vod do semin™e

  • View
    462

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of vod do semin™e

Prezentace aplikace PowerPoint

vod do semine

Jak jsou vae oekvn?

Jak tisk te.Jakou stanici poslouch.Jak asto sleduje TV a co si nenech uniknout.Oblben seril.

Vmna identityKde te/poslouch zprvy.3 nejnavtvovanj weby.Jak sociln st uv.Oblben aplikace.

Jak mdia povaujete za prioritn? Mobil, tablet, PC, TV.

Cle seminePoznat jak mdia funguj aby s nmi nemanipulovala a my je dokzali pro sv poteby vyut.Zjistit a pochopit, jak cel mediln a komunikan byznys funguje.Nauit se vytvet obsah.Umt najt informaci, zpracovat ji a pedat dl.Zjistit, jestli by ns takovto prce profesn bavila.

Forma

5

#BYOD

6

Organizace semine

Komunikace on-lineVstupy z hodinySdlen dokumenty

Organizace semine

7

@svetmedii

8

Komunikace v semini

9

Pro takov komunikan intenzita?

Pro vasn vyeen problmu, aby byl dodren harmonogram

10

Struktura semine

11

Co bude hodnoceno

12

Orientace v organizanm prosted semine. Napsn TK:hodnot se komplexnost, data a pouitelnost.

Seminrn prce:za tden sdlit tma,nem bt formou textovho dokumentu.

Co bude hodnoceno - 1. pololet

Parametry seminrn prcePojmut obsahu nikoli kategorizace dle wikipedie!Formt mus bt sjednocujc rozcestnk s aktivnmi prolinky.Kvalita rozhovor mus bt pepsan.

Dva rozhovory:formt do asopisu,respondentem zajmav osoba, s kterou se chcete potkat nemjte nzk ambice!osoby pro rozhovory i otzky mus bt schvleny uitelem.

Co bude hodnoceno - 2. pololet

Co bude nutn udlat v seminrn prci

16

Harmonogram pro I. pololet

17

Doporuen aktuln zdroje

Sledujte na FB i Twitteru

18

Doporuen zdroje k aplikacm

19

Michal KaderkaTel.: 777 879 481E-mail: kaderka@centrum.cz cz.linkedin.com/pub/michal-kaderka/49/807/10b www.slideshare.net/MichalKaderka @MichalKaderka Michal.Kaderka77

Kontakt

Kontakt