Click here to load reader

2013.04.25 - ZZP Barometer - Rapport 'Bemiddeling en marges' · PDF file 2018. 5. 8. · Themarapport “Bemiddeling en marges” Bemiddeling in de zzp‐markt Maarliefst 57,8% van

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2013.04.25 - ZZP Barometer - Rapport 'Bemiddeling en marges' · PDF file 2018. 5....

 •                                                                                             

 • April 2013

  ZZP Barometer © 2013 Pagina 2 van 16

                                                                                                 

 • April 2013

  ZZP Barometer © 2013 Pagina 3 van 16

  Inhoudsopgave      Voorwoord ”Bemiddeling en marges”          Pagina 4 / 16      Managementsamenvatting              Pagina 5 / 16      Themarapport “Bemiddeling en marges”        Bemiddeling in de zzp­markt             Pagina 6 / 16    Marge(ontwikkeling)              Pagina 11 / 16    Kernvoordelen en suggesties            Pagina 14 / 16      Verantwoording                Pagina 15 / 16                                                       

 • April 2013

  ZZP Barometer © 2013 Pagina 4 van 16

  Voorwoord “Bemiddeling en marges”    Beste lezer,    Met  gepaste  trots  presenteren  wij  jou  hierbij  het    kwartaalrapport  van  de  ZZP  Barometer – het structureel zzp‐onderzoek – met als  thema “Bemiddeling en marges”,  geïnspireerd  op  de  zogenaamde  triple  dip.  Heeft  deze  ook  invloed  op  de  (z)zp’ers  en  freelancers  of  zien  we  juist  een  opleving  in  de  tarieven  en  gemiddelde  omzet?  Dit  kwartaal is het onderzoek afgenomen onder 1.673 zelfstandig professionals, freelancers  en  eenmanszaken  in  Nederland.  ZZP  Barometer  is  een  initiatief  van  Victor  Mundi  en  heeft  met  zijn  mede‐initiatiefnemers  ikwordzzper.nl,  IT‐Staffing,  MarktEffect,  NRC  Media, NUzakelijk, ZiPconomy en ZZPnodig.nl als doel het onafhankelijk en structureel  onderzoeken  van  de  zzp’er  en  het  inzichtelijk  maken  van  markt‐  en  benchmarkinformatie over/voor de zzp’er. Met veel vreugde presenteren wij u in deze  editie een nieuwe mede‐initatiefnemer van de ZZP Barometer: Freelance.nl, de grootste  werkmarktplaats  in  Nederland  met  meer  dan  225.000  gebruikers.  Onderdeel  van  de  samenwerking is opname van de Freelance Markt Index in de ZZP Barometer.    Bemiddeling en marges    Dit keer staat de ZZP Barometer in het teken van bemiddeling van (z)zp’ers, freelancers  en eenmanszaken en de marges die hierbij  van  toepassing  zijn. Door de aanhoudende  crises wenden  veel  eenpitters  zich  tot  bemiddelaars. Maar met  hoeveel  bemiddelaars  hebben zij gemiddeld dan  te maken en van welke marges  is  sprake? Lees verder voor  enkele  opzienbarende  resultaten  die  jou meer  inzicht  verschaffen  in  de wijze waarop  (mede)zzp’ers  en  ondernemers  in  Nederland  denken  over  het  onderzochte  thema  “Bemiddeling en marges”.    Ben  jij  zzp’er  en  heb  je  (nog)  niet  deelgenomen  aan  het  onderzoek?  Ga  dan  naar  www.zzpbarometer.nl  en  voeg  je  bij  het  zzp‐panel.  Ben  je wel  aangesloten  bij  de  ZZP  Barometer  en  heb  je  deelgenomen  aan  ons  onderzoek:  hartelijk  dank  daarvoor!  Suggesties  voor  nieuwe,  actuele  thema’s  zijn  ook  welkom  en  door  te  geven  via  [email protected] Nieuwe partners en/of sponsoren zijn bovendien altijd welkom  en kunnen op eenzelfde wijze contact opnemen. Veel plezier bij het  lezen van het ZZP  Barometer‐rapport!   

  Ondernemende groet,    ZZP Barometer  Jeroen Sakkers  Initiatiefnemer    Jeroen Sakkers (1987) is samen met Robbie Sakkers (1989) oprichter van  Victor Mundi: het digitale kantoor bestaande uit marketing­, sales­,  administratie­ en officetools waarmee ondernemers 100% in de cloud  kunnen werken. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de ZZP Barometer. 

