Click here to load reader

Delingsøkonomien - Begreper, status, utfordringer og muligheter

  • View
    321

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Delingsøkonomien - Begreper, status, utfordringer og muligheter

SPACE COMMUNITY og IKT-bruk

DelingskonomienBegreper, status, utfordringer og muligheter

Dag SlettemesForsker, SIFONITO 18. februar 2016Kilde: https://mi621.files.wordpress.com/2015/10/share-1.jpg

Dag Slettemes1

20102011201220132014201528.01.2016Delingskonomi311101280647737Uber26211406733Nabobil12071Gomore4321017Airbnb7221321574951351534Couchsurfing1744115451529910

Dag SlettemesPressedekning:Kort og intens mange debattartiklerTeknologioptimister og skeptikereBegrepet delingskonomi har bitt seg fastAlternativer - plattformkonomi, formidlingskonomiTrenger et felles utgangspunkt for diskusjon

Survey med forbrukerfokus:Landsdekkende underskelse om delingskonomiUtfrt av Norstat1500 respondenterNovember/desember 2015Utviklet av SIFO, i samarbeid med BLD, FO, FRTema: deling, gjenbruk, kunnskpa, erfaringer og holdninger til delingstjenester

Dag Slettemes

UTVIKLING & BEGREPER

Dag SlettemesDrivere bak delingskonomienSamfunnsmessige faktorer:Nedgangstider kt arbeidslshet, redusert kjpekraft, kreative lsningerBrekraft milj, press p ressurser, overforbrukUrbanisering presset kapasitet i store byer, milj, sosial fragmentering

Teknologiutvikling:Internett - delingskultur fra 90-/2000-talletSmartmobil (med apper/gps) lokasjonEbay/Amazon ratingerPaypal transaksjonerFacebook fjernet anonymiteten, strre nettverk

Deling/C2C:1995 eBay/Craigslist (gjenbruk og rubrikkannonser)1999 Zipcar/Couchsurfing (bilkollektiv og gratis overnatting)2008/2009 Airbnb og Uber2010 sharing economy og collaborative consumptionBegrepet popularisert av toneangivende forfattere (eks Botsman/Rogers)

Dag Slettemes

Dag SlettemesParaplybegrep for (u)like systemerCircular Economy: Effektiv bruk av ressurser - utnytte kapasiteten og verdien i eksisterende produkter Collaborative Consumption: Internett gjenskaper tradisjonell markedsatferd leie, lne, bytte, dele, gaveCollaborative Economy: Matche needs med haves basert p uutnyttede ting/kapasitet - unng mellomleddGig Economy: Faste jobber byttes ut med med smjobber utfrt av uavhengige arbeidere Access Economy:Systemer der man kjper tilgang heller enn eieOn-Demand Economy: Kjpere og selgere av en tjeneste matches umiddelbart etter behov Peer Economy: Kobler sammen kjpere og selgere der byttet skjer direkte mellom personeneSharing Economy: Systemer for deling av underutnyttede eiendeler/tjenester, gratis eller mot betaling direkte mellom individer eller organisasjoner/kollektiver

Mesh economy, weconomy, reputation economy, trust economy, hybrid economy.

Dag SlettemesMen hvor mange konomier kan vi ha?Ulike perspektiver p sammenfalllende fenomener

Fokus:P fordelen (f.eks tilgang)P atferden (f.eks deling)P forretningsmodellen (f.eks leie)P markedsstrukturen (f.eks peer-to-peer).

Relasjon mellom aktrer: hierarkisk, distribuertAktrer: forbrukere, tilbydere, skapere, entreprenrerRessurser: nye ting, brukte ting, tjenester, rom, tidTransaksjonsform: betaling, byttehandel, gaveIdeologi: kapitalisme/egennytte altruisme/kollektiv tankeVerdiskaping: basert p ny produksjon (dele prod.midler), gjenbruk, eksisterende forbruk

Dag SlettemesNoe samles om?Noen kjerneelementer i delingskonomi

P2P-bytte av ledige ressurser/overskuddskapasitetBruk av digitale platformer for formidlingGir mulighet for:Lav terskel for deltakelse (synliggjre/aktivere tilbud)God matching av tilbud og behovReduserer (fordyrende) mellomleddReduserer transaksjonskostnader genereltGir skala lokale og globale markedsmuligheterTillitsmekanismer fremmede samhandler (ID, evaluering)pent, gjennomsiktig, sporbart

Relativt likestilte aktrer (minus evt. plattformen)Flere omsetningsmter - leie, bytte, lne, gi bort, selge

Sharing economy samlebegrep for entreprenrer?Collaborative consumption samlebegrep for aktivister?

Dag SlettemesPlattformer og aktiviteterDele/bytteaktivitetAntall plattformerUtleie (tilgang)131Utln (tilgang)60Bytte59Donasjon59Bruktkjp51

Mapping av 254 tjenester for deling/ felles forbruk76 hadde overlappende kategorierBase: collaborative-consumption.orgKilde: Hamari et al. 2015

Dag SlettemesDelingsaktrer ny forbrukerrolle?Prosumeren den aktive/produktive forbrukeren?Delingskonomi sterkt knyttet til tanken om kt verdiskaping rundt forbruk heller enn rundt ny produksjon. Tofflers (1980-tallet) prosumeren - en produserende eller profesjonell forbruker som deltar aktivt verdiskapningen, n med egne eiendeler/kunnskap.Bde produserer og konsumerer delte ressurser.

Peers/deltakere utvidet rolle?Peers-rollen gr utover tilbyder/forbruker Peers forholder seg til begge sider av relasjonen. Mange tilbydere er ogs forbrukere p samme plattformUtvikler sosiale normer, fler delt ansvar, bygger tillit gjennom ulike mekanismer

Dag Slettemes

HAR VI HRT OM DELINGSKONOMI?

