vod do marketingu

  • View
    344

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Z přednášky pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Text of vod do marketingu

  • 1.Obsah Co je marketing? Zkladn marketingov nstroje Plnovn Marketing na internetu a v socilnch mdich Nov trendy - Gamification

2. Marketing Marketing je spoleensk a dc proces, kterm jednotlivci a skupiny zskvaj to, co potebuj a poaduj, prostednictvm tvorby, nabdky a smny vrobk a hodnot s ostatnmi. Kotler 3. Objekt marketingu Zbo. Zsadn sloka innosti marketingu i hospodstv. Sluby. asto dnes dochz k mixu zbo a slueb. Zitky. Udlosti. Osoby. 4. Objekt marketingu Msta. Msta, stty, regiony i nrody se sna pithnout turisty, podnikatele, sdla firem atd. Vlastnictv. Prva na vlastnictv (reality, akcie, dluhopisy). Organizace. Snaha o pozitivn obraz ve spolenosti. Philips Lets Make Things Better. Informace. Mylenky. 5. Marketing nen jen reklama V um smyslu: zamstnanci marketingu maj za kolpodporovat poptvku po produktech. V irm pojet: zamstnanci jsou odpovdni za zen poptvky. Rzn stavy poptvky: Negativn poptvka vyhbn se poptvce Nulov poptvka Latentn poptvka poteba, kterou nen mon uspokojit existujc produkc Klesajc poptvka Nepravideln poptvka Pln poptvka Nadmrn poptvka 6. Posun vnmn umn prodvat produktyPeter Drucker: clem marketingu je uinit prodvn nadbyten. Clem marketingu je znt a pochopit zkaznka tak, aby byl vrobek uit jemu na mru. 7. Orientace firmy na trh Vrobn Spotebitel preferuj vrobky, kter jsou irocedostupn a nejsou drah. Pklad: Kad zkaznk si me vybrat jakoukoli barvu, pokud chce ernou. 8. Orientace firmy na trh Vrobkov Zkaznci upednostuj vrobky, kter nabz nejvykvalitu, vkon nebo inovativn vlastnosti. Firmy nabz co nejkvalitnj produkty bez zohlednn zkaznk. Hollywood, eleznice Marketingov krtkozrakost 9. Orientace firmy na trh Prodejn koncepce Zaloena na agresivn propagaci. Pouvno u nedanho nadbytenho zbo . Propaguje zbo, kter by si standardn kupujcnekupovali ivotn pojitn, - politick kampa. 10. Orientace firmy na trh Marketingov koncepce - pochz z poloviny 20. stolet Prodejn koncepceMarketingov koncepcee poteby prodejcee poteby kupujchokonverze zbo na hotovostuspokojen poteb zkaznk pomoc vrobk a dalch napojench faktorzevnit-venzvenku-dovnitZsadn prvky: - dobe definovan clov trh => zamen na poteby zkaznka => koordinace aktivit, kter ovlivn zkaznky => tvorba zisku uspokojenm zkaznk 11. Marketingov koncepce Poteby spotebitel vysloven zkaznk chce levn auto skuten zkaznk chce auto, jeho provoz bude levn nevysloven zkaznk oekv od prodejce kvalitn servis poitkov zkaznk oekv od prodejce zahrnut GPS systmu tajn zkaznk chce bt kamardy povaovn za chytrho spotebitele 12. Marketingov koncepce Responsivn marketing vyplnn vysloven poteby Anticipativn marketing dv se i na budouc potebyzkaznka Kreativn marketing vvoj vrobku, kter nebyl poadovn a m spch 13. Pklady: 14. Plnovn marketingu Vize podniku to create a better everyday life for the many peopleStrategie podniku Strategie BSUMarketingov pln 15. IKEA - Pklad Testament of a furniture dealer Strategie firmy > produkt a cena: We shall offer a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to afford them. The many people usually have limited financial resources. It is the many people whom we aim to serve. The first rule is to maintain an extremely low level of prices. But they must be low prices with a meaning. We must not compromise either functionality or technical quality. 