of 18 /18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2016 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (EKONOMI RUMAH TANGGA) TINGKATAN 1 BULAN MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN I-THINK PBS (PPPM) CATATAN JANUARI 1 04/01 – 08/01 PENGURUSAN KELAS PENERANGAN PBS DAN PENGGUNAAN ITHINK (8 PETA PEMIKIRAN) 01/1 Tahun Baru 2016 2 11/01 – 15/01 1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1. Organisasi bengkel dan keselamatan a. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan Aras 1 Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel Mengamalkan langkah keselamatan Peta Pokok Peta Alir B1 Menyatakan tentang organisasi bengkel dan keselamatan dengan memberikan empat amalan 4M. B2 Menerangkan tentang organisasi dan keselamatan dengan menjelaskan amalan 4M 3 18/01 – 22/01 1. Organisasi bengkel dan keselamatan b. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan Aras 1 Mengamalkan langkah keselamatan Peta Buih 24/1 - Thaipusam 4 25/01 – 29/01 2. Reka bentuk dan Penghasilan Projek a. Pengenalan reka bentuk dan teknologi Aras 1 Menyatakan definisi reka bentuk dan teknologi Peta Bulatan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERLIS JALAN RAJA SYED ALWI 01000 KANGAR PERLIS

4. Rpt Khb-ert Ting 1 2016

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPH ert tingkatan 1 untuk tahun 2016

Text of 4. Rpt Khb-ert Ting 1 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2016KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (EKONOMI RUMAH TANGGA)TINGKATAN 1

BULANMINGGUTAJUK PEMBELAJARANI-THINKPBS (PPPM)CATATAN

JANUARI1

04/01 08/01PENGURUSAN KELASPENERANGAN PBS DAN PENGGUNAAN ITHINK

(8 PETA PEMIKIRAN)01/1 Tahun Baru 2016

211/01 15/011. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

1. Organisasi bengkel dan keselamatan

a. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan

Aras 1

Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel

Mengamalkan langkah keselamatan

Peta Pokok

Peta AlirB1

Menyatakan tentang organisasi bengkel dan keselamatan dengan memberikan empat amalan 4M.

B2

Menerangkan tentang organisasi dan keselamatan dengan menjelaskan amalan 4M

318/01 22/011. Organisasi bengkel dan keselamatan

b. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan

Aras 1

Mengamalkan langkah keselamatan

Peta Buih24/1 - Thaipusam

425/01 29/012. Reka bentuk dan Penghasilan Projek

a. Pengenalan reka bentuk dan teknologi

Aras 1

Menyatakan definisi reka bentuk dan teknologi

b. Faktor reka bentuk

Aras 1

Menyatakan faktor utama reka bentuk

c. Jenis bahan dan pengikat

Aras 1

Mengenalpasti saiz dan sifat bahan

Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan bahan

Mengenalpasti jenis dan saiz pengikat

a. Paku kepala rata

b. Paku panel

c. Skru kepala benam

d. Skru kepala bulat

e. Glu PVA

f. Glu sentuh

Mengenalpasti cara penggunaan pengikatPeta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

FEBRUARI501/02 05/02d. Alat tangan dan mesin

Aras 1

Mengenalpasti nama dan fungsi alatan tangan*

Mengenal pasti nama dan fungsi mesin

- mesin gerudi mudah alih

- mesin gerudi lantai

Mengenal pasti bahagian utama mesin

- Bindu

- Rahang

- Suis penghidup

- Motor

Mengguna dan menyelenggara mesinPeta Buih

Peta Alir

608/02 12/02e. Proses

i. Lukisan projek

Aras 1

Membuat lakaran reka bentuk

Memilih lakaran yang paling sesuai

ii. Pembinaan

Aras 1

Mengenal pasti proses mengukur, menanda dan memotong

Mengenalpasti cara membentuk dan mencantum

Menyatakan kaedah membina dan mencantum bahagian projek

iii. Kemasan

Aras 1

Mengenalpasti alat dan bahan kemasan yang sesuai

Membuat kemasan

(Amali)

Lakaran

Peta PokokB3

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.

B4

secara sistematik mengikut prosedur1.

