2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  1/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  2/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  3/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  4/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  5/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  6/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  7/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  8/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  9/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  10/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  11/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  12/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  13/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  14/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  15/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  16/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  17/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  18/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  19/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  20/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  21/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  22/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  23/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  24/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  25/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  26/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  27/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  28/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  29/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  30/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  31/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  32/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  33/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  34/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  35/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  36/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  37/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  38/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  39/53

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  40/53

  SULIT 3756/1

  3756/1 SULIT

  3756/1PrinsipPerakaunanKertas 1

  PeraturanPemarkahanSeptember2010

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

  PRINSIP PERAKAUNAN

  Kertas 1

  PERATURAN PEMARKAHAN

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  AMARANPeraturan pemarkahan ini adalah SULIT .

  Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarangmaklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh di maklumkan kepada

  sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentukpenulisan dan percetakan.

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak.

  [ Lihat sebelah

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  41/53

  SULIT 3756/1

  3756/1 SULIT

  No.soalan A B C D1 2 3

  4 5 6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  32 33 34 35 36 37 38 39 40

  JUMLAH 9 10 9 12

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  42/53

  SULIT 3756/2

  3756/2 SULIT

  3756/2PrinsipPerakaunanKertas 2

  PeraturanPemarkahanSeptember2010

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

  PRINSIP PERAKAUNAN

  Kertas 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  AMARANPeraturan pemarkahan ini adalah SULIT .

  Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarangmaklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh di maklumkan kepada

  sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentukpenulisan dan percetakan.

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

  [ Lihat sebelah

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  43/53

  SULIT

  3756/2 SULIT2

  Soalan 1 a)KEDAI KEK JAZZ

  BUKU TUNAI

  Tarikh Butiran F Dis Tunai Bank Tarikh ButiranJulai 1 Baki b/b (1/2) 550 (1/2) 13 200 Julai 3 Alat tulis

  2 Modal (1/2) 5 000 25 Tunai

  5 Bakeri Alya (1/2) 75 (1/2) 1 425 26 Matahari Sd

  13 Jualan (1/2) 77 30 Gaji

  25 Bank (1/2) 1000

  31 Baki h/b

  75 1 627 19 625

  Sept 1 Baki b/b 460 17 975

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  44/53

  SULIT 3756/2

  3756/2 SULIT3

  JURNAL AMTarikh Butir Fol Dt Kt

  Julai 1 Tunai 550

  Bank 13 200

  Stok 8 880

  Bakeri Alya 1 500

  Modal 24 130

  (Merekod aset dan ekuiti pemilik pada tarikh ini)

  20 Perabot / Lengkapan (1/2) 990

  Perabot Soon Keong (1/2) 990

  (Beli perabot secara kredit) (1/2)

  JURNAL BELIAN

  Tarikh Butir F Jumlah

  Julai 7 Matahari Sdn Bhd (1/2) 1 998

  9 Matahari Sdn Bhd (1/2) 90

  31 Akaun Belian (Dt) (1/2) 2 088

  JURNAL JUALAN

  Tarikh Butir F Jumlah

  Julai 12 Kedai Kek Ummi (1/2) 1 541

  31 Akaun Jualan (Kt) (1/2) 1 541

  JURNAL PULANGAN JUALAN

  Tarikh Butir F Jumlah

  Julai 14 Kedai Kek Ummi (1/2) 92

  31 Akaun Pulangan Jualan (Dt) (1/2) 92

  (5 markah)

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  45/53

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  46/53

  SULIT 3756/2

  3756/2 SULIT5

  1c) Kedai Kek JazzImbangan Duga pada 31 Julai 2010 (1/2)

  (7 1/2 markah)

  Nota:

  1.* Terima angka sendiri2. Tarikh,butir dan angka mestilah betul dalam (a). Butir dan angka mesti betul

  dalam (b) dan (c). Abaikan tarikh dalam (b)3. Perkataan Debit /Dt, Kredit/Kt dalam buku catatan pertama mestilah jarak dan

  tidak menganggu butir jika diletakkan dalam ruangan butir. Jika dibuat dalamkurungan jarak tidak diambil kira. Jika di catatkan dalam ruangan folio,abaikankurungan.

  4. Jika tiada tajuk ruangan dalam Buku Tunai, sebelah debit dianggap ruangandiskaun tunai dan bank. Sebelah kredit pula dianggap ruangan diskaun, tunaidan bank.

