Click here to load reader

Evidence Khb-Ert tahun 2012

  • View
    3.661

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Evidence Khb-Ert tahun 2012

LEMBARANUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDLengkapkan struktur organisasi bengkel.

KOD EVIDENCE : B1D1E1

Tarikh Pentaksiran

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

1

LEMBARANUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID

KOD EVIDENCE : B2D1E1

Tarikh Pentaksiran

Terangkan amalan 4M. Amalan 4M Penerangan

Membersih

Menyusun atur

Menilai

Mendisiplin

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN

KOD EVIDENCE :B1D2E1

2

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Nyatakan lima faktor utama reka bentuk. 1. ............................................................. 2. ............................................................. 3. ............................................................. 4. ............................................................. 5. .............................................................

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) KOD EVIDENCE :B1D2E2

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN

3

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam reka bentuk. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. .

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) KOD EVIDENCE : B1D2E3

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN

4

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan. Masalah yang saya hadapi ialah ... .

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B2D2E1

5

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek. 1. 2. 3. ... 4. 5. 6. 7. 8.

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Rujuk Lampiran A KOD EVIDENCE : B3D1E1

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN

6

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

2 LAKARAN REKABENTUK LAKARAN 1

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Rujuk Lampiran A KOD EVIDENCE : B3D1E1

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN

7

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

2 LAKARAN REKABENTUK LAKARAN 2

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

8

LAMPIR AN A KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALINama Murid : ....... Tingkatan : .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN

3

B3D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.

4

B4D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.

5

B5D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah.

6

B6D1E1

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Perhatian: Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

9

Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B1D3E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

A. Nyatakan tiga sumber elektrik. 1. . 2. . 3. . B. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik. 1. .. 2. .. 3. ..

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

10

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B2D3E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Terangkan fungsi alat tangan berikut. Alatan tangan Penerangan

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

11

Rujuk Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.Lampiran B

LAPORAN AKTIVITITARIKH KOD EVIDENCE Alatan :.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

B3D2E1, B4D2E1 (MEMBUAT PENDAWAIAN PLAG 3 PIN 13 AMPERE) Bahan :...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

LANGKAH KERJA ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Disediakan oleh .......................................... Disahkan oleh ..........................................................

12

(

)

(Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) LAMPIRAN B KOD EVIDENCE: B3D2E1 / B4D2E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALINama Murid : ....... Tingkatan : .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN

3

B3D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.

4

B4D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

13

LEMBARANUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID

KOD EVIDENCE : B1D4E1

Tarikh Pentaksiran

Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah. a. ................................................................ b. ................................................................ Senaraikan tiga jenis paip. 1. ................................................................ 2. ................................................................ 3. ................................................................

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ........................................................ (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

14

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARANUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID

KOD EVIDENCE : B2D4E1

Tarikh Pentaksiran

Terangkan fungsi paip berikut: JENIS PAIP FUNGSI

Paip Agihan

Paip Cuci

Paip Limpah

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

15

LEMBARANUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTerangkan enam jenis penyambung paip. Penyambung paip Penerangan

KOD EVIDENCE : B2D4E2

Tarikh Pentaksiran

a)Soket Sama

b)Soket Pengecil

c)Siku 90 sama

d)Siku 90 Pengecil

e)Tee Sama

f)Tee Pengecil

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ........................................................ (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

16

Rujuk Lampiran C

LAPORAN AKTIVITITARIKH KOD EVIDENCE Alatan :.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

B3D3E1, B4D3E1 (MEMBUAT PENYENGGARAAN PERANGKAP P) Bahan :...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

LANGKAH KERJA ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Disediakan oleh .......................................... ( ) Disahkan oleh .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

17

LAMPIRAN C KOD EVIDENCE: B3D3E1 / B4D3E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALINama Murid : ....... Tingkatan : .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN

3

B3D3E1

Membuat penyenggaraan perangkap P.

4

B4D3E1

Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

18

LEMBARANUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID

KOD EVIDENCE :B1D5E1

Tarikh Pentaksiran

Senaraikan tiga jenis mesin jahit. 1. . 2. . 3. .

