2012 PSPM Kedah Moral w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  1/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  2/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  3/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  4/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  5/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  6/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  7/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  8/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  9/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  10/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  11/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  12/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  13/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  14/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  15/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  16/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  17/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  18/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  19/35

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  20/35

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  21/35

  1

  Skema Pemarkahan Peperiksaan Percubaan SPM 2012

  Pendidikan Moral 1225/1

  BAHAGIAN A

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  1a -Bertanggungjawab

  -Rasional

  -Kesederhanaan

  (Mana-mana 2

  nilai)

  1

  1

  1

  (2m)

  b Bertanggungjawab

  Kesanggupan diri seseoranguntuk memikul dan

  melaksanakan tugas sertakewajipan dengan sempurna

  Rasional

  Boleh berfikir berdasarkanalasan dan bukti yang nyata dan

  dapat mengambil tindakanberasaskan pertimbangan yangwajar

  Kesederhanaan

  Bersikap tidak keterlaluandalam membuat pertimbangan

  dan tindakan sama ada dalampemikiran, pertuturan atauperlakuan tanpa mengabaikankepentingan diri dan orang lain

  (Mana-mana maksud 1 nilai

  berkaitan)

  2

  2

  2

  (2m)

  c - Membazirkan wangH/C: bayar bil/kad prabayar

  - Membazirkan masaH/C: pelajaran terabai

  - Menjejaskan kesihatanH/C: penyakit

  - Gejala sosialH/C: bahan negatif

  ( Mana-mana 2

  kesan/jawapan lain yang

  munasabah)

  11

  11

  11

  11

  (4m)

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  22/35

  2

  d - Menasihatinya

  - Lapor kepada guru

  -Memberitahu ibu bapanya

  ( Mana-mana 2tindakan/jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  (2m)

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  2a - Kasih sayang

  - Kasih sayang terhadapkeluarga

  - Bertanggungjawab

  - Tanggungjawabterhadap keluarga

  - Hormat dan taat kepadaanggota keluarga

  - Hemah tinggi

  -Toleransi

  - Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  ( 2m)

  -Kepekaan

  -Cinta yang mendalam-Cinta yang berkekalan

  -Cinta/ kasih sayang yangmendalam- Cinta/ kasih sayang yangberkekalan

  -Memikul tugas /

  kewajipan- Melaksanakan tugas /kewajipan

  -Kewajipan terhadapkeluarga-Melahirkan keluarga

  bahagia/meningkatkanimej/ menjaga maruahkeluarga

  -Memuliakan anggotakeluarga

  -Berinteraksi/ memberilayanan yang sopan

  -Beradap sopan

  -Berbudi pekerti mulia

  -Bertolak ansur

  -Sabar-Kawal diri

  -Boleh berfikir-Bertindak wajar

  (Mana-mana penerangan

  2 nilai berkaitan)

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  11

  (2m)

  b -Hari Sabtu sebagai haricuti.

  -Mengadakan hari keluarga

  1

  1

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  23/35

  3

  -Ceramah keibubapaan

  -Kursusperkahwinan/kekeluargaan

  (Mana-mana 2 program /jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  (2m)

  c - Bergotong royong

  - Melancong

  - Berkelah

  -Meraikan hari istimewa

  -Bersukan

  (Mana-mana 2 aktiviti /

  jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  d -Menjaga mereka semasa

  tua

  -Menyara nafkah

  -Melawat ibu bapa

  -Menyambut hari istimewa

  (Mana-mana 2 cara /

  jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  3a -Pembangunan pesat

  -Kurang kawasan telap air

  -Sistem perparitan yangtidak teratur

  -Parit tersumbat

  -Pembangunan yang tidakterancang.

  -Cuaca yang tidak menentu.

