2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  1/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  2/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  3/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  4/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  5/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  6/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  7/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  8/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  9/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  10/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  11/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  12/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  13/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  14/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  15/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  16/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  17/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  18/35

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  19/35

  SULIT 1249/1

  1249/1 SULIT

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH

  KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

  SKEMA PEMARKAHAN SEJARAH

  KERTAS 1

  1 B 21 A

  2 A 22 B

  3 A 23 A

  4 D 24 A

  5 B 25 C

  6 C 26 D

  7 A 27 C

  8 A 28 B

  9 D 29 B

  10 C 30 C

  11 B 31 D

  12 A 32 C

  13 D 33 B

  14 D 34 B15 A 35 C

  16 C 36 A

  17 C 37 D

  18 D 38 B

  19 B 39 D

  20 D 40 D

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  20/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  1

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

  ANJURANPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH

  MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

  PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH 1249/2

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 16 halaman bercetak

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  21/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  2

  PANDUAN PEMERIKSAAN

  SEJARAH KERTAS 2

  PERCUBAAN SPM 2010

  Bahagian A (Soalan Struktur)

  1. Setiap soalan diperuntukan 10 markah.2. Cara penandaan dengan menanda () pada setiap isi atau point.

  Contoh : Soalan 1a Mengapakah orang Islam bercadang untuk menziarahi \kota Makkah. (2 markah)

  F1 - Terletaknya Kaabah 1

  F2 - Kaabah menjadi pusat ibadat bagi orang Islam 1F3 - Makkah tempat asal bagi orang Muhajirin 1

  (MARKAH MAKSIMUM DIPERUNTUKAN 2 MARKAH WALAUPUNPELAJAR MEMBERIKAN LEBIH DARIPADA 2 ISI )

  Bahagian B (Soalan Esei)

  1. Calon mesti menjawab dalam bentuk esei (karangan). Jawapan dalambentuknota diberi markah setengah daripada markah yang diperuntukkan.

  2. Tanda / dalam skima bermakna pilihan (ambil satu sahaja) dan beri markah.3. Pastikan setiap fakta (F), atau huraian (H) atau Contoh (C) diberi markah

  sekali sahaja.

  4. Gunakan simbol-simbol penandaan yang seragam dan selaras seperti tanda,

  (_________ ) untuk isi yang diterima dan diberi markah.

  5. Gunakan juga perkataan yang sesuai dengan kesalahan seperti jawapankabur, tidak berkaitan,terpesong dan lain-lain yang berkaitan.

  6. Markah kecil (bagi pecahan soalan a, b, c) ditulis dibahagian bawah setiapsoalan seperti soalan 5a) 6//

  7. Jumlah markah bagi tiap-tiap soalan ditulis di bawah sekali dandigelungkan, contohnya 16.

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  22/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  3

  8. Jumlah markah daripada setiap soalan yang diperiksa hendaklah juga diisi didalam borang markah yang dilampirkan.

  9. Untuk mengelakkan kesilapan menjumlah markah,buatlah rumusandibahagian bawah setiap soalan.

  Contoh: soalan 5 a) 5 + 5b) 5 + 5c) 6 = 16

  10.Markah penuh ditulis di bahagian atas hadapan dan digelungkan 60.11.Tuliskan jumlah soalan dijawab kalau soalan kurang daripada empat.Tuliskan

  RUBRIC kalau tidak mengikut arahan kertas soalan (Jawab lebih daripada 3soalan dalam bahagian B).

