2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  256

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  1/22

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  2/22

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  3/22

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  4/22

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  5/22

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  6/22

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  7/22

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  8/22

  1 SULIT

  PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2012

  ANJURANMAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

  (KEDAH)

  PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH 1249/2

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  9/22

  2 SULIT

  PANDUAN PEMERIKSAAN

  SEJARAH KERTAS 2

  PERCUBAAN SPM 2012

  Bahagian A (Soalan Struktur)

  1. Setiap soalan diperuntukan 10 markah.2. Cara penandaan dengan menanda () pada setiap isi atau point.

  Contoh : Soalan 1a Mengapakah orang Islam bercadang untuk menziarahi \

  kota Makkah. (2 markah)

  F1 - Terletaknya Kaabah 1

  F2 - Kaabah menjadi pusat ibadat bagi orang Islam 1F3 - Makkah tempat asal bagi orang Muhajirin 1

  (MARKAH MAKSIMUM DIPERUNTUKAN 2 MARKAH WALAUPUN PELAJAR

  MEMBERIKAN LEBIH DARIPADA 2 ISI )

  Bahagian B (Soalan Esei)

  1. Calon mesti menjawab dalam bentuk esei (karangan). Jawapan dalam bentuknota diberi markah setengah daripada markah yang diperuntukkan.

  2. Tanda / dalam skima bermakna pilihan (ambil satu sahaja) dan beri markah.3. Pastikan setiap fakta (F), atau huraian (H) atau Contoh (C) diberi markah sekali

  sahaja.

  4. Gunakan simbol-simbol penandaan yang seragam dan selaras seperti tanda ,(_________ ) untuk isi yang diterima dan diberi markah.

  5. Gunakan juga perkataan yang sesuai dengan kesalahan seperti jawapan kabur, tidakberkaitan,terpesong dan lain-lain yang berkaitan.

  6. Markah kecil (bagi pecahan soalan a, b, c) ditulis dibahagian bawah setiap soalanseperti soalan 5a) 6//

  7. Jumlah markah bagi tiap-tiap soalan ditulis di bawah sekali dan digelungkan,contohnya 16.

  8. Jumlah markah daripada setiap soalan yang diperiksa hendaklah juga diisi di dalamborang markah yang dilampirkan.

  9. Untuk mengelakkan kesilapan menjumlah markah,buatlah rumusan dibahagian bawahsetiap soalan.

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  10/22

  3 SULIT

  Contoh: soalan 5 a) 5 + 5b) 5 + 5c) 6 = 16

  10.Markah penuh ditulis di bahagian atas hadapan dan digelungkan 60.11.Tuliskan jumlah soalan dijawab kalau soalan kurang daripada empat.Tuliskan RUBRIC

  kalau tidak mengikut arahan kertas soalan (Jawab lebih daripada 3 soalan dalam

  bahagian B).

  12.Perkiraan peratus:Jumlah markah Kertas 1(40) + Jumlah markah Kertas 2 (100) X 100 = % Markah

  140

  13. Peratus markah disesuaikan dengan grading yang ditetapkan oleh JPN.

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  11/22

  4 SULIT

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  Soalan Butiran Markah

  1(a) Senaraikan dua peranan tulisan jawi.

  F1

  F2

  F3

  F4

  F4

  F6

  Tulisan rasmi dalam pentadbiran

  Membaca

  Menulis

  Penterjemahan hasil kesusateraan

  Penterjemaham karya agama

  Tulisan pada batu nisan

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  1(b) Senaraikan dua istilah bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu

  F1F2

  F3

  F4

  F5

  SultanSyukur

  Masjid

  Berkat

  Alam

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  11

  1

  1

  1

  [2m]

  1(c) Namakan bentuk sastera Islam yang mempengaruhi kesusasteraan Melayu.

  F1

  F2

  F4

  F4

  Syair

  Gurindam

  Nazam

  Cerita hikayat

  1

  1

  1

  1[2m]

  1(d) Senaraikan dua kesan kedatangan Islam ke atas bahasa Melayu.