(lakaran mesti menggunakan pensel tanpa menggunakan pembaris. Lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometric)

B5

secara berinisiatif dengan daya usaha1.

i. Kemas (boleh menggambarkan idea yang dihasratkan)

ii. Bersih

B6

secara kreatif dan inovatif dengan nilai tambah1 dan membimbing1.

Nilai tambah : Penambahan bahan atau idea yang berfungsi dan mapu menggambarkan idea tersendiri murid.

membimbing :

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja.

ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain. 08-09/2 Tahun Baru Cina

715/02 19/02f. Reka bentuk projek

i. Pernyataan masalah atau keperluan

Aras 1

Mengenalpasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan

Mengumpul maklumat dan data.

Peta Buih

822/02 26/02 Menyenaraikan pebagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas

Lakaran

MAC929/02 04/03ii. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek (sambungan)

Aras 1

Menyediakan jadual kerja

Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih

Menguji dan menilai projek

Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti

(Amali)

1007/03 11/03UJIAN BULANAN 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (12/3 - 20/3) 9 hari

MAC1121/03 25/03ii. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek (sambungan)

Aras 1

Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih

Menguji dan menilai projek

Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti

(Amali)

APRIL

1228/03 01/043. Elektrik

a. Sumber dan kegunaan elektrik

Aras 1

Mengenalpasti sumber elektrik

Mengenalpasti kegunaan elektrik

b. Jenis wayar dan kerja pendawaian

Aras 1

Mengenalpasti alatan tangan dan fungsinya

Mengenalpasti wayar dan kegunaannya

Mengenalpasti jenis plag dan kegunaannyaPeta Bulatan

Peta BuihB1

Menyatakan tentang asas elektrik dengan memberikan tiga jenis wayar

B2

Menerangkan tentang asas elektrik dengan menjelaskan tiga alatan tangan dari segi fungsinya.

1304/04 08/04 Jenis wayar dan kerja pendawaian (sambungan)

Aras 1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13 A

Menyatakan fungsi fius

Mengenalpasti bahagian lampu pendarflour

Aras 2

Mengganti tiub dan suis penghidup

Aras 3

Membaca dan menterjemah litar pendawaian lampu pendarflour

(Amali)Peta Alir

Peta Alir

Peta AlirB3

Mengapliksikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik dengan membuat pendawaian plag 3 pin 13A.

B4

secara sistematik mengikut prosedur2.

(Mengikut urutan langkah kerja yang betul).B5

dengan daya usaha2.

i. Hasil kerja yang kemas dan betul.ii. Mengamalkan peraturan keselamatan diri dan alatan.

B6

dan membimbing1.

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja.ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain.

1411/04 15/044. Kerja Paip

a. Pengenalan kepada sistem bekalan air di rumah

Aras 1

Mengenal pasti sistem bekalan air di rumah

Mengenal pasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air

b. Jenis paip, penyambungan paip dan bahan penyambungan paip

Aras 1

Mengenal pasti jenis paip

- PVC, paip besi bergalvani dan paip poli

Mengenal pasti jenis dan penyambung paip

Soket sama

Penyuai soket PT

Soket pengecil

Penyuai soket injap

Siku 90 sama

- soket penjodoh

Sku 90 pengecil

Palam

Tee sama

Nat pengunci

Tee pengecil

Putting heksagon

Mengenalpasti bahan pemasangan paip

Pita PTFE (Poly Terra Fluro Ettelena)

Glu PVC (PVC Cement Solvent)

Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih

Peta Buih

1518/04 22/04c. Jenis dan kelengkapan paip

Aras 1

Mengenal pasti dan menggunakan alatan tangan

-Pita pengukur

-Kikir rata

-Gergaji besi

-Pemotong paip PVC

-Pemotong paip beroda

-Perengkuh paip

-Ragum paip yoke

-Sepana boleh laras

-Kikir bulat

-Playar cengkam seribu

Mengenal pasti jenis, nama bahagian dan fungsi tangki simbah

Menyatakan fungsi tangki simbah

Mengawal aras air dalam tangki simbah

Mengenal pasti jenis dan bahagian utama pili

Mengganti sesendal pilid. Kerja penyelenggaraan

Aras 1

Mengenal pasti jenis dan fungsi perangkap

Memilih dan menggunakan alat tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan perangkap

Peta Buih(Amali)

Peta AlirB1

Menyatakan tentang kerja paip dengan memberikan tiga jenis perangkap.

