vod do fotografie

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Úvod do fotografie. Základní pojmy, základy teorie a praxe. Mgr. Marie Laudátová. F o t o a p a r á t. Princip fotoaparátu – dírková komora ( Camera Obscura ) Fotografie = „psaní světlem“ Světlo prochází touto cestou... Objekt Objektiv Clona Závěrka Hledáček/LCD displej - PowerPoint PPT Presentation

Text of vod do fotografie

 • vod do fotografieZkladn pojmy, zklady teorie a praxeMgr. Marie Laudtov

 • F o t o a p a r tPrincip fotoapartu drkov komora (Camera Obscura)Fotografie = psan svtlemSvtlo prochz touto cestou...ObjektObjektivClonaZvrkaHledek/LCD displejFilm/digitln ip

 • C l o n a a z v r k aClona

  reguluje mnostv svtla prochzejc objektivem uruje jas obrazu objektu na filmu/ipuvelikost otvoru clony uruj clonov slazmna o jedno clonov slo znamen dvojnsobnou zmnu plochy otvoru clony a tedy mnostv proputnho svtlaf2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22

  Zvrka

  zazen, kter umouje osvtit film/ip pesn definovanm asovm intervalemzmna z intervalu na interval odpovd dvojnsobn zmn osvitov doby1/8 s, 1/15 s, 1/30 s, 1/60 s, 1/125 s, 1/500 s, 1/1000 s, 1/2000 sasy se na stupnici uvdj bez zlomku (8, 15, 30, 60, 125 vteiny je pak znaeny 1', 2' atd.)

 • H l o u b k a o s t r o s t iLze zaostit pouze na uritou vzdlenost - ostr jsou pouze objekty pesn v tto vzdlenosti. ALE! Oko je nedokonal a m omezenou rozliovac schopnost, proto vnm pedmty jako ostr v uritm rozsahu za/ped zaostenou vzdlenost. Tuto oblast nazvme hloubkou ostrosti.

  Oblast hloubky ostrosti za rovinou zaosten je dvakrt vt ne ped n.

  Hloubku ostrosti ovlivuj ti zkladn parametry:

  Velikost nastaven clony

  Ohnisko pouitho objektivu

  Zaosten vzdlenost

 • H l o u b k a o s t r o s t iVelikost nastaven clonym vy clonov slo (f), tm vt hloubka ostrosti.

 • H l o u b k a o s t r o s t iOhnisko pouitho objektivum men ohniskov vzdlenost, tm vt hloubka ostrosti.

 • H l o u b k a o s t r o s t iZaosten vzdlenostm na vt vzdlenost je zaosteno, tm je hloubka ostrosti vt.

 • Hloubka ostrosti v praxi I18 mm : f 8,0 : 1/200 s : ISO 250 105 mm : f 5,6 : 1/250 s : ISO 200

 • Hloubka ostrosti v praxi II35 mm : f 2,8 : 1/500 s : ISO 250 35 mm : f 8,0 : 1/60 s : ISO 200

 • E x p o z i c e

  Expozice = vznik snmku, zznam na film/ip

  Pi vzniku fotografickho obrazu hraje roli mnostv svtla, kter dopadne na film/ip.

  Regulujeme:intenzitu svtla (nastavenm clony)dobu psoben svtla (nastavenm asu zvrky)citlivost filmu/ipu ISO (citlivost filmu/ipu)

  Sprvn expozice = rzn kombinace as, clon.

 • E x p o z i n r e i m y(Olympus PEN E-PL1)iAUTOP, A, S, MScnick reimy, umleck filtry

 • E x p o z i n r e i m yAutomatick reim iAUTO

  Dobr vsledky za standardnch svtelnch podmnekStdav oblan vsledky za sloitch svtelnch podmnek

  Monosti nastaven v reimu iAUTO

  Sytost barevTeplota barev (vyven bl)Jas (zesvtlen/ztmaven snmku)Rozosten pozadZachycen pohybuTIPY, jak fotit

 • E x p o z i n r e i m yReimy P, A, S, M

  P fotoapart automaticky nastav as a clonu podle jasu scny

  A priorita clony: nastavme clonu a fotoapart podle n nastav adekvtn asS priorita asu zvrky: nastavme as a fotoapart podle nho nastav adekvtn clonu

  M manuln expozice: as i clonu nastavujeme sami

 • Expozin program A: priorita clonyZvolme si clonu podle poadovan hloubky ostrosti.

  Pklad: Fotme portrt a chceme vizuln oddlit tv od ruivho pozad snmku. Proto zvolme nzk clonov slo (nap. f 2.8). ISO nastavme pi dostatku svtla nap. na hodnotu 200. Fotoapart si spot, jak mus bt as zvrky, aby byla fotka sprvn exponovan (sprvn = ani tmav, ani svtl; nkde uprosted).

  V ppad nedostatku svtla volme nejni clonov sla, aby as potebn ke sprvn expozici nebyl pli dlouh (nap. 1/5 s fotka se lehce rozmae), meme tak zvit hodnotu ISO.

  Korekce expozice!

  Pokud nen expozice podle naich pedstav, meme ji rychle posunout ztmavit (-) i zesvtlit (+). Podrobnji viz dle.

 • Expozin program A: priorita clonyMonosti nastaven v reimu A (menu rychl ovldn)

  Obrazov reimVyven bl (White Balance, WB)Samostatn snmek/sriov snmn/ samospouIS stabiliztor obrazu (proti tesu ruky/rozmazn)Pomr stran obrzku (4:3, 3:2, 16:9, 1:1)Kvalita obrzku fotit vdy na JPG Fine Large! (ppadn RAW)Redukce ervench oKorekce expoziceZpsob men expoziceOsten (S-AF, C-AF, MF, S-AF+MF)Face detectionISO (bn pouvat do ISO 800, vy hodnoty jen pokud je to opravdu nutn)

 • Korekce expozice (reimy A, S, P)Pokud nen expozice podle naich pedstav, meme ji rychle posunout: ztmavit (-) i zesvtlit (+). Posouvme o +- 3 EV (svteln jednotky).Klasick pklady:

  fotme snh (obecn bl pedmty, plochy) nutno pidat svtlo

  fotme veer na koncert (obecn tmav pedmty, plochy) nutno ubrat svtlo

  ALE meme pout i v jinch situacch (umleck zmr: high-key, low-key)

 • High-keylow-key

 • Ovldac prvky

 • Ovldac prvkyPstup do rychlho menu / OK

  Korekce expozice

  Volba ostcho bodu

  Nastaven blesku

  Snmek/ sekvence/ samospouProhlen snmk

  Pstup do menu

  Co se zobraz na displeji (kolik informac pi focen i prohlen)

  Vyhozen snmku do koe

  Oddlen a piblen (pi prohlen)

  Sputn a ukonen nahrvn videa

 • O l y m p u s PEN E-PL1

 • Objektiv M.ZUIKO DIGITALED 14-42 mm 1:3.5-5.6Rozsah k pepotu na kinofilm: 28-84 mmRozsah clon: f 3.5 (5.6) a 22Ost od 25 cmTlatko UNLOCK k odemen objektivu

 • Konec...Dky za pozornost.