Bela Hamvas - Poeta Sacer

 • View
  68

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lirike

Text of Bela Hamvas - Poeta Sacer

 • 1

  1.

  Osvrui se na posljednja dva stoljea povijesti, ovjek

  jedva da moe ili uope ne moe priguiti stanovitu

  neobinu zabrinutost. Iz narataja u narataj, iz svijeta su

  planski ieznuli, gledajui odozgo nadolje, najprije

  kraljevi, zatim redom: biskupi, velikai, dravnici,

  znanstvenici, vojnici, umjetnici, te ili su se izgubili

  zauvijek, ili su na njihovo mjesto stupili neki dvojbeni,

  sumnjivi likovi.

  Bilo je onih koji su eljeli uspostaviti red, kao to je

  Napoleon pokuao nanovo kraljevstvu vratiti

  dostojanstvo. Tu i tamo naao bi se neki biskup ili velika

  koji bi jo htio spasiti sveenstvo i plemstvo. Naao bi se i

  pokoji dravnik, znanstvenik, vojnik i umjetnik. Sve je to,

  meutim, nalikovalo izoliranim pokuajima.

  Jer moda nije nestala samo neka vladarska obitelj,

  nego kraljevski ovjek; i nisu izumrli biskupi i velikai,

  nego sveeniko i aristokratsko bie. A moda i nisu

  izumrli, samo su se povukli i napustili svoja mjesta. I

  moda to i nisu napravili iz slabosti, nego promislivi

  dobro, iz staloenog uvida. Povukli su se jer ih stvarnost

 • 2

  ovjeanstva, koja je postala rtvom neke zagonetne,

  mrane poasti, vie ne zasluuje, i jer je postala

  nedostojna asti koju bi joj oni iskazali svojom

  vladavinom.

  Ali gubitak velikih ljudskih mjesta i povlaenje velikih

  ljudi postaje kobno zastraujue tek onome tko je uo

  kako gomila, zahvaena mranom poau, trijumfalno

  klie svakom prilikom kada nestaje mjesto, kada se veliki

  ovjek povlai, kada se neki pokuaj ponovnog

  uspostavljanja izjalovi i propadne. Poast je poela time

  to je svatko zahtijevao prijestolje. Nastavila se tako to je

  svatko poeo potraivati sveenika prava, potom

  aristokratska, potom prava na znanje. Nije to velika stvar,

  govorili su. Svatko moe postati vladar, sveenik,

  znanstvenik, umjetnik. Svi smo jednaki. Svi znamo sve, i

  ako ne znamo, nauit emo. Kao da se moe nauili kako

  biti kralj, velika i sveenik.

  Kada su kraljevi uli za to, odrekli su se svoje titule;

  sveenici, znanstvenici, vojnici, dravnici takoer. Bilo ih

  je nekolicina koji su podigli glas, njih su raetvorili.

  Ostali su rekli: ako je to za vas vlast, budite vladari; ako

 • 3

  je to za vas plemstvo, budite plemii. to su mogli

  uiniti? Kasnije se ve pojavilo i evanelje poasti te je

  zapoelo premazivan je svijeta unatrag uprljati sve to

  je isto, satrati sve to je veliko, zgaziti one koji diu

  glavu, potrovati ono to je zdravo. Tako nestaju i nestali

  su drava, nacija, narod, rad, bogatstvo, religija, ljubav,

  ljepota, snaga, rat, plemenitost, igra, ukus, istina.

  2.

  Der Tempel brennt, ein halbes tausend fahr mu weiterrollen bis er

  neu erstehe (Stefan George) svetite gori, i pola e

  tisuljea protutnjati nad nama dok se iznova ne izgradi.

  Svetite, sveti krug zajednikog ivota, Temenos, gori.