B2

Menerangkan tentang kerja paip dengan menjelaskan perangkap dari segi fungsinya.

B3

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip dengan membuat penyenggaraan perangkap.

B4

secara sistematik mengikut prosedur2.

(Mengikut urutan langkah kerja yang betul).B5

dengan daya usaha2.

i. Hasil kerja yang kemas dan betul.ii. Mengamalkan peraturan keselamatan diri dan alatan.

B6

dan membimbing1.

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja.ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain.

1625/04 29/045. Jahitan

a. Mesin jahit

Aras 1

Mengenal pasti jenis mesin jahit

Menerangkan fungsi bahagian mesin jahit

Memasang benang atas dan benang bawah

Menggunakan mesin jahit

Menjahit kertas tanpa benang

Aras 2

Menjahit fabrik menggunakan benang

Membaiki kesilapan memesin

Menyenggara mesin jahit

Peta Buih

Peta Alir

(Amali)

Peta Alir

(Amali)B1

Menyatakan tentang asas jahitan dengan memberikan enam bahagian mesin jahit.

B2

Menerangkan tentang jahitan asas dengan menjelaskan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya.

B3

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas jahitan dengan menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

B4

secara sistematik mengikut prosedur2.

(Mengikut urutan langkah kerja yang betul).B5

dengan daya usaha2.

i. Hasil kerja yang kemas dan betul.ii. Mengamalkan peraturan keselamatan diri dan alatan.

B6

dan membimbing1.

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja.ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain.

MEI1702/05 06/05b. Penghasilan artikel

Aras 1

Menjahit artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit

Menghias artikel dengan jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah dan renda

Menetapkan bahan hiasan pada artikel dengan menggunakan mesin jahit

Aras 2

Mereka bentuk dan menghasilkan artikel dengan mesin jahit

Menghias artikel dengan kun

Menilai hasil kerja

Peta Alir

(Amali)

Peta Alir

(Amali)01/5 Hari Pekerja

1809/05 13/056. Tanaman Hiasan

a. Pembiakan secara keratan

Aras 1

Menyediakan medium semaian

Menerangkan jenis keratan batang

Menyediakan keratan batang

Menyemai keratan dalam medium semaian

Memilih jenis pokok hiasan yang boleh dibiak melaui keratan batang

Peta Alir

(Amali) Peta BuihB1

Menyatakan tentang tanaman hiasan dengan memberikan dua jenis keratan batang.

1916/05 20/05ULANGKAJI PPT / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS SETENGAH TAHUN21/5 Wesak

2023/05 27/05PPT

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28/5 - 12/6) 16 hari * 04/6 Keputeraan DYMM Agong

JUN2113/06 17/06b. Penanaman

Aras 1

Menyediakan medium penanaman

Mengubah keratan berakar ke beg politena

c. Penjagaan anak pokok

Aras 1

Menjaga anak pokok

Peta Alir

(Amali)

B2

Menerangkan tentang tanaman hiasan dengan menjelaskan nisbah campuran medium semaian.

B3

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan dengan menyemai keratan dalam medium semaian.

B4

secara sistematik mengikut prosedur2.

(Mengikut urutan langkah kerja yang betul).B5

dengan daya usaha2.

i. Hasil kerja yang kemas dan betul.ii. Mengamalkan peraturan keselamatan diri dan alatan.

B6

dan membimbing1.

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja.ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain.

