2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  1/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  2/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  3/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  4/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  5/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  6/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  7/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  8/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  9/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  10/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  11/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  12/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  13/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  14/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  15/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  16/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  17/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  18/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  19/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  20/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  21/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  22/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  23/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  24/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  25/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  26/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  27/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  28/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  29/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  30/51

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  31/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  32/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  33/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  34/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  35/51

  Skema Pemarkahan3757/1Ekonomi AsasKertas 1Ogos-Sept.

  No.Soalan Jawapan No.Soalan Jawapan1 C 21 B

  2 B 22 D3 A 23 B4 A 24 A5 B 25 C6 C 26 D7 D 27 C8 B 28 C9 A 29 B10 D 30 D11 B 31 D12 D 32 C

  13 C 33 A14 A 34 C15 B 35 D16 D 36 C17 B 37 A18 C 38 D19 A 39 C20 A 40 B

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  36/51

  1

  Soalan Ekonomi Asas 2 / Jawapan Markah

  1(a)(i)

  F1-KekuranganH1-Faktor-faktor ekonomi/sumber-sumber ekonomi

  F2-PilihanH2-Mengeluarkan barangan/output yang memberikeuntungan maksimum

  F3-Kos lepasH3-Ouput/barangan kedua terbaik yang dilepaskan untukmendapat barangan/ouput terbaik/ alat penghawa dingin

  11

  11

  11

  [mak 4 m]

  1(a)(ii)

  F1-Berapa yang hendak dikeluarkanH1-Jumlah/kuantiti ketuhar yang hendak dikeluarkanbergantung kepada permintaan masyarakat/mekanismeharga/keperluan dan kehendak.

  F2-Bagaimana hendak dikeluarkanH2-Kaedah intensif buruh atau modal/palingcekap/meminimumkan kos/memaksimumkan untung.

  F3-Untuk siapa dikeluarkanH3-Agihan ouput/barang/ketuhar bergantung kepada corakagihan pendapatan wang/kemampuan membeli.

  11

  11

  11

  [mak 4 m]

  1(b)(i)Gambar 1 Sistem Ekonomi Kapitalis/Pasaran bebasGambar 2 Sistem Ekonomi Perancangan Pusat/Sosialis

  11

  [2 m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  37/51

  2

  Soalan Jawapan Markah

  1(b)(ii)

  Ciri Kapitalis SosialisB1-Pemilikansumber

  B2-Pembuatkeputusan

  B3-Pilihan

  B4-Penentuanharga

  B5-Persaingan

  B6-MotifPengeluaran

  Bebas dimiliki oleh pihakswasta/individu

  Keputusan ekonomi dibuatolehpengguna/pengeluar/swasta

  Pengguna/pengeluar bebasmembuat keputusan

  Ditentukan oleh mekanismeharga/ditentukan olehpermintaan dan penawaran

  Pengeluar bebas bersaing

  Keuntungan maksimum

  Milik penuhkerajaan

  Keputusanekonomi dibuatoleh kerajaan

  Kerajaanmenentukanpilihan barangan

  Harga barangditetapkan olehkerajaan

  Tiada persainganantara pengeluar

  Memaksimumkankebajikan rakyat

  Mana-mana 3 X 2m

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  [6m][mak6m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  38/51

  3

  Soalan Jawapan Markah

  1(c)(i)

  Jumlah Pendapatan Encik Muaz SetahunRM

  Gaji 36 000Bonus 2 000Jumlah Pendapatan 38 000

  Tolak PelepasanDiri sendiri 8 000Isteri 3 000Anak(1 000 X 3 orang) 3 000

  KWSP(RM3 960) & Insurans nyawa(RM 1 200) 5 160Buku & Majalah 300Jumlah Pelepasan Cukai 19 460

  Pendapatan Bercukai (RM38 000 RM19 460) = RM18 540

  Pengiraan CukaiRM 2 500 pertama (0% X 2500) = RM0.00RM 2 500 kedua (2% X 2 500) = RM50.00RM 5 000 berikutnya (5% X 5 000) = RM250.00RM8 540 berikutnya (7% X 9 460) = RM597.80

  Jumlah Cukai Pendapatan Setahun = RM897.80Tolak Zakat = RM5 00.00Jumlah Cukai perlu dibayar = RM397.80

  1

  1

  1

  [10m][mak6m]

  1(c)(ii)

  R1-Jumlah pendapatan Potongan wajibGaji RM36 000Bonus RM2 000Jumlah pendapatan RM38 000Tolah : Potongan wajib

