Muligheter og utfordringer for prim¦rhelsetjenesten ved innf¸ring av samhandlingsreformen

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Muligheter og utfordringer for primærhelsetjenesten ved innføring av samhandlingsreformen. Guri Rørtveit Professor dr. med. Institutt for samfunnsmedisinske fag. Johanne, 83 år KOLS Diabetes Osteoporose Hjerteinfarkt Hjertesvikt Deprimert i perioder Blodpropper; marevanbehandling. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Muligheter og utfordringer for prim¦rhelsetjenesten ved innf¸ring av...

 • Muligheter og utfordringer for primrhelsetjenesten ved innfring av samhandlingsreformenGuri RrtveitProfessor dr. med. Institutt for samfunnsmedisinske fag

 • Johanne, 83 rKOLSDiabetesOsteoporoseHjerteinfarkt HjertesviktDeprimert i perioderBlodpropper; marevanbehandling

  En typisk pasient i allmennpraksis

 • Allmennmedisin er karakterisert avBredt sykdomspanoramaHy kompleksitetStor usikkerhetBegrenset sttteapparatDel av kommunehelsetjenesten organisatorisk og medisinsk-faglig frittstende i forhold til foretakene

 • Samhandlingsreformen sett fra:Helse- og omsorgsdepartementets ststed Gode og helhetlige tjenester konomisk brekraftPrimrhelsetjenestens ststedIvareta folks behov p en god mteAnerkjennelse som helsetjenestens grunnmurF den ndvendige sttte: faglig, organisatorisk og konomiskUniversitetenes ststedEndring av utdanningStrategi for forskning

 • Hvilke krav stilles til universitetene?

  1. Utdanning

 • Spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene m i strre grad tilpasse seg kommunenes behovUtdanne leger som harSamhandlingskompetanseVurderingskompetanse Evne til arbeide tverrfagligBedre kompetanse i samfunnsmedisin og folkehelsearbeidEn strre andel av legene skal jobbe i kommunene og m utdannes med dette forml

 • Hvordan?Vurder studieplanenes innholdStyrke vekten p folkehelse, forebygging, samfunnsmedisin og allmennmedisin Endre den sykehusbaserte utdanningen Utvikle det pedagogiske formatetLangt mer fellesundervisningUtvid studiearenaeneBruk sykehjemmene!Flere og lengre praksisperioder i allmennmedisinAndre kommunale arenaer -> tverrfaglighetNy stortingsmelding om utdanning

 • Blant annet skal medisinstudentene i strre grad ut av sykehuset og utplasseres i primrhelsetjenesten tidlig i lpet av studiet. Det er behov for mer helsepersonell i primrhelsetjenesten.

 • Hvilke krav stilles til universitetene?

  2. Forskning

 • Departementet foreslr imidlertid en ny lovbestemmelse som gir kommunen et medvirkningsansvar for forskning.

 • Dekanmtet i medisin foreslr en regulering av samarbeidet mellom kommuner og forskningsinstitusjonene.Departementet mener imidlertid at kommunene br str fritt til selv vurdere hvordan medvirkningsansvaret til forskning skal organiseres og videreutvikles. Det foresls derfor ikke en lovfesting av samarbeid om forskning () mellom kommuner og universitets- og hyskolesektoren eller vrige forskningsinstitusjoner.Lovfester plikt til omtale forskning i de lokale samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene!

 • Universitetene kan likevel velge en offensiv strategiKommunene fr en lovfestet plikt til medvirke til og tilrettelegge for forskningForskning i primrmedisin m utvikles:ke fleksibilitet for forskere som ogs er klinikereKombistillinger kommunehelsetjeneste/universitetBidra til utvikle strukturer for allmennmedisinsk forskningTilrettelegge for dobbeltlp for ph.d.kandidater

 • Andel leger med doktorgrad

 • Utvikling av allmennmedisinsk forskning senere tid2006: Fire allmennmedisinske forskningsenheter Basisfinansiering 2011: 12,8 mill. til fordeling2005: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Bergen)2005: Nasjonalt senter for distriktsmedisin (Troms)2006: Antibiotikasenteret for primrmedisin (Oslo)Alle opprettet via tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet2007: Allmennmedisinsk forskningsfond opprettet av Dnlf

 • Samarbeid med kommunene om undervisning og forskning: Hvilke utfordringer str vi overfor?

 • Strukturelle utfordringer430 kommuner, 4000 fastlegerMangler infrastruktur for klinisk forskningMangler tilgang til dataMangler primrmedisinsk registerTrenger utvikling av forskningsnettverkkonomiske utfordringerFastlegene kan f undervisningsplikt, men dette m finansieresKulturelle utfordringerForskning m ledes fra de allmennmedisinske forskningsinstitusjoneneKommunehelsetjenesten er en selvstendig tjeneste

 • RdEtabler strukturer og avtaler selv om det ikke er lovplagtVr innstilt p hy fleksibilitetHa konkrete tilbud gi og krev konkrete leveranser tilbakeHa respekt for kommunehelsetjenestens vilkr og arbeidsformerBruk de allmennmedisinske forskningsmiljene som kjenner forholdene!

 • God primrhelsetjeneste er viktigToday, the disproportionate focus on hospitals and sub-specialization has become a major source of inefficiency and inequality

  Universitetene kan bidra til en styrket primrhelsetjeneste hvis de vil!

  **********************