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8F9

  F10

  F11

  Istilah bahasa Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu

  Bahasa linqua-franca

  Bahasa ilmu

  Lebih mantap

  Cerita panji disampaikan dalam bahasa Melayu

  Bahasa istana

  Bahasa surat menyurat

  Bahasa perhubungan antara wilayahBahasa untuk berdakwah

  Bahasa untuk pengajaran/pembelajaran

  Bahasa perantaraan di kalangan para pedagang

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  [2m]

  1(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk memartabatkan bahasa

  Melayu sebagai bahasa antarabangsa.

  F1

  F2

  F3

  F4

  M

  Mengadakan pertandingan pidato bahasa Melayu

  Mewujudkan kursus bahasa Melayu di IPTA/IPTS

  Memberi biasiswa kepada pelajar luar untuk belajar bahasa Melayu

  Menganjurkan pameran tentang bahasa Melayu

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  12/22

  5 SULIT

  Soalan Butiran Markah

  2(a) Berdasarkan maklumat di atas, apakah yang anda faham dengan Zaman Gelap di Eropah?

  F1

  F2F3

  F4

  F4

  F6

  F7

  M

  Zaman mundur

  Peringkat awal Zaman PertengahanKejatuhan empayar Rom

  Kemerosotan ilmu pengetahuan

  Kemerosotan perdagangan

  Kemerosotan kehidupan perbandaran

  Tiada pentadbiran pusat yang berkesan

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Jawapan di bahagian 2(b) diterima]

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  2(b) Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.

  F1

  F2F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8

  F9

  F10

  F11

  F12

  F13

  F14F15

  F16

  F17

  F18

  F19

  F20

  F21

  F22

  M

  Kejatuhan empayar Rom

  Kemusnahan kuasa pusat yang mentadbir wilayahKemerosotan ilmu pengetahuan

  Kemerosotan perdagangan

  Kemerosotan kehidupan perbandaran

  Tiada pentadbiran pusat yang berkesan

  Kemunculan golongan baron (tuan tanah)

  Petani mendapatkan perlindungan daripada tuan tanah

  Petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah

  Petani yang tidak mampu terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah

  Petani ini terpaksa menjadi hamba

  Tuan tanah mendapatkan perlindungan daripada raja

  Tuan tanah berkhidmat / membayar cukai kepada raja

  Gereja Khatolik amat berkuasaFokus gereja kepada amalan agama

  Fokus gereja kepada ilmu keakhiratan

  Gereja dianggap mengongkong kehidupan akhirat

  Perdagangan tidak meluas

  Sering diganggu oleh serangan orang-orang gasar (Viking / Magyar)

  Tidak dapat berdagang ke Timur Jauh kerana dikuasai orang Islam

  Terpaksa tumpukan ekonomi pertanian

  Perniagaan melalui sistem tukaran barang / sistem barter

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  2(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan persamaan sistem feudal yang

  pernah diamalkan di Eropah dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka.

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8

  F9F10

  Raja memiliki tanah secara mutlak

  Raja mempunyai pembesar yang mendapatkan naungan

  daripada raja

  Raja sebagai penaung

  Pembesar memberi khidmat kepada raja

  Rakyat biasa member khidmat kepada tuan tanah

  Terdapat golongan hamba

  Petani mendapat perlindungan daripada tuan tanah

  Tuan tanah mendapat perlindungan daripada raja

  Tuan tanah dikehendaki beri khidmat kepada rajaTuan tanah membayar cukai kepada raja

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  [2m]

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  13/22

  6 SULIT

  2(d) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan

  pencapaian negara dalam bidang berikut.