2220/06 24/0610. Pakaian

a. Fabrik

Aras 1

Menerangkan fabrik asli seperti kapas, linen, benang sayat dan sutera

Menerangkan jenis fabrik buatan manusia iaitu poliester dan nilon

Menyatakan ciri fabrik kapas, linen, benang sayat dan sutera

Menyatakan ciri fabrik poliester dan nilon.

b. Pemilihan Pakaian

Aras 1

Menyatakan prinsip pemilihan pakaian

Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian

Memilih stail dan corak pakaian yang sesuai dengan bentuk badan

Penjagaan Pakaian

Aras 1

Menerangkan pengertian Label Jagaan Tekstil Antarabangsa

Menterjemah simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa

Mengenal pasti alatan mendobi dan agen pencuci

Mendobi pakaian

Peta buih

Peta Buih Berganda

Peta BuihB1

Menyatakan tentang pakaian dengan memberikan prinsip pemilihan pakaian.

B2

Menerangkan tentang pakaian dengan menjelaskan pemilihan stail dan corak pakaian yang sesuai dengan bentuk badan.22/6 Nuzul Quran

2327/06 01/0711. Jahitan

a. Proses Jahitan

Aras 1

Menerangkan pengertian kelim, penghilangan gelembung dan penyudah tepi

Menyenaraikan jenis kelim, penghilang gelembung dan penyudah tepi

Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kelim belah kangkung dan kelim betawi

Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kelepet dan lapik

Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kedut dan lisu pemadan

Menjahit contoh jahitan

Peta Buih / Peta Bulatan

Peta Alir

JULAI2404/07 08/07b. Penghasilan Projek Jahitan

Aras 1

Mengenalpasti tanda pola

Memanjang dan memendekkan pola skirt berkasing

Peta Alir06-07/7 Hari Raya Puasa

2511/07 15/07Penghasilan Projek Jahitan (sambungan)

Aras 1

Menyedia dan membentang fabrik

Menyusun atur pola dan menggunting fabrik

Menjahit skirt berkasing

Amali menjahit

2618/07 22/07Penghasilan Projek Jahitan (sambungan)

Aras 1

Menjahit skirt berkasing

Amali menjahitB3

Mengaplikasikan pengetahuandan kefahaman tentang jahitan dengan menjahit contoh jahitan lisu pemadan dan memanjang atau memendekkan pola skirt berkasing.

B4

secara sistematik mengikut prosedur2.

(Mengikut urutan langkah kerja yang betul).B5

dengan daya usaha2.*i. Hasil kerja yang kemas dan betul.ii. Mengamalkan peraturan keselamatan diri dan alatan.

B6

dan membimbing1.

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja.ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain.

2725/07 29/07Penghasilan Projek Jahitan (sambungan)

Aras 1

Menjahit skirt berkasing

Amali menjahit

OGOS2801/08 05/087. Pemakanan dan Pengurusan Sajian

a. Diet seimbang

Aras 1

Menerangkan erti diet seimbang

Menerangkan faktor utama dalam diet seimbang

Menyenaraikan prinsip asas diet seimbang

Mengenalpasti tabiat makan yang sihat

b. Perancangan menu

Aras 1

Menerangkan pengertian menu

Menerangkan tujuan merancang menu

Menerangkan faktor yang mempengaruhi perancangan menu

Peta Bulatan

Peta Buih

2908/08 12/08c. Prinsip memasak

Aras 1

Menerangkan pengertian prinsip memasak

Menerangkan pengertian memasak dengan haba kering

Menerangkan pengertian memasak dengan haba lembab

d. Kaedah memasak

Aras 1

Menerangkan kaedah memasak dengan haba kering

Menerangkan kaedah memasak dengan haba lembab

e. Penyediaan dan penyajian makanan

Aras 1

Mengenal pasti faktor penting dalam merancang menu untuk sarapan pagi

Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan, minum pagi dan minum petang

Peta Buih

Peta Buih

Peta AlirB1

Menyatakan tentang pemakanan dan pengurusan sajian dengan memberikan dua prinsip memasak.

B2

Menerangkan tentang pemakanan dan pengurusan sajian dengan menjelaskan pengertian memasak dengan haba lembap atau haba kering.

3015/08 19/08f. Penyediaan dan penyajian makanan (sambungan)

Aras 1

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos sarapan

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos minum pagi dan minum petang.

g. Reka cipta resepi

Aras 2

Mereka cipta resepi untuk hidangan minum petang daripada hasil beras pulut

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos untuk minum petangAmali masakanB3

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang pemakanan dan pengurusan sajian dengan memasak dengan haba lembap atau haba kering.

