of 25 /25
Be z bednost hrane i primarna poljoprivredna proi z vodnja Prof. dr Svetlana Antić-Mladenović Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet

Bezbednost hrane i primarna poljoprivredna proizvodnja€¦ · Višak nitrata u hrani i vodi javlja se, najčešće, kao posledica primene mineralnih i organskih đubriva u količinama

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bezbednost hrane i primarna poljoprivredna proizvodnja€¦ · Višak nitrata u hrani i vodi javlja...

 • Bezbednost hrane iprimarna poljoprivredna proizvodnja

  Prof. dr Svetlana Antić-MladenovićUniverzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet

 • Sadržaj

  Primarna poljoprivredna proizvodnja - definicija

  Kvalitet poljoprivrednih proizvoda – potencijalne opasnosti

  Organska proizvodnja i bezbednost poljoprivrednih proizvoda

  Karakteristike/specifičnosti poljoprivrednih zemljišta u Srbiji

  Koncept dobre poljoprivredne prakse

 • Pitanja...

  Kako osigurati bezbednost primarnog poljoprivrednog proizvoda?

  Kako “prepoznati” bezbedan proizvod?

  Šta je ono što znamo, a gde se javljaju “skriveni” problemi ?

  Da li organska proizvodnja predstavlja siguran put do bezbednog

  poljoprivrednog proizvoda?

  Da li poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse

  garantuje zdravstvenu ispravnost poljoprivrednih proizvoda?

 • Primarna poljoprivredna proizvodnja obuhvatasve faze u lancu ishrane do i uključujućitransport, skladištenje, rukovanje proizvodima...(CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)

 • Kontaminacija poljoprivrednog proizvoda opasnimmaterijama može da nastane u svim fazama primarneproizvodnje – setva, djubrenje, navodnjavanje, zaštitauseva, žetva, transport, skladištenje...Krajnji korisnik mora biti dobro obavešten o prirodi iizvorima potencijalno opasnih materija u proizvodu...

 • Opasne materije u poljoprivrednim proizvodima:

  Biološke, hemijske ili fizičke prirode – sve materije u hrani

  sa potencijalom da izazovu negativne efekte po zdravlje

  ljudi i/ili životinja

 • Najznačajnije opasne materije u primarnimpoljoprivrednim proizvodima...

  Nitrati (NO3- - N)

  Pesticidi i preparati za ubrzano sazrevanje povrća i voća

  Teški metali i metalodi (olovo, kadmijum, nikl, hrom, živa, arsen...)

  Radioaktivni elementi (uran, cezijum, stroncijum)

  Mikroorganizmi (Escherichia coli, Salmonella sp., Listeria

  monocytogenes,...)

  Mikotoksini

 • Nitrati...u čemu je problem?

  Nutricionisti savetuju svakodnevni unos raznovrsnog povrća –

  WHO preporuka 400 g povrća i voća dnevno (2003)

  Povrće može da doprinese unosu nitrata preko prihvatljivog

  dnevnog unosa (ADI 3,7 mg/kg telesne mase (60 kg))

  Višak nitrata u hrani i vodi javlja se, najčešće, kao posledica

  primene mineralnih i organskih đubriva u količinama većim od

  potreba biljaka – problem može da se javi i u konvencionalnoj

  i u organskoj proizvodnji

  Višak nitrata može da izazove rak debelog creva i metahemoglobinemiju

 • Proizvod Maksimalno dozvoljena količina nitrata u mg/kg

  Svež spanać Ubran od 1. oktobra do 31. marta 3000

  Ubran od 1. aprila do 30. septembra 2500

  Zamrznit spanać 2000

  Sveža zelena salata

  Ubrana od 1. oktobra do 31. marta:- proizvedena u polju- gajena u zatvorenom prostoru

  40004500

  Ubrana od 1. aprila do 30. septembra:- proizvedena na otvorenom- proizvedena u stakleniku

  25003500

  Salata tipa iceberg

  Proizvedena na otvorenomProizvedena u plasteniku

  20002500

  EU regulativa No 1881/2006; PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja"Sl. glasnik RS", br. 39/2014

 • Sadržaj nitrata viši je u:Sadržaj nitrata može se smanjiti načinom čuvanja i upotrebe povrća:

  Lisnatom povrću (salata, spanać, rukola)

  Smrzavanjem

  Povrću proizvedenom u zatvorenom prostoru

  Pranjem (za 10-15 %)

  Povrću proizvedenom u zimskim mesecima

  Ljuštenjem (za 30 %)

  Unutrašnjim, bledo zelenim listovima

  Kuvanjem (za 16 – 79 %)

  U lisnim drškama

  Ključni faktor NIJE količina povrća, već vrsta povrća, način proizvodnje, sadržaj nitrata u povrću,

  način čuvanja i pripreme povrća

 • Teški metali, metalodi i radioaktivni elementi...u čemu je problem?

