayakan

Kejayaan yang akhirnya membinasakan

Apalah gunanya kematangan fikiran

Bila jiwa kita masih lagi muda dan mentah

Ku lihat hijau

Bumiku yang kian pudar

Siapa yang melihat

Di kala kita tersedar

Mungkinkah terlewat

Korupsi,oppressi,obsessi diri

Polussi , depressi di bumi kini

Oooo..anok anok ( anak anak)

Tok leh menghaso mandi laok (tidak boleh mandi laut)

Bersaing main ghama ghama (berkawan bermain ramai ramai)

Ale lo ni tuo omornya berjoto (Sekarang ini umurnya tua berjuta)

Kito usoho jauh ke daghi malo petaka (kita usaha jauhi mala petaka)Ozon lo ni koho nipih nak gay (ozon Sekarang semakin nipis)

Keno make asak hok biso, weh (kena makan asap yang beracun)

Pase maknusio (sebab manusia)Seghemo bendo bendo di dunio (semua hidupan di dunia )Tok leh tahe (tidak boleh tahan)Sapa bilo bilo (sampai bila bila)

(Nyanyian: Zainal Abidin)

Cadangan soalan yang dikemukan.1. Lagu ini menceritakan tentang apa?

2. Kenapakah penyanyi mengatakan bumi tiada rimba?

3. Apakah yang akan terjadi pada bumi sekiranya tiada lautan?

4. Apakah itu ozon?

5. Nyatakan jenis pencemaran yang kamu tahu?Praktis11A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Penjodoh Bilangan

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

1. Setiap pagi ayah membeli surat khabar.

2. Ibu membeli beberapa anggur dari pasar

3. Nafawie menghadiahkan bunga kepada gurunya pada hari guru.

4. Kakak membawa ...... payung ketika keluar dari rumah.

5. Najwa menerima ... surat daripada Atikah.

Praktis 11B

Nama : .

Tahun :

Padankan penjodoh bilangan berikut.

Praktis 11 C

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Bina ayat daripada penjodoh bilangan di bawah.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tulis penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar di bawah.

.

............................... ..........................................

Cadangan aktiviti

1. Murid membaca dialog secara senyap.

2. Murid melakonkan petikan dialog di bawah.

3. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai makanan yang sihat dan kesan

pengambilan makanan segera.

4. Murid menyebut contoh makanan yang berkhasiat dan makanan yang tidak

berkhasiat.

5. Murid menulis kesan pengambilan makanan yang tidak berkhasiat.

******************************************************************************************Aliff

: Eh, awak ni suka sangat makan keropok!.

Khuhairil: Inikan makanan kegemaran saya. Bukan awak tidak tahu. Setiap

hari saya pasti beli keropok ini. Sedappp.Nak cuba?

Aliff: Tak nak laa Keropok bukannya makanan yang berkhasiat.

Keropok mengandungi bahan perisa yang tinggi.

Khuhairil: Bahan perisa? Tak fahamla

Aliff: Bahan perisa tu menyedapkan keropok yang awak suka makan.

Bahan perisa sejenis bahan kimia. Pengambilan bahan ini terlalu banyak boleh menyebabkan daya ingatan kita menjadi lemah dan masalah keguguran rambut.

Khuhairil: Yakah? Patutlah saya mudah lupa dan sukar mengingati apa yang diajar oleh guru terutama subjek matematik.

Aliff: Itulah, kita perlu mengambil makanan yang berkhasiat kerana

makanan yang berkhasiat membantu perkembangan otak kita.

Makanlah buah-buahan, sayur - sayuran dan makanan yang

segar bukannya makanan segera.

Aliff: Loceng dah berbunyi, jom kita pergi ke kelas.

Khuhairil: Jomlah..

Praktis 12A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Instrumen yang dicadangkan.

Makanan yang berkhasiat

Makanan yang tidak berkhasiat

Buah- buahan

(Nanas, betik, mangga, rambutan, pisang, langsat, manggis, durian, duku, langsat, tembikai dan lain lain)

Sayur sayuran

(bayam, sawi, kangkung, kacang panjang, buncis, bendi, terung, dan lain-lain)

Roti dan bijirin

( nasi, gandum, barli, jagung, dan lain-lain)

Praktis 12BKesan pengambilan makanan yang tidak berkhasiat.

TD

BSLR

KGGN

R BT

MDH

LA

RG

VTMN

Praktis 12CNama :.....................................................

Tahun :.....................

Tanda Baca

A. Padankan tanda baca yang betul.

1. Jangan bermain di situ, kata ibu.

2. Ibu membeli ikan sayur dan daging

di pasar.

3. Aduh, sakitnya kepala saya

Tolong ambilkan ubat.

4. Di manakah rumah Aiman

5. Rumah Encik Sulaiman di Jalan Kenari

B. Isikan tanda baca yang betul dalam petak yang diberikan.

1. Penduduk di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu Cina India dan sebagainya.

2. Aduhai malang sungguh nasibku ini

3. Ini kakak saya Dia tinggal di Perak kata Fatihah

4. Rita tolong ambilkan buku itu untuk saya

5. Bagaimanakah keadaan Encik Azmi sekarang

Praktis 12D

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul.1A Bagaimanakah, kemalangan itu berlaku?

B Bagaimanakah? kemalangan itu berlaku.

C Bagaimanakah, kemalangan itu berlaku.

D Bagaimanakah kemalangan itu berlaku?

2A Kita mestilah sentiasa bersatu hati, kata Farisya.

B Kita mestilah sentiasa bersatu hati, kata Farisya.