  12.Perkiraan peratus:Jumlah markah Kertas 1(40) + Jumlah markah Kertas 2 (100) X 100 = %Markah

  140

  13. Peratus markah disesuaikan dengan grading yang ditetapkan oleh JPN.

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  23/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  4

  Soalan Butiran Markah

  1 (a)

  1 (b)

  1 (c)

  1 (d)

  1 (e)

  F1 Siddiq /berkata benarF2 Amanah /dipercayaiF3 Tabliq /menyampaikanF4 Fatanah /bijaksana

  [Mana-mana 3 x 1 m]

  F1 Perbuatan baginda sentiasa dipercayaiF2 Tidak pernah berbohong

  [Mana-mana 1 x 1 m]

  F1 Membantu isteri memasakF2 Menampal pakaian yang koyakF3 Melayan anak

  F4 Membersihkan rumahF5 Anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnyaF6 Menjadikan diri sebagai teladan kepada anak-anakF7 Mengamalkan cara hidup yang sederhana

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  F1 Memikirkan tentang kehidupan masyarakatF2 Berusaha mencari suatu cara untuk dapat mengubah nilai

  yang dipegang oleh masyarakatF3 Mengasingkan dirinya daripada masyarakatnyaF4 Mengasingkan diri untuk beribadatF5 Mendapatkan tempat beribadat yang sunyi dan tenangF6 Menyerahkan diri kepada AllahF7 Memikirkan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy

  [Mana-mana 2 x 1 m]

  F1 Mendapat ilmu

  F2 Menambahkan ilmuF2 Sesuatu bangsa itu akan berilmuF4 Mencapai kejayaan yang cemerlangF4 Meningkatkan tamadunF5 Membina masyarakat

  (Mana-mana jawapan munasabah)[Mana-mana 2 x 1 m]

  1111

  [3m]

  11

  [1m]

  111

  1111

  [2m]

  1

  111111

  [2m]

  1

  11111

  [2m]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  24/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  5

  Soalan Butiran Markah

  2 (a )

  2(b)

  2(c)

  2(d)

  2(e)

  F1 Imigran miskin dari ChinaF2 Tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke

  Tanah Melayu

  [ Mana-mana 1 X 1]

  F1 Sistem pengambilan kakitanganF2 Sistem pengambilan rumah kongsi

  [ 2 X 1]

  F1 Galakan kerajaan kolonial BritishF2 Penghijrahan mereka tidak ditentang orang MelayuF3 Kekayaan sumber alam/bijih timah

  F4 Tanah suburF5 Kemakmuran ekonomiF6 Kestabilan politikF7 Permintaan tinggi untuk buruh/sumber tenaga manusia

  ( Mana-mana jawapan yang munasabah)

  [ Mana-mana 2 X 1]

  F1 Petempatan berbeza mengikut kaum/orang Melayu di

  luar bandar/orang Cina di bandar/India di ladangF2 Pekerjaan berbeza mengikut kaum/orang Melayusebagai petani/orang China peniaga/orang India ladang

  F3 Bahasa pertuturan berbeza mengikut kaumF4 Sistem pendidikan vernakularF5 Ketidakseimbang pendapatan antara kaum

  ( Mana-mana jawapan munasabah)

  [ Mana-mana 3 X 1]

  F1 Bertoleransi antara kaumF2 Bekerjasama antara kaumF3 Rukun tetangga disertai pebagai kaumF4 Wujud kawasan kejiranan yang terdiri pelbagai kaumF5 Ziarah menziarahi di antara pebagai kaumF6 Merayakan perayaan kaum lain

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  [ Mana-mana 2 X 1]

  1

  1

  [ 1 m ]

  11

  [ 2 m ]

  111

  11111

  [ 2 m ]

  1

  11111

  [ 3 m ]

  1111111

  [ 2 m ]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  25/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  6

  Soalan Butiran Markah

  3(a) F1 Akta yang memperuntukkan penggabungan negeri-negeri dalamMalaysia.

  [1 x 1]

  1

  [ 1 m ]

  3(b) F1

  F2F3F4F5

  Parlimen Britain

  Parlimen Tanah MelayuDewan Perhimpunan SingapuraMajlis Undangan SarawakMajlis Undangan Sabah

  [ Mana-mana 2 X 1]

  1

  1111

  [2 m]

  3(c) F1F2F3F4F5

  F6

  F7F8F9

  F10

  Semua urusan negara luar menjadi urusan Kerajaan PersekutuanAgama Islam sebagai agama Persekutuankecuali Sabah/SarawakAgama lain bebas diamalkanBahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan/bahasa lain bolehdigunakanBahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi hingga 10 tahun selepasHari Malaysia bagi Sabah/SarawakSabah/Sarawak mempunyai kuasa kawal hal ehwal imigresenSabah/Sarawak mempunyai kuasa kawal perkhidmatan awamSarawak peroleh 24 kerusi/Sabah 16/Singapura 15 kerusiparlimen

