10-FAKTOR og mestringsorientert ledelse .10-FAKTOR og mestringsorientert ledelse Kulturfabrikken

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 10-FAKTOR og mestringsorientert ledelse .10-FAKTOR og mestringsorientert ledelse Kulturfabrikken

10-FAKTOR og mestringsorientert ledelse Kulturfabrikken Sortland 24.10.2018 Anne Margrete Fletre ystein Lorvik Nilsen KS Arbeidsgiverpolitikk

Hva er dine forventninger?

10-FAKTOR og ledelse

Bakgrunn

Hvilken underskelse er dette?

Dypdykk i de ti faktorene

Refleksjon

Mestringsorientert ledelse

Hvordan ser resultatene ut skr/kurver

Verkty for utvikling

Hva er viktig nr du skal planlegge prosessene?

Oppsummering og avslutning

Ledelse nkkelen til suksess!

Illustrasjon: Pia Olsen

Hva er 10-FAKTOR?

-bakgrunn og innhold

Jeg ser verden gjennom mine briller

Kort om underskelsen

Forskningsbasert

Mleindikatorene

Bakgrunnsinformasjon om de som svarer

Fokusert og avgrenset

Kvalitetssikrede (godt validerte) mlemetoder

Utviklingsorientert

To typer enkle rapporter

Skal ikke blandes med andre sprsml

Viser sammenhenger

Bde medarbeiderskaps- og ledelsesorientert

10-FAKTOR Hndbok for planlegging, gjennomfring og oppflging av KS medarbeiderunderskelse. Illustrasjon Pia Olsen

Bedre tjenester

Bedre arbeidsmilj Bedre omdmme Riktig rekruttering

Beholde/utvikle medarbeidere

Ledere Medarbeidere

Arbeidstakerorganisasjoner Verneombud

Aktrer

Ml

Forml

Verkty

Arbeidsgiver- politikk

(virkemiddel og grunnstein)

Arbeidsgiver-strategi

10-FAKT0R

Mentale modeler af organisationer Maskiner eller nettverk

Organisationer som maskiner (Industrisamfund)

Medarbejdere = menneskelige ressourcer

Udvikling krver:

En klar strategi for hvad vi skal ndre p (subjekt/objekt), som vi ruller ud

Lederen skal kontrollere slagets gang usikkerhed er en svaghed

Organisationer som netvrk/kosystemer (videns-/meningssamfund)

Medarbejdere = mennesker

Udvikling krver:

Dialog, meningsskabelse (subjekt/subjekt) og fokus p ny positiv adfrd, der emergerer

Lederen skal facilitere noget nyt, der fremkommer. Evne til at rumme usikkerhed p en konstruktiv mde er n af de vigtigste styrker

Kilde: Hanne Dorthe Srensen DK, Lederskabelse dk

MENTALE MODELLER AF LEDELSESRUM DER ALLE ER I SPIL

Ledelse op ad:

Hjlpe og vre til rdighed, autorisere og give opbakning: mod og medspil. Give aktivt

flgeskab, byde sig til. Tage imod og lse opgaver. Aktivt sge vertikal alignment fra

det politiske niveau og hele vejen ned i organisationen flles kurs

Ledelse til siden:

Aktivt samarbejde p tvrs

tvrgende koordinering. Sikre

vilkr for godt samspil p tvrs af

organisationen gensidig hjlp og

sttte, undgelse af suboptimering

Ledelse ned ad:

I forhold til egne medarbejdere. Ansvar for medarbejdere og opgaver. Sikre

motivation, fremdrift, kvalitet i produkter/services og arbejdsliv

Selv ledelse: Fokus p og

arbejde med egne personlige

styrker og udviklingsomrder i

forhold til ledelse.

Ledelse udadtil:

Udenfor eget omrde, udenfor egen organisation -

reprsentanten for egen organisation: profil og

image.

I forhold til medier/borgere/brugere: Sikre

samarbejde, samskabelse,

Kilde: Hanne Dorthe Srensen, DK

Hva kan fremme jobbmotivasjon? -hva tenker du?-

Jeg tror jeg klarer oppgaven

Jeg er utholdende selv om det er utfordrende

Jeg legger mye ned i klare oppgaven

Jeg presterer bedre

Stress Angst

Depresjon

Hva kan hemme jobbmotivasjon? -hva tenker du?-

Jeg tror ikke jeg klarer oppgaven

Jeg er lite utholdende jeg gir fort opp

Jeg legger ikke mye ned i klare oppaven

Jeg presterer drligere

Stress Angst

Depresjon

Jeg tror jeg klarer oppgaven

Jeg er utholdende selv om det er utfordrende

Jeg legger mye ned i klare oppgaven

Jeg presterer bedre

Stress Angst

Depresjon

Bruk av kompetanse

Rolleklarhet Autonomi Tilbakemelding Mestringserfaring

Stressmestring Rollemodeller

Mestrings-orientert ledelse

Indre motivasjon

Mestrings-tro

Autonomi

Bruk av kompetanse

Rolle-klarhet

Relevant komp.utv.