  KWSP RM3 960.00Cukai pendapatan RM397.80Bayaran zakat RM500.00Jumlah potongan RM4 857.80

  Pendapatan boleh guna RM33 142.20

  1

  1

  1

  1[4m][mak3m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  39/51

  4

  Soalan Jawapan Markah

  2(a)

  F1-kenalpasti punca pendapatan dan potongan wajibH1-jumlahkan semua pendapatan dan tolak potongan wajibF2-catat semua perbelanjaan yang perlu dilakukan

  H2-termasuk perbelanjaan tetap/harian/luar jangkaF3-susun perbelanjaan ikut keutamaanH3-utamakan perbelanjaan yang perlu/perbelanjaan kurangpenting ditangguhkanF4-imbang anggaran pendapatan dan perbelanjaanH4-pastikan pendapatan boleh guna melebihi perbelanjaan/tabungan

  Nota: Jawapan perlu mengikut urutan

  111

  111

  11

  [8m][mak6m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  40/51

  5

  Soalan Jawapan Markah

  2(b)(i)Barang Q = 1.5Barang R = 1Barang S = 0.5

  111

  [3m]

  2(b)(ii)

  Barang QH1a-turunkan hargaH2a-permintaan anjal/Ed > 1H3a-peratus perubahan kuantiti diminta melebihi peratusperubahan harga

  H4a-harga turun 1% kuantiti diminta naik 1.5%

  ATAU

  Barang SH1b-naikkan hargaH2b-permintaan tidak anjal/Ed < 1H3b-peratus perubahan kuantiti diminta kurang daripada peratusperubahan hargaH4b-harga naik 1% kuantiti diminta turun 0.5%

  111

  1[4m][mak3m]

  111

  1[4m]

  [mak3m]

  2(c)(i)

  Dari titik A ke titik BH1-perubahan dalam kuantiti ditawarkan

  Dari titik A ke titik CH2-perubahan penawaran

  1

  1

  [2m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  41/51

  6

  Soalan Jawapan Markah

  2(c)(ii)

  Dari titik A ke titik BH1-Pergerakan atas keluk penawaran yang samaH2-harga meningkat dari P2 kepada P1H3-kuantiti penawaran meningkat dari Q0 kepada Q1H4-berlaku disebabkan faktor harga barang itu

  Dari titik A ke titik CH5-berlaku peralihan keluk dari SoSo kepada S1S1H6-harga tetap pada P2/harga tidak berubahH7-Kuantiti penawaran bermula pada Q0 Q2

  H8-berlaku disebabkan faktor selain harga barang itu

  1111

  [mak3m]

  111

  1[mak3m][6m]

  2(c)(iii)

  F1-harga barang lain/pengganti/penggenapH1-apabila harga petrol jatuh, penawaran kereta akan bertambah

  F2-harga faktor pengeluaranH2-apabila harga faktor pengeluaran jatuh, penawaran keretabertambah

  F3-Jangkaan harga pada masa depanH3-harga kereta dijangka jatuh pada masa depan, penawarankereta pada masa kini meningkat

  F4-Dasar kerajaanH4-cukai jualan diturunkan/memberi subsidi, penawaran keretabertambah

  F5-matlamat pengeluarH5-memaksimumkan pengeluaran/menguasai pasaran,

  penawaran kereta bertambah

  F6-tingkat teknologiH6-berlaku penggunaan teknologi moden, penawaran keretameningkat

  Mana-mana 3 X 2m

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  [12m][mak 6m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  42/51

  7

  Soalan Jawapan Markah

  3(a)

  H1-keadaan/tempat penjual dan pembeli bertemu untukberurusniagaH2-secara langsung/di pasar raya/kedai runcitH3-tidak langsung/telefon/e-dagang/myeg/internetH4-melibatkan jual beli barang/perkhidmatan

  1

  111

  [4m]

  [mak2m]

  3(b)

  Permintaan Pasaran Penawaran PasaranH1a-Jumlah permintaansemua individu dalam pasaran

  H1b-Jumlah penawaransemua firma dalam pasaran

  H2a-Keluk permintaanpasaran diperolehi denganmenjumlahkan kuantiti DDyang dilakukan oleh semuaindividu secara mendatar

  pada suatu tingkat hargatertentu

  H2b-Keluk penawaranpasaran diperolehi denganmenjumlahkan kuantiti SSyang dilakukan oleh semuafirma secara mendatar pada

  suatu tingkat harga tertentu

  H3a-Keluk permintaanpasaran mencerun kebawahdari kiri kekanan

  H3b-Keluk penawaranpasaran mencerun ke atasdari kiri kekanan

  H4a-Jika harga meningkatkuantiti permintaan pasaranakan jatuh

  H4b-Jika harga meningkatkuantiti penawaran pasaranakan meningkat

  H5a-Hubungan harga dengankuantiti adalah secarasongsang

  H5b-Hubungan harga dengankuantiti adalah secara positif

  Nota: perlu berpasanganMana-mana 3 Fakta X 2 Huraian

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  [10m][6m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  43/51

