of 58 /58
Katalog mjernih uređaja 2012 Profesionalni plavi mjerni alati za obrt i industriju www.hejkupi.me www.wallscanner.com Istin ski Bosch! Profesi onalni plavi mjerni alati

Hejkupi.me - BOSCH Katalog mjernih uređaja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BOSCH Katalog mjernih uređaja

Text of Hejkupi.me - BOSCH Katalog mjernih uređaja

 • Katalog mjernih ureaja 2012Profesionalni plavi mjerni alati za obrt i industriju

  www.hejkupi.mewww.wallscanner.com

  Istinski Bosch! Profesionalni plavi mjerni alati

 • Sadraj|3

  Sadraj

  Novosti 4-5

  Pregled Bosch proizvoda 6-9

  Detektori 10-15

  Pregled detektora 10-11

  NOVO! GMS 100 M Professional 12

  GMS 120 Professional 13

  Wallscanner D-tect 150 Professional 14

  NOVO! Wallscanner D-tect 150 SV

  Professional 15

  Tokasti laseri, laserski niveliri i graevinski laseri 16-33

  Pregled tokastih lasera, laserskih

  nivelira i graevinskih lasera 16-17

  Tokasti laseri 18-20

  GPL 3 Professional 18

  GPL 5 Professional 19

  NOVO! GCL 25 Professional 20

  Laserski niveliri 21-27

  GLL 2 Professional 21

  GLL 2-50 Professional 22

  GTL 3 Professional 23

  GLL 2-80 P Professional 24

  GLL 3-80 P Professional 25

  NOVO! GSL 2 Professional 26-27

  Graevinski laseri 28-33

  GRL 300 HVG Professional 28

  GRL 300 HV Professional 29

  GRL 400 H Professional 30

  BL 200 GC Professional 31

  Pribor za tokaste lasere, laserske

  nivelire i graevinske lasere 32

  Optiki niveliri 34-35

  GOL 20 G Professional 35

  GOL 20 D Professional 35

  GOL 26 G Professional 35

  GOL 26 D Professional 35

  Laserski daljinomjeri 36-43

  Pregled laserskih daljinomjera 36-38

  NOVO! GLM 50 Professional 39

  GLM 80 Professional 40

  GLM 80 + R 60 Professional 41

  GLM 150 Professional 42

  GLM 250 VF Professional 43

  Mjerai kuta i nagiba 44-47

  GAM 220 MF Professional 45

  DWM 40 L Professional 46

  DNM 60 L Professional 47

  DNM 120 L Professional 47

  Pregled tehnikih podataka 48-49

  Podaci pribora u pregledu 50-57

  Legenda 58

  1

  2

  3

  4

  5

 • 4|Novosti

  Bosch novostiJedinstvena rjeenja za obrt i industriju

  Bosch novosti u mjernoj tehnici uvijek predstavljaju i inovacije koje graevinskom obrtu otvaraju potpuno nove mogunosti primjene. Novi laser za podne povrine GSL 2 Professional je jedini proizvod koji omoguuje vizualizaciju neravnina poda na velikim povrinama. I kod tehnologije detekcije Bosch nudi jedinstvene opcije. S novim detektorom Wallscanner D-tect 150 SV Professional mogue je mjeriti i u vlanom betonu.

  GSL 2 ProfessionalPrvo rjeenje koje je posebno prilagoeno za ispitivanje ravnine poda brzo i pouzdano s. 26

  Daljinski upravlja RC 2 ProfessionalDoseg do 20 ms. 33

  NOVO! Laser za podne povrine

 • D-tect 150 SV Professional Pronalazi predmete u svakom graevinskom materijalu, ak i u vlanom betonus. 15

  GMS 100 M Professional Pronalazi metalne predmete: jednostavno, precizno i pouzdanos. 12

  Novosti|5

  NOVO! Laserski daljinomjer

  NOVO!Detektori

  GCL 25 ProfessionalTokasti laser i laserski nivelir u jednom za svestrane primjene u unutarnjim prostorimas. 20

  GLM 50 ProfessionalJednostavno rjeenje za precizno mjerenje udaljenostis. 39

  NOVO! Tokasti laser

 • Pregled Bosch proizvodaUobiajene grane obrta i mogunosti primjene za detektore i tokaste lasere, laserske nivelire i graevinske lasere nai ete u ovom pregledu.

  VisOKa i NisKa GRaDNJa UNUTaRNJi RaDOViiNsTa-LaciJa

  KRaJNJa PROizVODNJa

  DRUGO KaTaLOKi BROJ

  Det

  ekto

  ri

  NOVO! GMS 100 M Professional 0 601 081 100 12GMS 120 Professional 0 601 081 000 13Wallscanner D-tect 150 Professional 0 601 010 005 14NOVO! Wallscanner D-tect 150 SV Professional 0 601 010 008 15

  Tok

  asti

  lase

  ri, l

  aser

  ski n

  ivel

  iri i

  gra

  evi

  nski

  lase

  ri

  GPL 3 Professional 0 601 066 100 18GPL 5 Professional 0 601 066 200 19NOVO! GCL 25 Professional 0 601 066 B02** 20GLL 2 Professional 0 601 063 700 21GLL 2-50 Professional 0 601 063 103** *** 22GTL 3 Professional 0 601 015 200 23GLL 2-80 P Professional 0 601 063 203** 24GLL 3-80 P Professional 0 601 063 303** 25NOVO! GSL 2 Professional 0 601 064 001** 2627GRL 300 HVG Professional 0 601 061 700** 28GRL 300 HV Professional 0 601 061 501** 29GRL 400 H Professional 0 601 061 800** 30BL 200 GC Professional 0 601 015 000 31

  6|Pregled proizvoda

  Optimalno Mogue * S adapterom

  OBR

  TiIz

  grad

  nja

  cest

  aNi

  skog

  radn

  jaVi

  soko

  grad

  nja

  Izgr

  adnj

  a m

  onta

  nih

  ku

  a

  Drve

  ne k

  onst

  rukc

  ije/t

  esar

  Izgr

  adnj

  a fa

  sada

  Krov

  opok

  riva

  Izgra

  dnja

  dvor

  ana (

  indu

  strij

  a, sk

  ladit

  e)

  Ure

  enje

  vrt

  ova

  i prir

  odni

  h ok

  oli

  a

  Vje

  tak

  Stol

  arija

  Izgr

  adnj

  a st

  epen

  ica

  Suha

  gra

  dnja

  Opr

  eman

  je p

  rost

  orija

  Izgr

  adnj

  a ku

  hinj

  a/pr

  odav

  aoni

  ca

  Brav

  ar/m

  etal

  ogra

  dnja

  Stol

  arIz

  grad

  nja

  na s

  ajm

  ovim

  a

 • VisOKa i NisKa GRaDNJa UNUTaRNJi RaDOViiNsTa-LaciJa

  KRaJNJa PROizVODNJa

  DRUGO KaTaLOKi BROJ

  Det

  ekto

  ri

  NOVO! GMS 100 M Professional 0 601 081 100 12GMS 120 Professional 0 601 081 000 13Wallscanner D-tect 150 Professional 0 601 010 005 14NOVO! Wallscanner D-tect 150 SV Professional 0 601 010 008 15

  Tok

  asti

  lase

  ri, l

  aser

  ski n

  ivel

  iri i

  gra

  evi

  nski

  lase

  ri

  GPL 3 Professional 0 601 066 100 18GPL 5 Professional 0 601 066 200 19NOVO! GCL 25 Professional 0 601 066 B02** 20GLL 2 Professional 0 601 063 700 21GLL 2-50 Professional 0 601 063 103** *** 22GTL 3 Professional 0 601 015 200 23GLL 2-80 P Professional 0 601 063 203** 24GLL 3-80 P Professional 0 601 063 303** 25NOVO! GSL 2 Professional 0 601 064 001** 2627GRL 300 HVG Professional 0 601 061 700** 28GRL 300 HV Professional 0 601 061 501** 29GRL 400 H Professional 0 601 061 800** 30BL 200 GC Professional 0 601 015 000 31

  Pregled proizvoda|7

  ** Na raspolaganju i u drugim izvedbama, vidi stranicu proizvoda.

  Izgr

  adnj

  a ku

  hinj

  a/pr

  odav

  aoni

  ca

  Brav

  ar/m

  etal

  ogra

  dnja

  Stol

  arIz

  grad

  nja

  na s

  ajm

  ovim

  a

  Elek

  tri

  arG

  rijan

  je, s

  anita

  rije,

  klim

  a

  Post

  avlja

  es

  trih

  a

  Kera

  mi

  ar

  Sobo

  slik

  ar, t

  apec

  ira

  Gip

  ser,

  fasa

  der

  Reno

  vira

  nje

  Deko

  rate

  rAr

  hite

  kt, p

  osre

  dnik

  PRiB

  OR

  Lase

  rski

  prij

  amni

  k LR

  1

  Lase

  rski

  prij

  amni

  k LR

  1G

  Lase

  rski

  prij

  amni

  k LR

  2

  Prija

  mni

  k ve

  like

  snag

  e BL

  E 20

  0

  Dalji

  nski

  upr

  avlja

  RC

  1

  Dalji

  nski

  upr

  avlja

  RC

  2

  Dalji

  nski

  upr

  avlja

  BL

  R 10

  Gra

  evn

  i sta

  tiv B

  S 15

  0

  Gra

  evn

  i sta

  tiv B

  T 16

  0

  Gra

  evn

  i sta

  tiv B

  T 17

  0 HD

  Gra

  evn

  i sta

  tiv B

  T 30

  0 HD

  Tele

  skop

  ska

  ruk

  a BT

  350

  Mje

  rna

  letv

  a G

  R 24

  0

  Mje

  rna

  letv

  a G

  R 50

  0

  Zidn

  i dr

  a W

  M 4

  Univ

  erza

  lni d

  ra

  BM

  1

  Zidn

  i dr

  a

  Stra

  nica

 • VisOKa i NisKa GRaDNJa UNUTaRNJi RaDOViiNsTa-LaciJa

  KRaJNJa PROizVODNJa

  DRUGO KaTaLOKi BROJ

  Opt

  iki

  niv

  elir

  i

  GOL 20 G Professional 0 601 068 401 35GOL 20 D Professional 0 601 068 400 35GOL 26 G Professional 0 601 068 001 35GOL 26 D Professional 0 601 068 000 35

  Lase

  rski

  dal

  jinom

  jeri

  NOVO! GLM 50 Professional 0 601 072 200 *** 39GLM 80 Professional 0 601 072 300 *** 40GLM 80 + R 60 Professional 0 601 072 301 41GLM 150 Professional 0 601 072 000 *** 42GLM 250 VF Professional 0 601 072 100 *** 43

  Mje

  rai

  kut

  a i n

  agib

  a GAM 220 MF Professional 0 601 076 200 45DWM 40 L Professional 0 601 096 663** 46DNM 60 L Professional 0 601 014 000 47DNM 120 L Professional 0 601 014 100 47

  Pregled Bosch proizvodaUobiajene grane obrta i mogunosti primjene za optike nivelire, laserske daljinomjere i mjerae kuta i nagiba nai ete u ovom pregledu.