  Ekonomi

  (i) F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  M

  Meningkatkan peluang pekerjaan

  Menarik pelaburan asing

  Menyediakan bantuan modal / pinjaman

  Penggunaan sumber yang maksima

  Memajukan pertanian

  Memajukan sektor pelancongan

  Meningkatkan teknologi

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  Ilmu pengetahuan

  (ii) F1F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8

  Menyediakan pelbagai prasarana / kemudahanMeningkatkan peruntukan kerajaan untuk pendidikan

  Pendidikan percuma

  Pembelajaran melalui ICT

  Pembelajaran sepanjang hayat

  Menggalakkan masyarakat membaca

  Mengadakan kempen

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  14/22

  7 SULIT

  Soalan Butiran Markah

  3(a) Namakan negeri-negeri yang dicadangkan oleh Sir Malcolm MacDonald untuk digabungkan

  dengan Persekutuan Tanah Melayu

  F1F2

  F3

  F4

  SarawakSabah

  Singapura

  Brunei

  11

  1

  1

  [2m]

  3(b) Pada pandangan anda, mengapakah Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju dengan cadangan Lee

  Kuan Yew untuk menggabungkan hanya Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu

  F1

  F2

  F3

  F4

  Berlaku ketidakseimbangan penduduk

  Penduduk Cina akan melebihi penduduk Melayu

  Meningkatkan semangat perkauman

  Ekonomi akan dikuasai oleh orang China

  1

  1

  1

  1

  [2m]3(c) Apakah harapan Tunku Abdul Rahman terhadap gagasan Malaysia

  F1

  F2

  F3

  F4

  Kedudukan politik yang lebih kukuh

  Malaysia akan disegani di rantau ini

  Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat diwujudkan

  Kerjasama sosial dapat ditingkatkan

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  3(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah British bersetuju dengan pembentukan

  Malaysia

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  M

  Proses dekolonisasi British terhadap negeri-negeri kecil

  Benteng menghadapi ancaman komunis

  Memastikan keselamatan terkawal

  Mewujudkan pasaran luas

  Memajukan negeri-negeri yang belum membangun

  Kepentingan ekonomi British terkawal

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  3(e) Bagaimanakah konsep 1 Malaysia sekarang boleh menyumbang kepada kemajuan negara ?

  F1

  F2

  F3F4

  F5

  F6

  F7

  M

  Perpaduan di kalangan rakyat

  Memberikan keadilan kepada rakyat

  Memperkukuh hubungan kaumPemimpin menjaga kebajikan rakyat

  Kesetiaan kepada negara

  Rakyat berfikir/bertindak sebagai bangsa Malaysia

  Rakyat saling percaya mempercayai

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  [2m]

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  15/22

  8 SULIT

  Soalan Butiran Markah

  4(a) Nyatakan dua cadangan daripada Laporan Barnes 1950

  F1

  F2

  F3

  F4

  Semua sekolah vernakular Melayu,Cina dan Tamil dibubarkan

  Digantikan dengan satu jenis sekolah sahaja/sekolah kebangsaan

  Menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar di peringkat

  sekolah rendah

  Bahasa Inggeris di peringkat sekolah menengah/yang lebih tinggi

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  4(b) Mengapakah Laporan Barnes ditentang oleh orang-orang Cina?

  F1

  F2

  Menganggap bahasa ibunda mereka tergugat

  Mencadangkan sekolah vernakular cina terus kekal

  1

  1

  [1m]

  4(c) Nyatakan dua cadangan Penyata Razak

  F1F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  Sistem persekolahan yang sama bagi semua pendudukMenyeragamkan kokurikulum bercorak kebangsaan

  Penubuhan sekolah umum yang guna bahasa Melayu sebagai pengantar

  Sekolah jenis umum (rendah) menggunakan bahasa Inggeris,Cina dan Tamil

  sebagai pengantar

  Sekolah menengah melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai

  bahasa pengantar

  Sekolah Menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai

  bahasa pengantar

  Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu wajib diajar di semua sekolah

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  4(d) Pada pendapat anda apakah ciri-ciri warganegara Malaysia yang ingin dilahirkan melalui Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan

  F1

  F2

  F3

  F4

  M

  Berketrampilan

  Berakhlak mulia

  Stabil emosi

  Stabil rohani

  (Mana-mana yang munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  4(e) Berikan cadangan anda untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia

  F1

  F2

  F3

  F4

  M

  Membina universiti bertaraf antarabangsa

  Membuka peluang belajar di universiti di negara ini kepada pelajarantarabangsa

  Menyediakan kursus-kursus di IPT yang bertaraf antarabangsa

  Menghantar penuntut Malaysia belajar di universiti ternama

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  1

  1

  1

  1

  [3m]

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  16/22

  9 SULIT

  Soalan Butiran Markah

  5 Menurut sumber China dan India, Kerajaan Kedah Tua dan Srivijaya terkenal sebagai

  kerajaan yang mempunyai pelabuhan entrepot.

