of 35 /35
UNIVERZITET U BIHAĆU BIOTEHNIČKI FAKULTET AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE STUDIJE- PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA BIHAĆ, 2010. GODINA

AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

  • Author
    dinhthu

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet...

Page 1: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

UNIVERZITET U BIHAĆU

BIOTEHNIČKI FAKULTET

AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II)

-MAGISTARSKE STUDIJE-

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

BIHAĆ, 2010. GODINA

Page 2: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

Naziv studijskog programa Prehrambena tehnologija

Fakultet na kome se izvodi studijski program

Biotehnički fakultet Bihać

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program

Univerzitet u Bihaću

Naučna oblast, polje

Vrsta studija Akademske studije II ciklus-magistarske studije

Obim studija izražen u ECTS

bodovima 120

Naziv diplome Magistar prehrambene tehnologije

Dužina studija 2 godine (4) semestra

Kontakt: Biotehnički fakultet, Kulina bana 2, Bihać Tel/fax: 037 228 057 http:/www.btf.unbi.ba

Page 3: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

NASTAVNI PLAN I PROGRAM II CIKLUSA STUDIJA NA BIOTEHNIČKOM FAKULTETU

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

I SEMESTAR Šifra

Predmet

U. sati

ECTS

PT -1 Biotehnologija hrane 30 3

PT- 2 Eksperimentalna statistika 60 6

PT -3 Hemija i biohemija hrane 60 6

PT -4 Metode naučnog rada 30 3

PT -5 Mikrobiologija namirnica 30 3

PT -6 Prehrambeno inženjerstvo 60 6

PT -7 Senzorna analiza 30 3

UKUPNO I SEMESTAR

II SEMESTAR

UKUPNO I SEMESTAR

300 30

PT -8 Jedinične operacije u prehrambenoj tehnologiji 30 3

PT -9 Instrumentalne metode 30 3

PT-10 Fermentirani mliječni napici 30 3

PT-11 Tehnologija kobasica 60 6

PT-12 Prerada voća i povrća 60 6

PT – I - Izborni predmeti-lista (A) 90 9

UKUPNO II SEMESTAR

III SEMESTAR

300 30

PT-13 Analiza poslovanja 60 6

PT-14 Menadžerski sistemi osiguranja kvaliteta 60 6

PT-15 Tehnologija proizvodnje i prerade brašna 60 6

PT-16 Dostignuća u tehnologiji gotove hrane 30 3

PT – II - Izborni predmeti-lista (B) 90 9

UKUPNO III SEMESTAR

IV SEMESTAR

300 30

Izrada master teze 60 30

UKUPNO IV SEMESTAR

60 30

SVEGA 960 120

Page 4: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

Popis izbornih predmeta

II SEMESTAR

1. Izborni predmeti – Prehrambena tehnologija

- lista (A)

Šifra Naziv predmeta SATI

40

ECTS

PT-I-1 Aditivi u prehrambenoj industriji 30 3

PT-I-2 Toksikologija hrane 30 3

PT-I-3 Tehnologija konditorskih proizvoda 60 6

PT-I-4 Tehnologija biljnih ulja i masti 30 3

PT-I-5 Tehnologija animalnih masti i ulja 30 3

PT-I-6 Sirarstvo 60 6

III SEMESTAR

2. Izborni predmeti – Prehrambena tehnologija

- lista (B)

Šifra Naziv predmeta SATI

40

ECTS

PT-I-7 Bezalkoholna pića 60 6

PT-I-8 Tehnologija suhomesnatih proizvoda 30 3

PT-I-9 Fermentisana alkoholna pića 60 6

PT-I-10 Marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 30 3

PT-I-11 Tehnologija ugljikohidrata 30 3

PT-I-12 Sladila 30 3

PT-I-13 Razvoj novog proizvoda u prehrambenoj industriji 60 6

PT-I-14 Tehnologija sladoleda 30 3

Page 5: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

Popis predmeta za akademske studije II ciklus-

magistarske studije

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

Page 6: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-1 – BIOTEHNOLOGIJA HRANE

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta BIOTEHNOLOGIJA HRANE

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-1 I Obavezan 3 3

0 Obavezni prethodno položeni predmeti

Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Uvod u principe savremene biotehnologije; Upoznavanje sa molekularno-biološkim tehnikama. Unapređenja proizvodnje i kontrole kvaliteta hrane na osnovama biotehnologije; Asimilacija znanja iz šire oblasti biotehnologije i razvoj kritičkog mišljenja.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Uvod u biotehnologiju; Principi savremene biotehnologije; Značaj i primjena Struktura i funkcija nukleinskih kiselina; Teorija genetičke informacije; Transkripcija i translacija; Sinteza i metabolizam proteina; Enzimi Osnove genetičkog inženjerstva; Genetičke transformacije; Metode transfera gena; Tehnike I (izolacija nukleinskih kiselina, elektroforeza nukleinskih kiselina) Tehnike II (kloniranje, kultura in vitro) Tehnike III (PCR, izolacija proteina, vertikalna elektroforeza) Tehnike IV (southern blot, western blot) Biotehnologija i biosigurnost; Detekcija genetičkih modifikacija u kontroli kvaliteta hrane; Pro et contra GMO; Bakterije mliječne kiseline, osobine, uloga, tehnke precjepljivanja i razmnožavanja

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Bajrović K, Jevrić-Čaušević A, Hadziselimovic

R. (2005) Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. INGEB, Sarajevo. (Odabrana poglavlja cca. 80 stranica) – obavezna

2) Veladžić M., Čaklovica, F., Fejzić, N., Kadrić M., Smajlović, M. (2008) Genetski modificirani Organizmi. Univerzitet u Sarajevu - obavezna

3) Nicholl DT (2002) Introduction to genetic engineering, 2nd ed. Cambridge University Press. (Odabrana poglavlja) - dodatna

4) Recenzirana i dostupna elektronska literatura -

dodatna

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Angažman na nastavi 10

31

3. Testovi tokom kursa 15

4. Pisani rad 10

5. Studentski projekat 10

6. Laboratorijski izvještaj 8

7. Kolokvij 7

8. Završni ispit 30 16

U k u p n o 100 55

Napomene:

Page 7: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-2 – EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-2 I Obavezan 6 60

Obavezni prethodno položeni predmeti

Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Predmet obuhvata planiranje eksperimenta u prehrambenoj industriji. Razrađuje se pojam eksperimenta, eksperimentalne greške te daju osnovne podjele i planovi eksperimenata kao i načini analize rezultata eksperimenata. Učesnici kursa će na studije slučajeva upoznati osnovne koncepte planiranja i analize istraživačkih rezultata uz korištenje softverske podrške.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Populacija i uzorak. Tipovi i skale bioloških podataka. Vrste i tipovi uzoraka. Greške izvan uzorka. Eksperiment kao kontrola naučnih hipoteza. Planiranje istraživanja.

Formulisanje i testiranje hipoteza. Parametarski testovi zavisnih i nezavisnih uzoraka. Višestrika testiranja. LSD i Duncan-ov test. Osnovni rasporedi i teoreme u analizi varijanse. Modeli analize varijanse sa jednim faktorom. Modeli analize varijanse sa više faktora. Analiza kovarijanse. Osnovni modeli eksperimenata. Modeli slučajnih blokova. Modeli latinskih kvadrata. Modeli faktorijalnih planova. Analiza specifičnih višefaktorijalnih eksperimenata (različite lokacije, različite godine observacija). Neparametarski testovi. Ekološki eksperimenti. Specifični eksperimenti u prehrambenoj industriji.

LITERATURA

1) Zečević T., Kovačević M., Kovačević M. (1991): Toerija uzoraka i planiranje eksperimenata Univerzitet u Beogradu. Ekonomski fakultet …, cca 160 str.

2) Petrović, Lj. (2000) Teorija uzoraka I planiranje eksperimenata, Ekonomski fakultet, Beograd …, cca 60 str. 3) Zar, H. J. (1996) Biostatistical analisys, Prentice – Hall International, Inc. USA …cca, 40 str. 5) Mulić, J. (1968) Eksperimentalna statistika primjenjena u poljoprivredi. Institut za poljoprivredna istraživanja u Sarajevu … cca, 60 str.

kontrola naučnih hipoteza. Planiranje istraživanja.

Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 5

2. testovi nezavisnih i zavisnih uzoraka.

Angažman na nastavi 5 33

3. testiranja: LSD i Dunettov test.

Testovi tokom kursa 40 4. teoreme u analizi varijanse.

Pisani rad 10 5. modeli eksperimenata.

Završni ispit 30 22 UKUPNO 100 55

Page 8: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT- 3 – HEMIJA I BIOHEMIJA HRANE

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET

Naziv predmeta HEMIJA I BIOHEMIJA HRANE

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati

PT-3 I Obavezan 6 60

Obavezni prethodno položeni predmeti

Nastavnici i

saradnici

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

Ciljevi

predmeta

Cilj modula je apliciranje hemijskih znanja na tehnološke postupke, sa fokusom na hemijskim

promjenama komponnti hrane tokom prerade.

