of 5 /5
Iskrica 4, godina 4., svibanj 2008. 16 Povodom Svjetskog dana učitelja 5. listopada 2007. upri- ličen je susret učitelja s Boćar- skim klubom „Fešk Feravino“ Feričanci. U ime domaćina uči- telje je primio Antun Jukić i upoznao ih s programom rada boćarskog kluba te s najznačaj- nijim postignućima. Boćarski klub djeluje već 11 godina. Broji 15 aktivnih čla- nova i oko stotinjak podupirućih članova. Klub se natječe u sklopu 3. hrvatske lige. Najveći je uspjeh boćara osvajanje laskave titule Prvaci Slavonije u kupu Hrvats- ke“. Osim skupnih natjecanja čla- novi kluba postigli su zapažene uspjehe na brojnim pojedinačnim prvenstvima države. Vitrine kluba krase brojni pehari i priznanja. Dalmatinski dišpet i slavon- sko srce tajna je uspjeha feri- čanačkih balo- taša. Izgled buduće maskote kluba Učitelj je temeljni nositelj svih promjena u obrazovanju.Određenje uči- teljske profesije možemo pronaći i u Tol- stojevim riječima : “Ako učitelj voli sa- mo posao, on je dobar učitelj. Kad uči- telj sjedini ljubav prema poslu i prema učenicima, on je savršen učitelj.“ Kako postati i biti savršen učitelj? Poznata je izreka starih Grka: »Koga su bogovi prokleli, u učitelje su ga poslali.« Iako, čuvena je mudrost Grka: »Ljepota učiteljskog poziva dar je bogova.“ Uči- telj ima moć zapaliti iskru radoznalosti, odškrinuti vrata znanja i svakom djetetu omogućiti razvoj sposobnosti, inteligen- cije i talenta pomoću kojih može postati što god želi. Nije li to „dar bogova?“ Suradnja škole i lokalne sredine

uč ar- č ina u i- č telje je primio Antun Juki i upoznao ... · matematike. Karmela je de-monstrirala primjenu mjernih jedinica u osvajanju punata za svoju ekipu. Zahvaljujemo

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of uč ar- č ina u i- č telje je primio Antun Juki i upoznao ... · matematike. Karmela je...

Page 1: uč ar- č ina u i- č telje je primio Antun Juki i upoznao ... · matematike. Karmela je de-monstrirala primjenu mjernih jedinica u osvajanju punata za svoju ekipu. Zahvaljujemo

Iskrica 4, godina 4., svibanj 2008. 16

Povodom Svjetskog dana učitelja 5. listopada 2007. upri-ličen je susret učitelja s Boćar-skim klubom „Fešk Feravino“ Feričanci. U ime domaćina uči-telje je primio Antun Jukić i upoznao ih s programom rada boćarskog kluba te s najznačaj-nijim postignućima.

Boćarski klub djeluje već 11 godina. Broji 15 aktivnih čla-nova i oko stotinjak podupirućih članova.

Klub se natječe u sklopu 3. hrvatske lige. Najveći je uspjeh boćara osvajanje laskave titule “Prvaci Slavonije u kupu Hrvats-ke“. Osim skupnih natjecanja čla-novi kluba postigli su zapažene uspjehe na brojnim pojedinačnim prvenstvima države.

Vitrine kluba krase brojni pehari i priznanja. Dalmatinski dišpet i slavon-sko srce tajna je uspjeha feri-čanačkih balo-taša.

Izgled buduće maskote kluba

Učitelj je temeljni nositelj svih promjena u obrazovanju.Određenje uči-teljske profesije možemo pronaći i u Tol-stojevim riječima : “Ako učitelj voli sa-mo posao, on je dobar učitelj. Kad uči-telj sjedini ljubav prema poslu i prema učenicima, on je savršen učitelj.“

Kako postati i biti savršen učitelj? Poznata je izreka starih Grka: »Koga su bogovi prokleli, u učitelje su ga poslali.« Iako, čuvena je mudrost Grka: »Ljepota učiteljskog poziva dar je bogova.“ Uči-telj ima moć zapaliti iskru radoznalosti, odškrinuti vrata znanja i svakom djetetu omogućiti razvoj sposobnosti, inteligen-cije i talenta pomoću kojih može postati što god želi. Nije li to „dar bogova?“

Suradnja škole i lokalne sredine

Page 2: uč ar- č ina u i- č telje je primio Antun Juki i upoznao ... · matematike. Karmela je de-monstrirala primjenu mjernih jedinica u osvajanju punata za svoju ekipu. Zahvaljujemo

17 Iskrica 4, godina 4., svibanj 2008.

Korelacija mladosti i iskus-tva, engleskog jezika i prirode, uz čari kemijskih reakcija i nesvakidašnju primjenu pedagoških mjera, dovela je susret do vrhunca.

