Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Advanced road design

Text of Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  1/49

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  1

  DV NCED RO D DESIGN

  pentru utoC D

  R NFORS RI

  SI PROIECT RE S NTURILOR

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  2/49

  CUPRINS

  1. PROIECTAREA AXULUI CU HORIZONTAL DESIN SI AD!ANCED ROAD

  DESIN....................................................................................................."

  #. RAN$ORSARE DRU% CU APLICARE CASETE STANA & DREAPTA..............1#

  '. PRO$IL SANTURI STANA & DREAPTA PENTRU ASIURAREA SCURERII

  APELOR...................................................................................................#(

  ". ENERAREA PLANSELOR DE PRO$IL LONITUDINAL SI PLAN DE SITUATIE

  '(

  ). ENERAREA PLANSELOR PENTRU PRO$ILE TRANS!ERSALE...................'*

  (. CANTITATI DE LUCRARI........................................................................"1

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  2

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  3/49

  RAN$ORSARI SI PROIECTAREA SANTURILOR

  cu AD!ANCED ROAD DESIN +,ntru AutoCAD

  Acest manual are ca obiect proiectarea unui drum judetean in lungime totalade aprox. 3 km.

  S, -or +roi,cta

  1. Ax conform standardului romanesc (Horiontal !esign" cu aplicareasuprainaltarilor si supralargirilor

  2. #anforsare drum cu aplicare casete stanga $ dreapta

  3. %ro&l separat santuri stanga $ dreapta pentru asigurarea scurgerii apelor

  S, -or /,n,ra

  '. %lanse plan de situatie si planse pro&l longitudinal cu a&sare linie rosie sipro&l sant proiectat

  . %lanse pro&le trans)ersale curente

  *. +olume de lucrari

  Observatie: %entru a putea lucra acest proiect )a & generata suprafata deteren 3! pe baa datelor topo.

  1. PROIECTAREA AXULUI CU HORIZONTAL DESIN SI AD!ANCEDROAD DESIN

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  3

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  4/49

  Horiontal !esign (H!" , proiectarea curbelor de racordare inplan conform standardelor romanesti deproiectare a drumurilor

  Ad)anced #oad !esign (A#!" , citirea automata a curbelor proiectate cuH! (inclusi) suprainaltari si supralargiri" sigenerarea axului de drum

  Observatie: !aca nu a)eti a&sat meniul Horiontal !esign in bara de meniuriAuto-A! dupa instalare faceti urmatorii pasi:

  -omanda de la tastatura menuload se alege -0Hdesign din lista sioptiunea Unload. e utilieaa optiunea Browsesi se )a indica urmatoarecale: -:/-i)il oftare/Horiontal !esign se )a selecta H!4567.0789 si se )ada comanda Load.

  1.1 Proi,ctar,a cur0,lor cu Horiontal D,si/n

  e )or trasa pe intreg traseul drumului tangentele de racordare cu elementede tip linie 2! (line" din A-A! (nu se )a utilia comanda pentru trasare polilinii, polilinie".

  Observatie:angentele )or & trasate din punctul de inceput proiect pana inpunctul de sfarsit proiect ce )or & declarate.

  e )or marca punctele de inceput9 si sfarsit9 proiect lansand comanda:

  Horizontal Design Alignment New

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  '

  sfarsit

  5nceput

  !enumire aliniamentsi

  poitie kilometrica de inceput

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  5/49

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  6/49

  Horizontal Design Defne 'ur(e

  si se )a selecta aliniament de intrare $ aliniament de iesire din curba deracordare.

  Design !peed $ +itea de proiectare a drumului.

  5n functie de )itea de proiectare )or & a&sate )aloarea raei minime (&inimum

  lengt"si a celei recomandate (De*ault./adius $ e completeaa )aloarea raei de racordare [email protected]

  Automat )or & citite conform standardului aplicat )alorile suprainaltarilor(!uperele(ation si a supralargirilor (idening size respecti) distanta decon)ertire necesara pe clotoida (idening transition si pe tangenta (ideningon tangent.

  !e asemenea )or & stabilite automat lungimea arcului de cerc pentru racordaresau a clotoidelor. oate aceste )alori sunt propuse conform standardului aplicat(toate )alorile De*ault" dar pot & modi&cate de catre utiliator.

  0isi1ilit% stabilirea distantei de )iibilitate5n partea de jos a ferestrei este speci&cat unghiul dintre cele 2 tangente ('ur(eangle" si lungimea arcului de cerc ('ircle arc lengt". +a & semnalat dacadatele proiectate nu sunt corespunatoare )alorilor standard.