Sadržaj predmeta #

Nastavna jedinica

Kontakt sati

P V S

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Voda i aktivitet vode

Proteini – fizičke i hemijske osobine

Hemijske i enzimatske reakcije od interesa u tehnologiji hrane, Proteini: tekstura i organoleptičke osobine hrane

Lipidi – fizičke i hemijske osobine

Hemijske i enzimtske reakcije lipida od interesa u tehnologiji hrane

Lipidi: tekstura i organoleptičke osobine hrane

Metode odreñivanja lipida hrane

Karbohidati: fizičke i hemijske osobine

Polisaharidi: fizičke i hemijske osobine

Minerali Biohemija sirove hrane; Enzimi u procesiranju hrane (Enzimatsko posmeñenje, polifenol oksidaza, himozin, pektinski enzimi paradaiza) Biohemija mlijeka i mliječnih,voća i voćnih prearđevina, mesa i mesnih prerañevina

Funkcionalna hrana (Biološki aktivni sastojci, probiotici i prebiotici) Sigurnost hrane .«Foodborne» bolesti i detekcija

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE

1) Belitz, H,D; W.Grosch, P. Schieberle (2003): Food

Chemistry. Springer.(cca 15 strana)

2) Handout-i predavanja ( cca 150 stranica ) Food Biochemistry & Food Processing

(2006).Edited by: Y H Hui. Blackwell Publishing. ( Odabrana poglavlja cca 50 stranica)

3) Functional foods /Biochemical & Processing Aspects (1998). Edited by G.Mazza «Technomic» Publication ( odabrana poglavlja cca. 20 stranica)

4) Modern Experimental Biochemistry (2000). Rodney Boyer (Third Edition). Addison

Wesley Longman ( odabrana poglavlja cca. 10 stranica)

Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 5 3

2. Testovi tokom kursa 18

22 3. Laboratorijski izvještaj 16

4. Kolokvij 20

5. Završni ispit 41 30

U k u p n o 100 55

Napomene:

Page 9: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-4 – METODE NAUČNOG RADA

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta METODE NAUČNOG RADA Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati

PT-4 I Obavezan 3 30 Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj modula je razviti sposobnosti, znanja i vještine koje će osposobiti studenta za kritičko mišljenje, kao i da upotrijebi stečena znanja za samostalnu izradu master teze. Ovladavanje vješ t inama u prikupl janju proci jen i vr i jednost i I k lasi f ikaci j i podataka. vještinama u prikupljanju, procjeni vrijednosti i klasifikaciji podataka.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12. 13. 14. 15.

UVOD. Definiranje pojma. Metodologija. Metoda. Znanstveno-istraživački rad. METODIKA. Normativna metoda. Eksperimentalna metoda. Historijska metoda. PRISTUPI ISTRAŽIVANJIMA. Funkcionalni. Sistemski. Razumijevanje.Dijalektički. ZNANOST I UMJETNOST. Historijat znanosti. Znanost i umjetnost kao stožer umnog stvaralaštva. Filozofija stvaralaštva. Povezanost umnog stvaralaštva. Genije. Cikličnost javljanja velikih ljudi. IZBOR I OBRAZOVANJE ZNANSTVENOG RADNIKA. Znanstvenik. Znanstveni radnik. Kriteriji izbora. Asistentsko zvanje. Specijalista. Magisterij. Doktorat. Znanstveni skupovi. UVJETI USPJEŠNOSTI ZNANSTVENOG RADA. Uzrast. Osobine znanstvenog radnika.Organizacija. Rukovođenje. Efikasnost. TRAŽENJE TEME ZA ZNANSTVENI RAD. Načini traženja i biranja teme. Aktuelnost problema. Radna hipoteza. Postupnost u pripremi i izvoñenju istraživanja. Proučavanje literature. Naziv teme. Prethodna saopćenja. Individualni rad. Timski rad. METODE I TEHNIKE PRIKUPLJANJA PODATAKA. Mjerenje. Posmatranje. Anketa. Intervju. Test. Analiza sadržaja. PRIKUPLJANJE I PROUČAVANJE LITERATURE. Podatak i informacija. Znanstvena dokumentacija i informacije. Prikaz rada primarne publikacije. Prikupljanje i sreñivanje literature. Proučavanje literature. PISANJE ZNANSTVENOG RADA. Naslov rada. Izvod. Ključne riječi. Uvod. Metodika. Rezultati. Tumačenje rezultata. Zaključci. Ocjena objektivnosti rezultata. Ilustracija. Citiranje i literatura. Jezik i stil. Tehnička kompozicija rada. Lektorisanje i korektura rada. Recenzija rada. Zahvalnost. OSTALE VRSTE PUBLIKACIJA. Stručni rad. Revijalni rad. Referati za znanstvene skupove. Apstrakt rada za znanstveni skup. Priprema postera. Monografija. Udžbenik. Priručnik. Praktikum. Prikaz knjige, znanstvenog rada i znanstvenog skupa. USMENO IZLAGANJE ZNANSTVENOG RADA. ZNANSTVENA KRITIKA. AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI MORAL I ETIKA U ZNANOSTI

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Sarić, M.R. (1989): Opšti principi naučnog rada. Naučna knjiga. Beograd. Str. 7-148. Ili

2) Kukić, S. (2006); Metodologija društvenih znanstvenih.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Mostar. Str. 15-135.

3) Filipović, M. (2004): Metodologija znanosti i znanstvenog rada. Svjetlost. Sarajevo.

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8 3. Testovi tokom kursa 50 23 4. Završni ispit 40 24 U k u p n o 100 55 Napomene:

Page 10: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-5 – MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II) Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-5 I Obavezan 3 30

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj kursa je upoznati studente sa značenjem unutrašnjih i vanjskih parametara koji utiču na rast, razmnožavanje, preživljavanje i ugibanje mikroorganizama u namirnicama; ulogom sporogenih bakterija u kvarenju namirnica i vrstama bakterija bitnih za zdravlje ljudi, bakteriotoksinima,mikotoksinima i fikotoksinima, kao i najčešćim bolestima koje se prenose namirnicama. Informirati studenta o mogućnostima korištenja mikroorganizama u ishrani ljudi, a upoznati ih sa mikrobiološkim mjerilima kao indikatorima kvaliteta i sigurnosti hrane, te sa HACCP sistemom I njegovom primjenom u sprječavanju mikrobioloških opasnosti. njegovom primjenom u sprječavanju mikrobioloških opasnosti.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

Uvod-Historijat mikrobiologije namirnica, Molekularne biologija i genetika Parametri koji utiču na rast, preživljavanje i ugibanje mikroba u namirnicama Bakterijske endospore i njihov značaj u mikrobiologiji namirnica Mikroorganizmi kao hrana - Jednoćelijski proteini porijeklo i primjena Mikrobno kvarenje namirnica Mikrobni metaboliti protiv patogenih mikroorganizama Mikrobni toksini Mikrobi indikatori sigurnosti i kvaliteta namirnica Novi sistemi kojim se garantuje mikrobiološka sigurnost namirnica (HACCP) Načini determinacije mikroorganizama u hrani i proizvoda njihovog metabolizma Fizičke, hemijske, molekularne i imunološke metode analize prisustva mikroba Zaštita mikrobiološkog kvarenja namirnica upotrebom hemijskih sredstava Zaštita namirnica od kvarenja primjenom radijacije s osvrtom na rezistentnost Zaštita namirnica od kvarenja primjenom niskih temperatura s i karakteristike psihrofilnih mikroorganizama Zaštita namirnica od kvarenja primjenom visokih temperatura i karakteristike termofilnih mikroorganizama, izračunavanje D, z i T –vrijednosti namirnica

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Duraković, S. i sar. (2002) : Moderna

mikrobiologija namirnica, knjigaI i II, Kugler, Zagreb.(odabrana poglavlja cca 50 stranica)

2) Jay, M.J. (1996) Modern Food

Microbiology, International Thompson Publishing. (odabrana poglavlja cca 35 stranica)

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Angažman na nastavi 25

22 3. Pisani rad (seminarski rad) 15

4. Završni ispit 50 25 U k u p n o 100 55

Napomene: Praktični rad - vježbe podrazumijevaju interaktivan rad i predhodnu pripremu studenta za vježbe. Jedan test tokom kursa se orgorganizuje.