  Mrani narataj provalio je u nj i zapalio ga. Kraljevi i

  plemii i dravnici i sveenici i suci morali su ga

  napustiti. Otada se ivot nalazi izvan svetog kruga:

  prljav i neposveen. Nema sredita, nema slave, nema

  dostojanstva - samo nagomilana otimaina, urota. Nema

  odgovornosti, samo interesa. Bespomonost. Odluka se

  obino traila od bogova, kada je bilo opasnosti i dvojbe

  narodima su uvijek njihovi Delfi govorili to im je initi:

  sredite je odgovorna glava, Mo, Gospodar. Svi Delfi su

 • 4

  izgubljeni. Temenos je sruen. Evo opasnosti i dvojbe, a

  nema odluke, nema smjera, nema cilja, nema puta, samo

  teturanje, pomutnja, zabluda, stid, bijeda, sramota, uas,

  briga, grijeh, bruka. Svatko tko je neto znao, tko je neto

  razumio, tko se usuivao uiniti neto, tko je bio netko,

  skrio se. Der Tempel brennt.

  3.

  Sveti krug sada ve uva samo jedan ovjek: pjesnik.

  Nije poznato jesu li ga kraljevi, sveenici, kneevi,

  vojnici, umjetnici zamolili da ostane, ili je zadatak

  prihvatio sam; ili je tek bio posljednji te je, kada su svi

  otili, rekao: izdrat u. Ili e konano i on otii, i

  Temenos vie nitko nee nastanjivati i uvati.

  4.

  Od trenutka kada je u svetom krugu ostao sam, pjesnik

  je morao preuzeti kraljevsku vlast, dostojanstvo velikaa,

  sveeniki obred, borbeni poriv vojnika, sudaku

  pravednost, znanstveniku strast za znanjem, sve

  zadatke umjetnika, viteza, lijenika, proroka, mislioca

  poev od tog trenutka pjesnik je prerastao uobiajenog

 • 5

  pjesnika.

  Prije se ovjek jo mogao zadovoljiti povijeu

  knjievnosti koja je govorila da pjesnik izraava

  nacionalni duh. Pa prije pjesnik doista gotovo da i nije

  imao drugu ulogu. Iako ne uvijek, ali uistinu esto bio je

  politiko bie, koje je izraavalo svijet klase, stalea ili

  naroda. Izraz je bio shvaen na sljedei nain: duh, slika,

  osjeaj nalaze se gotovi u naciji, pjesnik nalazi rijei za

  njih i kroz sebe objanjava narod. Ako bi naao neto

  novo za rei, mogao je to biti samo izraz date zbilje. Ako

  bi narod, vrijeme, klasa naginjali revoluciji, opjevavao bi

  revoluciju, ako bi narod bio potlaen, potlaenost, ako bi

  propao, propast, ako bi se nadao, nadu. Uvijek ono i

  samo ono to jest. Pjesnik je samo izraavao.

  Uslijedilo je razdoblje psihologije, pa se i pjesnika

  objanjavalo psihologijski. Od politiara postao je genij.

  Psihologija je odvojila obinog ovjeka od darovitog i

  istraivala stupnjeve darovitosti. Veliki talent bio je genij.

  Dokuiti ga se moe razumijevanjem. Ukoliko je to

  mogue. Sasvim se nee moi nikada, jer genij je po

  kvaliteti neto drugo od obinog ovjeka. Pjesnik je vii

 • 6

  psiholoki kvalitet.

  Dvije navedene teorije pokuala je obuhvatiti duhovna

  povijest. Povezala je onoga koji izraava i genija, i rekla

  da pjesnik proivljava i saima. Povijesna razdoblja,

  svjetonazori, stavovi i duhovna strujanja stjeu se u

  njemu. On je taj koji u povijesti proivljava svijet kao

  cjelinu, saima ga, objedinjuje i ovjekovjeuje. Pjesnik je

  zato s gledita povijesti i duha beskonano vaniji od

  vladavine, rata i otkria. Pjesnik je istinski zalog duha

  povijesti.

  U kulturnoj se morfologiji, opet, pojavila nova teorija.

