7
CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA Nina Blečić Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstvo finansija Crne Gore

CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA Nina Blečić Centralna jedinica za harmonizaciju

  • Upload
    studs

  • View
    65

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA Nina Blečić Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstvo finansija Crne Gore. Centralna jedinica za harmonizaciju (CHU) - osnivanje - struktura - specifične odgovornosti. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA Nina Blečić Centralna jedinica za harmonizaciju

CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA

Nina Blečić

Centralna jedinica za harmonizacijuMinistarstvo finansija Crne Gore

Page 2: CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA Nina Blečić Centralna jedinica za harmonizaciju

• Centralna jedinica za harmonizaciju (CHU)

- osnivanje

- struktura

- specifične odgovornosti

Page 3: CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA Nina Blečić Centralna jedinica za harmonizaciju

• Opšta misija Centralne jedinice za harmonizaciju (CHU) je da obezbijedi koordinaciju i harmonizaciju metodologije i smjernica za finansijsko upravljanje i unutrašnju kontrolu i unutrašnju reviziju u javnom sektoru.

• Njena glavna uloga je da obuči i edukuje rukovodioce i revizore i da upravljaju procesom promjena i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru.

Page 4: CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA Nina Blečić Centralna jedinica za harmonizaciju

Nadležnosti CHU:

-priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih propisa iz oblasti FMC i UR

-izrada metodologije i standarda rada FMC i UR

-priprema, organizuje i sprovodi programe obuke za polaganje ispita za ovlašćene unutrašnje revizore

-kontinuirano profesionalno usavršavanje unutrašnjih revizora

-priprema, organizuje i sprovodi program obuke lica odgovornih i uključenih

-koordinira uspostavljanje i razvoj sistema FMC i UR

-vođenje registra:jedinica za UR, Povelja UR, ovlašćenih unutrašnjih revizora i lica uključenih u FMC

-praćenje primjene zakona, podzakonskih propisa i internih akata, standarda za FMC i UR

Page 5: CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA Nina Blečić Centralna jedinica za harmonizaciju

Nadležnosti CHU:

- sagledavanje kvaliteta sistema FMC i UR kod subjekta, sa ciljem praćenja preporuka radi prikupljanja informacija za poboljšanje metodologija i standarda rada

- saradnja sa profesionalnim organizacijama i institucijama iz oblasti FMC i UR

- priprema godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola.

Page 6: CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA Nina Blečić Centralna jedinica za harmonizaciju

IZAZOVI

- podizanje nivoa svijesti o značaju PIFCa

- podrška institucijama javnog sektora

- primjena najbolje prakse