C Kita mestilah sentiasa bersatu hati, kata Amira.

D Kita mestilah sentiasa bersatu hati. Kata Amira.

3A Wah,tinggi betul bangunan itu.

B Wah! tinggi betul bangunan itu.

C Wah, tinggi betul bangunan itu!

D Wah,tinggi betul! bangunan itu.

4 A Sebelum makan, kita perlu membasuh tangan.

B Sebelum, makan kita perlu membasuh tangan.

C Sebelum makan kita perlu, membasuh tangan.

D Sebelum makan. Kita perlu membasuh tangan.

5A Semalam saya ternampak , Asmawi , Shamil dan Azmi pergi ke pejabat pos.

B Semalam saya ternampak Asmawi , Shamil , dan Azmi pergi ke pejabat pos.

C Semalam, saya ternampak Asmawi , Shamil , dan Azmi pergi ke pejabat pos.D Semalam, saya ternampak . Asmawi, Shamil , dan Azmi pergi ke pejabat pos.

Cadangan Aktiviti

1. Murid meneliti bentuk kad ucapan hari jadi.

2. Murid membina kad ucapan hari jadi berpandukan arahan secara lisan.

3. Murid melakonkan aktiviti lisan berdasarkan rangsangan situasi.

4. Murid bertindak balas dengan arahan guru sambil melukis gambar.

5. Murid dijelaskan tentang fungsi tatabahasa kata majmuk.

Lihat kad majlis sambutan hari jadi di bawah dengan teliti. Kamu dikehendaki bersoal jawab tentang kad di bawah.

Praktis 13A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Buat kad jemputan hari jadi kamu berdasarkan arahan di bawah.1. Lipat dua sehelai kertas A4 (8 cm X 12 cm) secara melintang dengan kedua-dua bahagian penjuru atas dan bawah kertas bertemu.

2. Tulis maklumat berikut pada bahagian muka depan :

Tajuk kad pada bahagian tengah dengan saiz huruf yang besar.Nama kamu di bawah tajuk kad dengan saiz huruf yang sederhana besar.

Tulis tarikh majlis sambutan hari jadi kamu akan diadakan pada bahagian atas di sebelah kanan.Lukis gambar belon atau lilin pada bahagian penjuru atas di sebelah kiri dan penjuru bawah di sebelah kanan.

3. Pada bahagian dalam di sebelah kiri, tulis maklumat atur cara majlis.4. Pada bahagian dalam di sebelah kanan, tulis perkara-perkara di bawah:Kata alu-aluan

Nama jemputan

Praktis 13BNama :.....................................................

Tahun :.....................

Situasi di bawah berlaku dalam majlis sambutan hari jadi kamu. Lakonkan aktiviti dalam situasi di bawah dengan menggunakan bahasa yang betul dan sesuai.1.Tetamu pertama yang hadir untuk meraikan majlis hari jadi kamu agak malu-malu untuk masuk ke dalam rumah. Kamu menjemputnya masuk ke dalam rumah.

2.Seorang tetamu kamu berasa agak janggal kerana tidak mengenali tetamu-tetamu lain dalam majlis hari jadi kamu. Kamu memintanya agar menyesuaikan diri.

3.Kamu meminta tetamu kamu meniup belon sehingga pecah walaupun ada di kalangan mereka yang ragu-ragu.

4.

5.Ketika asyik meraikan hari jadi kamu pada malam hari, tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Kamu meminta tetamu kamu bertenang.

Pakaian rakan kamu kotor kerana terkena tumpahan makanan. Kamu membantu rakan kamu membersihkan pakaiannya.

Praktis 13CNama :.....................................................

Tahun :.....................

Dengar arahan di bawah yang disampaikan oleh rakan kamu. Kemudian kamu dikehendaki bertindak balas berdasarkan arahan tersebut dengan melengkapkan gambar di bawah.1. Gantung tiga biji belon pada bahagian atas penjuru dinding sebelah kiri rumah.

2. Letakkan sebuah meja bulat pada bahagian penjuru dinding sebelah kanan untuk diletakkan minuman.

3. Tuliskan Selamat Hari Jadi pada papan putih yang tergantung pada dinding.

4. Letakkan pinggan di atas setiap penjuru meja untuk memudahkan tetamu mengambilnya.

5. Letakkan sebuah bakul sampah pada bahagian penjuru dinding di sebelah kiri untuk tetamu membuang sampah.

Praktis 14A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Kata Majmuk

Tandakan betul ( ) bagi ejaan perkataan yang betul dan ( X ) bagi ejaan perkataan yang salah.

1.matahari11.ada kala

2.meskipun12.anak emas

3.dinihari13.sukarela

4.biar pun14.bumiputera

5.telinga kuali15.kerja sama

6.duka cita16.jawatan kuasa

7.alatulis17.pisang goreng

8.cari gali18.matapelajaran

9.Lebuh raya19.Menteri Besar

10.bandaraya20.setiausaha kerja

Praktis 14BNama :.....................................................

Tahun :.....................

Tandakan ( ) bagi ayat yang betul dan tandakan ( X ) bagi ayat yang salah penggunaan bahasa.

1.Majlis hari jadi adik saya akan diadakan pada waktu tengahari.( )

2. Sungguh pun Aizat kecil tetapi dia pantas berlari.( )

3.Linggam menggunakan plastik lut sinar untuk membalut bukunya.( )

4.Gambarajah tanah-tanih itu ditampal pada dinding biliknya.( )

5.Mak Cik Salmah membeli barang dapur rumahnya di pasar raya.( )

Praktis 14C

Pilih jawapan yang paling sesuai.