  Pjesnik je ovdje tvorac kulture. Pjesnitvo je imbenik

  kulture, poput prava, religije, umjetnosti i duha. Sve je

  stvorila kultura, poev od remena na sandalama do ideje

  o besmrtnosti: pjesnitvo se moe smjestiti negdje

  izmeu to dvoje. Tko je pjesnik neizvjesno je, ali

  potpunost kulture zahtijeva da pjesnitva bude, ba kao i

  odjee, novca ili Boga.

  Problem s tim teorijama nije u tome to su nespretne i

  nematovite i glupe i naivne i nezgrapne i lane i

  primitivne i neupuene. Jer su nesumnjivo bez izuzetka

 • 7

  takve. Nijedna od njih ne razumije to je to pjesnitvo.

  Sve ga poimaju kao pasivni akt: kao izraz, kao rezultat

  psiholoke kvalitete, kao preivljavanje, kao saimanje,

  kao tvorbeni imbenik kulture. Upravo se zato na te

  teorije ne moe i ne smije gledati drukije nego kao na

  uzaludne pokuaje neupuenog ovjeka iz gomile da

  razumije pjesnika. tovie, sve te teorije nisu drugo do

  nagon proizaao iz zavisti bia gomile, koji pjesnika, time

  to ga pokuava razumjeti, vue dolje k sebi, u elji da ga

  uini sebi jednakim. Tout comprende cest tout mprser.

  Poimanje pjesnika kao izraza, psiholokog kvaliteta, kao

  onoga koji proivljava i saima, te kulturnomorfoloka

  poimanja, osveta su mranog narataja. Ali i vie od toga:

  sve te teorije bez izuzetka i brino ne ele primijetiti

  upravo ono to je jedino vano: pjesnikov aktivitet.

  Na kraju, pak, ono najvanije. Teorije su, slubeno,

  objavljivane u knjigama. A mrani narataj stvara knjige

  zato da bi se legitimirao: jer ono to on ivi upravo je

  suprotnost onome to se nalazi u knjigama. Ta nacifrana

  teorija o pjesniku samo je brbljanje u prazno, neozbiljno,

  jer je potpuno irealno, i u stvarnosti nitko ni ne vjeruje u

 • 8

  nju. U zbiljskom ivotu pjesnik niti izraava niti

  proivljava, i nije drugo do naprosto luda. Luda je zato

  jer se ne bavi unosnim novanim prihodima, ne trudi se

  oko utjecajnih mjesta u drutvu. Nur Narr, nur Dichter, kao

  to kae Nietzsche. To je shvaanje koje neposredno

  proizlazi iz gomile, to je ope, to je javno mnijenje.

  Pjesnik, kau s podrugljivom, superiornom,

  omalovaavajuom i poniavajuom nadmoi: lakrdija,

  nita drugo.

  5.

  Krajem prolog stoljea situacija se poela

  prepoznavati. Iskrsnuli su krugovi koji su odluno

  istupili iz gomile i hotimino se izdvojili; oni su vidjeli da

  Temenos gori i da je jedino pjesnik ostao na svome

  mjestu da bi sauvao svetite. Ali vidjeli su i da pjesnik,

  ako eli dostojno ispuniti svoj zadatak, mora doi do

  samosvijesti. Mora znati tko je. U dotadanjim teorijama

  primijetili su jadnu bespomonost, koja onome to eli

  objasniti ne moe doi ni blizu; ali primijetili su i

  podmuklu osvetu, koja je od pjesnika eljela nainiti

  samo glasnogovornika, imbenika kulture, znai

 • 9

  funkciju, instrument, tovie bilo im je poznato da

  pjesnika, na kraju krajeva, svatko smatra samo klaunom.

  Jedan od izdvojenih krugova - njemaki krug Stefana

  Georgea koji se okupio u Kreisu - prvi je poeo

  razumijevati pjesnika u njegovu istins