Click here to load reader

BARANGAY SAPANG CAUAYAN - · PDF fileAng kasalukuyang kalagayan ng Barangay ay nasakang lahat ang mga lupang dapat matamnan ng palay. a) Ang luwang ng lupang sinasaka ay umaabot sa

 • View
  234

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of BARANGAY SAPANG CAUAYAN - · PDF fileAng kasalukuyang kalagayan ng Barangay ay nasakang lahat...

 • BARANGAY SAPANG CAUAYAN

  Ignacio G. Sibulburo Kagawad

  Herminia S. Corpuz Kagawad

  Rowena C. Damian

  Kagawad

  Pacita S. Saturno Kagawad

  Emilio A. Vicente Kagawad

  Crisciano R. Valdez Kagawad

  Memory Dg. Dela Cruz Kagawad

  Charity I. Castillo Ingat Yaman

  Flordeliza S. Viterbo

  Kalihim

  Linus John Dv. Sapla

  SK Chairman

  Dolores I. Carrido Punong Barangay

 • BARANGAY SAPANG CAUYAN

  ANG KASAYSAYN NG BARANGAY SAPANG-CAUAYAN

  Ang kasaysayn ng Barangay Sapang Cauayan ay pinangalanan ng mga kauna-unahang

  ninuno ng Isang Libo Siyamnaraan at Tatlumpo at Anim (1936) ni G. Tomas Valdez sa

  pamamagitan ng isang sapa na tinubuan ng makapal na Kawayan.., at magbuhat noon ay

  pinangalanan ng Sapang Cauayan. At ang pisikal na kalagayan noon ay Nayon ay magubat at ang

  may-ari ng lupa sa nasabing nayon ay si G. Tomas Valdez, at naiparehistro din noon sa taong

  nabanggit.

  Sa Barangay Sapang Cauayan ay kailangan ang programang BIDANI at iba pa. Una sa lahat

  malaki ang maitutulong ng programang pangkabuhayan sa Barangay, sapagkat lahat ng pagawaing

  nauukol sa Barangay ay naririto sa BIDANI, tulad ng pag-aalaga ng sumusunod: baboy, kambing,

  baka at higit sa lahat ang paggawa ng makateknilohiyang bagay o proyekto. At ang layunin ng

  BIDANI sa Barangay ay maitaas ang pamumuhay ng mga mahihirap na pamilya sa Barangay sa

  pamamagitan ng sama-samang lakas paggawa para malutas/maiwasan ang mga problema.

  Kailangan din ang planong pangkaunlaran sa Barangay, sapagkat diyan nakasalalay at kung

  papaano maihahanda ang mga proyekto sa Barangay.

  Ang kasalukuyang kalagayan ng Barangay ay nasakang lahat ang mga lupang dapat

  matamnan ng palay.

  a) Ang luwang ng lupang sinasaka ay umaabot sa (300) ektaryang lupang sinasaka humigit

  kumulang at ang di sinasaka ay kakaunti lamang.

  At abg klima sa ngayon ay second crop at hindi gaanong maulan at hindi gaanong mainit at ang

  pinagkakakitaan ng mga tao sa barangay sa ngayon ay nagkakarpentero, pag-mamaneho tulad ng

  tri-cycle,truck,bus at ang iba naman ay walang saka ngunit nakikiporsyentuhan sa mga may

  sinasaka.

  b) Ang kaugalian bg mga tao dito sa Barangay, nag-sisimba kung araw ng lingo ang iba

  naman ay nag-lalaro ng basketball at iba pa.

  c) At ang dami ng populasyon ng tao dito ay (711) abg lalaki at (771) naman ang babae, at ang

  kabuoang papulasyon dito ay 1,482.

 • d) Educational Status

  Educational

  Attainment

  Male Female Total Percentage

  College

  Graduate

  32 (14) 32 (18) 32 3%

  College level 40 (22) 40 (18) 40 5%

  High School

  Graduate

  100 (60) 100 (40) 100 13.89%

  High School

  level

  150 (90) 150 (60) 150 23.%

  Vocational

  Graduate

  22 (14) 22 (8) 22 2.6%

  Elementary

  Level

  350 (180) 350 (170) 350 46.%

  O S Y

  75 (50) 75 (25) 75 6%

  e) Kalusugan, Ang kondisyon ng kalusugan dito sa Barangay ay (55% babae at 45% ay lalake)

  at ang mga batang lalake at babae normal maliban sa paminsan-minsan lagnat at pag ta-tae

  at ang konting malnutrisyon.

  f.) Transportasyon, Sa Barangay ang Transportasyon karaniwan ang tri-cycle at jeep at

  kasama na ang elektrisidad.

  f) Samahang local, ang Sanguniang Barangay, relihiyon, Kooperatiba ang samahan ng

  kababaihan at ganoon din ang samahang kabataan.

Search related