  (Mana-mana 2 sebab /

  jawapan lain yang

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  24/35

  4

  munasabah)

  b Menyayangi dan

  menghargai alam sekitar

  Kemapanan alam sekitar

  Peka terhadap isu-isualam sekitar

  Keharmonian antara

  manusia dengan alamsekitar

  Bertanggungjawab

  Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  - Memelihara alam

  sekeliling- Memulihara alamsekeliling

  - Pengekalan alamsekeliling- Tanggungjawab bersama

  - Prihatin- Berusahamenyelesaikannya

  - Hubungan harmonis- Kualiti kehidupan

  terjamin

  - Memikultugas /kewajipan

  - Melaksanakan tugas /kewajipan

  - Berfikir- Bertindak wajar

  (Mana-mana penerangan

  2 nilai berkaitan )

  1

  1

  1

  1

  11

  11

  1

  1

  11

  (2m)

  c -Tanah runtuh

  -Kematian

  -Kesesakan lalu lintas

  -Sekolah tutup

  -Kerugian harta benda

  (Mana-mana 2 kesan /

  jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  d -Tempat pemindahan

  -Bantuan kewangan

  -Makanan

  -Ubat-ubatan

  (Mana-mana 2 bentuk/

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  25/35

  5

  jawapan lain yang

  munasabah)

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  4a - Bertanggungjawab

  - Cinta akan negara

  -Sanggup berkorban untuk

  negara

  -Taat setia kepada raja dannegara

  -Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  1

  ( 2m)

  -Memikul tugas/kewajipan-Melaksana tugas/

  kewajipan

  -Sayang/bangga akannegara

  -Meletakkan kepentingannegara melebihikepentingan diri

  -Kerelaan

  melakukan/menyerahkansesuatu

  -Tanda kebaktian untuknegara

  -Kepatuhan berkekalan-Kesetiaan berkekalan

  -Boleh berfikir

  -Bertindak wajar

  (Mana-mana penerangan

  2 nilai berkaitan)

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  (2m)

  b -Negara huru-hara

  -Berlaku peperangan

  -Diceroboh pihak musuh

  -Ekonomi negara meleset

  (Mana-mana 2

  kesan/jawapan yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  c - Belajar bersungguh-sungguh

  - Menyertai sambutan hari

  kebesaran negara

  -Mematuhi undang-undangnegara

  1

  1

  1

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  26/35

  6

  - Menghormati

  bendera/lagu kebangsaan

  - Melibatkan diri dalamprogram negara

  (Mana-mana 3 cara/

  jawapan yangmunasabah)

  1

  1

  (3m)

  d - Setia

  - Keranamu Malaysia

  -Jalur Gemilang

  -Sejahtera Malaysia

  -Satu Malaysia

  ( Mana-mana 1

  lagu/jawapan yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  (1m)

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  5a-Melindungi danmengiktiraf wanita sebagai

  individu yang bolehmemberi sumbangan dalampembangunan keluarga,masyarakat dan negara. (2m)

  b -Keadilan

  -Bertanggungjawab

  -Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  -Tindakan yang saksama-Tidak berat sebelah

  -Memikul tugas / kewajipan-Melaksana tugas /kewajipan

  -Boleh berfikir-Bertindak wajar

  (Mana-mana penerangan

  2 nilai berkaitan)

  11

  11

  11

  (2m)

  c -Anugerah pingat / sijil

  -Anugerah tokoh wanita

  -Ganjaran wang

  -Kenaikan pangkat

  -Abadikan nama pada jalan

  1

  1

  1

  1

  1

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  27/35

  7

  / bangunan

  (Mana-mana 2

  pengiktirafan / jawapan

  yang munasabah)

  (2m)

  d Ekonomi-Tan Sri Dato Zeti Akhtar-Dr Maznah Hamid

  Politik-Dato Sri Ng Yen Yen-Tan Sri Aishah Ghani

  (Mana-mana 1 tokoh /

  jawapan yang

  munasabah)

  11

  11

  (1m)

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  6a Bersedia memberi danmenerima pandangan,pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaranfakta dan norma masyarakatMalaysia (2m)

  b -Mematuhi peraturan danundang-undang

  -Kebebasan bersuara

  -Bertanggungjawab

  -Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  - Menerima peraturan /undang-undang