Dag SlettemesHar vi hrt om delingskonomi?Info:De siste rene har begrepet delingskonomi blitt brukt om produkter og tjenester som formidles via internett der forbrukere kan komme i kontakt med hverandre og dele ting, tid, kunnskap eller arbeidskraft. Forbrukere kan utnytte hverandres ressurser p en bedre mte ved dele, lne/lne bort, eller leie av/leie bort istedenfor kjpe nytt og eie ting selv. Fr dette, har du hrt om begrepet delingskonomi?

Dag Slettemes

Har vi hrt om delingstjenester? NB! Prosentandelene i kolonnene skal ikke summeres

Dag SlettemesHar vi hrt om delingstjenester?

Dag Slettemes

BRUK AV DELINGS-TJENESTER

Dag SlettemesNordmenn aktive i delingstjenester?

88%Hrt om konkrete delingstjeneste(r)

45%Hrt om begrepet delingskonomi

16%Registrert som medlem i delingstjeneste(r)

10,5%5,5 %Passive medlemmerAktive brukereRevidert 17.02.16

Dag Slettemes

Dag Slettemes

F problemer, men noen har opplevd:

- Drlig tjeneste- Betalingsproblemer- Ubehag med andre personer

Dag Slettemes

PASSIVE OG IKKE-BRUKERE

Dag Slettemes

Passive medlemmer av delingstjenester

Dag Slettemes

Ikke-medlemmer av delingstjenester

Dag Slettemes

Ikke-medlemmer av delingstjenester

Dag Slettemes

HOLDNINGER TIL DELINGSKONOMIEN

Dag Slettemeskonomi, tillit og milj

Dag SlettemesMakt og personvern

Dag SlettemesMarked og regulering

Dag SlettemesMarked og regulering

Dag Slettemes

UTFORDRINGER &MULIGHETER

Dag SlettemesUtfordringerKritikk av begrepet:Lansert av teknologibransjen for gi inntrykk av noe nytt og endrendeSamling av vidt forskjellige/selskaper modeller begrepet utvannesIdealistisk fundament utnyttes til markedsfring og politisk goodwillMange kaller tjenestene sine delingstjenester for ri p blgen

Kritikk av fenomenet:Folk bryr seg ikke nok vil eie heller enn leie Mange registrerte medlemmer de fleste bruker det ikkeOpptatt av pris og egennytte mindre sosialt/milj?

De fleste tidlige start-ups borte oppkjp gir business as ususal (zipcar kjpt av Avis)Utfordring fra netthandelen Amazon, eBay billige varer, enkel distribusjon.

Dag SlettemesPlattformer

Profittbaserte plattformer kooptert id om brekraftig sosial endring?Utnytting og utbytting race to the bottom? sharewashing - risiko overfres til brukere?Nettverkseffekter som gir monopolisering heller enn distribuert makt og fordeling?Uklar regulering, misbruk av konkurransefortrinn?

Plattformers rolle:Arbeidsgivere? (Uber og Finn Smjobber likere enn Uber og Nabobil)Markedsplass?(Overordnet ansvar plattform lager kjreregler for samhandling)Matchmakers? (Smrer relasjoner plattform kun effektivt bindeledd i markedet)Forretningsmodell? (En ny mte selge tjenester p)

Dag SlettemesLover og regulering i takt med utviklingen?Nye utfordringer nr privatpersoner samhandler?Sm entreprenrer og brukere av tjenester mangler relevant kompetanse ift. lovverk og reguleringerGrenser og roller viskes ut (tilbyder, selger, kjper, leietaker, forbruker, formidler, etc.) utfordrer sektorbasert reguleringLikestilte aktrer vanskeligere regulere?ArbeidslivPlattformer fraskriver seg ansvar overfrer admin. og risiko til brukereDeltid, midlertidig, freelancere, crowdworkers/Mech.Turks, multiple arbeidsplasser, mobilitetSikkerhetsnett og rettigheter reorganisering av velferdssystemet?Automatisering og robotisering strre utfordring enn delingskonomi?Marked- og forbrukHvordan sikre forbrukervern ved P2P?Kun kjp med penger som er regulert? (bytte og bitcoin)Moms p varer og tjenester basert p forbruk, overskudd, gjenbruk?Hvor viktig blir selv-regulering i markedet vs. sentralisert regulering?Konkurransekt konkurranse mellom tradisjonell konomi og delingskonomi fair?Redusert konkurranse innad i delingskonomien eller rom for nisjer?Nettverkseffekter gir monopol winner takes it all?

Dag SlettemesLover og regulering i takt med utviklingen?MyndigheterAv-byrkratisering og forenklende lsninger/fortolkninger heller enn omfattende omregulering/lovendring?Implementering av reguleringsinfo/-lsninger in-app, som kan tilbys norske delings-entreprenrer?

Selv-regulering?TillitsmekanismerMedlemsbasering, ID, brukerevalueringer, etc.Gir kt tillit og vilje til fordelaktig/jevnbyrdig samhandling?

Gjennomsiktige plattformer med gode evalueringssystemerBr kunne forbedre arbeidstakerrettigheterForbrukere opptatt av corporate social responsibility

Hvor viktig blir selvregulering?Vil det erstatte mye av eksisterende regulering?Vil det vre en buffer i en overgangs-/prve-feile fase?Vil det gi falsk trygghet for brukere?

Dag SlettemesMuligheterNorge har fortrinn ift. delingsutviklingen:Vanlige folk teknologikompetente kan konverteres bde til bruk og innovasjonLav arbeidsledighet (forelpig) mindre desperasjon og press p forhast

Search related