B4

secara sistematikmengikut prosedur2.

(Mengikut urutan langkah kerja yang betul).B5

dengan daya usaha3.

i. Rasa, tekstur dan warna yang betul.

ii. Mengamalkan peraturan keselamatan dri dan alatan.

B6

dan membimbing1.

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja.ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain.

3122/08 26/088. Barter

a. Jenis barter

Aras 1

Menerangkan pengertian barter

Mengenal pasti jenis barter

Menyenaraikan makanan daripada barter cair dan barter pekat

Peta Buih

Peta Buih BergandaB1

Menyatakan tentang bater dengan memberikan dua jenis bater.

B2

Menerangkan tentang bater dengan menjelaskan pengertian bater.31/8 Hari Kemerdekaan

3229/08 02/09b. Penyediaan makanan

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos makanan daripada barter

Amali masakan

SEPTEMBER3305/09 09/09ULANGKAJI / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (10/9 - 18/9)- 9 hari * 16/9 Hari Malaysia

SEPTEMBER3419/09 23/099. Kuih Tempatan

a. Sumber Kuih Tempatan

Aras 1

Menerangkan pengertian kuih tempatan

Menerangkan sumber kuih tempatan

Memilih kuih tempatan dan sumberPeta Bulatan02/10 Awal Muharram

3526/09 30/09b. Penyediaan makanan

Aras 1

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos kuih tempatanAmali masakanB3

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan dengan memasak satu jenis kuih tempatan menggunakan kaedah mengukus.

B4

secara sistematikmengikut prosedur2.

(Mengikut urutan langkah kerja yang betul).B5

dengan daya usaha3.

i. Rasa, tekstur dan warna yang betul.

ii. Mengamalkan peraturan keselamatan dri dan alatan.

B6

dan membimbing1.

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja.

ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain..

OKTOBER3603/10 07/1010. Perniagaan dan Keusahawanan

a. Pengenalan kepada perniagaan

i. Pengertian dan kepentingan perniagaan

Aras 1

Menerangkan maksud keperluan dan kehendak

Menerangkan pengertian perniagaan

Mengenalpasti kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara

ii. Perkembangan perniagaan dan masa depannya

Aras 1

Mengenal pasti perubahan-perubahan dalam aktiviti perniagaan

Aras 2

Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang

Aras 3

Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang di Malaysia

Peta Bulatan

Peta Buih berganda

Peta Pelbagai AlirB1

Menyatakan tentang pengenalan kepada perniagaan dengan memberikan jenis perniagaan.

B2

Menerangkan tentang pengenalan kepada perniagaan dengan menjelaskan perniagaan runcit, borong dan antarabangsa.

B3

Menerangkan tentang perniagaan dengan mengenalpasti kepentingan perniagaan kepada individu masyarakat dan negara.

B4

Menghuraikan tentang perniagaan dengan mengenal pasti perubahan dalam aktiviti perniagaan dahulu dan masa kini.

B5

Menghuraikan tentang perniagaan dengan membanding beza perniagaan dahulu dan masa kini.

B6

Menghuraikan tentang perniagaan dengan meramalkan perubahan cirri perniagaan pada masa akan datang.

3710/10 14/10iii. Bentuk dan jenis perniagaan

Aras 1

Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa

iv. Milikan perniagaan

Aras 1

Menerangkan maksud milikan perniagaan

Mengenalpasti milikan perniagaan berdasarkan bilangan pemilik, liabiiti dan modal

Peta pokok

Peta Bulatan

3817/10 21/10ULANGKAJI / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS

3924/10 28/10PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN29/10 Deepavali

NOVEMBER4031/10 04/11PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

4107/11 11/11AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS

4214/11 18/11AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS

4321/11 25/11AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS

CUTI AKHIR TAHUN (26/11/2016 01/01/2017) - 37 hari * 11/12 Sultan Selangor, 12/12 Maulidurrasul, 25/12 - Krismas

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = .. hari

Jumlah Hari Cuti Penggal = .. hari

KALENDER TAHUN 2016

JanuarIFebruarIMaCAprilMEIJun

S

M

T

W

T

F

S

Friday IF = Sunday" 1 ""