  (a)Jelaskan faktor-faktor yang menjadikan Kedah Tua sebuah pelabuhan entrepotyang terkenal.

  F1

  H1a

  H1b

  H1c

  F2

  H2a

  F3

  H3a

  H3b

  H3cF4

  H4a

  H4b

  F5

  Kawasan perdagangan strategik

  Terletak di laluan perdagangan di Selat Melaka

  Terlindung daripada tiupan angin monson barat daya / timur laut

  Di laluan perdagangan antara China dan India

  Hubungan perdagangan dengan kerajaan besar

  India / China

  Perdagangkan pelbagai hasil bumi

  Logam emas dan timah

  hasil hutan / damar / rotan / hasil laut

  hasil dari kerajaan lain / kain kapas / sutera / teh / tembikar / kaca / manikTerdapat Gunung Jerai

  Panduan kapal dagang keluar dan masuk

  Nyalaan api panduan pada waktu malam

  Mempunyai kemudahan menyimpan barang dagangan

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  [8m]

  (b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang boleh kita contohi daripada

  Kerajaan Srivijaya dalam bidang maritim?

  F1

  F2

  F3

  F4F5

  F6

  F7

  F8

  F9

  M

  Memiliki tentera laut yang kuat

  Menjaga keselamatan perairan / keselamatan di pelabuhan

  Memiliki pelabuhan yang baik / strategik

  Pelabuhan mempunyai kemudahan bertaraf antarabangsaMempunyai kemudahan membaiki kapal

  Mempunyai gudang menyimpan barang

  Membekalkan barangan tempatan untuk diekspot

  Mengumpulkan barangan dari negara lain untuk perdagangan

  Pekerja pelabuhan menguasai bahasa antarabangsa

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  [6m]

  (c) Pada pendapat anda, apakah cara untuk menarik minat generasi muda menceburi

  bidang perdagangan?

  F1F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8

  M

  Tawarkan subjek Perdagangan / Ekonomi Asas / Prinsip Akaun di sekolahAnjurkan Hari Keusahawanan / Hari Kantin di sekolah

  Libatkan pelajar dalam pengurusan Koperasi Sekolah

  Anjurkan bengkel keusahawanan / perniagaan

  Bantuan modal / kewangan untuk memulakan perniagaan

  Khidmat nasihat perniagaan oleh badan-badan berkaitan

  Tawarkan kursus-kursus berkaitan perdagangan di pusat pengajian tinggi

  Media massa dedahkan prospek kerjaya dalam bidang perdagangan

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [6m]

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  17/22

  10 SULIT

  Soalan Butiran Markah

  6 Pembentukan kerajaan Islam di Madinah pada tahun 622 M telah menimbulkan

  perasaan iri hati di kalangan orang Arab Quraisy.

  (a) Jelaskan strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk

  memperkukuhkan kedudukan negara Islam.

  F1

  H1a

  H1b

  H1c

  H1d

  H1e

  H1f

  F2

  H2a

  H2b

  F3H3a

  H3b

  H3c

  F4

  H4a

  H4b

  H4c

  H4d

  F5

  H5a

  H5b

  F6

  F7

  F8

  Menghantar perutusan ke

  Rom

  Rom Timur

  Parsi

  Mesir

  Habsyah

  Wilayah disekitar Semenanjung Tanah Arab

  Tidak memaksa mereka memeluk Islam

  menggunakan diplomasi

  menunjukkan nilai-nilai yang baik

  Menyeru mereka memeluk Islam menerusi warkahHercules/Maharaja Rom Timur

  Raja Qibti Mesir/al-Muqaqis

  Raja Parsi

  Berperang dengan puak Quraisy

  Perang Badar 624M/2H

  Perang Uhud 625M/3H

  Perang Khandak 627M/5H

  Perang Tabuk 630M/8H

  Mengampunkan tawanan perang Badar

  tawanan wanita/kanak-kanak dibebaskan

  tawanan lelaki akan dibebaskan dengan syarat berjaya mengajar 10 kanak-

  kanak Islam membaca dan menulisMewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah luar

  Berdakwah dengan bijaksana

  Menerusi nasihat yang baik

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  [8 m]

  b) Berdasarkan pengetahuan anda, nyatakan prinsip peperangan mengikut ajaran

  Islam.

  F1

  F2

  F3

  F4F5

  F6

  F7

  F8

  F9

  F10

  F11

  F12

  F13

  F14

  F15F16

  F17

  M

  Berperang dibenarkan untuk mempertahankan maruah diri/agama/negara

  Dilakukan dengan keizinan Allah/setelah wahyu diturunkan

  Berperang apabila mereka diserang oleh musuh

  Berperang untuk mencari keamananSupaya tempat ibadat mereka terjaga

  Untuk menentang kezaliman

  Untuk mempertahankan diri

  Menganjurkan perdamaian

  Seandainya musuh Islam inginkan perdamaian

  Orang Islam harus memilih perdamaian

  Mengampunkan tawanan

  Dilarang membunuh sesuka hati

  Tumbuh-tumbuhan dilarang dimusnahkan

  Tidak dibenarkan membunuh orang lemah/orang tua/kanak-kanak/orang

  sakit/ orang yang menyerah diri

  Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakanTidak dibenarkan memusnahkan tanam-tanaman

  Dilarang merobohkan tempat ibadat

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  [6m]

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  18/22

  11 SULIT

  c) Pada pendapat anda, apakah langkah yang sewajarnya anda lakukan untuk

  mempertahankan kedaulatan negara.

  F1

  F2F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8

  M

  Menuntut ilmu mempertahankan diri

  Bersatu-paduMentaati pemerintah

  Bekerjasama dengan pihak berkuasa

  Menyertai pasukan keselamatan

  Mencipta senjata

  Melaporkan sebarang kegiatan mencurigakan

  Tidak membocorkan rahsia negara

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  [6m]

  7 (a) Nyatakan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu pada awal

  abad ke -20

  F1H1a

  H1b

  H1c

  H1d

  F2

  H2a

  H2c

  F3

  F3a

  F3b

  F3c

  F3dF3e

  F3f

  F3g

  F4

  H4a

  H4b

  H4c

  F5

  H5a

  H5b

  H5c

  H5e

  H5f

  F6

  H6a

  H6b

  H6c

  H6d

  F7

  H7aH7b

  H7c

  Pengenalan sistem politik baratMemusnahkan sistem politik tradisional

  Residen mengambil alih pentadbiran negeri dari pembesar

  Pembesar diberi pencen

  Perubahan mencabar amalan tradisi mereka/menjatuh maruah

  Pengenalan sistem pendidikanInggeris/sekolah vernakular Melayu

  Melahirkan golongan intelek Melayu/mampu berfikir kemajuan Bangsa

  Menggunakan idea baru memajukan diri dan menolak penjajah

  Dasar British

  menggalakkan sesiapa saja melabur/bekerja/menetap di TM

  Meningkat jumlah imigran

  Menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan

  Imigran menguasai perlombongan bijih timah/perladangan/perniagaanBritish membuka Bandar baru/orang melayu kekal menanam padi/tidak

  dimajukan

  Menjarakkan jurang taraf hidup

  Hal ini disedari golongan intelek melayu

  Pendudukan Jepun di Tanah Melayu

  Menekankan kebebasan negara-negara Asia Tenggara

  menggalakkan orang tempatan bekerjasama dengan Jepun

  berjanji memerdekakan Tanah melayu

  Penguasaan Parti Komunis Malaya

  PKM menguasai balai polis/memerintah dengan kejam

  menangkap sesiapa yang dianggap penyokong Jepun

  Mencetuskan konflik perkauman

  Kemunculan mesin cetak

  Penyebaran pengetahuan/idea menentang penjajah

  Melalui buku/majalah/kitab agama

  Gerakan Pan Islam

  Membangkitkan pemahaman progresif terhadap Islam

  Menentang penjajahan barat ke atas negara-negara Islam

  Sheikh Muhammad Abduh

  menekankan Islam adalah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia

  dan akhirat

  Kesedaran politik di Asia Tenggara

  Indonesia mempengaruhi nasionalisme di Tanah MelayuKarya penulis besar Indonesia menjadi bahan bacaan di Tanah Melayu