16. Marketingov proces 1. Analza trnch pleitost. - przkumy, analzy chovn, konkurence, okol 2. Tvorba marketingov strategie - vrobn ady, znaka 3. Plnovn marketingovho programu - vdaje, mix a alokace 4. zen marketingovho procesu 17. Marketingov nstroje - mix+ People Process Product enviroment 18. Vrstvy produktu Rozen produktInstalaceVnmateln produktBalenDodvky a vrovnJdro produktuZnaka KvalitaZkladn uitek i slubaZrukyDoplky Styl a designProdejn servisPotenciln produkt 19. Nbytek Rozen produktOdvoz a instalaceVnmateln produktBalenDodvky a vrovnJdro produktuIKEAatn skKvalitaDoplky Styl a designZrukyProdejn servisPotenciln produkt 20. Nov produkt analza BCG Otaznky Nokia Lumia Hvzdy Ipad Dojn krvy star koda Octavia, Colgate Psi mnoho pklad 21. GE Analza 22. Doing it a different way Doing it a different way doesnt mean wearing weird clothes or doing things in an unusual way just to avoid being like others. To question conventional wisdom is one thing: to choose inferior solutions is another. When we think differently, we must always do it for a reason to improve efficiency and reduce costs otherwise it can all too easily become an end in itself. We have already found satisfactory solutions for most of what we have to do, but that doesnt stop us questioning every single one of our production methods and techniques, nor constantly asking ourselves: Why?, Why not?, or Is there another way of doing this? Daring to be different is one of the most important criteria behind the IKEA success. Its the thinking behind some of the most significant aspects of our business idea. Here are some examples: while other furniture retailers were selling manufacturers designs we started to make our own designs. While furniture dealers set up shop in the centre of town, IKEA was building large stores out of town. While others turned to furniture factories to help them make tables, IKEA got them made by door manufacturers. Whereas others sell their furniture assembled, IKEA lets customers assemble it themselves. 23. Cenov politika a jej cle Vzrst prodeje obvykle nzk cena Podl na trhu Definovan rove zisku Sledovn leadera trhu Kontrola cash-flow 24. Tvorba ceny - strategie Nkladov cena - zkladn Slznut smetany p. nov DVD, Zempisn cena Ztrtov cena el zvit podl na trhu asov cena mn se v prbhu dne Cenov diskriminace letenky a sobotn pobyt, Penetran cena Predtorsk cena Prmiov cena luxusn zbo Dynamick cena hotely v Brn 25. Kvalitn zazen domcnosti za dostupn ceny Nzk ceny jsou zkladnm kamenem na vize, obchodn mylenky a koncepce. Jsme pesvdeni, e prv dky jim jsou vrobky pro zazen domcnosti s dobrm designem a funkc dostupn pro kadho. Na viz konec konc je pispt k lepmu kadodennmu ivotu mnoha lid. Vytrvale se sname dlat ve o nco lpe, o nco jednodueji, innji a vdy s efektivnm vynaloenm nklad. Na tvorb nzkch cen, kter pak meme nabdnout naim zkaznkm, se vznamn podlej vechny tvary a oddlen IKEA. 26. Propagace reklama sdluje zkaznkm firemn nabdku prostednictvm placench mdi podpora prodeje program, kter in nabdku podniku atraktivnj pro zkaznky a public relations sdluje spotebitelm firemn poselstv jinmi zpsoby sponsoring osobn prodej - sdluje zkaznkm