  8|Pregled proizvoda

  Optimalno Mogue * S adapterom

  OBR

  TiIz

  grad

  nja

  cest

  aNi

  skog

  radn

  jaVi

  soko

  grad

  nja

  Izgr

  adnj

  a m

  onta

  nih

  ku

  a

  Drve

  ne k

  onst

  rukc

  ije/t

  esar

  Izgr

  adnj

  a fa

  sada

  Krov

  opok

  riva

  Izgra

  dnja

  dvor

  ana (

  indu

  strij

  a, sk

  ladit

  e)

  Ure

  enje

  vrt

  ova

  i prir

  odni

  h ok

  oli

  a

  Vje

  tak

  Stol

  arija

  Izgr

  adnj

  a st

  epen

  ica

  Suha

  gra

  dnja

  Opr

  eman

  je p

  rost

  orija

  Izgr

  adnj

  a ku

  hinj

  a/pr

  odav

  aoni

  ca

  Brav

  ar/m

  etal

  ogra

  dnja

  Stol

  arIz

  grad

  nja

  na s

  ajm

  ovim

  a

 • VisOKa i NisKa GRaDNJa UNUTaRNJi RaDOViiNsTa-LaciJa

  KRaJNJa PROizVODNJa

  DRUGO KaTaLOKi BROJ

  Opt

  iki

  niv

  elir

  i

  GOL 20 G Professional 0 601 068 401 35GOL 20 D Professional 0 601 068 400 35GOL 26 G Professional 0 601 068 001 35GOL 26 D Professional 0 601 068 000 35

  Lase

  rski

  dal

  jinom

  jeri

  NOVO! GLM 50 Professional 0 601 072 200 *** 39GLM 80 Professional 0 601 072 300 *** 40GLM 80 + R 60 Professional 0 601 072 301 41GLM 150 Professional 0 601 072 000 *** 42GLM 250 VF Professional 0 601 072 100 *** 43

  Mje

  rai

  kut

  a i n

  agib

  a GAM 220 MF Professional 0 601 076 200 45DWM 40 L Professional 0 601 096 663** 46DNM 60 L Professional 0 601 014 000 47DNM 120 L Professional 0 601 014 100 47

  Pregled proizvoda|9

  ** Na raspolaganju i u drugim izvedbama, vidi stranicu proizvoda.

  Izgr

  adnj

  a ku

  hinj

  a/pr

  odav

  aoni

  ca

  Brav

  ar/m

  etal

  ogra

  dnja

  Stol

  arIz

  grad

  nja

  na s

  ajm

  ovim

  a

  Elek

  tri

  arG

  rijan

  je, s

  anita

  rije,

  klim

  a

  Post

  avlja

  es

  trih

  a

  Kera

  mi

  ar

  Sobo

  slik

  ar, t

  apec

  ira

  Gip

  ser,

  fasa

  der

  Reno

  vira

  nje

  Deko

  rate

  rAr

  hite

  kt, p

  osre

  dnik

  PRiB

  OR

  Lase

  rski

  prij

  amni

  k LR

  1

  Lase

  rski

  prij

  amni

  k LR

  1G

  Lase

  rski

  prij

  amni

  k LR

  2

  Prija

  mni

  k ve

  like

  snag

  e BL

  E 20

  0

  Dalji

  nski

  upr

  avlja

  RC

  1

  Dalji

  nski

  upr

  avlja

  RC

  2

  Dalji

  nski

  upr

  avlja

  BL

  R 10

  Gra

  evn

  i sta

  tiv B

  S 15

  0

  Gra

  evn

  i sta

  tiv B

  T 16

  0

  Gra

  evn

  i sta

  tiv B

  T 17

  0 HD

  Gra

  evn

  i sta

  tiv B

  T 30

  0 HD

  Tele

  skop

  ska

  ruk

  a BT

  350

  Mje

  rna

  letv

  a G

  R 24

  0

  Mje

  rna

  letv

  a G

  R 50

  0

  Zidn

  i dr

  a W

  M 4

  Univ

  erza

  lni d

  ra

  BM

  1

  Zidn

  i dr

  a

  Stra

  nica

 • Svestrana su podruja primjene detektora. Potrebno je pouzdano pronalaziti razliite vrste predmeta u razliitim graevinskim materijalima. Bosch dakle nudi odgovarajue proizvode za svaku moguu primjenu. Program obuhvaa vienamjenske detektore i specijalizirane detektore s kojima se moe pouzdano pronalaziti ak i plastine cijevi. Prikazuje se i dubina predmeta. Svi Bosch detektori izraeni su tako da ne trebaju kalibriranje. Vaa prednost: ureaji se mogu odmah primijeniti, predmeti se pronalaze na siguran nain, iskljuuju se pogreke pri rukovanju.

  Bosch detektori: uvjerljiva rjeenja za svaku primjenu

  10|Detektori

  1

 • Detektori|11

  Radarski senzor s 4 kanala jedinstven je na cijelom svijetu i obuhvaa 16 Bosch patenata i prijava za patent, te osigurava rezultate mjerenja dosad nepoznate preciznosti. Sada je mogue pouzdano detektirati plastine cijevi za podno i zidno grijanje uz pomo detektora Wallscanner D-tect 150 i D-tect 150 SV Professional.

  Jedinstvena tehnologija radarske senzorike za sasvim nove mogunosti primjene

  intuitivna povrina za koritenje Na dvanaest jezika sa samoobjanja-vajuim nainima rada detekcije. Veliki, osvijetljeni zaslon omoguuje jasni prikaz izmjerene dubine predmeta i razmaka predmeta.

  Ergonomski dizajn s rukom za dranje

  NOVO! GMS 100 M Professional

  GMS 120 Professional

  Wallscanner D-tect 150 Professional

  NOVO! Wallscanner D-tect 150 SV Professional

  Metali koji sadre eljezo

  Metali bez eljeza

  Vodovi pod naponom

  Drvene potporne konstrukcije

  Plastine cijevi

  Prikaz dubine buenja

  Prikaz dubine predmeta

  Maksimalna dubina dometa 100 mm 120 mm 150 mm 150 mm

  Prikaz signala (Signal View)

  Primjene Unutarnji radovi, instalacija,

  renoviranje, dekoracija

  Unutarnji radovi, instalacija,

  renoviranje, dekoracija

  Unutarnji radovi, instalacija, renoviranje

  Visoka i niska gradnja, reguliranje

  teta, industrija

  Razliiti senzori za sigurno pronalaenje metala, drva, plastike i vodova pod naponom

  Moe se odmah primijeniti, budui da se ne treba kalibrirati

  Maksimalna dubina dometa 150 mm

  Otpornost Zatita protiv praine i prskanja vode (IP 54)

 • 12|Detektori

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  NOVO! Detektor metala GMS 100 M Professional Detekcija metala: jednostavno,

  precizno i pouzdano

  f Zahvaljujui automatskom kalibriranju izbjegavaju se pogreke pri rukovanju

  f Automatska skala za zumiranje omoguuje preciznu detekciju predmeta

  f Materijali koje pronalazi: metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, vodovi pod naponom

  f Jednostavno upravljanje jednom tipkom

  f Jo pouzdaniji prikaz predmeta s LED svjetlosnim prstenom u tri boje s otvorom za oznaavanje

  NOVO! GMS 100 M ProfessionalKataloki broj 0 601 081 100

  Materijali koje pronalazi Metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, vodovi pod naponom

  Maks. dubina dometa Metali koji sadre eljezo 100 mm, metali bez eljeza 80 mm, vodovi pod naponom 50 mm

  automatsko iskljuivanje, cca. 5 min

  Napajanje strujom 1 x 9 V 6LR61 blok

  Teina, cca. 260 g

  Dimenzije (d//v) 200 x 85 x 32 mm

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54Obujam isporuke Oma za noenje, 1 x 9 V 6LR61 baterija

  crveni signal: pronaen je predmet

  uti signal: oprez, pronaen je predmet u blizini ili predmet u dubini

  zeleni signal: nije pronaen nijedan predmet

  LED svjetlosni prsten s otvorom za oznaavanje

  LED svjetlosni prsten u tri boje brzo i jasno signalizira rezultat detekcije. Otvor u svjetlo-snom prstenu omoguuje lako i udobno oznaavanje rezultata pronalaenja. Raspo-red senzora centriran oko otvora za oznaa-vanje jami najveu moguu sigurnost. Time se izbjegava pogreno buenje.

 • Detektori|13

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Vienamjenski detektor GMS 120 Professional Najpouzdaniji vienamjenski

  detektor u svojoj klasi

  f Zahvaljujui automatskom kalibriranju izbjegavaju se pogreke pri rukovanju

  f Pouzdana detekcija duboko smjetenih predmeta do dubine od 12cm

  f Jo pouzdaniji prikaz predmeta s LED svjetlosnim prstenom u tri boje s otvorom za oznaavanje

  f Bolja vidljivost zahvaljujui osvijetljenom zaslonu

  f Tono prikazivanje toke sredine predmeta s Center-Finder skalom te prikazivanje svojstva materijala

  f Tri naina rada detekcije za razliite primjene: nain rada za suhu gradnju, nain rada za metal, nain rada za vodove pod naponom

  GMS 120 ProfessionalKataloki broj 0 601 081 000

  Materijali koje pronalazi Drvene potporne konstrukcije, metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, vodovi pod naponom

  Maks. dubina dometa Metali koji sadre eljezo 120 mm, metali bez eljeza 80 mm, vodovi pod naponom 50 mm, drvene potporne konstrukcije 38 mm

  automatsko iskljuivanje, cca. 5 min

  Napajanje strujom 1 x 9 V 6LR61 baterija

  Teina, cca. 270 g

  Dimenzije (d//v) 200 x 85 x 32 mm

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54Obujam isporuke Zatitna torba, oma za noenje, 1 x 9 V 6LR61 baterija

  Naini rada Nain rada za suhu gradnju

  Nain rada za metal

  Nain rada za vodove pod naponom

  Detekcija Svi predmeti (drvene potporne konstrukcije, metalne potporne konstrukcije, vodovi pod naponom)

  Metali koji sadre elje-zo, metali bez eljeza, vodovi pod naponom

  Samo vodovi pod naponom sa strujom od 50/60 Hz

  Maksimalna dubina dometa

  3,8 cm 12 cm (eljezo), 8 cm (metali bez eljeza)

  5 cm

 • 14|Detektori

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  D-tect 150 Professional NOVO! D-tect 150 SV ProfessionalKataloki broj 0 601 010 005 0 601 010 008

  Materijali koje pronalazi Plastine cijevi, metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom

  Plastine cijevi, metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom

  Maks. dubina dometa 150 mm 150 mm

  Tonost 5 mm 5 mm

  automatsko iskljuivanje, cca. 5 min 5 min

  Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije

  Teina, cca. 700 g 700 g

  Dimenzije (d//v) 220 x 97 x 120 mm 220 x 97 x 120 mm

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54 IP 54Obujam isporuke Zatitna torba (1 609 203 D42),

  4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijeZatitna torba (1 609 203 D42), 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije

  Wallscanner D-tect 150 Professional Najvea preciznost za najveu

  sigurnost pri buenju

  f Strunjak za sve profesionalne instalatere koji ele izbjei oteenja pri buenju

  f Ultra-irokopojasna radarska senzorika za detekciju metala koji sadre eljezo, metala bez eljeza, vodova pod naponom, drvenih greda i ak plastinih cijevi (podno i zidno grijanje) tono na milimetar

  f Maksimalna dubina dometa 15 cm, bez potrebe kalibriranja

  f Prikaz maksimalno dozvoljene dubine buenja i svojstva materijala

  f Pet razliitih naina rada omoguuje optimalne uinke pronalaenja predmeta u svakom graevinskom materijalu

  Wallscanner D-tect150 Professional idealan je za sve zahtjevne radove detekcije. Pouzdano pronalazi ak i plastine cijevi.

