2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  239

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  1/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  2/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  3/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  4/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  5/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  6/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  7/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  8/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  9/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  10/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  11/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  12/43

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  13/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  14/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  15/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  16/43

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  17/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  18/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  19/43

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  20/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  21/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  22/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  23/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  24/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  25/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  26/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  27/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  28/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  29/43

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  30/43

  3755/1 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

  PERATURAN PEMARKAHAN

  PERDAGANGAN KERTAS 1

  (3755/1)

  No. Jawapan No. Jawapan

  1 C 21 B

  2 B 22 D

  3 C 23 A4 A 24 B

  5 D 25 A

  6 A 26 A

  7 D 27 D

  8 C 28 D

  9 C 29 A

  10 A 30 C

  11 D 31 B

  12 D 32 C

  13 B 33 B

  14 D 34 C

  15 B 35 D

  16 C 36 A

  17 C 37 C

  18 B 38 A

  19 D 39 A

  20 D 40 B

  A 10

  B 9

  C 10

  D 11

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  31/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah) SULIT

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

  PERDAGANGAN

  KERTAS 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  32/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 2 SULIT 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  Soalan Butiran Markah1 (a) (i) F1 - Boleh mengamalkan pengkhususan 1

  F2 - Pengeluaran secara besar-besaran boleh dilakukan 1

  F3 - Menghasilkan lebihan 1

  F4 - Menikmati ekonomi bidangan 1

  F5 - Kos pengeluaran seunit rendah/ dijimatkan 1

  F6 - Membolehkan penggunaan mesin/jentera 1

  F7 - Kecekapan/ kemahiran meningkat 1

  F8 - Produktiviti meningkat 1

  F9 - Menjimatkan masa/ kos latihan 1

  F10 - Mendapat pendapatan/ untuk membeli barang lain 1

  Maks 5 m1 (a) (ii) F1 - Nilai faedah tempat 1

  H1 - Pindah barang ke tempat yang ada permintaan 1

  C1 - Contoh-kayu balak ke kilang perabot 1

  F2 - Nilai faedah bentuk 1

  H2 - Ubah bentuk sesuatu keluaran kepada yang lebih berguna 1

  C2 - Contoh-kayu balak menjadi perabot/papan/kayu 1

  F3 - Nilai faedah milikan1

  H3 - Barang bertukar milik daripada seseorang yang tidak

  memerlukan kepada orang lain 1

  C3 - Contoh-daripada kilang perabot jual kepada kedai

  perabot/ pengguna 1

  Mana-mana 2F+2H+2C Maks 6m

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  33/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 3 SULIT 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  Soalan Butiran Markah

  (b) Promosi membantu Puan Elly dengan

  H1 - Memperluaskan pasaran 1

  H2 - Meningkat / mengekalkan permintaan 1

  H3 - Memberitahu/ memperkenal pakaian baru 1

  H4 - Menambahkan jualan/keuntungan/memujuk 1

  H5 - Meningkatkan imej/persaingan 1

  Maks 3mPergudangan membantu Puan Elly dengan

  H1 - Menjamin pengeluaran/ bekalan berterusan 1

  H2 - Menyimpan stok yang berlebihan 1

  H3 - Memasarkan mengikut permintaan/ Menyelaraskan penawarandan permintaan/ menstabil harga 1

  H4 - Menjamin keselamatan barang 1

  Maks 3 m

  Jumlah 6 m

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  34/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 4 SULIT 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  Soalan Butiran Markah1 (c) (i) X - Perdagangan 1

  Y - Perniagaan 1

  2m

  (ii) H1 - Pengeluaran merupakan kegiatan menghasilkan barang/perkhidmatan 1

  H2 - untuk memenuhi keperluan /kehendak/ mempunyai nilai faedah

  1H3 - terbahagi kepada pengeluaran langsung dan pengeluaran tak

  langsung1

  H4 - pengeluaran tak langsung mewujudkan pengkhususan 1

  H5-

  pengkhususan mewujudkan lebihan1

  H6 - Perdagangan merupakan urusan mengagihkan barang/perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir 1

  H7 - terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan 1

  H8 - Perniagaan ialah aktiviti membeli / menjual barang/ perkhidmatan 1

  H9 untuk mendapatkan keuntungan 1

  H10 - terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan perniagaanantarabangsa 1

  H11 - dibantu oleh perbankan/ insurans/ promosi/ komunikasi/pengangkutan/ pergudangan 1

  Maks 6m

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  35/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 5 SULIT 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  Soalan Butiran Markah2 (a) (i) Pengeluar Peruncit Pengguna 1

  1m

  (ii) F1 - Keupayaan pengeluar 1

  H1 - Syarikat besar mampu mendirikan rangkaian saluran sendiri 1C1 - Syarikat minyak 1

