2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  247

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  1/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  2/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  3/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  4/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  5/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  6/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  7/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  8/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  9/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  10/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  11/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  12/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  13/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  14/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  15/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  16/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  17/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  18/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  19/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  20/36

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  21/36

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  1223/1(PP)

  PendidikanIslam

  Kertas 1Peraturan

  Pemarkahan

  Ogos

  2010

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA- PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAANPERCUBAAN SPM 2010

  PENDIDIKAN ISLAM

  KERTAS 1

  PERATURAN PEMARKAHAN

  ________________________________________________

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

  KERTAS 1

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  22/36

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  2

  BAHAGIAN A

  1 C 21 Keinsafan

  2 B 22 Bernegara

  3 B 23 Gotong royong

  4 A 24 si

  5 B 25 - Putus asa dengan rahmat Allah /- Tidak meyakini kehidupan hari

  akhirat6 C 26 Syarak / Syariat /Islam/Agama

  7 A 27 Syariah

  8 C 28 Haram

  9 B 29 - Mengelak penindasan /- Membaiki taraf ekonomi orang

  miskin /- Mewujudkan silaturrahim

  10 C 30 Giliran bermalam

  11 D 31 Rujuk

  12 B 32 Lisan / Perkataan / Nasihat

  13 A 33 Umar bin al-Khattab

  14 C 34 Jizyah

  15 D 35 Pertanian

  16 A 36 Al-Muqaddimah / Muqaddimah IbnuKhaldun

  17 D 37 Khalifah Umar Abdul Aziz

  18 C 38 Haram

  19 D 39 Bersabar/ tidak putus asa/ redha

  20 B 40 Khuluk / Tebus Talak

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  23/36

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  3

  BAHAGIAN B

  Soalan Jawapan Markah

  1 ( a ) (i) Maksud mencuri ialah mengambil hak oranglain secara sembunyi / tanpa izin.

  (1 x 2 m = 2 m)

  (ii) Dua kesan mencuri terhadap individu :1. Dipandang hina / dibenci masyarakat2. Dimurkai Allah / tidak diredhai / tidak

  dirahmati3. Hidup tidak tenteram / hidup mundur4.

  Hilang kepercayaan / tidak mendapatkerjasama

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Dua usaha untuk membendung perbuatanmencuri di kawasan tempat tinggal:

  1. Bekerjasama dengan penduduksetempat melalui rukun tetangga

  2. Mengadakan kempen bahaya mencuri melalui ceramah / bahan edaran

  3. Membantu pihak berkuasa dalammenyampaikan maklumat

  4. Menanamkan kesedaran agama melalui majlis ilmu, solat berjamaah

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi = 1 mHuraian = 1 m

  ( b ) (i) Dua ciri ajaran sesat ialah:

  1. Mencemarkan kesucian al-Quran2. Mengubah prinsip asas dalam akidah3. Mendewa-dewakan pemimpin4. Mengubah bentuk-bentuk ibadat5. Mengubah konsep dosa dan pahala6. Menolak hadis mutawatir

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua kesan mengamalkan ajaran sesatterhadap individu ialah:

  1. Rosak akidah seseorang / Iman terbatal2. Masa terbuang dengan sia-sia3. Minda tertutup / jumud4. Kehidupan tidak stabil / gelisah

  (2 x 2 m = 4 m)

  (c) (i) Dua prinsip akidah Ahli Sunnah wal-Jamaahialah

  1. Berpegang teguh dengan al-Quran dansunnah

  (2 x 1 m = 2 m)

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  24/36

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  4

  2. Berpegang dengan prinsip al-Salaf al-Soleh

  3. Merujuk kepada al-Quran dan sunnahapabila berlaku pertelingkahanpandangan

  4. Tidak mengkafir orang yang tidaksealiran

  5. Tidak menghukum tanpa bukti yang sah(ii) Dua kepentingan berpegang dengan ASWJ :

  1. Dapat membersihkan akidah daripadakekeliruan dan kesesatan

  2. Asas kepada penerimaan sesuatuamalan

  3.

  Hidup diredhai Allah

  (2 x 2 m = 4 m)

  2 ( a ) (i) Hukum melakukan ibadat korban:Sunat muakkad

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua syarat sah korban ialah:

  1. Binatang yang sudah cukup umur.2. Disembelih oleh orang Islam.3. Binatang yang sihat dan tidak cacat.4. Melakukan sembelihan dlm waktu

  korban5. Niat korban ketika menyembelih6. Binatang ternakan al-anam

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Dua perbezaan di antara korban dan akikah:

  Korban Akikah

  1.Dilakukan padahari

  Raya korban dan

  hariTasyrik.

  1. Pada bila-bilamasa.

  2. Bertujuanberibadat /

  mendekatkan dirikepada Allah

  2. Tanda kesyukurankepada Allah

  keranamendapat anak.

  3. Disedekahkansecara

  mentah

  3. Disedekahkansetelah

  dimasak

  (2 x 2 m = 4 m)

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  25/36

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  5

  ( b ) (i) Dua peranan ibubapa dalam menangani isupembuangan bayi:

  1. Mendidik dan memelihara anak -dengan akhlak Islam.

  2. Memberi didikan agama - yangsempurna .

  3. Mengawasi pergaulan anak-anak dengan rakan

  4. Merestui perkahwinan mereka dengantidak mengenakan mahar yang tinggi.

  5. Menerangkan kesan pergaulan bebas kepada anak-anak

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi = 1 mHuraian = 1 m

  (ii) Dua kesan mengabaikan tanggungjawabsuami terhadap keluarga:

  1. Kerukunan rumahtangga tergugat.2. Persefahaman antara suami isteri tiada

  lagi.3. Pertelingkahan akan berlaku / berlaku

  perceraian.

  4. Anak-anak akan terbiar /hilang kasih-sayang.

  (2 x 2 m = 4 m)

  ( c ) Hukum dan alasan(i) Hukum : Tidak Sah

  Alasan : Anak tersebut belummumayyiz /

  belum baligh

  (ii) Hukum : Tidak sahAlasan : Sudah tamat tempoh

  iddah

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi= 1 mHuraian= 1 m

  3 (a)(i)

  Dua contoh perbuatan mungkar di sekolahialah:

  1. Berdua-duaan antara lelaki denganperempuan bukan mahram

  2.

  Melakukan perbuatan sumbang/ zina

  (2 x 1 m = 2 m)

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  26/36

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  6

  3. Menuduh tanpa bukti4. Mencuri/menipu/khianat5. Merosakkan harta-benda sekolah

  (ii) Dua cara mencegah kemungkaran ialah:

  1. Memilih masa /tempat yang sesuai untukmemberi nasihat

  2. Berdakwah secara diplomasi/ mana-mana contoh diplomasi

  3. Memberi hadiah untuk berjinak-jinakdengan Islam

  4. Melembutkan hati dengan kata-kata/perbuatan/ muamalat5. Memberi kemaafan

  6. Berdoa supaya diberi hidayah7. Menceritakan kisah-kisah terdahulu

  sebagai iktibar

  (2 x 2 m = 4 m)

  (b) (i) Dua faktor perkembangan Sains danTeknonogi pada zaman Abbasiyah

  1. Adanya aktiviti penterjemahan padamasa itu

  2. Khalifah memberi galakan dalambidang Sains

  3. Berlakunya globalisasi ilmu

  (2 x 2 m = 4 m)

  (ii) Dua kepentingan umat Islam dalammenguasai ilmu Sains dan Teknologi:

  1. Melengkapkan diri dengan ilmu fardhuain dan kifayah untuk menghadapicabaran

  2. Mengadunkan ilmu mengikut acuantersendiri berteraskan syariat Islam/supaya tidak menyeleweng

  3. Umat Islam tidak ketinggalan dalambidang ini supaya tidak terkeluar dariarus perdana dunia/ kerana ilmu inimendominasi kehidupan manusia.

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi= 1 mHuraian= 1 m

  c (i) Hasil karya Imam Malik r.a.: (1 X 2 m = 2 m)

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  27/36

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  28/36

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  8

  1. Perlembagaaan berdasarkan al-Qurandan hadis

  2. Mempunyai kuasa membuat keputusanberdasarkan majlis syura3. Khalifah merupakan ketua negara4. Pemimpin dan rakyat sama-sama

  bertanggungjawab memajukan Negara

  5 Rakyat boleh memberi pandangandan teguran

  (ii) Dua akibat membelakangkan kepimpinan

  Khulafa ar-Rasyidin ialah:

  1. Kepimpinan secara warisan - selepasKhulafa ar-

  Rasyidin2. Keadaan kacau bilau terdedahdengan fitnah/

  peperangan sesama sendiri3. Umat Islam berpecah belah- angkaraorang

  munafik

  4. Timbul perpecahan aliran pemikiran /ahli

  Sunnah dan Syiah

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi = 1 mHuraian = 1 m

  (c) (i) Dua sifat peribadi Sheikh Tahir Jalaluddin:

  1. Menepati masa.2. Cinta kepada ilmu.3. Tekun dan gigih dalam menyebarkan

  idea islah.

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua cara beliau menyampaikan idea islahyang boleh dicontohi oleh generasi sekarang.

  1. Melalui penerbitan akhbar (Majalah al-Imam)

  2. Melalui jawatan yang pernahdisandangnya (mufti di Perak dan Johor)

  3. Melalui proses pengajaran (menjadi gurudi Madrasah al-Masyhur Pulau Pinang).

  (2 x 2 m = 4m)

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  29/36

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  9

  SKEMA PEMARKAHAN TAMAT

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  30/36

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP)

  Pendidikan

  Islam

  Kertas 2

  Peraturan

  Pemarkahan

  Ogos

  2010

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

  PENDIDIKAN ISLAM

  KERTAS 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

  [Lihat sebelah

  1223/2(PP) SULIT

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  31/36

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  2

  Soalan Jawapan Markah

  1 (a)(i) Dua golongan mempersendakan agama :

  1. Musyrik

  2. Munafik

  3. Murtad4. Asi

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua faktor mempersendakan agama ialah :

  1. Lemah iman

  2. Kurang didikan agama3. Terpengaruh faktor sekeliling

  4. Tidak menghayati ajaran Islam

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Dua pengajaran:

  1. Kita wajib menjaga kesucian agama Islam supaya Islam

  dihormati2. Kita wajib melaksanakan perintah Allah dengan sempurna

  seperti khusyuk dalam solat/ wuduk sempurna

  3. Umat Islam menjauhkan diri daripada perbuatan

  mempersendakan agama seperti maksiat

  Catatan:

  Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi = 1 m

  Huraian = 1 m

  (b) (i) Dua bekalan hari akhirat:

  1. Ilmu yang bermanfaat

  2. Ibadat

  3. Sedekah Jariah

  4. Amalan kebaikan

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua cara pengunaan masa:

  1. Memperuntukan masa untuk bersolat/ membaca buku

  2. Melakukan aktiviti yang berfaedah3. Menyediakan jadual waktu/ berdisiplin4. Merancang aktiviti yang hendak dilaksanakan

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Dua akibat :

  1. Urusan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna

  2. Negara tidak maju/ mundur3. Hidup tidak diberkati Allah/ diredai

  4. Rasulullah SAW tidak memberi syafaat

  5. Kehidupan tidak tenang

  (2 x 2 m = 4 m)

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  32/36

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  3

  Soalan Jawapan Markah

  (c) Lengkapkan ayat:

  i) C

  ii) A

  iii) B

  iv) D

  (4 x 1 m = 4 m)

  2 (a)(i) Duaciri pendakwah:

  1. Beriman/ Bertakwa

  2. Berilmu

  3. Berakhlak mulia

  4. Istiqamah

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii)

  Dua cabaran :

  1. Tentangan daripada masyarakat

  2. Kekurangan ilmu

  3. Kewangan

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii)

  Dua strategi dakwah :

  1. Mewujudkan suasana aman

  2. Menjaga hubungan baik dengan orang bukan Islam

  3. Memaafkan kesalahan orang lain

  4. Menggunakan teknologi moden

  5. Mengadakan perbincangan dengan orang bukan Islam

  (2 x 2 m = 4 m)

  (b)(i) Sebab doa tidak dimakbulkan:

  1. Mengambil makanan yang haram2. Minum minuman yang haram3. Memakai pakaian yang tidak menutup aurat

  (2 x 2 m = 4 m)

  (ii) Dua cara mengenal pasti makanan yang halal :

  1. Dibuat oleh orang Islam

  2. Mempunyai tanda halal3. Makanan dibuat menggunakan bahan yang halal

  (2 x 2 m = 4 m)

  (c) Susun semula ayat:

  1 , 3 , 4 , 2

  1 = 12 = 4

  3 = 2

  4 = 3

  (Mana-mana kedudukan yang betul diberi markah)

  (4 x 1 m = 4 m)

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  33/36

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  4

  Soalan Jawapan Markah

  3 (a)(i) Dua perintah Allah dalam ayat :

  1. Tidak memandang perkara yang haram2. Menjaga kemaluan3. Tidak mendedahkan perhiasan tubuh badan

  4. Tidak menghentakan kaki ketika berjalan

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Batas auratnya ialah: menutup seluruh badan kecuali muka dan

  tapak tangan (1 x 2 m = 2 m)

  (iii) Dua keburukan remaja yang tidak menutup aurat :

  1. Mudah terjebak dengan maksiat seperti zina

  2. Menimbul masalah sosial seperti pergaulan bebas

  3. Dipandang hina oleh masyarakat kerana tidak berakhlak

  4. Dimurkai Allah kerana tidak mengikut syariat

  5. Jiwa tidak tenang kerana tidak diberkati

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi= 1 m

  Huraian = 1 m

  (b)(i) Maksud dengki ialah perasaan kurang senang atau gelisah melihat

  kelebihan orang lain (1m) dan berharap nikmat tersebut hilangdaripadanya.(1m)

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua sebab berlaku perbuatan tersebut:

  1. Lemah iman

  2. Kurang didikan agama yang sempurna

  3. Terpengaruh dengan dunia / rakan

  4. Perasaan dendam

  5. Tekanan perasaan

  6. Hilang sifat bertolak ansur7. Kurang sifat hormat menghormati

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Pengajaran hadis:

  1. Orang Islam sentiasa mengekalkan perpaduan dalammasyarakat

  2. Kita wajib menjauhi diri daripada perbuatan yang

  memecahbelahkan masyarakat seperti dengki mendengki/

  tipu-menipu, pulau-memulau, benci membenci

  3. Umat Islam hendaklah menjauhi sifat berpaling muka kerana

  boleh memutus hubungan silaturrahim

  Catatan:

  Mana-mana jawapan pengajaran berdasarkan hadis diterima

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi = 1 m

  Huraian = 1 m

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  34/36

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  5

  Soalan Jawapan Markah

  (c) Lengkapkan ayat

  i) C

  ii) Aiii) B

  iv) D

  (4 x 1 m = 4 m)

  4 (a)(i) Maksud hidayah ialah petunjuk (1m) / cahaya Allah yangdiberikan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (1m)

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua usaha untuk memperolehi hidayah Allah:

  1. Sentiasa berdoa kepada Allah

  2. Melaksanakan perintah Allah

  3. Sentiasa menuntut ilmu4. Memakan makanan yang halal

  5. Melakukan kebaikan

  6. Berakhlak mulia

  Catatan: mana-mana jawapan yang sesuai diterima

  (2 x 2m = 4m)

  (iii) Sebab sukar mendapat hidayah:

  1. Berterusan berada di dalam kejahilan

  2. Tidak berusaha menimba ilmu/ tidak beramal dengan ilmu

  3. Bersikap sombong/ tidak mahu menerima kelemahan diri

  4. Melakukan maksiat/ Mengamalkan budaya negatif

  5. Memakan makanan/ minuman yang haram

  6. Menghina al-Quran7. Menghina ulamak/ mempersendakan ajaran Islam

  8. Mendedahkan aurat

  9. Menderhaka ibu bapa

  10. Tidak melaksanakan perintah Allah

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iv) Dua kesan hidayah :

  1. Berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada beriman

  2. Peningkatan dalam ibadah samada fardu ain atau fardu kifayah

  3. Mengamalkan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan

  mungkar

  4. Merasa gembira atau tenang dalam menjalankan perintah Allah

  5. Terdorong melaksanakan amar makruf nahi munkar6. Iman tetap teguh walau pun diseksa

  (2 x 2 m = 4 m)

  isi = 1m

  huraian=1m

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  35/36

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  6

  Soalan Jawapan Markah

  (b) 1. Izhar Halqi

  2. Idgham Maal Ghunnah

  3. Ikhfak Hakiki

  4. Idgham Mislain

  (4 x 1 m = 4 m)

  (c) Tulisan jawi

  )1( )2(

  (3)

  )4( Catatan:

  - Satu keratan : 1 m

  - Kesalahan 1 3 huruf : 1 m

  - Kesalahan melebihi 3 huruf tiada markah

  - Kurang dan tambah huruf dikira salah

  (4 x 1 m = 4 m)

  5 (a)(i) Dua tanggungjawab anak:

  1. Mentaati ibu bapa2. Mendengar nasihat/ Mematuhi perintah mereka kecuali perkara

  yang bertentengan dengan syariat

  3. Prihatin terhadap ibu bapa / melayan dan mengembirakan ibu

  bapa

  4. Berterima kasih kepada ibu bapa5. Mengenang budi mereka

  6. Mendoakan kesejahteraan mereka

  7. Menghormati sahabat-sahabat mereka

  8. Menyempurnakan wasiat9. Membayar hutang/ upah haji

  10. Bersopan santun / merendahkan suara ketika bercakap

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua kelebihan:1. Mendapat keberkatan hidup/ dirahmati/ dikasihi

  2. Dipandang mulia oleh masyarakat

  3. Mendapat balasan baik di akhirat

  4. Akan menjadi anak yang soleh

  (2 x 2 m = 4 m)

  Soalan Jawapan Markah

  *k

 • 8/8/2019 2010 Pspm Kedah Pi12 w Ans

  36/36

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  7

  (iii) Cara menyelesaikan masalah :

  1. Menasihati rakan

  2. Menerangkan kebaikan mentaati ibu bapa/ menerangkan pahala

  dan dosa

  3. Mengajaknya mendalami ilmu agama

  4. Menunjuk contoh teladan yang baik kepada rakan

  (2 x 2 m = 4 m)

  (b) Hukum tajwid

  Hukum tajwid Cara Bacaan

  (i) Idgham Bila Ghunnah Tanpa dengung

  (ii) Mad Wajib Muttasil Baca panjang 5 harkat

  (iii) Ikhfa Syafawi Dengung/ bacaan dengan

  cara Ikhfak tidak melebihi 2

  harkat

  (3 x 2 m = 6 m)

  (c) Tulisan Rumi:

  1. Seorang yang berilmu akan mudah mendapat hidayah

  2. Nabi Muhamad S.A.W. telah dikurniakan dengan berbagai-bagai mukjizat

  3. Anak akan menjadi mangsa kepada keruntuhan rumahtangga4. Tanggungjawab wajib ditunaikan dengan penuh amanah

  Catatan:

  - Setiap satu keratan : 1 m- Kesalahan dikira pada perkataan- Salah 1 3 perkataan : 1 m- Salah 4 perkataan atau lebih : 0 m

  (4 x 1 m = 4 m)

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

  *k