1Faddrik menceritakan masalah ___________________nya kepada sahabat karibnya.

A personal

B peribadi

C peribahasa

D perihal

2Pertandingan __________________ itu diadakan di dewan orang ramai.

A rekaan

B ciptaanC reka cipta

D reka ciptaan

3Syarikat rakaman ____________________ itu terpaksa gulung tikar kerana masalah kewangan.

A kaset laguB kaset hitam

C piring lagu

D piring hitam

Soalan 4 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1

4Murid Tahun 5 Melur mempersembahkan _____________________ kepada tetamu.

A tarian seni

B tarian budaya

C tarian tradisional

5Doktor meramalkan __________________ pesakit Aids itu hanya bertahan dua bulan sahaja lagi.

A jangka hayat

B jangka hidup

C hikayat hidup

D riwayat hidup

Cadangan Aktiviti

1. Murid membaca dan memahami teks petikan.

2. Murid bersoal jawab secara berpasangan berpandukan teks.

3. Murid bercerita tentang permainan tradisional secara lisan berpandukan kata kunci.

4. Murid menyebut secara lisan perbezaan antara ciri-ciri permainan tradisional.

5. Guru menjelaskan tentang fungsi penanda wacana kepada murid.

Praktis 15A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Baca petikan di bawah dengan teliti.

Permainan congkak sangat digemari oleh kaum wanita. Permainan ini memerlukan dua jenis peralatan sahaja iaitu papan congkak dan buah congkak. Permainan ini dimainkan di mana-mana sahaja terutamanya di rumah secara berpasangan. Setiap pemain akan cuba mendapatkan buah-buah congkak yang ada di papan congkak untuk dimasukkan ke dalam rumah congkak. Pemain yang habis dahulu buahnya dikira kalah.

Permainan wau pula merupakan sejenis permainan yang sangat digemari oleh kaum lelaki. Permainan ini memerlukan tali selain daripada wau yang telah siap dan dimainkan di kawasan lapang. Semasa angin bertiup kencang, wau dilepaskan di udara dan juruanjung akan menarik wau sambil berlari-lari anak. Tali akan dilepaskan sedikit demi sedikit agar wau dapat naik hingga mencecah awan. Pemenang akan dikira berdasarkan keunikan dan kreativiti reka cipta wau di samping kemampuan wau terbang tinggi apabila ditiup angin.

Praktis 15B

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Berdasarkan petikan di atas, kamu dikehendaki bersoal jawab dengan rakan kamu tentang permainan tradisional dengan menggunakan kata tanya di bawah.

Praktis 15C

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Ceritakan apa yang kamu tahu tentang permainan tradisional di bawah berdasarkan kata kunci yang diberi.

Peralatan diperlukan

Tempat bermain

1.

Permainan congkak

Cara bermain

Cara pengadilan

2. Permainan wau

Praktis 15D

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai mengikut pengelasan jenis permainan.

Gambar wau

Contoh :

Permainan ini digemari oleh kaum wanita.

Contoh :

Permainan ini digemari oleh kaum lelaki.

Praktis 16A

Nama :.....................................................

Tahun :.....................Penanda Wacana

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.

Kalau begituSelain ituOleh itu

MalangnyaSemenjak itu

1. Aiman telah dua tahun meninggalkan kampungnya. _______________ itu, kami tidak pernah bertemu.

2. Betulkah dia terlibat dalam kemalangan? ________________ saya akan segera ke hospital untuk melawatnya.3. Musim tengkujuh telah tiba. __________________, orang ramai diingatkan supaya berwaspada dengan banjir.

4. Tikus bersembunyi di sebalik guni. __________________, kucing masih mampu menghidunya.

5. Perpustakaan merupakan tempat membaca buku. ___________________ kita juga boleh meminjam buku-buku.Praktis 16BNama :.....................................................

Tahun :.....................Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Semenjak itu Tambahan pula Lantaran itu Di samping itu Walau bagaimanapun

Sudah dua hari burung menangis di sangkar. Burung berasa terseksa terkurung di dalam sangkar itu. ____________________, sangkar tersebut terlalu sempit buatnya. Burung cuba melepaskan dirinya tetapi tidak berjaya. Burung merayu-rayu kepada pemuda itu supaya membebaskannya sambil menangis tersedu-sedu. ___________________, tangisannya itu tidak dipedulikan oleh pemuda tersebut .

Burung terus merayu kepada pemuda itu sambil mengadu tentang nasib anak-anak tanpanya. _____________________, timbul rasa simpati pemuda itu terhadap burung. Pemuda itu memahami tanggungjawab ibu burung tersebut terhadap anak-anaknya. ___________________, dia bertekad untuk melepaskan burung itu. Dia juga berjanji tidak akan menzalimi binatang lagi. _______________________, dia membuang segala sikap kejinya itu. Praktis 16C

Nama :.....................................................

Tahun :.....................

Pilih jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 dan 2 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1

1Ai Leng mempersilakan rakan-rakan masuk ke dalam rumahnya. ___________________ , pelawaannya ditolak kerana hari hampir senja.

A Hatta

B Akhirnya

C Sebaliknya

D Namun begitu

2Pak Malim menghiris batang keropok nipis-nipis. _________________ kepingan keropok itu dijemur di bawah pancaran matahari.

A Kemudian

B Sebaliknya

C Sebelum itu

D Oleh sebab itu

3Pejuang negara itu bermandikan darah. _______________________ dia masih sanggup memikul senjata untuk mempertahankan negara.

