2010 PSPM Kedah PM w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2010 PSPM Kedah PM w Ans

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  1/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  2/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  3/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  4/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  5/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  6/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  7/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  8/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  9/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  10/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  11/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  12/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  13/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  14/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  15/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  16/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  17/36

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  18/36

  1

  Skema Pemarkahan Peperiksaan Percubaan SPM 2010

  Pendidikan Moral 1225/1

  BAHAGIAN A

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  1a -Berdikari

  -Kerajinan

  -Bertanggungjawab

  -Rasional

  (Mana-mana 2

  nilai)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  b Berdikari

  Kebolehan dan kesanggupan

  melakukan sesuatu tanpa

  bergantung kepada orang lain.

  Kerajinan

  Usaha yang berterusan penuh

  dengan semangat

  ketekunan,kecekalan,kegigihan,

  dedikasi dan berdaya maju

  dalam melakukan sesuatu

  perkara.

  BertanggungjawabKesanggupan diri seseorang

  untuk memikul dan

  melaksanakan tugas serta

  kewajipan dengan sempurna

  Rasional

  Boleh berfikir berdasarkan

  alasan dan bukti yang nyata dan

  dapat mengambil tindakan

  berasaskan pertimbangan yang

  wajar

  (Mana-mana maksud 1 nilai

  berkaitan)

  2

  2

  2

  2

  (2m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  19/36

  2

  c - Belajar bersungguh-sungguh

  H/C: capai kejayaan

  - Kelas tambahan / tuisyen

  H/C: meningkatkan

  pengetahuan

  - Belajar secara kumpulan

  H/C: lebih berkesan

  - Bertanya guru

  H/C: lebih memahami

  -Pengurusan masa / jadual

  belajar

  H/C: masa terurus

  ( Mana-mana 2

  langkah/jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (4m)

  d - Pengiktirafan / penghargaan

  - Memberi galakan kepada

  pelajar lain

  - Menjadi contoh / teladan

  ( Mana-mana 2

  sebab/jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  (2m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  20/36 3

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  2a -Kasih sayang

  -Kasih sayang terhadap

  keluarga

  -Bertanggungjawab

  -Tanggungjawab terhadap

  keluarga

  -Hormat dan taat kepada

  anggota keluarga

  -Menghormati hak

  golongan kurang upaya

  -Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  - Kepekaan

  - Cinta mendalam

  - Cinta berkekalan

  - Cinta / kasih/ sayang

  yang mendalam

  - Cinta / kasih / sayangyang berkekalan

  - Memikul tugas /

  kewajipan

  - Melaksanakan tugas /

  kewajipan

  - Kewajipan terhadap

  keluarga

  - Melahirkan keluarga

  bahagia / meningkatkanimej / menjaga maruah

  keluarga

  - Memuliakan anggota

  keluarga

  - Memberi layanan

  bersopan / berinteraksi.

  - Memberi layanan sopan

  - Mengiktiraf mereka

  sebagai insan

  - Berfikir

  - Bertindak wajar

  (Mana-mana 2

  penerangan daripada

  nilai berkaitan)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  b

  - Simpan wang

  H/C: kecemasan

  - Hantar ke sekolah

  pendidikan khas

  H/C: mendapat ilmu

  - Latihan kemahiran

  H/C: masa depan

  ( Mana-mana 2 langkah/

  jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (4m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  21/36

  4

  c - Pelepasan cukai

  - Bantuan kewangan

  - Talian telefon percuma

  ( Mana-mana 2

  kemudahan/ jawapan

  lain yang munasabah)