  Rakyat Sabah/Sarawak dapat taraf sama dengan orang MelayuSemenanjung Tanah Melayu

  [ Mana-mana 2 X 1]

  1

  11

  1

  111

  1

  1

  [2 m]

  3(d) F1F2F3F4F5

  F6

  Lord Brassey/Pengarah Syarikat Borneo UtaraSir Malcolm MacDonald/Gabenor Jeneral Asia TenggaraDato Onn JaafarLim Yew HockDavid Marshall

  Lee Kuan Yew[ Mana-mana 2 X 1]

  11111

  1[2 m]

  3 (e) F1F2F3F4F5F6F7F8

  F9

  Bebas daripada ancaman komunisBebas daripada penjajahan InggerisPasaran lebih luasDapat manfaatkan sumber kekayaan bahan mentah bersamaMenggalakkan pelaburanMenggalakan perkembangan industri pertanianPenurunan kadar kemiskinanKemajuan negeri-negeri anggota

  Integrasi nasional(Mana-mana jawapan munasabah)

  [ Mana-mana 3 X 1]

  11111111

  1

  [3 m]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  26/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  7

  Soalan Butiran Markah

  4(a)

  4(b)

  4(c)

  4(d)

  Nyatakan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memajukanBahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaanF1 Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP)F2 Bangsa"Melancarkan Minggu/Bulan BahasaF3 Melancarkan slogan Bahasa jiwa BangsaF4 penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu

  sebagai bahasa pengantarF5 Meluluskan Akta Bahasa KebangsaanF6 Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukarkan

  kepada bahasa kebangsaan

  F7 Penubuhan Universiti Kebangsaan MalaysiaF8 Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah

  menggantikan bahasa InggerisF9 Bahasa Melayu digunakan di mahkamah

  [Mana-mana 2x1 m]

  Apakah objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan?F1 memperkukuh perpaduan melalui kebudayaanF2 memupuk/memelihara keperibadian kebangsaan

  F3 memperkaya/mempertingkat kualiti kehidupanF4 Aspek kemanusian/kerohanian diseimbang dengan pembangunansosioekonomi

  F5 Menjadi panduan dalam membentuk/mengekalkan identiti negaraMalaysia

  [Mana-mana 2x1 ]

  Berikan dua prinsip utama Dasar kebudayaan KebangsaanF1 Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjangF2 Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh

  diterimaF3 Islam sebagai unsur yang terpenting

  [Mana-mana 2x1 m]

  Pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang telah dilakukanoleh kerajaan untuk menggalakkan sukan di peringkat sekolahF1 Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkanF2 Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkanF3 Menyediakan kemudahan fizikal/padang/gelanggang di sekolahF4 Menyediakan peralatan sukan di sekolah

  F5 Menyediakan guru-guru yang mahir dalam bidang sains sukan(Mana-mana jawapan yang munasabah)

  [Mana-mana 2x1 m]

  111

  11

  1

  1

  11

  [2 m]

  111

  1

  1

  [2 m]

  1

  11

  [2 m]

  111

  11

  [2 m]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  27/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  8

  4(e) Sebagai seorang pelajar, cadangkan cara-cara untuk memupukperpaduan di kalangan pelajar pelbagai kaum melalui sukan di sekolahF1 Membuka penyertaan pelbagai kaum dalam sesuatu acara sukanF2 Menubuhkan kelab penyokong pasukan sukan sekolah yang terdiri

  daripada pelbagai kaumF3 Tidak membenarkan sesuatu acara sukan hanya disertai oleh satu

  kaum sahajaF4 Memperkenalkan acara sukan yang dikuasai oleh orang Melayu

  kepada kaum lainF5 Memperkenalkan acara sukan yang dikuasi oleh kaum lain kepada

  orang MelayuF6 Mewujudkan acara sukaneka yang melibatkan pelbagai kaumF7 Semua pelajar pelbagai kaum bekerjasama untuk menaikkan nama

  sekolah melalui acara sukan

  (mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 2x1 m]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  [2 m]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  28/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  9