Friday IF = Monday" 1 0 IF 0 2 ""

Friday IF = Tuesday" 1 0 IF 0 3 ""

Friday IF = Wednesday" 1 0 IF 0 4 ""

Friday IF = Thursday" 1 0 IF 0 5 ""

Friday IF = Friday" 1 1 IF 0 2 "" 2

1

Friday IF = Saturday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

3456789101112131415161718192021222323IF = 0,"" 23 IF < 31 24 "" 24

24

24IF = 0,"" 24 IF < 31 25 "" 25

25

25IF = 0,"" 25 IF < 31 26 "" 26

26

26IF = 0,"" 26 IF < 31 27 "" 27

27

27IF = 0,"" 27 IF < 31 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 31 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 31 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

31

31IF = 0,"" 31 IF < 31 !A12 Is Not In Table ""

S

M

T

W

T

F

S

Monday IF = Sunday" 1 ""

Monday IF = Monday" 1 1 IF 0 2 "" 2

1

Monday IF = Tuesday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

Monday IF = Wednesday" 1 2 IF 0 3 "" 3

3

Monday IF = Thursday" 1 3 IF 0 4 "" 4

4

Monday IF = Friday" 1 4 IF 0 5 "" 5

5

Monday IF = Saturday" 1 5 IF 0 6 "" 6

6

78910111213141516171819202122232425262727IF = 0,"" 27 IF < 29 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 29 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 29 28 ""

0IF = 0,"" 28 IF < 29 29 "" 29

0IF = 0,"" 29 IF < 29 30 ""

0IF = 0,"" 30 IF < 30 29 ""

0IF = 0,"" 29 IF < 30 30 "" 30

0IF = 0,"" 30 IF < 30 30 ""

0IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

S

M

T

W

T

F

S

Tuesday IF = Sunday" 1 ""

Tuesday IF = Monday" 1 0 IF 0 2 ""

Tuesday IF = Tuesday" 1 0 IF 0 3 ""

1

Tuesday IF = Wednesday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

Tuesday IF = Thursday" 1 2 IF 0 3 "" 3

3

Tuesday IF = Friday" 1 3 IF 0 4 "" 4

4

Tuesday IF = Saturday" 1 4 IF 0 5 "" 5

5

6789101112131415161718192021222324252626IF = 0,"" 26 IF < 31 27 "" 27

27

27IF = 0,"" 27 IF < 31 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 31 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 31 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

31

31IF = 0,"" 31 IF < 31 30 ""

0IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

0IF = 0,"" 31 IF < 31 31 ""

0IF = 0,"" 31 IF < 31 31 ""

S

M

T

W

T

F

S

Friday IF = Sunday" 1 ""

Friday IF = Monday" 1 0 IF 0 2 ""

Friday IF = Tuesday" 1 0 IF 0 3 ""

Friday IF = Wednesday" 1 0 IF 0 4 ""

Friday IF = Thursday" 1 0 IF 0 5 ""

Friday IF = Friday" 1 5 IF 0 6 "" 6

1

Friday IF = Saturday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

3456789101112131415161718192021222323IF = 0,"" 23 IF < 30 24 "" 24

24

24IF = 0,"" 24 IF < 30 25 "" 25

25

25IF = 0,"" 25 IF < 30 26 "" 26

26

26IF = 0,"" 26 IF < 30 27 "" 27

27

27IF = 0,"" 27 IF < 30 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 30 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 30 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 30 31 ""

0IF = 0,"" 31 IF < 31 31 ""

S

M

T

W

T

F

S

Sunday IF = Sunday" 1 ""1

Sunday IF = Monday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

Sunday IF = Tuesday" 1 2 IF 0 3 "" 3

3

Sunday IF = Wednesday" 1 3 IF 0 4 "" 4

4

Sunday IF = Thursday" 1 4 IF 0 5 "" 5

5

Sunday IF = Friday" 1 5 IF 0 6 "" 6

6

Sunday IF = Saturday" 1 6 IF 0 7 "" 7

7

891011121314151617181920212223242526272828IF = 0,"" 28 IF < 31 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 31 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