  !aca se doreste proiectarea clotoidelor asimetrice se )a debifa optiunea

  !%mmetrical de la sectiunea !piral Lengt".

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  *

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  7/49

  !e asemenea daca se doreste proiectarea racordarii doar princlotoida fara arc de cerc se )a bifa optiunea it"out circle.

  %roiectarea curbelor de racordare doar cu arc de cerc implica tastarea )aloriiptiunea de +arameters permite modi&carea parametrilor drumului proiectatpreentati mai sus.

  Apasati +re(iew9 pentru a )iualia curba astfel proiectata. #e)eniti in fereatraapasand 4scape9.

  Apasati ,39 pentru a accepta )alorile stabilite.

  +a & generat un table cu toate )alorile de&nite pentru curba proiectata si

  coordonatele )arfului (+" bisectoarei (B" si a tangentelor de intrare , iesire din

  curba (i e".

  Observatie: %entru a & a&sat tabelul de mai sus cu datele curbei proiectate se

  )a lansa urmatoarea comanda: Horizontal Design 'ur(e Data to Displa%

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  C

  +itea de

  proiectare

  8nghi

  #aa de racordare

  Bisectoare

  angenta

  uprainaltare

  Dungime clotoida

  Dungime arc de cerc

  Dungime de

  con)ertire

  !istanta de

  )iibilitate

  upralargire interior

  upralargire exterior

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  8/49

  1.# Citir,a cur0,lor d, racordar, cu Ad-anc,d Road D,si/n si/,n,rar,a a2ului

  4xportul datelor curbelor proiectate cu Horiontal !esign se )a face prin

  comanda

  Horizontal Design -2port Land4&L

  +a & sal)at aliniamentul/aliniamentele create sub forma unui &sier format E0D

  in locatia dorita.-itirea datelor exportate de catre H! cu Ad)anced #oad !esign

  Alignments 5mport Alignment *rom Land4&L 6

  comanda de la tastatura este:A/DU07AL58N&-NT4&L

  e )a apela in fereastra /ead4&L optiunea !elect4&L si se )a alege caleacatre &sierul exportat anterior cu H!. e )a bifa aliniamentul dorit a & citit si se

  )a apela comanda

  /ead !elected Alignments.

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  F

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  9/49

  1.' A+licar,a dat,lor d, su+rainaltar, si su+ralar/ir, 3in

  -,rsiun,a actuala d, ARD4

  Observatie: Aplicarea datelor de suprainaltare si supralargire )a & facuta

  dupa aplicarea pro&lelor trans)ersale tip ()ei capitolul 2 $ %roiectarea linieirosii si aplicarea pro&lelor trans)ersale tip".

  %entru a face aceasta operatie trebuie sa a)eti:

  - suprafata 3! generata

  - aliniament ax creat (proiectat cu H! si citit cu A#!" $ )ei punct 1.11.2

  - element de tip #oad creat cu A#!

  - pro&l trans)ersal aplicat cu de&nirea codurilor D4B #4B pentrumargine carosabil.

  a4 E2+ortar,a coordonat,lor a2ului 325654intr,un &sier extern se )aface cu comanda

  /oads &ulti ,19ect !etout , se )or face urmatoarele setari

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  G

  peci&carea tronsonului

  de drum pentru extragere

  a datelor ordinea si

  numarul pichetului de

  ince ut

  e alege optiunea de

  creare a &sierului de

  Alegerea codului de ax

  -.D. si suprafata din care

  )a & citita cota

  e alege suprafata

  pentru citirea

  e alege codul de ax

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  10/49

  +a reulta urmatorul &sier de coordonate

  Observatie: >rice proiect lucrat in A#! )a sal)a datele proiectate automatintr,un folder extern creat odata cu lansarea primei comeni. Acesta estedenumit numeproiect $!ata9 si se gaseste in aceeasi locatie cu desenulAuto-A!.

  ;isierul de coordonate ale axului reultat )a & sal)at automat in folderul temp9ce se gaseste in numeproiect $!ata9 sub denumirea :$ile ; nume drum;

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  11/49

  04 E2+ortar,a dat,lor +roi,ctat, conform standardului romanesc cuH! si suprapunerea

  lor peste coordonatele axului generat cu A#!.