Page 11: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-6 – PREHRAMBENO INŽINJERSTVO

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta PREHRAMBENO INŽINJERSTVO

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-6 I Obavezan 6 60

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Osnovni ciljevi modula su da student stekne osnovna znanja o fizičkim svojstvima hrane, opreme I materijala u prehrambenoj industriji, da se upozna sa osnovnim konvencionalnim procesima za konzerviranje I preradu hrane, kao i napredim tehnikama tipa minimalnog procesiranja, kao i sa matematičkim mogućnostima rješenja problema vezanih za fizičke procese u prehrambenoj industriji.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. Uvod I osnove prehrambenog inžinjerstva 2. Fizičke osobine hrane i materijala u prehrambenoj industriji (mehaničke, termofizičke i dielektrične) 3. Osnovi dinamike fluida I sistemi za transport fluida (pumpe i cjevovodi) 4. Materijalni i energetski bilans 5. Mjerni instrumenti i senzori 6. Višefazni sistemi 7. Programiranje i modelovanje 8. Primjena toplote u tehnologiji hrane. Izmjenjivači toplote 9. Tehnike minimalnog procesiranja-Visoki hidrostatički pritisak 10. Dielektričko omsko zagrijavanje. Primjena otpora I indukcije 11. Pulsirajuće svjetlo, pulsirajuće električno polje, oscilirajuće magnetno polje magnetno

polje 12. Jonizirajuće zračenje 13. Mikrotalasi radiofrekvencija i ultrazvuk 14. Modifikovana atmosfera

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE

1) Lelas, V.: Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I-fizička svojstva hrane, Golden marketing- Tehnička knjiga, Zagreb, 2006 (cca 50 stranica)

2) Lovrić T.:Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva, HINUS, Zagreb, 2003(cca 100 stranica)

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8 2. Angažman na nastavi 10

22 3. Testovi tokom kursa* 20

4. Pisani rad (seminarski rad) 15

5. Kolokvij** 10 5

6. Završni ispit 35 20

U k u p n o 100 55 Napomene: * predviñen je 1 test sa 20 bodova maksimalno ** predviđen je jedan test sa 10 bodova maksimalno

Page 12: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-7 – SENZORNA ANALIZA

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA PREDMET

Naziv predmeta SENZORNA ANALIZA Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati

PT-7 I Obavezan 3 30 Obavezni prethodno

položeni predmeti

Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi

predmeta

Cilj modula je da student stekne saznanja o značaju i ulozi senzorne analize u ukupnom kvalitetu hrane, da se upozna sa standardima i metodama iz oblasti senzorike. Pored toga zadatak kursa je usvajanje znanja i vještina potrebnih za samostalnu organizaciju i provođenje senzorne analize.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Organizacija kursa. Uvod – istorijat, značaj i ciljevi senzorne analize preh. proiz. Provjera nivoa osjetljivosti čula kod studenata ISO i BAS/ISO standardi za senzornu analizu Anatomsko-fiziološke osnove senzorne analize Uslovi za senzornu analizu (prostor, oprema, pribor) Priprema uzoraka Analitički (diskriminatorni) testovi Skale i rangovi Testovi prihvatljivosti Bodovanje (poentiranje) DLG šeme senzorne ocjene Odreñivanje deskriptora i izrada ocjenjivačkih listova Statistička obrada podataka Završno testiranje osjetljivosti čula

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Osnovna literatura

1. Bijeljac S., Toroman A. (2008):

Senzorna analiza (neautorizovana predavanja)

2. Bijeljac S., Toroman A. (2007): Senzorna analiza (praktikum za vježbe)

Dopunska literatura

1. Radovanović R., Popov-Raljić J. (2001):

Senzorna analiza prehrambenih proizvoda, Beograd-Novi Sad.

2. ISO i BAS ISO standardi za senzornu analizu

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 5 4

2. Angažman na nastavi 10

33 3. Testovi tokom kursa 45

7. Kolokvij 10

8. Završni ispit 30 18

U k u p n o 100 55

Napomene:

Page 13: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT -8 Jedinične operacije u prehrambenoj tehnologiji

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Studijski program (II) ciklus

Naziv studijskog programa

PREHRAMBENA

TEHNOLOGIJA

Naziv predmeta JEDINIČNE OPERACIJE U PREHR. TEHNOLOGIJI

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati

(P30, V-, S-)

PT-8 II Obavezni 3 30

(P

30

,

V-

,S

-)

Obavezni prethodno

položeni predmeti

Nastavnici i

saradnici

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

Ciljevi

predmeta

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s osnovnim i pomoćnim jediničnim

operacijama (mehaničkim, toplotnim i difuzionim) i njihovoj aplikaciji u

prehrambenoj procesnoj industriji.

Sadržaj

Nastavna jedinica

Kontakt sati P V S

1. Osnovna fizička svojstva materijala, tečnosti i plinova (fluida).

2. Promjene fizičkih ili hemijskih osobina tokom jediničnih (tehnoloških)

operacija. 3. Osnovne fizičke-mehaničke i hidro-mehaničke peracije: čišćenje sirovina,

doziranje i transport, usitnjavanje, klasiranje, sortiranje, sedimentacija i

dekantacija, filtracija, centrifugiranje, flotacija, membranski procesi,

ispresavanje, aglomerizacija, peletiranje, tabletiranje, fluidizacija, miješanje

i mjesenje, otprašivanje (aspirarcija), ciklonsko odvajanje.

4. Operacije uz prenos toplote i materije: uparivanje, sušenje (dehidracija) i

rekuperacija toplote, ekstrakcija (izluživanje), otapanje, kristalizacija,

destilacija, apsorpcija, adsorpcija i izmjena iona.

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE

1. Hraste M.: Mehaničko procesno

inženjerstvo, HINUS Zgreb, Zagreb 2003.,

2. S. Rozgaj, Osnovi tehnoloških operacija,

Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 1976.,

3. R. P. Singh, D. R. Heldman, Introduction

to Food Engineering, Academic Press,

London, 2001.,

4. S. Stanišić, Tehnološke operacije II,

Toplotne i difuzione operacije, Tehnološki

fakultet, Novi Sad, 1988.

5. R. L. Earle, Unit Operations in Food

Processing-the Web Edition, 1983-2004.,

6. A. Ibarz, G.V. Barbosa-Canovas: Unit

Operations in Food Engineering, CRC

Press LLC, Boca Raton, London, New

York, Washington D.C., 2003.

7. Tomas S.: Mehaničko fizikalne operacije.

Interna skripta, Osijek, 1999., 8. Internet, www......

Kriterij Bodovi Uslov

1. Pohađanje nastave 10 6

2. Testovi tokom kursa 35+35 40

3. Laboratorijski izvještaj - -

4. Završni ispit 20 14

U k u p n o 100 60

Page 14: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT–9 INSTRUMENTALNE METODE

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta INSTRUMENTALNE METODE

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-9 II Obavezan 3 30

Obavezni prethodno položeni predmeti Hemija hrane Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa izabranim instrumentalnim analitičkim metodama uz konkretne primjere analize prehrambenih proizvoda odreñenim metodama. Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

12. 13. 14.

Uvod u instrumentalne metode; poreñenje klasičnih i instrumentalnih metoda Uzorkovanje, fizičke osobine uzoraka Separacione metode. Elektroforeza Hromatografija. Tankoslojna hromatografija Gasna hromatografija Tečna hromatografija pod pritiskom (HPLC) Optičke metode odreñivanja. Spektrofotometrija Atomska apsorpciona spektrofotometrija

Vježbe Gasna hromatografija Atomska apsorpciona spektrofotometrija Spektrofotometrija

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Modern Instrumental Analysis, Volume 47

(Comprehensive Analytical Chemistry) (Hardcover) by Satinder Ahuja, Neil Jespersen, cca 90 strana

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Angažman na nastavi 10

21 3. Testovi tokom kursa* (3x5) 15

4. Laboratorijske vježbe 16

5. Kolokvij 19 10

6. Završni ispit 30 16 U k u p n o 100 55

Napomene: *Tokom kursa se planiraju tri testa

Page 15: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-10 – FERMENTIRANI MLIJEČNI NAPICI

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta FERMENTIRANI MLIJEČNI NAPICI

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-10 II Obavezan 3 30 Obavezni prethodno položeni predmeti Hemija hrane. Prehrambeno inženjerstvo Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj ovoga predmeta je da se student upozna sa osnovnim fermentiranim mlječnim proizvodima,njihovim historijatom, te značajem ovih proizvoda u prehrambenoj industriji. U sklopu nastave studentima će biti prezentovani ureñaji i linije za proizvodnju ovih proizvoda, te će biti objašnjeni osnovni biohemijski procesi koji se odvijaju pod uticajem mikroorganizama tokom prerade mlijeka u proizvod. Najučestalije greške kod ovih proizvoda biti će prezentirane, kao i uzroci koji dovode do njih. Studenti će se upoznati sa značajem ovih proizvoda sa prehrambenog i zdravstvenog aspekta.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uvod (historijat, opšti pojmovi, podjela fermentiranih mliječnih proizvoda) Tehnologije fermentiranih mlječnih proizvoda, proizvodne linije i uređaji za preradu. Mikrobiologija fementiranih proizvoda i starter kulture. Biohemijski procesi kod fermentiranih proizvoda. Tehnologija jogurta. Ostali fermentirani proizvodi (kefir, fermentirana pavlaka, mlaćenica, probiotici, idt) Greške kod fermentiranih mliječnih proizvoda Zdravstveni i nutritivni značaj fermentiranih mlječnih proizvoda Posjeta pogonu za proizvodnju fermentiranih mliječnih napitaka

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Obavezna literatura

1) Sarić, Z., Bijeljac, S. 2003. Tehnologija

mliječnih proizvoda. Neautorizovana predavanja (str. 33- 51).

2) Tratnik Lj. 1998. Mlijeko-tehnologija, biohemija i mikrobiologija, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb (str.129-181).

3) Petričić A. 1984. Konzumno i fermentisano mlijeko, Udruženje mljekarskih radnika SRH, Zagreb (odabrana poglavlja, cca 50 stranica)

Dopunska literatura

1) Miletić S. 1994. Mlijeko i mliječni proizvodi, Hrvatsko mljekarsko društvo, Zagreb.