31

31IF = 0,"" 31 IF < 31 30 ""

0IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

0IF = 0,"" 31 IF < 31 30 ""

0IF = 0,"" 30 IF < 30 29 ""

0IF = 0,"" 29 IF < 30 30 "" 30

0IF = 0,"" 30 IF < 30 !A12 Is Not In Table ""

S

M

T

W

T

F

S

Wednesday IF = Sunday" 1 ""

Wednesday IF = Monday" 1 0 IF 0 2 ""

Wednesday IF = Tuesday" 1 0 IF 0 2 ""

Wednesday IF = Wednesday" 1 1 IF 0 2 "" 2

1

Wednesday IF = Thursday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

Wednesday IF = Friday" 1 2 IF 0 3 "" 3

3

Wednesday IF = Saturday" 1 3 IF 0 4 "" 4

4

567891011121314151617181920212223242525IF = 0,"" 25 IF < 30 26 "" 26

26

26IF = 0,"" 26 IF < 30 27 "" 27

27

27IF = 0,"" 27 IF < 30 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 30 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 30 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 30 29 ""

0IF = 0,"" 29 IF < 30 30 "" 30

0IF = 0,"" 30 IF < 30 30 ""

0IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

JulAIOGOSSeptemberOKtoberNovemberDISember

S

M

T

W

T

F

S

Friday IF = Sunday" 1 ""

Friday IF = Monday" 1 0 IF 0 2 ""

Friday IF = Tuesday" 1 0 IF 0 3 ""

Friday IF = Wednesday" 1 0 IF 0 4 ""

Friday IF = Thursday" 1 0 IF 0 5 ""

Friday IF = Friday" 1 5 IF 0 6 "" 6

1

Friday IF = Saturday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

3456789101112131415161718192021222323IF = 0,"" 23 IF < 31 24 "" 24

24

24IF = 0,"" 24 IF < 31 25 "" 25

25

25IF = 0,"" 25 IF < 31 26 "" 26

26

26IF = 0,"" 26 IF < 31 27 "" 27

27

27IF = 0,"" 27 IF < 31 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 31 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 31 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

31

31IF = 0,"" 31 IF < 31 !A12 Is Not In Table ""

S

M

T

W

T

F

S

Monday IF = Sunday" 1 ""

Monday IF = Monday" 1 1 IF 0 2 "" 2

1

Monday IF = Tuesday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

Monday IF = Wednesday" 1 2 IF 0 3 "" 3

3

Monday IF = Thursday" 1 3 IF 0 4 "" 4

4

Monday IF = Friday" 1 4 IF 0 5 "" 5

5

Monday IF = Saturday" 1 5 IF 0 6 "" 6

6

78910111213141516171819202122232425262727IF = 0,"" 27 IF < 31 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 31 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 31 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

31

31IF = 0,"" 31 IF < 31 30 ""

0IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

0IF = 0,"" 31 IF < 31 31 ""

0IF = 0,"" 31 IF < 31 30 ""

0IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

S

M

T

W

T

F

S

Thursday IF = Sunday" 1 ""

Thursday IF = Monday" 1 0 IF 0 2 ""

Thursday IF = Tuesday" 1 0 IF 0 3 ""

Thursday IF = Wednesday" 1 0 IF 0 4 ""

Thursday IF = Thursday" 1 1 IF 0 2 "" 2

1

Thursday IF = Friday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

Thursday IF = Saturday" 1 2 IF 0 3 "" 3

3

45678910111213141516171819202122232424IF = 0,"" 24 IF < 30 25 "" 25

25

25IF = 0,"" 25 IF < 30 26 "" 26

26

26IF = 0,"" 26 IF < 30 27 "" 27

27

27IF = 0,"" 27 IF < 30 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 30 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 30 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 30 29 ""

0IF = 0,"" 29 IF < 30 30 "" 30

0IF = 0,"" 30 IF < 30 !A12 Is Not In Table ""

S

M

T

W

T

F

S

Saturday IF = Sunday" 1 ""

Saturday IF = Monday" 1 0 IF 0 2 ""

Saturday IF = Tuesday" 1 0 IF 0 2 ""