 • Detektori|15

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  D-tect 150 Professional NOVO! D-tect 150 SV ProfessionalKataloki broj 0 601 010 005 0 601 010 008

  Materijali koje pronalazi Plastine cijevi, metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom

  Plastine cijevi, metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom

  Maks. dubina dometa 150 mm 150 mm

  Tonost 5 mm 5 mm

  automatsko iskljuivanje, cca. 5 min 5 min

  Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije

  Teina, cca. 700 g 700 g

  Dimenzije (d//v) 220 x 97 x 120 mm 220 x 97 x 120 mm

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54 IP 54Obujam isporuke Zatitna torba (1 609 203 D42),

  4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijeZatitna torba (1 609 203 D42), 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije

  NOVO! Wallscanner D-tect 150 SV Professional Pronalazi predmete u svakom

  graevinskom materijalu, ak i u vlanom betonu

  f Strunjak za pronalaenje u zahtjevnim uvjetima s tri naina rada za beton. NOVO: pouzdano pronalaenje predmeta u vlanom betonu

  f Nain rada Signal View/SV daje pouzdane rezultate u naroito tekim uvjetima mjerenja

  f Ultra-irokopojasna radarska senzorika za detekciju metala koji sadre eljezo, metala bez eljeza, vodova pod naponom, drvenih greda i ak plastinih cijevi (podno i zidno grijanje) tono na milimetar

  f Sedam razliitih naina rada omoguuje optimalne uinke pronalaenja predmeta u svakom graevinskom materijalu

  f Prikaz dubine predmeta omoguuje jednostavno utvrivanje debljine betonske obloge

  Signal View izravno vizualizira sloene radarske podatke. Ureaj ne provodi interpretaciju podataka. Tako strunjak moe jo tonije prepoznati specifine posebnosti na licu mjesta i koristiti ih u svojoj analizi.

 • Tokasti laseri Laserski niveliri Graevinski laseriGPL 3 GPL 5 NOVO! GcL 25 GLL 2 GLL 2-50 GTL 3 GLL 2-80 P GLL 3-80 P NOVO! GsL 2 GRL 300 HVG GRL 300 HV GRL 400 H BL 200 Gc

  Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional

  Horizontalno niveliranje/usmjeravanje Vertikalno niveliranje/usmjeravanje Poravnavanje u vertikali/funkcija vertikalne linije Prenaanje pravih kutova Podjela prostorija Postavljanje ploica

  Bosch tokasti laseri, laserski niveliri i graevinski laseri: referentna klasa

  16|Tokasti laseri, laserski niveliri i graevinski laseri

  2Savrenstvo u graevinskom obrtu zahtijeva najviu preciznost pri prena-anju mjernih vrijednosti. Bosch nudi opsenu paletu proizvoda za svaki mogui radni zadatak u svakoj fazi gradnje. Jedinstveni novi proizvodi omoguuju bolje rezultate rada.

 • Tokasti laseri Laserski niveliri Graevinski laseriGPL 3 GPL 5 NOVO! GcL 25 GLL 2 GLL 2-50 GTL 3 GLL 2-80 P GLL 3-80 P NOVO! GsL 2 GRL 300 HVG GRL 300 HV GRL 400 H BL 200 Gc

  Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional

  Horizontalno niveliranje/usmjeravanje Vertikalno niveliranje/usmjeravanje Poravnavanje u vertikali/funkcija vertikalne linije Prenaanje pravih kutova Podjela prostorija Postavljanje ploica

  Tokasti laseri, laserski niveliri i graevinski laseri|17

  Optimalno Prikladno Mogue Neprikladno

  Tokasti laseri S tokastim laserima brzo i pouzdano se osigurava toan okomiti poloaj potpora ili se prenaaju planovi za otvore s poda na strop.

  Laserski niveliri su idealni za horizontalno i vertikalno usmjeravanje u unutranjim prostorima. Naroito su kompaktni, pouzdani i jednostavni za koritenje.

  Graevinski laseri Za sve radove u horizontalnom i verti-kalnom podruju preporuuju se graevinski laseri, i to u unutranjoj kao i u vanjskoj primjeni.

 • Tokasti laser GPL 3 Professional Vrlo kompaktni laser za 3 toke

  idealan za prenaanje okomitih pravaca

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  f Samonivelirajui laser za 3 toke za vodoravne i okomite pravce pri radu u unutarnjim prostorima

  f Omoguuje precizno prenaanje referentne toke od poda na strop

  f Jednostavno rukovanje zahvaljujui vrlo kompaktnoj veliini

  f Svestrane mogunosti za privrenje uz pomo univerzalnog draa

  18|Tokasti laseri

  ispitano od profesionalaca:GPL 3 Professional je idealan ureaj za brzo utvrivanje neravnina poda, tono u milimetar.

  GPL 3 ProfessionalKataloki broj 0 601 066 100

  Radno podruje 30 m*

  Tonost niveliranja 0,3 mm/m

  Podruje niveliranja 5 uzduna osovina, 3 poprena osovina

  Laserska dioda/klasa 635 nm/< 1 mW/2

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 5X

  Vrijeme rada, maks. 24 h

  Dimenzije (d//v) 104 x 40 x 80 mm

  Teina 0,25 kg Obujam isporuke 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije,

  vienamjenski dra, zatitna torba

  * Ovisno o svjetlosti okolice.

 • Tokasti laser GPL 5 Professional Vrlo kompaktni laser za 5 toaka

  za jednostavno prenaanje pravih kutova

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  f Samonivelirajui laser za 5 toaka za vodoravne i okomite pravce pri radu u unutarnjim prostorima

  f Za precizno prenaanje pravih kutova i referentnih toki od poda na strop

  f Jednostavno rukovanje zahvaljujui vrlo kompaktnoj veliini

  f Svestrane mogunosti za privrenje uz pomo univerzalnog draa

  Tokasti laseri|19

  GPL 5 ProfessionalKataloki broj 0 601 066 200

  Radno podruje 30 m*

  Tonost niveliranja 0,3 mm/m

  Podruje niveliranja 5 uzduna osovina, 3 poprena osovina

  Laserska dioda/klasa 635 nm/< 1 mW/2

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 5X

  Vrijeme rada, maks. 24 h

  Dimenzije (d//v) 104 x 40 x 80 mm

  Teina 0,25 kg Obujam isporuke 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije,

  vienamjenski dra, zatitna torba

  * Ovisno o svjetlosti okolice.

  Laserska tehnologija s konanicom Jedinstveni laserski raster s konanicom osigurava najbolju vidljivost laserske toke kod srednjih i veih udaljenosti.

 • NOVO! Kombinirani laser GCL 25 Professional1 Tokasti laser i laserski nivelir

  u jednom za svestrane primjene u unutarnjim prostorima

  20|Tokasti laseri

  f Kompaktan ureaj malih dimenzija, nije potrebno kupiti vie ureaja

  f Velika tonost i velik domet za profesionalnu primjenu

  f Jednostavni nain koritenja zahvaljujui intuitivnom upravljanju

  f Robustan ureaj za primjenu na gradilitu (IP 54)

  GCL25 Professional je tokasti laser i laserski nivelir u jednom.Pet laserskih toaka omoguuje prenaanje vertikalnih oznaka i horizontalnih referentnih toaka.Dvije dodatne laserske linije pretvaraju GCL25 Professional u idealan kombinirani laser za graevinski obrt.

  NOVO! GCL 25 ProfessionalKataloki broj 0 601 066 B00 0 601 066 B01 0 601 066 B02

  Radno podruje Linije 10 m/toke maks. 30 m*

  Tonost niveliranja 0,3 mm/m, vertikalne oznake 0,5 mm/m

  Podruje niveliranja Do 4

  Laserska dioda/klasa 635 nm/< 1 mW/2

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54

  Vrijeme rada, maks. 15 h

  Dimenzije (d//v) 118 x 57 x 89 mm

  Teina 0,45 kg Obujam isporuke 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije,

  L-BOXX uloak, zatitna torbaCiljna ploa za lasersku zraku, L-BOXX uloak, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, graevni stativ BS 150, zatitna torba

  Ciljna ploa za lasersku zraku, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, univerzalni dra BM 1, L-BOXX uloak, L-BOXX, zatitna torba

  * Ovisno o svjetlosti okolice.

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  1 U prodaji od rujna 2012. godine.

 • Laserski niveliri|21

  GLL 2 ProfessionalKataloki broj 0 601 063 700

  Radno podruje > 10 m*

  Tonost niveliranja 0,3 mm/m

  Podruje niveliranja Do 4

  Laserska dioda/klasa 635 nm/< 1 mW/2

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 5X

  Vrijeme rada, maks. 15 h

  Dimenzije (d//v) 80 x 42 x 96 mm

  Teina 0,25 kg Obujam isporuke 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije,

  vienamjenski dra, zatitna torba

  * Ovisno o svjetlosti okolice.

  ispitano od profesionalaca:Uvjerio sam se u kompaktnost ureaja i dobru vidljivost linija. GLL2 Professional stane u dep hlaa i ne moe vie nestati s gradilita.

  f Malen, lagan, uvijek pri ruci

  f Jednostavno upravljanje jednim gumbom

  f Prilagodljiva primjena: s vienamjenskim draem za svestrane mogunosti privrivanja

  Laserski nivelir GLL 2 Professional Kompaktni laserski

  nivelir za profesionalce

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

 • 22|Laserski niveliri

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Laserski nivelir GLL 2-50 Professional Precizne linije, dobra vidljivost

  f Samonivelirajui laser za horizontalne i vertikalne krine linije za brzo usmjeravanje linija

  f Dobra vidljivost laserskih linija s radnim podrujem od 20 m (bez prijamnika)

  f Ekstremna preciznost u primjeni uz tonost od 3mm kod 10 m

  istraivanja sveuilita u cantabriji su utvrdila da u radnom podruju od 20 m uz 60.000 lx GLL 2-50 Professional projicira tonije linije od svih drugih laserskih nivelira koji su raspoloivi na tritu.