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 25 za potpis

2. Angažman na nastavi 10 3. Testovi tokom kursa 20 4. Pisani rad (seminarski rad) 15 5. Kolokvij 10 6 6. Završni ispit 35 24 U k u p n o 100 55 Napomene:

Page 16: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-11 – TEHNOLOGIJA KOBASICA

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA PREDMET

Naziv predmeta TEHNOLOGIJA KOBASICA Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati

PT-11 II Obavezan 6 60 Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Sticanje znanja o tehnološkim postupcima u proizvodnji svih vrsta kobasica, sirovinama i aditivima za proizvodnju kobasica, mikrobilogiji i glavnim fizičko hemijskim nedostacima kobasica. Takođe studenti stječu znanje o kvalitetu kobasica, aspektima sigurnosti, te znanja o novim proizvodima u oblasti kobasica.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

Razvoj proizvodnje kobasica, Klasifikacija kobasica Omotači za kobasice (prirodni, vještački) Šeme i oprema u preduzećima za proizvodnju kobasica Trajne – fermentirane kobasice (sirovine, aditivi, tehnološki proces proizvodnje, glavne vrste fermentiranih kobasica, mikrobiologija fermentiranih kobasica, fizičko hemijski nedostaci) Polutrajne kobasice (sirovine, aditivi, tehnološki proces proizvodnje, glavne vrste polutrajnih kobasica, mikrobiologija polutrajnih kobasica, fizičko hemijski nedostaci) Barene kobasice (sirovine, aditivi, tehnološki proces proizvodnje, glavne vrste barenih kobasica, mikrobiologija barenih kobasica, fizičko hemijski nedostaci) Kuhane kobasice (sirovine, aditivi, tehnološki proces proizvodnje, glavne vrste kuhanih kobasica, mikrobiologija kuhanih kobasica, fizičko hemijski nedostaci) Kobasice za pečenje (sirovine, aditivi, tehnološki proces proizvodnje, glavne vrste kobasica za pečenje, mikrobiologija kobasica za pečenje, fizičko hemijski nedostaci) Kvalitet kobasica i aspekti sigurnost (HACCAP modeli) Novi proizvodi Posjeta tržnim centrima, industrijskim, zanatskim i proizvođačima u domaćoj radinosti

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Z. Čaušević, A. Smajić: Prerada mesa domaćih

životinja, GIP „Grafika Šaran“, Sarajevo, 1995., (109 – 132)

2) I. Vuković: Osnove tehnologije mesa, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 1998. (213-231, 293-309, 331-337)

3) J. Živković: Higijena i tehnologija mesa, GRO „Tipografija“, ðakovo, 1986. (88-107)

4) D. Kovačević: Kemija i tehnologija mesa i riba, Grafika, Osijek, 2001. (188-226)

5) ð. Roseg: Prerada mesa i mlijeka, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995. (41-61)

6) A. Smajić: Tehnologija mesa, Poljoprivredni fakultet

Sarajevo, 1999. (praktikum za vježbe) 7) E. Essien: Sausage manufakture, Publisher by

Woodhead Limited, Abington Cambridge CB1 6AH, England, 2003. (41-66, 78-82)

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Angažman na nastavi 10

8 3. Pisani rad (seminarski rad) 15

4. Kolokvij 25 15

5. Završni ispit 40 24

U k u p n o 100 55

Page 17: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-12 – PRERADA VOĆA I POVRĆA

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta PRERADA VOĆA I POVRĆA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-12 II Obavezan 6 60 Obavezni prethodno položeni predmeti Hemija hrane Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su ovladavanje elementima tehnologije najvažnijih prerađevina od voća i i povrća. Kroz pohađanje kursa i dalje unapređenje svojih generičkih, opštih i specifičnih stručnih znanja studenti treba da se upoznaju sa mogućnostima iskorištenja nusproizvoda pri preradi voća i povrća.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Uvod Promjene hemijskog sastava voća i povrća tokom čuvanja, prerade i distribucije Pasterizirani proizvodi od voća i povrća Tehnologija sušenog voća i povrća Tehnologija zamrznutog voća i povrća i njihovih prerañevina Minimalno prerađeno voće i povrće Prerađevine od paradajza Nusproizvodi pri preradi voća i povrća Projektni zadatak Posjeta prerađivačkom pogonu

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Obavezna literatura 1) Jongen,W.(2002): Fruit and vegetable processing. CRC Woodhead Publishing Limited (cca 50 stranica)

2) Thompson, A.K (1998): Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables,CAB International ( str. 1- 116) Dopunska literatura 1. Hui,Y.H., Ghazala,S. Graham, D.M., Murrell,K.D., Nip, W.K ( 2004): Handbook of Vegetable Preservation and Processing. Marcel Dekker, Inc. 2. Niketić-Aleksić, G. (1982): Tehnologija voća i povrća, Univerzitet u Beogradu.Beograd.

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Testovi tokom kursa 30

23 3. Laboratorijski izvještaj 5 4. Studentski projekat* 15

5. Završni ispit 40 24 U k u p n o 100 55

Napomene: Ukupno 3 testa tokom trajanja semestra, svaki test – maksimalno po 10 bodova *Ocjenjuje se a) kvalitet pisanog rada (do 11 bodova; pristup temi – do 3 boda, obrada teme i struktura rada – do 6 boda, literatura – do 1 bod, grafički i drugi prilozi, stil, tehnička opremljenost rada – do 1 bod) i b) kvalitet prezentacije (do 4 boda, ocjena se dobija kao prosjek ocjene dodijeljene od strane studenata i ocjene dodijeljene od strane nastavnika)

Page 18: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-13 – ANALIZA POSLOVANJA

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta ANALIZA POSLOVANJA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-13 III Obavezan 6 60

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj ovog predmeta je ovladavanje znanjima, vještinama i tehnikama analize poslovanja preduzeća u prehrambenoj industriji i farmi, te upoznavanja važnosti analize u kontrolnoj funkciji upravljanja ovih proizvodnih jedinica. Ovim predmetom student spoznaje osnovne metode analitičkog ispitivanja i stiče potrebna znanja u dijagnosticiranju mogućih proizvodno-ekonomskih problema I načina njihovog rješavanja. Kroz nastavne jedinice prilagoñene prirodi sadržaja iz oblasti analize poslovanja student nastavlja sa razvojem pripadajućih dijelova opštih i specifičnih znanja i vještina definisani opisom profila studijske grupe.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pojam, predmet, cilj i zadatak poslovanja preduzeća Oblici i vrste analize poslovanja Metode analitičkog ispitivanja Analiza procesa reprodukcije i njene specifičnosti u agroindustrijskim sistemima Analiza troškova proizvodnje Analiza rezultata proizvodnje Analiza bilansa u agro sistemima Analiza proizvodnog programa u agroindustrijskim sistemima Analiza poslovanja pojedinačnih proizvodnji

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Bajramović, S. (2007): Nastavni

materijal (neautorizovana predavanja) – cca

40 2) Rodić, J. (1990): Teorija i analiza bilansa,

Savremena administracija, Beograd – - (odabrana glavlja -cca 100 str)

3) Krajčević, F. (1979): Analiza poslovanja preduzeća, Informator, Zagreb - (odabrana glavlja -cca 60 str)

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10

25 2. Angažman na nastavi 10

3. Pisani rad (seminarski rad) 30

4. Završni ispit 50 30

U k u p n o 100 55 Napomene

Page 19: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-14 – MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-14 III Obavezan 6 60

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj ovog modula je ojačati sposobnost studenata da integriraju menadžerska/ekonomska i tehnološka znanja kako bi na adekvatan način rješavali problem prilagođavanja kvaliteta prehrambenih proizvoda potrebama kupca (zakonodavca) i problem njegovog osiguranja, odnosno obezbjeđenja stalnosti kvaliteta proizvoda na tržištu. Ovaj modul posmatra kvalitet kao osnov dostizanja i održanja konkurentskih prednosti i to po osnovu diferencijacije na tržištu, kao i po osnovu unapreñenja efikasnosti ukupnog poslovanja, a kroz unapreñenje nivoa organiziranosti, protoka informacija i smanjenje svih vrsta otpada (uključujući i razne gubitke vremena). Drugim riječima, ovaj modul fokusira „spoljne“ karakteristike kvaliteta (efikasnost proizvodnog procesa, marketinga i uticaja na okoliš), koje često ostaju zanemarene u praksi i što onemogućava brži razvoj sektora.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

8. 9.

10. 11. 12. 13.