  1

  1

  1

  (2m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  22/36 5

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  3a -Menyayangi dan

  menghargai alam sekitar

  -Kemapanan alam sekitar

  -Peka terhadap isu-isu

  alam sekitar

  -Keharmonian antara

  manusia dengan alam

  sekitar

  -Mematuhi peraturan danundang-undang

  -Bertanggungjawab

  -Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  - Memelihara alam

  sekeliling

  - Memulihara alam

  sekeliling

  -Pengekalan keseimbangan

  alam sekeliling

  - Tanggungjawab bersama

  - Prihatin persoalan alam

  sekeliling

  - Berusaha

  menyelesaikannya

  - Hubungan harmonis

  - Kualiti kehidupan

  terpelihara

  - Menerima peraturan /undang-undang

  - Mematuhi peraturan /

  undang-undang

  -Memikul tugas /

  kewajipan

  - Melaksanakan tugas /

  kewajipan

  - Berfikir

  - Bertindak wajar

  (Mana-mana 2

  penerangan daripada

  nilai berkaitan)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  b - Pembebasan gas / bahan

  kimia dari kilang

  - Pembakaran terbuka

  - Penerokaan kawasan

  hutan

  - Pembalakan haram

  - Pelepasan asap kenderaan

  / kilang

  ( Mana-mana 3

  aktiviti/jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  (3m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  23/36

  6

  c - Gantung lesen operasi

  syarikat

  - Denda wang

  - Penjara

  -Menanggung kos

  pembersihan dan baik pulih

  kawasan yang dicemari

  (Mana-mana 2 tindakan /

  jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  d - Akta Kualiti Alam Sekitar

  - Akta Perhutanan Negara

  (Mana-mana 1 akta )

  1

  1

  (1m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  24/36 7

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  4a - Rasional

  - Mengekalkan tradisi

  kekeluargaan

  - Cinta akan negara

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  ( 2m)

  b Rasional

  Boleh berfikir berdasarkan

  alasan dan bukti yang

  nyata dan dapat mengambil

  tindakan berasaskan

  pertimbangan yang wajar

  Mengekalkan tradisi

  kekeluargaan

  Menerima,menghormatidan mengamalkan sesuatu

  kebiasaan, adat dan

  kepercayaan yang diwarisi

  secara turun temurun

  dalam keluarga

  Cinta akan negara

  Perasaan sayang dan

  bangga akan negara serta

  meletakkan kepentingan

  negara melebihi

  kepentingan diri

  (Mana-mana maksud 1

  nilai berkaitan)

  2

  2

  2

  (2m)

  c - Identiti bangsa

  - Tidak pupus

  -Membangunkan industridesa

  - Wujud peluang pekerjaan

  - Meningkatkan hasil

  negara

  (Mana-mana 3

  sumbangan/ jawapan

  yang munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  (3m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  25/36

  8

  d - Kempen Menggalakkan

  pakaian batik

  - Jualan murah /

  diskaun/promosi

  - Kakitangan kerajaan

  memakai pakaian batik

  pada setiap Khamis

  -Mempelbagaikan rekaan /

  fesyen batik

  ( Mana-mana 3

  cara/jawapan yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  (3m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  26/36

  9

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  5a -Bertanggungjawab

  -Berdikari

  -Kerajinan

  -Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  b - Anugerah pingat / sijil

  - Catat nama dalam Buku

  Rekod Malaysia

  -Abadi nama pada jalan /

  bangunan

  -Istiharkan Tokoh Wanita

  (Mana-mana 3

  cara/jawapan yang lainmunasabah)

  1

  1

  1

  1

  (3m)

  c -Menghormati hak wanita

  -Keadilan

  -Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  (2m)

  - Mengiktirafkan wanita

  - Melindungi wanita

  - Tindakan / keputusan yang

  saksama- Tidak berat sebelah

  - Berfikir

  - Bertindak wajar

  (Mana-mana 2

  penerangan daripada nilai

  berkaitan)

  1

  1

  1

  (2m)

  d - Dasar Wanita Negara 1

  (1m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  27/36 10

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  6a -Rasional

  -Mematuhi peraturan dan

  undang-undang

  -Kebebasan bersuara

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  (2m)

  - Berfikir

  - Bertindak wajar

  - Menerima peraturan /

  undang-undang

  - Mematuhi peraturan /

  undang-undang

  -Bebas berucap dengan

  batasan

  - Bebas mengeluarkan

  fikiran dengan batasan

  (Mana-mana 2

  penerangan daripada nilai

  berkaitan)