A Tambahan pula begitu

B Walaupun begitu

C Kalau begitu

D Jika begitu

4Peserta pidato itu kalah. _______________________ dia berpuas hati kerana telah memberi persembahan terbaik.

A Dalam pada itu

B Oleh yang demikian

C Walau bagaimanapun

5 Kejadian tanah runtuh semakin kerap berlaku. __________________ masih ada orang yang sanggup membina rumah di tepi lereng bukit.

A Kalaupun demikian

B Meskipun demikian

C Jika demikian

BAB 2

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN MEMBACA

BAHASA MELAYU

TAHUN 5

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Kemahiran Membaca

Masa : 1 jam

Tajuk : Pemahaman - Nicol Ann David , Ratu Skuasy Negara.

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

i. bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Mencari dan mengumpul maklumat yang berkaitan dengan tajuk.

Sistem bahasa : Perkataan Berlawan

AKTIVITI/MASALANGKAH-LANGKAHPANDUAN UNTUK GURU

Set Induksi

(5 minit)Bersoal jawab mengenai gambar (Nicol Ann David)

Gambar Nicol Ann

David

Langkah 1

(10 minit)

1. Guru meminta seorang murid membaca

petikan secara kuat dan murid lain

mendengar.

2. Murid berbincang untuk memahami isi

petikan bersama guru.

Petikan Nicol Ann David

Langkah 2

(15 minit)1. Murid bercerita semula petikan yang dibaca

dengan menggunakan ayat sendiri secara

ringkas.

2. Guru membantu murid mengingati cerita.

Langkah 3

(15 minit)1. Murid melengkapkan bahan rangsangan

berkaitan biodata tokoh yang dibincangkan.

2. Murid memberi perkataan berlawan bagi

perkataan yang bergaris.

Praktis 1A

Praktis 1B

Prakits 1C

Langkah 4

(10 minit) 1. Kuiz berkaitan tokoh secara lisan. 1. Apakah kejayaan

Nicol ?

2. Nicol dilahirkan di mana?

3. Bilakah Nicol mula bermain skuasy?

Penutup

(5 minit)

Guru membuat rumusan berkaitan tajuk.

Cadangan Aktiviti

1. Murid dan guru bersoal jawab secara lisan berkaitan tokoh.

2. Seorang murid membaca petikan sementara murid lain mendengar dan memahami petikan.

3. Murid menceritakan semula latar belakang tokoh secara ringkas.

4. Murid melengkapkan bahan rangsangan berkaitan biodata tokoh.

5. Murid memberi perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.

6. Murid membuat projek secara berkumpulan. Contoh : Folio Tokoh Negara.

Nicol Ann David, Ratu Skuasy Negara

Ratu Skuasy Negara, Nicol Ann David dilahirkan pada 26 Ogos 1983 di Pulau Pinang. Beliau menerima pendidikan di Sekolah Menengah Convent Greenlane, Pulau Pinang.

Nicol mula bermain skuasy ketika berusia lima tahun lagi. Beliau mendapat galakan daripada bapanya ketika itu. Beliau telah menjadi pemain termuda memenangi Kejohanan Skuasy Asia.

Sekarang ini, Nicol berlatih di kelab profesional di Belanda iaitu Squash City, Amsterdam. Jurulatihnya bernama Liz Erving yang pernah menjadi pemain skuasy nombor satu dunia.

Antara kejayaan yang telah dicapai ialah menjadi Juara Remaja Dunia 1999, Juara Asia 2000, Juara Remaja Dunia 2001. 2002: Juara Asia. 2004: Juara Kejohanan Skuasy Asia. Tempat Ketiga Kejohanan Terbuka Dunia. Nicol telah dinobatkan sebagai pemain nombor satu dunia pada tahun 2005.

Beliau bukan sahaja cemerlang dalam bidang sukan tetapi juga cemerlang dalam pelajaran. Beliau telah berjaya memperoleh 7A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia yang lalu. Kejayaan beliau menjadi teladan kepada kita semua.

Praktis 1 A

Nama : ________________________

Tahun : __________________

Praktis 1 B

Nama : ______________________________ Tahun : ________________

Tulis perkataan berlawan bagi perkataan berikut.

terbaik

termuda

kejayaan

ratu

terbuka

tertutup

kekalahan

raja

tertua

terburuk

Praktis 1 C

Nama : ______________________________ Tahun : ________________

Antonim

Antonim ialah perkataan yang bermaksud

berlawanan dengan perkataan yang diberikan.

Contoh antonim ialah :

kalah lawannya menang

lapar lawannya kenyang

cepat lawannya lambat

Suaikan perkataan berlawan yang berikut

Praktis 1 D

Nama : ______________________________ Tahun : ________________

Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.

1Ahli bomba itu berjaya memadamkan api yang sedang marak.

A kecewa

Champa

Bgagal

Dkalah

2Harga pakaian yang dijual di butik itu sangat murah.

Abesar

Cmahal

Bsedikit

Dkecil

3Suasana di pasar malam itu sungguh sunyi.

Asepi

Cbening

Bbising

Dcerah

Soalan 4 dan Soalan 5 berdasarkan Gambar 1.

Gambar 1

4Berikan perkataan berlawan yang tepat bagi gambar.

Amurid

Cpelakon

Bpekerja

Dkerani

5Perkataan berlawan yang tepat bagi huruf ialah

Asederhana

Ckecil

Bbesar

Praktis 1 E

Nama : ______________________________ Tahun : ________________

Kata Ganda Seluruh

Kata ganda seluruh ialah kata yang diulang seluruhnya.