Uvod - Zašto je pitanje kvaliteta hrane tako složeno? Koja je razlika između sistema kvaliteta i kontrole kvaliteta? Tehno-menadžerski pristup kvalitetu prehrambenih proizvoda. Moderni koncept kvaliteta osnov održivog razvoja Politika kvaliteta bitni stup cjelokupne poslovne strategije i izgradnje konkurentskih prednosti na tržištu, a preko kontrole „lanca vrijednosti“ i upotrebe procesa benchmarkinga Esej: Važnost ukupnog kvaliteta za uspjeh na tržištu Politika kvaliteta u prehrambenoj industriji (misija i korporativna kultura) Analiza prihvatljivosti internog sistema kvaliteta – cost/benefit analiza i novi sistemi praćenja troškova prema kvalitetu i aktivnostima Sistemi kvaliteta koji rješavaju dijelove ptoblema kvaliteta hrane: sigurnost (HCCP), sljedivost (178/2002), transparentnost (ISO 9000, 14000, 22000), izvornost (PDO, PGI). Kada se odlučiti za zvaničnu primjenu standarda i označavanje proizvoda Kako graditi i osigurati kvalitet u privrednom subjektu: orjentisanost ka kupcu, misija, politika kvaliteta, ciljevi kvaliteta, ključni poslovni indikatori, definisanje ključnih procesa, dokumetovanje sistema kvaliteta, praćenje izvršenja, evaluacija kvaliteta, mjere unapreñenja kvaliteta Menadžerska oruđa pri izradi sistema upravljanja ukupnim kvalitetom Studija slučaja: Osiguranje izvornosti i kvaliteta proizvodnje tradicionalnog proizvoda Evaluacija kvaliteta rada na ovom modulu

Finalni ispit

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Nikolić, A., (2008): Nastavni materijal modula

„Upravljanje kvalitetom“, TEMPUS 40 035 BEFIT, Sarajevo –(cca 30 str)

2) Pochtrager, S., S. Grossaur (2008): Food quality management, TEMPUS 40 035 BEFIT, Sarajevo. (cca 25 str)

3) Luning, P.A., W.J. Marcelis, W.M.F. Jongen (2002): Food quality management – a techno-managerial approach, Wageningen Pers – - (str. 5-22, 201-223, 261-303)

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Angažman na nastavi 10

26 3. Pisani rad (seminarski rad) 20

4. Studentski projekat/studija 20

5. Završni ispit 40 21 U k u p n o 100 55

Napomene:

Page 20: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-15 – TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-15 III Obavezan 6 60 Obavezni prethodno položeni predmeti Hemija hrane Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

S obzirom na iznimni privredni značaj ove grane prehrambene industrije, cilj modula je osposobiti strucnjake, koji će osigurati kvalitetnu proizvodnju proizvoda na bazi žita. Spoznaje koje studenti stječu slušanjem ovog modula osposobit će ih za samostalno rješavanje inženjerskih problema vezanih za proizvodnju, kao i proizvodnju kvalitetnih proizvoda na bazi žita konkurentnih na EU tržištu.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Upoznavanje sa modulom Priozvodna i upotrebna vrijednost žita Hemijski sastav zrna i značaj pojedinih komponenti u procjeni tehnološkog kvaliteta zrna Skladištenje žita, priprema za meljavu i mljevenje Hemijski sastav brašna Reološka svojstva i pecivi kvalitet brašna Tehnologija pekarskih proizvoda Tehnologija tjestenina Posjeta pogonima Projektni zadatak

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Obavezna:

- Bešlagić, Seniha (1999): Tehnologija prerade žita, skroba i šećera, IP ”Svjetlost” d.d. Sarajevo, str. 13-235

- Oručević, Sanja: Tehnologija proizvodnje i prerade brašna, Upute za laboratorijske vježbe; str. 60

Dopunska literatura: - Hoseney, R. C. (1986): Principles of Cereal

Science and Technology, AACC, - ðaković, Lj. (1997): Pšenično brašno, Zavod

za tehnologiju žita i brašna, Tehnološki fakultet, Novi Sad,

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Testovi tokom kursa* 30

23 3. Kolokvij 10

4. Studentski projekat 10

5. Završni ispit 40 24

U k u p n o 100 55 Napomene: * Tri testa sa po 10 poena maksimalno

Page 21: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-16 – DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-16 III Obavezan 3 30 Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Osnovni ciljevi ovog predmeta su: -sagledavanje značaja proizvodnje gotovih i polugotovih jela u danjšnjim društvenim prilikama -upoznavanje sa dostignićima, trendovima i novim aspektima u okviru industrijske proizvodnje gotove hrane, sa posebnim osvrtom na sve veći značaj proizvodnje hrane koja je u funkciji ljudskog zdravlja -sticanje znanja o načinima utvrñivanja kvaliteta ove grupe proizvoda kao i o nemimovnosti standarda i zakonske regulative koja bi tačno definisala kvalitet ove veoma široke grupe proizvoda

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. Uvod i podjela. Značaj proizvodnje gotove hrane u savremenom društvu 2. Osnovi tehnologije gotove hrane.Gotova hrana konzervisana konvencioalnim

metodama

3. Trendovi u proizvodnji snek proizvoda. Niskokalorični snek 4. Trendovi u proizvodnji supa 5. Hrana za brzu potrošnju i metode produženja održivosti 6. Minimalno procesiranje u tehnologiji gotove hrane 7. Pakovanje u kontrolisanim uslovima 8. Hrana za posebne namjene i grupe potrošača. Dječija hrana-dostignuća i trendovi 9. Nove vrste soli, aditiva i začinskih preparata koji se koriste u tehnologiji gotove hrane

10. Nova hrana i gotova hrana u funkciji ljudskog zdravlja 11. Mogućnosti industrijske proizvodnje tradicionalnih gotovih jela i utvrñivanje kvaliteta 12. Metode za odreñivanje kvaliteta gotove hrane i kontrola kvaliteta 13. Standardi kvaliteta i zakonska regulativa u tehnologiji gotove hrane 14. Mogućnosti proširenja asortimana i formiranje receptura

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Gugušević-ðaković M.:Industrijska proizvodnja

gotove hrane. Poljoprivredni fakultet. Beograd,1989.

2) Carper J.: Hrana čudesni lijek. Leo-Commerce

d.o.o. Rijeka, 2000. 3) Zec S.,Zejnilagić M.,Smajić A.:Praktikum

iz fiziologije ishrane. Pedagoška akademija. Grafika – Šaran. Sarajevo,1997.

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Angažman na nastavi 10

24 3. Testovi tokom kursa 20

4. Pisani rad (seminarski rad) 20

5. Završni ispit 40 23 U k u p n o 100 55

Napomene:

Page 22: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT-I -1 – ADITIVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta ADITIVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-I-1 II Izborni 3 30

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj kursa je obezbjeñivanje znanja o značaju i vrstama aditiva koji se koriste u prehrambenoj industriji, kao i o njihovoj specifičnosti sa aspekta fizičko-hemijskog djelovanja, te bezbjednosti korištenja aditiva kroz osnove nacionalne i međunarodne legislative.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati

P V S 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Upoznavanje sa sadržajem i organizacijom modula Vrste aditiva (Antioksidansi i sinergisti; Konzervansi; Sredstva za korigiranje mirisa i okusa; Sredstva za dotjerivanje izgleda prehrambenih proizvoda; Površinski aktivne materije) Bezbjednost korištenja aditiva; Zakonski propisi Studentski pisani rad Praktični rad Pogonske vježbe

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Obavezna: 1. Mirić, M., O., S.,S., Šobajić: Zdravstvena ispravnost namirnica, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (209-334) 2. Watson, D., H.: Food chemical safety Volume 2: Additives (12-32) Dodatna: 1. Watson, D., H.: Food chemical safety Volume 2: Additives

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Testovi tokom kursa* 30

23 3. Pisani rad (seminarski rad) 10

4. Laboratorijski izvještaj 10

5. Završni ispit 40 24 U k u p n o 100 55

Napomene: *U toku kursa predviđena su dva testa sa maksimalno 15 bodova bodova

Page 23: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT -I -2 – TOKSIKOLOGIJA HRANE

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta TOKSIKOLOGIJA

HRANE Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-I-2 II Izborni 3 30

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim osobinama stranih supstanci koje mogu na razne načine da dospjevaju u životne namirnice i vodu za piće, upoznavanje sa raširenošću, mehanizmom djelovanja, štetnim učincima, te načinom određivanja i sprečavanja kontaminacije hrane toksikantima.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati

P V S 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

Uvod Opšti dio – Kvalitet namirnica, Klasifikacija toksikanata Najznačajniji kontaminenti hrane i vode za piće (Rezidue pesticida, fungicida, herbicida, hlorovanih fenola, benzena, sirćetne kiseline,aromatičnih ugljovodonika,policiklični aromatični ugljovodonici, mikotoksini) Neorganski kontaminenti visoke toksičnosti (arsen,živa,kadmijum, olovo) Ostali neorganski kontaminenti (aluminijum,barijum,berilijuma,azbest, kalaj Esencijalni elementi sa potencijalnom toksičnošću (bakar, cink,gvožñe, magnezijum, mangan, molibden, selen, nikl, bor, hrom Rezidui veterinarskih lijekova Prirodni toksični i štetni sastojci namirnica Uticaj procesa proizvodnje i pripreme hrane na njen kvalitet i zdravstvenu ispravnost Prehrambeni aditivi Predmeti opšte upotrebe (problem migracije štetnih supstanci iz predmeta opšte upotrebe Procjena zdravstvenog rizika od aditiva i rezidua kontaminanata prisutnih u hrani

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Mirić, M., Šobajić, S. (2002):

Zdravstvena ispravnost namirnica 13-216, 337-

350

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Angažman na nastavi 5

23 3. Testovi tokom kursa 30

4. Studentski projekat 15

5. Završni ispit 40 24 U k u p n o 100 55

Page 24: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT- I - 3 – TEHNOLOGIJA KONDITORSKIH PROIZVODA

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (ii)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta TEHNOLOGIJA KONDITORSKIH PROIZVODA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT- I-3 II Izborni 6 60

