Bijlagen scriptie giovanni&daphne

  • View
    365

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Bijlagen scriptie giovanni&daphne

  • 1. Get Response, with Quick Response!De BijlagenDaphne Haast & Giovanni Calamita European Fashion Business School | 2012

2. Interview F. van den Berk Bijlage 1Social Media Directeur - Friesland CampinaWij vroegen ons af, wat zijn jouw ervaringen met een QR code , hoe kijk je er tegenaan? Want op jeblog zagen we het een en ander positief, maar ook het een en ander negatief.Ja ik vind het heel wisselend wat ik mee maak. Ik vind, de QR code is leuk, maar het wordt heelvaak als instrument ingezet omdat het instrument leuk is. Wat je veel merkt bij bedrijven waarik zit, is dat er een reclamebureau wordt ingehuurd om de activatie van een product te doen ofcontact te zoeken met de klant. Omdat de QR code op dit moment even de nieuwe gadget is, watze uit willen proberen, wordt het ingezet, maar dat is eigenlijk omdat het bureau het wil en nietomdat de klant het nodig heeft. Ik zie weinig voorbeelden, ze zijn er wel, maar waar hetwerkelijk een waarde toevoegt wat de klant nodig heeft. Je moet echt bedenken: Wat is de opzetvan mijn communicatie? Wat is de behoefte? Ik moet iets doen waar de klant een waardetoevoeging in ziet. Dat hij blij wordt van ja dit had ik echt nodig en dat kan een QR code zijn maarook heel vaak niet. Dus je moet het op de momenten doen waarbij je als ondernemer zelf nietskan doen. Het mooiste voorbeeld hiervan zijn etalages die al dicht zijn s avonds laat in eenwinkelstraat. Je wilt iets meer weten, nou zet daar wel een QR code neer. Want er staat niemandklaar om een antwoord te geven op de vragen. Een QR code kan dan wel meer productinformatiegeven. Een ander voorbeeld zijn supermarkten waar je meer over ingredinten kunt vertellen ofhet past in dit en dit recept. Dus je kan daar een meerwaarde geven aan iets wat er al staat eneen verhaal vertellen op het moment dat de klant denkt hij het nodig heeft. Niet doe maar om decode, dat voegt niks toe. Ik zie nu echt dat winkels overal QR codes hangen. Dan denk ik daarzitten we helemaal niet op te wachten. Je hebt ook weekbladen met QR codes. Dat is sonde vande opmaak, die ga ik echt niet lezen.Ik denk ook dat ze nu nog weinig worden gescand, de QR codes zelf, maar als ik het goed begrijptdan zegt u dat het makelaarswezen het op de juiste manier aanpakt. Die sturen je naar een paginadat je fotos krijgt over de huizen. Ja, dan geeft het een meerwaarde. Dan kun je dieper in gaan opdie informatiecode die je wilt zoeken, maar je kunt het ook verbinden aan een leuke activiteit. Ikheb vanochtend nog een stukje doorgetweet op Twitter over de Kerstacties in Amerika. BlackFriday! Ja, hartstikke leuk. Zij maken het daar heel persoonlijk. Je kon bij ToysORus daar kon jespeelgoed kopen en als cadeautje geven aan iemand. Via een QR code kreeg je dan demogelijkheid om een boodschap in te spreken. Zo kon je het heel persoonlijk maken, het werdingepakt en het cadeautje kreeg de code mee en zo krijg de ontvanger een persoonlijkeboodschap van degene die het gestuurd heeft. Dat geeft een toegevoegde waarde, dan is het echtleuk. Daar is goed over nagedacht! Je hangt eigenlijk een kaartje aan het product? Je genereerteen QR code die persoonlijk is. Bijvoorbeeld wat Coca Cola nu doet. Als je de QR code inscant kunje heel makkelijk een dollar voor een goed doel doneren. Daardoor maak je het makkelijker, dannemen mensen die code mee en je hoeft niet te betalen het gaat automatisch.Denk u dat door het verkeerd gebruiken van QR codes mensen er ook terughoudender mee wordenom ze te gaan scannen? Ja, het is vervuiling. Dan denk je wat moet ik er nu weer mee. Ik heb er nudrie gezien vandaag en de vierde zal ook wel niks zijn. Dat is jammer, je verbergt eigenlijk demooie activiteiten hiermee. Ik vind het nu te veel, het is overkill. Ik vind ook zeker dat debureaus die er nu mee werken er zelf op aangesproken moeten worden. Gebruik de juistemiddelen, voor de juiste doeleinden. Dat is wat ik bij dit bedrijf ook aan het doen ben. Je moetgewoon kijken naar het oorspronkelijke doel van jouw communicatiebehoefte. Wat wil ik doen?Welk middel is daar dan het meest geschikt voor? Misschien moet je helemaal niks met socialmedia doen, misschien moet je gewoon een email sturen of iemand bellen. Maar bedenk eersteven wat is mijn behoefte, is dit nu, korte termijn, lange termijn? Wat wil ik van die klant terugkrijgen? Wat wil die klant van mij en waar is die klant? Dan wordt het vaak even heel kort weggedaan, voor de korte termijn. Dan is de doelstelling maar behaald. Dus dan doen we nu weleven een code, het kost bijna niks en het kost weinig moeite. Het lijkt alsof ze veel gedaanGet Response, with Quick Response | De BijlagenDaphne Haast & Giovanni Calamita 3. hebben, maar eigenlijk voegt het helemaal niets toe. Eigenlijk zelfs negatief. Mensen krijgen ereen negatieve ervaring mee.De code is verder toch gratis te maken? Nou ja de opdrukken betaal je wel. Als wij hier een codeop onze yoghurt pakken laten zetten