  5. Jika satu butir wujud 2 kali dalam (a), kecuali catatan pembukaan, dikira salahkedua-duanya. Perkara yang sama dipakai dalam (b)

  6. Tajuk mesti betul dalam (b)7. Terima ( c) dalam bentuk T dan butir yang berselang seli debit / kredit

  Debit KreditTunai *(1/2) 460

  Bank *(1/2) 17 975

  Stok (1/2) 8 880

  Modal *(1/2) 29 130

  Perabot / Lengkapan (1/2) 990

  Perabot Soon Keong (1/2) 990

  Belian (1/2) 2 088

  Matahari Sdn Bhd *(1/2) 1 000Kedai Kek Ummi *(1/2) 1 449

  Jualan *(1/2) 1 618

  Pulangan Jualan (1/2) 92

  Alat Tulis (1/2) 79

  Gaji (1/2) 650

  Diskaun (1/2) 75

  32 738 32 738

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  47/53

  SULIT 3756/2

  3756/2 SULIT6

  2 (a) Perkongsian 3SPenyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2010

  RM RM

  Jualan 56382 (1)Tolak Kos Jualan

  Stok Awal 14397

  + Belian 37647

  Kos barang untuk dijual 52044

  - Stok Akhir 16752

  Kos Jualan 35292 (1 OF)

  Untung Kasar 21090 (1)

  + Hasil

  Komisen (760 + 374) 1134 (1)

  22224

  - Belanja

  Faedah atas pinjaman (10000 X 8%) 800 (1)

  Alat Tulis (216 + 365 - 331) 250 (1)

  Susut Nilai Kenderaan [(80000 - 11400) X 10% ] 6860 (1)

  Kadar Bayaran 1756

  Sewa 7200 16866

  Untung Bersih 5358 (1 OF)

  + Faedah Atas Ambilan

  Samuel (2500 X 2/100 X 6/12) 25

  Sanusi (800 X 2/100 X 9/12) 12 (1)

  Shan (1500 X 2/100) 30 67

  5425

  - Faedah Atas Modal

  Samuel (35000 X 6/100) 2100

  Sanusi (20000 X 6/100) 1200 (1)

  Shan (15000 X 6/100) 900

  4200

  - Gaji Sanusi 12000 (1) 16200

  -10775

  Kongsi Rugi :

  Samuel -2155 -4310 -4310 825

  Sanusi -4310 (1 OF) 825

  Shan -2155 412

  -10775

  [12 markah]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  48/53

  SULIT 3756/2

  3756/2 SULIT7

  2 (b)

  Perkongsian 3SKunci Kira-kira Pada 30 Jun 2010

  RM RM RMAset Bukan Semasa

  Kenderaan 80000

  - Per. Susut Nilai 18260 (1) 61740 (1 OF)

  Aset Semasa

  Stok akhir 16752

  Penghutang 9798

  Stok alat tulis 331 (1)Sewa terdahulu 2800 (1)

  Komisen diterima terakru 374 30055

  Tolak Liabiliti Semasa

  Pemiutang 4067

  Bank 2350

  Pinjaman daripada Samuel 10000 (1) 16417

  Modal Kerja 13638 (1 OF)

  75378

  Ekuiti Pemilik

  Modal :

  Samuel 35000

  Sanusi 20000

  Shan 15000 70000

  Akaun Semasa

  Samuel (715)

  Sanusi (1 + 1OF) 3808

  Shan 2285 5378

  75378

  [ 8 markah ]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  49/53

  SULIT 3756/2

  3756/2 SULIT8

  Akaun Semasa

  Samuel Sanusi Shan Samuel Sanusi Shan

  RM RM RM RM RM RM

  Ambilan 2500 800 1500 Baki b/b 3740 2330 5070

  Faedah atas ambilan 25 12 30 Faedah atas modal 2100 1200 900KongsiRugi 4310 4310 2155 Gaji 5400

  Faedah atas pinjaman 280

  Baki h/b 3808 2285 baki h/b 715

  6835 8930 5970 6835 8930 5970Baki b/b 715 Baki b/b 3808 2285

  Syarat 1 OF :

  1. Kos Jualan : operasi betul DAN tiada butiran asing

  2. Untung Bersih : Operasi betul DAN tiada butiran asing

  3. Nilai buku Kenderaan : Nilai kos tolak PSN ( nilai ID + SN dalam PP)4. Modal Kerja : Operasi betul DAN tiada butiran asing

  5. A/k semasa KKK : Baki awal dan ambilan mesti betul DAN nilai 3 item lain mesti

  betul DAN baki akhir mesti berada di sebelah yang sama dengan skema jawapan.