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj kursa je obezbjeđivanje baznog znanja o sirovinama u konditorskoj industriji i procesima koji se odvijaju u toku proizvodnje. Kurs treba studentu da približi faze u proizvodnji, funkciju osnovnih mašina i uređaja u tehnološkim procesima, i da razvija i podstiče inžinjerski i kreativan pristup rješavanju problema u proizvodnji.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uvod i sirovine u konditorskoj industriji Prerada kakao zrna, Proizvodnja kakao mase, kakao maslaca i kakao praha Proizvodnja čokoladne mase Tehnologija bombonskih proizvoda Tehnologija keksa i proizvoda srodnih keksu Studentski projekat Posjeta pogonima

Obavezna: 1.Bešlagić, S., (2005) Tehnologija konditorskih proizvoda, Sarajevo str.230 2. Oručević, S. Upute za vježbe, Nastavni materijal str.20 Dodatna: 1. Milena Gavrilović, Tehnologija konditorskih proizvoda, Novi Sad, 2003; 2. L. Goldoni, Tehnologija konditorskih proizvoda, Kugler, Zagreb, 2004;

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

3. Testovi tokom kursa** 30

23 5. Studentski projekat 10

7. Kolokvij 10

8. Završni ispit 40 24 U k u p n o 100 55

Napomene: *Pisanje projekta ** Tri testa sa po 10 poena

Page 25: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT- I - 4 – TEHNOLOGIJA BILJNIH ULJA I MASTI

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta TEHNOLOGIJA BILJNIH ULJA I MASTI

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-I-4 II Izborni 3 30 Obavezni prethodno položeni predmeti Prehrambeno inžinjerstvo Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj kursa je sticanje upoznavanje sa sastavom lipida /ulja i masti , koje se koriste u svim granama prehrambene industrije.Kroz ovaj modul student će steći osnovna znanja za samostalno vođenje, upravljanje, odlučivanje i rješavanje problema u toku procesa proizvodnje.Kroz nastavne metode,upoznat će ulogu, značaj i primjenu masnoća u ishrani i njen utjecaj na zdravlje ljudi. Kroz dalje nastavne aktivnosti, razvijat će opšte stručno znanje i vještine.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Značaj ulja i masti u ishrani, trendovi u proizvodnji i potrošnji ulja i masti Sastav ulja i masti, biohemija masti i enzimatski procesi sjemenki i plodova uljarica Hemijske reakcije masti i masnih kiselina Svojstva ulja i masti (hemijska i fizikalna) Sirovine za proizvodnju ulja i masti (podjela, hemijski sastav) Analitičke metode u tehnologiji ulja i masti Proizvodnja ulja prešanjem (predprešanje, puno prešanje,hladno prešanje) Proizvodnja ulja ekstrakcijom s otapalom Rafinacija (hemijska i fizikalna) i hidrogenacija Metode ispitivanja kvaliteta i identifikacija ulja i masti Skladištenje, stabilizacija i transport ulja i masti Proizvodnja i primjena lecitina Proizvodi ulja i masti (hladno cjeđena ulja, margarin,majoneza,šortening) Stepen oksidacije ulja i masti, kvarenje, održivost i reološka svojstva ulja i masti Posjeta tvornici za preradu ulja

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE

1. Čorbo,S.:Tehnologija ulja i masti, Publishing, Sarajevo,1999 (74-108) 2. Rade D., Mokrovčak Ž., Štrucelj D:Priručnik za vježbe iz kemije i tehnologije lipida, Durieux, 2001(26-30, 37-49 ) 3. Dimić E. Hladno ceđena ulja, Novi Sad,2005 (163-196, 200-210,234-242) 4. O´Brien,R.D., Farr,W.E., Wan,J.P.:Introduction to Fats and Oils Technology.Second Edition, AOCS,Champaing, Illinois,2000 ( 63-82) 5. Dimić,E., Turkulov,J.: Kontrola kvaliteta u tehnologiji jestivih ulja, Univerzitet u Novom Sadu,2000 (83-138) 6. Swern,D.: Industrijski proizvodi ulja i masti po Bailyju, Znanje, Zagreb, 1972 (273-298)

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 5

31

2. Angažman na nastavi 5

3. Testovi tokom kursa* 30

4. Pisani rad (seminarski rad) 10 5. Kolokvij** 10

6. Završni ispit 40 24 U k u p n o Napomene *Predviđeno je 2 testa sa po 15 bodova maksimalno ** predviđen je jedan test sa 10 bodova maksimalno

100 55

Page 26: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT – I -5 – TEHNOLOGIJA ANIMALNIH MASTI I ULJA

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta TEHNOLOGIJA ANIMALNIH MASTI I ULJA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT- I - 5 II Izborni 3 30 Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Student stiče potrebna znanja o sirovinama animalnog porijekla (masti preživara, peradi, riba i morskih sisavaca) za dobivanje jestivih masti i ulja koje se koriste u direktno ishrani, prehrambenoj ndustriji i u tehničke svrhe. Kroz praktičan rad, upoznat će se sa metodama za određivanje kvaliteta i identifikaciju, te biohemijskim procesima i kvarenjem kao i značaju i primjene animalnih masti u ishrani sa posebnim osvrtom njihovog uticaja na zdravlje ljudi.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sirovine za proizvodnju masti i ulja Sastav i karakteristike masti, biohemija masti i enzimatski procesi Hemijske reakcije masti i masnih kiselina Priprema sirovina za preradu Prerada masnog tkiva preživara Prerada masti riba i morskih sisavaca Kvalite masti/ulja i značaj i zahtjevi savremene ishrane Nuz proizvodi i njihova primjena u ljudskoj i stočnoj ishrani Zakonske regulative Metode kontrole kvaliteta Različiti proizvodi masti i ulja Pisani rad

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1. Čorbo,S.:Tehnologija ulja i masti,

Skripta,Rukopis (cca 80 stranica) 2. Swern,D.: Industrijski proizvodi ulja i masti po

Bailyju, Znanje, Zagreb, 1972 (441-461)

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10

31 3. Testovi tokom kursa* 30

4. Pisani rad (seminarski rad) 10

7. Kolokvij** 10

8. Završni ispit 40 24 U k u p n o 100 55

Napomene: * Predviđeno je 2 testa sa po 15 bodova maksimalno ** predviđeno je jedan test sa 10 bodova maksimalno

Page 27: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT – I - 6 – SIRARSTVO

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta SIRARSTVO

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT – I - 6 II Izborni 6 60

Obavezni prethodno položeni predmeti Hemija hrane. Prehrambeno inžinjerstvo. Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj je da se studentima prezentuju osnovne grupe sireva, te da se upoznaju sa fizičko-hemijskim, mikrobiološkim i biohemijskim promjenama koje se dešavaju tokom proizvodnje i zrenja. Tokom nastave studenti če se upoznati sa tehnikama proizvodnje različitih vrsta sireva. Takođe će se proučavati i analiza, senzorna ocjena, bilansi te prehrambeni i zdravstveni aspekt sira.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Historijat i klasifikacija sireva Grušanje i sirenje mlijeka Osnove proizvodnje sireva Zrenje sireva Tvrdi sirevi Sirevi parenog tijesta Polutvrdi sirevi Bijeli salamurni sirevi Sirevi sa plemenitim plijesnima Svježi sirevi Primjena ultrafiltracije u proizvodnji sireva Topljeni sirevi Surutka, iskorištavanje i prerada Prehrambena i zdravstvena vrijednost sira Posjeta sirarskom pogonu

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Obavezna literatura

1) Sarić, Z., Bijeljac, S., 2003. Sirarstvo. Neautorizovana predavanja (cca 80 str.)

2) Bijeljac, S., Sarić, Z. 2005. Autohtoni mliječni proizvodi uz osnove sirarstva, Univerzitet u Sarajevu. (cca 70 str.)

Dopunska literatura

1) Tratnik, Lj. 1998. Mlijeko - tehnologija, biokemija i mikrobiologija. izd. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

2) MILETIĆ, S. 1994. Mlijeko i mliječni proizvodi.

Izd. Hrvatsko mljekarsko društvo, Zagreb.