  8

  Soalan Jawapan Markah3(c)(i)

  3(c)(ii)

  3(c)(iii)

  H1-DD kereta naik / lebihan DD keretaH2-SS kereta tidak berubahH3-Harga kereta naik

  H4-DD perkhidmatan awam meningkatH5-DD kereta turun / lebihan SS keretaH6-Harga kereta turun

  H7-SS kereta naik / lebihan SS keretaH8-DD kereta tidak berubahH9-Harga kereta jatuh

  111

  [mak 2m]

  111

  [mak 2m]

  111

  [mak 2m]

  3(d)

  H1-pada upah RM40 wujud lebihan permintaan buruh

  H2-sebanyak 5 orang/terima kiraanH3-upah buruh cenderung meningkat sehingga ke titik EH4-pada upah RM60 wujud lebihan penawaran buruhH5-sebanyak 5 orang/terima kiraanH6-upah cenderung jatuh sehingga ke titik EH7-Keseimbangan dicapai pada titik E/harga upah yang adilkepada isi rumah dan firma

  1

  111111

  [7m][mak 6m]

  3(e)

  F1-diterima umum

  F2-penawaran terhadF3-tahan lamaF4-mudah dibawaF5-mudah dibahagiF6-mudah dikenaliF7-nilai yang stabilF8-keseragaman

  1

  1111111

  [8m][mak 5m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  44/51

  9

  Soalan Jawapan Markah4(a)

  Item perbandingan Syarikat TakafulInsurans

  Konvensional

  Kawalan PerniagaanH1a-Akta Takaful1984

  H1b-BNM.AktaInsurans 1993/1996

  PengawasanPerkhidmatan

  H2a-MajlisPengawasan Syariah&BNM

  H2b-Bank NegaraMalaysia

  Perkhidmatan H3a-Takaful keluargadan takaful am H3b-Insuran Nyawadan Insurans am

  Pelaburan Dana H4a-Sijil pelaburanH4b-Surat jaminankerajaan dan sekuritkorparat

  PinjamanH5a-Tiadaperkhidmatanpinjaman

  H5b-Pemegang polisiinsurans nyawa

  Nota: Perlu berpasanganMana-mana 2 X 2m

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  [10m][4m]

  4(b)

  F1- Mentadbir akaun kerajaan pusat /kerajaan negeri / badanberkanunH1-menerima deposit seperti cukai dan hasil-hasil lain bagi pihakkerajaan/ membuat bayaran bagi jabatan-jabatan kerajaandengan mengeluarkan cek/gaji kakitangan/projekF2- Mengurus hutang negara jika hasil kerajaan kerajaan tidakmencukupH2a-bertanggungjawab memperoleh pinjaman bagi pihakkerajaan dari sumber dlm/ luar negeriH2b-menjual bil-nil perbendaharaan /surat jaminan kerajaan/sijilpelaburan/bon kerajaanF3- Menyediakan pendahuluan sementara apabila hasil kerajaankurang daripada perbelanjaan tahunannyaH3-jika kerajaan kekurangan kewangan, bank pusat /banknegara akan memberikan pendahuluan sementara kepadakerajaanF4- Menguruskan pertukaran asingH4- menjamin kestabilan nilai matawang negara di pasaranpertukaran asingF5- Menawarkan khidmat nasihat pelaburanH5- bank pusat akan mengkaji cadangan/projek pelaburankerajaan yang hendak dilakukan diluar negeri /seterusnyamemberikan nasihat yang perlu kepada kerajaan/penasihat

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  45/51

  10

  kerajaanMana-mana 3 Fakta + 3 Huraian

  [10][6m]

  Soalan Jawapan Markah

  4(c)

  F1- Perintah Sedia AdaH1a- oleh pemegang akuan kepada bank untuk membuatbayaran tetap yang berulang pada tarikh yang ditetapkanH1b- bayaran sewa,premium insuran,bayaran sewa beli,bayaranpinjaman

