33
j2k

2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

  • Upload
    jee2kk

  • View
    8.831

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2015 Percubaan SPM Kedah Sains

Citation preview

Page 1: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 2: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 3: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 4: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 5: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 6: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 7: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 8: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 9: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 10: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 11: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 12: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 13: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 14: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 15: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 16: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 17: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 18: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 19: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 20: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 21: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 22: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 23: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 24: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 25: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 26: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 27: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 28: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 29: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 30: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 31: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

j2k

Page 32: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

SULIT Sains Kertas 1 & 2 Peraturan Pemarkahan

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK TINGKATAN 5

TAHUN 2015 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

SAINS MODUL 2

Kertas 1

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. Kegunaan khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkankepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apajua bentuk penulisan dan percetakan.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 16 halaman bercetak

1511 (PP)

j2k

Page 33: 2015 PSPM Kedah Sains1 w Ans

2

_______________________________________________________________________________________________ Peraturan Pemarkahan Modul 2 Peningkatan Prestasi Akademik Sains SPM 2015

PERATURAN PEMARKAHAN ( KERTAS 1 )

NOMBOR

SOALAN JAWAPAN

NOMBOR

SOALAN JAWAPAN

1 D 26 A

2 C 27 D

3 B 28 C

4 D 29 B

5 A 30 D

6 B 31 C

7 C 32 D

8 A 33 C

9 B 34 D

10 B 35 C

11 B 36 D

12 D 37 C

13 B 38 B

14 C 39 A

15 D 40 A

16 A 41 A

17 C 42 B

18 A 43 D

19 B 44 A

20 A 45 B

21 A 46 C

22 C 47 C

23 B 48 A

24 B 49 A

25 B 50 B

j2k