Kata ganda seluruh hendaklah diletakkan tanda sempang ( - ).

Kata ganda seluruh boleh membawa maksud banyak atau tunggal

seperti :

i. Maksud banyak : kereta-kereta, kasut-kasut, buku-buku

ii. Maksud tunggal : rama-rama, kanak-kanak, labi-labi

Tulis kata ganda yang sesuai bagi perkataan di dalam kurungan.

1. ____________ ( rumah ) di kawasan itu sunguh cantik.

2. Pemain bola sepak sekolah saya _____________ ( handal ).

3. Dia ______________ ( nyaris ) terjatuh ketika meniti jambatan usang itu.

4. ________________ ( budak ) itu sedang asyik menonton wayang kulit.

5. Ahmad menyusun ______________ ( buku ) rujukan di rak yang disediakan oleh ibunya.

6. ________________ ( pagi ) lagi para nelayan telah turun ke laut untuk mencari rezeki.

7. Sejak kebelakangan ini mereka _____________ ( jarang ) pulang ke kampung.

8. _______________ ( layang ) juga dikenali sebagai wau.

9. Petani membina _______________ ( orang ) di tengah sawah untuk menghalau burung.

10. ______________ ( murid ) di sekolah itu mempunyai tahap disiplin yang tinggi.

Praktis 1 F

Nama : ______________________________ Tahun : ________________

Kata Ganda Berima

Kata ganda berima ialah kata yang mengalami persamaan

atau penyesuaian rima (bunyi) di pangkal, di hujung atau seluruhnya.

Kata ganda berima perlu diletakkan tanda sempang ( - ).

Contoh :

licin-licau

hura-hara

kusut- masai

karut-marut

kuih-muih

hirup-pikuk

Suaikan kata ganda berima di bawah.

1

sayur

camping

2

gundah

biru

3

haru

ganang

4

gunung

mayur

5

compang

gulana

Praktis 1 G

Nama : ______________________________ Tahun : ________________

Kata Ganda Separa

Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk dengan

cara melenyapkan bahagian awal kata ganda seluruh. Misalnya :

jari-jari menjadi jejari

laki-laki menjadi lelaki

jentik-jentik menjadi jejentik

Tukar kata ganda seluruh dalam ayat di bawah menjadi kata ganda separa.

Kemudian, tulis ke dalam kotak yang disediakan.

1. Kisi-kisi di rumah itu diukir dengan sangat cantik.

2. Hasif menyambut tamu-tamu yang datang ke rumahnya.

3. Awang Hashim menggunakan siku-siku untuk mengukur sudut.

4. Langit-langit mulut adik luka akibat tercucuk tulang ikan.

5. Di dalam tayar buruk itu terdapat banyak jentik-jentik membiak.

6. Ibu sedang menggoreng bola-bola ikan di dapur.

7. Laki-laki yang berbaju hijau itu guru bahasa Melayu saya.

8. Di rumah usang itu terdapat banyak sarang labah-labah.

9. Ayah membaiki jari-jari motosikalnya yang bengkok.

10.Nenek mengisi kabu-kabu ke dalam sarung bantal.

Praktis 1 H

Nama : ______________________________ Tahun : ________________

Berdasarkan gambar di atas, kelaskan kata ganda mengikut kumpulannya.

Kata Ganda Seluruh

Kata Ganda SeparaKata Ganda Berima

1. kereta- kereta

2.

3.

4.

5.1. lelaki

2.

3.

4.

5.1. gotong-royong

2.

3.

4.

5.

Baca dan teliti carta tugas pengawas di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

TUGAS

1. Melaporkan masalah disiplin murid kepada guru disiplin.

2. Mengawasi murid agar sentiasa menjaga kebersihan.

3. Memastikan murid datang tepat pada waktunya.

4. Memastikan murid masuk ke kelas apabila loceng berbunyi.

5. Memastikan pengawas lain berada di tempat yang ditetapkan.

Praktis 2 A

Nama : ______________________________ Tahun : ________________

Lengkapkan soalan di bawah dengan jawapan yang disediakan.

Pihak pentadbir sekolah tidak mahu sesuatu yang tidak diingini berlaku ke atas murid di luar sekolah apabila masa untuk masuk ke kelas bermula.

Mencantikkan kawasan sekolah.

Melaporkan sesuatu masalah disiplin jika dia sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah yang agak berat.

1. Apakah tujuan ketua pengawas berjumpa dengan guru disiplin?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Mengapakah Ketua Pengawas perlu memastikan murid datang tepat pada waktunya ke sekolah?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Apakah maksud menceriakan sekolah?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktis 2 BNama : ______________________________ Tahun : ________________

Isi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan di bawah.

membuang

dibuang

terbuang

pembuangan

pembuang

1. Bahan-bahan ___________________ itu telah dibawa ke tempat pelupusan

sampah di Jalan Matang.2. Para pelajar tidak dibenarkan __________________ sampah sarap

sesuka hati di kawasan sekolah.3. _______________________ sisa-sisa toksik ke dalam sungai boleh

menyebabkan haiwan akuatik akan pupus.4. __________________________ sisa-sisa toksik telah didakwa di

mahkamah atas perbuatannya yang tidak bertanggungjawab itu.5. Sampah sarap itu telah dikutip dan _______________________________oleh pelajar Tahun 5 Muhibah ke tempat pembuangan sampah.

Praktis 2 C

Nama : ______________________________ Tahun : ________________

Tandakan ( ) pada maklumat yang tepat tentang tugas seorang pengawas.

BilAyatMaklumat

1.Seorang pengawas boleh mengajar dalam kelas.