  Soalan Butiran Markah5 (a)

  5 (b)

  5(c)

  F1 Kesuburan tanahF2 Tujuan pertanian/penanamanF3 Kemudahan bekalan air minuman

  F4 Air untuk kegunaan harian/ membasuh/memasakF5 Air untuk menyiram tanamanF6 Sumber makanan/ hasil protein/menangkap ikanF7 Kemudahan pengangkutanF8 Kemudahan perhubunganF9 Tujuan keselamatanF10 Tanah sungai/selut diguna untuk membina rumahF11 KeagamaanF12 PertahananF13 Perdagangan

  [Mana-mana 6 x 1 m]

  F1 Pembinaan terusan untuk mengairi tanamanF2 Teknologi pembajakanF3 Penciptaan cangkulF4 Penciptaan sabitF5 Penggunaan batas untuk penanamanF6 Alatan pertanian dibuat daripada besiF7 Kalender untuk menentukan musim menanam

  F8 Penciptaan tenggala untuk membuat batasF9 Terusan dibina untuk mengelakkan banjirF10 Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala

  kayu/kereta kuda/kereta sorong berodaF11 Penyisir tanahF12 Sistem penanaman secara bergilir untuk menjaga kesu-

  buran tanahF13 Kawasan bukit di teres untuk pertanian

  [Mana-mana 7 x 1 m]

  F1 Membuka rancangan tanah/ FeldaF2 Memajukan tanah terbiarF3 Pertanian sebagai perniagaanF4 Galakan melanjutkan pelajaran dalam pertanianF5 Beri biasiswaF6 Beri subsidi kepada petaniF7 Guna teknologi modenF8 Memperkasakan peranan agensi pertanian/Mardi/Risda

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  111

  1111111111

  [6m]

  1111111

  11

  11

  11

  [9m]

  11111111

  [5m]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  29/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  10

  Soalan Butiran Markah6 (a) F1 Menerusi aktiviti perdagangan

  F2 Catatan China mengatakan orang Arab/Parsi mempunyaipusat perniagaan/petempatan di Canton/Amoy

  F3 Pedagang Arab menguasai perdagangan laut/PelabuhanIskandariah di Mesir hingga China

  F4 Perdagangan berterusan di rautau ini setelah kemunculanIslam

  F5 Pedagang Arab ke China singgah di pelabuhan utama di AsiaTenggara/Pelabuhan Selat Melaka kerana strategik/ di tengahlaluan perdagangan

  F6 Menunggu perubahan angin monson ke ChinaF7 Menetap beberapa bulan sebelum menerus perjalanan ke

  China

  F8 Membina perkampungan yang berfungsi sebagai tapakperdagangan/mengumpul barangan dagangan/membelibarang mewah dari China

  F9 Contoh perkampongan Ta shih di Sumatera UtaraF10 Orang Arab berkahwin dengan wanita tempatanF11 Masa menunggu diguna unruk berbincang dan berintaraksi

  dengan pedagang tempatan /Asia Tenggara tentangkepercayaan/agama

  F12 Nilai murni Islam diperlihatkan oleh pedagang/pendakwah

  F13 Menarik minat orang tempatan mendalami agamaIslamF14 Kejujuran menjalankan perniagaan/mementingkan

  kebersihan/berhemah tinggi menarik minat masyarakat danpedagang tempatan

  F15 Persamaan bahan penulisan dan kesusasteraan di AsiaTenggara dengan di Semenanjung Tanah Arab

  F16 Perkataan Arab pada tulisan jawi diambil daripadaBahasa Arab

  F17 Resam dan budaya Melayu banyak dipengaruhi budaya

  ArabF18 Contoh amalan menghormati tetamu/muzik Melayu

  seperti dabus/tarian zapinF19 Karya tempatan mengatakan pengislaman raja di Asia

  Tenggara dilakukan oleh Shaikh ArabF20 Contoh Hikayat Raja-raja Pasai pendakwah pertama tiba

  di Pasai sufi berketurunan Arab Shaikh Ismail berjayamengislamkan Raja Pasai merah Silu/Malik al Salleh

