of 24 /24
1 TATABAHASA: Bahasa Melayu.

TATABAHASA: BahasaMelayu

  • Author
    hana

  • View
    161

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TATABAHASA: BahasaMelayu. PEMBENTUKAN KATA. TAKRIF KATA : KATA IALAH BUNYI ATAU GABUNGAN BUNYI DALAM SESUATU BAHASA SAMA ADA SECARA LISAN ATAU BERTULIS UNTUK MEMBERI MAKSUD ATAU MAKNA TERTENTU. BENTUK KATA. KATA TUNGGAL KATA TERBITAN KATA MAJMUK KATA GANDA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TATABAHASA: BahasaMelayu

NHB(2)PEMBENTUKAN KATA
TAKRIF KATA:
*
“KATA YANG TIDAK MENERIMA IMBUHAN ATAU MENGALAMI PROSES PENGGANDAAN DAN PERANGKAIAN”. CONTOHNYA:
akan, makan, doa, liat, batu.
bestari, sembilu, manfaat, aroma, kelongsong, universiti.
kosmopolitan, sayembara.
Kata Terbitan Berawalan
Kata Terbitan Berakhiran
Kata Terbitan Berapitan
Kata Terbitan Bersisipan
3. KATA MAJMUK
*
(bandar raya, gambar rajah, tengah hari, kapal terbang, terima kasih)
Ä ISTILAH KHUSUS
Ä KIASAN ATAU SIMPULAN BAHASA
(kaki ayam, anak emas, berat mulut)
*
antarabangsa setiausaha
suruhanjaya warganegara
Alat-alat tulis
Guru-guru besar
Kapal-kapal terbang
Alat tulis
Guru besar
Kapal terbang
Betul
3.4 PENGIMBUHAN KATA MAJMUK
KATA MAJMUK YANG MENERIMA AWALAN ATAU AKHIRAN SAHAJA YANG DITULIS TERPISAH
contoh:
*
KATA MAJMUK YANG MENERIMA APITAN (AWALAN DAN AKHIRAN SERENTAK) DIEJA SEBAGAI SATU KATA
Contoh:
PENGGANDAAN SEPARA (lelaki, lelayang, berlari-lari, tolong-menolong, tertanya-tanya)
PENGGANDAAN BERENTAK (lauk-pauk, anak-pinak, kuih-muih, gunung-ganang, simpang-siur, sampah-sarap)
*
AKRONIM
*
KAEDAH PENULISAN AKRONIM
GABUNGAN HURUF AWAL RANGKAI KATA NAMA KHAS YANG DISINGKATKAN SERTA DITULIS DENGAN HURUF BESAR. ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) IKIM (Institut Kefahaman Islam Malaysia)
GABUNGAN HURUF AWAL/SUKU KATA PERTAMA BAGI RANGKAI KATA NAMA AM SERTA DITULIS DENGAN HURUF KECIL. tabika (taman bimbimgan kanak-kanak) cerpen (cerita pendek)
*
GOLONGAN KATA NAMA
KATA NAMA KHAS (KN yang merujuk sesuatu benda khusus, ejaannya berpangkal dengan huruf besar. KNK ada dua jenis,iaitu KNK hidup manusia [Ali] dan bukan manusia [Si Belang] dan KNK tidak hidup seperti [Seberang Prai])
KATA NAMA AM (Kata yang merujuk benda-benda/perkara yang umum sifatnya. KNA ada dua jenis, iaitu KNA Abstrak [mimpi, roh,perhimpunan] dan KNA Konkrit [tangan, kasut, pen])
*
(KK yang menerima objek. KKT ada dua jenis, iaitu KKT Aktif seperti [makan, menulis, membeli, menggunakan, mendiami, memperhangat] dan KKT Pasif seperti [dimakan, kumakan, kaumakan, dibeli, kaubeli, kamu beli,digunakan, kugunakan, kaugunakan, didiami, kaudiami, kudiami, diperhangat, saya perhangat])
ii. Kata Kerja Tidak transitif
*
GOLONGAN KATA ADJEKTIF
KA ialah kata yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. KA menerangkan rupa, sifat atau keadaan sesuatu.
Contohnya:
*
KT ialah kata yang boleh bersifat pelbagai jenis iaitu sebagai penghubung, penerang, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pemeri ataupun tugas-tugas lain. Contohnya:
Kata hubung (dan, atau, tetapi)
Kata seru (wah, amboi, aduh, ah)
Kata tanya (bagaimana, siapa, bila, berapa, apa)
Kata perintah (sila, tolong, harap)
Kata pangkal ayat (hatta, maka, syahadan)
Kata bantu (akan, pernah, sudah)
*
Kata penegas (juga, lah, tah, pun)
Kata nafi (tidak, bukan)
Kata pemeri (ialah, adalah)
Kata pembenar (ya, benar, betul)
Kata bilangan (dua, tiga, sembilan, segala, masing-masing)
Kata arah (atas, situ, bawah, dalam)
Kata pembenda (yang, -nya)