2.Membantu guru dalam pengawalan disiplin pelajar.

3.Membantu pelajar lain membuat kerja rumah.

4.Memastikan para pelajar mematuhi peraturan sekolah setiap masa.

5.Mengambil tindakan segera dengan memaklumkan kepada guru disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar peraturan sekolah.

Baca dan fahami pengumuman di bawah.

NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR

Gangguan bekalan air akan berlaku pada 27 Februari 2007 dari pukul 7:30 pagi hingga pukul 12:00 malam.

Kawasan-kawasan yang terlibat ialah Taman Matang Jaya, Taman Heng Guan, Taman Koperkasa, Taman Lee Ling dan Taman Poney.

Gangguan disebabkan kerja-kerja pemasangan saluran paip baru di kawasan-kawasan tersebut.

Pihak Lembaga Air Kuching menasihati para pengguna agar mengambil tindakan yang perlu sewaktu berlakunya gangguan ini. Sikap peka terhadap keadaan begini amatlah diharapkan daripada semua pengguna.

Kami memohon maaf atas kerumitan yang dihadapi.

Dikeluarkan oleh,

Lembaga Air Kuching,

Jalan Batu Lintang.20 Februari 2007.Praktis 3ANama : ______________________________ Tahun : ________________Jawab soalan-soalan yang berikut.1 Di manakah gangguan bekalan air akan berlaku pada 27 Februari 2007?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2 Mengapakah bekalan elektrik akan terganggu di kawasan-kawasan tersebut?

____________________________________________________________________________________________________________________________

3 Gangguan bekalan air yang berlaku biasanya disebabkan oleh perkara-

perkara yang berikut kecuali...A kerosakan di loji penapisan air

B dipecahkan dengan sesuka hati

C kerja-kerja membaiki saluran air

D kerosakan pada saluran air utama

4 Apakah nasihat pihak Lembaga Air Kuching kepada para pengguna air?A Jangan membazir air

B Menyimpan air yang secukupnya

C Jangan membeli air yang tidak bermutu

5 Pernyataan memohon maaf oleh Lembaga Air Kuching menunjukkan bahawa pihak Lembaga Air Kuching ... A berasa amat sedih dengan gangguan itu

B mengaku bersalah atas hal yang berlaku

C menyesali dan faham kesulitan yang dihadapi oleh para pengguna

Praktis 3 B

Nama : ______________________________ Tahun : ________________A Padankan makna perkataan di bawah.

PerkataanMakna

gangguansembuh

pulihkesusahan

pekameminta

memohonSensitif

kerumitanhalangan

B Padankan lawan perkataan di bawah.

PerkataanLawan

gangguankesenangan

pulihlalai

pekasakit

memohontenteram

kerumitanmemberi

Praktis 3 C

Nama : ______________________________ Tahun : ________________Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

1. Kesihatan ibu semakin _________________ sejak seminggu yang lalu.2. _______________ yang dihadapi oleh Azian telah diselesaikan.3. Kita seharusnya __________________ terhadap kebersihan kelas, kata Cikgu Pauzi kepada murid-muridnya.4. _______________ bekalan elektrik di Kampung Bintawa telah berjaya

dipulihkan semula.

5. Pihak ibu bapa ______________________ agar pihak sekolah

mengambil tindakan tegas terhadap kes buli yang berlaku.Praktis 3 DNama : ______________________________ Tahun : ________________Bina ayat berdasarkan perkataan pelbagai imbuhan di bawah.

1. dibekal

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. bekalan

__________________________________________________________ __________________________________________________________

3. pembekal

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 4. berbekalkan

__________________________________________________________

__________________________________________________________

5. bekal-bekalan

__________________________________________________________

__________________________________________________________Praktis 3 ENama : ______________________________ Tahun : ________________Peribahasa

1. Peribahasa ialah himpunan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu.

2. Tujuan peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus.

3. Peribahasa terdiri daripada lima jenis iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat.

Isi tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuai.I. Selepas kematian anak tunggalnya, Encik Bakar dan isterinya membuat

keputusan untuk mengambil seorang _______________________.

(anak emas, anak angkat)

2. Puan Aminah __________________ apabila melihat Puan Maimon membeli

kereta baru. (iri hati, ada hati)

3. Ramai penonton tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang

______________________ itu. (atas pagar, berat sebelah)

4. Berita tentang kejayaan penangkapan buaya ganas itu telah menjadi

___________________ penduduk kampung. (buah mulut, mulut tempayan)

Praktis 3 FNama : ______________________________ Tahun : ________________Lengkapkan petikan di bawah dengan simpulan bahasa yang sesuai.

titik peluh

bekas tangan

potong kepala

lipas kudung

ringan tulang

Walaupun Ahmad cacat tetapi ketika melakukan kerja, dia seperti _____________________. Kebanyakan bakul yang dihasilkan merupakan _______________________nya. Bakul-bakul itu dijual kepada orang ramai. Dia tidak pernah _____________________. Harga bakul-bakul yang dijualnya berpatutan. Semua orang suka akan Ahmad yang _________________ itu. Dia juga bercita-cita hendak melanjutkan pelajarannya. Oleh itu, hasil daripada ________________________nya dikumpul untuk mencapai cita-citanya.

Praktis 3 G

Nama : ______________________________ Tahun : ________________Pilih peribahasa yang sesuai berdasarkan ayat yang berikut.1 Buat persediaan awal, jangan suka bertangguh kerana _______________,

kelak akan merugikan diri sendiri, kata ibunya. A bertangguh itu pencuri masa

B bertangguh itu membuang masa

C bertangguh itu menjimatkan masa

2 Meskipun Pengarah Syarikat itu telah meninggal dunia, pasti ada

penggantinya kerana ________________.