Fleksibilitets-vilje

Mestrings-klima

Prososial motivasjon

Linda Lai 018 17

10-FAKTOR

Pause

Indre motivasjon

Ekte jobbglede

Motiverende arbeidsoppgaver

Innsats

Kvalitet

Relevant jobbkompetanse

10-FAKTOR Hndbok for planlegging, gjennomfring og oppflging av KS medarbeiderunderskelse. Illustrasjon: Pia Olsen

Indre motivasjon

Still pne sprsml. Inviter til deltakelse rundt viktige sprsml

Tilby valg innenfor strukturer, og klargjr ansvarsforhold

Gi positiv feedback som bermmer initiativ. Angi ogs hva som kan gjres bedre og hvordan.

Utvikle og del kunnskap for ke opplevelsen av besitte kompetanse og autonomi

Utvid jobber for skape utfordringer og for ke involvering og engasjement.

Kilde: Professor Anders Dysvik og Arne Carlsen, BI

Mestringstro

Betydning for mestring

Innsats, ytelse, fleksibilitet

Srbar for stress

Bruk av kompetanse

10-FAKTOR Hndbok for planlegging, gjennomfring og oppflging av KS medarbeiderunderskelse. Illustrasjon: Pia Olsen

Autonomi

Tillit

Pvirke egen arbeidsmte

Innen gitte rammer

Jobbytelse

10-FAKTOR Hndbok for planlegging, gjennomfring og oppflging av KS medarbeiderunderskelse. Illustrasjon: Pia Olsen

Sterk sammenheng mellom opplevd jobbautonomi og jobbytelse

Opplevd eierskap til sine handlinger

Hyere opplevd kontroll og flelse av pvirkningskraft

Hyere opplevd valgfrihet

Professor Linda Lai, Handelshgskolen BI. 2018.

Bruk av kompetanse

Anskaffelse og bruk

Utvikling

Beskyttende effekt

Opplevd kompetanse

Drivere

Mestringstro

Autonomi

Rolleklarhet

Mestringsklima

5. Mestringsorientert ledelse

Lederatferd med vekt p lring, utvikling og motivasjon ut fra medarbeiderens individuelle forutsetninger.

Mestringsledelse er en forutsetning for et godt mestringsklima, og er et integrert atferdsmnster .

Mestringsorienterte ledere gir:

1.Retning hvor skal vi (ml og rolleavklaring)

2.Mening hvorfor skal vi dit (motivasjon)

3.Individuell oppmerksomhet

Linda Lai, 2015

Rolleklarhet

Forventninger til adferd

Beslutningsmyndighet

Krav til samarbeid

Roller- kompetanse

Hyere ytelse

Takle stort arbeidspress

10-FAKTOR Hndbok for planlegging, gjennomfring og oppflging av KS medarbeiderunderskelse. Illustrasjon Pia Olsen

Relevant kompetanseutvikling

Utvikling og bruk

Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger

Direkte relevant for oppgaver som skal lses

Kompetanseutvikling og tjenestekvalitet

Formell og uformell kompetanse

10-FAKTOR Hndbok for planlegging, gjennomfring og oppflging av KS medarbeiderunderskelse. Illustrasjon Pia Olsen

Fleksibilitetsvilje

Lederen premissgiver- rolleklarhet

Mestringstro

Autonomi

Proaktive

10-FAKTOR Hndbok for planlegging, gjennomfring og oppflging av KS medarbeiderunderskelse. Illustrasjon Pia Olsen

9. Mestringsklima

Mestringsklima Prestasjonsklima

Bli best mulig ut fra egne forutsetninger

Fokus p lring og utvikling Dele kompetanse Gjre hverandre gode

Bli best i konkurranse med andre Rivalisere og konkurrere ker skjuling av kompetanse Svekker individuell og samlet ytelse

90% 10% Optimal balanse?

Linda Lai, 2015

Mestringsklima

Mer effektive lringsstrategier og mer kreative lsninger

Positive holdninger og hyere grad av selvopplevd kompetanse

Strre grad av oppgaveutholdenhet og innsats og derigjennom bedre prestasjoner

Mer indre motivasjon, glede, velvre og tilfredshet

Hyere grad av autonomi og tilhrighet

Frre prestasjonsrelaterte bekymringer og valg av mer utfordrende oppgaver

Professor Anders Dysvik og Arne Carlsen, BI. 2017

Illustrasjon Pia Olsen

Prososial motivasjon (nytteorientert motivasjon)

Gjre noe som er nyttig for andre

Bruker makt p en ansvarsfull mte

Adam Grant ( 2013, 2014)

Store forskjeller mellom medarbeidere

10-FAKTOR Hndbok for planlegging, gjennomfring og oppflging av KS medarbeiderunderskelse. Illustrasjon: Pia Olsen

Refleksjoner

Hvilken av faktorene treffer deg?

Hvordan kan du dra nytte av kunnskapen om denne faktoren i din utvelse av ledelse?

Eksempel p en situasjon du str i der denne kunnskapen har vrt eller du ser den er nyttig?

Illustrasjon Pia Olsen

Mestrings-orientert ledelse

Indre motivasjon

Mestrings-tro

Autonomi

Bruk av kompetanse

Rolle-klarhet

Relevant komp.utv.

Fleksibilitets-vilje

Mestrings-klima

Prososial motivasjon

Linda Lai 018 33

10-FAKTOR