  F21 Raja Patani Phaya Tu Nakpa diislamkan oleh Sheikh Said

  [ Mana-mana 9 x 1m]

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  111

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  [ 9 m]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  30/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  11

  6 (b)

  6 (c)

  F1 Dikemukakan Emanuel Gadinho Eredia/S.Q FatimiF2 Khan Fo/Canton/Guang Zhou menjadi pusat perniagaan

  terkenal pedagang Arab IslamF3 Jalinan hubungan ini membolehkan Islam dikembangkan di

  kalangan peniaga ChinaF4 Pedagang China Islam berdagang di Asia Tenggara

  menyebarkan Islam kepada masyarakat tenpatanF5 Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang

  tinggal di Canton/Amoy pada 876M ke Asia TenggaraF6 Penemuan Batu Bersurat di Sungai Tersat Kuala Berang

  TerengganuF7 Penemuan batu nesan bertarikh 1028MF8 Menunjukkan Islam telah sampai ke Pantai Timur Tanah

  Melayu sebelum abad ke 13

  F9 Islam dibawa oleh mubaligh China Islam menerusi Laut ChinaSelatan

  F10 Terdapat persamaan unsur senibina China dengan unsursenibina masjid di Nusantara /Kelantan/Melaka/Pulau Jawa

  F11 Dakwaan Islam berkembang dari China melalui ChampaF12 persamaan bumbung masjid dengan rumah ibadat

  Cina/pagoda/bahagian hujung perabung yang mementikF13 Pengaruh atap genting China dan warna merah dan kuning

  pada kayu pintu/tingkap masjid

  F14 Jubin lantai/dinding/tangga dan kolah air di masjid

  [Mana-mana 6 x 1 m]

  F1 Pedagang Arab berhemah tinggiF2 Mempamerkan kejujuran dalam urusan perniagaanF3 Amalan nilai murni seperti kejujuran/amanahF4 Menurut tindakan raja yang memeluk IslamF5 Perkampongan Arab memudahkan interaksi pedagang

  Islam Arab dengan masyarakat tempatan

  F6 Hubungan tradisi yang lama antara pedagang Arabdengan Tanah Melayu

  F7 Amalam agama Islam mudah diikuti oleh orangMelayu

  M ( Mana-mana jawapan yang munasabah)

  [Mana-mana 5 x 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  [6 m]

  1111

  1

  1

  11

  [5 m ]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  31/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  12

  Soalan Butiran Markah

  7(a)

  7(b)

  7(c)

  Huraikan idea perjuangan Gerakan Islah (m/s 49-50)F1 Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia

  H1a Memajukan ekonomi orang MelayuH1b Memajukan pendidikan orang MelayuH1c Memajukan politik orang MelayuH1d Memajukan sosial orang MelayuF2 Menyematkan sikap mengkritik penjajahF3 Mengkritik raja/pembesar MelayuH3a yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang

  MelayuF4 Menubuhkan beberapa buah madrasahF5 Menjalankan sistem pendidikan Islam

  H5a yang meliputi pendidikan untuk dunia dan akhiratH5b Memberi peluang kepada pelajar perempuan untuk

  mendapatkan pendidikan[ Mana-mana 9 x 1 m]

  Nyatakan halangan yang dihadapi oleh Gerakan Islah(m/s 50)F1 Gerakan ditentang oleh Kaum Tua/golongan alim ulamaF2 Golongan Kaum tua telah menguasai masyarakat dengan

  fahamanH2a Islam itu adalah tentang akhiratH2b menekankan tentang ilmu fardhu ain sahajaF3 Hanya dapat bergerak dengan baik di Negeri-negeri Selat

  sahajaF4 undang-undang telah dikeluarkan di negeri-negeri MelayuH4a bagi menghalang pengaruh Kaum MudaH4b undang-undang tidak membenarkan sebarang kegiatan

  dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran SultanH4c undang-undang tidak membenarkan risalah/buku Kaum

  Muda dibawa masuk

  [ Mana-mana 6x1m]

  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah British turutmemberi tekanan kepada Gerakan Islah.