A garam dikulum tak hancur

B gajah mati tulang setimbun

C patah tumbuh hilang berganti

D tidak akan hilang bisa ular menyusur akar

3 Kavitha tidak dapat membuat keputusan sama ada menerima tawaran

bekerja sebagai pegawai bank di Kuala Lumpur atau menemani ibunya yang

sakit di kampung. Dia kini ibarat ... A air dicencang, tiada putus

B anak ayam kehilangan ibu

C ditelan mati emak, diluah mati bapa

4 Encik Mohammad sangat rajin bekerja sehingga perniagaannya bertambah

maju kerana baginya ...

A hempas tulang, berisi perut

B ingat sebelum kena, jimat sebelum habis

C berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masakPraktis 4 Nama : ______________________________ Tahun : ________________Baca dan fahami jadual di bawah ini.

Jadual Lawatan ke Kilang Komputer

Hari

: Rabu

Tarikh

: 12 Julai 2007

Tempat

: Shah Alam, Selangor.

Jumlah Murid: 30 orang

Masa

Aktiviti

7:30 pagi

7:45 pagi

8:00 pagi

8:30 pagi

8:40 pagi

9:30 pagi

11:30 pagi

12:30 tengahariMurid berkumpul di kantin sekolah.

Taklimat tentang lawatan oleh Cik Rosilawati Awang kepada murid tahun 5 Bestari.

Bertolak ke kilang komputer dengan menaiki bas sekolah.

Sampai di kilang komputer. Murid disambut oleh Encik Roslan Idris, pegawai perhubungan kilang tersebut.

Murid diberikan taklimat mengenai kilang komputer.

Melawat ke seluruh kilang komputer.

Kudapan / Penutup.

Pulang ke sekolah.

Praktis 4 ANama : ______________________________ Tahun : ________________Cari makna perkataan dengan merujuk kamus.

1

2

34

5Praktis 4 BNama : ______________________________ Tahun : ________________Pilih jawapan yang betul.

1Di manakah letaknya kilang komputer?

AJohor

BMelaka

CSelangor

2 Berapakah jumlah murid yang pergi melawat kilang komputer?

A20 orang

B30 orang

C33 orang

D40 orang

3 Siapakah yang menyambut kedatangan murid-murid di kilang itu?

AEncik Roslan Idris

BEncik Mazlan Ahmad

CCik Rusilawati Awang

4 Berapakah masa yang diambil dari sekolah untuk sampai ke kilang tersebut?

A30 minit

B45 minit

C60 minit

5Apakah jenis kenderaan yang digunakan oleh mereka?

Abas kilang

Bbas sekolah

Cbas pekerja

Praktis 4 CNama : ______________________________ Tahun : ________________Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

1

_______________________________________________________

2

_______________________________________________________

3

________________________________________________________

4 sedang mendengar taklimat Murid

_______________________________________________________

Praktis 4 DNama : ______________________________ Tahun : ________________Lengkapkan teka silang kata di bawah.2

1

4

3

5

6

MELINTANG

2Memberi penerangan secara ringkas.

5Semua kawasan atau tempat.

6Kantin

KE BAWAH

1Sejenis alat media elektronik.

3Menikmati makanan dan minuman.

4Berkunjung ke suatu tempat yang telah dirancang.

Praktis 5 ANama : ______________________________ Tahun : ________________Teliti peta dan berikan beberapa maklumat penting yang terdapat

dalam peta.

KAWASAN KEDIAMAN SAYA

Praktis 5 BNama : ______________________________ Tahun : ________________Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang diberikan.

Pada suatu hari, Puan Nabilah dan anak-anaknya bersiar-siar di sekitar tempat tinggal mereka. Puan Nabilah tinggal di Taman Ria. Puan Nabilah bersiar-siar bersama anak-anaknya menggunakan kereta Perodua Kancil.

Mereka melalui Jalan Langgar untuk ke stesen bas yang baru dibina. Stesen bas itu sangat cantik. Semasa melalui Jalan Langgar, mereka melihat sebuah taman perumahan yang sangat luas di sebelah kiri. Taman perumahan tersebut ialah Taman Sejati.

Mereka membelok ke Jalan Sejahtera untuk ke stesen bas. Di situ terdapat deretan rumah kedai.

Selepas itu,mereka meneruskan perjalanan sambil melihat masjid yang cantik.Masjid tersebut terletak di Jalan Intan. Selepas bersiar-siar dan membeli belah, mereka pulang dengan hati yang gembira.Praktis 5CNama : ______________________________ Tahun : ________________Tuliskan betul atau salah pada ayat-ayat di bawah.

1. Puan Nabilah bersiar-siar bersama-sama anak-anaknya menggunakan

kereta Proton Wira.

2. Masjid terletak di Jalan Intan.

3. Deretan rumah kedai terletak di kawasan berhampiran stesen bas.

4. Jalan Langgar ialah jalan yang paling panjang berbanding jalan-jalan lain

yang terdapat dalam peta tersebut.

5. Anak-anak Puan Nabila berasa sungguh gembira pada hari itu.

Praktis 5DNama : ______________________________ Tahun : ________________Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.

1. Keluarga Puan Nabilah . di Taman Ria.2. Kanak-kanak yang tinggal di Taman Sejati perlu. Jalan Langgar untuk ke sekolah.

