of 12 /12
Seronoknya belajar tatabahasa Marilah belajar tatabahasa ini..

TATABAHASA MELAYU

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of TATABAHASA MELAYU

 • 1. SeronoknyaMarilah belajar belajartatabahasa ini.. tatabahasa
 • 2. [email protected]/DPLI-USM/DPP 404/2012
 • 3. 1.Menyatakan konsep-konsep utama dalam tatabahasa.2.Mengenal pasti konsep tatabahasa, perkataan, ayat intonasi serta unsur-unsurnya.3.Membina kata terbitan berdasarkan kata dasar4.Memberi contoh ayat aktif dan ayat pasif5. Menyatakan secara jelas fungsi ayat dan [email protected]/DPLI-USM/DPP 404/2012
 • 4. Tatabahasa Perkataan AyatFungsi ayat Intonasi [email protected]/DPLI-USM/DPP 404/2012
 • 5. TINGKATAN 1 CEMERLANG Tatabahasa merujuk kepada pengetahuan, pelajaran tentang Cikgu, apakah yang dimaksudkan pembentukan perkataan dan dengan tatabahasa. proses pembinaan ayat (penyusunan kata dalam ayat ). [email protected]/dpli/usm.dpp404
 • 6. [email protected]/DPLI-USM/DPP 404/2012
 • 7. Kata kerja aktif imbuhan me- digunakan dalam ayat aktif. Begitu juga dengan kata kerja pasif, ia menggunakan imbuhan di- yang menunjukkan ayat pasif. Contoh: 1. Burung membuat sarang. (aktif) = Dalam ayat ini, burung dijadikan subjek ayat. Mana-kala sarang dijadikan predikat ayat.Burung membuat + sarang2. Sarang dibuat oleh burung (pasif) = Sarang dijadikan subjek dan burung dijadikan predikat Sarang dibuat + oleh burung [email protected]/DPLI-USM/DPP 404/2012
 • 8. FUNGSI AYATSetiap ayat mempunyai bentuk atau tugas yang tersendiri.Ayat-ayat yang sama bentuk tetapi mungkin menjalankan fungsi- fungsi yang berbeza. Berikut adalah contoh ayat: Awak pandai melukis ? Boleh bukakan pintu ? FUNGSI : AYAT BERTANYA FUNGSI :AYAT ARAHAN Mengapa kamu tidak fikirkan perasaan ibu bapa kamu? FUNGSI : APA YANG DIRASA. [email protected]/DPLI-USM/DPP 404/2012
 • 9. Membina kata terbitan berdasarkan kata dasar Ainon, sila nyatakan satu contoh kata dasar yang kamu tahu. Kemudian, Selvi kamu bina kata terbitan berdasarkan kata dasar yang diberikan oleh Ainon dan nyatakan. Kata dasar pakai, jika dibina Contoh kata menjadi kata dasar adalah terbitan adalah pakai, cikgu. berangkat.
 • 10. Lazim digunakan dalam intonasi : 1. Ayat penyata 2. Ayat tanya 3. Ayat arahan 4. Ayat seruan.Lagu ayat 1. Pegawai itu pengurus (ayat penyata) 2. Namanya siapa? ( ayat tanya) 3. Pergi ambil buku itu (ayat arahan) 4. Aduh sakitnya! (ayat seruan) [email protected]/DPLI-USM/DPP 404/2012
 • 11. Kesimpulannya, konsep-konsep tatabahasa yangdisampaikan di atas akan memberi serba sedikit maklumatkepada anda tetang konsep-konsep asas tatabahasa yangsememangnya luas dan penuh dengan rencamnya sendiri. Olehitu, subjek ini akan diperluaskan dari minggu ke minggu untukmemberi maklumat kepada pembaca tentang dunia tatabahasasecara meluas dan mendalam. [email protected]/DPLI-USM/DPP 404/2012
 • 12. Kalau ada sumur di ladang Boleh hamba menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Boleh kita berjumpa lagi JANGAN LUPA IKUTI [email protected]/DPLI-USM/DPP 404/2012 SETERUSNYA