Saturday IF = Wednesday" 1 0 IF 0 3 ""

Saturday IF = Thursday" 1 0 IF 0 4 ""

Saturday IF = Friday" 1 0 IF 0 5 ""

Saturday IF = Saturday" 1 1 IF 0 2 "" 2

1

234567891011121314151617181920212222IF = 0,"" 22 IF < 31 23 "" 23

23

23IF = 0,"" 23 IF < 31 24 "" 24

24

24IF = 0,"" 24 IF < 31 25 "" 25

25

25IF = 0,"" 25 IF < 31 26 "" 26

26

26IF = 0,"" 26 IF < 31 27 "" 27

27

27IF = 0,"" 27 IF < 31 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 31 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 31 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

31

S

M

T

W

T

F

S

Tuesday IF = Sunday" 1 ""

Tuesday IF = Monday" 1 0 IF 0 2 ""

Tuesday IF = Tuesday" 1 1 IF 0 2 "" 2

1

Tuesday IF = Wednesday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

Tuesday IF = Thursday" 1 2 IF 0 3 "" 3

3

Tuesday IF = Friday" 1 3 IF 0 4 "" 4

4

Tuesday IF = Saturday" 1 4 IF 0 5 "" 5

5

6789101112131415161718192021222324252626IF = 0,"" 26 IF < 30 27 "" 27

27

27IF = 0,"" 27 IF < 30 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 30 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 30 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 30 29 ""

0IF = 0,"" 29 IF < 30 30 "" 30

0IF = 0,"" 30 IF < 30 31 ""

0IF = 0,"" 31 IF < 31 31 ""

0IF = 0,"" 31 IF < 31 !A12 Is Not In Table ""

S

M

T

W

T

F

S

Thursday IF = Sunday" 1 ""

Thursday IF = Monday" 1 0 IF 0 2 ""

Thursday IF = Tuesday" 1 0 IF 0 3 ""

Thursday IF = Wednesday" 1 0 IF 0 4 ""

Thursday IF = Thursday" 1 0 IF 0 5 ""

1

Thursday IF = Friday" 1 1 IF 0 2 "" 2

2

Thursday IF = Saturday" 1 2 IF 0 3 "" 3

3

45678910111213141516171819202122232424IF = 0,"" 24 IF < 31 25 "" 25

25

25IF = 0,"" 25 IF < 31 26 "" 26

26

26IF = 0,"" 26 IF < 31 27 "" 27

27

27IF = 0,"" 27 IF < 31 28 "" 28

28

28IF = 0,"" 28 IF < 31 29 "" 29

29

29IF = 0,"" 29 IF < 31 30 "" 30

30

30IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

31

31IF = 0,"" 31 IF < 31 30 ""

0IF = 0,"" 30 IF < 31 31 "" 31

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI SELANGORHARI KELEPASAN AM PERSEKUTUANTARIKHHARI KELEPASAN AM NEGERITARIKH

Tahun Baru CinaTahun Baru Cina (Hari Kedua)8 Februari (Isnin)9 Februari (Selasa)Tahun Baru 20161 Januari ( Jumaat)

Hari Pekerja1 Mei (Ahad)Hari Thaipusam24 Januari (Ahad)

Hari Wesak21 Mei (Sabtu)Hari Nuzul Al-Quran22 Jun (Rabu)

Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong4 Jun (Sabtu)Hari Keputeraan Sultan Selangor11 Disember (Ahad)

Hari Raya Puasa *Hari Raya Puasa (Hari Kedua)*6 Julai (Rabu)7 Julai (Khamis)

Hari Kebangsaan31 Ogos (Rabu)

Hari Raya Qurban*12 September (Isnin)

Hari Malaysia16 September (Jumaat)

Awal Muharram (Maal Hijrah)2 Oktober (Ahad)

Hari Deepavalli29 Oktober (Sabtu)

Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul)12 Disember (Isnin)Rujukan :

http://www.moe.gov.my/my/Takwim-Sekolah-2016

Hari Krismas25 Disember (Ahad)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERLIS

JALAN RAJA SYED ALWI

01000 KANGAR

PERLIS