3. Kerajaan juga . pejabat pos untuk kemudahan penduduk setempat.

4. Semua perkhidmatan bas . menggunakan stesen bas yang terletak di Jalan Sejahtera.

5. Anak-anak Puan Nabilah sangat . dapat bersiar-siar ke seluruh kawasan yang dikehendaki.

menyediakan gembira

tinggal perlu

melintas setuju

Praktis 5ENama : ______________________________ Tahun : _______________

Jawab soalan-soalan pemahaman berikut berdasarkan peta Praktis 5A dan petikan Praktis 5B.

1 Puan Nabilah mungkin sekali menggunakan jalan __________untuk sampai ke stesen bas.

A Jalan Ria dan Jalan Intan

B Jalan Langgar dan Jalan Ria

C Jalan Langgar dan Jalan Zamrud

D Jalan Langgar dan Jalan Sejahtera

2 Kawasan yang mungkin mempunyai ramai penduduk ialah ___________.

A Taman Ria

B Taman Sejati

C Kampung Petani

3 Majoriti penduduk di kawasan ini mungkin sekali beragama ________.

A Islam

B Hindu

C Kristian

D Buddha

4 Balai polis dan balai bomba terletak di _______________.

A Jalan Tualang

B Jalan Zamrud

C Jalan IntanBaca petikan di bawah.Biar Lambat Asalkan Selamat

Peribahasa Biar Lambat Asalkan Selamat bermaksud sesuatu pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan mesti dilakukan dengan teliti dan berhati-hati. Kata orang, pekerjaan yang dilakukan itu biarlah lambat asalkan ia sempurna dan tidak mempunyai banyak masalah.

Jika kita melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan tergopoh-gapah dan tidak berhati-hati, besar kemungkinan hasil sesuatu pekerjaan itu tidak memuaskan. Dalam keadaan tertentu, pekerjaan tersebut mungkin terpaksa dilakukan sekali lagi. Keadaan ini sudah tentu membuang masa dan merugikan.

Jika kita bersikap mementingkan diri sendiri seperti tergopoh-gapah di jalan raya akan mendatangkan banyak masalah. Sikap seperti ini tidak boleh dijadikan amalan. Ini kerana perbuatan seperti ini tidak membawa sebarang kebaikan.

Walau bagaimanapun, untuk menimba ilmu pengetahuan, kita tidak boleh bersikap demikian. Kita perlu pantas dan memanfaatkan masa. Dalam hal ini, jika lambat, kita akan ketinggalan.

Masyarakat zaman dahulu menjadikan peribahasa ini sebagai amalan dalam kehidupan. Mengapakah kita tidak boleh mengamalkannya pada masa sekarang? Sebagai kesimpulannya, peribahasa ini mengajak kita supaya melakukan sesuatu pekerjaan itu secara berhati-hati, sekalipun lambat sedikit. Apa yang penting ialah hasil yang memuaskan.

Praktis 6 ANama : ______________________________ Tahun : _______________

A Tulis semula perkataan berwarna gelap yang terdapat dalam petikan. 1 ___________________ 2 ___________________ 3 ___________________ 4 ___________________ 5 ___________________B Suaikan perkataan di bawah dengan sinonim yang sesuai.

tugas terburu-buru

tergopoh-gapah tanggungjawab

mendatangkan mempraktikkan

kebaikan menghasilkan

mengamalkan faedah

Praktis 6BNama : ______________________________ Tahun : _______________

Bina ayat perkataan berikut.

terburu-buru

tanggungjawab

mempraktikkan

faedah

menghasilkan

Praktis 6CNama : ______________________________ Tahun : _______________

Isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai.

1. ___________ yang menjaringkan gol kemenangan untuk pasukan Kedah?

2. ___________ kes pembunuhan itu akan mula dibicarakan?

3. ___________ hubungan awak dengan Ustazah Nabilah?

4. ___________ kemalangan itu boleh berlaku?

5. ___________ kamu didenda oleh guru disiplin?

Bilakah Apakah Mengapakah

Siapakah Bagaimanakah

Praktis 6DNama : ______________________________ Tahun : _______________

Di manakah majlis perkahwinan akan diadakan?

Apakah yang perlu saya lakukan?

Mengapakah kamu suka tinggal di atas bukit itu?

Kenapakah Hari Raya Aidil Fitri disambut?

Adakah kamu yakin dengan laporan itu?

Bilakah orang Islam menyambut Hari Raya Aidil Fitri ?

Bilakah majlis perkahwinan itu akan diadakan?

Pilih soalan yang betul berpandukan jawapan yang diberi.

1 Soalan : ............ Jawapan : Hari Raya Aidil Fitri disambut oleh orang Islam pada 1 Syawal setiap tahun.

2 Soalan : ........ Jawapan : Ya, saya yakin dengan laporan itu.3 Soalan : ..... .........

Jawapan : Majlis perkahwinan itu akan diadakan di Hotel Putra.

4 Soalan : ....... Jawapan : Saya suka tinggal di atas bukit itu kerana udaranya sungguh

nyaman.

5 Soalan : .... Jawapan : Awak hendaklah bersabar dan melupakan perkara itu.Praktis 6ENama : ______________________________ Tahun : _______________

Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberi.

1 Muhammad Afnan ialah anak sulung emak saudara saya. Jadi

hubungan saya dengannya ialah sepupu.A Bagaimanakah hubungan kamu dengan Muhammad Afnan?

B Bilakah Muhammad Afnan datang bertemu sepupunya?

C Adakah Muhammad Afnan mempunyai emak saudara?

D Apakah hubungan kamu dengan