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 25 za potpis

2. Angažman na nastavi 10

3. Testovi tokom kursa 20 4. Pisani rad 15

5. Kolokvij 10 6

6. Završni ispit 35 24 Ukupno 100 55

Napomene:

Page 28: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT- I - 7 – BEZALKOHOLNA PIĆA

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta BEZALKOHOLNA PIĆA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT – I - 7 III Izborni 6 60

Obavezni prethodno položeni predmeti

Hemija hrane, Biohemija hrane, Prehrambeno inžinjerstvo

Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Pohađenjem kursa student treba da stekne znanja i vještine za samostalno planiranje i realizaciju proizvodnje voćnih sokova i osvježavajućih bezalkoholnih pića. Takodje student treba steći saznanja o osnovama nacionalne i međunarodne legislative u oblasti proizvodnje i prometa bezalkoholnih pića.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

Uvod Osnovne sirovine i kvalitet za proizvodnju voćnih sokova i srodnih proizvoda te OBP Pomoćne sirovine za proizvodnju voćnih sokova i OBP Legislativa u oblasti voćnih sokova i OBP Tehnologija bistrih, mutnih i kašastih sokova Tehnologija koncentrisanih sokova. Dehidrisani voćni sokovi. Tehnologija sirupa. Proizvodnja osvježavajućih bezalkoholnih pića od: voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica i surutke. Niskoenergestka i energetskaOBP Senzorna ocjena bezalkoholnih pića Posjeta prerađivačkim pogonima bezalkoholnih pića Projektni zadatak

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Osnovna literatura: 1) Shachman,M. ( 2005): The Soft Drinks Companion. CRC Press, Washington, D.C. ( Odabrana poglavlja cca 50 stranica) 2) Ashurst,P.R. (1999): Production and Packaging of Non-Carbonated Fruit Juices and Fruit Beverages, Aspen Publishers, Inc. Maryland. ( Odabrana poglavlja cca 70 stranica)

Dopunska literatura 1) Somogyi L.P., Barrett, D.M., Hui, Y.H. (1996): Biology, Principles and Applications, processing Fruits Vol.1- Technomic Publishing Company, Inc.Lancaster 2) Somogyi L.P., Barrett, D.M., Hui, Y.H. (1996): Major processed products Vol.2- Technomic Publishing Company, Inc.Lancaster 3)Niketić-Aleksić, G. (1989): Tehnologija bezalkoholnih pića. Naučna knjiga, Beograd.

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Testovi tokom kursa 30

23 3. Studentski projekat 10

4. Kolokvij 10

6. Završni ispit 40 24 U k u p n o 100 55

Napomene: Ukupno 2 testa tokom trajanja semestra, maksimalno po 15 bodova. *Grupni projekat osmišljen sa nastavnikom,

realizovan i prezentiran tokom semestra. Ocjenjuje se: a) kvalitet projekta i pisanog izvještaja (do 8 bodova; pristup i originalnost – do 3 boda, obrada i struktura – do 4 bodova, literatura, prilozi, stil, tehnika – do 1 bod) i b) kvalitet prezentacije (do 2 bodova, ocjena se dobija kao prosjek ocjene dodijeljene od strane studenata i ocjene dodijeljene od strane nastavnika)

Page 29: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT – I - 8 – TEHNOLOGIJA SUHOMESNATIH PROIZVODA

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta TEHNOLOGIJA SUHOMESNATIH PROIZVODA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-I-8 III Izborni 3 30

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Da student dobije osnovna saznanja o značaju ove grupe proizvoda kao jednog od najzastupljenijih na domaćim trpezama, ali i o važnosti istih sa aspekta zaštite domaće proizvodje. Također, studenti će u okviru ovog modula dobiti najznačajnije elemente kako tradicionalnog, tako i tehnološkog procesa u industrijskim uslovima, od izbora sirovine pa do plasiranja gotovog proizvoda na tržite.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

Uvod i značaj suhomesnatih proizvoda, Tehnologija proizvodnje suhomesnatih proizvoda u zanatskim uslovima (tradicionalna tehnologija), Tehnologija proizvodnje suhomesnatih proizvoda u industrijskim uslovima, Prednosti i nedostaci tradicionale i inustrijske tehnologije, Načini dimljenja i uticaj dima na kvalitet i zdravstvenu opravdanost konzumiranja suhomesnatih proizvoda Senzorna ocjena gotovih proizvoda Pakovanje i plasman gotovih proizvoda na tržište Prijedlog utvrđivanja standarda suhomesnatih proizvoda (u pogledu fizičko-hemijskih i mikrobioloških normi), a u skladu sa standardima EU. Posjeta pijacama, tržnim centrima, industrijskim i zanatskim proizvoñačima, te domaćinstvima

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Čaušević Z., Smajić A. (1995): Prerada

mesa domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, (79-97 i 109-117 str.),

2) Robović Belma (2002): Proizvodnja i kvalitet bosanskog pršuta (magistarski rad), Poljoprivredni fakultet Sarajevo (55 str.)

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Angažman na nastavi 10

12 4. Pisani rad (seminarski rad) 15

5. Kolokvij 25 12

6. Završni ispit 40 23 U k u p n o 100 55

Napomene:

Page 30: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT – I - 9 – FERMENTISANA ALKOHOLNA PIĆA

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta FERMENTISANA ALKOHOLNA PIĆA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-I-9 III Izborni 6 60 Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Kurs za cilj ima formiranje utemeljenih znanja i na argumentaciji zasnovanih stavova vezanih za procese u proizvodnji vina i piva. Pored razumijevanja pretpostavki za organizaciju i realizaciju proizvodnje, student treba da stekne spoznaje o socio-ekonomskom okruženju modernog vinarstva i pivarstva i njihovog položaja u kompleksu prehrambene i prerađivačke industrije. Kroz nastavne metode prilagođene prirodi sadržaja iz oblasti vinarstva i pivarstva student će nastaviti sa razvojem svojih generičkih sposobnosti i sposobnosti samostalnog rada.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Definicije i klasifikacije vina. Svjetska i bosanskohercegovačka proizvodnja vina i trendovi. Grožđe kao sirovina za proizvodnju vina Tehnološki i tehnički uslovi za organizaciju proizvodnje vina Hemizam, mehanizam i energetski bilansi alkoholne i malolaktičke fermentacije Tehnološki procesi u proizvodnji mirnih bijelih, crvenih i ružičastih vina Ječam kao sirovina za sladovanje Tehnološki procesi u proizvodnji slada Tehnološki procesi u proizvodnji sladovine Pivski kvasac i alkoholna fermentacija u proizvodnji piva Tehnološki procesi u doradi piva Ambalažiranje piva Trendovi u proizvodnji piva

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Jackson S.R. (2000): Wine Science –

Principles, Practice, Perception, Elsevier Science & Technology Books. pp. 281-330; 343-344.

2) Blesić, M: Radni nastavni materijal za dio Vinarstvo, 40 stranica.

3) Šakić, N., Smajić, M.: Radni nastavni materijal za dio Proizvodnja slada i piva, cca 120 stranica (Prilagođena poglavlja iz slijedećih izvora: Kunze W.: Tehnologija sladarstva i pivarstva (prevod Gaćeša S.), Beograd, 1998.; Leskošek- Čukalović Ida: Tehnologija piva I dio, Slad i nesladovane sirovine", Beograd, 2002.; Semiz. M.: Tehnologija piva, Sarajevo, 1979.)

# Kriterij Poeni Uslov

1. Angažman na nastavi 10

31 2. Testovi tokom kursa 20

3. Eseji* 30

4. Završni ispit 40 24

U k u p n o 100 55

Napomene: *Dva eseja (iz oblasti vinarstva i oblasti proizvodnje slada ili piva) sa po maksimalno 15 poena. Eseji se predaju na ocjenu i prezentiraju ostatku grupe tokom predavanja.

Page 31: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT – I - 10 – MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT-I-10 III Izborni 3 30

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Razumijevanje pojmova, principa, metoda i tehnika, te sticanje sistematiziranog znanja iz oblasti marketinga. Osposobljavanje studenta za istraživanje tržišta kroz prikupljanje podataka i dobijanje tržišnih informacija. Sticanje znanja o marketingu i njegovoj primjeni u poljoprivredi, razumijevanje marketinških koncepata i praktična primjena usvojenih teoretskih znanja. Sticanje općih i specijalističkih znanja iz oblasti makroekonomike i mikroekonomike poljoprivrede.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

UVOD. Pojam tržišta. Učesnici na tržištu. Učesnici na strain Ponude. Učesnici na strain tražnje TEORIJA TRAŽNJE. Tradicionalne teorije granične korisnosti. Ponašanje potrošača. MARKETING. Definiranje marketinga. Marketing kao filozofija, sistem I funkcija. Koncepcija marketinga. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA. Potrebe za informacijama. Proces istraživanja. Definisanje problema.. PROIZVOD. Koncepcija proizvoda. Klasifikacija proizvoda. Životni vijek proizvoda. Označavanje proizvoda. Pakiranje proizvoda. Etiketiranje proizvoda. Razvoj proizvoda. Pozicioniranje proizvoda. DISTRIBUCIJA. Kanali distribucije. Posrednici. Integracija kanala. Izbor distribucije kanala. Ponašanja članova kanala. Veletrgovina. Trgovina na malo. Fizička distribucija. PROMOCIJA. Uloga promocije. Proces komuniciranja. Proces prihvaćanja proizvoda. Promocijski splet. Propaganda i publicitet. Primjena propagande. Osobna prodaja i unapređenje prodaje. Metode unapređenja prodaje. CIJENE. Priroda cijena. Cjenovna i necjenovna konkurencija. Ciljevi odreñivanja cijena. Činioci odluka o cijenama. Odabir ciljeva. Odabir politike cijena. Metode za odreñivanje cijena. Odreñivanje pojedine cijene. TRŽIŠTA POJEDINIH PROIZVODA.

4

1

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Dibb, S., Simkin, L., Pride, W.M., Ferrell, O.C. (1995): Marketing. Mate. Zagreb. Str. 211-224; 276-281; 397- 418; 504-506; 543-554.

Selak, V (2008); Autorizirana predavanja. Poljoprivredno- prehrambeni fakultet. Sarajevo. Str.1-50.