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

19

LEMBARANUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID

KOD EVIDENCE : B2D5E1

Tarikh Pentaksiran

Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian mesin jahit Fungsi

1. Tiang Benang

2. Roda imbang 3. Pelaras mata jahitan 4. Penekan Jahitan 5. Gigi Penolak

6. Pemegan g Jarum

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah . Rujuk Lampiran D

LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B3D4E1

20

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

JAHITAN LURUS

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Rujuk Lampiran D KOD EVIDENCE : B3D4E1

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN

21

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

JAHITAN BERPENJURU

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh,

.......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Rujuk Lampiran Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. D KOD EVIDENCE : B3D4E1 LEMBARAN

22

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

JAHITAN MELENGKUNG

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

23

Rujuk Lampiran D

LAPORAN AKTIVITITARIKH KOD EVIDENCE Alatan :.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

B3D4E1 (MENJAHIT KERTAS TANPA BENANG PADA GARISAN LURUS, BERPENJURU DAN MELENGKUNG) Bahan :...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

LANGKAH KERJA ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Disediakan oleh .......................................... ( ) Disahkan oleh .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

24

LAMPIRAN D KOD EVIDENCE: B3D4E1 / B3D5E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALINama Murid : ....... Tingkatan : .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN

B3D4E1

Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

3 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

B3D5E1

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

25

LEMBARANUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID

KOD EVIDENCE : B1D6E1

Tarikh Pentaksiran

Senaraikan dua jenis keratan batang. a. ............................................................... b. ...............................................................

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. .

26

LEMBARANUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID

KOD EVIDENCE : B2D6E1

Tarikh Pentaksiran

Terangkan nisbah campuran medium semaian.

Tanah Loam

Bahan Organik

Pasir Sungai

:

:

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

27

Rujuk Lampiran D

LAPORAN AKTIVITITARIKH KOD EVIDENCE Alatan :.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

B3D5E1 (MENYEMAI KERATAN BATANG DALAM MEDIUM SEMAIAN) Bahan :...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

LANGKAH KERJA ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Disediakan oleh .......................................... ( ) Disahkan oleh .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

28

Rujuk Lampiran E

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : B3D6E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSI RAN

Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan pagi. Kertas A : PILIHAN MASAKAN Bil Pilihan Masakan Ramuan /Bahan Kaedah

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

29

Rujuk Lampiran ESemua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE :

B3D6E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSI RAN

Kertas B : SENARAI MEMBELI-BELAH DAN PERALATAN a) Senarai Membeli-belah Bil Bahan Kuantiti Kos Seunit Jumlah

JUMLAH BESAR Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

30

Rujuk Lampiran ESemua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE :

B3D6E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSI RAN

b) Senarai Alatan BIL NAMA ALATAN KUANTITI

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

31

Rujuk Lampiran ESemua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD

EVIDENCE : B3D6E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSI RAN

Kertas C : SUSUNAN KERJA Masa Susunan Kerja Catatan

*TAMBAH KERTAS JIKA TIDAK MENCUKUPI

Dilaksanakan oleh, ..........................................

Disahkan oleh, .............................................................

32

(

)

(Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Rujuk Lampiran E KOD EVIDENCE : B3D6E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSI RAN

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

Kertas D : PENGIRAAN KOSPengiraan Kos : a) Kos Bahan Mentah = b) Kos Upah c) Kos Sampingan = =

Maka, Kos Projek untuk menyediakan Sarapan Pagi = Kos Bahan Mentah + Kos Upah + Kos Sampingan = =

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

33

.......................................... ( )

............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Lampiran E

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.Rujuk

LAPORAN AKTIVITITARIKH KOD EVIDENCE Alatan :.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

B3D6E1 (MENYEDIAKAN RANCANGAN KERJA UNTUK SARAPAN PAGI) Bahan :...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

LANGKAH KERJA ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

34

Disediakan oleh .......................................... ( )

Disahkan oleh .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) E Rujuk Lampiran

LAPORAN AKTIVITITARIKH KOD EVIDENCE Alatan :.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

B3D7E1 (MEMASAK SEJENIS MAKANAN DARIPADA BATER CAIR) Bahan :...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

LANGKAH KERJA ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

35

Disediakan oleh .......................................... ( )

Disahkan oleh .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) LAMPIRAN E

KOD EVIDENCE : B3D6E1, B3D7E1, B3D10E1, B3D10E2, B3D10E3

BORANG SENARAI SEMAK AMALINama Murid : ....... Tingkatan : ......... Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN

B3D6E1

Menyediakan rancangan kerja untuk Sarapan Pagi.

B3D7E1

Menyedia makanan daripada bater cair

3

B3D10E1

Menjahit contoh kelim belah kangkung.

B3D10E2

Menjahit contoh kelepet

B3D10E3

Memendek pola skirt berkasing

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... Disahkan oleh, ............................................................