 • April 2013

  ZZP Barometer © 2013 Pagina 5 van 16

  Managementsamenvatting    Bemiddeling in de zzp‐markt    Maarliefst  57,8% van  de  freelancers  en  zzp’ers  in Nederland  heeft  de  afgelopen  jaren  een of meerdere opdrachten gedaan via (een) bemiddelingsbureau(s). Het aantal zzp’ers  dat bemiddeling als toegevoegde waarde ziet voor zijn onderneming is echter iets lager:  46,4%. Een derde van de  zzp’ers (31,3%) is zelfs (zeer) afhankelijk van een of meerdere  bemiddelingsbureaus.    Bij  18,7%  van  de  freelancers  en  zzp’er  die  de  afgelopen  jaren  een  of  meerdere  opdrachten  uitvoerden  voor  bemiddelingsbureaus,  is  er  sprake  van  twee  of  meer  tussenpersonen.  Bijna  2%  van  de  zzp’ers  weet  niet  of  en  hoeveel  tussenpersonen  er  zitten tussen hen en de (eind)opdrachtgever. Het bemiddelingsbureau bij 74,7% van de  zzp’ers  een  concurrentiebeding  opgenomen  in  de  overeenkomst,  bij  20,0%  nooit  en  5,3% van de zzp’ers weet niet hoe dit zit bij hun overeenkomst(en).    Marge(ontwikkeling) in de zzp‐markt    11,6% van de  freelancers en zzp’ers  in Nederland geen  idee heeft welke marge zijn of  haar bemiddelingsbureau hanteert. Een tiende van de bemiddelingsbureaus hanteert bij  zzp‐opdrachten een marge van 25% of hoger, de helft (50,0%) een marge van 10‐25%  en iets meer dan een kwart (26,9%) een marge van minder dan 10%. Bijna 2% van de  bureaus werkt  op basis  van  een  eenmalige  fee,  zonder berekening  van  een marge. De  marge  wordt  bij  zzp‐opdrachten  meestal  gehanteerd  aan  de  zijde  van  de  opdrachtnemer: bij de freelancer of zzp’er die de opdracht uitvoert wordt in 64,4% van  de gevallen een marge in rekening gebracht en bij 56,9% bij de opdrachtgever.    Slechts  15,5%  van  de  freelancers  en  zzp’ers  in  Nederland  vindt  dat  bemiddelingsbureaus en  intermediairs een reële marge hanteren,    terwijl 45,1% vindt  dat  zij  een  irreële marge  hanteren. Opvallend  is  dat  23,4%  zelfs  denkt  dat  de marges  voor bemiddelingsbureaus niet is gedaald in de afgelopen periode, terwijl dat duidelijk  wel  het  geval  is  geweest.  58,2%  heeft  geen  mening  en/of  weet  niet  wat  de  margeontwikkeling bij bemiddelingsbureaus.    Kernvoordelen en suggesties voor bemiddelingspartijen    Tenslotte wordt duidelijk dat bemiddelingsbureaus en andere intermediairs niet alleen  goed zijn voor (1) het binnenhalen van opdrachten voor de freelancer of zzp’ers, maar  dat ook (2) het regelen van de financiën; (3) de verplichting om via een bepaald bureau  zaken  te  doen  met  de  opdrachtgever;  (4)  het  regelen  van  de  administratie;  (5)  de  uitstraling  en  (6)  het  kunnen  blijven  focussen  op  de  kernwerkzaamheden  belangrijke  onderdelen zijn van de toegevoegde waarde van bureaus. Intermediairs kunnen zich nog  (sterk)  verbeteren  op  het  gebied  van  (1)  de  persoonlijke  relatie;  (2)  marges;  (3)  transparantie; (4) inhoudelijke kennis en (5) betrouwbaarheid.    

 • April 2013

  ZZP Barometer © 2013 Pagina 6 van 16

  Themarapport “Bemiddeling en marges”    Bemiddeling in de zzp‐markt    Maarliefst  57,8% van  de  freelancers  en  zzp’ers  in Nederland  heeft  de  afgelopen  jaren  een of meerdere opdrachten gedaan via (een) bemiddelingsbureau(s). Het aantal zzp’ers  dat bemiddeling als toegevoegde waarde ziet voor zijn onderneming is echter iets lager:  46,4%. Een derde van de  zzp’ers (31,3%) is zelfs (zeer) afhankelijk van een of meerdere  bemiddelingsbureaus.  Bemiddelingsbureaus  en  –sites  zijn  niet  top  of  mind  als  acquisitiekanaal  voor  nieuwe  opdrachten:  16,3%  respectievelijk  7,5%  van  de  zzp’ers  geeft aan voornamelijk via deze kanalen aan opdrachten te komen. 23,3% van de zzp’ers  geeft wel  aan  (een) bemiddelingsbureau(s)  te gebruiken om opdrachten  te genereren,  12,4% gebruikt hiervoor (ook) een of meerdere detacheerders.    Uit de antwoorden van de ondervraagde freelancers en zzp’ers blijkt bovendien dat bij  79,4% van degenen die de afgelopen jaren een of meerdere opdrachten uitvoerden voor  (een) bemiddelingsbureau(s),  één  tussenpersoon  zat:  het  bemiddelingsbureau  zelf.  Bij  18,7% was er sprake van twee of meer tussenpersonen. Bijna 2% van de zzp’ers weet  niet of en hoeveel tussenpersonen er zitten tussen hen en de (eind)opdrachtgever.    Tenslotte  heeft  het  bemiddelingsbureau  bij  74,7%  van  de  zzp’ers  een  concurrentiebeding  opgenomen  in  de  overeenkomst.  Bij  20,0%  van  de  zzp’ers  is  dat  echter  nooit  het  geval,  en  5,3%  van  de  zzp’ers  weet  niet  hoe  dit  zit  bij  hun  overeenkomst(en).   

        Ja, heel vaak:    16,5%  Ja, enkele keren:  30,4%  Ja, één keer:    10,9%  Nee, nooit:    42,2%   

 • April 2013

  ZZP Barometer © 2013 Pagina 7 van 16

      Volledig eens:    11,1%   Gedeeltelijk eens:    35,3%  Geen mening:     17

Search related