firemn nabdku prostednictvm prodejnho personlu pm marketing pedstavuje clen sdlen firemn nabdky 27. Nejvt zadavatel 2011Zdroj: www.mediaguru.cz 28. Nosie reklamy 2011Zdroj: www.mediaguru.cz 29. Reklama roku 30. Podpora prodeje Katalog IKEA je zkladem marketingu firmy a tvo 70 % ronho rozpotu na reklamu, Ron asi 208 milionu kopi 62 verz 43 zem 30 jazyk 31. PR 32. Distribuce - IkeaConsideration & Research Brand Image Communication WOM Catalogue Trip to Store IKEA.com Reaching Store ParkingStore Experience Entrance Smland Inspiration Areas Navigation/Signage Service Pick-up Restaurant Check-out Goods Hand-outShort-term Fulfilment After-sales Service Contact Centre Product PerformancePost-purchase Drive Home & Unload Self-Assembly Home Delivery33 33. Typy pro nbytksk prmysl Promte piliny ve zlato Mnoho firem se sousted na vrobu a ne na prodej: jste pipraveni zareagovat na telefont zkaznka? Portfolio zakzek na webu kvalitn fotografie na web nebo CD lnky v odbornch asopisech, odborn blog Vstavy 34. Internetov marketing Lid si najdou snze informace Lep clen na trhy Kombinace vce technik Neustl pstup 35. Nstroje Webov strnky E-shopy Blogy Sociln mdia Zznamy v seznamech Videa Podcasty Atd. 36. Marketingov mix na internetu Produkt na ehsopu pmo, jinak se spe budujeznaka Cena je nutn potat i s dopravou, vyhledvae cen Propagace internetov nstroje jsou zrove objektem i subjektem, jsou reklamou i na n je reklama PPC reklama Distribuce kamenn prodejna? 37. SEO Search engine optimization (SEO) je proces, jak zlepit viditelnost webov strnky ve vyhledvach Obecn plat, e m je strnka ve ve vyhledvacch vsledcch, je vy ance, e ji nkdo navtv. Klov slova Nzev strnky Umstn klovch slov v textu Meta tagy Odkazy 38. IKEA tagy (HTML) 39. Sociln mdia Forma elektronick komunikace Obsah je tvoen uivateli 40. Trn podl (2011) Facebook.com792,99955.1 %3 625 180Twitter.com167,90311.7 %12 000*LinkedIn.com94,8236.6 %Google Plus66,7564.6 %MySpace61,0374.2 % 41. Pro sociln mdia pout? Vhody: - Podpora jinch reklamnch aktivit (web) - Podpora hodnoty produktu i znaky- Vztah se zkaznky - Zptn vazba, tvorba komunity 42. Pro sociln mdia nevyuvat? Nemte kontrolu nad tm, co lid nap Efekt bubliny 43. Mte to pod kontrolou? 44. Reakce Nestle 45. Strnka i profil? Profile Profil je pro jednotlivce, ne pro skupinu.Mete se tak stt pteli s ostatnmi, komunikovat s nimi atd. Strnky Jsou vhodn pro firmy, neziskov organizace i veejn instituce. Skupiny Vhodn pro udren diskuze. Akce Akci zalote v rmci profilu i strnky 46. Nejvce sdlen v roce 2011 1. Satellite Photos of Japan, Before and After the Quake and Tsunami(New York Times) 2. What teachers really want to tell parents (CNN) 3. No, your zodiac sign hasn't changed (CNN) 4. Parents, don't dress your girls like tramps (CNN) 5. (video) - Father Daughter Dance Medley (Yahoo) 6. At funeral, dog mourns the death of Navy SEAL killed in Afghanistan(Yahoo) 7. You'll freak when you see the new Facebook (CNN) 8. Dog in Japan stays by the side of ailing friend in the rubble (Yahoo) 9. Giant crocodile captured alive in Philippines (Yahoo) 10. New Zodiac Sign Dates: Ophiuchus The 13th Sign? (The Huffington Post) 47. Obsah Pite tak, aby lid chtli vdt vc Kombinujte tmata. Mluvte o autech, oslavch, sportu,zprvch ze zkulis. Reklamn zprvy jen jednou tdn. Pite, jako byste