  F1 Ingin mengekalkan pengaruh Kaum TuaF2 Gerakan Islah mengkritik penjajah/BritishF3 Gerakan Islah akan meningkatkan pengetahuan orang MelayuF4 Gerakan Islah akan membangkitkan semangat nasionalismeF5 Bimbang akan berlaku kestabilan politik

  F6 tidak mahu orang Melayu memajukan diriF7 Mahu orang Melayu mengikut kehendak British

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  [ Mana-mana 5x1m]

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [9 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [6 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  [5 m]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  32/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  13

  Soalan Butiran Markah8(a) F1

  F2F3

  F4

  F5F6F7F8F9F10

  Sistem pemerintahan berajaPemilihan mengikut peruntukan dalam Perlembagaan MalaysiaYang di-Pertuan Agong bertindak berasaskan perlembagaan

  Yang di Pertuan Agong menerima nasihat daripada perdanaMenteriBaginda tidak boleh bertindak sendirianKecuali perkara tertentu yang perlukan budi bicaraTonggak keagungan kerajaan malaysiaSimbol keutuhan negaraSimbol perpaduan rakyatMemberikan keseimbangan kepada raja yang menaungirakyat/rakyat yang dinaungi oleh raja

  [ Mana-mana 5x1m]

  111

  1111111

  [5 m)

  8(b) F1F2F3

  F4F5

  F6F7

  F8

  F9

  F10H11

  F12

  F13F14

  F15

  F16

  F17F18

  F19

  Sebagai Ketua negaraMengetuai tiga badan kerajaan.Mengetuai Badan Perundangan (Legislatif)/BadanPemerintahan (Eksekutif)/Badan Kehakiman (Judisiari)Yang di-Pertuan Agong komponen penting parlimenBaginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkanParlimenMemperkenankan undang-undang sebelum diwartakanKetua Tertinggi Angkatan Bersenjata

  Berkuasa mengampunkan/menangguhkan sesuatu hukumanterhadap kesalahan dibicarakan oleh Mahkamah TenteraBertanggungjawab menjaga/memelihara kedudukan dan hakistimewa orang MelayuMenitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuaratBagi membincangkan tentang keistimewaan, kedudukan,kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja MelayuMerupakan ketua agama Islam bagi negeri bagindasendiri/Pulau Pinang/ Melaka/WilayahPersekutuan/Sarawak/Sabah

  Melantik Perdana MenteriMelantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri/TimbalanMenteri setelah mendapat nasihat Perdana MenteriMengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-undang X jika mendapati keselamatan negara terancamMelantik Pengerusi dan tiga orang ahli Suruhanjaya PilihanRaya/ahli Perkhidmatan Kehakiman/Pengerusi dan TimbalanPengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan AwamMelantik Peguam NegaraMelantik Ketua Audit Negara

  Mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-dutanegara kita

  [ Mana-mana 9x1m]

  11

  11111

  1

  11

  1111

  1

  1

  1

  111

  1

  [9 m]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  33/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  14

  8(c) F1F2F3F4

  F5F6F7

  Lambang pemerintahan Raja BerperlembagaanTonggak keagungan negaraSimbol keutuhan negaraLambang perpaduan rakyat

  Memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kitaUnsur penting dalam parlimenMelindungi kepentingan rakyat

  [ Mana-mana 6x1m]

  1111

  111

  [6 m]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  34/35

  SULIT 1249/2

  1249/2 SULIT

  15

  9(a) F1H1aH1bH1cH1d

  H1eH1fH1gH1hH1i

  F2H2aH2bH2c

  H2eH2fH2gH2h

  F3H3aH3b

  H3cH3dH3eF4H4a

  H4bH4cH4dH4e

  H4f

  H4gH4h

  H4iH4j

  Faktor politikKemunculan nasionalismeNegara-negara kecil di Eropah telah bersatu danMembentuk sebuah negara bangsa yang lebih besarContohnya Jerman dan Itali