  Horizontal Design -2port A/D 'ross !ection

  %rimul lucru care se cere in fereastra aparuta este indicarea &sierului cucoordonatele axului exportat anterior. e merge in locatia proiectului se cautanumeproiect,!ata / Ad)#oads,1< / :$ile ; nume drum;

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  12/49

  '"ainage $ poitie kilometrica

  Le*t => /ig"t => $ suprainaltari pentru stanga $ dreapta

  Le*t iden /ig"t iden $ supralargiri pentru stanga $ dreapta

  'ur(e $ curba de racordare (- $ curba D-K2 $

  lungimea de con)ertire"%rima linie corespunatoare unei poitii kilometrice o repreinta carosabilul

  -ea de a doua linie corespunatoare unei poitii kilometrice o repreintaacostamentul (footaI"

  %entru ca aceste date sa &e preluate apasati Appl% and -2it9.

  2. RAN$ORSARE DRU% CU APLICARE CASETE STANA & DREAPTA

  #.1 Trans7or8ar,a a2ului cr,at con7or8 standard,lor ro8an,sti in,l,8,nt d, ti+ dru8 3road).

  Observatie: ot ceea ce se )a lucra de acum incolo )a aplica functiileAd)anced #oad !esign.

  ;unctiile Horiontal !esign au fost utiliate doar pentru generarea axului ce respecta

  standardele romanesti de proiectare a curbelor de racordare in plan.

  %entru generarea elementului de tip drum se alege din meniul

  /oads 'reate#-dit /oad

  si se )a da click pe aliniamnetul ce repreinta axul drumului.

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  12

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  13/49

  +a apare un dialog care permite setarea distantelor dintre sectiunile

  trans)ersale ce )or & a&sate in pro&lul longitudinal al drumului (in fereastra de lucru a

  pro&lului longitudinal" pe &ecare element al drumului aliniament (Tangents#!traig"ts

  arc de cerc (Arc !egments" si clotoida (!piral !egments".

  -elelalte optiuni preente in aceasta fereatra sunt:

  !et !ection idt"s $ tabilire latime sectiuni trans)ersale taiate

  Use points $ ectiunile trans)ersale taiate )or & in punctele pe care le

  stabiliti dumnea)oastra

  Use la%ers $ ectiunile taiate )or & dupa elementele (puncte linii" ce se

  gasesc pe un anumit laIer

  Use ot"er road $ ectiunile )or & corespunatoare sectiunilor unui alt

  element de tip drum (ex: proiectare pro&l sant sectionat dupaaceleasi puncte ale axului drumului"

  Add e2tra sampling $ Adaugare sectiuni trans)ersale la anumite poitii

  kilometrice nominaliate de d)s.

  e deschide automat fereastra de editare a pro&lului longitudinal denumita

  0ertical 8rading -ditor =08-. Aici )a & deja propus un pro&l al liniei rosii

  automat de catre program. %utem edita sterge sau introduce oricate puncte de

  racordare )erticala sau putem calcula pro&lul in functie de anumite conditii cu

  ajutorul unor functii de calcul (ex: acoperire minim necesara la ranforsari".

  al)area pro&lului proiectat si inchiderea acestei ferestre se face apasand >L9.

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  13

  !istanta intre pro&leletrans)ersale a&sate

  uprafata de teren

  %ro&lul trans)ersal

  ipul

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  14/49

  #edeschiderea +64 se face apeland meniul:

  /oads !elect#,pen#-dit ,pen 0ertical 8rading -ditor indow

  sau direct din planul de situatie astfel:

  selectam ax drum in plan $ click dreapta mouse $A/D -dit ,ptions -dit

  0ertical

  ;ereastra +64 permite editarea pro&lului longitudinal si/sau aplicarea unor

  functii de calcul pe anumite one ale pro&lului sau pe intreaga lungime

  proiectata.

  Calculul lini,i d, 8ini8a aco+,rir, 3ran7orsar,4 pentru proiecatrea linieirosii

  %entru un mai bun control asupra pro&lului liniei rosii nou proiectate se poateaplica o functie care permite calculul automat si )iualiarea liniei de minimaacoperire a drumului proiectat fata de cel existent.