  6. Kongsi rugi : nilai mengikut nisbah yang ditetapkan.

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  50/53

  SULIT 3756/2

  3756/2 SULIT9

  3 (a) Penyata Mengira Modal pada 31 Ogos 2010

  ASET RM RM

  Premis 80 000

  Lengkapan (15600+2400-1560-200) 16 240 (1)

  Penghutang (22680-680) 22 000 (1)

  Stok 12 420

  Bank 8 880

  139 540

  LIABILITI

  Pemiutang 15 560

  Belanja am terakru 430 (1) 15 990

  Modal akhir/ 31 Ogos 2010 /Modal 123 550 (1OF*)

  [4 markah}

  (b) Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2010

  [4 markah]

  Nota : 1) OF* operasi mesti betul dan tiada butiran asing.2) OF** rujuk modal 1a3) OF*** operasi mesti betul dan tiada butiran asing dan mesti rugi.

  (c) i. kaedah perbandingan modal (1)ii. kaedah analisis (1)

  RM RM

  Modal akhir 123 550 (1OF**)

  + Ambilan 2 700 (1)

  126 250

  -Modal awal 118 578

  Modal tambahan 2 400 120 978(1

  Untung bersih 5 272 (1OF***)

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  51/53

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  52/53

  SULIT 3756/2

  3756/2 SULIT11

  Soalan 5Akaun Kawalan Penghutang

  RM RMBaki b/b 5 550(1/2) Diskaun diberi 650 (1/2)Bank(cek tak laku) 265(1/2) Pulangan jualan 395 (1/2)Diskaun (dibatalkan) 15(1/2) Bank 38 000 (1/2)Faedah 95(1/2) Hutang lapuk 150 (1/2)Jualan 40 400 (1) Kontra 660 (1/2)Baki h/b 60 * Baki h/b 6 530 *

  46 385 46 385

  Baki b/b 6 530*(1/2) Baki b/b 60*(1/2)( 6 markah)

  * for both

  Akaun Kawalan Pemiutang

  RM RMBaki b/b 210 (1/2) Baki b/b 2 350 (1/2)Bank 23 100 (1/2) Angkutan masuk 210 (1/2)Diskaun diterima 806 (1/2) Belian 25 666 (1)Pulangan belian 400 (1/2)Kontra 660 (1/2)Baki h/b 3 350 * Baki h/b 300*

  28 526 28 526

  Baki b/b 300* (1/2) Baki b/b 3 350* (1/2)

  * for both( 5 markah)

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah PAkaun12 w Ans

  53/53

  SULIT 3756/2

  6 (a) Akaun Kadar bayaranDis 31 Bank / Tunai 2 993 (1/2) Jan 1 Baki b/b 155 (1/2)

  Baki h/b 210* Dis 31 Untung rugi 3 048 (1)

  3 203 3 203Jan 1 Baki b/b 210* (1/2

  forboth)

  Akaun Sewa diterimaJan 1 Baki b/b 480 (1/2)

  Dis 31 Untung rugi 3 600 (1) Dis 31 Bank / Tunai 3 120 (1/2)

  3 600 3 600

  [4 markah]

  (b) Akaun Peruntukan Hutang Ragu2007 2007

  Dis 31 Baki h/b 400 (1/2) Dis 31 Untung rugi/Hutang ragu

  400 (1/2)

  400 400

  2008 2008

  Jan 1 Baki b/b 400 (1/2of)

  Dis 31 Baki h/b 470 (1/2) Dis 31 Untung rugi/Hutang ragu

  70 (1)

  470 470

  2009 2009

  Dis 31 Untung rugi/Hutang ragu

  80 (1) Jan 1 Baki b/b 470 (1/2of)

  Dis 31 Baki h/b 390 (1/2)

  470 4702010

  Jan1 Baki h/b 390 (1/2of)

  [5 markah]

  (c) (i) Hutang lapuk ialah hutang yang sudah pasti tidak dapat dikutip [1markah](ii) Peruntukan hutang ragu ialah anggaran hutang yang mungkin tidak dapat

  *k