  GLL 2-50 ProfessionalKataloki broj 0 601 063 101 0 601 063 102 0 601 063 103

  Radno podruje 50 m (s prijamnikom), 20 m (bez prijamnika)*

  Tonost niveliranja 0,3 mm/m

  Podruje niveliranja Do 4

  Laserska dioda/klasa 635 nm/< 1 mW/2

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54

  Vrijeme rada 12 h

  Dimenzije (d//v) 118 x 57 x 89 mm

  Teina 0,45 kg Obujam isporuke Ploa za usmjeravanje,

  3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, graevni stativ BS 150, zatitna torba

  3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, univerzalni dra BM 1, transportni koveg

  3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, univerzalni dra BM 1, prijamnik LR 2, 1 x 9 V 6LR61 baterija, transportni koveg

  * Ovisno o svjetlosti okolice.

 • Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Laserski niveliri|23

  Laserski nivelir GTL 3 Professional Brzo postavljanje ploica

  zahvaljujui dodatnoj liniji pod 45

  GTL 3 ProfessionalKataloki broj 0 601 015 200

  Radno podruje s ploom za ciljanje 20 m*

  Tonost kuta (kut izmeu 0 do 90) 0,2 mm/m

  Laserska dioda/klasa 635 nm/< 1 mW/2

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54

  Vrijeme rada, maks. 18 h u nainu rada s 2 linije, 12 h u nainu rada s 3 linije

  Dimenzije (d//v) 156 x 102 x 98 mm

  Teina 0,5 kg Obujam isporuke Ciljna ploa za lasersku

  zraku, ploa za usmjeravanje, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, zatitna torba

  * Ovisno o svjetlosti okolice.

  f Pored dvije laserske linije pod kutom od 90 projicira i treu liniju pod kutom od 45 za precizno i brzo usmjeravanje i postavljanje zidnih i podnih ploica

  f Velika tonost od 0,2 mm/m

  f Kompaktni i laki dizajn za optimalno rukovanje

  ispitano od profesionalaca:Dodatna linija pod kutom od 45 idealno pomae za precizan rad, naroito kod renoviranja i adaptacije starogradnje. Uvjerio sam se u veliki domet GTL 3 Professional.

 • Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Laserski nivelir GLL 2-80 P Professional Niveliranje u 360 nikad nije

  bilo bre i jednostavnije

  f Velika uinkovitost pri radu: istovremeno horizontalno i vertikalno niveliranje u cijeloj prostoriji sa samo jednim ureajem

  f Veliko radno podruje: precizan rad unutar promjera do 80 m uz pomo prijamnika LR 2 Professional

  f Jednostavno rukovanje: samostalno niveliranje do 4 unutar 4sekunde, kompaktna konstrukcija

  GLL 2-80 P ProfessionalKataloki broj 0 601 063 201 0 601 063 202 0 601 063 203

  Radno podruje 80 m (s prijamnikom), 40 m (bez prijamnika)*

  Tonost niveliranja 0,2 mm/m

  Podruje niveliranja Do 4

  Laserska dioda/klasa 640 nm/< 1 mW/2

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54

  Vrijeme rada, maks. 18 h u nainu rada s 1 linijom

  Dimenzije (d//v) 158 x 54 x 141 mm

  Teina 0,68 kg Obujam isporuke Ciljna ploa za lasersku zraku,

  4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, graevni stativ BS 150, zatitna torba

  Ciljna ploa za lasersku zraku, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, univerzalni dra BM 1, transportni koveg

  Ciljna ploa za lasersku zraku, 1 x 9 V 6LR61 baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, univerzalni dra BM 1, prijamnik LR 2, transportni koveg

  * Ovisno o svjetlosti okolice.

  24|Laserski niveliri

 • Laserski niveliri|25

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Laserski nivelir GLL 3-80 P Professional Kompaktni vienamjenski

  laserski nivelir za sve primjene u unutranjosti zgrade

  GLL 3-80 P ProfessionalKataloki broj 0 601 063 301 0 601 063 302 0 601 063 303

  Radno podruje 80 m (s prijamnikom), 40 m (bez prijamnika)*

  Tonost niveliranja 0,2 mm/m

  Podruje niveliranja Do 4

  Laserska dioda/klasa 640 nm/< 1 mW/2

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54

  Vrijeme rada, maks. 18 h u nainu rada s 1 linijom

  Dimenzije (d//v) 159 x 75 x 141 mm

  Teina 0,76 kg Obujam isporuke Ciljna ploa za lasersku zraku,

  4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, graevni stativ BS 150, zatitna torba

  Ciljna ploa za lasersku zraku, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, univerzalni dra BM 1, transportni koveg

  Ciljna ploa za lasersku zraku, 1 x 9 V 6LR61 baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, univerzalni dra BM 1, prijamnik LR 2, transportni koveg

  * Ovisno o svjetlosti okolice.

  f Neograniene mogunosti primjene: jedna horizontalna i dvije vertikalne linije od 360 omoguuju bezbroj novih primjena za istovremeno markiranje, poravnavanje i niveliranje u zatvorenom prostoru

  f Samostalno niveliranje (4 za 4 sekunde), velika preciznost (0,2mm/m) i primjena s prijamnikom LR 2 Professional za domet do 80 m u promjeru

  f Kompaktan, jednostavan pri rukovanju i izrazito robustan ureaj (IP 54)

  f Projekcija vertikalne oznake na gornjoj i na donjoj strani uz pomo druge vertikalne linije

 • 26|Laserski niveliri

  NOVO! Laser za podne povrine GSL 2 Professional Prvo rjeenje koje je posebno

  prilagoeno za ispitivanje ravnine poda brzo i pouzdano

  f Vea sigurnost zahvaljujui potpunom ispitivanju cjelokupne povrine, i to u jo kraem vremenu

  f Precizno prikazuje neravnine koristei jednostavno naelo: jedna linija = ravno, linija se dijeli = neravno

  f Lako koritenje i udoban rad s daljinskim upravljaem

  f Idealan ureaj za graevinske nadzornike, postavljae estriha, vjetake i sve obrte za obradu podova

  NOVO! GSL 2 Professional Osnovna izvedba SetKataloki broj 0 601 064 000 0 601 064 001

  Radno podruje 20 m

  Tonost niveliranja 0,3 mm/m

  Podruje niveliranja Do 4

  Laserska dioda/klasa 5 mW/3 R

  zatita protiv praine i prskanja vode

  IP 54

  Vrijeme rada, maks. 15 h

  Dimenzije (d//v) 80 x 42 x 96 mm

  Teina S baterijama oko 1,5 kgObujam isporuke 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, zatitna torba,

  naoale za laser, upute za uporabu, L-BOXX, ploa za ciljanje

  4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, zatitna torba, naoale za laser, upute za uporabu, L-BOXX, 10,8 V litij-ionski akumulator, daljinski upravlja RC 2, ploa za ciljanje

  Ureaj projicira dvije paralelne linije na pod. Kod ravne podne obloge, linije se poklapaju i vidi se samo jedna linija, a kod neravnina vide se obje linije.

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

 • Obujam isporuke

  Laserski niveliri|27

  GSL 2 Professional se moe koristiti s 10,8 V litij-ionskim akumulatorom kao i s 4 x 1,5 V AA alkalne baterije.

  Glava lasera GSL 2 Professional moe se okretati u krugu od 360, uz upravljanje daljinskim upravljaem. Time se mogu kontrolirati velike povrine brzo i pouzdano. U osnovnoj izvedbi okretanje ureaja vri se runo.

  Uz pomo ploe za ciljanje (pribor) mogue je dija-gnosticirati neravnine tono u milimetar. Za najveu preciznost kod naknadne obrade.

  Daljinski upravlja (izvedba u setu)

  Ploa za ciljanje (pribor)

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Osnovna izvedba

  set

 • SHOCKWARNING

  28|Graevinski laseri

  f Zelena laserska linija: do etiri puta bolja vidljivost od crvene laserske linije

  f Brzo podeavanje u horizontalnoj i vertikalnoj primjeni zahvaljujui automatskom samoniveliranju od 8% (5)

  f Funkcija upozoravanja pri oku koja se moe ukljuiti po elji sprjeava pogreno niveliranje u sluaju vibracija ili udaraca

  GRL 300 HVG ProfessionalKataloki broj 0 601 061 700 0 615 994 04B

  Klasa lasera 3R

  Radno podruje s prijamnikom 300 m

  Tonost niveliranja 0,1 mm/m

  Podruje niveliranja 5

  Rotacijska brzina 150, 300, 600 o/min

  Funkcija skeniranja 10, 25, 50

  Funkcija toke Da

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54

  Vrijeme rada, maks. Akumulator (NiMH) 20 h; alkalne baterije 30 h

  Dimenzije (d//v) 190 x 180 x 170 mm

  Teina 1,8 kg Obujam isporuke Daljinski upravlja RC 1 Professional, zidni dra

  WM 4 Professional, akumulator (NiMH), kuite za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), naoale za laser, ploa za ciljanje, punja s adapterom, transportni koveg

  Prijamnik LR 1G Prof., daljinski upravlja RC 1 Prof., mjerna letva GR 240 Prof., graevni stativ BT 300 HD Prof., zidni dra WM 4 Prof., akumulator (NiMH), kuite za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), naoale za laser, ploa za ciljanje, punja s adapterom, transportni koveg

  ispitano od profesionalaca:Bolja vidljivost zelene laserske zrake u zatvorenim prostorima je senzacionalna, naroito kod velikih udaljenosti, svijetle okolice ili na tamnim povrinama za mjerenje.

  Graevinski laser GRL 300 HVG Professional Odlina vidljivost za primjene

  u zatvorenom prostoru

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

 • SHOCKWARNING

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Graevinski laser GRL 300 HV Professional Jednostavno koritenje

  uz horizontalno i vertikalno samostalno niveliranje

  f Jednostavni nain koritenja zahvaljujui po jednom gumbu za svaku funkciju i samoobjanjivom zaslonu

  f Brzo podeavanje u horizontalnoj i vertikalnoj primjeni zahvaljujui automatskom samoniveliranju od 8% (5)

  f Funkcija upozoravanja pri oku koja se moe ukljuiti po elji sprjeava pogreno niveliranje u sluaju vibracija ili udaraca

  GRL 300 HV ProfessionalKataloki broj 0 601 061 501 0 615 994 03Y

  Klasa lasera 3R

  Radno podruje s prijamnikom 300 m

  Tonost niveliranja 0,1 mm/m

  Podruje niveliranja 5

  Rotacijska brzina 150, 300, 600 o/min

  Funkcija skeniranja 10, 25, 50

  Funkcija toke Da

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54

  Vrijeme rada, maks. Akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 50 h

  Dimenzije (d//v) 190 x 180 x 170 mm

  Teina 1,8 kg Obujam isporuke Prijamnik LR 1G Professional, daljinski upravlja

  RC 1 Professional, zidni dra WM 4 Professional, akumulator (NiMH), kuite za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), naoale za laser, ploa za ciljanje, punja s adapterom, transportni koveg

  Prijamnik LR 1 Prof., daljinski upravlja RC 1 Prof., mjerna letva GR 240 Prof., graevni stativ BT 300 HD Prof., zidni dra WM 4 Professional, akumulator (NiMH), kuite za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), naoale za laser, ploa za ciljanje, punja s adapterom, transportni koveg

  PrimjeneGRL 300 HV Professional idealan je za primjene u zatvorenom prostoru, kao to su sputanje stropova ili instalacijski radovi.