  Observatie: -alculul liniei de minima acoperire pentru proiectarea liniei rosiise )a face dupa aplicarea pro&lului trans)ersal tip corespunator tronsonului decalcul.

  a4 A+licar, +ro9l trans-,rsal ti+ +, tronsonul d, calcul & )ei punct2.2

  04 Cr,ar, alinia8,nt, in +lan +,ntru li8ita dru8 ,2ist,nt stan/a &

  dr,a+ta;unctia )a calcula minima acoperire nu doar in axul drumului ci pe intreagalatime a drumului existent. Aceasta )a permite proiectarea corespunatoare aliniei rosii astfel incat in executie sa &e respectate noile de)ere stabilite inpro&le trans)ersale curente.

  -ele doua aliniamente )or & create pentru a de&ni latimea de calcul pentru&ecare pro&l trans)ersal in parte. -ota maxima a existentului gasita pe latimeacercetata )a impune cota recomandata in ax pentru sectiunea respecti)a.

  Observatie: Acuratetea calclului depinde de frec)enta sectiunilortrans)ersale taiate.

  Dimita drumului existent este data de ridicare topo. rebuie sa &e de tip polilinie(%oliline".

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  1'

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  15/49

  %entru crearea celor doua aliniamente se )a apela functia dinmeniul

  Alignments 'reate Alignment

  si se )or selecta poliliniile corespunatoare margine drum existentstanga/dreapta (date din ridicarea topo".

  c4 A+,lar, 7uncti, d, calcul

  e )a deschide fereastra de editare a pro&lului longitudinal +64 si se )a apelagrupul de functii 'ompute 0' *rom -2isting Data unde )om gasi functia/es"eet.

  5esirea din fereastra se face prin apelarea optiunii

  Appl% -2it ; )a propune automat linia rosie pe tronsonul calculat optimiat

  (daca au fost stabiliti parametrii de $ittingsau neoptimiat prin

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  1

  tabilire parametri curbe de racordare )erticale propuse automat de catre soft. e

  )or completa doar daca se doreste )iualiarea liniei rosii propusa de catre soft in

  functie de acoperirea minima calculata ci optimiarea acesteia prin aplicarea

  tabilire tabel de)ere daca se doreste

  calculul pentru alte )alori de pante

  decat cele stabilite in pro&lul trans)ersal

  tabilire tronson de calcul daca nu se

  doreste pe intreaga lungime a drumului.

  Alegere aliniament stanga drum existent

  (Le*t !ide Alignmentaliniament dreapta

  drum existent (/ig"t !ide Alignment" siacoperire minima dorita (1< cm $

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  16/49

  introducere punct in &ecare din sectiunile trans)ersale

  (daca nu au fost stabiliti parametrii de $itting

  !a(e !ettings ; inchide fereastra fara a modi&ca linia rosie anterioara. Dinia

  rosie )a & proiectata de catre utiliator prin raportare la noua linie

  de referinta reultata din aplicarea functiei /es"eet

  d4 A9sar,a noii linii d, r,7,rinta r,ultata in ur8a calculului d,

  8ini8a aco+,rir,

  e )a apela butonul de Design Data $orm din fereatra +64 si se )a alege la

  categoria Design 'onstraints functia $rom /es"eet.Aceasta )a genera o linie

  de referinta in +64 de culoare alba fata de care )om impune cota axului

  drumului.

  5n caul in care cota liniei rosii se gaseste deasupra / pe linia alba )om

  respecta pe intreaga latime a pro&lului trans)ersal acoperirea minima de 1ptiunea deAsign La%er 'ontrols )a deschide urmatoarea fereastra

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  2

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  26/49

  Aici )om impune ca ultimul strat al structurii sa preia coteleterenului existent.

  Da optiunea &atc" Dept" to !ur*ace )om alege %es si )om declara grosimeamaxima pe care o poate a)ea acest strat (ca exemplu a fost utiliata )aloarea

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  27/49

  +om preenta mai jos 3 )ariante pentru proiectarea santurilor

  prima dintre ele &ind cea mai completa.

  3.1 Forma santului aplicat poate fi simpla sau complexa cu banchete

  Taluzul drumului la care se aplica poate fi cu panta unica, cu rupere de panta si/sau cu

  banchete.

  Pot fi proiectate si aplicate santurile de garda cu caalier in cazul drumurilor aflate in sapaturi

  mari.

  '.# Proi,ctar,a si a+licar,a santului si8+lu fara banchete cu

  proiectarea liniei rosii.

