Click here to load reader

Eindejaarstips - zzp boekhouder

  • View
    878

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eindejaarstips van ZZP Boekhouder. Behaal nog voordeel als ZZP’er in 2011! Tips voor het besparen van geld op uw belasting.

Text of Eindejaarstips - zzp boekhouder

  • 1. EindejaarstipsZZP-boekhouder Behaal nog voordeel als ZZPer in 2011 !

2. Wat kunt u voor 31 december 2011 nog regelen om ofminder belastingte betalen of om zelfs in aanmerking te komen voorinvesteringsaftrek ?Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 3. Ondernemen is meer dan alleen uurtje factuurtje. Het is ook kijken op welk moment u hoeveel investeert. Lees op deze wijze door onderstaandetips en bespaarop de nog te betalen belastingen.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 4. Fijne feestdagen en een gezond en passievol 2012 ,groet ZZP-boekhouder Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 5. Werkt uw partner in uw zaak? Bespaar belasting en kies voor arbeidsbeloning of meewerkaftrek . Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 6. Heeft u als ZZPer een partner die meewerkt in uw bedrijf, dan kunt u ervoor kiezen deze partner een arbeidsbeloning toe te kennen, weet zzp-boekhouder.Bij een beloning van 5.000 of hoger kunt u deze alsbedrijfslastin mindering brengen op uw ondernemingswinst.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 7. Heeft uw partner zelf een baan (inkomen) dan is dit niet altijd voordelig, werkt uw partner niet of valt hij/zij in eenlagere belastingschijfdan kan dit zeer interessant zijn. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 8. U kunt ook kiezen voor demeewerkaftrek . De meewerkaftrek bedraagt tenminste 1,25% en maximaal 4% van de winst. Voorwaarde is dat uw partner meer dan 525 uur meewerkt. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 9. Wil je lijfrente in 2011 aftrekken? Koop dan voor 31/12/2011! Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 10. Lijfrentepremiesvoor 2011 zijn alleen aftrekbaar wanneer deze vr 1 januari 2012 zijn betaald, weet zzp-boekhouder. De polis moet voor de aftrekbaarheid wel voldoen aan sommigevoorwaarden . Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 11. Vanaf belastingjaar 2011 mag iemand in zijn aangifte alleen noglijfrentepremiesaftrekken die diegene in het jaar zelf betaalt.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 12. Dit betekent dat premies die in het eerste kwartaal van 2012 worden betaald niet meer mogen worden afgetrokken in de aangifte 2011. Dat mag alleen nog in de aangifte 2012. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 13. ZZP-eindejaarstip: Investeer nog in 2011 ! Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 14. Heeft u als ZZPer nog geld over om te investeren en dient u ook te investeren? Doe dat dan nog in 2011.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 15. U mag op investeringen boven de 450 euro exclusief BTW versneld afschrijven en 50% van de aankoopprijs (excl BTW) willekeurig afschrijven, weet zzp-boekhouder. Het is ook kijken op welk moment u hoeveel investeert.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 16. Pas op!De regeling geldt niet voor alle investeringen. De versnelde afschrijving isnietvan toepassing op onder meer... Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 17. personenautos(maar taxis en zeer zuinige autos met een bijtelling van 0of 14% kunnen wel weer versneld worden afgeschreven); gebouwen; immaterile activa (bijvoorbeeld software); voor verhuur bestemde bedrijfsmiddelen. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 18. U dient het bedrijfsmiddel uiterlijk vr 1 januari 2014 in gebruik te nemen! Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 19. Hoge winst in 2011, lagere winst in 2012? Betaal hypotheekrente 6 maanden vooruit! Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 20. Laat uw bedrijf in 2011 stijgende omzetten en winsten zien en heeft u een eigen woning dan kunt u voordeel halen uit hetvooruit betalenvan uw hypotheekrente.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 21. U mag maximaal zes maanden vooruit betalen waardoor u een extra aftrekpost creert.Uw inkomen in 2011 moet dan wel hoger zijn dan uw aanstaande inkomen in 2012, weet zzp-boekhouder. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 22. Eindejaarstip: Heb je een BV? Doe je giften in 2012 i.p.v. in 2011. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 23. De giftenaftrekin de vennootschapsbelasting (VpB) wordt fiscaal interessanter in 2012. Doet u giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) dan kunt u die in 2011 in aftrek brengen tot een maximum van 10 procent van de winst in uw BV. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 24. In 2012 wordt het bedrag dat per jaar als aftrekbaar bedrag in aanmerking mag worden genomen, verhoogd naar 50 procent van de winst (maximum 100.000). De drempel van 227 vervalt. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 25. Wisselende inkomens? Vraag middeling aan (tips!)Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 26. Door de hoge winsten van de ZZPer in jaren 2007, 2008, 2009 en lagere winsten in 2010 en 2011 kampen veel ZZPers met winstschommelingen.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 27. Deze winstdaling is uiteraard zeer vervelend, maar heeft u zeer hoge schommelingen in uw inkomen dan kan de ZZPer wellicht door middeling van inkomens eerder betaalde Inkomstenbelasting terugvragen.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 28. Bij middeling moet de zzper bepaalde regels in acht nemen. Lees meer uitgebreide informatie hierover in onse-magazine ZZP-advies, eindejaarstips ,op onze website. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 29. ZZP-tip: Hogere zelfstandigenaftrek 2011, laat (evt) kosten in 2011 vallen en niet in 2012Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 30. Elk nadeel heeft zijn voordeel, orakelde Johan Cruijff ooit. In deze lastige tijden voor de ZZPer kan u toch nog een (klein) voordeel behalen als u let op uw investeringen, weet zzp-boekhouder. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 31. S taatssecretaris Weekers zet de zelfstandigenaftrek om in een vaste basisaftrek van 7.280 euro per jaar. Voor 2012 is dit goed nieuws voor de ZZPer met winst van 53.070 euro of meer. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 32. Bent u startende ZZPer en is uw winst lager dan 18.540 dan bent u de dupe en is de vaste basisaftrek lager dan voorheen. Het lijkt erop dat Weekers met deze maatregel voornamelijk de kleine ZZPer treft. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 33. De ZZPer met een winst tussen 18.540 euro en 53.070 euro zal weinig van deze creatieve vondst merken.Toch is er een voordeel te behalen bij dit nadeel. En wel in 2011. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 34. Overleg met uw boekhouder of u in 2011 nog (extra) moet/kan investeren om optimaal gebruik te maken van de maximale zelfstandigenaftrek van 9.484 Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 35. Dat kan door kosten in 2011 te laten vallen in plaats van in 2012. U verlaagt uw winst en kan optimaal profiteren van de hogere zelfstandigenaftrek. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 36. ZZP-tip: u kunt voorlopige aanslag 2012 al aanvragen Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 37. U kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet krijgen.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 38. Een voorlopige aanslag is een bericht van ons waarin staat hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt.Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening.Later volgt altijd een definitieve berekening. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 39. Voorlopige aanslag over dit jaar of volgend jaar Verwacht u dat u belasting terugkrijgt?Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 40. Bijvoorbeeld omdat u hypotheekrente mag aftrekken? Of omdat u giften hebt gedaan? Dan kunt u maandelijks een bedrag krijgen via een voorlopige aanslag. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 41. Eindejaarstip: bespaar belasting, voeg toe aan de FOREindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 42. De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is voor de zzper d manier om voordelig te sparen voor je oude dag.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 43. De Fiscale Oudedagsreserve is een aftrekpost op je winst. Over dat bedrag hoef je voorlopig geen belasting te betalen. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 44. Lees voor meer informatie over de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) en de voordelen voor de ZZPer onse-magazine ZZP advies Eindejaarstips , op onze website. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 45. Investeer en krijg Milieu-investeringsaftrekEindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 46. Op de Milieulijst staan milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil), weet zzp boekhouder. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 47. Ook over Milieuinvesteringsaftrek vindt u meer informatie en voorbeelden in het e-magazine ZZP advies Eindejaarstips , op onze website. Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 48. Wilt u ook net als 12.000 volgers op Twittergratis tipsombelasting te besparenontvangen? Volg zzp-boekhouder dan opTwitter Twitter Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 49. Opfacebookbieden wij ook regelmatiggratis Excelsheets(Kasboek, rittenregistratie)enverloten wij boekenvoor de ZZPer van bv. Femke Hogema en Esther Jacobs.Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 50. Word nu fan vanZZP-boekhouder op Facebook . Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 51. Op onze website kunt u zich aanmelden voor degratis dagelijkse nieuwsbriefmet veel tips en info www.zzp-boekhouder.nl Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder 52. 06 1393 6399 [email_address] Eindejaarstips 2011 ZZP-boekhouder

Search related