  1

  1

  1

  (2m)

  b - Negara porak peranda

  - Keamanan dan

  keharmonian terjejas

  - Perbalahan antara rakyat

  - Menjejaskan keselamatan

  negara

  ( Mana-mana 2

  kesan/jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  c - Hal-hal mengenai

  kedudukan istimewa orang

  Melayu dan Bumiputera

  - Isu kewarganegaraan

  - Hal berkaitan dengankeagamaan

  -Isu kedudukan bahasa

  kebangsaan

  ( Mana-mana 2

  isu/jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  28/36

  11

  d - Melaporkan kepada pihak

  berkuasa

  - Menasihati orang ramai

  supaya tidak terpengaruh

  oleh maklumat palsu

  -Menghantar e- mel

  bantahan terbuka kepadapihak yang

  menyalahgunakan internet

  ( Mana-mana 2 tindakan/

  jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  (2m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  29/36

  12

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  7a - Mematuhi peraturan

  dan undang-undang

  - Harga diri

  - Bertanggungjawab

  - Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  - Menerima

  peraturan/undang-undang

  - Mematuhi

  peraturan/undang-undang

  - Memulia maruah diri

  - Menjaga maruah diri

  - Memikul

  tugas/kewajipan

  - Melaksanakan

  tugas/kewajipan

  - Boleh berfikir

  - Bertindak wajar

  (Mana-mana 2

  penerangan dari nilaiberkaitan)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  b - Pengaruh rakan sebaya

  H/C: Tidak menolak

  ajakan rakan

  - Sikap ingin mencuba

  H/C: Naluri remaja

  - Rasa bosanH/C: Menghilangkan

  kebosanan

  - Kurang didikan agama

  H/C: Iman tidak kuat

  (Mana-mana 2

  cara/jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  (4m)

  c - Larangan merokok di

  tempat awam/zon

  larangan merokok

  - Larangan remaja bawah

  18 tahun membeli rokok

  - Menaikkan harga rokok

  - Kempen Tak Nak

  (Mana-mana 2

  cara/jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  30/36

  13

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  8a - Mematuhi peraturan

  dan undang-undang

  - Rasional

  (Mana-mana 1 nilai)

  1

  1

  (1m)

  b Mematuhi peraturan dan

  undang-undang

  - Menerima dan mematuhi

  peraturan dan undang-

  undang yang telah

  ditentukan tanpa mengira

  sesiapa dan di mana

  seseorang itu berada

  Rasional- Boleh berfikir

  berdasarkan alasan dan

  bukti yang nyata dan dapat

  mengambil tindakan

  berasaskan pertimbangan

  yang wajar

  (Mana-mana maksud 1

  nilai berkaitan)

  2

  2

  (2m)

  c - Saling membantu danbekerjasama

  - Saling menghormati

  antara negara

  - Hidup bersama secara

  aman

  - Toleransi

  - Rasional

  1

  1

  1

  1

  1

  - Usaha yangbaik/membina

  - Dilakukan bersama

  - Memuliakan hubungan

  - Menghargai hubungan

  - Hidup berbaik-baik

  - Mengutamakan

  kedamaian/keharmonian

  - Sabar

  - Bertolak ansur

  - Kawal diri

  - Boleh berfikir

  - Bertindak wajar

  1

  1

  1

  1

  1

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  31/36

  14

  - Sikap keterbukaan

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  (2m)

  - Memberi pandangan/

  pembaharuan/kritikan

  - Memberi pandangan/

  pembaharuan/kritikan

  (Mana-mana 2

  penerangan dari nilai

  berkaitan)

  1

  (2m)

  d - Hasil negara berkurangan

  - Masalah sosial bertambah

  - Peluang pekerjaan kurang

  - Masalah setinggan

  (Mana-mana 2kesan/jawapan lain yang

  munasabah)

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  e - Akta Pencegahan

  Penyeludupan

  - Undang-undang Laut

  Antarabangsa

  - Mahkamah Antarabangsa

  -Undang-undang Siber

  (Mana-mana 1 akta)