  Pro9l d, sant si8+lu$ sant de pamant panta taluului corespunde cu panta

  peretelui de sant

  , se de&neste pro&lul trans)ersal tip in care se )or include punctele pro&lului de

  sant si se aplica pe sectiunea de drum corespunatoare

  , se )a face o plotare a drumului cu polilinii 2! pe planul de situatie

  Alignments 'op% to Auto'AD -ntities

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  2C

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  28/49

  , se identi&ca linia fundului de sant (D1" si se face aliniament din aceasta

  Alignments 'reate Alignment

  , se )a proiecta pro&lul in lungul liniei santului cu comanda /oads 'reate!tring +rofle astfel incat santul sa se gaseasca in sapatura si sa asigure panta

  longitudinala pentru scurgerea apelor

  , se )a atasa noul pro&l de sant de&nit de codul santului din pro&lul trans)ersal

  tip aplicat apeland fereastra Design Data $orm 0ariations !et 'ode ,Fset or

  Le(els to !tring

  Observatie: e )a deschide fereastra Design Data $orm pentru drumul

  proiectat nu pentru pro&lul de sant creat separat.http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  2F

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  29/49

  0etoda folosita este de Hold !lope '"ange ,Fset care asigura adancireasantului pastrand panta taluului stabilita la de&nirea pro&lului trans)ersal tip.

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  2G

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  30/49

  -elelalte metode posibile sunt:

  Hold !lope and Le(el ; nu )a modi&ca nici cota nici panta santului

  de&nit in pro&lul tip

  '"ange ,Fset and Le(el ;)a modi&ca atat panta peretelui de sant pentru

  a obtine cota impusa in noul pro&l cat si poitia santului

  in functie de aliniamentul creat in plan pentru de&nirea

  pro&lului longitudinal

  Hold Le(el '"ange ,Fset ; mentine cota implicita reultata din de&nirea si

  aplicarea pro&lului trans)ersal tip modi&cand doar

  poitia santului in functie de poitia aliniamentului in

  plan

  Hold ,Fset '"ange Le(el ; impune poitia santului in funtie de pro&lul

  trans)ersal de&nit dar modi&ca cota acestuia in functie

  de pro&lul longitudinal impus santului

  %utem )iualia concomitent fereastra de proiectare a pro&lului longitudinal alsantului si fereastra cu sectiunile curente ale drumului proiectat prin apasarea

  direct din fereastra Design Data $orm a iconitei de )iualiare pro&l trans)ersal

  si din fereastra pro&lului trans)ersal deschis prin apelarea iconitei de

  deschidere a altui pro&l trans)ersal decat cel al drumului in caul nostru al

  pro&lului de sant

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  3

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  31/49

  '.' A+licar,a santurilor in sa+aturasi scoterea lor pe onele de

  umplutura automat fara generare pro&l longitudinal sant.

  5n situatiile in care se doreste o e)aluare rapida a )olumelor de terasamente si

  a lungimilor de sant aplicat la ni)el de studiu de prefeabilitate/feabilitate

  fara a se face un pro&l de sant separat de cel al axului se poate apela la

  urmatoarea metoda de lucru:

  , se de&neste si se aplica pro&lul tip al drumului simplu fara codurile de sant

  , se lanseaa din fereastra Design Data $orm &ulti Leg Drain

  !tart#-nd '"ainage ; poitie kilometrica pentru aplicare

  !ide ; partea pe care )a & aplicat santul Le*t#/ig"t#Bout";

  stanga/dreapta/ambele

  idt" ; latime

  Dept" ; adancime

  '"ecE Dept" ; )eri&care conditie de adancime , )a & aplicat doar in caul in

  care se )a aOa la minim

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  32/49

  ". ENERAREA PLANSELOR DE PRO$IL LONITUDINAL SI PLAN DESITUATIE

  6enerarea planselor de pro&l longitudinal permite generarea concomitenta a

  planselor pentru planul de situatie.

  /oads +lot Long !ectionAceeasi comanda poate & lansata direct din plan

  selectam axul drumului $ click dreapta mouse $A/D Data ,ption +lot +rofle

  6enerarea planselor pentru plan de situatie presupune setarea in fereastra

  Alignment +lan 0iew idt" o )aloare (1< $ 2< $ marime )ieport pentru

  plan".

  A&sarea liniei de pro&l a santului alaturi de pro&lul liniei rosii se face apeland

  functia

  0ertical 8rading din fereastra 8eneral !et up /aw Data.