36

(

)

(Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : B1D7E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSIRAN

Nyatakan dua jenis fabrik asli. 1._______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

37

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : B2D7E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSIRAN

Terangkan dua ciri fabrik asli yang dipilih Jenis Fabrik Ciri-ciri

1.____________________________________________ ____________________________________________ 2.____________________________________________ ____________________________________________

1.____________________________________________ ____________________________________________ 2.____________________________________________ ____________________________________________

38

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : B3D9E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSIRAN

a) Labelkan stail dan corak pakaian

b) Nyatakan kesesuaiannya dengan bentuk badan. Stail ini sesuai untuk bentuk badan : _________________________________________

39

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE: B1D8E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSIRAN

Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul

JENIS KELIM

40

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : B2D8E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSIRAN

Terangkan langkah menjahit kelim belah kangkung. 1. _______________________________________________________ _______________________________________________________ 2. _______________________________________________________ _______________________________________________________ 3. _______________________________________________________

41

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : B2D8E2 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSIRAN

Terangkan langkah menjahit kelepet. 1. _______________________________________________________ _______________________________________________________ 2. _______________________________________________________ _______________________________________________________ 3. _______________________________________________________ _______________________________________________________

42

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCEUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID

KOD EVIDENCE : B2D8E3

TARIKH PENTAKSIRAN

Terangkan langkah memendek pola skirt berkasing 1. _______________________________________________________ _______________________________________________________ 2. _______________________________________________________ _______________________________________________________ 3. _______________________________________________________ _______________________________________________________

43

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Rujuk Lampiran E

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : B3D10E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSIRAN

Menjahit contoh kelim belah kangkung

44

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Lampiran E

Rujuk Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LAPORAN AKTIVITITARIKH KOD EVIDENCE Alatan :.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

B3D10E1 (MENJAHIT CONTOH KELIM BELAH KANGKUNG) Bahan :...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

LANGKAH KERJA ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

45

................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Disediakan oleh .......................................... ( ) Disahkan oleh .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Rujuk Lampiran E KOD EVIDENCE : B3D10E2 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Menjahit contoh kelepetTARIKH PENTAKSIRAN

LEMBARAN EVIDENCE

46

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. Rujuk

LAPORAN AKTIVITI

Lampiran E

TARIKH KOD EVIDENCE Alatan :.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

B3D10E2 (MENJAHIT CONTOH KELEPET) Bahan :...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

LANGKAH KERJA ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

47

................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Disediakan oleh .......................................... ( ) Disahkan oleh .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) E Rujuk Lampiran KOD EVIDENCE : B3D10E3 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Memendek pola skirt berkasingTARIKH PENTAKSIRAN

LEMBARAN EVIDENCE

48

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) Lampiran E

Rujuk Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LAPORAN AKTIVITITARIKH KOD EVIDENCE Alatan :.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

B3D10E3 (MEMENDEK POLA SKIRT BERKASING) Bahan :...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

LANGKAH KERJA: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

49

................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Disediakan oleh .......................................... ( ) Disahkan oleh .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) LAMPIRAN F KOD EVIDENCE : B3D8E1/ B4D4E1/ B5D2E1/ B6D2E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALINama Murid : ....... Tingkatan : .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN

3

B3D8E1

Memasak makanan daripada kuih tempatan

4

B4D4E1

Memasak makanan daripada kuih tempatan mengikut *prosedur

5

B5D2E1

Memasak makanan daripada kuih tempatan dengan *daya usaha

6

B6D2E1

Memasak makanan daripada kuih tempatan dengan *daya usaha dan melahirkan *idea Hiasan baharu sebagai nilai tambah.

50

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, ............................................................ (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

Rujuk Lampiran F

LAPORAN AKTIVITITARIKH KOD EVIDENCE B3D8E1/ B4D4E1/ B5D2E1/ B6D2E1(MEMASAK SEJENIS KUIH TEMPATAN IKUT PROSEDUR,DAYA USAHA DAN IDEA BAHARU) Bahan :...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

Alatan :.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

LANGKAH KERJA ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

51

................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Disediakan oleh .......................................... ( ) Disahkan oleh .......................................................... (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman) KOD EVIDENCE : B1D9E1 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURIDTARIKH PENTAKSIRAN

LEMBARAN EVIDENCE

Senaraikan empat alat pembayaran masa kini 1. ________________________________-

____________________________ 2. ________________________________-

____________________________ 3. ________________________________-

____________________________ 4. ________________________________-

____________________________

52

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCEUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Terangkan perniagaan berikut :

KOD EVIDENCE : B2D9E1

TARIKH PENTAKSIRAN

1) Runcit

2) Borong

53

3) Antarabangsa

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ............................................................. (Shamsul Nazman B. Abdul Rahman)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

54