of 11 /11
KEISTIMEWAAN MODUL PEMBELAJARAN 1. Memupuk minat murid-murid dalam pembelajaran tatabahasa bahasa Melayu. 2. Membina bahan pembelajaran tatabahasa nota, latihan, aktiviti, soalan ujian). 3. Membangunkan modul Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu untuk murid- murid Tingkatan 1 sebagai Seronoknya belajar tatabahasa Marilah belajar tatabahasa ini..

PENGENALAN TATABAHASA

Embed Size (px)

Text of PENGENALAN TATABAHASA

  • 1. KE ISTIME WAAN MODUL PE MBE L AJARAN Seronoknya 1.Memupuk minat murid-murid dalamMarilah belajar belajar pembelajaran tatabahasa bahasa Melayu.tatabahasa ini.. tatabahasa 2.Membina bahan pembelajaran tatabahasa nota, latihan, aktiviti, soalan ujian) .3.Membangunkan modul Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayuuntuk murid- murid Tingkatan 1 sebagai bahan dalam pembelajaran tambahan dalam Tatabahasa Melayu.

2. 1.Menyatakan konsep-konsep utama dalamtatabahasa.2.Mengenal pasti konsep tatabahasa, perkataan,ayat intonasi serta unsur-unsurnya.3.Membina kata terbitan berdasarkan kata akar4.Memberi contoh ayat aktif dan ayat pasif5. Menyatakan secara jelas fungsi ayat danintonasi 3. Tatabahasa Perkataan AyatFungsi ayat Intonasi 4. TINGKATAN 1 CEMERLANG Tatabahasa merujuk kepadapengetahuan, pelajaran tentang Cikgu, apakah yang dimaksudkan pembentukan perkataan dan dengan tatabahasa.proses pembinaan ayat(penyusunan kata dalam ayat )[email protected]/dpli/usm.dpp404 5. Kata kerja aktif imbuhan me- digunakan dalam ayat aktif.Begitu juga dengan kata kerja pasif, ia menggunakan imbuhan di- yang menunjukkan ayat pasif.Contoh:1. Burung membuat sarang. (aktif) = Dalam ayat ini, burung dijadikan subjek ayat. Mana-kala sarang dijadikan predikat ayat. Burung membuat +sarang2. Sarang dibuat oleh burung (pasif) = Sarang dijadikan subjek dan burung dijadikan predikatSarang dibuat + olehburung 6. FUNGSI AYATSetiap ayat mempunyai bentuk atau tugas yang tersendiri.Ayat-ayat yang sama bentuk tetapi mungkin menjalankan fungsi- fungsi yang berbeza. Berikut adalah contoh ayat:Awak pandai melukis ? Boleh bukakan pintu ?FUNGSI : AYAT BERTANYAFUNGSI :AYAT ARAHANMengapa kamu tidak fikirkan perasaan ibu bapa kamu? FUNGSI : APA YANG DIRASA. 7. MEMBINA KATA TERBITAN BERDASARKAN KATA AKARKata TerbitanKata Akar makananPERKA TAAN 1.Makan belajar, 2. Ajarpakaian 3. pakai menari KATA AKAR4. tari KATA TERBITAN PERKATAAN** Maklumat di atas hanya ringkasan sahaja, minggu seterusnya akan dibincangkan lebih mendalam. 8. Lazim digunakandalam intonasi : 4.Ayat penyata 5.Ayat tanya 6.Ayat arahan 7.Ayat seruan.Lagu ayat1. Pegawai itu pengurus (ayat penyata)2. Namanya siapa?( ayat tanya)3. Pergi ambil buku itu (ayat arahan)4. Aduh sakitnya! (ayat seruan) 9. Kesimpulannya, konsep-konsep tatabahasa yang disampaikandi atas akan memberi serba sedikit maklumat kepada andatetang konsep-konsep asas tatabahasa yang sememangnyaluas dan penuh dengan rencamnya sendiri. Oleh itu, subjek iniakan diperluaskan dari minggu ke minggu untuk memberimaklumat kepada pembaca tentang dunia tatabahasa secarameluas dan mendalam.