GRUNNLEGGENDE LEDELSE

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GRUNNLEGGENDE LEDELSE. Trude Halvorsen Klubbveileder NSF. UTSAGN. «Teoretisk lederopplæring skaper like gode ledere som teoretisk svømmeopplæring skaper svømmere» Henry Mintzberg (1999). EKSEMPEL. - PowerPoint PPT Presentation

Text of GRUNNLEGGENDE LEDELSE

LEDELSE

GRUNNLEGGENDELEDELSETrude HalvorsenKlubbveileder

NSF

Teoretisk lederopplring skaper like gode ledere som teoretisk svmmeopplring skaper svmmereHenry Mintzberg (1999)UTSAGNLederen er god i teorien. Det er bare synd at medlemmene er misfornyde, at alle i styret slutter, at regnskapet viser total mangel p konomistyring og at ingen vil ha verv.EKSEMPELLederens oppgave er n organisasjonens ml ved arbeide gjennom andre Lederens relasjonelle kompetanse er den viktigste for skape et godt milj, og for n mleneRelasjonell lederkompetanse er et prosjekt som pgr s lenge du er leder4Tillit og motivasjon hrer sammenInvolverende og stttende lederstilDe som fr ansvar tar ansvar legge forholdene til rette for personlig og kollektiv vekst

TrivselOg aktivitet?MlDu blir en bedre leder gjennom diskusjoner og penhet om hvor vanskelig det er - Ikke ved si at Slik gjr du! Derfor m du jobbe med det og erkjenne hva dilemmaene og utfordringene er, og vre pen for pfyll og hjelp. Da frst blir du en bedre leder

NHOs etiske test:Er det lovlig?Er det rimelig?Er det riktig?Hvem blir berrt og hvordan?Hva ville jeg anbefale mine barn og gjre?Hvordan nsker jeg at andre skal opptre i en lignende situasjon?ETIKKIDRETTENS VERDIGRUNNLAGAktivitetsverdier:GLEDEFELLESSKAPHELSERLIGHETOrganisasjonsverdier:FRIVILLIGHETDEMOKRATILOJALITETLIKEVERD

9Dagens lederrolle er ta gartnerens rolle:

Vanne og gjdsle medlemmer, tillitsvalgte og utvere slik at detrives, vokser og gror.

Hvordan er lederrollen i dag?10LEDEROPPGAVER I EN KLUBBBidra til planutvikling og fastsetting av mlFormulere tiltak og sikre at disse gjennomfres for n mleneKoordinere oppgaver og sikre framdriftSrge for god saksbehandling og etterrettelighet i klubbens administrasjonOppmuntre og motivere klubbens tillitsvalgte, trenere og vrige medlemmerUtvikle team som trekker i samme retning og pusher hverandreF bemannet valgkomiteer som gjr en solid jobb

11Skape et godt samarbeidsklima og ansvarliggjre medlemmeneVre tydelig, gi konstruktiv feedback og trre korrigere, men ogs vre ydmyk nr det trengsSe nye muligheter for klubben, gjr den proaktivMotivere til kunnskapsutvikling mellom idretter og mellom trenereHa kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og representere klubben utadDelta i relevante rd og utvalg p lokalt plan eller regionaltnivHolde seg idrettsfaglig og forvaltningsmessig oppdatert

LEDEROPPGAVER forts.

AngstRdgivningTradisjonerVekstForandringCoachingVisjonerMestringVedtakForvaltningNIdrettslederens evige utfordring: Beholde noe, endre det som ikke fungerer13Motivasjon til engasjement Idealisert innflytelse De involverte, barn og unge og tillitsvalgte fr vre med bestemme i klubben

Individet i sentrum Som klubbmedlem blir du sett, hrt og bekreftet

Inspirasjon Du fr ros og konstruktiv feedback og blir inspirert av tydelige ledere Intellektuell utvikling Du utvikles sosialt og mentalt og m reflektere og vre delaktig i gjre klubben proaktiv

14MotivasjonLEDERSKAPI norsk idrett er belnningen gleden og opplevelsen av endre noe fra en n-situasjon til noe bedre i fremtiden; en transformasjon. Dette er ledelsesformen idrettens lederskap skal srpreges av. Transformasjonsledelse handler mye om personlige kvaliteter og kvalifikasjoner hos den eller de som innehar lederverv. 15Charles Darwin:

En organisme som ikke utvikler seg i tempo med, eller raskere enn sine omgivelser, dr.

16

HELHETEN17(Bruk 10-15 min p denne) Viktig at du som veileder kan hjulet godt. Men vr bevisst at du ikke starter klubbutvikling. Kun gjennomgang av hjulet.

Organisasjonshjulet skal fungere som et hjelpemiddel for f oversikt over de omrder og aktiviteter en klubb har. Organisasjonshjulet har seks omrder som beskriver alle klubbens kompetanse- og ressursbehov.

Trenere, organisasjon og ledelse er idrettslagets indre liv. Her er det viktig nevne den nye trenerlypa; utdanning for trenere med mange muligheter.

Anlegg, aktivitet og arrangement er det ytre liv det som de fleste ser og tenker p nr en tenker p et idrettslag. Anleggstid/anlegg er en ressurs som klubben trenger for kunne ha aktivitet.

En trenger ogs trenere i forhold til antall utvere (aktiviteten), trenere med riktig kompetanse ift aktiviteten, niv og antall utvere.

Organisasjon er kompetanse om planer, konomi, markedsfring, idrettens lover og regler etc.

Arrangementer kan vre mer enn idrettsarrangmenter. Det er like viktig vre flink til gjennomfre rsmter, medlemsmter, sosiale tiltak osv for videreutvikle idrettslaget.