  Graevinski laseri|29

 • SHOCKWARNING

  30|Graevinski laseri

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  f Jednostavno upravljanje: funkcija s jednim gumbom

  f Samoniveliranje do 8% ( 5) kod horizontalne primjene

  f Automatska funkcija upozoravanja pri oku sprjeava pogreno niveliranje u sluaju vibracija ili udaraca

  GRL 400 H ProfessionalKataloki broj 0 601 061 800 0 615 994 03U

  Klasa lasera 2

  Radno podruje s prijamnikom 400 m

  Tonost niveliranja 0,08 mm/m

  Podruje niveliranja 5

  Rotacijska brzina 600 o/min

  Funkcija skeniranja

  Funkcija toke

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 56

  Vrijeme rada, maks. Akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 50 h

  Dimenzije (d//v) 190 x 180 x 170 mm

  Teina 1,8 kg Obujam isporuke Prijamnik LR 1 Professional, akumulator (NiMH),

  kuite za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), punja s adapterom, transportni koveg

  Prijamnik LR 1 Professional, mjerna letva GR 240 Professional, graevni stativ BT 170 HD Professional, akumulator (NiMH), kuite za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), punja s adapterom, transportni koveg

  Preciznost na velika odstojanja GRL400 H Professional moe se koristiti s prijamnikom u radnom podruju do 400m, i to uz preciznost od 0,08mm/m. Za koritenje pri visokogradnji, niskogradnji i ureenju prirodnih okolia.

  Graevinski laser GRL 400 H Professional Graevinski laser za

  jednostavno koritenje u vanjskom prostoru

 • SHOCKWARNING

  Graevinski laseri|31

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Graevinski laser BL 200 GC Professional Robusni stroj za

  svaku graevinu

  f Idealan za primjenu u vanjskom prostoru i pri loem vremenu zahvaljujui zatiti protiv praine i prskanja vode (IP 66) kao i prizma-pokrovu

  f Snana lea prijamnika i prijamnik BLE 200 Professional za niveliranje do 200 m

  f Ekstremno precizan (1 mm/20 m) za toan rad i na velikim udaljenostima

  Velika funkcionalnostOkomita i referentna zraka omoguuju brzo usmjeravanje. Za optimalnu vidljivost ureaj se po izboru moe podesiti na nain rada za toke i linije ili rotacioni nain rada.

  BL 200 GC ProfessionalKataloki broj 0 601 015 000

  Klasa lasera 3R

  Radno podruje s prijamnikom 400 m

  Tonost niveliranja 0,05 mm/m

  Podruje niveliranja 5

  Rotacijska brzina 10, 50, 200, 600 o/min

  Funkcija toke DaVrijeme rada, maks. Akumulator (NiMH) 30 h;

  alkalne baterije 40 h

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 66

  Dimenzije (d//v) 211 x 180 x 190 mm

  Teina 3 kg Obujam isporuke 1 x akumulator/punja, prijamnik

  BLE 200 Professional, daljinski upravlja BLR 10 Professional, ploa za mjerenje, 4 x 1,2 V KR20 (D) (5.000 mAh), 4 x 1,5 V LR20 (D), naoale za laser, kalkulator nagiba, transportni koveg

  Daljinski upravlja BLR 10 Professional

  Prijamnik velike snage BLE 200 Professional

 • 32|Graevinski laseri

  Laserski prijamnik LR 2 Professional

  f Praktini prijamnik za koritenje u zgradi i izvan zgrade s dosegom do 50 m

  f Usmjeravanje laserske zrake, optiki (zaslon i LED svjetiljke) i akustiki, za rad pri razliitim svjetlosnim okolnostima

  f Magneti na gornjoj strani za bolje privrenje

  f Zatita protiv praine i prskanja vode (IP 54)

  Laserski prijamnik LR 1 Professional

  f Praktini prijamnik za koritenje u zgradi i izvan zgrade, za doseg do 200 m u kombinaciji s graevinskim laserom GRL 400 H Professional i GRL 300 HV Professional

  f Usmjeravanje razine zrake lasera optikim i akustikim signalom

  f Zatita protiv praine i prskanja vode (IP 65)

  Laserski prijamnik LR 1G Professional

  f Praktini prijamnik za koritenje u zgradi i izvan zgrade, za doseg do 150 m u kombinaciji s graevinskim laserom GRL 300 HVG Professional

  f Jednostavna montaa s draem na mjernoj letvi

  f Praktini zaslon sa svim potrebnim informacijama

  f Zatita protiv praine i prskanja vode (IP 65)

  Jo vea snaga i preciznost s pravim priborom

  GRL 300 HV Professional

  GRL 400 H Professional

  GRL 300 HVG Professional

  GLL 3-80 PProfessional

  GLL 2-80 PProfessional

  GLL 2-50Professional

 • Graevinski laseri|33

  Daljinski upravlja RC 1 Professional

  f Praktian daljinski upravlja s dometom do 30m

  f Za GRL300HV Professional i GRL300HVG Professional

  Daljinski upravlja BLR 10 Professional

  f Praktian daljinski upravlja za vanjske prostore s dometom do 30m

  f Za BL200GC Professional

  Prijamnik velike snage BLE 200 Professional

  f Praktini prijamnik za koritenje izvan zgrade i u zgradi s dosegom do 200 m

  f Optiko i akustino prikazivanje razine laserske zrake

  f Integrirana mogunost prebacivanje filtra svjetlosti za sunevo svjetlo ili umjetno svjetlo

  f Zatita protiv praine i prskanja vode (IP 66)

  NOVO! Daljinski upravlja RC 2 Professional

  f Praktian daljinski upravlja za unutranje prostorije s dometom do 20m

  f Tri para gumbi za brzo, sporo i postupno mjerenje

  f Zatita protiv praine i prskanja vode IP5X

  GSL 2 Professional

  BL 200 GC Professional

 • Bosch optiki niveliri odlikuju se velikom preciznou i velikom pouzdanou. Provjereni stativi olakavaju niveliranje, podeavaju se jednostavno, vrlo precizno i pouzdano, te su zbog toga savreno prikladni za teku primjenu na gradilitu.

  Bosch optiki niveliri: precizni i izvanredno robusni

  34|Optiki niveliri

  3

 • Optiki niveliri|35

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  GOL 20 G GOL 20 D GOL 26 G GOL 26 DProfessional Professional Professional Professional

  Kataloki broj 0 601 068 401 0 601 068 400 0 601 068 001 0 601 068 000

  Mjerna jedinica 400 gonova 360 400 gonova 360

  Tonost kuta 1 gon 1 1 gon 1

  Radno podruje Do 60 m Do 60 m Do 100 m Do 100 m

  Poveanje 20-struko 20-struko 26-struko 26-struko

  Tonost niveliranja 3 mm na 30 m 3 mm na 30 m 1,6 mm na 30 m 1,6 mm na 30 m

  zatita protiv praine i prskanja vode

  IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

  Dimenzije (d//v) 215 x 135 x 145 mm 215 x 135 x 145 mm 215 x 135 x 145 mm 215 x 135 x 145 mm

  Teina 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg

  Obujam isporuke

  titnik lee, klatno, inbus-klju, trn za podeavanje, transportni koveg

  titnik lee, klatno, inbus-klju, trn za podeavanje, transportni koveg

  titnik lee, klatno, inbus-klju, trn za podeavanje, transportni koveg

  titnik lee, klatno, inbus-klju, trn za podeavanje, transportni koveg

  f Konstruirani za primjenu na terenu zahvaljujui stabilnom metalnom kuitu sa zatitom protiv praine i prskanja vode (IP 54)

  f Robusni dizajn s ciljnim kolimatorom ugraenim u ureaju i integriranom okruglom libelom

  f Transportni koveg s napravom za blokiranje kompenzatora za siguran transport

  Optiki niveliri GOL 26 G/D Professional Ekstremno robusni ureaj

  u vanjskom podruju

  f Ureaj je idealno prikladan za uporabu na terenu zahvaljujui robusnom kuitu sa zatitom protiv praine i prskanja vode (IP 54)

  f Objektiv velike svjetlosne moi za otru sliku cilja

  f Siguran transport zahvaljujui napravi za blokiranje kompenzatora

  Optiki niveliri GOL 20 G/D Professional Robustan i pouzdan ureaj

  optimalno prikladan za uporabu na terenu

 • Bosch laserski daljinomjeri su precizni ureaji koji postiu pouzdane mjerne rezultate i pod najteim uvjetima. Svi Bosch daljinomjeri odlikuju se svojom funkcionalnou, robusnou i jednostavnosti koritenja. Kvalitetne tehnoloke komponente osiguravaju pouzdani rad i dugotrajnost. Vaa prednost: najvea preciznost, ak i u ekstremnim uvjetima.

  36|Laserski daljinomjeri

  Bosch laserski daljinomjeri: vei domet, vie funkcionalnosti4

 • Laserski daljinomjeri|37

  Maksimalna snaga mjerenja ak i kod nepovoljnih svjetlosnih okolnosti, zahvaljujui velikoj staklenoj lei.

  Litij-ionska tehnologija Do 25.000 mjerenja s jednim punjenjem, sa standardnim Micro-USB prikljukom.

  Pored nadmone funkcionalnosti, mnotvo tehnikih detalja daje vam sigurnost postizanja pouzdanih rezultata mjerenja u svakoj situaciji. Tonost lasera za najveu preciznost u tekoj primjeni na gradilitu.

  Mjerenje udaljenosti najnovija tehnologija

  inteligentan senzor za svjetlost Inteligentan senzor mjeri okolnu svjetlost i prilagoava jainu rasvjete zaslona postojeim svjetlosnim okolnostima.

  Najvea preciznost tijekom cijelog ivotnog vijeka zahvaljujui otpornom keramikom drau optike.

  iljak za mjerenje iz kuta Pomou iljka za mjerenje iz kuta mogua su mjerenja i s teko pristupanih poloaja, tono na milimetar.

  Mjera nagiba 360 olakava rad i obogauje GLM80 Professional dodatnim funkcijama.

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

 • Objanjenja

  Tipina tonost mjerenja

  Memorija + konstantna vrijednost

  Mjerenje duljine

  Trajno mjerenje

  Mjerenje povrina

  Mjerenje zapremina

  zbrajanje/oduzimanje

  iljak za mjerenje iz kuta

  Mjerenje povrine zida

  Funkcija odbrojavanja

  Funkcija min./maks.

  Mjerenje nagiba

  indirektno mjerenje duljine

  Jednostruko indirektno mjerenje visine

  Dvostruko indirektno mjerenje visine

  Funkcija oznaavanja

  Mjerenje trapeza

  integrirana ciljna optika

  min/maks

  +/-

  NOVO! GLM 50 Professional

  GLM 80 Professional

  GLM 150 Professional

  GLM 250 VF Professional

  Bosch nudi program razliitih laserskih daljinomjera za sve primjene. Od laserskog daljinomjera s najveim dosegom na tritu, GLM 250 VF Professional, pa sve do kompaktnog poetnog ureaja.