  - Mematuhi peraturan /undang-undang

  -Bebas berucap denganbatasan

  - Bebas mengeluarkan fikiran

  dengan batasan

  -Memikul tugas / kewajipan- Melaksanakan tugas /kewajipan

  - Berfikir

  - Bertindak wajar

  (Mana-mana penerangan 2

  nilai berkaitan)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  (2m)

  c -TV

  -Internet

  -Buku

  1

  1

  1

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  28/35

  8

  -Radio

  ( Mana-mana 2 media/

  jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  (2m)

  d - Negara akan porak peranda

  - Keamanan negara akan

  terjejas

  -Keharmonian hidup rakyatterjejas

  -Perbalahan antara negara

  ( Mana-mana 2 kesan/

  jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  29/35

  9

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  7a -Saling membantu danbekerjasama

  -Saling menghormati

  antara negara

  - Hidup bersama secaraaman

  -Bertanggungjawab

  -Rasional

  -Toleransi

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  - Usaha yangbaik/membina- Dilakukan bersama

  - Memuliakan hubungan

  - Menghargai hubungan

  - Hidup berbaik-baik- Mengutamakankedamaian/keharmonian

  - Memikul

  tugas/kewajipan- Melaksanakan

  tugas/kewajipan

  - Berfikir- Bertindak wajar

  -Sabar-Tolak ansur

  -Mengawal diri

  (Mana-mana

  penerangan 2 nilai

  berkaitan)

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  11

  11

  1

  (2m)

  b -Belajar bahasa lain

  -Mengetahui budaya luar

  -Dapat pengalaman baru

  -MemperkenalkanMalaysia di mata dunia

  -Mengeratkan hubungan

  antara negara

  (Mana-mana 2

  kebaikan/jawapan lain

  yang munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  c -Beradap sopan

  -Mematuhi

  peraturan/undang-undangnegara yang dilawati

  1

  1

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  30/35

  10

  -Menghormati budayanegara lain

  -Menjaga maruahdiri/keluarga

  -Menjaga nama baik

  negara

  (Mana-mana 2

  sikap/jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  (2m)

  - Cemerlang dalam

  dalam kurikulumH/C : keputusan

  akademik cemerlang

  -Aktif dalamkokurikulumH/C:wakil

  sekolah/daerah/negeri

  -Berkeyakinan diriH/C: jati diri

  -Berkebolehan berbahasaH/C:kuasai bahasa negaraberkenaan

  ( Mana-mana 1

  kelayakan/ jawapan lain

  yang munasabah)

  1

  1

  1

  1

  11

  11

  (2m)

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  31/35

  11

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  8 - Kasih sayang terhadap

  keluarga

  -Tanggungjawab

  terhadap keluarga

  -Bertanggungjawab

  -Kasih sayang

  - Rasional

  -Mematuhi peraturan

  dan undang-undang

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  b Kasih sayang terhadapkeluarga

  Perasaan cinta, kasih dansayang yang mendalam

  dan berkekalan terhadapkeluarga

  Tanggungjawab terhadapkeluargaKewajipan yang harus

  dilaksanakan oleh setiapindividu terhadapkeluarga untukmelahirkan keluarga

  bahagia, meningkatkanimej dan menjaga maruahkeluarga

  BertanggungjawabKesanggupan diriseseorang untuk memikuldan melaksanakan tugasserta kewajipan dengansempurna

  Kasih sayangKepekaan dan perasaan

  cinta yang mendalam sertaberkekalan yang lahirdaripada hati yang ikhlas

  Rasional

  Boleh berfikirberdasarkan alasan danbukti yang nyata dandapat mengambil tindakan

  2

  2

  2

  2

  2

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  32/35

  12

  berasaskan pertimbangan

  yang wajar

  Mematuhi peraturan danundang-undang

  Menerima dan mematuhiperaturan dan undang-

  undang yang telahditentukan tanpa mengirasesiapa dan di mana

  seseorang itu berada

  (Mana-mana maksud 1

  nilai berkaitan)