Aktiviteten er antallet medlemmer og den aktivitet som gjennomfres i idrettslaget.

Hvis idrettslaget ikke klarer vre like god i alle seks sektorene vil alle, iflge teorien, over tid reduseres og anpasses det drligste nivet. Det er derfor viktig vite innenfor hvilket omrde man er best og drligst for beholde aktivitetsnivet i idrettslaget.

Balanse er med andre ord sentralt. Det skal vre balanse mellom alle seks omrder av organisasjonshjulet for at organisasjonen skal fungere optimalt. Fra n har deltakerne trolig ftt (aktivitet, anlegg(stid), arrangementer og trenere) - og ikke vrt klar over at dette har de ftt fordi andre har gitt av sin tid og kompetanse og ressurser, til klubben.Fra n skal deltakerne begynne gi tilbake, slik at de (og andre) har en klubb som kan gi (skape) aktivitet ogs i fremtiden.En kan minne deltakerne om det som ble sagt i modulen Idrettens organisering om rettigheter og plikter - hvis du ikke bidrar kan du heller ikke forvente noen ting tilbake!

Klubben fungerer best hvis det er balanse mellom plikter og rettigheter, mellom gi og f.Underskelser viser at det er viktig: fokusere p dyktige ledere over tid, er det viktigste bidraget til skape utvikling i idrettsforeningene rekruttere og kvalifisere ungdom til lederoppgaver br intensiveres styrke ungdoms deltakelse i idrettens demokratiske prosesser, sikrer rekruttering og utvikling av fremtidens ledere

MMI 2000Hvordan bruker klubben ungdom som ressurs?Mange sier at ungdom faller ifra fordi det ikke finnes et tilbud til dem. Men m tilbudet alltid vre et aktivitetstilbud?Kompetanse Oppleve seg selv som effektivAutonomi Opphav av egne handlingerSosial tilhrighetKjenne til normer og regler. Sosialisering.18Hva kan vi tilby:KulturSosial arenaInkludering

MILJBYGGINGMiljbyggingTilhrighetInvolvering

Kultur: I utgangspunktet drives idretten av staten, kommunen eller skolen i andre land. Om den i det hele tatt er organisert. I tillegg er familie og nettverksforpliktelsene hyt prioritert blant innvandrere. De har derfor ikke tid til engasjere seg slik norske foreldre gjr. I tillegg er frivillighet i stor grad rettet mot familie og nre relasjoner. Ikke overfor mennesker som er fremmede.Vi opplever at innvandrere ikke forstr at de m engasjere seg nr de betaler for at barna skal f delta i idretten. De tror at med betaling er alt inkludert. Med det menes et profesjonelt trenerteam, betalte lagledere osv.Norsk klubbkultur m derfor kommuniseres til foreldrene slik at de forstr at alt er basert p frivillighet.Med dette som bakgrunn er det viktig forst at informasjon er avgjrende for f de til forst at de m delta.

Nr det informeres er det en tankevekker at det blir det gitt informasjon om treningstider, kontingenter, kamper og lignende. Det gis ikke informasjon om hva som forventes av foreldrene sin innsats, oppgaver som skal lses osv. Hvilke kommunikasjonskanaler som benyttes er ogs viktig tenke igjennom. Epost, som er vr viktigste kanal, er ofte ikke en kanal som benyttes av innvandrerforeldre; bde av tekniske grunner og av sprkmessige barriere. Alt skrives p norsk, og det oppleves som upersonlig nr det sendes ut som fellesmail. Dette angr ikke meg. Ranselpost nr heller ikke frem til foreldrene.Erfaringen viser at personlige samtaler, enten ansikt til ansikt eller telefon er den beste kommunikasjonskanalen.

Det er viktig poengtere at idretten er en viktig sosial arena; bde for barna og foreldrene. Vi m bli flinkere til fremheve det positive ved vre engasjert ved at en bygger sosialt nettverk, nye vennskap, lrerrikt, nye opplevelser osv.

inkludere innvandrerforeldre krever kun sm endringer. Klubben m ha en klar strategi for hvordan informasjonsarbeidet skal foreg. Et godt eksempel p inkludering: nr det arrangeres stevner/kamper s kan klubben invitere foreldrene til kafe hvor maten lages av innvandreforeldre. Invitere til foreldremte med middag/mat. Lage en sosial ramme rundt aktiviteten viser seg vre vellykket.

For lykkes med rekruttering til styrearbeid, komitearbeid, prosjektarbeid s er personlig kontakt avgjrende. Finn ut hvilken kompetanse den enkelte har, og spr om de vil delta p bakgrunn av at det er den type kompetanse det er behov for.19Med fokus p:Fellesskap gruppe med felles interesserSosial kapital nettverk og tillittDelegering flere fler ansvarOmdmme for skape velvilje i lokalsamfunnet br klubben jobbe med finne et felles ststed gjennom bl.a. verdier, visjon, virksomhetside

KULTURBYGGINGEtter at vi har avdekket isfjellet kan vi starte kulturbyggingen.Styrearbeid i klubb er et kollektivt ansvar. For at dette skal fungere optimalt m vi srge for engasjerte og kompetente tillitsvalgte som har lyst til gjre en jobb.Men for f til det kreves det en del avklaringer.

Fellesskap tilhrighet til en gruppe med felles interesser

Sosial kapital er nettverk og tillitt mellom mennesker. Sosial kapital i seg selv er ikke nok til f til inkludering, godt styrearbeid osv. Men det er ndvendig for lykkes p veien til et godt samarbeid. Nettverket kan benyttes til skaffe seg andre fordeler og tilgang til annen kapitalfor