  Doseg i funkcionalnost

  1 mm

  30

  1 mm

  30

  1,5 mm

  20 + 1

  1,5 mm

  250 m

  150 m

  80 m

  50 m

  38|Laserski daljinomjeri

 • Laserski daljinomjeri|39

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  NOVO! GLM 50 ProfessionalKataloki broj 0 601 072 200

  Mjerno podruje 0,05-50 m

  Tonost mjerenja, tip. 1,5 mm

  Klasa lasera 2

  Laserska dioda 635 nm, < 1 mW

  Pojedinana mjerenja po setu baterija 10.000

  Teina, cca. 0,14 kg

  Dimenzije (d//v) 114 x 53 x 31 mm

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54Obujam isporuke Zatitna torba, 2 x 1,5 V (AAA) baterije,

  certifikat proizvoaa

  ispitan od profesionalaca: GLM50 Professional nudi najvanije funkcije i dobro je zatien za svakodnevnu uporabu na gradilitu.

  f Sve vane funkcije mjerenja intuitivno koritenje

  f Veliki, automatski osvijetljeni zaslon s tri retka za najbolje oitavanje

  f Meke obloge za zatitu ureaja i robusna konstrukcija za teku primjenu na gradilitu

  NOVO! Laserski daljinomjer GLM 50 Professional Jednostavno rjeenje za

  precizno mjerenje udaljenosti

 • Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Laserski daljinomjer GLM 80 Professional Rjeenje vrhunske tehnologije

  za udobno mjerenje

  f Nova funkcionalnost zahvaljujui integriranom senzoru za nagibe do 360

  f Precizno i jednostavno koritenje zahvaljujui osvijetljenom zaslonu koji se automatski okree

  f Najvea sloboda pri radu zahvaljujui litij-ionskoj tehnologiji do 25.000 mjerenja s jednim punjenjem. Mogunost punjenja putem standardnog Micro-USB prikljuka

  GLM 80 ProfessionalKataloki broj 0 601 072 300

  Mjerno podruje 0,05-80 m

  Tonost mjerenja, tip. 1,5 mm

  Klasa lasera 2

  Laserska dioda 635 nm, < 1 mW

  Mjerenje nagiba 60 okomito/360 vodoravno (4 x 90)

  Tonost mjerenja nagiba 0,2

  Pojedinana mjerenja po napunjenom akumulatoru 25.000

  Teina, cca. 0,14 kg

  Dimenzije (d//v) 111 x 51 x 30 mm

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54Obujam isporuke Zatitna torba, Micro-USB punja,

  certifikat proizvoaa

  indirektno mjerenje visine na jednostavni nain samo pritisak na gumbUsmjerite laserski daljinomjer na gornji rub predmeta. Mjera nagiba automatski prepoznaje kut pod kojim je ureaj nagnut i ureaj izraunava visinu predmeta pomou funkcije sinusa. Zapreke u mjernom podruju vie ne predstavljaju potekoe.

  40|Laserski daljinomjeri

 • Umetnut u mjernu letvu R 60 Professional koja je posebno razvijena u tu svrhu, GLM 80 Professional postaje digitalni mjera nagiba. Integrirani sustav za prepoznavanje letve osigurava prebacivanje naina rada ureaja na mjerenje nagiba. Uz tonost do 0,2 omogueno je primjerice provjeravati nagibe krovnih greda i rubova stuba ili usmjeravati predmete sanitarija.

  Laserski daljinomjer GLM 80 + R 60 Professional Daljinomjer koji mjeri i nagibe

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  f Precizno digitalno mjerenje nagiba s mjernom letvom R60Professional, ureaj je odmah spreman za primjenu zahvaljujui prepoznavanju mjerne letve

  f Zvuni signal na 0 i 90 za precizno niveliranje kada radite sami

  f Robusna alumunijska letva za najveu preciznost i dug ivotni vijek

  GLM 80 + R 60 ProfessionalKataloki broj 0 601 072 301Mjerno podruje 0-360 (4 x nagib od 90)

  Tonost mjerenja nagiba 0,2

  Teina 0,14 kg/0,6 kg (GLM 80/R 60)

  Dimenzije (d//v) 111 x 51 x 30 mm (GLM 80)610 x 58 x 30 mm (GLM 80 + R 60)

  Obujam isporuke Zatitna torba, Micro-USB punja, certifikat proizvoaa, mjerna vodilica R 60

  ispitano od profesionalaca:

  U kombinaciji s mjernom letvom R 60 Professional, GLM 80 Professional se pretvara u digitalnu libelu: mjerenje udaljenosti, niveliranje i precizno mjerenje nagiba s jednim te istim ureajem.

  Laserski daljinomjeri|41

 • Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Laserski daljinomjer GLM 150 Professional Vie funkcionalnosti

  za interijere

  GLM 150 ProfessionalKataloki broj 0 601 072 000

  Mjerno podruje 0,05-150 m

  Tonost mjerenja, tip. 1 mm

  Klasa lasera 2

  Laserska dioda 635 nm, < 1 mW

  Broj vrijednosti u memoriji 30

  Pojedinana mjerenja po setu baterija 30.000

  Teina, cca. 0,24 kg

  Dimenzije (d//v) 120 x 66 x 37 mm

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54Obujam isporuke Oma za noenje, zatitna torba, 4 x 1,5 V

  (AAA) baterije, certifikat proizvoaa

  f Najvea preciznost tijekom cijelog ivotnog vijeka zahvaljujui otpornom keramikom drau optike

  f Mnotvo funkcija kao to su indirektno mjerenje visine, funkcija oznaavanja i mjerenje krovnih kosina

  f Automatsko memoriranje zadnjih 30 mjerenja

  ispitan od profesionalaca: Kod naih graditeljskih projekata na sajmovima imamo posla s velikim udaljenostima i vrlo sloenom arhitekturom. Budui da su doseg i funkcionalnost od bitnog znaaja, koristimo Bosch GLM150Professional.

  42|Laserski daljinomjeri

 • Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  GLM 250 VF ProfessionalKataloki broj 0 601 072 100

  Mjerno podruje 0,05-250 m

  Tonost mjerenja, tip. 1 mm

  Klasa lasera 2

  Laserska dioda 635 nm, < 1 mW

  Optika za ciljanje Da

  Broj vrijednosti u memoriji 30

  Pojedinana mjerenja po setu baterija 30.000

  Teina, cca. 0,24 kg

  Dimenzije (d//v) 120 x 66 x 37 mm

  zatita protiv praine i prskanja vode IP 54Obujam isporuke Oma za noenje, zatitna torba, 4 x 1,5 V

  (AAA) baterije, certifikat proizvoaa

  f Idealan ureaj za koritenje na terenu: integrirana ciljna optika za optimalnu vidljivost laserske toke do udaljenosti od 250 m

  f Maksimalna snaga i preciznost mjerenja, ak i kod nepovoljnih svjetlosnih okolnosti zahvaljujui velikoj staklenoj lei i keramikom drau optike

  f Brojne, korisne funkcije mjerenja za brzi i precizni izraun duljina, povrina i zapremina

  Laserski daljinomjer GLM 250 VF Professional Laserski daljinomjer

  s najveim dosegom

  Integrirana ciljna optika omoguuje sigurno usmjeravanje na daleko udaljene mjerne toke, ak i pod nepogodnim svjetlosnim uvjetima.

  Laserski daljinomjeri|43

 • Idealni ureaji za tono odreivanje kutova, horizontala ili nagiba od 0 do 360. Ureaji se istiu lakim rukovanjem u svakom nainu primjene: zvuni signali, funkcija memorije i izrauna te zasloni koji se mogu itati i iznad glave olakavaju rad.

  44|Mjerai kuta i nagiba

  Bosch mjerai kuta i nagiba: precizno mjerenje, prenaanje

  vrijednosti i lako usmjeravanje5

 • CNR

  SPR

  Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  Digitalni kutomjeri|45

  f Automatsko izraunavanje jednostrukih i dvostrukih poprenih i kosih kutova bez daljnjih pomagala

  f Brzo izraunavanje i prenaanje kutova zahvaljujui funkciji memorije za esto koritene kutne vrijednosti

  f Isporuuje se sa produetkom kraka za mjerenje na teko pristupanim mjestima

  f Nije potrebno kalibrirati ureaj

  Jednostavno odreivanje kutova omoguuje precizno prilagoavanje pri piljenju.

  Digitalni kutomjer GAM 220 MF Professional Precizni kosi kutovi

  na pritisak gumba

  GAM 220 MF ProfessionalKataloki broj 0 601 076 200

  Mjerno podruje 0-220 (kut)

  Tonost mjerenja, kut 0,1

  Funkcija raunanja Da

  Funkcija memoriranja Da

  Teina 1,1 kg

  Dimenzije (d//v) 432 x 35 x 61 mmObujam isporuke Zatitna torba, 4 x 1,5 V LR6 (AA)

  baterije, produetak kraka

 • Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  46|Digitalni kutomjeri

  DWM 40 L DWM 40 L SetProfessional Professional

  Kataloki broj 0 601 096 603 0 601 096 663

  Mjerno podruje 0-220 (kut) 0-220 (kut)

  Tonost mjerenja, kut 0,1 0,1/ 0,05

  Teina 1,1 kg 1,1 kg

  Dimenzije (d//v) 432 x 35 x 61 mm 432 x 35 x 61 mmObujam isporuke 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije Zatitna torba,

  4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, produetak kraka

  f Odreivanje kutova bre, preciznije i ekonominije

  f Hold-funkcija za sauvanje i preuzimanje mjernog rezultata

  f Najvea tonost uvijek zahvaljujui integriranom preciznom senzoru kuta koji ne podlijee habanju i koji je neovisan o temperaturi

  f Nije potrebno kalibrirati ureaj

  Digitalni kutomjer DWM 40 L Professional Najtonije odreivanje kutova

 • Daljnje informacije o profesionalnim plavim mjernim alatima i priboru nai ete na adresi www.bosch-professional.com.hr.

  f Precizno mjeri nagibe u stupnjevima, postocima ili mm/m

  f Strjelice za smjer i zvuni signali pri 0 i 90 za jednostavno usmjeravanje

  f Hold/copy-funkcija za sauvanje i preuzimanje mjernog rezultata

  f Automatsko okretanje mjernih vrijednosti kod rada iznad glave

  Mjerai nagiba DNM 60 L/120 L Professional Precizni digitalni mjera nagiba

  Mjerai nagiba|47

  DNM 60 L DNM 120 LProfessional Professional

  Kataloki broj 0 601 014 000 0 601 014 100

  Mjerno podruje 0-360 (4 x nagib od 90)

  0-360 (4 x nagib od 90)

  Tonost mjerenja elektronike 0/90

  0,05 0,05

  Tonost mjerenja elektronike 1-89

  0,2 0,2

  Teina 0,7 kg 1,3 kg

  Dimenzije (d//v) 600 x 25 x 60 mm 1.200 x 25 x 60 mmObujam isporuke Zatitna torba,

  1 x 9 V 6LR61 baterija Zatitna torba, 1 x 9 V 6LR61 baterija

  Preciznost i ekonominost Zvuni signal omoguava precizno niveliranje i onda kada radite sami.