  F2 - Jenis barang 1H2 - Barang tahan lama/boleh dipasar secara berperingkat/ melalui

  peruncit kepada pengguna 1C2 - Minyak petrol 1

  F3 - Liputan pasaran 1H3 - Pasaran minyak petrol besar/luas 1C3 - Pasaran seluruh negara 1

  Mana-mana 2F + 2H +2C Mak 6

  (b) (i) Jumlah dividen tunai

  = 10% X RM100,000 1= RM10,000

  Nota: Jawapan betul tanpa jalan kira layak 1 markah sahaja1

  2 m

  (ii) Jumlah rizab

  = (RM80,000 RM10,000) 1= RM35,000Nota: Jawapan betul tanpa jalan kira layak 1 markah sahaja

  1

  2 m(c) (i) Jualan langsung 1

  1m

  (ii) F1 - Tidak memerlukan premis yang strategik/peragaan yang indah 1H1 - Menjimatkan kos 1F2 - Meningkatkan jualan 1H2 - Melantik ejen/kaedah pemasaran pelbagai lapisan/MLM 1F3 - Hubungan peribadi dengan pembeli 1H3 - Ejen memberi khidmat nasihat/penerangan/ demontrasi 1

  6 m

  (d) (i) H1 - Menyatakan dari negara mana barang tersebut berasal 1H2 - Disediakan oleh pengeksport 1H3 - Disahkan oleh dewan perniagaan negara pengeksport 1H4 - Digunakan oleh kastam 1H5 - Untuk menentukan sama ada barang dikenakan/dikecualikan 1

  duti import/kuota/duti keutamaan 1

  Mak 4

  (ii) F1 Inden terbuka 1H1 - Tidak menyatakan nama pengeluar 1H2 - Ejen bebas memesan barang dari mana-mana pengeluar 1

  3 m

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  36/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 6 SULIT 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  Soalan Butiran Markah3 (a) Tiga kepentingan Industri Kecil dan Sederhana kepada negara ialah:

  F1 - Mengurangkan pengangguran 1

  H1 - Kaedah intensif buruh / mewujudkan banyak peluang pekerjaan 1

  F2 - Meningkatkan tabungan dalam ekonomi 1

  H2 - Tabungan IKS menyumbang/ sumber penting kepada tabungan/simpanan dalam negara 1

  F3 - Mengagihkan pendapatan negara 1

  H3 - Mengurangkan jurang ketidaksamaan pendapatan/ menawarkanpekerjaan kepada pekerja kurang mahir 1

  F4 - Memberi latihan kepada pekerja /pengusaha 1

  H4 - Menyediakan pelbagai kemahiran untuk pekerja/latihan /pengetahuan kepada pengusaha 1

  F5 - Mengurangkan import barang pengguna 1

  H5 - Pengguna dapat membeli / menggunakan barang tempatan 1

  F6 - Penggemblengan modal/ kemahiran rakyat 1

  H6 - Menggerak/ memajukan ekonomi negara 1

  F7 - Memperkukuh struktur asas industri negara 1

  H7 - Hubung jalin yang baik/ sokongan IKS kepada industri berat/perpindahan teknologi syarikat besar 1

  Mana-mana 3F+3H Maks 6m

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  37/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 7 SULIT 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  Soalan Butiran Markah3 (b) Perkara yang perlu diberi perhatian oleh Perniagaan Jamzi ialah :

  H1 - Mendapatkan bekalan stok baru pada syarat yang paling baikdari segi harga/ kualiti/ syarat kredit/ perkhidmatan 1

  H2 - Memeriksa stok/ elak berlaku kerosakan/ mencegah kecurian 1

  H3 - Merekod stok / memastikan bekalan mencukupi /bersesuaian 1

  H4 - Menyimpan / mengawal stok 1

  H5 - Memperagakan stok/susun dengan rapi/ menarik di atas rak 1Maks 3 m

  H1 - Rekod urus niaga teratur/ sistematik/ sempurna 1

  H2 - Menggunakan sistem simpan kira/ perakaunan/ maklumatperniagaan mudah diperoleh/ menganalisis prestasi 1

  H3 - Mengambil tindakan susulan/ mengatasi kelemahan/meningkatkan kedudukan perniagaan/ membayar pembekal

  dengan cepat/ mengutip hutang/ mengurangkan perbelanjaan/

  meningkatkan jualan 13 m

  Jumlah 6 m

  (c) (i) Gambar A- Milikan Tunggal 1Gambar B- Syarikat Sendirian Berhad 1

  2m

  (ii) Perniagaan milikan tunggal masih wujud walaupun terpaksa bersaingdengan Sykt Sdn Bhd kerana:

  F1 - Mudah ditubuhkan/ tidak banyak peraturan dan dokumentasi/modal kecil 1

  F2 - Mempunyai inisiatif untuk bekerja keras/ menikmati segalakeuntungan 1

  F3 - Bebas menguruskan perniagaan mengikut kehendak sendiri/tiada campurtangan oranglain 1