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  32

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  33/49

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  34/49

  Horizontal geometr% $ aliniamente si curbe

  0ertical Details $ racordari )erticale

  'ut#$ill Dept"s $ diferente in ax

  ,Fset $ distanta in plan a unui cod fata de ax

  Distance $ distante partiale

  +oint Num1ers/ $ numar pichet

  'ross !ection Num1er

  Hatc"ing $ hasuri pentru umplura/sapatura

  Hectometers $ hectometrii

  0ertical Te2t $ a&sare detalii curbe de racodare )erticala (km # !i

  !e m B D"

  Ta1ulate !uper $ suprainaltare cu )alori in &ecare pichet

  A+licar,a cartusului +,rsonaliat +,ntru +roi,ct

  tilurile de plotare pentru sectiuni trans)ersale pro&le longitudinale blocurile

  pe care le )om utilia la generarea planselor &nale formatul de pagina

  impreuna cu cartusul personaliat sunt sal)ate in folderul 'ommon;

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  35/49

  cartusului sa &e in punctul de coordonate

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  36/49

  ). ENERAREA PLANSELOR PENTRU PRO$ILE TRANS!ERSALE

  %lotarea pro&lelor trans)ersale curente se face apeland meniul

  /oads +lot 'ross !ection , selectam aliniamentul drumului

  sau direct din planul de situatie

  electam axul drumului $ click dreapta mouse $A/D Data ,ptions +lot

  !ections

  A&sarea datelor in cartusul pro&lului trans)ersal se face din fereastra

  /ow ,ptions !et /ow 5n*ormation

  ;ereatra !et /aw 5n*ormation

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  3*

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  37/49

  ,Fsets $ introducere distante

  !ur*ace $ a&sare -ote teren -ote proiect tructura rutiera

  Named !ur*ace $ a&sarea cotelor altei suprafete (un alt drum o bretea etc"

  in sectiunea trans)ersala

  !ection B% $eature L%ne$ a&srea tuturor lucrarilor proiectate adiacente (fara a

  mai creea suprafata lor proiectata" prin stabilirea uneidistante stanga $ dreapta fata de ax

  Heig"t DiFerence $ diferenta intre existent si proiectat

  Boundar% Line $ putem &gura in pro&lul trans)ersal ca linie sau bloc de

  repreentare orice aliniament cod de drum sau la o anumita

  distanta fata de ax. %oate & a&sata distanta sau cota pana la

  limita a&sata (ex: ax drum judetean existent limita de

  proprietate lucrari de sprijinire etc".

  Boundar% 1% La%er $ a&sarea in sectiune a liniilor si poliliniilor 2! prin

  selectia laIeru,lui pe care exista. %utem a&sa limita de

  proprietate stalpi de iluminat (prin atasarea de blocuri " etc.

  Hatc"ing $ adauga hasuri intre suprafata proiectata si cea existenta.

  !ection idt" $ setarea latimii sectiunii trans)ersale care poate sa &e &xa

  (asa cum a fost setata in foaia 8eneralsau )ariabila fata de

  DBA / #BA.

  0olume '"ecE Line $ A&sarea liniei de decapare

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  3C

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  38/49

  (. CANTITATI DE LUCRARI

  (.1 D,clarar,a stratului +,ntru d,ca+ar,

  !ecaparea se face din meniul Design Data $orm ; !tripping. %entru deschiderefereastra )ei capitolul *. Aplicarea pro&lului trans)ersal.

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  3F

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  39/49

  4x: )om decapa pe toata lungimea drumului un strat de

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  40/49

  +eti obtine urmatorul &sier de date:

  %entru &ecare grup de coduri din de&nire pro&le trans)ersale curente a fostgenerata o foaie de date.

  pre exemplu daca se doreste calculul suprafetei de talu pentru inierbare se

  )or urmari toate foile ce contin date pentru codurile ce de&nesc taluul

  drumului.

  %entru exemplul nostru )om a)ea ' foi de date $ DA-/#A- , DBA/#[email protected]

  DA-/#A- , D%/#%.

  Aici )om insuma )alorile pentru toate sectiunile in coloana D-!58N 'UT#$5LL

  !L,+5N8 Area.

