ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

  1/16

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

  2/16

  April 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

  3/16

  April 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 3 van 16

  Inhoudsopgave

  Voorwoord Bemiddeling en marges Pagina 4 / 16

  Managementsamenvatting Pagina 5 / 16

  Themarapport Bemiddeling en marges

  Bemiddeling in de zzp-markt Pagina 6 / 16

  Marge(ontwikkeling) Pagina 11 / 16

  Kernvoordelen en suggesties Pagina 14 / 16

  Verantwoording Pagina 15 / 16

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

  4/16

  April 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 4 van 16

  Voorwoord Bemiddeling en marges

  Beste lezer,

  Met gepaste trots presenteren wij jou hierbij het kwartaalrapport van de ZZP

  Barometer het structureel zzponderzoek met als thema Bemiddeling en marges,genspireerd op de zogenaamde triple dip. Heeft deze ook invloed op de (z)zpers en

  freelancers of zien we juist een opleving in de tarieven en gemiddelde omzet? Ditkwartaal is het onderzoek afgenomen onder 1.673 zelfstandig professionals, freelancers

  en eenmanszaken in Nederland. ZZP Barometer is een initiatief van Victor Mundi en

  heeft met zijn medeinitiatiefnemers ikwordzzper.nl, ITStaffing, MarktEffect, NRCMedia, NUzakelijk, ZiPconomy en ZZPnodig.nl als doel het onafhankelijk en structureel

  onderzoeken van de zzper en het inzichtelijk maken van markt enbenchmarkinformatie over/voor de zzper. Met veel vreugde presenteren wij u in deze

  editie een nieuwe medeinitatiefnemer van de ZZP Barometer: Freelance.nl, de grootste

  werkmarktplaats in Nederland met meer dan 225.000 gebruikers. Onderdeel van desamenwerking is opname van de Freelance Markt Index in de ZZP Barometer.

  Bemiddeling en marges

  Dit keer staat de ZZP Barometer in het teken van bemiddeling van (z)zpers, freelancersen eenmanszaken en de marges die hierbij van toepassing zijn. Door de aanhoudende

  crises wenden veel eenpitters zich tot bemiddelaars. Maar met hoeveel bemiddelaars

  hebben zij gemiddeld dan te maken en van welke marges is sprake? Lees verder voorenkele opzienbarende resultaten die jou meer inzicht verschaffen in de wijze waarop

  (mede)zzpers en ondernemers in Nederland denken over het onderzochte thema

  Bemiddeling en marges.

  Ben jij zzper en heb je (nog) niet deelgenomen aan het onderzoek? Ga dan naarwww.zzpbarometer.nl en voeg je bij het zzppanel. Ben je wel aangesloten bij de ZZP

  Barometer en heb je deelgenomen aan ons onderzoek: hartelijk dank daarvoor!

  Suggesties voor nieuwe, actuele themas zijn ook welkom en door te geven viapanel@zzpbarometer.nl. Nieuwe partners en/of sponsoren zijn bovendien altijd welkom

  en kunnen op eenzelfde wijze contact opnemen. Veel plezier bij het lezen van het ZZPBarometerrapport!

  Ondernemende groet,

  ZZP Barometer

  Jeroen Sakkers

  Initiatiefnemer

  Jeroen Sakkers (1987) is samen met Robbie Sakkers (1989) oprichter van

  Victor Mundi: het digitale kantoor bestaande uit marketing-, sales-,

  administratie- en officetools waarmee ondernemers 100% in de cloud

  kunnen werken. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de ZZP Barometer.

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

  5/16

  April 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 5 van 16

  Managementsamenvatting

  Bemiddeling in de zzpmarkt

  Maarliefst 57,8% van de freelancers en zzpers in Nederland heeft de afgelopen jaren

  een of meerdere opdrachten gedaan via (een) bemiddelingsbureau(s). Het aantal zzpersdat bemiddeling als toegevoegde waarde ziet voor zijn onderneming is echter iets lager:

  46,4%. Een derde van de zzpers (31,3%) is zelfs (zeer) afhankelijk van een of meerderebemiddelingsbureaus.

  Bij 18,7% van de freelancers en zzper die de afgelopen jaren een of meerdereopdrachten uitvoerden voor bemiddelingsbureaus, is er sprake van twee of meer

  tussenpersonen. Bijna 2% van de zzpers weet niet of en hoeveel tussenpersonen erzitten tussen hen en de (eind)opdrachtgever. Het bemiddelingsbureau bij 74,7% van de

  zzpers een concurrentiebeding opgenomen in de overeenkomst, bij 20,0% nooit en

  5,3% van de zzpers weet niet hoe dit zit bij hun overeenkomst(en).

  Marge(ontwikkeling) in de zzpmarkt

  11,6% van de freelancers en zzpers in Nederland geen idee heeft welke marge zijn of

  haar bemiddelingsbureau hanteert. Een tiende van de bemiddelingsbureaus hanteert bijzzpopdrachten een marge van 25% of hoger, de helft (50,0%) een marge van 1025%

  en iets meer dan een kwart (26,9%) een marge van minder dan 10%. Bijna 2% van de

  bureaus werkt op basis van een eenmalige fee, zonder berekening van een marge. Demarge wordt bij zzpopdrachten meestal gehanteerd aan de zijde van de

  opdrachtnemer: bij de freelancer of zzper die de opdracht uitvoert wordt in 64,4% van

  de gevallen een marge in rekening gebracht en bij 56,9% bij de opdrachtgever.