  U zemljištu su stalno prisutni u određenim koncentracijama, kao

  posledica raspadanja minerala matičnog supstrata – prirodni

  konstituenti životne sredine

  Savremeno doba prozrokovalo je i zagađivanje životne sredine ovim

  elementima iz mnogobrojnih anropogenih izvora

  Postojani su životnoj sredini i ne mogu se razgraditi i/ili uništiti

  Ulaze u lanac ishrane usvajanjem od strane biljaka

  Mogu se javiti kao problem i u konvencionalnoj i

  u organskoj proizvodnji

 • Fiziološko delovanje teških metala i metaloida

  Metali/metaloidi neophodni za živi svet

  Metali/metaloidi koji nisu neophodni

  Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Co, Se

  (Cr, Ni, V)

  Cd, Pb, As, Hg

  Toksično delovanje na biosferu u visokimkoncentracijama

  Toksično delovanje na biosferu u niskimkoncentracijama

 • Zbog specifičnosti matičnog supstrata na kome se formiraju,mnoga zemljišta u Srbiji imaju visoke ukupne sadržaje nikla.

  Istovremeno, mnoga od tih zemljišta imaju kiselu reakciju,što povećava njegovu pristupačnost za biljke

 • Sadržaj nikla u poljoprivrednim kulturama – Pomoravlje...uticaj karakteristika zemljišta i biljne vrste

  Ugroženost lanca ishrane – meso, mleko, jaja...?Prekoračenje prihvatljivog dnevnog unosa (2,8 µg kg-1 t.m.)?Dozvoljene vrednosti u hrani?

 • 1 20

  10

  20

  30

  40

  400

  450

  500

  Ni Cr

  Sadržaj nikla i hroma u travnim smešama, Zlatibor

  ...visok sadržaj metala u zemljištu, kisela reakcija zemljišta,pojava hiperakumulatorskih vrsta u smeši

  Jakovljević et al, 2004

  mg

  kg-1

  Ugroženost lanca ishrane...?

  Sadržaj iznad kojeg je moguća pojava toksičnosti za biljke

 • Biomasakukuruza

  Zelena salata

  Biomasasoje

  Dozvoljene vrednosti

  u hrani

  Olovo (Pb)

  21427

  278

  246116

  0,1 - 40

  Nikl (Ni)

  61510

  24

  34

  -

  Kadmijum (Cd)

  4 0,7 4 0,05 - 1

  Sadržaj pojedinih teških metala u biljnom materijalu (mg kg-1)– Mačva, nakon poplava 2014. godine -

  (Antić-Mladenović et al., 2014, neobjavljeni podaci; „Službeni glasnik RS”, broj 29/14 i 37/14-ispr.)

 • Sadržaj kadmijuma u pojedinim lekovitim biljkama - 1000m n.v.

  … uticaj biljne vrste i reakcije zemljišta (sadržaj Cd u zemljištu ispod MDK)

  Radanovićet al., 2004

 • Mikroorganizmi i mikotoksini...u čemu je problem?

  Mikotoksini se mogu javiti u bilo kojoj fazi proizvodnje i ne mogu se

  ukloniti daljom obradom proizvoda

  Sveži proizvodi mogu postati mikrobiološki neispravni u bilo kojoj fazi

  proizvodnje i/ili tački duž lanca ishrane

  Glavni izvori mikrobiološke kontaminacije su: voda, organska đubriva,

  radnici, alat i transportna vozila neodgovarajuće čistoće,

  neodgovarajuće hlađenje...

  Opasni su kod proizvoda koji se koriste u sirovom stanju – voće, povrće

  Mogu se javiti kao problem i u organskoj proizvodnji

 • Pesticidima se ne štiti samo siguran prinos,već i zdravlje ljudi

  Ključni faktor je pravilna i kontrolisana primena pesticida

 • Prepoznavanje/identifikacija neodgovarajućih proizvodnih tehnologija

  i potencijalnih opasnosti po bezbednost hrane nije jednostavna....

  Prevencija zagađenja primarnih proizvoda treba

  uvek da bude ispred pojave problema!

 • Koncept Dobre poljoprivrednje prakse(Good agricultural practice – GAP)

  Napori kojima se osigurava bezbednost hrane moraju

  da počnu na nivou primarne proizvodnje!

  GAP pristup poljoprivredi podrazumeva uspostavljanje smernica

  ili standarda za poljoprivredne proizvođače, kao i smernica za

  praćenje ovih standarda...

 • Koncept Dobre poljoprivrednje prakse(Good agricultural practice – GAP)

  Poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse u primarnoj

  biljnoj proizvodnji garantuje korisniku da proizvod u vreme

  žetve ispunjava zahteve standarda za kvalitet i bezbednost...

 • Izbor odgovarajućeg zemljišta za zasnivanje biljne proizvodnje

  Setva/sadnja semena najboljeg kvaliteta i odgovarajuće sorte

  Upotreba odobrenih sredstava (đubriva, pesticidi) uz tačno poštovanjepreporuka za primenu (koncentracija, količina, učestalost i vreme primene)

  Kontrola kvaliteta vode za navodnjavanje (ukoliko se koristi)

  Primena odgovarajuće tehnike žetve i skladištenja/rukovanja proizvodimana gazdinstvu

  Primena odgovarajuće tehnike transporta proizvoda do mesta prodaje

  Osnovni principi konceptadobre poljoprivrednje prakse

 • Podizanje javne svesti

  Edukacija proizvođača

  Zakonska akta

  Koncept limita

  Inspekcijski nadzor

  Rejonizacija proizvodnje

  Monitoring

  Kako osigurati bezbednost primarnog proizvoda?

  ...identifikacija i upravljanje rizikom

 • Hvala na pažnji!