  '"ain < # '"ain @ ; poitie kilometrica intre doua sectiuni trans)ersale

  consecuti)e

  La1els ; codurile declarate la de&nirea pro&lului trans)ersal tip

  aplicat precum si la pro&lul de sant sau la functiile de

  )ariere/completare din Design Data $orm =toate codurile ce

  de&nesc pro&lele trans)ersale curente la &nalul proiectarii"

  ,Fset , distanta fata de ax a codului 1/2

  !trip , grosime decapare

  'ut , date daca pro&lul se aOa in sapatura

  Area suprfata

  ,Fset$ distanta fata de ax in sectiunea medie

  Dist$ distanta intre sectiunile de calcul

  T,TAL )olum sapatura

  $ill ; date daca pro&lul se aOa in umplutura $ acelasi ca in caul

  sapaturii

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  '

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  41/49

  D-!58N 'UT ; )alori coduri pro&l curent in sapatura

  5DTH! ; distanta dintre cele doua coduri fara a tine seama de panta

  dintre ele

  ,Fset ; distanta medie fata de ax intre cele doua coduri

  Dist ; distanta dintre sectiunile de calcul

  Area ; suprafata

  !trip 0ol ; )olum decapare

  D-!58N $5LL , )alori coduri pro&l curent in umplutura $ aceleasi date ca

  cele de mai sus

  D-!58N 'UT ; )alori coduri pro&l curent in sapatura

  !L,+5N8 ; distanta dintre cele doua coduri tinand seama de pantadintre ele (lungime talu proiectat"

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  '1

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  42/49

  ,Fset ; distanta medie fata de ax intre cele doua coduri

  Dist ; distanta dintre sectiunile de calcul

  Area ; suprafata talu proiectat (ex: pentru inierbare"

  D-!58N $5LL , )alori coduri pro&l curent in umplutura $ aceleasi date ca

  cele de mai sus

  Aceleasi date care au fost preentate pentru pro&lul proiectat sunt generate si

  pentru terenul

  natural: -45!T5N8 'UT# $5LL 5DTH!? -45!T5N8 'UT#$5LL !L,+5N8.

  (.' Ra+ort lun/i8i +, s,ctiun,

  A/D-2press !ection Lengt"s /eport

  +a genera un raport cu &ecare sec)enta de coduri pe poitii kilometrice

  '"ainage ; poitie kilometrica

  Data ; date pentru cod 1 / cod 2

  distanta fata de ax cod 1

  cota cod 1

  distanta fata de ax cod 2

  cota cod 2

  idt" ; distanta intre cele doua coduri

  Lengt" ; lungimea reala intre cele doua coduri tinand cont de panta

  proiectata

  (." Ra+ort lun/i8i +, 9,car, cod a+licat

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  '2

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  43/49

  Acest raport este foarte util daca dorim sa cunoastem lungimile de

  sant aplicat de bordura sau pentru oricare alt cod ca si lungime de aplicare al

  acestuia.

  A/D-2press 'ode Lengt" /eport

  sau comanda de la tastauraA/DU07codelengt"s

  +a & generat un raport in format numedrum;lengt"s.cs(9 in numeproiect;Data AD0/oads;; $

  sant stanga"

  ,Fset ; poitia codului fata de ax

  Le(el ; cota sant in cele doua sectiuni

  @Dlengt" ; lungime sant in proiectie plana

  Dlengt" ; lungime reala a santului cu simulare 3!

  Total ; lungime cumulata pe sectiunile de aplicabilitate 2! si 3!

  (.) Ra+ort di7,r,nt, d, ni-,l intr, coduri

  Acest tip de raport este foarte util in caul in care se doreste stabilirea

  amplasarii parapetilor de protectie in functie de inaltimea taluului de drum.

  +a & generat un &sier in format numedrum;le(elcode.cs(9 pe care il gasiti in

  numeproiect;Data AD0/oads;

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  44/49

  5n fereastra care se deschide se )a declara ultimul cod care

  de&neste platforma drumului (in exemplul nostru acostamentul A-" codul de

  talu intermediar (in caul aplicarii santurilor asa cum a fost preentat la

  punctul 3.1 )a & generat automat codul %" codul de talu &nal (BA".

  Observatie: !aca in proiect nu exista santuri de&nite cu prima metoda

  preentata la punctul 3.1 codul de talu intermediar si &nal )a & acelasi $ BA

  deci se )a declara A-BABA.

  7u )a & speci&cata caracteristica de parte stanga/dreapta $ D/# pentru

  declararea acestor coduri.