  1

  1

  1

  1

  (1m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  32/36

  15

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  9 - Cinta akan negara

  - Sanggup berkorban

  untuk negara

  - Hidup bersama secara

  aman

  - Saling membantu dan

  bekerjasama

  - Toleransi

  1

  1

  1

  1

  1

  - Sayang/bangga akan

  negara

  H/C: megah akan negara

  - Meletakkan kepentingan

  negara melebihi

  kepentingan diriH/C: utamakan negara

  - Kerelaan

  melakukan/menyerahkan

  sesuatu

  H/C: sedia berkhidmat

  - Tanda kebaktian

  H/C: berjasa kepada

  negara

  -Hidup berbaik-baik

  H/C: elak permusuhan

  - Utamakan

  kedamaian/keharmonian

  H/C: mementingkan

  ketenteraman

  - Usaha yang

  baik/membinaH/C: kerja yang berfaedah

  - Dilakukan bersama

  H/C: berganding bahu

  - Sabar

  H/C: tenang dan tidak

  terburu-buru

  - Bertolak ansur

  H/C: boleh

  menerima/memahami

  - Kawal diri

  H/C: jaga emosi

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  33/36

  16

  - Bertanggungjawab

  -Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  (2m)

  - Memikul

  tugas/kewajipan

  H/C: memainkan peranan

  - Melaksanakan

  tugas/kewajipan

  H/C: melakukan dengan

  baik

  - Boleh berfikir

  H/C: kesan/akibat

  - Bertindak wajar

  H/C: tindakan /langkah

  terbaik

  (Mana-mana 4

  penerangan dan contohdari nilai berkaitan)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (8m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  34/36 17

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  10 - Menyayangi dan

  menghargai alam sekitar

  - Keharmonian antara

  manusia dengan alam

  sekitar

  - Kemapanan alam

  sekitar

  -Peka terhadap isu-isu

  alam sekitar

  1

  1

  1

  1

  - Memelihara alam sekitar

  H/C : menjaga hutan

  simpan

  - Memulihara alam sekitar

  H/C : menanam

  semula/penghutanan

  semula

  - Hubungan harmonis

  antara manusia dengan

  alam sekitar

  H/C : tidak melakukan

  pembalakan haram

  - Kualiti kehidupan

  manusia dan alamterpelihara

  H/C : kekalkan hutan

  simpan

  - Mengekalkan

  keseimbangan alam

  sekitar

  H/C : ekosistem

  terpelihara

  - Tanggungjawab bersamaH/C : bersama menjaga

  hutan simpan

  - Prihatin terhadap alam

  sekitar

  H/C : Ambil berat akan

  pembalakan haram

  - Berusahamenyelesaikannya

  H/C : menjalankan

  pembalakan terancang

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  35/36

  18

  - Rasional

  -Mematuhi peraturan

  dan undang-undang

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  (2m)

  - Boleh berfikir

  H/C : ambil kira kesan

  pembalakan haram

  - Bertindak wajar

  H/C : penebangan

  terancang

  -Menerima

  peraturan/undang-undang

  H/C : pembalakan haram

  salah di sisi undang-

  undang

  - Mematuhi

  peraturan/undang-undang

  H/C : ikut peraturan /akta

  (Mana-mana 4

  penerangan dan contoh

  dari nilai berkaitan)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (8m)

 • 8/9/2019 2010 PSPM Kedah PM w Ans

  36/36

  SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH

  11 - Saling membantu dan

  bekerjasama

  - Hidup bersama secara

  aman

  - Saling menghormatiantara negara

  - Toleransi

  - Rasional

  (Mana-mana 2 nilai)

  1

  1

  1

  1

  1

  (2m)

  - Usaha yang

  baik/membina

  H/C: program berfaedah

  - Dilakukan bersama

  H/C: jalankan program

  bersama

  -Hidup berbaik-baik

  H/C: eratkan hubungan

  - Utamakan

  kedamaian/keharmonian

  H/C: memastikan

  keamanan sejagat

  - Menghargai hubunganH/C: hormati pendapat

  negara lain

  - Memuliakan hubungan

  H/C: mementingkan

  hubungan diplomatik

  - Sabar

  H/C: tidak terburu-buru

  - Bertolak ansur

  H/C: boleh

  menerima/memahami

  - Kawal diri

  H/C: jaga emosi

  - Boleh berfikir

  H/C: fikir kepentingan

  bersama

  - Bertindak wajar

  H/C: tindakan /langkah

  terbaik

  (Mana-mana 4

  penerangan dan contoh

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (8m)