  2

  (2m)

  c -Prihatin

  H/C: mengambil beratterhadap mereka

  -Lapor kepada pihakberkuasa

  H/C: telefon polis

  -Membantu keluargaH/C: nasihat/kaunseling

  (Mana-mana 2

  langkah/jawapan lain

  yang munasabah)

  1

  1

  1

  1

  11

  (2m)

  d - Kanak-kanak tidak boleh

  didera

  - Tidak boleh menjatuhkanmaruah mereka

  - Mendapat perlindungandi rumah kanak-kanak

  - Mendapat hak mengikuti

  pendidikan

  (Mana-mana 2 perkara)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  33/35

  13

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  9 - Bertanggungjawab

  -Kerajinan

  -Berdikari

  -Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  - Memikul tugas/kewajipan

  H/C: tugas sebagai pelajar

  - Melaksanakan

  tugas/kewajipanH/C: belajar bersungguh-

  sungguh

  -Usaha yang berterusanH/C:selalu mengulang kaji

  -Tekun/ cekal /gigih/dedikasi/ berdaya maju

  H/C:tidak mudah putus asa

  -Kebolehan melakukan

  H/C:membuat rujukan

  -Tanpa bergantung padaorang lainH/C:usaha sendiri

  - Boleh berfikirH/C:masa depan

  - Bertindak wajarH/C: utamakan pelajaran

  (Mana-mana 2

  penerangan dan 2 huraian

  atau contoh daripada nilai

  berkaitan)

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  (8m)

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  34/35

  14

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  10 - Cinta akan negara

  - Sanggup berkorbanuntuk negara

  - Bertanggungjawab

  - Rasional

  -Penglibatan diri dalam

  pembangunan negara

  - Saling membantu dan

  bekerjasama

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  -Sayang/bangga akan

  negaraH/C: sambut baik kempen

  - Kepentingan negaramelebihi kepentingan diri

  H/C: bantu menjayakankempen

  - Kerelaan melakukan/menyerahkan sesuatuH/C: sedia membeli

  - Tanda kebaktian untuk

  negara

  H/C: beli barangan produkMalaysia

  - Memikultugas/kewajipan

  H/C: peranan sebagairakyat

  - Melaksanakan

  tugas/kewajipanH/C: bantu membeli

  barangan Malaysia

  - Boleh berfikirH/C: kepentingan negara

  - Bertindak wajar

  H/C: memberikansumbangan kepada negara

  - Bebas melibatkan diri

  H/C : sertai kempen

  - Mematuhi peraturan/undang-undang/perlembagaan MalaysiaH/C : ikut peraturan

  - Usaha yang

  baik/membinaH/C : membantu ekonominegara

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Moral w Ans

  35/35

  (Mana-mana 2 nilai) (2m)

  - Dilakukan bersama

  H/C : memberi kerjasama

  (Mana-mana 2

  penerangan dan 2

  huraian atau contoh

  daripada nilaiberkaitan)

  1

  1

  (8m)

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  11 - Saling membantu dan

  bekerjasama

  - Hidup bersama secaraaman

  - Toleransi

  - Rasional

  -Kesederhanaan

  -Hemah tinggi

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  - Usaha yang baik/membina

  H/C: membantu jiran

  - Dilakukan bersamaH/C: sertai programbersama

  -Hidup berbaik-baikH/C: hormati jiran- Utamakan

  kedamaian/keharmonianH/C: elak pergaduhan

  - SabarH/C: tidak terburu-buru- Bertolak ansurH/C: boleh

  menerima/memahami- Kawal diri

  H/C: jaga emosi

  - Boleh berfikirH/C: fikir kepentinganbersama

  - Bertindak wajarH/C: tindakan /langkahterbaik

  -Tidak keterlaluanH/C:tidak sombong

  -Tidak abaikan kepentingandiri/orang lain

  H/C::menjaga perasaanjiran

  -beradap sopan

  H/C: bercakap sopan

  -Berbudi pekerti mulia

  H?C: tingkahlaku baik

  (Mana-mana 2

  penerangan dan 2 huraianatau contoh daripada

  1

  1

  11

  11

  1

  1

  111

  1

  11

  11

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  11

  (8m)

  *k