  Slechts 15,5% van de freelancers en zzpers in Nederland vindt datbemiddelingsbureaus en intermediairs een rele marge hanteren, terwijl 45,1% vindt

  dat zij een irrele marge hanteren. Opvallend is dat 23,4% zelfs denkt dat de marges

  voor bemiddelingsbureaus niet is gedaald in de afgelopen periode, terwijl dat duidelijkwel het geval is geweest. 58,2% heeft geen mening en/of weet niet wat de

  margeontwikkeling bij bemiddelingsbureaus.

  Kernvoordelen en suggesties voor bemiddelingspartijen

  Tenslotte wordt duidelijk dat bemiddelingsbureaus en andere intermediairs niet alleengoed zijn voor (1) het binnenhalen van opdrachten voor de freelancer of zzpers, maar

  dat ook (2) het regelen van de financin; (3) de verplichting om via een bepaald bureauzaken te doen met de opdrachtgever; (4) het regelen van de administratie; (5) de

  uitstraling en (6) het kunnen blijven focussen op de kernwerkzaamheden belangrijkeonderdelen zijn van de toegevoegde waarde van bureaus. Intermediairs kunnen zich nog

  (sterk) verbeteren op het gebied van (1) de persoonlijke relatie; (2) marges; (3)

  transparantie; (4) inhoudelijke kennis en (5) betrouwbaarheid.

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

  6/16

  April 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 6 van 16

  Themarapport Bemiddeling en marges

  Bemiddeling in de zzpmarkt

  Maarliefst 57,8% van de freelancers en zzpers in Nederland heeft de afgelopen jaren

  een of meerdere opdrachten gedaan via (een) bemiddelingsbureau(s). Het aantal zzpersdat bemiddeling als toegevoegde waarde ziet voor zijn onderneming is echter iets lager:

  46,4%. Een derde van de zzpers (31,3%) is zelfs (zeer) afhankelijk van een of meerderebemiddelingsbureaus. Bemiddelingsbureaus en sites zijn niet top of mind als

  acquisitiekanaal voor nieuwe opdrachten: 16,3% respectievelijk 7,5% van de zzpers

  geeft aan voornamelijk via deze kanalen aan opdrachten te komen. 23,3% van de zzpersgeeft wel aan (een) bemiddelingsbureau(s) te gebruiken om opdrachten te genereren,

  12,4% gebruikt hiervoor (ook) een of meerdere detacheerders.

  Uit de antwoorden van de ondervraagde freelancers en zzpers blijkt bovendien dat bij

  79,4% van degenen die de afgelopen jaren een of meerdere opdrachten uitvoerden voor(een) bemiddelingsbureau(s), n tussenpersoon zat: het bemiddelingsbureau zelf. Bij

  18,7% was er sprake van twee of meer tussenpersonen. Bijna 2% van de zzpers weet

  niet of en hoeveel tussenpersonen er zitten tussen hen en de (eind)opdrachtgever.

  Tenslotte heeft het bemiddelingsbureau bij 74,7% van de zzpers eenconcurrentiebeding opgenomen in de overeenkomst. Bij 20,0% van de zzpers is dat

  echter nooit het geval, en 5,3% van de zzpers weet niet hoe dit zit bij hun

  overeenkomst(en).

  Ja, heel vaak: 16,5%Ja, enkele keren: 30,4%

  Ja, n keer: 10,9%

  Nee, nooit: 42,2%

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

  7/16

  April 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 7 van 16

  Volledig eens: 11,1%

  Gedeeltelijk eens: 35,3%Geen mening: 17,8%

  Gedeeltelijk oneens: 18,9%

  Volledig oneens: 16,9%

  Volledig eens: 5,3%

  Gedeeltelijk eens: 26,0%Geen mening: 8,7%

  Gedeeltelijk oneens: 18,9%

  Volledig oneens: 41,1%

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

  8/16

  April 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 8 van 16

  Adverteren: 1,4%

  Bemiddelingsbureaus: 16,3%

  Bemiddelingssites: 7,5%

  Benaderen opdrachtgevers: 11,9%Detacheerders: 6,8%Digitale netwerken: 10,4%

  Fysiek zakelijk netwerk: 17,5%

  Mondtotmondreclame: 23,1%Website van klant/opdrachtgever: 1,7%

  Anders: 3,5%

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

  9/16

  April 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 9 van 16

  Bemiddelingsbureau: 23,3%Detacheerder: 12,4%

  Inhuursite/desk (profitsector): 5,8%Inhuursite/desk (overheid en publieke sector): 7,4%

  LinkedIngroep: 18,5%

  Marktplaats voor opdrachten: 10,1%Mobiele applicatie: 0,9%

  Online community: 5,1%Z(z)ppool: 2,9%

  Anders: 13,5%

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarapport "Bemiddelaars en marges"

  10/16

  April 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 10 van 16

  En, alleen het bemiddelingsbureau zelf: 79,4%

  Twee: 17,8%Drie of meer: 0,9%

  Ik weet het niet: 1,9%

  Ja, altijd: 41,6%

  Ja, soms: 33,1%

  Nee, nooit: 20,0%Ik weet het niet: 5,3%

 • 7/23/2019 ZZP Barometer - Themarappor