  F4 - Mudah diuruskan/ pengurusan mudah kerana saiz kecil 1F5 - Kadar cukai yang rendah/ dikenakan kadar cukai perseorangan

  berbanding cukai yang dikenakan ke atas syarikat 1F6 - Pelanggan mendapat layanan peribadi / nasihat/ tunjuk ajar /

  maklumat tambahan. 1F7 - Pelanggan tetap/ dipercayai boleh mendapat kemudahan kredit 1F8 - Lokasi berhampiran rumah pelanggan/ mudah dikunjungi/ jimat

  masa/jimat tambang 1

  Maks 5 m

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  38/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 8 SULIT 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  Soalan Butiran Markah

  3 (d) Tiga tujuan penswastaan:

  F1 - Mengurangkan perbelanjaan/ menambahkan hasil kerajaan 1H1 - Beban tanggungan kerajaan berkurang dalam penyediaan

  kemudahan asas/ infrastruktur / peroleh pendapatan daripada

  cukai syarikat1

  F2 - Peningkatan kecekapan / produktiviti 1H2 - Menggalakkan persaingan/ meningkatkan taraf penggunaan

  teknologi moden 1

  F3 - Memanfaatkan pengguna 1H3 - Produk berkualiti/ perkhidmatan lebih baik/ cekap 1

  F4 - Peluang pelaburan dalam entiti yang diswastakan/ ekuitikorporat 1

  H4 - Melalui saham/ dapat pulangan pelaburan/ mempercepatkanpembangunan ekonomi negara 1Mana-mana 3F+3H Maks 6m

  4 (a) ( i) Amanah saham 1

  1m

  (ii) F1 - Lebih selamat 1

  H1 - Portfolio pelaburan dipelbagaikan/banyak jenissyarikat/diuruskan oleh pakar pelaburan 1

  F2 - Dapat dividen 1

  H2 - Berdasarkan keuntungan yang diperolehi 1

  F3 - Dapat bonus 1H3 - Tambahan unit percuma/rezab keuntungan syarikat 1

  F4 - Dapat keuntungan modal 1H4 - Apabila harga saham yang dilabur meningkat 1

  Mana-mana3F+ 3H maks 6 m

  (b) (i) - Bank Pusat / Bank Negara Malaysia 1

  1m

  (ii) F1 - Mengeluar dan mengawal matawang negara 1

  F2 - Menjadi jurubank / penasihat kewangan kepada kerajaan 1

  F3 - Melaksanakan dasar kewangan negara 1

  F4 - Menjadi jurubank kepada bank perdagangan 1

  Maks 3 m

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  39/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 9 SULIT 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  Soalan Butiran Markah4 (c) Cek terbuka Cek berpalang

  B1 Tidak mempunyaigaris selari yang

  merentasi permukaan

  cek

  1 B1 Mengandungi dua garisselari yang merentasi

  muka cek

  1 2

  B2 Boleh ditunaikan dikaunter pembayaran

  bank

  1 B2 Cek perlu dimasukkan kedalam akaun bank

  1 2

  B3 Cek tidak selamatsebab boleh

  ditunaikan

  1 B3 Lebih selamat sebab cekperlu dimasukkan ke

  dalam akaun/ tidak boleh

  ditunaikan di kaunter

  1 2

  6 m

  (d) (i) - Insurer Encik Jamil/ Syarikat Insurans Maju 1m- Insured- Puan Khalidah 1m

  2m

  (ii) F1 - Jenis insurans 1H1 - Premium hayat sementara lebih rendah daripada insurans

  endowmen 1

  F2 - Umur insured 1H2 - Semakin meningkat usia semakin tinggi premium 1

  F3 - Pekerjaan/ hobi 1H3 - Pekerja yang berisiko tinggi dikenakan premium yang

  tinggi 1

  F4 - Tahap kesihatan 1H4 - Caj tambahan akan dikenakan kepada pemohon yang

  kurang sihat 1

  F5 - Jantina 1- Perempuan dikenakan premium yang kurang daripada

  lelaki kerana hayat/ umur perempuan lebih panjang 1

  F6 - Nilai yang diinsuranskan 1Semakin tinggi nilai semakin tinggi premium 1

  Mak 6 m

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  40/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 10 SULIT 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  Soalan Butiran Markah5 (a) - Keretapi/pengangkutan rel 1