  F2- Debit LangsungH2a- Arahan kepada bank untuk membayar bil-bil tanpamengambil kira amuannya apabila masa membayar bil tersebutsudah tiba/mendebitkan secara automatik terdapat akaunpendepositH2b- Contoh- membayar bil telefon,elektrik,air

  F3- Pindahan kreditH3a- Bank perdagangan membuat bayaran terus ke dalam akaunpenerima/ memindahkan wang daripada akuannya kepada akaun

  pihak lainH3b-mengkredit gaji,bonus,komisen,tuntutan perubatan pekerjadan sebagainya

  Mana-mana 2 Fakta + 2 Huraian

  11

  1

  11

  1

  11

  1[9m]

  [4m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  46/51

  11

  Soalan Jawapan Markah

  4(d)

  Aspek Perbezaan ABC Bank BerhadABC Merchant

  Bankers Berhad

  JenisF1- BankPerdagangan

  F2- Bank saudagar

  Deposit

  H1a- Menerima

  deposittabungan,semasadan tetap daripadaindividu dan firma

  H2a- Menerimadeposit tetapdaripada syarikatkorporat

  PinjamanH1b- Memberipinjaman kepadaindividu dan firma

  H2b- Memberipinjamanbersindiket kepadasyarikat besar

  Khidmat nasihat

  H1c- Memberikhidmat nasihatkewangan,pelaburan

  dan pengurusanhutang kepadaindividu dan firma

  H2c- Memberikhidmat nasihatberkenaanpengurusanberportfolio

  Perkhidmatan lainH1d- Perkhidmatankad kredit

  H2d- Menanggungjamin terbitan syersyarikat ke BSM

  Mana-mana 3 X 2m

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  [10m][6m]

  4(e)

  F1 Kemasukan banyak pelabur asing

  F2 Banyak kilang dibangunkanF3 Meningkatkan permintaan terhadap perkhidmatanF4 Mewujudkan peluang pekerjaan yang banyakF5 Pendapatan negara meningkatF6 Meningkatkan taraf hidup penduduk

  1

  11111

  [6m][mak5m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  47/51

  12

  Soalan Jawapan Markah

  5(a)

  F1-Menampung kekurangan dalam belanjawan negaraF2-Membiayai projek pembangunanF3-Menampung perbelanjaan mengurusF4-Mengagih pendapatan melalui projek-projek tertentu

  1111

  [4m]

  5(b)

  F1-Mendapat barang dari luar negeri

  H1-Faktor alam semula jadi berbeza/sukar didapati dalampasaran negara/contoh barang/kurma/unta/yang sesuai

  F2-Mendapat barang lebih murahH2-Mengalakkan pengkhususan/sesetengah barang lebih murahdiimport dari luar negara

  F3-Memperluaskan pilihan penggunaH3-Pengguna mempunyai kehendak yang berbeza/meningkatkankebajikan pengguna

  F4-Memperluaskan pasaranH4-Lebihan pengeluaran barangan industri tempatan dapatdieksport ke luar negara/meningkatkan jumlahpendapatan/keuntungan pengeluar tempatan

  F5-Menggalakkan penggunaan teknologi baruH5-Membolehkan pengeluar dalam Negara mengimportbarangan modal/meningkatkan daya pengeluaran industritempatan

  F6-Mewujudkan peluang pekerjaan

  H6-Mewujudkan kemasukan pelabur asing/mengurangkanpengangguran dalam Negara/meningkatkan taraf hidup

  F7-Meningkatkan hasil/pendapatan negaraH7-Melalui eksport/cukai import/cukai eksport

  Mana-mana 3 Fakta + 3 Huraian

  1

  1

  11

  11

  11

  11

  1

  1

  11

  [14m][mak6m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  48/51

  13

  Soalan Jawapan Markah

  5(c)(i)

  Singapura

  F1 Nilai RM jatuhF2 Eksport Malaysia ke Singapura meningkatF3 Import Malaysia dari Singapura berkurangF4 Permintaan barang eksport Malaysia meningkatF5 Permintaan import berkuranganF6 Harga barangan eskport Malaysia di Singapura murahF7 Harga barangan import dari Singapura mahalF8 Imbangan dagangan Malaysia dengan Singapura positif

  Amerika Syarikat

  F9 Nilai RM naikF10 Eskport Malaysia ke Amerika berkurangF11 Import Malaysia dari Amerika meningkatF12 Permintaan barang eksport Malaysia berkurangF13 Permintaan import meningkatF14 Harga barangan eskport Malaysia di Amerika mahalF15 Harga barangan import dari Amerika murahF16 Imbangan dagangan Malaysia dengan Amerika negatif