Tko zna – možda se u učitelj-skim redovima kriju budući talenti i nade ženskog boćanja!

Mirjana Bilić, pedagoginja školeMirjana Bilić, pedagoginja školeMirjana Bilić, pedagoginja školeMirjana Bilić, pedagoginja škole

Suradnja škole i lokalne sredine

Pod stručnim vodstvom iskusnog nam domaćina učitelji su savladali početne vještine i pravila boćanja.

U žaru igre i odmjerava-nja bulina najžešće su bile mla-de učiteljice. U izbijanju bulina nenadmašna je bila učiteljica razredne nastave Ivanka Rosko-vić. Oštro oko i precizna ruka osigurali su pobjedu njenoj eki-pi.

Da se elementi HNOS-a mogu primijeniti i u sportskim igrama, dokazala je profesorica matematike. Karmela je de-monstrirala primjenu mjernih jedinica u osvajanju punata za svoju ekipu.

Zahvaljujemo se Boćarskom klubu na nezaboravnim trenucima!

Page 3: uč ar- č ina u i- č telje je primio Antun Juki i upoznao ... · matematike. Karmela je de-monstrirala primjenu mjernih jedinica u osvajanju punata za svoju ekipu. Zahvaljujemo

Iskrica 4, godina 4., svibanj 2008. 18

Škola nogometa radi tijekom cijele kalendarske godine. U zimskom periodu mladi nogometaši treniraju u školskoj sportskoj dvorani OŠ Vladimi-ra Nazora Feričanci.

Osim stjecanja športskih vještina i sposobnosti, kroz rad nogometnog kluba promiče se usvajanje zdravog načina ži-vota i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Mirjana Bilić, pedagoginja školeMirjana Bilić, pedagoginja školeMirjana Bilić, pedagoginja školeMirjana Bilić, pedagoginja škole

Suradnja škole i lokalne sredine

Pored izvannastavnih ak-tivnosti u školi učenici naše škole uključeni su u brojne iz-vanškolske aktivnosti u lokal-noj sredini. Jedna od takvih aktivnosti je i škola nogometa u kojoj je aktivno uključeno 60 polaznika. Škola nogometa NK „FEŠK“ Feričanci počela je s radom u proljeće 2005. godine.

Polaznici škole nogometa podijeljeni su u četiri starosne kategorije:

♦ Mlađi limači do 8 g.

♦ Stariji limači od 8 do 10 g.

♦ Mlađi pioniri od 10 do 12 g.

♦ Stariji pioniri od 12 do 14 g.

Mlađi i stariji pioniri nat-ječu se u Drugoj kvalitetnoj ligi mladeži Slavonije i Baranje.

Page 4: uč ar- č ina u i- č telje je primio Antun Juki i upoznao ... · matematike. Karmela je de-monstrirala primjenu mjernih jedinica u osvajanju punata za svoju ekipu. Zahvaljujemo

19 Iskrica 4, godina 4., svibanj 2008.

Dan posvećen kruhuDan posvećen kruhuDan posvećen kruhuDan posvećen kruhu

Kruh je život, molitva i blagoslov svim ljudima. Bog nam je podario to bla-go koje svakodnevno stoji na našem sto-lu. Kruh je plod marljivih i vrijednih ru-ku.

Zahvalimo Bogu što nam svakod-nevno daje svoj blagoslov u kruhu. Ču-vajmo i najmanju mrvicu toga blaga jer kruh je život, molitva i blagoslov svim ljudima. Hvala ti, Bože, na tom prekras-nom daru.