 • Laserski niveliri

  Ton

  ost k

  uta

  (kut

  izm

  eu

  0 d

  o 90

  )

  Radn

  o po

  dru

  je

  Tei

  na

  Dim

  enzi

  je (d

  //v

  )

  Napa

  janj

  e st

  rujo

  m

  IP-z

  atit

  na k

  ateg

  orija

  Prih

  vat z

  a st

  ativ

  Ton

  ost n

  ivel

  iranj

  a

  Podr

  uje

  nive

  liran

  ja

  Stra

  nica

  Tei

  na

  Dim

  enzi

  je (d

  //v

  )

  Napa

  janj

  e st

  rujo

  m

  IP-z

  atit

  na k

  ateg

  orija

  Prih

  vat z

  a st

  ativ

  Ton

  ost n

  ivel

  iranj

  a

  Podr

  uje

  nive

  liran

  ja

  Stra

  nica

  Radn

  o po

  dru

  je z

  a

  lase

  rske

  kri

  eve

  Radn

  o po

  dru

  je z

  a

  lase

  rske

  tok

  e

  GPL 3Professional

  30 m* 0,3 mm/m 3, 5

  IP 5X 3 x 1,5 V LR6 (AA)1/4", 5/8"

  0,25 kg 104 x 40 x 80 mm 18

  GPL 5 Professional

  30 m* 0,3 mm/m 3, 5

  IP 5X 3 x 1,5 V LR6 (AA)1/4", 5/8"

  0,25 kg 104 x 40 x 80 mm 19

  NOVO! GCL 25 Professional

  30 m* 10 m 0,3 mm/m 4 IP 54 4 x 1,5 V LR6 (AA)1/4", 5/8"

  0,45 kg 118 x 57 x 89 mm 20

  Tei

  na

  Dim

  enzi

  je (d

  //v

  )

  Stra

  nica

  Mak

  s. d

  ubin

  a do

  met

  a

  IP-z

  atit

  na k

  ateg

  orija

  Napa

  janj

  e st

  rujo

  m

  Mat

  erija

  li ko

  je

  pron

  alaz

  i

  Detektori

  Pregled tehnikih podataka

  48|Tehniki podaci

  GLL 2 10 m* 0,3 mm/m 4 IP 5X 3 x 1,5 V LR6 (AA) 1/4", 5/8" 0,25 kg 80 x 42 x 96 mm 21Professional

  GLL 2-50 50 m* 0,3 mm/m 4 IP 54 3 x 1,5 V LR6 (AA) 1/4" 0,45 kg 118 x 57 x 89 mm 22Professional

  GTL 3 20 m* 0,2 mm/m IP 54 4 x 1,5 V LR6 (AA) 0,50 kg 156 x 102 x 98 mm 23Professional

  GLL 2-80 P 80 m* 0,2 mm/m 4 IP 54 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1/4", 5/8" 0,68 kg 158 x 54 x 141 mm 24Professional

  GLL 3-80 P 80 m* 0,2 mm/m 4 IP 54 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1/4", 5/8" 0,76 kg 159 x 75 x 141 mm 25Professional

  NOVO! GSL 2 20 m* 0,3 mm/m 4 IP 541 x 10,8 V litij-ion-ski akumulator4 x 1,5 V LR6 (AA)

  1/4", 5/8" 1,5 kg 80 x 42 x 96 mm 26-27Professional

  NOVO! GMS 100 M Professional

  100 mm Metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, vodovi pod naponom IP 54 4 x 1,5 V LR6 (AA) 0,7 kg 220 x 97 x 120 mm 12

  GMS 120 Professional

  120 mm

  Metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom

  IP 54 1 x 9 V 6LR61 (AA) 0,27 kg 200 x 85 x 32 mm 13

  D-tect 150 Professional

  150 mm

  Plastine cijevi, metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom

  IP 54 4 x 1,5 V LR6 (AA) 0,7 kg 220 x 97 x 120 mm 14

  NOVO! D-tect 150 SV Professional

  150 mm

  Plastine cijevi, metali koji sadre eljezo, metali bez eljeza, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom

  IP 54 4 x 1,5 V LR6 (AA) 0,7 kg 220 x 97 x 120 mm 15

  Tokasti laseri

  * Ovisno o svjetlosti okolice.

 • Stra

  nica

  Tei

  na

  Dim

  enzi

  je (d

  //v

  )

  Napa

  janj

  e st

  rujo

  m

  Prih

  vat z

  a st

  ativ

  Radn

  o po

  dru

  je

  s pr

  ijam

  niko

  m

  Podr

  uje

  niv

  elira

  nja

  IP-za

  titn

  a ka

  tego

  rija

  Ton

  ost n

  ivel

  iranj

  a

  Graevinski laseri

  GOL 20 G 60 m 400 gonova20- struko IP 54 3 mm na 30 m 5/8" 1,7 kg 215 x 135 x 145 mm 35Professional

  GOL 20 D 60 m 360 20- struko IP 54 3 mm na 30 m 5/8" 1,7 kg 215 x 135 x 145 mm 35Professional

  GOL 26 G 100 m 400 gonova26- struko IP 54 1,6 mm na 30 m 5/8" 1,7 kg 215 x 135 x 145 mm 35Professional

  GOL 26 D 100 m 360 26- struko IP 54 1,6 mm na 30 m 5/8" 1,7 kg 215 x 135 x 145 mm 35Professional

  GAM 220 MF 0-220 (kut) 0,1 (kut) 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1,1 kg 432 x 35 x 61 mm 45Professional

  DWM 40 L 0-220 (kut) 0,1 (kut) 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1,1 kg 432 x 35 x 61 mm 46Professional

  DNM 60 L 0-360 (4 x nagib od 90)

  0,05 (elektronika 0/90)/ 1 x 9 V 6LR61 0,7 kg 600 x 25 x 60 mm 47Professional 0,2 (elektronika 1-89)

  DNM 120 L 0-360 (4 x nagib od 90)

  0,05 (elektronika 0/90)/ 1 x 9 V 6LR61 1,3 kg 1.200 x 25 x 60 mm 47Professional 0,2 (elektronika 1-89)

  Stra

  nica

  Tei

  na

  Dim

  enzi

  je (d

  //v

  )

  Napa

  janj

  e st

  rujo

  m

  Radn

  o po

  dru

  je

  Ton

  ost m

  jere

  nja

  Mjerai kuta i nagiba

  Tehniki podaci|49

  NOVO! GLM 50 0,05-50 m 1,5 mm IP 54 2 x 1,5 V LR03 (AAA) 1/4" 0,14 kg 114 x 53 x 31 mm 39Professional

  GLM 80 0,05-80 m 1,5 mm 20 + 1 IP 54 1 x 3,7 V litij-ionski akumulator 1/4" 0,14 kg 111 x 51 x 30 mm 40Professional

  GLM 80 + R 60Professional 0,05-80 m 1,5 mm 20 + 1 IP 54

  1 x 3,7 V litij-ionski akumulator 1/4"

  0,14 kg (GLM 80)

  0,6 kg(R 60)

  111 x 51 x 30 mm(GLM 80)

  610 x 58 x 30 mm(R 60)

  41

  GLM 150 0,05-150 m 1 mm 30 IP 54 4 x 1,5 V LR03 (AAA) 1/4" 0,24 kg 120 x 66 x 37 mm 42Professional

  GLM 250 VF 0,05-250 m 1 mm 30 Da IP 54 4 x 1,5 V LR03 (AAA) 1/4" 0,24 kg 120 x 66 x 37 mm 43Professional

  Daljinomjeri

  Stra

  nica

  Mje

  rno

  podr

  uje

  Vrije

  dnos

  ti u m

  emor

  iji +

  kons

  tant

  na vr

  ijedn

  ost

  Ton

  ost m

  jere

  nja

  Inte

  grira

  na c

  iljna

  optik

  aIP

  -za

  titna

  ka

  tego

  rija

  Tei

  na

  Dim

  enzi

  je (d

  //v

  )

  Napa

  janj

  e st

  rujo

  m

  Prih

  vat z

  a st

  ativ

  GRL 300 HVG 300 m 0,1 mm/m 5 IP 542 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 5/8" 1,8 kg 190 x 180 x 170 mm 28Professional 2 x 1,5 V LR20 (D)

  GRL 300 HV 300 m 0,1 mm/m 5 IP 542 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 5/8" 1,8 kg 190 x 180 x 170 mm 29Professional 2 x 1,5 V LR20 (D)

  GRL 400 H 400 m 0,08 mm/m 5 IP 562 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 5/8" 1,8 kg 190 x 180 x 170 mm 30Professional 2 x 1,5 V LR20 (D)

  BL 200 GC 400 m 0,05 mm/m 5 IP 664 x 1,2 V KR20 (D)

  5/8" 3 kg 211 x 180 x 190 mm 31(5.000 mAh),Professional4 x 1,5 V LR20 (D)

  Stra

  nica

  Dim

  enzi

  je (d

  //v

  )

  Tei

  na

  Ton

  ost

  nive

  liran

  ja

  Prih

  vat z

  a st

  ativ

  Radn

  o po

  dru

  jeM

  jern

  a je

  dini

  ca

  Pove

  anj

  e

  IP-z

  atit

  na

  kate

  gorij

  aOptiki niveliri

 • Podaci pribora u pregledu

  50|Pribor

  Laserski prijamnik LR 1 Professional

  0-200 m 1 mm/ 3 mm 1 x 9 V 6LR61 IP 65 0,36 kg

  GRL 400 H; GRL 300 HV; BL 200 GC Professional

  0 601 015 400

  Laserski prijamnik LR 1G Professional

  0-150 m 1 mm/ 3 mm 1 x 9 V 6LR61 IP 65 0,36 kgGRL 300 HVG Professional

  0 601 069 700

  Prijamnik velike snage BLE 200 Professional

  0-200 m 1 mm/ 3 mm 2 x 1,5 V LR6 (AA) IP 66 0,21 kg

  BL 200 GC; GRL 400 H; GRL 300 HV Professional

  0 601 017 101

  Laserski prijamnik LR 2 Professional

  5-50 m 1 mm/ 3 mm 1 x 9 V 6LR61 IP 54 0,2 kg

  GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50 Professional

  0 601 069 100

  Daljinski upravlja RC 1 Professional

  0-30 m 1 x 1,5 V LR6 (AA) 0,069 kgGRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional

  0 601 069 900

  Laserski prijamnici/daljinski upravlja

  Dose

  g

  Ton

  ost m

  jere

  nja

  (fino

  /gru

  bo)