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Testovi tokom kursa 35

22 3. Pisani rad (seminarski rad) 15

4. Završni ispit 40 25 U k u p n o 100 55

Napomene:

Page 32: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT- I - 11 – TEHNOLOGIJA UGLJIKOHIDRATA

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta TEHNOLOGIJA UGLJIKOHIDRATA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT- I-11 III Izborni 3 30 Obavezni prethodno položeni predmeti Hemija hrane, Biohemija hrane Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj kursa je obezbjeñivanje baznog znanja o načinu proizvodnje skroba, njegovim fizičko-hemijskim karakteristikama i vrstama, te o proizvodima na bazi skroba. Pored toga studenti terba da steknu znanja o osnovama proizvodnje konzumnog šećera iz šećerne repe, i procesima koji se odvijaju u toku prerade sa aspekta fizičkih, hemijskih i mikrobioloških principa.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Upoznavanje sa sadržajem i organizacijom modula Sirovine u skrobarskoj industriji, proizvodnja skroba iz kukuruza, krompira i pšenica Tehnologija skrobnih hidrolizata: kiselinska, enzimatska i kombinovana Proizvodnja kristalne glukoze, skrobnih modifikata i zaslađivača, Šećerna repa, biološki i hemijski sastav, tehnološke osobine i čuvanje Proces proizvodnje: proprema rezanaca, principi čišćenja difuznog soka, defekacija, saturacija, filtracija, koncentrisanje, kristalizacija, rafinacija, sušenje i pakovanje Studentski pisani rad Pogonske vježbe

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Bešlagić, Seniha (1999): Tehnologija prerade žita, skroba i šećera, IP ”Svjetlost” d.d. Sarajevo, str.245-381

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Testovi tokom kursa* 30

23 3. Pisani rad (seminarski rad) 10

4. Laboratorijski izvještaj 10

5. Završni ispit 40 24 U k u p n o 100 55

Napomene: *U toku kursa predviđena su dva testa sa maksimalno 15 bodova

Page 33: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT – I - 12 – SLADILA

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta SLADILA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT- I - 12 III Izborni 3 30

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

U okviru ovog kursa studenti stiču detaljnija znanja o vrstama i podjeli sladila, hemijskom sastavu pojedinih sladila, i primjeni. Takođe, upoznaju se sa načinima dobijanja i skladišetnja. Kurs predviđa pružanje osnovnih informacija o utjecaju pojedinih sladila na zdravlje, i daje kratak osvrt na nove trendove u zaslađivanju.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Upoznavanje sa sadržajem i organizacijom modula Vrste i podjela saldila Monosaharidna sladila dobijanje, fizičko-hemijska svojstva, slatkost, primjena Disaharidna sladila Sladila na bazi skroba i šećerni alkoholi, Neugljikohidratna sladila, Sladila visokog intenziteta Uticaj pojedinih sladila na zdravlje Pisani rad

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Obavezna 1. Oručević, S.,Nastavni materijal 30 str 2. Bešlagić, Seniha (1999): Tehnologija prerade žita, skroba i šećera, IP ”Svjetlost” d.d. Sarajevo, str -307-323

Dodatna: 1. Mitchell, Helen (2006): Sweeteners and Sugar Alternatives in Food Technology

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10

31 3. Testovi tokom kursa* 30

4. Pisani rad (seminarski rad) 10

5. Laboratorijski izvještaj 10

8. Završni ispit 40 24 U k u p n o 100 55

Napomene: *Dva testa sa po 15 bodova u toku trajanja kursa

Page 34: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT- I - 13 – RAZVOJ NOVOG PROIZVODA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Studijski program

Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta RAZVOJ NOVOG PROIZVODA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT – I - 13 III Izborni 6 60

Obavezni prethodno položeni predmeti Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Cilj modula je razviti sposobnosti, znanja i vještine koje će omogućiti stvaranje specifične kulture profesionalnog rada i mišljenja koja se oslanja na shvatanje da je inovativnost kreativnost u funkciji boljeg zadovoljenja kupčevih želja i potreba osnov izgradnje konkurentskih prednosti i održivog uspjeha preduzeća. Cilj modula je dati studentu teoretske i praktične aspekte planiranja razvoja, implementacije, evaluacije, te upravljanja procesom kreiranja novog proizvoda u globalnom i visokokonkurentnom poslovnom okruženju. Želimo ponuditi našim studentima izazovnu, visokozahtjevnu, napornu ali i nadahnujuću edukaciju, kako bi pokrenuli i ojačali sve njihove kreativne i ostale kapacitete.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

Uvod – specifičnosti prehrambenih proizvoda – koje sve vrste potreba zadovoljavamo Koncepti inventivnosti, inovativnosti, kreativnosti i veza sa dugoročnim održivim razvojem preduzeća Poslovna i radna atmosfera koja postiče inovativnost i kreativnost – rad multifunkcionalnih timova – Kazein – krugovi kvaliteta Ciklus kreiranja novog proizvoda – generiranje ideja, selekcija i razvoj osnovnog koncepta proizvoda, definicija proizvoda, prototip i testiranje, tehnička implementacija, budžetiranje, studija opravdanosti, komercijalizacija proizvoda Projektni zadatak: Kreiranje novog proizvoda Radionica – važnost praćenja trendova i inoviranja u prehrambenoj industriji Test Finalni ispit

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE 1) Aleksandra Nikolić (2007): Nastavni materijal,

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo – cca 20

2) Earle, Mary, R. Earle, A. Anderson (2000): Food product development, CRC - (odabrana glavlja -cca 100 str)

3) Siropolis, N. (1995): ”Menadžment malog preduzeća“, Mate, Zagreb, Hrvatska - - (odabrana glavlja -cca 40 str)

4) Winhrich, H., H., Koontz (1994): „Menadžment“,

Mate, Zagreb, Hrvatska - - (odabrana glavlja - cca 50 str)

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10 8

2. Angažman na nastavi 10

26 3. Testovi tokom kursa 10 4. Studentski projekat 20

5. studija slučaja 10

6. Završni ispit 40 21

U k u p n o 100 55 Napomene:

Page 35: AKADEMSKE STUDIJE DRUGI CIKLUS (II) -MAGISTARSKE … fileuniverzitet u bihaĆu biotehniČki fakultet akademske studije drugi ciklus (ii) -magistarske studije-prehrambena tehnologija

PT – I - 14 – TEHNOLOGIJA SLADOLEDA

Studijski program Vrsta studija (ciklus) Diplomski studijski program (II)

Naziv studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

PREDMET Naziv predmeta TEHNOLOGIJA SLADOLEDA

Šifra predmeta Semestar Status predmeta ECTS bodovi Kontakt sati PT- I- 14 III Izborni 3 30

Obavezni prethodno položeni predmeti Hemija hrane, Prehrambeno inžinjerstvo Nastavnici i saradnici

Nosilac predmeta Učesnici u nastavi

Ciljevi predmeta

Modul treba polaznicima da obezbjedi osnovna znanja o tehnologiji, hemijskom sastavu, fizičkim karakteristikama i mikrobiološkom kvalitetu sladoleda i mlliječnih deserata. Studenti se trebaju upoznati sa cijelim postupkom dobivanja sladoleda i mliječnih deserata, što obuhvata izbor sirovine,dodataka, sastavljanje recepture, tehnološki postupak proizvodnje, pakovanje, transport I distribuciju. Izučava se potreban kvalitet proizvoda u svjetlu postojećih i budućih propisa (EU). U okviru ovog modula proučava se tehnologija i kontrola kvaliteta slijedećih proizvoda: sladoled, deserti, voćni i aromatizirani jogurt i drugi fermentirani napici, pudinzi na bazi mlijeka, aromatizirana mlijeka.

Sadržaj predmeta

# Nastavna jedinica Kontakt sati P V S

1. 2. 3. 4. 5.

Proizvodnja i potrošnja sladoleda, podjela, tehnološki proces, vrste sladoleda i kvalitet, obračuni u proizvodnji Modificirana mlijeka Voćni i aromatizirani jogurt Aromatizirana mlijeka, mliječni deserti i zamjenice Posjeta pogonu za proizvodnju sladoleda

LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Obavezna literatura

1) Sarić, Z., Bijeljac, S. 2003. Tehnologija mliječnih proizvoda. Neautorizovana predavanja (str. 22-47). 2) Miletić S. 1994. Mlijeko i mliječni proizvodi, Hrvatsko mljekarsko društvo, Zagreb. (str. 129-130,142-144, 176- 181) 3) Petričić A. 1984. Konzumno i fermentisano mlijeko, Udruženje mljekarskih radnika SRH, Zagreb. (str. 189- 204, 281-286)) 4) Dozet, N., Stanišić, M., Bijeljac, S. 1983. Praktikum iz mljekarstva. Univerzitet u Sarajevu. (str. 76-83)

Dopunska literatura

1) Robinson, R.K. 1993. Modern Dairy Technology. Vol 1. and Vol. 2. ed. Blackie Academ. & Profess.

# Kriterij Poeni Uslov

1. Pohađanje nastave 10

25 za potpis

2. Angažman na nastavi 10

3. Testovi tokom kursa 20

4. Pisani rad 15

5. Kolokvij 10 6

6. Završni ispit 35 24

U k u p n o 100 55

Napomene: