10_Pretvarač Mjernih Jedinica

Embed Size (px)

Text of 10_Pretvarač Mjernih Jedinica

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  1/18

  PRETVARA MJERNIH JEDINICA

  Verzija: 1.0

  Izradio: BAANOVI D.

  Da!": 1#$%$#01&

  'a ()e !o*e+e ,re-e/ ideje ii rijedo,e "oi"o o2raie (e a!or!.

  3ADR4AJ:

  VA56TAVO56MEN

  TEMPERAT6RAD64INABR'INA

  PRITI3A7ENER8IJA

  7A5765ATOR

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  2/18

  1. 3a2ira+je #. Od!

  6+e(i 2roje)e: 6+e(i

  000

  0

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  3/18

  i"a+je 9. Dijeje+je

  roje)e: 6+e(i 2roje)e:

  11

  0

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  4/18

  . M+o;e+je

  6+e(i 2roje)e:

  0

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  5/18

  E6RO < 7M

  6+e(i e!ro: 0.000

  6 7M: 0.000

  E6RO < DINAR

  6+e(i e!ro: 1.000

  6 di+ari"a: 11&.900

  BAC7

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  6/18

  6+e(i 7M: 0.000

  6 e!ro: 0.000

  6+e(i di+are: 0.000

  6 e!ro: 0.000

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  7/18

  8A55ON < 5ITRE

  6+e(i ,ao+: 100.000

  6 ira"a: 9=>.&1

  DECI5ITAR < 8A55O

  6+e(i de?iiar: 0.000

  6 ,ao+i"a: 0.000

  8A55$H

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  8/18

  6+e(i ire: 0.000

  6 ,ao+i"a: 0.000

  6+e(i ,ao+: 0.000

  6 de?iiri"a: 0.000

  6+e(i ,ao+e$"i+: 0.000

  6 ,ao+i"a$H: 0.0000

  6+e(i 5ire$"i+: 0.000

  6 5ira"a$H: 0.0000

  6+e(i 5ire$da+: 0.000

  6 5ira"a$H: 0.0000

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  9/18

  TEMPERAT6RA

  6+e(i Cezij!(:

  6 @are+ai: 0.000

  TEMPERAT6RA

  6+e(i Cezij!(: 0.000

  6 7e)i+: #=9.1&0

  TEMPERAT6RA

  6+e(i Cezij!(: 0.000

  6 7e)i+: #=9.1&0

  BAC7

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  10/18

  6+e(i @are+ai: 0.000

  6 Cezij!(:

  6+e(i 7e)i+: 0.000

  6 Cezij!(:

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  11/18

  INCH < CM

  6+e(i i+?: 0.000

  6 ?": 0.000

  @EET3TOPA < C

  6+e(i (o!: 0.000

  6 ?": 0.000

  @EET < INCH

  6+e(i (o!: 0.000

  6 i+?: 0.000

  MI5JA < 7I5OMET.

  6+e(i "ij!: 0.000

  6 ": 0.000

  MI5JA < 3TOPA

  6+e(i "ij!: 0.000

  6 (oa"a: 0.000

  BAC7

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  12/18

  6+e(i ?": 0.000

  6 i+?: 0.000

  6+e(i ?": 0.000

  6 (oa: 0.000

  6+e(i ?": 0.000

  6 (oa: 0.000

  6+e(i ": 0.000

  6 "ija"a: 0.000

  6+e(i (o!: 0.000

  6 "ija"a: 0.000

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  13/18

  "$( < "$

  6+e(i "$(: 0.000

  6 "$: 0.000

  "$( < "i+$"

  6+e(i "$(: 0.000

  6 "i+$": 0.000

  BAC7

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  14/18

  6+e(i "$: 0.000

  6 "$(: 0.000

  6+e(i "i+$": 0.000

  6 "$(: 0.000

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  15/18

  Pa < A"o(era

  6+e(i Pa(a: 0.000

  6 a"o(era: 0.000

  Pa < Bar

  6+e(i Pa(a: =0/000.000

  6 2ar: =.000

  BAC7

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  16/18

  6+e(i a"o(era: 0.000

  6 Pa(a: 0.000

  6+e(i 2ar: 0.000

  6 Pa(a: 0.000

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  17/18

  D;! < (a

  6+e(i D;!: &00.000

  6 : 0.0001&00

  BAC7

 • 7/23/2019 10_Pretvara Mjernih Jedinica

  18/18

  6+e(i a"o(era: 0.#000000

  6 Pa(a: %%%/%%%.=