  Jerman dan Itali menyertai kuasa besar EropahSeperti Britain / Perancis / Austria-Hungary / Rusiauntuk mendapatkan tanah jajahankuasa-kuasa besar ini sanggup berperangbagi membuktikan kekuasaan masing-masing

  Pakatan negara-negara EropahPersaingan antara kedua-dua pakatan mengancamperimbangan kuasa duniaPerikatan Kuasa Tengah / Triple Alliance

  Dianggotai oleh Jerman / Austria-Hungary / ItaliTurut disertai Turki dan BulgariaPakatan Bertiga / Tripple EntenteTerdiri daripada Britain / Perancis / RusiaSerta Itali / Jepun

  Faktor ekonomiPersaingan kuasa-kuasa merebut peluang ekonomiPersaingan sengit akibat Imperialisme Baru

  Untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masingBagi mendapatkan bahan mentah danMemasarkan barangan siap.Faktor SegeraPembunuhan Archduke Ferdinand / pewaris tahta Austria-HungaryOleh seorang pengganas Serbia.Austria dengan sokongan JermanTelah mengisytiharkan perang terhadap Serbia.Serbia disokong oleh Sekutunya Rusia / Perancis.

  Serangan terhadap Perancis melalui negara berkecuali iaituBelgiumTelah menimbulkan kemarahan Britain.Britain yang sememangnya bermusuhan dengan Jerman turutcampur tangan.Britain meminta bantuan Amerika Syarikat.Jerman turut menyerang kapal dagang Amerika Syarikat.

  [ Mana-mana 7x1m]

  11111

  11111

  1111

  111

  1

  111

  1111

  11111

  11

  111

  [7 m]

  *k

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah Sejarah12 w Ans

  35/35

  SULIT 1249/216

  9(b) F1H1aH1bH1cH1d

  H1eF2H2aH2bH2cH2dH2eH2fH2hF3

  H3aH3bH3cH3dH3eH3fH3gH3hH3i

  H3j

  F4H4a

  PolitikTamatnya pemerintahan beraja di EropahPersidangan Damai pada bulan Jun 1919Membawa kepada termeterinya Perjanjian Versailles.Peta Eropah telah berubah

  Terbentuknya beberapa buah negara baruPembentukan Liga BangsaUntuk menggalakkan keamanan danKerjasama antarabangsaMenjamin keselamatan bersamaKeahlian liga termasuk negara-negara bersekutukecuali Amerika Syarikat danNegara-negara berkecualiGagal menjamin kesejahteraan duniaEkonomi

  Negara-negara yang berperang mengalami inflasiHutang peperangan yang tinggiDisebabkan perbelanjaan perang yang terlalu besarPada akhir peperangan, pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilionPerikatan Kuasa Tengah membelanjakan US $60 bilionJuga membawa masalah pengangguranPasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat / JepunIni dirasai oleh negara-negara Eropah terutama Britain

  Iaitu sebuah negara industri yang menguasai peratusanterbesar dalam perdagangan duniaBritain hilang satu per tiga perdagangan duniaSosialKehilangan nyawa yang begitu ramai

  [ Mana-mana 8x1m]

  11111

  1111111111

  11111111

  1

  111

  [8 m]

  9(c) F1F2F3

  F4

  F5F6F7F8F9

  Jangan menyerang negara lain sewenang-wenangnyaMendamaikan negara-negara yang berada diambang peperanganBadan pengaman dunia mesti bertindak bijak mengelakkan

  peperanganTidak memihak kepada mana-mana negara yang terlibat dalamperangMenghapuskan kuasa veto yang dimiliki oleh kuasa-kuasa besarMenghentikan perlumbaan senjataPBB mesti bertindak adil kepada semua negaraMengharamkan pemilikan senjata nuklearMengharamkan pembangunan senjata nuklear

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  [ Mana-mana 5x1m]

  111

  111

  11

  1

  1

  5

  *k