Antonija Geljić, 5.a

ŠTO SVE MOGU NAŠE MAME I BAKE ovako smo nekad blagovali

ZAJEDNIČKO BLAGOVANJE KRUHA POSLIJE SVETE MISE

Školska događanja

Dana 19. listopada 2007. obilježili smo Dane kruha. Uče-nici su u školu donijeli krušne proizvode i kolače koje su prip-remile njihove vrijedne mame i bake te se počastili zajedno sa svojim razrednicima. Svaki je razred odabrao najljepši kruh i sačuvao za izložbu koju su u nedjelju 21. listopada, pred crk-vom Svetoga Duha pripremili učenici šestih razreda i djelatni-ci škole. Nakon svete mise ve-lečasni je blagoslovio izložene krušne proizvode, kolače i je-senske plodove, a zatim je sve okupljene mještane pozdravio ravnatelj škole s par prigodnih riječi. Mještani su mogli uživati u ukusnim proizvodima koje su dijelile učenice u narodnim no-šnjama te se zabaviti uz nastup tamburaša iz KUD-a Manuel.

Martina Benović, 7.c

OTRGNUTO ZABORAVU

Izložba rukotvorina naših baka upotpunjena mirisom

domaćeg kruha

Page 5: uč ar- č ina u i- č telje je primio Antun Juki i upoznao ... · matematike. Karmela je de-monstrirala primjenu mjernih jedinica u osvajanju punata za svoju ekipu. Zahvaljujemo

Iskrica 4, godina 4., svibanj 2008. 20

Uoči Božića, 21. prosinca 2007., u na-šoj je školi održana svečana priredba.

Svečanost je započela prigodnim govo-rom ravnatelja Ivana Kočaja, a zatim su uče-nici drugog razreda izveli igrokaz pod nazi-vom Što bismo mogli pokloniti Isusu. Nakon pjesme Rođenje koju nam je odrecitirala Va-lentina Pavlović, nastupio je školski zbor s pjesmama: Zažmiri i zaželi, Veselje ti navješ-ćujem, O, pastiri!, Radujte se narodi. Zatim su nam se predstavile učenice Martina Hviz-dak i Ena Matišić s recitacijama Nad selom mojim i Pred Gospodinom. Nastupili su i uče-nici trećeg razreda. Izveli su pjesmice Teddy bear, teddy bear i Twinkle, twinkle little star. Veliku je pozornost privukao igrokaz Božić u mojoj obitelji, a izveli su ga učenici šestog ra-zreda. Zatim je još jednom nastupio školski zbor i razveselio nas pjesmama Božić dolazi i Rock zvončići. Priredba je završila pjesmom All I want for Christmas is you, a otpjevala ju je Martina Hvizdak.

U pripre-mi svečane pri-redbe sudjelovali su učitelji: Tere-zija Pavlović, Jasna Petrović, Milan Delić, Dražen Kovačević, Kristina Mihaljević, Anica Brkić.

Jasmina Jelovac, 7. a

Dana 26. listopada 2007. na-

šu je školu posjetila književnica Maja Brajko-Livaković. Književni je susret održan u školskoj dvorani.

Saznali smo mnoge zanimlji-vosti vezane uz njezin život i rad. Rođena je 1959. godine. Djetinj-stvo je provela u Bolu na Braču, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. U Zagrebu je diplomi-rala na Filozofskom fakultetu i sa-da radi u knjižnici. Obožava svoj posao i nikad ga ne bi promijenila. Napisala je nekoliko djela. U svo-jim romanima i pripovijetkama pi-še o svijetu prirode, njegovu oču-vanju i o problemima odrastanja mladeži. Svoje knjige većinom pi-še na temelju vlastita iskustva, a mogu ih čitati i djeca i odrasli.

Književnica nam je predsta-vila pripovijetku Finka Fi i roman Kad pobijedi ljubav, djela koja su uvrštena u popis lektirnih naslova. Posebno je zanimanje pobudila knjiga Kad pobijedi ljubav u kojoj književnica opisuje svijet droge i ljubav kao jednu od mogućnosti rješenja tog problema. Knjigu je posvetila dječaku Marku B.. Upoz-nala ga je u bolnici na odjelu za odvikavanje od droge gdje je pri-kupljala podatke za roman. Knjigu je pisala dvije godine i za svoj je rad primila književnu nagradu Ma-to Lovrak. Otkrila nam je da već dovršava novu knjigu, no nismo uspjeli saznati detalje.

Ivana Bošnjaković, 7. a

Školska događanja