  Idea kebebasan politik /penentangan penjajahan tersebar luas

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  (8m)

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  19/22

  12 SULIT

  (b) Terangkan tujuan penubuhan persatuan-persatuan Melayu pada awal abad ke -20

  F1

  H1a

  H1bF2

  H2a

  F3

  H3a

  H3b

  H3c

  F4

  H4a

  H4b

  F5

  H5a

  H5b

  Kesatuan Melayu Singapura

  menjaga kepentingan sosioekonomi penduduk melayu Singapura

  mendesak kebajikan orang melayu diberi perhatianPersatuan Sahabat Pena Malaya

  menggalakkan ahli bertukar fikiran dan berkenal-kenalan bagi

  memajukan diri dan bangsa

  Persatuan Negeri

  menggabungkan tenaga intelek Melayu

  membincangkan nasib orang melayu dalam ekonomi ,pendidikan

  dan perkhidmatan kerajaan

  menggalakkan perpaduan orang Melayu

  Persatuan Melayu Miri/Persatuan Melayu Sarawak/ Persatuan

  Sahabat Pena Jesselton

  mengeratkan perpaduan Melayu

  menggalakkan pendidikan /menjaga budaya /maruah bangsa/menegakkan ajaran Islam

  Kesatuan Melayu Muda

  menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda Melayu Semenanjung

  meningkatkan taraf pendidikan orang Melayu

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  (7m)

  (c) Andaikan anda adalah pejuang kemerdekaan, apakah yang akan anda lakukan

  bagi membangkitkan nasionalisme di negara kita.

  F1

  F2

  F3

  M

  menulis dalam akhbar

  menubuhkan persatuan-persatuan Melayu

  menubuhkan parti politik

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  1

  1

  1

  (5m)

  8 (a) Terangkan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan di negeri-negeri

  Melayu

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7F8

  F9

  F10

  Adat istiadat melayu

  Agama Islam sebagai agama rasmi

  Bahasa Melayu sebagai agama rasmi

  Pemerintah menggunakan gelaran sultan

  Sistem pewarisan takhta

  mementingkan jurai keturunan sebelah bapa

  Putera sulung dengan permaisuri mewarisi takhtaAdik lelaki sultan boleh mewarisi takhta jika tiada putera

  Mengamalkan sistem pembesar empat lipatan

  Kitab undang-undang/Undang-undang Melaka/Hukum Kanun

  Melaka/Undang-undang Laut Melaka

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  [6m]

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  20/22

  13 SULIT

  (b) Nyatakan unsur-unsur demokrasi dalam sistem pemerintahan berdasarkan Adat

  Perpatih di Negeri Sembilan.

  F1

  F2F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8

  F9

  F10

  F11

  F12

  F13

  Kedaulatan berada di tangan rakyat

  Pelantikan pemimpin daripada peringkat paling bawahAnak buah melantik Buapak

  Buapak memilih Lembaga

  Lembaga memilih Undang

  Undang memilih/melantik Yang DiPertuan Besar

  Setiap keputusan yang DiPertuan Besar berdasarkan perundingan

  dengan Undang

  Tidak mengamalkan kuasa mutlak

  Mengagihkan kuasa kepada individu mengikut peringkat

  Kepentingan bersama

  Semangat bergotong-royong

  Semangat bekerjasama/permuafakatan

  Saling menghormati antara satu sama lain

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1[8m]

  (c) Pada pandangan anda, mengapakah institusi beraja negara kita perlu dihormati?