  '"ainage ; poitie kilometrica

  ,Fset ; poitie cod fata de axul drumuluiLe(el ; cota

  Dept" ; adancime/inaltime

  D/# , cod stanga/dreapta

  (.( Ra+ort d,taliat 8at,rial, +, s,ctiuni si +oitii >ilo8,tric,

  %entru a se )edea materialele puse in opera pe &ecare sectiune in parte se )a

  lansa comanda

  /oads /eports 0olumes

  si se )or bifa primele doua optiuni !u1grade 1% c"ainage si !u1grade 1%

  &aterial Total

  +a reulta un &sier numedrum;(ol.t2t in numeproiect;Data AD0/oads;

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  45/49

  !aca se doreste operarea acestor cantitati in format Pxls se )a lansa

  urmatoarea comanda

  A/D-2press !pecial /eports &aterials 1% '"ainages

  +a & generat un raport in format numedrum;mats.cs( in numeproiect;Data

  temp.

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  '

  %oitie kilometricaArie sectiune 1

  Arie sectiune 2

  +olum material

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  46/49

  Aceleasi informatii preentate anterior au fost organiate prin gruparea

  materialelor pe coloane pentru &ecare poitie kilometrica.

  Alt, ra+oart, c, s, /as,sc in 8,niulARDExpress !pecial /eport si sunt

  sal)ate in numeproiect;Data AD0/oads;

 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  47/49

  (.* Ra+ortar, lati8i si +ant, trans-,rsal, & Report o# Se"tion

  $idt%s and Cross#a&&s

  unt raportate latimi de sectiune si pante proiect/teren pentru toate sectiunile

  trans)ersale

  !tation ; poitie kilometrica

  Terrain ; cote teren in ax (-.D."

  +ro9ect Le(els ; cote proiect in ax (-.D." si limita stanga (Deft" limita dreapta

  (#ight" pro&l

  +ro9ect Terrain DiFerences ; diferente cote proiect $ cote teren

  +ro9ect idt"s latimi proiectate

  Terrain 'ross 8rade ; panta trans)ersala teren

  +ro9ect 'ross 8rade ; panta trans)ersala proiect

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  'C

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  48/49

  (.1 Ra+ortar, lati8i total, dru8 & Report o# !ota&

  Road $idt%

  +a extrage pentru &ecare sectiune latimile ampriei drumului proiectat intre

  talu &nal stanga $ DBA $ si talu &nal dreapta $ #BA.

  (.11 Ra+ortar, -olu8 tr,+t, d, in7ratir, & Report o# Step'o&mes

  +a extrage )olume sapatura pentru treptele de infratire daca acestea au fost

  aplicate in prealabil ()ei manual %roiectarea sensurilor giratorii cu Ad)anced

  #oad !esign9"

  (.1# Ra+ortar, dat, +ro9l lon/itudinal & Report o# (ongitdina&

  Pro&e

  +a raporta date pro&lului longitudinal.

  +oint ; punct racordare )erticala

  Le(el , cota punct

  5nternal and -2ternal 8rades ; panta intrare/iesire din curba de racordare

  Begining#-nd 0' ; inceput/sfarsit racordare

  /adius ; raa de racordare )erticala

  Tangenta , lungimea tangentei

  Bisectrisa ; lungimea bisectoarei

  (.1' Ra+ort -olu8 strat d, u8+lutura & Extra"t Sbgrade Datm

  #aporteaa lungimi si suprafete intre codurile speci&cate la ni)elul ultimului

  strat declarat in structura rutiera. -ea mai frec)enta utiliare a acestui raport

  este in caul in care se doreste stabilirea suprafetei de geotextil necesara.

  Observatie: Acest raport se gaseste in numeproiect;Data temp.

  http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

  'F

  http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/http://forum.australiandc.ro/http://www.australiandc.ro/
 • 7/21/2019 Ard - Acad Casete Si Proiectare Santuri

  49/49

  !atele &nale se gasesc la sfarsitul raportului dupa detalierea

  tuturor codurilor pe poitii kilometrice.

  !upa lansarea comenii in fereastra de dialog se )or speci&ca doua cate doua

  codurile intre care se doreste calculul suprafetei. e )a tine cont de D/# $ cod

  stanga/cod dreapta fata de ax si )or & despartite prin )irgula.

  Observatie: !aca se )a dori latimea intregii suprafete de geotextil aferent

  drumului se )or tasta codurile DA--.D.-.D.#A-.

  '"ainage ; poitie kilometrica sectiune curenta

  Lengt" ; lungime totala intre codurile speci&cate

  Area ; suprafata drum la ni)elul liniei inferioare a ultimului strat (datum

  intre coduri

  /unning Total ; total suprafata reala (nu in proiectie plana" pana la poitia

  kilometrica