  1mH1 - Murah bagi perjalanan yang jauh 1

  H2 - Ruang muatan yang luas 1

  H3 - Terdapat gerabak kosong untuk membawa simen 1

  H4 - Lebih cepat bagi jarak jauh/ tiada kesesakan lalu lintas 1

  H5 - Selamat/ kadar kemalangan adalah kurang 1

  H6 - Waktu bertolak/ waktu tiba dapat diketahui 1

  Maks 3mJumlah 4m

  5 (b) (i) - Frangki 1

  1m

  H1 - Tidak perlu melekatkan setem / jimat masa lekat setem/ nilai

  Bayaran pos dicetak

  1

  H2 - Perlu berdaftar dengan pejabat pos / membuka akaun 1

  2m

  Jumlah 3m

  (ii) - Khidmat jawapan perniagaan 1

  1m

  H1 - Memudahkan syarikat mendapat maklum balas daripada

  pelanggan 1

  H2 - Bayaran pos dikenakan berdasarkan bilangan jawapan yang

  diterima daripada para pelanggan/ menjimatkan kos syarikat 1

  2 m

  Jumlah 3m

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  41/43

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  42/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 12 SULIT 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  Soalan Butiran Markah

  6 (a) 3 saluran untuk memperoleh barang niaga kedai pakaian :

  F1

  H1

  -

  -

  Secara langsung/mengunjung expo/pameran/e-

  dagang/rombongan perdagangan /tanpa melalui orang

  tengah

  Membuat pesanan melalui pos/kurier/teleks/telefon/mel

  1

  1

  F2

  H2

  -

  -

  Pejabat cawangan/ejen pengembara

  Membuat pesanan melalui pejabat cawangan kepunyaan

  pengeksport di Negeri Thai/Malaysia

  1

  1

  F3

  H3

  -

  -

  Ejen import

  Mengkhusus dalam bidang mengimport barang/dibayar

  komisen berdasarkan jumlah barang yang diimport

  1

  1

  F4

  H4

  -

  -

  Saudagar import

  Orang tengah antara pengeksport dan

  pengimport/menguruskan hal-hal teknikal berkaitan import

  dan eksport

  1

  1

  Mana-mana 3F+3H Maks 6 m

  (b) (i) Kaedah jualan yang sesuai ialah

  - Jualan tunai 1

  1 m

  (ii) Jualan tunai dapat membantu Puan Yaiti berbanding jualan kredit

  dengan:

  H1 - Mempunyai aliran tunai yang baik/tidak berlaku hutanglapuk 1

  H2 - Kedudukan kewangan kukuh/modal tidak terikat dengan

  hutang 1

  H3 - Dapat menjelaskan hutang dengan segera/ mendapat

  keyakinan pembekal 1

  H4

  H5

  -

  -

  Dapat diskaun tunai/meningkatkan keuntungan peniaga

  Tunai diperoleh dapat dibuat pelaburan dengan cara

  menguntungkan/melakukan pelaburan jangka

  pendek/membuat simpanan tetap untuk memperoleh

  pulangan

  1

  1

  H6 - Kerja kurang rumit/tidak perlu rekod hutang/minta hutang 1

  Maks 5 m

  SMKDarulaman j*k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah Perdagangan12 w Ans

  43/43

  SULIT 3755/2(PP)

  Soalan Butiran Markah

  (c) Pilihan media pengiklanan:

  - Surat khabar 1

  1m

  H1 - Pengedaran luas/boleh sampai kepada ramai orang 1

  H2 - Liputan setempat melibatkan kos yang murah 1

  H3 - Sesuai untuk perniagaan kecil 1

  Maks 2 m

  Jumlah 3m

  (d) 3 egensi yang dapat membantu Puan Yaiti:

  F1 - SMIDEC/MARA/Perbadanan Produktiviti Malaysia 1

  H1 - Latihan & pengurusan 1

  F2 - PKEN/MARA 1

  H2 - Kemudahan infrastruktur / ruang niaga/tapak kilang 1

  F3

  H3

  F4

  H4

  -

  -

  -

  -

  MATRADE

  Promosi & pemasaran/memasarkan barang ke luar

  Negara/eksport

  MARA/Kementerian Pembangunan Usahawan/Perbadanan

  Usahawan Nasional Berhad/Bank Pembangunan Malaysia

  Berhad

  Pembiayaan/mengatasi masalah kekurangan modal

  1

  1

  1

  1

  Mana-mana 3F+3H Maks 6 m

  (e) 2 cara untuk mengatasi halangan PAB

  F1

  H1

  -

  -

  Mengeluarkan barang berkualiti

  untuk meningkatkan daya saing

  1

  1

  F2

  H2

  F3

  H3

  -

  -

  -

  -

  Mendapat skim perlindungan insurans

  Risiko kemalangan/kemungkinan pengimport mungkir

  janji/cth tenggelam di laut/hilang dalam perjalanan/tidakmembayar

  Mendapat bantuan kerajaan

  Kemudahan pemasaran/insentif percukaian/kemudahan

  mengeksport/kemudahan R&D

  1

  1

  1

  1

  Mana-mana 3F+3H Maks 4 m

  SMKDarulaman j*k