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8

  F9F10

  M

  Sebagai pelindung kepada rakyat

  Simbol perpaduan rakyat berbilang kaum

  Ketua negara/negeri

  Menjamin kesaksamaan di kalangan rakyat

  Lambang kedaulatan negara

  Lambang ketuanan Melayu

  Melindungi agama Islam sebagai agama rasmi

  Melindungi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi

  Pelindung keistimewaan orang Melayu/BumiputeraMenjaga kepentingan kaum-kaum lain di Malaysia

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  [6m]

  9 (a) Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama?

  F1

  H1a

  H1b

  H1c

  H1d

  H1eH1f

  H1g

  H1h

  H1i

  F2

  H2a

  H2b

  H2c

  H2e

  H2f

  H2g

  H2hF3

  H3a

  Faktor politik

  Kemunculan nasionalisme

  Negara-negara kecil di Eropah telah bersatu

  Membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar

  Contohnya Jerman dan Itali

  Jerman dan Itali menyertai kuasa besar EropahSeperti Britain / Perancis / Austria-Hungary / Rusia

  untuk mendapatkan tanah jajahan

  kuasa-kuasa besar ini sanggup berperang

  bagi membuktikan kekuasaan masing-masing

  Pakatan negara-negara Eropah

  Persaingan antara kedua-dua pakatan mengancam perimbangan kuasa dunia

  Perikatan Kuasa Tengah / Triple Alliance

  Dianggotai oleh Jerman / Austria-Hungary / Itali

  Turut disertai Turki dan Bulgaria

  Pakatan Bertiga / Tripple Entente

  Terdiri daripada Britain / Perancis / Rusia

  Serta Itali / JepunFaktor ekonomi

  Persaingan kuasa-kuasa merebut peluang ekonomi

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  21/22

  14 SULIT

  H3b

  H3c

  H3d

  H3e

  F4H4a

  H4b

  H4c

  H4d

  H4e

  H4f

  H4g

  H4h

  H4i

  H4j

  Persaingan sengit akibat Imperialisme Baru

  Untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masing

  Bagi mendapatkan bahan mentah

  Memasarkan barangan siap

  Faktor SegeraPembunuhan Archduke Ferdinand / pewaris tahta Austria-Hungary

  Oleh seorang pengganas Serbia.

  Austria dengan sokongan Jerman

  Telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia.

  Serbia disokong oleh sekutunya Rusia / Perancis.

  Serangan terhadap Perancis melalui negara berkecuali iaitu Belgium

  Telah menimbulkan kemarahan Britain.

  Britain yang sememangnya bermusuhan dengan Jerman turut campur tangan.

  Britain meminta bantuan Amerika Syarikat.

  Jerman turut menyerang kapal dagang Amerika Syarikat.

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [6m]

  (b) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan buruk peperangan kepada dunia?

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8

  F9

  M

  Kehilangan nyawa

  Kemusnahan harta benda / tempat tinggal

  Kemusnahan tanaman

  Kemerosotan ekonomi

  Wujudnya pelarian

  Kehidupan bertambah sukar

  Bahan kimia merbahaya / radiasi

  Berlaku inflasi

  Kekurangan bahan makanan

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [6m]

  (c) (i) Anda merupakan salah seorang pemimpin utama dunia, jelaskan usaha-usaha

  yang boleh dilakukan untuk mengelakkan peperangan.

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  M

  Mengadakan kerjasama serantau

  Mengadakan kerjasama antarabangsa

  Menghormati hak negara lain

  Negara maju tidak menindas negara kurang maju / membangun

  Penganjuran sukan

  Dialog antarabangsa

  Memulaukan negara yang mencetuskan peperangan

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1[4m]

  *k

 • 7/31/2019 2012 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  22/22

  15 SULIT

  (ii) Cadangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan

  perpaduan di Malaysia?

  F1

  F2F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8

  F9

  M

  Menyeragamkan sistem pendidikan

  Mewujudkan sekolah wawasanMengadakan kerjasama antara kaum

  Parti politik tidak memainkan isu perkauman

  Kempen melalui media massa

  Sentiasa bentindak secara rasional

  Tidak mendedahkan aib / maruah orang lain

  Mengadakan sukan di setiap peringkat

  Mematuhi undang-undang

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [4m]

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

  *k