  Jumlah

  11111111

  [Max2M]

  11111111

  [Max2M][4M]

  5(c)(ii)

  US$1 = RM3.25= RM50 000/RM3.25 X US$1= US$15 384.61

  11

  [2M]

  5(c)(iii)

  Pinjaman Bulan JunRM3.25 = US$1

  = US$75 000 X RM3.25/ US$1/= RM243 750

  Bayar pada DisemberRM2.86 = US$1

  = US$75 000 X RM2.86/ US$1/= RM214 500

  Kesan :Peniaga Malaysia membayar hutang kurang dalam ringgitMalaysia/lebih menguntungkan peniaga Malaysia/beban hutangpeniaga Malaysia berkurang/RM29 250

  1

  1

  1

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  49/51

  14

  [3M]

  Soalan Jawapan Markah

  5(c)(iv)

  F1-Membolehkan Malaysia mengimport barangan asingH1-Malaysia mengimport barang dari Singapura dan bayaranperlu dibuat dalam mata wang Singapura.

  F2-Membolehkan Malaysia membayar hutang luar Negara

  H2-Malaysia meminjam wang dari Amerika Syarikat, Malaysiaperlu membayar balik pinjaman dalam Dolar Amerika.

  F3-Membolehkan penduduk Malaysia melabur di luar negaraH3-Rakyat Malaysia memerlukan mata wang Singapura/AmerikaSyarikat jika ingin melabur di Singapura/Amerika Syarikat

  F4-Mengawal Rizab AsingH4-Mengukuhkan nilai Ringgit Malaysia

  Mana-mana 3 Fakta + 3 Huraian

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  [6M]

  6(a)(i)F1-sektor ketiga/perkhidmatanF2-sektor kedua/perkilangan

  11

  [2m]

  6(a)(ii)

  Tahun 2007RM1560/RM2.07753.62 unit/753 unit

  Tahun 2010RM1560/RM4.10380.48 unit/381 unit

  Upah benar Cik Haslin tahun 2010 berkurangan berbandingtahun 2007/kuasa beli Cik Haslin tahun 2010 berkuranganberbanding 2007/ kenaikan tingkat harga yang besar berbandingtingkat upah wang menyebabkan upah benar jatuh/jumlah barangyang boleh dibeli pada tahun 2010 semakin berkurang

  1

  1

  1

  [3m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  50/51

  15

  Soalan Jawapan Markah

  6(b)(i)

  F1-membuat tabunganH1a-dibank perdagangan/institusi kewanganH1b-dapat faedah/dividen

  F2-membeli saham amanahH2a-contoh Amanah Saham Berhad/ASW/1Malaysia/ASNH2b-dapat dividen

  F3-membeli harta tetapH3a-membeli tanah/rumahH3b-dapat sewa/jual pada harga mahal dapat untung

  Mana-mana 2 X 3m

  111

  111

  111

  [9m][6m]

  6(b)(ii)

  F1-pinjaman bercagarH1-bank perdagangan/bank Islam

  F2-pinjaman perusahaanH2-syarikat kewangan

  F3-pinjaman perniagaanH3-agensi kerajaan/MARA/AIM/TEKUN

  Mana-mana 2 Fakta + 2 Huraian

  11

  11

  11

  [6m][mak4m]

  6(c)

  H1-kemelesetan ekonomi/deflasi

  H2-bersetujuH3-penawaran wang di pasaran meningkatH4-peluang pekerjaan meningkatH5-kuasa beli pengguna meningkatH6-stok barangan firma akan berkuranganH7-tingkat pelaburan meningkat

  1

  111111

  [7m][mak5m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  51/51

  16

  Soalan Jawapan Markah

  6(d)

  F1-menjual bil-bil perbendaraanH1a-Satu bentuk pinjaman jangka pendek, kurang setahunH1b-Menjual bil perbendaharaan kepada orang ramai, bank dansyarikat diskaunH1c-Menjual pada harga kurang daripada harga muka

  F2-menjual surat jaminan kerajaan atau bonH2a-bentuk pinjaman jangka panjang atau lebih setahunH2b-dijuali kepada KWSP/ bank perdagangan/ syarikat insurans/orang ramaiH2c-Kerajaan menjual surat jaminan kerajaan pada nilai mukadan dibayar faedah apabila matang

  F3-menjual sijil pelaburanH3a-kerajaan menjual sijil pelaburan kepada institusi kewanganIslam

  H3b-pemegang sijil dibayar dividen

  111

  1

  111

  1

  11

  1[11m][mak5m]

  *k