kost dat 150.000,-. Het kost echt wel wat, dus we doenhet ook niet. Maar zijn dat dan drukkosten? Ja je moet heel het productieproces onderbreken.Bepaalde pakkenlijn eruit halen. Die moet je anders gaan opmaken. Het is toch een stukjevormgeving. Dus dat is een heel productieproces wat je onderbreekt. Als het eenproductieproces is van 200 spijkerbroeken, die met de hand worden gemaakt, dan doe je dat weleven. Mocht het toch rustig zijn in de winkel dan kun je dat erbij doen. Als je het alleen op eenwinkelruit zou plaatsen dan zijn die kosten toch een stuk geringer? Je moet de achterliggendeinformatie hebben en vooral ook up to date houden. Als het veelal om een doorlopend artikelgaat moet je het toch goed bijhouden. Dat vergt toch wel onderhoud. Het moet wel goed zijn, hetmag niet zo zijn dat als je een code scant dat de informatie niet meer beschikbaar is.Dat zien we veelal bij Facebook, dat er eerst ingelogd moet worden om op de desbetreffende paginate komen. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Moet je dat als bedrijf nu juist wel of niet doen? Dathangt helemaal af van de behoefte of je het wel of niet moet doen. Ik denk niet dat er eeneenduidig antwoord op is. Ik denk dat veel bureaus wel een eenduidig antwoord geven, maar ikdenk dat het niet de waarheid is. Je moet denken: Is Facebook de plek waar ik wil zijn? Of heb ikze liever naar mijn website waar meer informatie te vinden is? Facebook is vaak toch watvluchtiger. Het is heel afhankelijk van wat je met je doelgroep doet. Is het B2B of is het B2C? Ikzou het zeker niet bij B2B doen. Je ziet ook dat sites veelal niet mobielvriendelijk zijn. Je kunt hetook veel verder zien, zoals de vele apps die beschikbaar zijn. Je kunt ook dingen laten zien die jeook kunt doen met een app. Er zijn in Amerika allerlei apps ontwikkeld om alle ingredinten opalle producten in de supermarkt te kunnen scannen. Ben je ergens allergisch voor? Neem die appvoortaan mee. Heel veel mensen weten dat niet. Dat kun je ook in een QR code zetten. Haal dieapp even binnen, als je dat als supermarkt doet dan kun je alles bekijken wat erin zit. Scan zeallemaal even in, inderdaad ik heb een pinda allergie, dus helaas dan moet ik dat product eruithalen. Of speciale ingredinten voor een recept. Zo kun je er heel veel waarde aan toevoegen. Datkan met QR codes ook. Het voegt heel veel toe om als consument net een stapje extra informatiete krijgen. Je hebt de beleving in de communicatiebeleving. Dat kan ook in de winkel zijn, maarook buiten de winkel. Of nadat je een gesprek hebt gehad en je neemt een kaartje mee. Je kanthet op heel veel momenten inzetten. Op een moment dat je het communiceert als je het zelf nietkan. Dat de andere mogelijkheden niet meer beschikbaar zijn. Dat is denk ik wat QR codes doen.Heeft dit ook te maken met de transparantietrend die we nu heel veel zien? Ja, dat zie je ook metsocial media, je dwingt bedrijven eerlijker te ondernemen. De macht gaat naar de consument. Jewordt keihard afgerekend als je gewoon de boel bedonderd, geen antwoorden geeft, geenservice verleent, slechte producten aflevert. Bedrijven moeten steeds meer duurzaam eneerlijker gaan ondernemen. Met QR codes, dat is maar n middel, maar het is een middelwaardoor je makkelijker communiceert met elkaar.Als ik dat zou terugrefereren aan de jeansketens, daar zou bijvoorbeeld een QR code aan eenspijkerbroek meer informatie moeten of kunnen geven, over bijvoorbeeld het productieproces ofwaar die gemaakt is. Als je kunt bewijzen dat het door duurzaam ondernemen gemaakt is, dat ergeen kinderarbeid heeft plaats gevonden of dat het geen product is wat schadelijk is voor degezondheid of het milieu. Door een klein videootje of steekpunten te laten zien wordt al eenextra stukje vertrouwen om het product te kopen toegevoegd. Dat kun je ook doen met eenlabeltje, maar achter het label kun je ook laten zien dat je het verhaal kunt onderbouwen. Je kuntvan alles doen! Je kunt ook laten zien wat er goed bij die spijkerbroek past. Laat wat fotos uit dewinter- en de zomercollectie zien.Dat je met een QR code andere artikelen uit de winkel ermee combineert? Als je spijkerbroekenverkoopt dan verkopen deze winkels vaak ook nog T-shirts en andere dingen erbij. Dus je kuntGet Response, with Quick Response | De Bijlagen Daphne Haast & Giovanni Calamita 4. ook de bijverkoop er mee stimuleren? Kijk deze spijkerbroek staat leuk als je dat combineert metdie donkere riem. Dus je kunt daarmee ook de volgende stap stimuleren. Het ligt er natuurlijkook aan of het merk de QR code aan de spijkerbroek hangt voor het productieproces of de winkel.Wie heeft die communicatierol en dat moet je op mekaar afstemmen. Het moet ook niet te veelzijn. Kijk dan weer vanuit de doelgroep, wat is de behoefte als ze binnenkomen in de winkel?Wat is jouw denkproces, jouw behoefte als je iets gaat kopen? Je zoekt een spijkerbroek, weet jeal wat je zoekt? Ga je met een heel gericht doel naar binnen of heb je meer informatie nodig? Watis het belangrijkste? Ik denk dat je daar dan een invulling aan moet geve