  Tei

  na

  IP-z

  atit

  na k

  ateg

  orija

  Napa

  janj

  e st

  rujo

  m

  Prik

  ladn

  o za

  Kata

  lok

  i bro

  j

 • Pribor|51

  Graevni stativ BS 150 Professional

  52-147 cm 1/4" 1,0 kg

  GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional

  0 601 096 974

  Graevni stativ BT 160 Professional

  97-160 cm 5/8" x 11 4,1 kg

  GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional

  S adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional

  0 601 091 200

  Daljinski upravlja RC 2

  0-30 m 1 x 1,5 V LR6 (AA) 0,069 kgGSL 2 Professional

  0 601 069 C00

  Daljinski upravlja BLR 10 Professional

  0-30 m 1 x 9 V 6LR61 0,12 kgBL 200 GC Professional

  0 601 096 961

  Laserski prijamnici/daljinski upravlja

  Dose

  g

  Ton

  ost m

  jere

  nja

  (fino

  /gru

  bo)

  Tei

  na

  IP-z

  atit

  na k

  ateg

  orija

  Napa

  janj

  e st

  rujo

  m

  Prik

  ladn

  o za

  Kata

  lok

  i bro

  j

  Radn

  a vi

  sina

  Graevinski stativi

  Tei

  na

  Navo

  j sta

  tiva

  Prik

  ladn

  o za

  Kata

  lok

  i bro

  j

 • Podaci pribora u pregledu

  52|Pribor

  Graevni stativ BT 170 HD Professional

  107-165 cm 5/8" x 11 5,5 kg

  GPL 5 C; GCL 25; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional

  S adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional

  0 601 091 300

  Graevni stativ BT 300 HD Professional

  122-295 cm 5/8" x 11 7,2 kg

  GPL 5 C; GCL 25; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional

  S adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional

  0 601 091 400

  Adapter za stativ

  svi laserski daljinomjeri 1 609 203 C10

  Prik

  ladn

  o za

  Kata

  lok

  i bro

  j

  Tei

  na

  Drai/ klin za nagib/ostalo

  Zidni dra

  f Prikladan za privrenje graevinskih lasera na zid kao i za usmjeravanje vodoravne linije i okomite linije na stativu

  BL 200 GC Professional 2 607 001 277

  Radn

  a vi

  sina

  Graevinski stativi

  Tei

  na

  Navo

  j sta

  tiva

  Prik

  ladn

  o za

  Kata

  lok

  i bro

  j

 • Pribor|53

  Zidni dra WM 4 Professional

  f Prilagodljiva montaa draa

  f Podeavanje visine s uvr-ivanjem za sigurno i precizno usmjeravanje

  0,7 kgGRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional

  0 601 092 400

  Univerzalni dra BM 1 Professional

  f Prilagodljiva montaa draa

  f Podeavanje visine s uvr-ivanjem za sigurno i precizno usmjeravanje

  0,5 kg

  GPL 5 C; GCL 25; GPL 5; GPL 3; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P Professional

  Idealno i u kombinaciji s teleskopskom rukom BT 350 Professional

  0 601 015 A00

  Dra f Za jednostavno privri-

  vanje na mjernoj letvi LR 1; LR 1G; LR 2 Professional 1 608 M00 05A

  Produljenje kraka

  f Za mjerenje na kratkim povrinama naslanjanja i na teko pristupanim mjestima

  0,14 kg DWM 40 L; GAM 220 MF Professional 2 607 001 312

  Mjerna letva R 60 Professional

  f Vodilica za nagibe s preciznim draem za GLM 80 Professional

  0,6 kg GLM 80 Professional 0 601 079 000

  Prik

  ladn

  o za

  Kata

  lok

  i bro

  j

  Tei

  na

  Drai/ klin za nagib/ostalo

 • Podaci pribora u pregledu

  54|Pribor

  Tei

  na

  ciljne ploe za lasersku zraku/ploa za mjerenje stropa

  Ploa za ciljanje

  f Omoguuje utvrivanje neravnina (valovi i udubine poda) na povrinama, tono u milimetar

  Laser za podne povrine GSL 2 Professional

  1 608 M00 70B

  Ciljna ploa za lasersku zraku (crveni)

  f Prikladna za poboljanje vidljivosti laserske zrake

  GRL 400 H; GRL 300 HV Professional

  1 608 M00 05C

  Ciljna ploa za lasersku zraku (plava)

  f Prikladna za poboljanje vidljivosti zelene laserske zrake

  300 HVG Professional 1 608 M00 05K

  Ploa za mjerenje

  f Prikladna za bolje usmjeravanje lasera i kao pomagalo za markiranje za prenaanje laserske zrake na zid i pod

  svi tokasti laseri, laserski niveliri i graevinski laseri

  2 607 002 195

  Ciljna ploa za lasersku zraku

  f Prikladna za bolju refleksiju laserske zrake, na primjer kod mjerenja u vanjskim prostorima sa jakom sunevom svjetlou

  GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional

  2 607 001 391

  Prik

  ladn

  o za

  Kata

  lok

  i bro

  j

 • Pribor|55

  Tei

  naTe

  ina

  Naoale za laser

  Pribor za opskrbu strujom

  Naoale za laser (crveni)

  f Poboljavaju vidljivost laserske zrake i time olakavaju rad kod nepovoljnih svjetlosnih okolnosti

  GRL 400 H; GRL 300 HV; BL 200 GC Professional; svi laserski daljinomjeri

  1 608 M00 05B

  Naoale za laser (zeleni)

  f Poboljavaju vidljivost laserske zrake i time olakavaju rad kod nepovoljnih svjetlosnih okolnosti

  300 HVG Professional 1 608 M00 05J

  Prik

  ladn

  o za

  Prik

  ladn

  o za

  Kata

  lok

  i bro

  j

  Kata

  lok

  i bro

  j

  Kuite za baterije

  f Za alkalne baterije GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional

  1 608 M00 05D

  Punja f S meunarodnim adapterom GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional

  1 608 M00 05E

  Akumulatorski komplet

  f NiMH-akumulator GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional

  1 608 M00 05G

 • 56|Pribor

  Transportni koveg GOL20/26 Professional

  f Siguran transport zahvaljujui na-pravi za blokiranje kompenzatora

  GOL 20 D/G; GOL 26 D/G 1 600 A00 0LF

  Transportni koveg GRL300/400 Professional

  f Siguran transport ureaja GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional

  1 608 M00 05F

  Transportni koveg GLL 2-80 P/GLL 3-80 P Professional

  f Siguran transport ureaja GLL 2-80 P; GLL 3-80 P Professional

  1 600 A00 0CB

  Transportni koveg GLL2-50 Professional

  f Siguran transport ureaja GLL 2-50 Professional 2 605 438 682

  Zatitna torba R60 Professional

  f Siguran transport mjerne vodilice R 60 Professional 1 600 Z00 01C

  Zatitna torba GMS 100 M/GMS 120 Professional

  f Za detektor za metal i vienamjenski detektor

  GMS 100 M; GMS 120 2 609 170140

  Podaci pribora u pregledu

  Tei

  na

  Transportni kovezi/zatitne torbe

  Prik

  ladn

  o za

  Kata

  lok

  i bro

  j

 • Pribor|57

  Mjerna letva GR 240 Professional

  Do 2,4 m 2 1,3 kg

  GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional

  0 601 094 100

  Mjerna letva GR 500 Professional

  Do 5 m 5 1,98 kgGRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional

  0 601 094 300

  Teleskopska ruka BT 350 Professional

  140-350 cm 2,5 kg

  GPL 5 C; GCL 25; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50 Professional

  Idealna i u kombinaciji s univerzalnim draem BM 1 Professional i zidnim draem WM 4 Professional

  0 601 015 B00

  Tei

  na

  Sekc

  ije

  Radn

  a vi

  sina

  / di

  men

  zije

  Mjerne letve

  Prik

  ladn

  o za

  Kata

  lok

  i bro

  j

 • SHOCKWARNING

  58|Legenda

  iP-zatitne kategorije

  IP 54 = zatita od tetnih taloenja praine. Prodiranje praine se ne sprjeava potpuno, ali se ne smije ugroavati nain funkcioniranja radnog sredstva (zatieno od praine). Zatita od vode koja dopire sa svih strana (prskanje vodom).

  IP 56 = zatita od tetnih taloenja praine. Prodiranje praine se ne sprjeava potpuno, ali se ne smije ugroavati nain funkcioniranja radnog sredstva (zatieno od praine). Zatita od udara vode ili jakog mlaza vode.

  IP 65 = zatita od prodiranja praine (nepropusno na prainu). Zatita od vode iz mlaznice koja dopire sa svih strana (prskanje mlazom vode).

  IP 66 = zatita od prodiranja praine (nepropusno na prainu). Zatita od udara vode ili jakog mlaza vode.

  Simboli i njihovo znaenje

  Litij-ionska tehnologija

  Bez samopranjenja. Bez efekta memorije.

  Funkcija upozoravanja pri oku

  sprjeava pogreno niveliranje u sluaju udaraca ili vibracija.

  senzor nagiba 360

  olakava rad i obogauje GLM 80 Professional dodatnim funkcijama.

  integrirana ciljna optika

  za optimalnu vidljivost laserske toke do udaljenosti od 250 m.

 • 2|Rije urednika

  Na doprinos vaem uspjehu

  Kako bi bili sigurni da ete i pod najteim atmosferskim okolnostima uvijek dobivati precizne mjerne rezultate, Bosch ispituje funkcionalnost svih mjernih alata pod najteim uvjetima.

  istinski Bosch: najvea preciznost i najjednostavnije rukovanjeTo je formula uspjeha svih Bosch mjernih alata. S naim opsenim programom proizvoda elimo doprinijeti vaem uspjehu. Bosch mjerna tehnika, uvjerljiva rjeenja za obrt i industriju.

  S potovanjem, va

  Martin Merchant Voditelj proizvodnog odjela za mjernu tehniku

  Oekivanja postavljena pred graevinske obrtnike stalno rastu. Graevinski projekti postaju sve sloeniji, primjenjuju se nove tehnologije i materijali i moraju se ugraditi pod tonim rokovima i u najvioj kvaliteti. S ovim novim izazovima rastu i oekivanja koja postavljate za vae mjerne alate.

  Bosch mjerna tehnika ispunjava te izazove, i sa svojim proirenim programom proizvoda nudi vam mjerne alate koji udovoljavaju najviim zahtjevima. Otvara nove mogunosti primjena, olakava radne tijekove obrtnika i time poboljava njegovu produktivnost.

  Novi proizvodi za nove mogunosti primjenaBliska suradnja s profesionalcima iz graevinskog obrta jedno je od Boschovih naela uspjeha. Dojmljiv primjer za ovu suradnju je laser za podne povrine GSL 2 Professional. Jedini je mjerni alat na cijelom svijetu s kojim se mogu vizualizirati neravnine na velikim povrinama i tono izmjeriti. Idealan je za graevinske nadzornike i sve obrte za obradu podova.

  HHHeeejjjkkkuuupppiii...mmmeee ooonnnllliiinnneee tttrrrgggooovvviiinnnaaahttp://[email protected]/909-339 066/909-333